Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2013.
Län Våldsbrott* Olaga hot/ ofredande Ärekränkning Skadegörelse/ klotter Hets mot folkgrupp Olaga diskriminering Övriga brott Totalt per län
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal** Per 100 000
Stockholms län 335 16 732 34 258 12 168 8 207 10 43 2 41 2 1783 83
Uppsala län 24 7 45 13 18 5 18 5 10 3 - - - - 116 34
Södermanlands län 20 7 89 32 22 8 20 7 14 5 x x - - 168 61
Östergötlands län 24 6 95 22 20 5 22 5 18 4 x x x x 185 42
Jönköpings län 16 5 81 24 16 5 10 3 20 6 x x x x 158 46
Kronobergs län 14 8 39 21 18 10 14 8 18 10 x x x x 114 61
Kalmar län 12 5 47 20 18 8 x x 10 4 x x x x 103 44
Gotlands län x x x x - - - - - - - - x x 8 14
Blekinge län x x 20 13 x x x x x x x x - - 43 28
Skåne län 67 5 385 30 108 9 95 7 105 8 20 2 18 1 799 63
Hallands län 16 5 63 21 12 4 x x 16 5 - - - - 116 38
Västra Götalands län 114 7 302 19 116 7 85 5 69 4 10 1 20 1 716 45
Värmlands län 22 8 53 19 18 7 x x 20 7 - - x x 122 45
Örebro län 14 5 85 30 37 13 x x 10 4 10 4 x x 168 59
Västmanlands län 39 15 89 35 30 12 22 9 16 6 x x x x 209 81
Dalarnas län 16 6 53 19 12 4 x x 28 10 - - x x 118 43
Gävleborgs län 18 6 26 9 18 6 x x x x x x - - 79 28
Västernorrlands län 16 7 49 20 24 10 x x 12 5 - - x x 114 47
Jämtlands län 12 9 18 14 x x x x x x - - - - 45 36
Västerbottens län 16 6 51 20 x x 12 5 18 7 x x x x 108 41
Norrbottens län 12 5 55 22 10 4 x x x x x x - - 95 38
Hela landet** 834 9 2390 25 777 8 538 6 621 6 132 1 217 2 5508 57
Internutredningar och anmälningar registrerade hos rikskriminalen och säkerhetspolisen ingår ej i länsredovisningen. Anmälningar med identifierade transfobiska motiv har exkluderats i länsredovisningen på grund av låga tal.
Antal per 100 000 baseras på länens medelfolkmängd 2013, siffrorna är hämtade från SCB.
Uppskattade siffror baserade på en urvalsundersökning. Till följd av avrundningar stämmer inte alltid summeringen av tabellen med den skattade totalsiffran. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2 i rapporten.
x = färre än tio anmälningar, - = noll
* I kategorin våldsbrott ingår misshandel, mord/dråp och våld mot tjänsteman.
** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive de som har exkluderats i den länsvisa redovisningen i tabellen.