Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2013.
Län Främlingsfientliga/rasistiska Antisemitiska Islamofobiska Kristofobiska och andra antireligiösa Sexuell läggning Hatbrott med högerextrema och nationalsocialistiska symboler Totalt per län
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal* Per 100 000 Antal* Per 100 000 Antal* Per 100 000
Stockholms län 1 284 60 63 3 126 6 63 3 227 11 213 10 1 783 83
Uppsala län 79 23 x x x x 12 3 14 4 14 4 116 34
Södermanlands län 132 48 x x x x x x 16 6 18 7 168 61
Östergötlands län 128 29 x x 10 2 14 3 22 5 16 4 185 42
Jönköpings län 124 36 x x x x 16 5 12 4 20 6 158 46
Kronobergs län 71 38 10 5 x x 16 9 10 5 12 6 114 61
Kalmar län 95 41 - - - - - - x x 16 7 103 44
Gotlands län x x - - - - - - x x x x 8 14
Blekinge län 34 22 - - - - x x x x x x 43 28
Skåne län 540 43 53 4 65 5 59 5 81 6 65 5 799 63
Hallands län 79 26 x x x x 14 5 14 5 10 3 116 38
Västra Götalands län 513 32 24 1 30 2 51 3 87 5 91 6 716 45
Värmlands län 93 34 - - x x x x 14 5 20 7 122 45
Örebro län 124 44 - - 14 5 x x 24 8 12 4 168 59
Västmanlands län 164 64 x x x x 20 8 14 5 26 10 209 81
Dalarnas län 81 29 x x x x 10 4 16 6 16 6 118 43
Gävleborgs län 65 23 x x x x - - x x 14 5 79 28
Västernorrlands län 83 34 x x x x 12 5 x x 10 4 114 47
Jämtlands län 30 24 - - x x x x x x x x 45 36
Västerbottens län 69 26 x x x x x x 22 8 x x 108 41
Norrbottens län 67 27 x x x x x x 14 6 x x 95 38
Hela landet* 3 999 42 217 2 323 3 325 3 625 7 598 6 5 508 57
Internutredningar och anmälningar registrerade hos rikskriminalen och säkerhetspolisen ingår ej i länsredovisningen. Anmälningar med identifierade transfobiska motiv har exkluderats i länsredovisningen på grund av låga tal.
Antal per 100 000 baseras på länens medelfolkmängd 2013, siffrorna är hämtade från SCB.
Uppskattade siffror baserade på en urvalsundersökning. Till följd av avrundningar stämmer inte alltid summeringen av tabellen med den skattade totalsiffran. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2 i rapporten.
x = färre än tio anmälningar, - = noll
* Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive de som har exkluderats i den länsvisa redovisningen i tabellen.