Tabell 4.3. Andel ungdomar utsatta för främlingsfientliga och antireligiösa hatbrott år 2011, enligt SUB 2012.
Andel
Utsatthet för främlingsfientliga hatbrott* 4,5%
...därav utsatta 1 gång 2,6%
...därav utsatta 2 gånger eller flera 1,9%
Utsatthet för antireligiösa hatbrott* 2,2%
...därav utsatta 1 gång 1,1%
...därav utsatta 2 gånger eller flera 1,1%
Utsatthet för båda motiven 1,5%
* Inklusive dem som har blivit utsatta på grund av både religion och bakgrund.