Tabell B1.1 Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2012.
Län Främlingsfientliga/rasistiska Antisemitiska Islamofobiska Kristofobiska och andra antireligiösa Homofobiska, bifobiska och heterofobiska Därav med tecken på koppling till högerextremism och nationalsocialism Totalt per län
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal* Per 100 000 Antal* Per 100 000 Antal* Per 100 000
Stockholms län 1 345 64 49,58052 2 99,16104 5 45 2 236 11 176 8 1 789 85
Uppsala län 145 42 10 3 12 4 x x 23 7 27 8 198 58
Södermanlands län 165 60 x x x x 10 4 23 8 19 7 205 75
Östergötlands län 128 30 - - x x 23 5 41 10 21 5 198 46
Jönköpings län 103 31 x x 12 4 17 5 29 9 17 5 165 49
Kronobergs län 54 29 x x x x x x x x x x 74 40
Kalmar län 74 32 x x x x x x x x 17 7 101 43
Gotlands län 21 36 - - - - - - x x x x 27 47
Blekinge län 35 23 x x x x - - x x x x 48 31
Skåne län 527 42 83 7 41 3 52 4 85 7 81 6 793 63
Hallands län 85 28 - - x x - - 14 5 17 5 107 35
Västra Götalands län 459 29 43 3 52 3 33 2 99 6 83 5 688 43
Värmlands län 87 32 x x x x x x 19 7 21 8 116 42
Örebro län 145 51 x x 12 4 x x 21 7 27 10 190 67
Västmanlands län 105 41 x x x x x x 14 6 21 8 138 54
Dalarnas län 112 40 - - 10 4 x x 10 4 12 4 145 52
Gävleborgs län 85 31 x x x x x x 12 4 23 8 105 38
Västernorrlands län 74 31 - - - - 14 6 10 4 x x 101 42
Jämtlands län 29 23 - - x x x x x x x x 48 38
Västerbottens län 66 25 - - - - x x 21 8 12 5 97 37
Norrbottens län 52 21 - - 10 4 x x 23 9 10 4 91 37
Hela landet* 3 979 42 221 2 306 3 258 3 713 7 603 6 5 518 58
Internutredningar och anmälningar registrerade hos rikskriminalen ingår ej i länsredovisningen. Anmälningar med identifierade transfobiska motiv har exkluderats i länsredovisningen på grund av låga tal.
Antal per 100 000 baseras på länens medelfolkmängd 2012, siffrorna är hämtade från SCB.
Siffrorna i tabellen är uppskattade utifrån en urvalsundersökning. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2.
x = färre än tio anmälningar, - = noll
* Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive de som har exkluderats i den länsvisa redovisningen i tabellen.