Tabell 1.16 Antal anmälningar med hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län, per 100 000 invånare, år 2009.
Län Våldsbrott** Olaga hot och Ärekränk- Skadegörelse/ Hets mot Olaga dis- Övriga brott Totalt
ofredande ning klotter folkgrupp kriminering per län
Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per Antal Per
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Stockholms län 434 22 719 36 246 12 156 8 125 6 66 3 42 2 1 788 89
Uppsala län 39 12 115 35 26 8 23 7 19 6 7 2 1 0 230 70
Södermanlands län 32 12 71 26 29 11 19 7 15 6 x 0 x 1 171* 64
Östergötlands län 42 10 114 27 31 7 21 5 16 4 13 3 3 1 240 56
Jönköpings län 37 11 72 21 17 5 20 6 12 4 x 1 x 1 162* 48
Kronobergs län x 4 37 20 9 5 11 6 x 2 x 3 - - 72* 39
Kalmar län 28 12 55 24 13 6 17 7 20 9 - - 1 0 134 57
Gotlands län x 2 10 18 5 9 x 4 x 4 - - 1 2 21* 37
Blekinge län 7 5 39 26 5 3 x 3 x 3 x 1 x 1 61* 40
Skåne län 142 12 387 32 119 10 61 5 77 6 27 2 15 1 828 68
Hallands län 23 8 42 14 11 4 11 4 8 3 x 1 x 0 98* 33
Västra Götalands län 145 9 311 20 89 6 80 5 60 4 35 2 5 0 725 46
Värmlands län 36 13 59 22 15 5 10 4 10 4 - - 3 1 133 49
Örebro län 33 12 102 37 21 8 14 5 6 2 8 3 1 0 185 66
Västmanlands län 37 15 82 33 21 8 13 5 14 6 x 1 x 2 174* 69
Dalarnas län 33 12 42 15 13 5 19 7 15 5 x 1 x 2 131* 47
Gävleborgs län 27 10 75 27 25 9 21 8 23 8 x 0 x 2 178* 64
Västernorrlands län 35 14 39 16 15 6 15 6 10 4 4 2 5 2 123 51
Jämtlands län 14 11 21 17 7 6 5 4 x 2 - - x 2 53* 42
Västerbottens län 32 12 55 21 20 8 10 4 12 5 x 0 x 1 133* 52
Norrbottens län 41 16 67 27 17 7 11 4 14 6 x 1 x 2 157* 63
Hela landet 1 225* 13 2 514 27 754 8 543* 6 468* 5 182* 2 111* 1 5 797* 62
Med x menas att antalet är färre än 4 eller att cellen inte går att redovisa på grund av identifiering av låga tal.
* I redovisningen över län har vissa värden sekretesskryssats. Därmed överstiger summeringen av samtliga värden dem som redovisas i kolumnerna.
** I kategorin våldsbrott ingår följande brottstyper: dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott och våldtäkt.