Tabell 36. Antal anmälningar med hatbrottsmotiv efter storstadskommuner per 100 000 invånare, år 2010.
Totalt
Motiv storstads–
Stockholm Göteborg Malmö kommunerna
Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per
100 000 100 000 100 000 100 000
Främlingsfientliga/rasistiska 638 76 199 39 152 51 989 60
Antireligiösa 97 12 30 6 56 19 183 11
Homofobiska, bifobiska och heterofobiska 136 16 27 5 41 14 204 12
Totalt per kommun 871 104 256 50 249 84 1 376 83
därav vit makt-ideologiska 55 7 12 2 11 4 78 5
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats på grund av sekretesskäl.