Tabell 1.11. Antal anmälningar med hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län per 100 000 invånare, år 2010.
Län Våldsbrott** Olaga hot/ Ärekränk- Skadegörelse/ Hets mot Olaga dis- Övriga brott Totalt
ofredande ning klotter folkgrupp kriminering per län
Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Stockholms län 392 19 592 29 328 16 97 5 135 7 60 3 54 3 1 658 81
Uppsala län 35 10 62 19 24 7 11 3 22 7 4 1 5 1 163 49
Södermanlands län 37 14 77 29 45 17 13 5 14 5 6 2 5 2 197 73
Östergötlands län 35 8 82 19 28 7 14 3 16 4 x 0 x 3 188* 44
Jönköpings län 29 9 60 18 16 5 x 3 12 4 x 1 - - 128* 38
Kronobergs län 11 6 32 17 15 8 7 4 10 5 6 3 - - 81 44
Kalmar län 16 7 25 11 21 9 12 5 13 6 x 0 x 2 92* 39
Gotlands län x 3 8 14 x 5 x 5 x 3 x 2 - - 19* 33
Blekinge län 8 5 30 20 12 8 4 3 7 5 x 1 x 1 63* 41
Skåne län 108 9 274 22 141 11 64 5 95 8 17 1 29 2 728 59
Hallands län 12 4 41 14 19 6 7 2 13 4 x 0 x 2 98* 33
Västra Götalands län 93 6 299 19 114 7 46 3 59 4 25 2 17 1 653 41
Värmlands län 23 8 65 24 20 7 15 5 12 4 x 1 x 2 142* 52
Örebro län 23 8 82 29 30 11 5 2 14 5 x 1 x 2 162* 58
Västmanlands län 32 13 66 26 25 10 15 6 16 6 8 3 7 3 169 67
Dalarnas län 15 5 46 17 21 8 11 4 8 3 x 0 x 2 108* 39
Gävleborgs län 27 10 46 17 27 10 x 1 x 5 - - - - 116* 42
Västernorrlands län 24 10 36 15 25 10 5 2 10 4 5 2 5 2 110 45
Jämtlands län x 5 17 13 x 8 6 5 7 6 x 2 1 1 49* 39
Västerbottens län 11 4 45 17 12 5 5 2 10 4 x 1 x 2 89* 34
Norrbottens län 19 8 35 14 13 5 5 2 18 7 x 1 x 1 95* 38
Hela landet 963* 10 2 036 22 955* 10 359* 4 507* 5 150* 2 169* 2 5 108* 55
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats på grund av sekretesskäl.
Med x menas att antalet är färre än 4 eller att cellen inte går att redovisa på grund av identifiering av låga tal.
* I redovisningen över län har vissa värden sekretesskryssats. Därmed överstiger summeringen av samtliga värden de som redovisas i kolumnerna.
** I brottskategorin våldsbrott ingår följande brottstyper: dödligt våld, misshandel och våld mot tjänsteman.