Tabell P3
14 Västra Götalands län
Anmälda brott, efter brottstyp och månad då brottet anmälts, t.o.m. december 2010 samt ackumulerat under året. Preliminära uppgifter.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hittills
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December under
året
SAMTLIGA BROTT 15808.0 16032.0 17827.0 18333.0 19854.0 20311.0 19355.0 19201.0 20067.0 19606.0 17795.0 15476.0 219665.0
Brott mot brottsbalken 13199.0 13107.0 14482.0 15078.0 16370.0 17090.0 16873.0 16411.0 16412.0 16216.0 15076.0 13297.0 183611.0
3-7 kap. Brott mot person 2444.0 2400.0 2861.0 2836.0 3057.0 2808.0 2995.0 2815.0 2990.0 3048.0 2805.0 2486.0 33545.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 954.0 853.0 1087.0 1080.0 1167.0 1085.0 1200.0 1037.0 1099.0 1097.0 1066.0 985.0 12710.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)1 1.0 4.0 3.0 1.0 8.0 3.0 5.0 6.0 2.0 3.0 4.0 2.0 42.0
Mot kvinna 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 14.0
Med användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0
Mot man 0.0 3.0 2.0 1.0 6.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 2.0 28.0
Med användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 1.0 1.0 2.0 2.0 22.0
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 6.0 5.0 13.0 8.0 12.0 13.0 10.0 10.0 4.0 10.0 11.0 6.0 108.0
Mot kvinna 0.0 0.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 6.0 2.0 32.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 5.0 2.0 26.0
Mot man 6.0 5.0 10.0 4.0 9.0 10.0 7.0 7.0 3.0 6.0 5.0 4.0 76.0
Med användning av skjutvapen 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 26.0
Utan användning av skjutvapen 4.0 2.0 8.0 2.0 6.0 9.0 5.0 5.0 2.0 4.0 2.0 1.0 50.0
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 920.0 794.0 1015.0 1025.0 1106.0 1034.0 1143.0 966.0 1036.0 1038.0 1008.0 935.0 12020.0
Misshandel mot barn 0-6 år 16.0 13.0 22.0 31.0 36.0 34.0 27.0 19.0 22.0 23.0 34.0 25.0 302.0
Misshandel mot flicka 0-6 år 8.0 4.0 10.0 10.0 21.0 12.0 14.0 7.0 12.0 8.0 12.0 10.0 128.0
Obekant med offret 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 13.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Inomhus 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 9.0
Bekant med offret 8.0 3.0 9.0 10.0 19.0 11.0 11.0 6.0 9.0 8.0 11.0 10.0 115.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 11.0
Inomhus 8.0 3.0 9.0 10.0 15.0 11.0 8.0 5.0 7.0 8.0 11.0 9.0 104.0
Misshandel mot pojke 0-6 år 8.0 9.0 12.0 21.0 15.0 22.0 13.0 12.0 10.0 15.0 22.0 15.0 174.0
Obekant med offret 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 8.0
Utomhus 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 5.0
Inomhus 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Bekant med offret 7.0 8.0 11.0 20.0 15.0 21.0 13.0 12.0 8.0 15.0 22.0 14.0 166.0
Utomhus 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 16.0
Inomhus 7.0 7.0 10.0 18.0 12.0 20.0 13.0 11.0 5.0 14.0 21.0 12.0 150.0
Misshandel mot barn 7-14 år 83.0 106.0 144.0 110.0 111.0 103.0 59.0 74.0 101.0 113.0 123.0 88.0 1215.0
Misshandel mot flicka 7-14 år 34.0 37.0 44.0 48.0 42.0 43.0 27.0 30.0 39.0 35.0 36.0 35.0 450.0
Obekant med offret 6.0 5.0 11.0 8.0 11.0 7.0 9.0 7.0 5.0 6.0 4.0 3.0 82.0
Utomhus 1.0 2.0 7.0 5.0 9.0 6.0 7.0 5.0 2.0 5.0 2.0 2.0 53.0
Inomhus 5.0 3.0 4.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 29.0
Bekant med offret 28.0 32.0 33.0 40.0 31.0 36.0 18.0 23.0 34.0 29.0 32.0 32.0 368.0
Utomhus 6.0 9.0 6.0 11.0 8.0 9.0 4.0 5.0 7.0 7.0 11.0 0.0 83.0
Inomhus 22.0 23.0 27.0 29.0 23.0 27.0 14.0 18.0 27.0 22.0 21.0 32.0 285.0
Misshandel mot pojke 7-14 år 49.0 69.0 100.0 62.0 69.0 60.0 32.0 44.0 62.0 78.0 87.0 53.0 765.0
Obekant med offret 10.0 19.0 28.0 20.0 16.0 24.0 17.0 17.0 18.0 26.0 22.0 9.0 226.0
Utomhus 8.0 12.0 19.0 18.0 7.0 18.0 16.0 15.0 14.0 24.0 17.0 4.0 172.0
Inomhus 2.0 7.0 9.0 2.0 9.0 6.0 1.0 2.0 4.0 2.0 5.0 5.0 54.0
Bekant med offret 39.0 50.0 72.0 42.0 53.0 36.0 15.0 27.0 44.0 52.0 65.0 44.0 539.0
Utomhus 20.0 14.0 24.0 11.0 13.0 10.0 5.0 14.0 18.0 12.0 24.0 13.0 178.0
Inomhus 19.0 36.0 48.0 31.0 40.0 26.0 10.0 13.0 26.0 40.0 41.0 31.0 361.0
Misshandel mot barn 15-17 år 75.0 85.0 108.0 99.0 110.0 84.0 68.0 73.0 89.0 89.0 75.0 79.0 1034.0
Misshandel mot flicka 15-17 år 23.0 38.0 49.0 42.0 48.0 32.0 32.0 33.0 33.0 38.0 27.0 34.0 429.0
Obekant med offret 5.0 11.0 12.0 11.0 23.0 12.0 6.0 12.0 7.0 12.0 8.0 7.0 126.0
Utomhus 2.0 9.0 7.0 10.0 18.0 10.0 5.0 10.0 7.0 10.0 3.0 4.0 95.0
Inomhus 3.0 2.0 5.0 1.0 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 2.0 5.0 3.0 31.0
Bekant med offret 18.0 27.0 37.0 31.0 25.0 20.0 26.0 21.0 26.0 26.0 19.0 27.0 303.0
Utomhus 8.0 9.0 12.0 8.0 14.0 10.0 6.0 6.0 6.0 7.0 5.0 6.0 97.0
Inomhus 10.0 18.0 25.0 23.0 11.0 10.0 20.0 15.0 20.0 19.0 14.0 21.0 206.0
Misshandel mot pojke 15-17 år 52.0 47.0 59.0 57.0 62.0 52.0 36.0 40.0 56.0 51.0 48.0 45.0 605.0
Obekant med offret 26.0 14.0 26.0 35.0 33.0 31.0 23.0 24.0 24.0 25.0 21.0 23.0 305.0
Utomhus 17.0 12.0 22.0 25.0 28.0 30.0 21.0 22.0 17.0 20.0 15.0 15.0 244.0
Inomhus 9.0 2.0 4.0 10.0 5.0 1.0 2.0 2.0 7.0 5.0 6.0 8.0 61.0
Bekant med offret 26.0 33.0 33.0 22.0 29.0 21.0 13.0 16.0 32.0 26.0 27.0 22.0 300.0
Utomhus 14.0 11.0 8.0 10.0 10.0 8.0 9.0 6.0 14.0 14.0 12.0 7.0 123.0
Inomhus 12.0 22.0 25.0 12.0 19.0 13.0 4.0 10.0 18.0 12.0 15.0 15.0 177.0
Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre 306.0 254.0 287.0 348.0 356.0 344.0 398.0 307.0 355.0 317.0 330.0 323.0 3925.0
Obekant med offret 88.0 55.0 64.0 81.0 98.0 99.0 127.0 79.0 99.0 79.0 91.0 80.0 1040.0
Utomhus 39.0 23.0 25.0 39.0 61.0 52.0 75.0 45.0 57.0 44.0 45.0 38.0 543.0
Inomhus 49.0 32.0 39.0 42.0 37.0 47.0 52.0 34.0 42.0 35.0 46.0 42.0 497.0
Bekant med offret 218.0 199.0 223.0 267.0 258.0 245.0 271.0 228.0 256.0 238.0 239.0 243.0 2885.0
Utomhus 30.0 31.0 36.0 55.0 50.0 49.0 61.0 64.0 49.0 51.0 41.0 21.0 538.0
Inomhus 188.0 168.0 187.0 212.0 208.0 196.0 210.0 164.0 207.0 187.0 198.0 222.0 2347.0
I nära relation med offret 144.0 135.0 151.0 169.0 162.0 156.0 171.0 121.0 160.0 143.0 156.0 165.0 1833.0
Ej i nära relation med offret 44.0 33.0 36.0 43.0 46.0 40.0 39.0 43.0 47.0 44.0 42.0 57.0 514.0
Misshandel mot man 18 år eller äldre 440.0 336.0 454.0 437.0 493.0 469.0 591.0 493.0 469.0 496.0 446.0 420.0 5544.0
Obekant med offret 303.0 248.0 321.0 287.0 354.0 305.0 398.0 335.0 325.0 362.0 307.0 277.0 3822.0
Utomhus 187.0 168.0 209.0 189.0 264.0 233.0 320.0 268.0 242.0 265.0 188.0 162.0 2695.0
Inomhus 116.0 80.0 112.0 98.0 90.0 72.0 78.0 67.0 83.0 97.0 119.0 115.0 1127.0
Bekant med offret 137.0 88.0 133.0 150.0 139.0 164.0 193.0 158.0 144.0 134.0 139.0 143.0 1722.0
Utomhus 41.0 30.0 47.0 74.0 70.0 70.0 83.0 84.0 77.0 63.0 55.0 59.0 753.0
Inomhus 96.0 58.0 86.0 76.0 69.0 94.0 110.0 74.0 67.0 71.0 84.0 84.0 969.0
I nära relation med offret 33.0 18.0 26.0 33.0 26.0 40.0 43.0 36.0 24.0 27.0 29.0 30.0 365.0
Ej i nära relation med offret 63.0 40.0 60.0 43.0 43.0 54.0 67.0 38.0 43.0 44.0 55.0 54.0 604.0
Vållande till annans död (7, 10 §) 2.0 3.0 2.0 7.0 0.0 2.0 2.0 6.0 2.0 1.0 5.0 2.0 34.0
I samband med trafikolycka 2.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 11.0
I samband med arbetsolycka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Övriga fall 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 20.0
Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka (8, 10 §) 11.0 31.0 34.0 16.0 16.0 21.0 20.0 29.0 37.0 22.0 21.0 22.0 280.0
I samband med arbetsolycka 4.0 10.0 15.0 7.0 7.0 7.0 10.0 9.0 17.0 17.0 13.0 11.0 127.0
Övriga fall 7.0 21.0 19.0 9.0 9.0 14.0 10.0 20.0 20.0 5.0 8.0 11.0 153.0
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 14.0 16.0 20.0 23.0 25.0 12.0 20.0 20.0 18.0 23.0 17.0 18.0 226.0
Fara som framkallats för arbetstagare 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 10.0
Övriga fall 14.0 14.0 18.0 23.0 24.0 12.0 20.0 19.0 16.0 23.0 16.0 17.0 216.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 1216.0 1246.0 1448.0 1399.0 1514.0 1412.0 1436.0 1397.0 1441.0 1567.0 1375.0 1219.0 16670.0
Människohandel för sexuella ändamål (1 a §) 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med person 18 år eller äldre 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med person 18 år eller äldre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grov fridskränkning (4 a §) 21.0 27.0 15.0 20.0 23.0 14.0 5.0 15.0 13.0 9.0 28.0 11.0 201.0
Mot barn under 18 år 15.0 23.0 9.0 17.0 13.0 9.0 3.0 8.0 9.0 6.0 21.0 6.0 139.0
Mot flicka under 18 år 10.0 13.0 7.0 13.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 7.0 2.0 76.0
Mot pojke under 18 år 5.0 10.0 2.0 4.0 8.0 5.0 0.0 4.0 4.0 3.0 14.0 4.0 63.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 4.0 4.0 6.0 3.0 10.0 1.0 2.0 7.0 4.0 3.0 5.0 3.0 52.0
Mot man 18 år eller äldre 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 10.0
Grov kvinnofridskränkning (4 a §) 28.0 31.0 28.0 33.0 34.0 18.0 30.0 45.0 30.0 34.0 29.0 32.0 372.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 92.0 77.0 91.0 104.0 108.0 102.0 102.0 94.0 94.0 99.0 73.0 62.0 1098.0
Olaga hot (5 §) 514.0 510.0 657.0 603.0 670.0 651.0 676.0 599.0 635.0 665.0 615.0 540.0 7335.0
Mot barn under 18 år 55.0 76.0 93.0 77.0 83.0 77.0 59.0 51.0 63.0 86.0 65.0 58.0 843.0
Mot flicka under 18 år 24.0 37.0 41.0 45.0 27.0 39.0 31.0 23.0 27.0 42.0 29.0 23.0 388.0
Mot pojke under 18 år 31.0 39.0 52.0 32.0 56.0 38.0 28.0 28.0 36.0 44.0 36.0 35.0 455.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 216.0 195.0 266.0 263.0 286.0 254.0 291.0 263.0 258.0 279.0 272.0 223.0 3066.0
Mot man 18 år eller äldre 227.0 216.0 266.0 237.0 273.0 292.0 298.0 262.0 280.0 271.0 256.0 219.0 3097.0
Mot grupp 16.0 23.0 32.0 26.0 28.0 28.0 28.0 23.0 34.0 29.0 22.0 40.0 329.0
Ofredande (7 §) 496.0 527.0 567.0 566.0 596.0 560.0 540.0 551.0 592.0 664.0 561.0 496.0 6716.0
Mot barn under 18 år 38.0 47.0 48.0 53.0 45.0 57.0 25.0 39.0 50.0 54.0 40.0 40.0 536.0
Mot flicka under 18 år 25.0 36.0 32.0 39.0 29.0 34.0 16.0 24.0 30.0 37.0 28.0 27.0 357.0
Mot pojke under 18 år 13.0 11.0 16.0 14.0 16.0 23.0 9.0 15.0 20.0 17.0 12.0 13.0 179.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 231.0 249.0 308.0 279.0 311.0 290.0 306.0 280.0 302.0 335.0 316.0 261.0 3468.0
Mot man 18 år eller äldre 167.0 214.0 175.0 193.0 198.0 184.0 178.0 195.0 196.0 238.0 181.0 165.0 2284.0
Mot grupp 60.0 17.0 36.0 41.0 42.0 29.0 31.0 37.0 44.0 37.0 24.0 30.0 428.0
Dataintrång (9 c §) 30.0 41.0 35.0 27.0 22.0 26.0 18.0 28.0 34.0 41.0 26.0 37.0 365.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9 a §) 35.0 32.0 54.0 46.0 61.0 41.0 65.0 64.0 43.0 54.0 43.0 41.0 579.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 117.0 102.0 123.0 135.0 134.0 106.0 110.0 123.0 124.0 126.0 150.0 97.0 1447.0
6 kap. Sexualbrott 137.0 170.0 187.0 198.0 222.0 181.0 225.0 231.0 309.0 246.0 192.0 156.0 2454.0
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 51.0 54.0 68.0 67.0 80.0 75.0 106.0 111.0 60.0 66.0 62.0 46.0 846.0
Mot barn under 15 år (4 §) 12.0 14.0 14.0 19.0 24.0 26.0 10.0 47.0 14.0 19.0 16.0 13.0 228.0
Mot flicka under 15 år 11.0 13.0 13.0 18.0 20.0 24.0 8.0 44.0 12.0 18.0 14.0 12.0 207.0
Fullbordad våldtäkt 11.0 12.0 13.0 16.0 19.0 23.0 8.0 42.0 11.0 16.0 14.0 11.0 196.0
Utomhus 0.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 37.0 4.0 4.0 1.0 0.0 57.0
Inomhus 11.0 10.0 11.0 15.0 16.0 22.0 6.0 5.0 7.0 12.0 13.0 11.0 139.0
Försök till våldtäkt 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 11.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Inomhus 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 10.0
Mot pojke under 15 år 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 21.0
Fullbordad våldtäkt 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 0.0 2.0 1.0 20.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 0.0 2.0 1.0 20.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Mot barn 15-17 år (1, 4 §) 5.0 6.0 9.0 10.0 16.0 8.0 8.0 6.0 11.0 8.0 9.0 6.0 102.0
Mot flicka 15-17 år 5.0 5.0 7.0 10.0 16.0 8.0 8.0 6.0 11.0 7.0 9.0 6.0 98.0
Fullbordad våldtäkt 5.0 5.0 5.0 9.0 16.0 8.0 6.0 5.0 9.0 6.0 9.0 6.0 89.0
Utomhus 0.0 0.0 2.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 0.0 19.0
Inomhus 5.0 5.0 3.0 6.0 13.0 7.0 3.0 3.0 8.0 5.0 6.0 6.0 70.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 9.0
Utomhus 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Inomhus 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Mot pojke 15-17 år 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Inomhus 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot kvinna 18 år eller äldre (1 §) 34.0 32.0 44.0 37.0 39.0 38.0 85.0 57.0 34.0 39.0 36.0 27.0 502.0
Fullbordad våldtäkt 31.0 29.0 41.0 30.0 36.0 32.0 79.0 47.0 34.0 37.0 35.0 26.0 457.0
Utomhus 10.0 5.0 3.0 10.0 10.0 7.0 7.0 4.0 7.0 7.0 5.0 2.0 77.0
Inomhus 21.0 24.0 38.0 20.0 26.0 25.0 72.0 43.0 27.0 30.0 30.0 24.0 380.0
Försök till våldtäkt 3.0 3.0 3.0 7.0 3.0 6.0 6.0 10.0 0.0 2.0 1.0 1.0 45.0
Utomhus 1.0 0.0 2.0 4.0 0.0 3.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 22.0
Inomhus 2.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 23.0
Mot man 18 år eller äldre (1 §) 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 14.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 14.0
Utomhus 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Inomhus 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5-7 §) 17.0 27.0 14.0 21.0 17.0 10.0 7.0 12.0 16.0 14.0 26.0 10.0 191.0
Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år (5 §) 7.0 24.0 6.0 9.0 3.0 3.0 1.0 6.0 1.0 5.0 6.0 2.0 73.0
Av flicka under 15 år 7.0 24.0 3.0 9.0 2.0 2.0 1.0 5.0 1.0 4.0 6.0 2.0 66.0
Av pojke under 15 år 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0
Sexuellt utnyttjande av barn 15-17 år (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
Av flicka 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
Av pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år (6 §) 6.0 1.0 3.0 6.0 8.0 7.0 2.0 4.0 7.0 5.0 10.0 2.0 61.0
Mot flicka under 15 år 5.0 1.0 2.0 6.0 5.0 6.0 2.0 3.0 5.0 4.0 7.0 1.0 47.0
Mot pojke under 15 år 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 14.0
Sexuellt övergrepp mot barn 15-17 år (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Mot flicka 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Mot pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mot person 18 år eller äldre (2, 3, 7 §) 4.0 2.0 5.0 6.0 4.0 0.0 4.0 2.0 6.0 4.0 9.0 4.0 50.0
Kontakt med barn i sexuellt syfte, sk. "grooming" (10 a §) 0.0 4.0 2.0 3.0 4.0 0.0 2.0 5.0 2.0 4.0 0.0 5.0 31.0
Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
posering, inkl grov (8 §) 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0
Köp av sexuell handling av barn under 18 år (9 §) 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
Sexuellt ofredande (10 §) 63.0 81.0 89.0 91.0 108.0 92.0 107.0 86.0 214.0 113.0 75.0 75.0 1194.0
Exhibitionism 3.0 13.0 4.0 10.0 13.0 17.0 19.0 19.0 33.0 14.0 12.0 4.0 161.0
Annat sexuellt ofredande 60.0 68.0 85.0 81.0 95.0 75.0 88.0 67.0 181.0 99.0 63.0 71.0 1033.0
Mot barn under 15 år 9.0 17.0 32.0 25.0 29.0 22.0 21.0 19.0 17.0 22.0 14.0 13.0 240.0
Mot barn 15-17 år 8.0 8.0 8.0 14.0 14.0 10.0 17.0 8.0 9.0 8.0 11.0 8.0 123.0
Övriga fall 43.0 43.0 45.0 42.0 52.0 43.0 50.0 40.0 155.0 69.0 38.0 50.0 670.0
Köp av sexuell tjänst (11 §) 3.0 1.0 11.0 13.0 6.0 3.0 3.0 12.0 15.0 45.0 25.0 16.0 153.0
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 3.0 3.0 19.0
7 kap. Brott mot familj 20.0 29.0 16.0 24.0 20.0 24.0 24.0 27.0 17.0 12.0 22.0 29.0 264.0
Egenmäktighet med barn (4 §) 20.0 29.0 16.0 24.0 19.0 24.0 24.0 27.0 17.0 12.0 22.0 28.0 262.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 10184.0 10071.0 11015.0 11635.0 12708.0 13726.0 13336.0 13089.0 12854.0 12538.0 11666.0 10219.0 143041.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 6261.0 5718.0 6777.0 7296.0 7919.0 8473.0 8730.0 8438.0 8515.0 8307.0 7547.0 6161.0 90142.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 453.0 426.0 475.0 597.0 768.0 744.0 744.0 733.0 729.0 605.0 527.0 316.0 7117.0
Bil 392.0 367.0 369.0 399.0 449.0 399.0 398.0 415.0 419.0 376.0 400.0 283.0 4666.0
Försök till biltillgrepp 125.0 114.0 124.0 121.0 140.0 123.0 104.0 128.0 111.0 112.0 120.0 85.0 1407.0
Fullbordat biltillgrepp 267.0 253.0 245.0 278.0 309.0 276.0 294.0 287.0 308.0 264.0 280.0 198.0 3259.0
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 4.0 2.0 17.0 8.0 6.0 8.0 6.0 7.0 13.0 5.0 14.0 12.0 102.0
Övriga bilar 263.0 251.0 228.0 270.0 303.0 268.0 288.0 280.0 295.0 259.0 266.0 186.0 3157.0
Motorcykel 12.0 9.0 25.0 49.0 68.0 100.0 74.0 82.0 60.0 50.0 15.0 10.0 554.0
Moped 31.0 22.0 51.0 110.0 193.0 166.0 192.0 169.0 183.0 135.0 80.0 12.0 1344.0
Båt 2.0 4.0 3.0 9.0 22.0 45.0 34.0 29.0 31.0 15.0 11.0 2.0 207.0
Annat 16.0 24.0 27.0 30.0 36.0 34.0 46.0 38.0 36.0 29.0 21.0 9.0 346.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4 §) 198.0 143.0 232.0 664.0 786.0 907.0 951.0 1014.0 878.0 702.0 455.0 155.0 7085.0
Cykel 193.0 137.0 232.0 654.0 775.0 885.0 908.0 990.0 857.0 690.0 446.0 153.0 6920.0
Båt 2.0 3.0 0.0 7.0 6.0 20.0 41.0 22.0 19.0 9.0 6.0 1.0 136.0
Annat 3.0 3.0 0.0 3.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 1.0 29.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 1194.0 1040.0 1280.0 1193.0 1224.0 1311.0 1183.0 1229.0 1268.0 1547.0 1509.0 1223.0 15201.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 90.0 75.0 106.0 86.0 102.0 96.0 104.0 98.0 108.0 126.0 107.0 52.0 1150.0
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 57.0 45.0 76.0 57.0 68.0 49.0 50.0 59.0 73.0 80.0 72.0 37.0 723.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 33.0 30.0 30.0 29.0 34.0 47.0 54.0 39.0 35.0 46.0 35.0 15.0 427.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 55.0 38.0 77.0 75.0 68.0 95.0 83.0 75.0 70.0 75.0 68.0 55.0 834.0
I butik, apotek, kiosk m.m. 88.0 76.0 121.0 102.0 116.0 111.0 129.0 104.0 84.0 124.0 128.0 79.0 1262.0
I butik, varuhus o.d. 68.0 52.0 80.0 77.0 86.0 83.0 88.0 78.0 67.0 100.0 95.0 56.0 930.0
I kiosk, automat och skyltskåp 20.0 24.0 40.0 24.0 29.0 26.0 37.0 24.0 16.0 22.0 32.0 22.0 316.0
I apotek och läkemedelsförråd 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 16.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 251.0 254.0 277.0 302.0 288.0 329.0 264.0 310.0 298.0 327.0 285.0 235.0 3420.0
I kontor 68.0 51.0 40.0 51.0 48.0 66.0 43.0 72.0 57.0 65.0 65.0 53.0 679.0
Övrigt 183.0 203.0 237.0 251.0 240.0 263.0 221.0 238.0 241.0 262.0 220.0 182.0 2741.0
I bostad, fritidshus m.m. 568.0 456.0 531.0 472.0 439.0 432.0 403.0 409.0 478.0 656.0 753.0 670.0 6267.0
I bostad (lägenhet, villa) 284.0 182.0 219.0 180.0 176.0 193.0 206.0 215.0 278.0 339.0 410.0 380.0 3062.0
Villa, radhus o.d. 177.0 127.0 112.0 97.0 99.0 102.0 132.0 131.0 217.0 264.0 300.0 303.0 2061.0
Fullbordat inbrott 145.0 108.0 93.0 77.0 84.0 82.0 114.0 113.0 185.0 225.0 263.0 259.0 1748.0
Försök till inbrott 32.0 19.0 19.0 20.0 15.0 20.0 18.0 18.0 32.0 39.0 37.0 44.0 313.0
Lägenhet 107.0 55.0 107.0 83.0 77.0 91.0 74.0 84.0 61.0 75.0 110.0 77.0 1001.0
Fullbordat inbrott 87.0 39.0 84.0 63.0 64.0 74.0 59.0 72.0 46.0 66.0 98.0 62.0 814.0
Försök till inbrott 20.0 16.0 23.0 20.0 13.0 17.0 15.0 12.0 15.0 9.0 12.0 15.0 187.0
I källare och på vind 247.0 250.0 280.0 218.0 208.0 178.0 152.0 142.0 151.0 206.0 277.0 252.0 2561.0
I fritidshus 37.0 24.0 32.0 74.0 55.0 61.0 45.0 52.0 49.0 111.0 66.0 38.0 644.0
Övrigt 142.0 141.0 168.0 156.0 211.0 248.0 200.0 233.0 230.0 239.0 168.0 132.0 2268.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 2.0 3.0 4.0 4.0 1.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 32.0
Från militärt förråd/inom militärförläggning 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 0.0 2.0 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 17.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 3973.0 3782.0 4277.0 4342.0 4656.0 5007.0 5215.0 4999.0 5125.0 4922.0 4621.0 4024.0 54943.0
Från fordon m.m. 1115.0 1102.0 1156.0 1352.0 1398.0 1603.0 1593.0 1553.0 1506.0 1436.0 1226.0 874.0 15914.0
Ur och från motordrivet fordon 1062.0 1053.0 1094.0 1269.0 1284.0 1415.0 1369.0 1354.0 1339.0 1249.0 1138.0 814.0 14440.0
Från cykel 8.0 7.0 3.0 7.0 12.0 14.0 16.0 25.0 18.0 21.0 12.0 7.0 150.0
Från båt (annat än båtmotor) 10.0 7.0 11.0 20.0 47.0 99.0 123.0 77.0 39.0 46.0 25.0 6.0 510.0
Av båtmotor 4.0 6.0 8.0 17.0 27.0 46.0 47.0 76.0 70.0 65.0 24.0 10.0 400.0
Under yrkesmässig transport 31.0 29.0 40.0 39.0 28.0 29.0 38.0 21.0 40.0 55.0 27.0 37.0 414.0
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 19.0 13.0 32.0 30.0 25.0 22.0 25.0 16.0 26.0 48.0 19.0 25.0 300.0
Under övrig yrkesmässig transport 12.0 16.0 8.0 9.0 3.0 7.0 13.0 5.0 14.0 7.0 8.0 12.0 114.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 294.0 284.0 347.0 256.0 284.0 202.0 182.0 137.0 285.0 340.0 311.0 252.0 3174.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 144.0 152.0 190.0 122.0 160.0 85.0 35.0 37.0 166.0 194.0 172.0 154.0 1611.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 150.0 132.0 157.0 134.0 124.0 117.0 147.0 100.0 119.0 146.0 139.0 98.0 1563.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 254.0 237.0 254.0 229.0 199.0 198.0 220.0 278.0 244.0 280.0 308.0 309.0 3010.0
I butik, varuhus o.d. 815.0 800.0 940.0 869.0 873.0 809.0 737.0 810.0 949.0 978.0 821.0 756.0 10157.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 85.0 70.0 81.0 103.0 112.0 111.0 100.0 115.0 139.0 96.0 108.0 80.0 1200.0
I kontor 47.0 33.0 45.0 49.0 35.0 33.0 34.0 44.0 54.0 40.0 49.0 36.0 499.0
Övrigt 38.0 37.0 36.0 54.0 77.0 78.0 66.0 71.0 85.0 56.0 59.0 44.0 701.0
I bostad m.m. 300.0 198.0 244.0 255.0 243.0 234.0 269.0 255.0 274.0 261.0 233.0 213.0 2979.0
I bostad (lägenhet, villa) 281.0 171.0 217.0 229.0 220.0 219.0 257.0 233.0 257.0 243.0 213.0 191.0 2731.0
I källare och på vind 19.0 27.0 27.0 26.0 23.0 15.0 12.0 22.0 17.0 18.0 20.0 22.0 248.0
Väskryckning (inte rån) 13.0 16.0 30.0 20.0 43.0 26.0 27.0 24.0 22.0 23.0 24.0 22.0 290.0
Fickstöld 479.0 461.0 557.0 485.0 612.0 755.0 935.0 801.0 581.0 664.0 669.0 675.0 7674.0
Övrigt 618.0 614.0 668.0 773.0 892.0 1069.0 1152.0 1026.0 1125.0 844.0 921.0 843.0 10545.0
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 146.0 107.0 148.0 134.0 183.0 171.0 209.0 133.0 176.0 210.0 158.0 145.0 1920.0
Bankrån 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Butiksrån 20.0 14.0 11.0 13.0 20.0 13.0 12.0 12.0 13.0 15.0 29.0 21.0 193.0
Med användning av skjutvapen 6.0 5.0 5.0 1.0 8.0 5.0 7.0 4.0 2.0 6.0 9.0 11.0 69.0
Utan användning av skjutvapen 14.0 9.0 6.0 12.0 12.0 8.0 5.0 8.0 11.0 9.0 20.0 10.0 124.0
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rån mot värdetransport 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Med användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Taxirån 3.0 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 22.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 5.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 17.0
Rån mot funktionshindrad 0.0 0.0 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2.0 16.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2.0 16.0
Rån mot privatperson 99.0 66.0 104.0 93.0 125.0 122.0 160.0 89.0 132.0 172.0 108.0 98.0 1368.0
Rån mot privatperson under 18 år 27.0 12.0 33.0 26.0 27.0 32.0 32.0 16.0 37.0 37.0 23.0 17.0 319.0
Utomhus 26.0 11.0 28.0 25.0 26.0 29.0 32.0 14.0 36.0 31.0 21.0 14.0 293.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 10.0
Utan användning av skjutvapen 26.0 11.0 27.0 25.0 26.0 27.0 31.0 14.0 36.0 31.0 16.0 13.0 283.0
Inomhus 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 3.0 0.0 2.0 1.0 6.0 2.0 3.0 26.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 1.0 5.0 1.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 6.0 2.0 3.0 24.0
Rån mot privatperson 18 år eller äldre 72.0 54.0 71.0 67.0 98.0 90.0 128.0 73.0 95.0 135.0 85.0 81.0 1049.0
Utomhus 61.0 39.0 63.0 59.0 89.0 74.0 115.0 62.0 83.0 112.0 77.0 68.0 902.0
Med användning av skjutvapen 5.0 2.0 3.0 2.0 4.0 5.0 6.0 1.0 8.0 7.0 5.0 8.0 56.0
Utan användning av skjutvapen 56.0 37.0 60.0 57.0 85.0 69.0 109.0 61.0 75.0 105.0 72.0 60.0 846.0
Inomhus 11.0 15.0 8.0 8.0 9.0 16.0 13.0 11.0 12.0 23.0 8.0 13.0 147.0
Med användning av skjutvapen 3.0 1.0 3.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 4.0 0.0 2.0 20.0
Utan användning av skjutvapen 8.0 14.0 5.0 7.0 7.0 16.0 11.0 10.0 11.0 19.0 8.0 11.0 127.0
Övriga rån 24.0 22.0 31.0 23.0 34.0 35.0 31.0 27.0 27.0 21.0 19.0 21.0 315.0
Med användning av skjutvapen 0.0 4.0 6.0 4.0 3.0 4.0 1.0 4.0 1.0 0.0 6.0 2.0 35.0
Utan användning av skjutvapen 24.0 18.0 25.0 19.0 31.0 31.0 30.0 23.0 26.0 21.0 13.0 19.0 280.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 295.0 217.0 361.0 362.0 301.0 330.0 427.0 328.0 336.0 319.0 274.0 294.0 3844.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 1499.0 1715.0 1565.0 1407.0 1369.0 1865.0 1727.0 1453.0 1595.0 1593.0 1381.0 1285.0 18454.0
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3 §) 1325.0 1619.0 1437.0 1277.0 1239.0 1726.0 1621.0 1349.0 1473.0 1448.0 1263.0 1190.0 16967.0
Automatmissbruk 55.0 112.0 56.0 68.0 44.0 94.0 95.0 66.0 65.0 56.0 67.0 89.0 867.0
Datorbedrägeri 322.0 342.0 341.0 264.0 267.0 343.0 531.0 321.0 296.0 409.0 377.0 280.0 4093.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 97.0 150.0 132.0 94.0 91.0 108.0 119.0 113.0 99.0 66.0 80.0 115.0 1264.0
Med hjälp av Internet 183.0 211.0 176.0 212.0 192.0 211.0 125.0 145.0 167.0 131.0 153.0 186.0 2092.0
Investeringsbedrägeri 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
Överskridet eget konto 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Mot försäkringsbolag 3.0 5.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 3.0 5.0 8.0 2.0 37.0
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 74.0 123.0 181.0 182.0 176.0 300.0 201.0 173.0 249.0 215.0 104.0 63.0 2041.0
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 217.0 66.0 86.0 82.0 85.0 236.0 160.0 161.0 180.0 158.0 97.0 88.0 1616.0
Övrigt bedrägeri 373.0 610.0 461.0 374.0 382.0 432.0 387.0 368.0 412.0 408.0 376.0 366.0 4949.0
Utpressning, ocker (4, 5 §) 34.0 21.0 30.0 34.0 23.0 26.0 33.0 26.0 30.0 34.0 25.0 27.0 343.0
Häleri, häleriförseelse (6, 6 a, 7 §) 96.0 41.0 46.0 59.0 62.0 55.0 36.0 50.0 55.0 56.0 31.0 28.0 615.0
Penninghäleri, penninghäleriförseelse (6 a, 7 a §) 1.0 2.0 0.0 8.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 7.0 0.0 4.0 29.0
Vanemässigt eller stor omfattning (6 §) 64.0 4.0 8.0 1.0 3.0 11.0 3.0 10.0 15.0 5.0 5.0 1.0 130.0
Övrigt 31.0 35.0 38.0 50.0 57.0 42.0 33.0 39.0 38.0 44.0 26.0 23.0 456.0
Övriga brott mot 9 kap. (3 a, 8-10 §) 44.0 34.0 52.0 37.0 45.0 58.0 37.0 28.0 37.0 55.0 62.0 40.0 529.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 105.0 125.0 132.0 152.0 133.0 169.0 146.0 122.0 141.0 144.0 128.0 126.0 1623.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 21.0 20.0 28.0 17.0 15.0 26.0 18.0 16.0 13.0 19.0 20.0 11.0 224.0
Olovligt förfogande (4 §) 59.0 65.0 79.0 93.0 83.0 97.0 91.0 73.0 81.0 90.0 79.0 88.0 978.0
Trolöshet mot huvudman (5 §) 3.0 15.0 4.0 5.0 8.0 13.0 10.0 4.0 8.0 8.0 12.0 6.0 96.0
Olovligt brukande (7 §) 15.0 20.0 20.0 30.0 24.0 28.0 24.0 27.0 35.0 23.0 16.0 19.0 281.0
Fyndförseelse (8 §)2 6.0 5.0 1.0 7.0 3.0 5.0 3.0 2.0 4.0 4.0 1.0 2.0 43.0
Behörighetsmissbruk (6 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 192.0 190.0 246.0 193.0 146.0 194.0 177.0 129.0 347.0 284.0 207.0 136.0 2441.0
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 2.0 3.0 1.0 3.0 8.0 2.0 34.0 0.0 8.0 6.0 6.0 1.0 74.0
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 7.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Bokföringsbrott (5 §) 187.0 186.0 245.0 190.0 137.0 192.0 143.0 128.0 334.0 276.0 201.0 133.0 2352.0
12 kap. Skadegörelsebrott 2127.0 2323.0 2295.0 2587.0 3141.0 3025.0 2556.0 2947.0 2256.0 2210.0 2403.0 2511.0 30381.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 2126.0 2323.0 2294.0 2586.0 3141.0 3023.0 2555.0 2946.0 2256.0 2210.0 2403.0 2511.0 30374.0
På motorfordon (inte genom brand) 382.0 327.0 514.0 716.0 719.0 691.0 715.0 703.0 590.0 646.0 459.0 276.0 6738.0
Genom brand (även på motorfordon) 73.0 49.0 51.0 93.0 84.0 123.0 78.0 74.0 81.0 70.0 62.0 52.0 890.0
Klotter mot kollektivtrafik 645.0 822.0 755.0 458.0 765.0 474.0 462.0 600.0 296.0 261.0 393.0 778.0 6709.0
Övrigt klotter 405.0 554.0 449.0 314.0 627.0 678.0 281.0 566.0 468.0 456.0 628.0 762.0 6188.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 256.0 316.0 187.0 479.0 400.0 539.0 524.0 504.0 389.0 336.0 461.0 324.0 4715.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 365.0 255.0 338.0 526.0 546.0 518.0 495.0 499.0 432.0 441.0 400.0 319.0 5134.0
Tagande av olovlig väg (4 §) 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 236.0 344.0 258.0 269.0 246.0 227.0 191.0 193.0 209.0 242.0 209.0 245.0 2869.0
13 kap. Allmänfarliga brott 73.0 72.0 63.0 106.0 76.0 84.0 69.0 62.0 65.0 70.0 65.0 74.0 879.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 26.0 26.0 29.0 28.0 33.0 47.0 27.0 31.0 22.0 26.0 26.0 26.0 347.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 39.0 36.0 29.0 69.0 37.0 32.0 37.0 26.0 36.0 27.0 23.0 41.0 432.0
Vållande av brand 33.0 30.0 24.0 60.0 34.0 28.0 32.0 19.0 29.0 21.0 18.0 33.0 361.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 6.0 6.0 5.0 9.0 3.0 4.0 5.0 7.0 7.0 6.0 5.0 8.0 71.0
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 8.0 10.0 5.0 9.0 6.0 5.0 5.0 5.0 7.0 17.0 16.0 7.0 100.0
14 kap. Förfalskningsbrott 117.0 212.0 119.0 108.0 101.0 84.0 78.0 87.0 88.0 104.0 85.0 110.0 1293.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 87.0 179.0 88.0 70.0 64.0 45.0 50.0 54.0 48.0 53.0 65.0 77.0 880.0
Check 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 11.0
Legitimationshandling 23.0 129.0 23.0 13.0 16.0 11.0 11.0 11.0 13.0 13.0 17.0 15.0 295.0
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 7.0
Övrig legitimationshandling 21.0 129.0 22.0 13.0 15.0 11.0 11.0 11.0 11.0 13.0 17.0 14.0 288.0
Övrig urkundsförfalskning 63.0 49.0 65.0 56.0 46.0 33.0 38.0 43.0 34.0 40.0 46.0 61.0 574.0
Signaturförfalskning (5, 9 §) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6 a, 9, 10 §) 16.0 19.0 16.0 16.0 14.0 18.0 8.0 14.0 11.0 28.0 12.0 14.0 186.0
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 14.0 14.0 15.0 21.0 22.0 20.0 20.0 19.0 28.0 22.0 8.0 19.0 222.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 46.0 60.0 76.0 55.0 69.0 59.0 44.0 44.0 56.0 68.0 59.0 61.0 697.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) 4.0 3.0 6.0 0.0 2.0 5.0 2.0 3.0 4.0 4.0 9.0 5.0 47.0
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (7 §) 23.0 32.0 32.0 23.0 22.0 24.0 23.0 22.0 25.0 30.0 23.0 34.0 313.0
Missbruk av urkund avseende pass och övriga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
resedokument samt utfärdat pass på falska 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grunder (11, 12 §) 7.0 16.0 17.0 19.0 27.0 14.0 14.0 11.0 19.0 18.0 18.0 18.0 198.0
Övriga brott mot 15 kap. (4a, 4b, 5, 6, 8-13 §) 12.0 9.0 21.0 13.0 18.0 16.0 5.0 8.0 8.0 16.0 9.0 4.0 139.0
16-20 kap. Brott mot staten 335.0 292.0 348.0 338.0 359.0 329.0 351.0 314.0 359.0 388.0 396.0 347.0 4156.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 49.0 39.0 55.0 49.0 47.0 57.0 55.0 44.0 56.0 56.0 42.0 45.0 594.0
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 17.0 8.0 19.0 11.0 7.0 9.0 8.0 8.0 11.0 14.0 5.0 26.0 143.0
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 6.0 3.0 8.0 2.0 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 5.0 4.0 0.0 38.0
Hets mot folkgrupp (8 §) 9.0 5.0 6.0 10.0 8.0 5.0 8.0 10.0 6.0 7.0 6.0 4.0 84.0
Olaga diskriminering (9 §) 3.0 4.0 7.0 4.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 0.0 38.0
Barnpornografibrott (10 a §) 2.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0 6.0 3.0 4.0 0.0 42.0
Internetrelaterat barnpornografibrott 2.0 4.0 4.0 2.0 5.0 4.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 35.0
Övriga barnpornografibrott 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 7.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 12.0 15.0 11.0 19.0 23.0 32.0 30.0 19.0 29.0 25.0 19.0 15.0 249.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 230.0 201.0 219.0 208.0 224.0 195.0 213.0 211.0 228.0 240.0 256.0 235.0 2660.0
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 54.0 46.0 49.0 47.0 48.0 52.0 56.0 65.0 60.0 49.0 63.0 68.0 657.0
Mot polisman (1 §) 7.0 13.0 3.0 3.0 14.0 8.0 15.0 10.0 9.0 12.0 7.0 21.0 122.0
Mot ordningsvakt (1 §) 13.0 9.0 17.0 17.0 17.0 14.0 15.0 22.0 22.0 20.0 21.0 23.0 210.0
Mot annan person (1, 5 §) 34.0 24.0 29.0 27.0 17.0 30.0 26.0 33.0 29.0 17.0 35.0 24.0 325.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 78.0 70.0 59.0 66.0 59.0 48.0 67.0 49.0 61.0 65.0 77.0 75.0 774.0
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 24.0 31.0 30.0 31.0 29.0 23.0 30.0 31.0 24.0 28.0 31.0 28.0 340.0
Bestickning (7 §) 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 9.0
Övergrepp i rättssak (10 §) 63.0 50.0 70.0 56.0 81.0 68.0 50.0 57.0 71.0 84.0 78.0 52.0 780.0
Övriga brott mot 17 kap. (8, 9, 11-13, 15 §) 10.0 4.0 11.0 6.0 6.0 4.0 9.0 9.0 10.0 14.0 5.0 12.0 100.0
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 56.0 52.0 74.0 81.0 88.0 77.0 83.0 59.0 75.0 92.0 98.0 67.0 902.0
Tjänstefel inkl.grovt (1 §) 54.0 49.0 72.0 77.0 82.0 75.0 79.0 55.0 68.0 88.0 89.0 60.0 848.0
Mutbrott (2 §) 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 8.0 2.0 22.0
Brott mot tystnadsplikt (3 §) 2.0 1.0 2.0 3.0 5.0 1.0 2.0 3.0 5.0 2.0 1.0 5.0 32.0
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 2609.0 2925.0 3345.0 3255.0 3484.0 3221.0 2482.0 2790.0 3655.0 3390.0 2719.0 2179.0 36054.0
Brott mot trafikbrottslagen 819.0 744.0 1019.0 1087.0 1090.0 1137.0 1015.0 1116.0 1153.0 1109.0 954.0 819.0 12062.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 9.0 4.0 8.0 16.0 14.0 12.0 10.0 14.0 13.0 14.0 4.0 8.0 126.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 399.0 348.0 466.0 519.0 504.0 478.0 463.0 510.0 563.0 545.0 464.0 395.0 5654.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4 a §) 165.0 136.0 236.0 252.0 257.0 301.0 226.0 266.0 237.0 209.0 168.0 118.0 2571.0
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 142.0 144.0 187.0 182.0 190.0 171.0 147.0 194.0 201.0 213.0 170.0 144.0 2085.0
Smitning (5 §) 96.0 103.0 112.0 101.0 118.0 161.0 163.0 126.0 134.0 118.0 143.0 149.0 1524.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 8.0 9.0 10.0 17.0 7.0 14.0 6.0 6.0 5.0 10.0 5.0 5.0 102.0
Brott mot narkotikastrafflagen 915.0 1157.0 1250.0 1225.0 1233.0 912.0 787.0 967.0 1231.0 1287.0 906.0 798.0 12668.0
Överlåtelse m.m. (1-3 a §) 50.0 88.0 102.0 60.0 78.0 52.0 57.0 44.0 80.0 64.0 44.0 61.0 780.0
Innehav (1-3 §) 244.0 279.0 311.0 290.0 335.0 218.0 204.0 242.0 284.0 317.0 212.0 191.0 3127.0
Eget bruk (1-3 §) 618.0 785.0 827.0 868.0 811.0 631.0 508.0 674.0 859.0 898.0 641.0 542.0 8662.0
Framställning (1-3 §) 3.0 5.0 10.0 7.0 9.0 11.0 18.0 7.0 8.0 8.0 9.0 4.0 99.0
Brott mot miljöbalken (29 kap.) 33.0 25.0 53.0 63.0 75.0 67.0 43.0 65.0 47.0 33.0 46.0 28.0 578.0
Miljöbrott inkl. grovt miljöbrott (1 §) 3.0 12.0 17.0 13.0 22.0 19.0 21.0 20.0 16.0 9.0 11.0 7.0 170.0
Brott eller förseelse mot områdesskydd (2, 2 a §) 3.0 0.0 5.0 4.0 10.0 4.0 1.0 8.0 6.0 2.0 5.0 6.0 54.0
Artskydd inkl grovt (2 b §) 1.0 0.0 6.0 8.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 21.0
Miljöfarlig eller olovlig kemikaliehantering (3, 3a §) 6.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 1.0 19.0
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 6.0 4.0 5.0 6.0 10.0 12.0 0.0 5.0 11.0 4.0 7.0 6.0 76.0
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 3.0 1.0 2.0 6.0 3.0 9.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 36.0
Försvårande av miljökontroll (5 §) 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 12.0
Bristfällig miljöinformation (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nedskräpning (7 §)2 7.0 4.0 13.0 20.0 21.0 13.0 16.0 19.0 10.0 10.0 11.0 3.0 147.0
Övriga brott mot miljöbalken (8 §) 3.0 3.0 5.0 3.0 7.0 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 5.0 2.0 43.0
Brott mot skattebrottslagen m.m. 472.0 434.0 505.0 351.0 344.0 371.0 177.0 193.0 610.0 400.0 217.0 164.0 4238.0
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) 458.0 421.0 492.0 347.0 333.0 364.0 168.0 192.0 603.0 392.0 212.0 163.0 4145.0
Grovt skattebrott 113.0 171.0 209.0 150.0 144.0 61.0 17.0 93.0 142.0 133.0 30.0 26.0 1289.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 46.0 30.0 20.0 7.0 13.0 65.0 27.0 2.0 109.0 29.0 11.0 4.0 363.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 174.0 96.0 100.0 68.0 84.0 125.0 28.0 23.0 107.0 87.0 33.0 50.0 975.0
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Skatteavdragsbrott (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8 §) 0.0 0.0 9.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0 2.0 2.0 0.0 21.0
Försvårande av skattekontroll (10 §) 125.0 124.0 153.0 121.0 90.0 113.0 95.0 74.0 240.0 140.0 136.0 83.0 1494.0
Lagen om näringsförbud, överträdelse 3.0 4.0 3.0 1.0 2.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 21.0
Aktiebolagslagen 11.0 9.0 10.0 3.0 8.0 7.0 6.0 1.0 5.0 6.0 5.0 0.0 71.0
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Insiderbrott m.m. (2-4, 7 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Marknadsmissbruk (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot bidragsbrottslagen 26.0 52.0 85.0 69.0 86.0 148.0 112.0 51.0 41.0 40.0 111.0 41.0 862.0
Mot Försäkringskassan 9.0 15.0 22.0 37.0 43.0 86.0 35.0 16.0 23.0 11.0 38.0 25.0 360.0
Mot kommunerna 6.0 11.0 22.0 16.0 13.0 32.0 10.0 14.0 13.0 8.0 36.0 7.0 188.0
Mot a-kassorna och Arbetsförmedlingen 10.0 26.0 39.0 16.0 25.0 27.0 64.0 21.0 3.0 18.0 32.0 9.0 290.0
Mot PPM, CSN och Migrationsverket 1.0 0.0 2.0 0.0 5.0 3.0 3.0 0.0 2.0 3.0 5.0 0.0 24.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 344.0 513.0 433.0 460.0 656.0 586.0 348.0 398.0 573.0 521.0 485.0 329.0 5646.0
Smugglingslagen (3-13 §) 4.0 31.0 25.0 10.0 23.0 20.0 27.0 15.0 17.0 26.0 38.0 28.0 264.0
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (3-5, 7 §) 3.0 11.0 12.0 4.0 10.0 10.0 5.0 3.0 12.0 9.0 12.0 13.0 104.0
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (6, 7 §) 1.0 15.0 5.0 1.0 8.0 5.0 11.0 11.0 5.0 15.0 24.0 14.0 115.0
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11 §) 0.0 2.0 5.0 0.0 1.0 0.0 10.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 20.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12-13 §) 0.0 3.0 3.0 5.0 4.0 5.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 25.0
Lagen om punktskattekontroll (5 kap. 1, 1 a §) 0.0 2.0 3.0 2.0 6.0 4.0 0.0 3.0 3.0 0.0 8.0 10.0 41.0
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Alkohollagen (10 kap.) 16.0 10.0 18.0 54.0 27.0 75.0 15.0 14.0 108.0 16.0 18.0 31.0 402.0
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1 a, 3 §) 2.0 1.0 3.0 4.0 3.0 2.0 0.0 3.0 1.0 1.0 2.0 0.0 22.0
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (1 § 3 p) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (2, 3, 5 §) 11.0 9.0 14.0 41.0 18.0 54.0 12.0 9.0 105.0 10.0 14.0 21.0 318.0
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 3.0 0.0 1.0 8.0 5.0 18.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 10.0 56.0
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 55.0 63.0 74.0 86.0 67.0 52.0 50.0 53.0 55.0 58.0 54.0 51.0 718.0
Olaga innehav av pistol, kpist 14.0 19.0 14.0 19.0 17.0 11.0 10.0 5.0 11.0 16.0 10.0 13.0 159.0
Olaga innehav av jaktvapen 4.0 4.0 0.0 11.0 3.0 4.0 1.0 4.0 2.0 2.0 1.0 5.0 41.0
Olaga innehav av annat vapen 16.0 10.0 19.0 17.0 15.0 7.0 14.0 12.0 12.0 8.0 10.0 6.0 146.0
Annat brott mot vapenlagen 21.0 30.0 41.0 39.0 32.0 30.0 25.0 32.0 30.0 32.0 33.0 27.0 372.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 115.0 111.0 143.0 129.0 127.0 121.0 117.0 119.0 106.0 142.0 112.0 108.0 1450.0
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 6.0 1.0 7.0 0.0 7.0 3.0 2.0 4.0 4.0 20.0 5.0 0.0 59.0
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och kungsörn) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
Övriga brott mot jaktlagen 6.0 1.0 7.0 0.0 7.0 3.0 2.0 4.0 4.0 14.0 5.0 0.0 53.0
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 4.0 4.0 7.0 16.0 36.0 36.0 8.0 36.0 44.0 83.0 28.0 4.0 306.0
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 6.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 29.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §) 0.0 1.0 4.0 4.0 2.0 15.0 6.0 6.0 8.0 6.0 1.0 0.0 53.0
Utlänningslagen (20 kap.) 21.0 11.0 16.0 17.0 15.0 6.0 8.0 17.0 18.0 22.0 21.0 8.0 180.0
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 §) 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 21.0 11.0 14.0 16.0 15.0 6.0 8.0 16.0 17.0 22.0 20.0 8.0 174.0
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 66.0 177.0 38.0 34.0 44.0 61.0 27.0 35.0 42.0 54.0 47.0 30.0 655.0
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 13.0 38.0 21.0 15.0 21.0 20.0 8.0 18.0 26.0 20.0 25.0 5.0 230.0
Personuppgiftslagen (49 §) 6.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 33.0 7.0 6.0 4.0 65.0
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 1.0 6.0 19.0 31.0 222.0 75.0 16.0 1.0 14.0 13.0 25.0 12.0 435.0
Sjölagen (20 kap.) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Sjöfylleri (4, 5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga författningar 31.0 56.0 54.0 57.0 53.0 93.0 58.0 71.0 89.0 50.0 95.0 36.0 743.0
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp.
2Tidigare redovisades endast de anmälningar där det fanns en skäligen misstänkt person. I och med en systemomläggning redovisas sedan mitten av 2007 samtliga anmälda borgenärs- och skattebrott.
2För vidare information se avsnitt Statistikens innehåll i sammanfattningen av anmälda brott eller i Kriminalstatistik 2008.
3Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.