Tabell P3
18 Örebro län
Anmälda brott, efter brottstyp och månad då brottet anmälts, t.o.m. december 2010 samt ackumulerat under året. Preliminära uppgifter.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hittills
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December under
året
SAMTLIGA BROTT 2900.0 2558.0 3062.0 3641.0 3606.0 3533.0 3158.0 3737.0 3694.0 3471.0 2882.0 2268.0 38510.0
Brott mot brottsbalken 2187.0 1966.0 2349.0 2593.0 2768.0 2822.0 2756.0 3130.0 2956.0 2801.0 2306.0 1841.0 30475.0
3-7 kap. Brott mot person 648.0 514.0 657.0 621.0 619.0 612.0 736.0 718.0 649.0 728.0 598.0 526.0 7626.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 249.0 228.0 257.0 221.0 258.0 226.0 269.0 264.0 258.0 261.0 223.0 196.0 2910.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Mot kvinna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Mot man 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 5.0 5.0 4.0 1.0 0.0 0.0 28.0
Mot kvinna 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Mot man 0.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 20.0
Med användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 18.0
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 245.0 214.0 243.0 212.0 243.0 214.0 253.0 249.0 240.0 253.0 213.0 192.0 2771.0
Misshandel mot barn 0-6 år 4.0 4.0 4.0 2.0 5.0 3.0 15.0 5.0 7.0 5.0 2.0 6.0 62.0
Misshandel mot flicka 0-6 år 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 27.0
Obekant med offret 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Inomhus 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Bekant med offret 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 25.0
Utomhus 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
Inomhus 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 20.0
Misshandel mot pojke 0-6 år 3.0 3.0 2.0 0.0 3.0 1.0 11.0 2.0 4.0 3.0 0.0 3.0 35.0
Obekant med offret 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bekant med offret 3.0 3.0 2.0 0.0 3.0 1.0 10.0 2.0 3.0 3.0 0.0 3.0 33.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Inomhus 3.0 3.0 2.0 0.0 3.0 1.0 7.0 2.0 3.0 2.0 0.0 3.0 29.0
Misshandel mot barn 7-14 år 16.0 27.0 42.0 31.0 15.0 24.0 14.0 16.0 35.0 37.0 27.0 21.0 305.0
Misshandel mot flicka 7-14 år 7.0 10.0 15.0 11.0 4.0 9.0 7.0 2.0 10.0 9.0 9.0 5.0 98.0
Obekant med offret 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 13.0
Utomhus 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 11.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Bekant med offret 7.0 9.0 14.0 9.0 3.0 6.0 7.0 2.0 8.0 8.0 7.0 5.0 85.0
Utomhus 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 4.0 1.0 3.0 0.0 19.0
Inomhus 5.0 8.0 11.0 8.0 2.0 6.0 5.0 1.0 4.0 7.0 4.0 5.0 66.0
Misshandel mot pojke 7-14 år 9.0 17.0 27.0 20.0 11.0 15.0 7.0 14.0 25.0 28.0 18.0 16.0 207.0
Obekant med offret 0.0 5.0 5.0 5.0 2.0 2.0 4.0 0.0 7.0 6.0 3.0 2.0 41.0
Utomhus 0.0 0.0 5.0 4.0 2.0 1.0 4.0 0.0 7.0 6.0 2.0 2.0 33.0
Inomhus 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0
Bekant med offret 9.0 12.0 22.0 15.0 9.0 13.0 3.0 14.0 18.0 22.0 15.0 14.0 166.0
Utomhus 3.0 3.0 5.0 7.0 2.0 5.0 0.0 4.0 9.0 12.0 3.0 1.0 54.0
Inomhus 6.0 9.0 17.0 8.0 7.0 8.0 3.0 10.0 9.0 10.0 12.0 13.0 112.0
Misshandel mot barn 15-17 år 15.0 19.0 20.0 17.0 12.0 8.0 16.0 25.0 23.0 22.0 13.0 14.0 204.0
Misshandel mot flicka 15-17 år 6.0 5.0 10.0 5.0 6.0 5.0 7.0 9.0 5.0 7.0 6.0 5.0 76.0
Obekant med offret 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 11.0
Utomhus 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Inomhus 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Bekant med offret 4.0 4.0 8.0 4.0 6.0 5.0 7.0 7.0 3.0 6.0 6.0 5.0 65.0
Utomhus 2.0 2.0 0.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 24.0
Inomhus 2.0 2.0 8.0 1.0 2.0 4.0 4.0 3.0 0.0 5.0 6.0 4.0 41.0
Misshandel mot pojke 15-17 år 9.0 14.0 10.0 12.0 6.0 3.0 9.0 16.0 18.0 15.0 7.0 9.0 128.0
Obekant med offret 3.0 5.0 5.0 7.0 1.0 1.0 3.0 4.0 3.0 6.0 1.0 4.0 43.0
Utomhus 3.0 3.0 3.0 6.0 1.0 1.0 3.0 4.0 3.0 6.0 1.0 3.0 37.0
Inomhus 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Bekant med offret 6.0 9.0 5.0 5.0 5.0 2.0 6.0 12.0 15.0 9.0 6.0 5.0 85.0
Utomhus 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 1.0 2.0 3.0 7.0 2.0 3.0 2.0 30.0
Inomhus 4.0 5.0 4.0 5.0 2.0 1.0 4.0 9.0 8.0 7.0 3.0 3.0 55.0
Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre 93.0 69.0 73.0 81.0 84.0 78.0 93.0 77.0 73.0 81.0 79.0 58.0 939.0
Obekant med offret 21.0 16.0 18.0 17.0 20.0 17.0 17.0 22.0 16.0 19.0 15.0 13.0 211.0
Utomhus 10.0 4.0 8.0 7.0 8.0 10.0 10.0 14.0 13.0 11.0 6.0 9.0 110.0
Inomhus 11.0 12.0 10.0 10.0 12.0 7.0 7.0 8.0 3.0 8.0 9.0 4.0 101.0
Bekant med offret 72.0 53.0 55.0 64.0 64.0 61.0 76.0 55.0 57.0 62.0 64.0 45.0 728.0
Utomhus 8.0 13.0 9.0 12.0 23.0 15.0 28.0 10.0 15.0 12.0 10.0 4.0 159.0
Inomhus 64.0 40.0 46.0 52.0 41.0 46.0 48.0 45.0 42.0 50.0 54.0 41.0 569.0
I nära relation med offret 50.0 34.0 31.0 38.0 33.0 41.0 42.0 32.0 33.0 37.0 42.0 32.0 445.0
Ej i nära relation med offret 14.0 6.0 15.0 14.0 8.0 5.0 6.0 13.0 9.0 13.0 12.0 9.0 124.0
Misshandel mot man 18 år eller äldre 117.0 95.0 104.0 81.0 127.0 101.0 115.0 126.0 102.0 108.0 92.0 93.0 1261.0
Obekant med offret 59.0 49.0 60.0 42.0 75.0 59.0 74.0 72.0 58.0 74.0 57.0 57.0 736.0
Utomhus 38.0 32.0 33.0 31.0 55.0 45.0 63.0 50.0 42.0 44.0 40.0 31.0 504.0
Inomhus 21.0 17.0 27.0 11.0 20.0 14.0 11.0 22.0 16.0 30.0 17.0 26.0 232.0
Bekant med offret 58.0 46.0 44.0 39.0 52.0 42.0 41.0 54.0 44.0 34.0 35.0 36.0 525.0
Utomhus 23.0 12.0 14.0 20.0 26.0 17.0 19.0 30.0 25.0 14.0 11.0 10.0 221.0
Inomhus 35.0 34.0 30.0 19.0 26.0 25.0 22.0 24.0 19.0 20.0 24.0 26.0 304.0
I nära relation med offret 15.0 13.0 6.0 4.0 8.0 13.0 8.0 11.0 8.0 4.0 9.0 10.0 109.0
Ej i nära relation med offret 20.0 21.0 24.0 15.0 18.0 12.0 14.0 13.0 11.0 16.0 15.0 16.0 195.0
Vållande till annans död (7, 10 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
I samband med trafikolycka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
I samband med arbetsolycka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga fall 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka (8, 10 §) 2.0 7.0 8.0 4.0 5.0 8.0 6.0 6.0 10.0 6.0 6.0 3.0 71.0
I samband med arbetsolycka 1.0 4.0 5.0 3.0 0.0 5.0 5.0 3.0 8.0 5.0 5.0 3.0 47.0
Övriga fall 1.0 3.0 3.0 1.0 5.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 24.0
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 1.0 3.0 3.0 3.0 7.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0 2.0 1.0 35.0
Fara som framkallats för arbetstagare 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga fall 1.0 3.0 3.0 3.0 7.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0 2.0 1.0 35.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 312.0 232.0 327.0 308.0 290.0 318.0 404.0 363.0 308.0 382.0 308.0 271.0 3823.0
Människohandel för sexuella ändamål (1 a §) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med person 18 år eller äldre 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med person 18 år eller äldre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grov fridskränkning (4 a §) 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Mot barn under 18 år 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Mot flicka under 18 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Mot pojke under 18 år 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Mot man 18 år eller äldre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grov kvinnofridskränkning (4 a §) 4.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 29.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 19.0 20.0 16.0 32.0 24.0 29.0 49.0 29.0 18.0 23.0 16.0 20.0 295.0
Olaga hot (5 §) 142.0 94.0 154.0 137.0 137.0 140.0 147.0 167.0 132.0 159.0 129.0 110.0 1648.0
Mot barn under 18 år 18.0 14.0 30.0 13.0 14.0 22.0 13.0 23.0 33.0 15.0 23.0 12.0 230.0
Mot flicka under 18 år 8.0 5.0 16.0 4.0 6.0 10.0 5.0 7.0 9.0 4.0 7.0 6.0 87.0
Mot pojke under 18 år 10.0 9.0 14.0 9.0 8.0 12.0 8.0 16.0 24.0 11.0 16.0 6.0 143.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 54.0 40.0 60.0 72.0 51.0 54.0 71.0 64.0 43.0 62.0 55.0 45.0 671.0
Mot man 18 år eller äldre 68.0 38.0 58.0 46.0 59.0 54.0 59.0 68.0 50.0 77.0 47.0 45.0 669.0
Mot grupp 2.0 2.0 6.0 6.0 13.0 10.0 4.0 12.0 6.0 5.0 4.0 8.0 78.0
Ofredande (7 §) 135.0 111.0 130.0 125.0 107.0 129.0 194.0 141.0 144.0 181.0 147.0 125.0 1669.0
Mot barn under 18 år 10.0 12.0 9.0 17.0 11.0 18.0 48.0 8.0 17.0 25.0 13.0 9.0 197.0
Mot flicka under 18 år 5.0 6.0 2.0 11.0 7.0 10.0 47.0 5.0 12.0 12.0 7.0 5.0 129.0
Mot pojke under 18 år 5.0 6.0 7.0 6.0 4.0 8.0 1.0 3.0 5.0 13.0 6.0 4.0 68.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 73.0 70.0 61.0 64.0 52.0 61.0 103.0 90.0 78.0 95.0 74.0 67.0 888.0
Mot man 18 år eller äldre 46.0 25.0 46.0 32.0 37.0 38.0 39.0 33.0 40.0 46.0 49.0 40.0 471.0
Mot grupp 6.0 4.0 14.0 12.0 7.0 12.0 4.0 10.0 9.0 15.0 11.0 9.0 113.0
Dataintrång (9 c §) 3.0 4.0 10.0 2.0 6.0 6.0 2.0 10.0 6.0 8.0 5.0 2.0 64.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9 a §) 7.0 3.0 13.0 8.0 15.0 11.0 6.0 13.0 4.0 9.0 8.0 11.0 108.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 21.0 23.0 27.0 24.0 25.0 24.0 30.0 30.0 26.0 29.0 29.0 17.0 305.0
6 kap. Sexualbrott 61.0 30.0 39.0 65.0 44.0 37.0 27.0 58.0 51.0 52.0 34.0 39.0 537.0
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 12.0 18.0 12.0 30.0 18.0 16.0 15.0 20.0 17.0 25.0 20.0 16.0 219.0
Mot barn under 15 år (4 §) 5.0 4.0 7.0 5.0 6.0 5.0 3.0 4.0 4.0 7.0 7.0 5.0 62.0
Mot flicka under 15 år 4.0 2.0 6.0 5.0 6.0 4.0 3.0 4.0 4.0 7.0 7.0 5.0 57.0
Fullbordad våldtäkt 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 6.0 7.0 5.0 54.0
Utomhus 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 9.0
Inomhus 4.0 2.0 4.0 4.0 5.0 2.0 1.0 3.0 4.0 5.0 7.0 4.0 45.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Utomhus 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot pojke under 15 år 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Fullbordad våldtäkt 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Inomhus 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot barn 15-17 år (1, 4 §) 3.0 1.0 0.0 8.0 0.0 3.0 0.0 4.0 4.0 2.0 1.0 2.0 28.0
Mot flicka 15-17 år 3.0 1.0 0.0 8.0 0.0 3.0 0.0 4.0 3.0 2.0 1.0 2.0 27.0
Fullbordad våldtäkt 3.0 1.0 0.0 7.0 0.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 24.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Inomhus 3.0 1.0 0.0 7.0 0.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 23.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Mot pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot kvinna 18 år eller äldre (1 §) 4.0 12.0 5.0 17.0 11.0 8.0 12.0 12.0 9.0 16.0 12.0 8.0 126.0
Fullbordad våldtäkt 4.0 10.0 5.0 16.0 8.0 5.0 10.0 9.0 6.0 14.0 11.0 7.0 105.0
Utomhus 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 2.0 0.0 22.0
Inomhus 2.0 6.0 4.0 15.0 5.0 5.0 9.0 8.0 4.0 9.0 9.0 7.0 83.0
Försök till våldtäkt 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 21.0
Utomhus 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 14.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 7.0
Mot man 18 år eller äldre (1 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5-7 §) 23.0 2.0 2.0 3.0 5.0 0.0 1.0 9.0 2.0 5.0 1.0 3.0 56.0
Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år (5 §) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 12.0
Av flicka under 15 år 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0
Av pojke under 15 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Sexuellt utnyttjande av barn 15-17 år (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Av flicka 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Av pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år (6 §) 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 3.0 17.0
Mot flicka under 15 år 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 3.0 16.0
Mot pojke under 15 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Sexuellt övergrepp mot barn 15-17 år (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot flicka 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mot person 18 år eller äldre (2, 3, 7 §) 21.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
Kontakt med barn i sexuellt syfte, sk. "grooming" (10 a §) 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
posering, inkl grov (8 §) 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
Köp av sexuell handling av barn under 18 år (9 §) 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Sexuellt ofredande (10 §) 21.0 10.0 24.0 18.0 14.0 21.0 11.0 28.0 31.0 18.0 13.0 19.0 228.0
Exhibitionism 3.0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 2.0 19.0
Annat sexuellt ofredande 18.0 9.0 23.0 18.0 12.0 18.0 9.0 24.0 31.0 17.0 13.0 17.0 209.0
Mot barn under 15 år 7.0 1.0 6.0 3.0 3.0 7.0 3.0 4.0 6.0 4.0 3.0 3.0 50.0
Mot barn 15-17 år 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 19.0
Övriga fall 9.0 7.0 15.0 12.0 8.0 9.0 6.0 19.0 23.0 11.0 9.0 12.0 140.0
Köp av sexuell tjänst (11 §) 2.0 0.0 0.0 8.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 18.0
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
7 kap. Brott mot familj 5.0 1.0 7.0 3.0 2.0 7.0 6.0 3.0 6.0 4.0 4.0 3.0 51.0
Egenmäktighet med barn (4 §) 5.0 1.0 7.0 3.0 2.0 7.0 6.0 3.0 6.0 4.0 4.0 3.0 51.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 1391.0 1344.0 1580.0 1857.0 2005.0 2062.0 1917.0 2272.0 2178.0 1948.0 1573.0 1221.0 21348.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 861.0 854.0 1088.0 1286.0 1352.0 1412.0 1374.0 1596.0 1536.0 1351.0 1045.0 858.0 14613.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 54.0 57.0 89.0 115.0 94.0 71.0 96.0 76.0 96.0 72.0 83.0 30.0 933.0
Bil 46.0 48.0 77.0 85.0 61.0 33.0 55.0 45.0 62.0 31.0 62.0 23.0 628.0
Försök till biltillgrepp 9.0 18.0 27.0 24.0 16.0 7.0 13.0 9.0 31.0 8.0 17.0 5.0 184.0
Fullbordat biltillgrepp 37.0 30.0 50.0 61.0 45.0 26.0 42.0 36.0 31.0 23.0 45.0 18.0 444.0
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 13.0
Övriga bilar 34.0 30.0 48.0 59.0 44.0 26.0 41.0 36.0 31.0 23.0 41.0 18.0 431.0
Motorcykel 2.0 2.0 1.0 8.0 5.0 9.0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 1.0 48.0
Moped 3.0 2.0 8.0 17.0 22.0 22.0 26.0 21.0 16.0 32.0 14.0 2.0 185.0
Båt 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 4.0 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 17.0
Annat 3.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.0 9.0 6.0 2.0 4.0 55.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4 §) 85.0 36.0 113.0 243.0 307.0 369.0 327.0 393.0 397.0 310.0 154.0 80.0 2814.0
Cykel 84.0 36.0 113.0 240.0 302.0 362.0 320.0 390.0 392.0 307.0 154.0 80.0 2780.0
Båt 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 7.0 7.0 3.0 4.0 3.0 0.0 0.0 31.0
Annat 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 117.0 117.0 152.0 194.0 202.0 226.0 189.0 307.0 256.0 242.0 137.0 140.0 2279.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 3.0 16.0 13.0 26.0 32.0 29.0 13.0 31.0 16.0 15.0 11.0 9.0 214.0
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 3.0 13.0 11.0 18.0 27.0 21.0 6.0 22.0 12.0 12.0 8.0 5.0 158.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 0.0 3.0 2.0 8.0 5.0 8.0 7.0 9.0 4.0 3.0 3.0 4.0 56.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 6.0 7.0 8.0 8.0 14.0 15.0 16.0 21.0 22.0 8.0 13.0 1.0 139.0
I butik, apotek, kiosk m.m. 3.0 5.0 8.0 8.0 14.0 20.0 22.0 19.0 12.0 7.0 12.0 7.0 137.0
I butik, varuhus o.d. 3.0 1.0 7.0 6.0 10.0 12.0 12.0 17.0 10.0 6.0 10.0 6.0 100.0
I kiosk, automat och skyltskåp 0.0 3.0 1.0 1.0 4.0 8.0 9.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 33.0
I apotek och läkemedelsförråd 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 18.0 13.0 32.0 41.0 33.0 51.0 39.0 73.0 59.0 53.0 30.0 23.0 465.0
I kontor 6.0 1.0 9.0 11.0 7.0 9.0 6.0 20.0 12.0 10.0 5.0 4.0 100.0
Övrigt 12.0 12.0 23.0 30.0 26.0 42.0 33.0 53.0 47.0 43.0 25.0 19.0 365.0
I bostad, fritidshus m.m. 65.0 61.0 76.0 84.0 70.0 72.0 51.0 103.0 91.0 111.0 47.0 70.0 901.0
I bostad (lägenhet, villa) 29.0 33.0 29.0 41.0 26.0 24.0 29.0 61.0 35.0 56.0 28.0 32.0 423.0
Villa, radhus o.d. 8.0 11.0 15.0 20.0 10.0 14.0 14.0 31.0 20.0 39.0 20.0 20.0 222.0
Fullbordat inbrott 6.0 8.0 12.0 17.0 9.0 7.0 12.0 19.0 16.0 34.0 18.0 18.0 176.0
Försök till inbrott 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 7.0 2.0 12.0 4.0 5.0 2.0 2.0 46.0
Lägenhet 21.0 22.0 14.0 21.0 16.0 10.0 15.0 30.0 15.0 17.0 8.0 12.0 201.0
Fullbordat inbrott 16.0 15.0 14.0 18.0 10.0 8.0 12.0 23.0 8.0 14.0 7.0 10.0 155.0
Försök till inbrott 5.0 7.0 0.0 3.0 6.0 2.0 3.0 7.0 7.0 3.0 1.0 2.0 46.0
I källare och på vind 26.0 26.0 45.0 28.0 25.0 19.0 9.0 21.0 25.0 27.0 10.0 26.0 287.0
I fritidshus 10.0 2.0 2.0 15.0 19.0 29.0 13.0 21.0 31.0 28.0 9.0 12.0 191.0
Övrigt 22.0 15.0 15.0 27.0 39.0 39.0 48.0 60.0 56.0 48.0 24.0 30.0 423.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 7.0
Från militärt förråd/inom militärförläggning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 6.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 554.0 597.0 682.0 671.0 701.0 687.0 707.0 757.0 738.0 658.0 614.0 573.0 7939.0
Från fordon m.m. 91.0 138.0 193.0 204.0 188.0 134.0 218.0 202.0 186.0 144.0 126.0 98.0 1922.0
Ur och från motordrivet fordon 88.0 126.0 186.0 184.0 160.0 108.0 183.0 177.0 148.0 129.0 116.0 92.0 1697.0
Från cykel 0.0 1.0 0.0 4.0 3.0 6.0 4.0 9.0 1.0 2.0 3.0 0.0 33.0
Från båt (annat än båtmotor) 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 9.0 7.0 6.0 6.0 1.0 0.0 0.0 33.0
Av båtmotor 0.0 1.0 1.0 7.0 7.0 5.0 17.0 3.0 17.0 4.0 2.0 1.0 65.0
Under yrkesmässig transport 3.0 7.0 6.0 8.0 18.0 6.0 7.0 7.0 14.0 8.0 5.0 5.0 94.0
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 1.0 4.0 2.0 8.0 17.0 4.0 7.0 6.0 10.0 6.0 3.0 3.0 71.0
Under övrig yrkesmässig transport 2.0 3.0 4.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 4.0 2.0 2.0 2.0 23.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 68.0 62.0 59.0 45.0 54.0 54.0 31.0 29.0 48.0 44.0 51.0 71.0 616.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 38.0 39.0 43.0 37.0 36.0 35.0 2.0 12.0 39.0 32.0 36.0 46.0 395.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 30.0 23.0 16.0 8.0 18.0 19.0 29.0 17.0 9.0 12.0 15.0 25.0 221.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 26.0 34.0 32.0 25.0 26.0 21.0 28.0 23.0 33.0 25.0 36.0 22.0 331.0
I butik, varuhus o.d. 159.0 149.0 191.0 161.0 126.0 140.0 138.0 163.0 180.0 174.0 148.0 140.0 1869.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 9.0 11.0 7.0 10.0 11.0 17.0 16.0 17.0 10.0 15.0 14.0 10.0 147.0
I kontor 0.0 9.0 7.0 6.0 4.0 5.0 4.0 10.0 5.0 3.0 5.0 4.0 62.0
Övrigt 9.0 2.0 0.0 4.0 7.0 12.0 12.0 7.0 5.0 12.0 9.0 6.0 85.0
I bostad m.m. 48.0 46.0 59.0 50.0 56.0 56.0 55.0 57.0 58.0 44.0 52.0 42.0 623.0
I bostad (lägenhet, villa) 47.0 41.0 48.0 45.0 51.0 54.0 53.0 54.0 55.0 39.0 47.0 39.0 573.0
I källare och på vind 1.0 5.0 11.0 5.0 5.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 50.0
Väskryckning (inte rån) 7.0 6.0 2.0 4.0 3.0 4.0 7.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 45.0
Fickstöld 51.0 42.0 39.0 49.0 72.0 59.0 79.0 86.0 72.0 80.0 81.0 79.0 789.0
Övrigt 95.0 109.0 100.0 123.0 165.0 202.0 135.0 177.0 149.0 130.0 103.0 109.0 1597.0
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 14.0 13.0 10.0 22.0 17.0 16.0 19.0 18.0 10.0 15.0 11.0 10.0 175.0
Bankrån 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Butiksrån 0.0 1.0 0.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 21.0
Med användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 15.0
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rån mot värdetransport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Taxirån 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Rån mot funktionshindrad 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Rån mot privatperson 10.0 9.0 8.0 17.0 12.0 11.0 9.0 14.0 8.0 7.0 6.0 5.0 116.0
Rån mot privatperson under 18 år 1.0 4.0 1.0 8.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 21.0
Utomhus 1.0 4.0 1.0 8.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 20.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 4.0 1.0 8.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 19.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Rån mot privatperson 18 år eller äldre 9.0 5.0 7.0 9.0 10.0 9.0 9.0 13.0 7.0 6.0 6.0 5.0 95.0
Utomhus 8.0 5.0 3.0 7.0 5.0 8.0 7.0 11.0 7.0 6.0 3.0 4.0 74.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 8.0 5.0 2.0 6.0 5.0 7.0 7.0 11.0 7.0 6.0 3.0 4.0 71.0
Inomhus 1.0 0.0 4.0 2.0 5.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 21.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 0.0 4.0 2.0 4.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 20.0
Övriga rån 4.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 5.0 3.0 0.0 5.0 2.0 3.0 31.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
Utan användning av skjutvapen 4.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 4.0 1.0 3.0 27.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 37.0 33.0 41.0 41.0 29.0 43.0 36.0 45.0 38.0 52.0 46.0 25.0 466.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 242.0 224.0 201.0 207.0 181.0 208.0 170.0 191.0 165.0 197.0 165.0 150.0 2301.0
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3 §) 226.0 209.0 188.0 192.0 170.0 200.0 159.0 172.0 146.0 178.0 150.0 143.0 2133.0
Automatmissbruk 6.0 6.0 5.0 13.0 8.0 5.0 7.0 7.0 13.0 10.0 9.0 4.0 93.0
Datorbedrägeri 72.0 65.0 26.0 26.0 26.0 17.0 31.0 31.0 34.0 35.0 30.0 23.0 416.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 15.0 14.0 16.0 19.0 10.0 15.0 16.0 16.0 14.0 11.0 14.0 11.0 171.0
Med hjälp av Internet 73.0 59.0 42.0 45.0 49.0 40.0 29.0 30.0 23.0 32.0 38.0 41.0 501.0
Investeringsbedrägeri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Överskridet eget konto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot försäkringsbolag 2.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 11.0
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 6.0 9.0 9.0 6.0 10.0 9.0 18.0 20.0 11.0 9.0 5.0 6.0 118.0
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 4.0 5.0 20.0 24.0 17.0 37.0 10.0 12.0 13.0 13.0 10.0 8.0 173.0
Övrigt bedrägeri 48.0 51.0 66.0 58.0 50.0 76.0 48.0 56.0 38.0 67.0 43.0 49.0 650.0
Utpressning, ocker (4, 5 §) 3.0 1.0 6.0 4.0 5.0 1.0 5.0 7.0 5.0 7.0 1.0 4.0 49.0
Häleri, häleriförseelse (6, 6 a, 7 §) 8.0 6.0 3.0 5.0 4.0 6.0 1.0 10.0 11.0 7.0 6.0 1.0 68.0
Penninghäleri, penninghäleriförseelse (6 a, 7 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vanemässigt eller stor omfattning (6 §) 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 11.0
Övrigt 7.0 5.0 2.0 5.0 3.0 6.0 0.0 9.0 9.0 5.0 5.0 1.0 57.0
Övriga brott mot 9 kap. (3 a, 8-10 §) 5.0 8.0 4.0 6.0 2.0 1.0 5.0 2.0 3.0 5.0 8.0 2.0 51.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 30.0 30.0 22.0 27.0 21.0 27.0 23.0 22.0 29.0 28.0 36.0 15.0 310.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 3.0 3.0 5.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 8.0 11.0 9.0 2.0 49.0
Olovligt förfogande (4 §) 23.0 23.0 10.0 18.0 15.0 15.0 16.0 17.0 12.0 12.0 21.0 11.0 193.0
Trolöshet mot huvudman (5 §) 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 13.0
Olovligt brukande (7 §) 4.0 4.0 6.0 4.0 3.0 9.0 4.0 2.0 8.0 3.0 5.0 1.0 53.0
Fyndförseelse (8 §)2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Behörighetsmissbruk (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 20.0 48.0 32.0 22.0 29.0 76.0 32.0 47.0 55.0 28.0 31.0 22.0 442.0
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 13.0
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 6.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
Bokföringsbrott (5 §) 18.0 46.0 31.0 18.0 29.0 74.0 31.0 45.0 51.0 26.0 27.0 21.0 417.0
12 kap. Skadegörelsebrott 238.0 188.0 237.0 315.0 422.0 339.0 318.0 416.0 393.0 344.0 296.0 176.0 3682.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 237.0 188.0 236.0 315.0 421.0 339.0 318.0 416.0 393.0 344.0 296.0 176.0 3679.0
På motorfordon (inte genom brand) 59.0 59.0 73.0 95.0 94.0 77.0 84.0 101.0 98.0 86.0 63.0 46.0 935.0
Genom brand (även på motorfordon) 14.0 3.0 12.0 14.0 15.0 18.0 12.0 19.0 24.0 14.0 10.0 7.0 162.0
Klotter mot kollektivtrafik 2.0 2.0 0.0 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 17.0
Övrigt klotter 16.0 16.0 23.0 24.0 54.0 10.0 8.0 29.0 26.0 18.0 26.0 10.0 260.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 71.0 49.0 55.0 100.0 158.0 129.0 98.0 136.0 106.0 109.0 79.0 42.0 1132.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 75.0 59.0 73.0 81.0 97.0 104.0 114.0 129.0 139.0 115.0 117.0 70.0 1173.0
Tagande av olovlig väg (4 §) 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 53.0 33.0 25.0 45.0 56.0 61.0 45.0 46.0 64.0 53.0 47.0 28.0 556.0
13 kap. Allmänfarliga brott 26.0 8.0 13.0 16.0 16.0 16.0 11.0 15.0 10.0 15.0 18.0 14.0 178.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 7.0 3.0 3.0 9.0 8.0 5.0 4.0 60.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 19.0 3.0 9.0 11.0 13.0 7.0 8.0 12.0 1.0 7.0 13.0 10.0 113.0
Vållande av brand 18.0 2.0 8.0 8.0 10.0 7.0 7.0 10.0 1.0 6.0 11.0 10.0 98.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 15.0
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
14 kap. Förfalskningsbrott 16.0 16.0 9.0 25.0 30.0 27.0 20.0 12.0 22.0 21.0 6.0 3.0 207.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 6.0 11.0 8.0 17.0 19.0 20.0 9.0 8.0 17.0 15.0 3.0 2.0 135.0
Check 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Legitimationshandling 4.0 1.0 2.0 2.0 1.0 4.0 3.0 2.0 5.0 4.0 1.0 1.0 30.0
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Övrig legitimationshandling 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 4.0 3.0 2.0 5.0 4.0 1.0 1.0 29.0
Övrig urkundsförfalskning 2.0 10.0 6.0 15.0 17.0 16.0 6.0 5.0 11.0 11.0 1.0 1.0 101.0
Signaturförfalskning (5, 9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6 a, 9, 10 §) 6.0 4.0 0.0 5.0 9.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 39.0
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 4.0 1.0 1.0 3.0 2.0 5.0 7.0 2.0 2.0 4.0 2.0 0.0 33.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 11.0 9.0 3.0 4.0 10.0 18.0 14.0 19.0 32.0 17.0 23.0 11.0 171.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 2.0 15.0
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (7 §) 5.0 6.0 3.0 2.0 5.0 8.0 6.0 6.0 13.0 6.0 7.0 4.0 71.0
Missbruk av urkund avseende pass och övriga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
resedokument samt utfärdat pass på falska 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grunder (11, 12 §) 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 4.0 5.0 10.0 15.0 9.0 4.0 3.0 59.0
Övriga brott mot 15 kap. (4a, 4b, 5, 6, 8-13 §) 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 2.0 6.0 2.0 26.0
16-20 kap. Brott mot staten 95.0 75.0 87.0 70.0 88.0 87.0 58.0 94.0 65.0 72.0 88.0 66.0 945.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 9.0 5.0 7.0 11.0 11.0 16.0 15.0 8.0 8.0 13.0 12.0 9.0 124.0
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 9.0
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
Hets mot folkgrupp (8 §) 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 5.0 4.0 3.0 20.0
Olaga diskriminering (9 §) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
Barnpornografibrott (10 a §) 1.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 9.0
Internetrelaterat barnpornografibrott 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0
Övriga barnpornografibrott 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 5.0 3.0 5.0 6.0 8.0 14.0 11.0 6.0 4.0 6.0 6.0 1.0 75.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 74.0 66.0 71.0 52.0 71.0 67.0 36.0 78.0 56.0 52.0 58.0 54.0 735.0
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 19.0 15.0 18.0 9.0 14.0 19.0 8.0 12.0 9.0 8.0 8.0 7.0 146.0
Mot polisman (1 §) 8.0 3.0 2.0 3.0 6.0 8.0 1.0 1.0 4.0 4.0 2.0 3.0 45.0
Mot ordningsvakt (1 §) 7.0 5.0 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 7.0 0.0 1.0 2.0 2.0 40.0
Mot annan person (1, 5 §) 4.0 7.0 12.0 5.0 4.0 7.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 2.0 61.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 19.0 26.0 32.0 15.0 16.0 13.0 13.0 24.0 14.0 20.0 22.0 15.0 229.0
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 24.0 16.0 12.0 10.0 21.0 19.0 8.0 23.0 13.0 17.0 13.0 15.0 191.0
Bestickning (7 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övergrepp i rättssak (10 §) 12.0 8.0 8.0 17.0 17.0 16.0 7.0 16.0 16.0 7.0 11.0 14.0 149.0
Övriga brott mot 17 kap. (8, 9, 11-13, 15 §) 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 4.0 3.0 20.0
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 12.0 4.0 9.0 7.0 6.0 4.0 7.0 8.0 1.0 7.0 18.0 3.0 86.0
Tjänstefel inkl.grovt (1 §) 12.0 4.0 9.0 7.0 6.0 4.0 7.0 7.0 1.0 5.0 17.0 3.0 82.0
Mutbrott (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Brott mot tystnadsplikt (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 713.0 592.0 713.0 1048.0 838.0 711.0 402.0 607.0 738.0 670.0 576.0 427.0 8035.0
Brott mot trafikbrottslagen 179.0 177.0 203.0 215.0 217.0 241.0 137.0 217.0 223.0 170.0 178.0 140.0 2297.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 1.0 0.0 3.0 3.0 6.0 7.0 6.0 4.0 2.0 2.0 5.0 3.0 42.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 82.0 74.0 78.0 94.0 92.0 95.0 40.0 86.0 104.0 75.0 54.0 61.0 935.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4 a §) 37.0 32.0 30.0 45.0 42.0 60.0 36.0 56.0 46.0 28.0 41.0 35.0 488.0
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 52.0 57.0 52.0 56.0 62.0 58.0 38.0 59.0 53.0 47.0 49.0 21.0 604.0
Smitning (5 §) 7.0 13.0 37.0 14.0 11.0 17.0 14.0 10.0 14.0 16.0 25.0 18.0 196.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 0.0 1.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 32.0
Brott mot narkotikastrafflagen 321.0 265.0 328.0 351.0 421.0 294.0 149.0 222.0 330.0 315.0 302.0 177.0 3475.0
Överlåtelse m.m. (1-3 a §) 18.0 17.0 34.0 35.0 20.0 17.0 9.0 14.0 40.0 10.0 17.0 21.0 252.0
Innehav (1-3 §) 111.0 75.0 101.0 123.0 143.0 111.0 46.0 71.0 112.0 92.0 87.0 50.0 1122.0
Eget bruk (1-3 §) 191.0 171.0 187.0 192.0 258.0 164.0 94.0 136.0 176.0 212.0 197.0 105.0 2083.0
Framställning (1-3 §) 1.0 2.0 6.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 18.0
Brott mot miljöbalken (29 kap.) 6.0 6.0 8.0 11.0 12.0 11.0 9.0 13.0 17.0 18.0 7.0 7.0 125.0
Miljöbrott inkl. grovt miljöbrott (1 §) 2.0 1.0 0.0 5.0 4.0 3.0 2.0 3.0 4.0 6.0 2.0 4.0 36.0
Brott eller förseelse mot områdesskydd (2, 2 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0
Artskydd inkl grovt (2 b §) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 5.0
Miljöfarlig eller olovlig kemikaliehantering (3, 3a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 9.0
Försvårande av miljökontroll (5 §) 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0
Bristfällig miljöinformation (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nedskräpning (7 §)2 1.0 3.0 4.0 6.0 4.0 6.0 6.0 9.0 7.0 8.0 4.0 0.0 58.0
Övriga brott mot miljöbalken (8 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Brott mot skattebrottslagen m.m. 72.0 19.0 61.0 25.0 9.0 27.0 21.0 24.0 22.0 21.0 23.0 13.0 337.0
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) 72.0 19.0 61.0 25.0 7.0 26.0 21.0 24.0 21.0 21.0 22.0 13.0 332.0
Grovt skattebrott 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 43.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 18.0 10.0 51.0 12.0 2.0 12.0 11.0 1.0 15.0 16.0 12.0 8.0 168.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 10.0 8.0 2.0 8.0 5.0 0.0 3.0 16.0 2.0 1.0 3.0 1.0 59.0
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skatteavdragsbrott (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Försvårande av skattekontroll (10 §) 7.0 1.0 8.0 5.0 0.0 14.0 4.0 5.0 2.0 2.0 7.0 4.0 59.0
Lagen om näringsförbud, överträdelse 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Aktiebolagslagen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Insiderbrott m.m. (2-4, 7 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marknadsmissbruk (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot bidragsbrottslagen 18.0 15.0 5.0 17.0 14.0 14.0 3.0 27.0 9.0 8.0 6.0 8.0 144.0
Mot Försäkringskassan 9.0 13.0 2.0 6.0 13.0 5.0 1.0 24.0 6.0 4.0 3.0 2.0 88.0
Mot kommunerna 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 9.0
Mot a-kassorna och Arbetsförmedlingen 9.0 2.0 2.0 9.0 1.0 6.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 43.0
Mot PPM, CSN och Migrationsverket 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 117.0 110.0 108.0 429.0 165.0 124.0 83.0 104.0 137.0 138.0 60.0 82.0 1657.0
Smugglingslagen (3-13 §) 2.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 9.0 1.0 3.0 1.0 22.0
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (3-5, 7 §) 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0 10.0
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (6, 7 §) 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 11.0
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12-13 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Lagen om punktskattekontroll (5 kap. 1, 1 a §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Alkohollagen (10 kap.) 51.0 31.0 36.0 352.0 56.0 72.0 40.0 38.0 58.0 55.0 16.0 34.0 839.0
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1 a, 3 §) 1.0 0.0 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 1.0 15.0
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (1 § 3 p) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (2, 3, 5 §) 21.0 8.0 7.0 231.0 13.0 2.0 0.0 0.0 2.0 6.0 4.0 4.0 298.0
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 27.0 23.0 25.0 120.0 42.0 66.0 40.0 38.0 52.0 45.0 12.0 29.0 519.0
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 7.0 10.0 11.0 12.0 14.0 8.0 7.0 10.0 14.0 13.0 7.0 2.0 115.0
Olaga innehav av pistol, kpist 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 4.0 1.0 0.0 13.0
Olaga innehav av jaktvapen 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 8.0
Olaga innehav av annat vapen 1.0 0.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 16.0
Annat brott mot vapenlagen 5.0 7.0 6.0 10.0 10.0 5.0 3.0 6.0 12.0 7.0 5.0 2.0 78.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 14.0 12.0 22.0 34.0 44.0 14.0 12.0 16.0 23.0 16.0 12.0 15.0 234.0
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 4.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 22.0
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och kungsörn) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Övriga brott mot jaktlagen 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 20.0
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 7.0 5.0 1.0 0.0 0.0 18.0
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Utlänningslagen (20 kap.) 4.0 0.0 5.0 6.0 6.0 1.0 1.0 3.0 2.0 7.0 3.0 0.0 38.0
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 3.0 0.0 5.0 6.0 6.0 1.0 1.0 3.0 2.0 7.0 3.0 0.0 37.0
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 10.0 29.0 17.0 10.0 15.0 11.0 9.0 7.0 8.0 33.0 9.0 19.0 177.0
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 10.0 4.0 0.0 2.0 16.0 5.0 3.0 1.0 2.0 4.0 3.0 1.0 51.0
Personuppgiftslagen (49 §) 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 12.0
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Sjölagen (20 kap.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Sjöfylleri (4, 5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga författningar 13.0 16.0 13.0 7.0 9.0 10.0 7.0 18.0 7.0 4.0 6.0 8.0 118.0
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp.
2Tidigare redovisades endast de anmälningar där det fanns en skäligen misstänkt person. I och med en systemomläggning redovisas sedan mitten av 2007 samtliga anmälda borgenärs- och skattebrott.
2För vidare information se avsnitt Statistikens innehåll i sammanfattningen av anmälda brott eller i Kriminalstatistik 2008.
3Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.