Utsatta för brott mot enskilda personer år 2006 enligt NTU 2007. Andel för respektive grupp i befolkningen, i procent.
Utsatta för misshandel därav allvarlig2 Utsatta för hot Utsatta för sexualbrott Utsatta för personrån Utsatta för trakasserier Utsatta för bedrägeri Utsatta för något brott mot enskild person
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
SAMTLIGA, 16–79 ÅR 2,5 0,6 4,6 0,8 1,1 4,6 2,5 12,1
Kön
Män 3,0 0,6 4,2 0,3 1,4 3,9 2,8 12,1
Kvinnor 2,0 0,4 4,9 1,3 0,7 5,2 2,1 12,2
Ålder
16–19 år 8,0 1,5 8,2 1,8 3,3 7,6 2,3 21,7
20–24 år 7,4 1,4 9,7 2,1 2,4 7,2 4,5 23,8
25–34 år 3,2 0,5 5,8 1,5 1,1 4,5 3,3 14,9
35–44 år 2,4 0,5 4,8 0,7 0,5 4,6 2,6 12,0
45–54 år 1,3 0,5 4,1 0,3 0,8 4,5 2,2 10,7
55–64 år 0,7 0,4 2,9 x 0,4 3,3 2,3 7,5
65–74 år x x 1,4 x 1,0 3,6 1,2 6,6
75–79 år x x 1,1 x 0,4 2,2 1,5 4,7
Antal observationer (n):
Män
16–24 år 9,2 1,8 8,7 0,3 4,3 4,8 3,1 23,2
25–44 år 3,2 0,5 4,3 0,3 1,1 4,1 3,5 12,9
45–64 år 0,8 0,3 3,2 0,3 0,7 3,9 2,5 8,8
65–79 år 0,3 x 1,4 x 0,7 2,5 1,5 5,3
Kvinnor
16–24 år 6,0 1,0 9,1 3,7 1,2 10,3 3,6 22,2
25–44 år 2,3 0,5 6,3 1,9 0,5 5,1 2,2 13,8
45–64 år 1,1 0,2 3,7 0,2 0,5 3,9 1,9 9,2
65–79 år x x 1,3 x 0,9 3,9 1,1 6,7
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/ en förälder
inrikes född(a) 2,5 0,5 4,5 0,8 1,0 4,3 2,2 11,9
– båda föräldrarna
utrikes födda 2,6 0,8 3,7 0,4 0,9 3,5 2,7 9,2
Utrikesfödda 2,5 0,5 5,2 0,7 1,6 6,2 3,7 14,8
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 3,6 0,8 4,6 1,1 1,9 5,6 2,7 13,8
Gymnasial 2,2 0,5 4,2 0,6 0,7 4,5 2,3 11,2
Eftergymnasial 1,6 0,2 4,9 0,8 0,7 3,7 2,5 11,6
Familjetyp
Sammanboende
– utan barn 1,1 0,2 3,1 0,4 0,5 2,9 1,9 8,1
– med barn 1,3 0,2 3,3 0,5 0,4 3,6 1,8 8,8
Ensamstående
– utan barn 4,8 1,1 6,8 1,3 2,1 6,4 3,4 18,1
– med barn 3,4 x 6,4 1,5 1,0 9,3 2,9 18,5
Bostadstyp
Småhus 1,8 0,3 3,4 0,5 0,6 3,4 1,9 9,3
Flerfamiljshus 3,4 0,7 6,1 1,1 1,5 5,9 3,1 15,7
Boendeort
Storstad 2,8 0,4 5,3 0,8 1,7 4,7 3,3 14,0
Större stad 2,4 0,6 4,5 0,7 0,8 4,4 2,1 11,5
Mindre stad/landsbygd 2,2 0,4 3,8 0,8 0,5 4,5 2,0 10,6
1. Andel av utsatta för misshandel som utsatts för allvarlig misshandel. I parentesen redovisas andel utsatta för allvarlig misshandel inom respektive grupp i befolkningen.
(x) Antalet observationer understiger fyra.