Antal och andel förtroendevalda som utsattes för hatbrott i sin roll som politiker år 2012, fördelat på politisk församling, enligt PTU 2013.
Kommun Landsting Riksdag Totalt
Antal förtroendevalda utsatta för hatbrott 187 42 29 219
Andel förtroendevalda utsatta för hatbrott 2,3 % 2,6 % 14,3 % 2,5 %
En förtroendevald kan vara med i flera politiska församlingar.