Tabell B1.2. Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2012.
Län Våldsbrott* Olaga hot/ ofredande Ärekränkning Skadegörelse/ klotter Hets mot folkgrupp Olaga diskriminering Övriga brott Totalt per län
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal** Per 100 000
Stockholms län 378 18 665 32 277 13 229 11 149 7 54 3 37 2 1789 85
Uppsala län 35 10 64 19 25 7 43 13 23 7 x x x x 198 58
Södermanlands län 29 11 85 31 54 20 17 6 19 7 - - x x 205 75
Östergötlands län 29 7 70 16 33 8 27 6 21 5 x x 10 2 198 46
Jönköpings län 27 8 76 23 14 4 19 5 23 7 - - x x 165 49
Kronobergs län 12 7 33 18 x x 10 6 x x x x x x 74 40
Kalmar län 10 4 48 20 14 6 12 5 17 7 - - - - 101 43
Gotlands län x x 14 25 x x x x x x - - - - 27 47
Blekinge län x x 27 18 10 7 x x - - x x - - 48 31
Skåne län 91 7 368 29 138 11 76 6 101 8 10 1 x x 793 63
Hallands län x x 52 17 10 3 17 5 14 5 x x x x 107 35
Västra Götalands län 91 6 316 20 116 7 56 3 74 5 21 1 14 1 688 43
Värmlands län 25 9 56 20 x x 21 8 10 4 - - - - 116 42
Örebro län 29 10 91 32 23 8 17 6 27 10 x x x x 190 67
Västmanlands län 25 10 52 20 17 6 12 5 23 9 x x x x 138 54
Dalarnas län 17 6 62 22 14 5 14 5 31 11 - - x x 145 52
Gävleborgs län 14 5 39 14 23 8 x x 14 5 x x x x 105 38
Västernorrlands län 14 6 41 17 27 11 10 4 x x x x - - 101 42
Jämtlands län x x 23 18 x x x x x x x x x x 48 38
Västerbottens län x x 39 15 17 6 10 4 12 5 x x x x 97 37
Norrbottens län 12 5 50 20 17 7 x x x x - - - - 91 37
Hela landet** 888 9 2 279 24 859 9 607 6 601 6 132 1 151 2 5 518 58
Internutredningar och anmälningar registrerade hos rikskriminalen ingår ej i länsredovisningen. Anmälningar med identifierade transfobiska motiv har exkluderats i länsredovisningen på grund av låga tal.
Antal per 100 000 baseras på länens medelfolkmängd 2012, siffrorna är hämtade från SCB.
Siffrorna i tabellen är uppskattade utifrån en urvalsundersökning. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2.
x = färre än tio anmälningar, - = noll
* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.
** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive de som har exkluderats i den länsvisa redovisningen i tabellen.