Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2014.
Våldsbrott* Olaga hot/ ofredande Ärekränkning Skadegörelse/ klotter Hets mot folkgrupp Olaga diskriminering Övriga brott Totalt per län
Län Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000
Stockholms län 326 15 858 39 302 14 265 12 221 10 64 3 84 4 2 121 97
Uppsala län 28 8 78 22 32 9 22 6 12 3 12 3 x x 193 56
Södermanlands län 30 11 96 34 30 11 30 11 20 7 14 5 x x 225 81
Östergötlands län 30 7 107 24 14 3 14 3 18 4 x x 10 2 199 45
Jönköpings län 22 6 96 28 34 10 24 7 24 7 x x x x 205 60
Kronobergs län 18 10 64 34 x x 20 11 x x x x x x 125 66
Kalmar län x x 56 24 24 10 14 6 12 5 x x x x 119 51
Gotlands län x x x x x x x x x x - - x x 24 42
Blekinge län x x 42 27 x x x x 12 8 - - x x 70 46
Skåne län 107 8 378 29 101 8 78 6 123 10 12 1 10 1 808 63
Hallands län 16 5 44 14 20 6 14 5 12 4 - - x x 111 36
Västra Götalands län 137 8 364 22 115 7 78 5 94 6 24 1 12 1 824 51
Värmlands län 22 8 52 19 28 10 14 5 20 7 - - x x 141 51
Örebro län 24 8 64 22 10 3 12 4 16 6 x x x x 135 47
Västmanlands län 28 11 88 34 26 10 18 7 26 10 x x x x 193 74
Dalarnas län 30 11 68 24 18 6 14 5 20 7 x x x x 157 56
Gävleborgs län 22 8 48 17 14 5 14 5 12 4 - - x x 119 43
Västernorrlands län 22 9 44 18 18 7 14 6 x x - - x x 107 44
Jämtlands län x x 16 13 x x x x x x x x - - 36 28
Västerbottens län 12 5 52 20 16 6 16 6 14 5 x x x x 125 48
Norrbottens län 10 4 62 25 20 8 12 5 x x x x x x 121 48
Hela landet** 923 10 2 704 28 848 9 685 7 702 7 175 2 233 2 6 269 65
Internutredningar och anmälningar registrerade hos rikskriminalen och säkerhetspolisen ingår ej i länsredovisningen. Anmälningar med identifierade transfobiska motiv har exkluderats i länsredovisningen på grund av låga tal.
Antal per 100 000 baseras på länens medelfolkmängd 2014, siffrorna är hämtade från SCB.
Siffrorna i tabellen är uppskattade utifrån en urvalsundersökning. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2.
x = färre än tio anmälningar, - = noll
* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.
** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive de som har exkluderats i den länsvisa redovisningen i tabellen.