Erfarenhet av polis i samband med utsatthet för brott de senaste tre åren uppdelat på om händelsen innehöll respektive inte innehöll hot och/eller våld, enligt NTU 2007. Andel i procent för respektive grupp som varit i kontakt med polisen, i procent.
Hot eller våld (20 %) Ej hot eller våld (80%)
Mycket/ ganska positiv Mycket/ ganska negativ Mycket/ ganska positiv Mycket/ ganska negativ
TOTALT 58 23 56 13
KÖN OCH ÅLDER
Män, 16–79 år 58 26 53 15
16–24 år 52 25 44 16
25–44 år 62 26 52 13
45–64 år 61 26 54 18
65–79 år 50 26 62 16
Kvinnor, 16–79 år 58 20 59 10
16–24 år 45 27 47 12
25–44 år 58 17 56 10
45–64 år 68 20 62 11
65–79 år 59 11 71 9