Tabell 29. Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter storstadskommuner där brotten har begåtts, per 100 000 invånare, år 2011.
Motiv Stockholm Göteborg Malmö Totalt storstads- kommunerna
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000
Främlingsfientliga/rasistiska 648 76 199 38 156 52 1003 60
Antireligiösa 82 10 42 8 66 22 190 11
Homofobiska, bifobiska och heterofobiska 129 15 37 7 40 13 206 12
Totalt per kommun 859 101 278 53 262 87 1 399 83
därav vit makt-ideologiska 105 12 28 5 8 3 141 8
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats med hänvisning till statistiksekretess.