Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2014.
Främlingsfientliga/ rasistiska varav Afrofobiska* varav Antiromska* Antisemitiska Islamofobiska Kristofobiska och andra antireligiösa Sexuell läggning Totalt per län
Län Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000
Stockholms län 1 512 69 382 18 76 3 111 5 149 7 101 5 225 10 2 121 97
Uppsala län 149 43 32 9 14 4 12 3 x x x x 14 4 193 56
Södermanlands län 145 52 34 12 16 6 x x 32 11 26 9 12 4 225 81
Östergötlands län 139 32 22 5 22 5 x x 22 5 14 3 18 4 199 45
Jönköpings län 137 40 28 8 x x x x 14 4 18 5 30 9 205 60
Kronobergs län 86 46 32 17 x x x x 14 7 20 11 x x 125 66
Kalmar län 82 35 24 10 x x - - 12 5 x x 18 8 119 51
Gotlands län 14 24 x x - - x x x x - - x x 24 42
Blekinge län 44 29 x x - - x x 12 8 x x x x 70 46
Skåne län 511 40 117 9 46 4 48 4 80 6 86 7 72 6 808 63
Hallands län 70 23 10 3 x x 10 3 10 3 x x 10 3 111 36
Västra Götalands län 515 32 131 8 42 3 50 3 66 4 80 5 101 6 824 51
Värmlands län 92 34 26 9 - - x x 16 6 20 7 10 4 141 51
Örebro län 101 35 16 6 10 3 x x x x 10 3 14 5 135 47
Västmanlands län 123 47 34 13 x x x x 16 6 24 9 28 11 193 74
Dalarnas län 127 46 38 14 x x - - x x 12 4 14 5 157 56
Gävleborgs län 88 32 26 9 x x x x x x x x 16 6 119 43
Västernorrlands län 78 32 28 12 x x - - x x 10 4 12 5 107 44
Jämtlands län 28 22 x x - - - - x x x x x x 36 28
Västerbottens län 86 33 38 15 - - - - x x 16 6 10 4 125 48
Norrbottens län 84 34 28 11 x x - - x x 16 6 12 5 121 48
Hela landet** 4 314 44 1075 11 287 3 267 3 492 5 488 5 635 7 6 269 65
Internutredningar och anmälningar registrerade hos rikskriminalen och säkerhetspolisen ingår ej i länsredovisningen. Anmälningar med identifierade transfobiska motiv har exkluderats i länsredovisningen på grund av låga tal.
Antal per 100 000 baseras på länens medelfolkmängd 2014, siffrorna är hämtade från SCB.
Uppskattade siffror baserade på en urvalsundersökning. Till följd av avrundningar stämmer inte alltid summeringen av tabellen med den skattade totalsiffran. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2.
x = färre än tio anmälningar, - = noll
* Särredovisning av det främlingsfientliga/rasistiska motivet, d.v.s. de afrofobiska och antiromska anmälningarna ingår även där.
** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive de som har exkluderats i den länsvisa redovisningen i tabellen.