Tabell 34. Antal anmälningar med hatbrottsmotiv efter storstadskommuner, per 100 000 invånare, år 2009.
Motiv Totalt
Stockholm Göteborg Malmö storstadskommunerna
Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per
100 000 100 000 100 000 100 000
Främlingsfientliga/rasistiska 654 80 198 39 150 52 1 002 62
Antireligiösa 85 10 34 7 65 22 184 11
Homofobiska, bifobiska och heterofobiska 178 22 48 10 31 11 257 16
Totalt per kommun 920 112 282 56 250 86 1 452 90
därav vit makt-ideologiska 42 5 24 5 13 4 79 5
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats på grund av sekretesskäl.