Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter storstadskommuner där brotten har begåtts, per 100 000 invånare, år 2013.
Motiv
Stockholm Göteborg Malmö Totalt storstads- kommunerna
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000
Främlingsfientliga/rasistiska 633 71 207 39 168 54 1008 58
Antisemitiska 24 3 8 2 43 14 75 4
Islamofobiska 53 6 10 2 30 10 93 5
Kristofobiska och andra antireligiösa 28 3 12 2 18 6 59 3
Sexuell läggning 108 12 26 5 34 11 168 10
Totalt per kommun 846 95 264 50 294 95 1404 81
därav med högerextrema och nationalsocialistiska symboler 93 10 20 4 18 6 132 8
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats med anledning av låga tal.
Uppskattade siffror baserade på en urvalsundersökning. Till följd av avrundningar stämmer inte alltid summeringen av tabellen med den skattade totalsiffran. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2 i rapporten.
Antal per 100 000 baseras på storstadskommunernas medelfolkmängd 2013, siffrorna är hämtade från SCB.