Tabell 1.11. Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2011.
Län Våldsbrott* Olaga hot/ ofredande Ärekränkning Skadegörelse/ klotter Hets mot folkgrupp Olaga diskriminering Övriga brott Totalt per län
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal** Per 100 000
Stockholms län 348 17 687 33 279 13 171 8 134 6 71 3 36 2 1726 83
Uppsala län 39 12 72 21 19 6 21 6 14 4 5 1 x 1 172 51
Södermanlands län 37 14 71 26 27 10 21 8 25 9 7 3 x 1 190 70
Östergötlands län 49 11 82 19 36 8 16 4 8 2 4 1 7 2 202 47
Jönköpings län 36 11 89 26 26 8 10 3 19 6 4 1 4 1 188 56
Kronobergs län 10 5 63 34 10 5 9 5 6 3 x 1 - - 99 54
Kalmar län 21 9 31 13 4 2 11 5 10 4 x 1 x 1 82 35
Gotlands län 6 10 15 26 6 10 x 3 x 5 - - x 3 34 59
Blekinge län 12 8 34 22 9 6 4 3 6 4 x 1 x 1 68 44
Skåne län 98 8 337 27 136 11 53 4 79 6 18 1 12 1 733 59
Hallands län 19 6 50 17 23 8 8 3 10 3 4 1 x 1 117 39
Västra Götalands län 114 7 336 21 93 6 57 4 63 4 15 1 15 1 693 44
Värmlands län 17 6 54 20 16 6 16 6 27 10 x 1 x 1 135 49
Örebro län 23 8 71 25 26 9 8 3 13 5 8 3 7 2 156 56
Västmanlands län 29 11 80 32 20 8 14 6 11 4 4 2 4 2 162 64
Dalarnas län 15 5 57 21 17 6 14 5 24 9 4 1 x 1 133 48
Gävleborgs län 23 8 36 13 30 11 11 4 8 3 x 1 x 0 111 40
Västernorrlands län 24 10 48 20 22 9 5 2 13 5 x 0 - - 113 47
Jämtlands län 4 3 19 15 18 14 6 5 7 6 x 1 - - 55 43
Västerbottens län 17 7 48 18 16 6 9 3 13 5 4 2 4 2 111 43
Norrbottens län 20 8 40 16 13 5 8 3 12 5 x 1 x 1 98 39
Hela landet*** 981 10 2 352 25 859 9 474 5 510 5 168 2 149 2 5 493 58
Internutredningar har exkluderats i länsredovisningen och hatbrott med transfobiska motiv har exkluderats med hänvisning till statistiksekretess.
Med x menas att antalet är färre än 4 eller att cellen inte går att redovisa på grund av identifiering av låga tal.
* I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.
** I länsredovisningen har vissa värden sekretesskryssats. Därmed kan det totala antalet för varje län överstiga värdena som redovisas i raderna.
*** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive dem som av olika skäl har exkluderats i tabellen.