Tabell P3
12 Skåne län
Anmälda brott, efter brottstyp och månad då brottet anmälts, t.o.m. december 2010 samt ackumulerat under året. Preliminära uppgifter.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hittills
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December under
året
SAMTLIGA BROTT 15971.0 14194.0 18158.0 17174.0 18682.0 18395.0 17842.0 17789.0 18540.0 18419.0 16512.0 13770.0 205446.0
Brott mot brottsbalken 12209.0 11159.0 14123.0 14111.0 15340.0 15168.0 15036.0 15123.0 15404.0 14871.0 13612.0 11135.0 167291.0
3-7 kap. Brott mot person 2635.0 2757.0 3069.0 2983.0 3021.0 2819.0 2926.0 2905.0 3086.0 3075.0 2796.0 2508.0 34580.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 973.0 930.0 1035.0 1015.0 1188.0 1025.0 1090.0 1058.0 1070.0 1118.0 961.0 902.0 12365.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)1 6.0 0.0 1.0 8.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 27.0
Mot kvinna 3.0 0.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 13.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 0.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 13.0
Mot man 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 14.0
Med användning av skjutvapen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 0.0 0.0 4.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 13.0
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 9.0 5.0 9.0 6.0 6.0 21.0 2.0 15.0 9.0 15.0 14.0 4.0 115.0
Mot kvinna 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.0 6.0 1.0 4.0 3.0 2.0 30.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 1.0 10.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0
Mot man 8.0 2.0 5.0 4.0 5.0 19.0 1.0 9.0 8.0 11.0 11.0 2.0 85.0
Med användning av skjutvapen 4.0 2.0 2.0 4.0 3.0 13.0 1.0 4.0 6.0 8.0 6.0 0.0 53.0
Utan användning av skjutvapen 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 6.0 0.0 5.0 2.0 3.0 5.0 2.0 32.0
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 920.0 882.0 978.0 951.0 1111.0 951.0 1021.0 985.0 999.0 1037.0 881.0 850.0 11566.0
Misshandel mot barn 0-6 år 30.0 15.0 37.0 39.0 27.0 36.0 40.0 31.0 38.0 31.0 29.0 39.0 392.0
Misshandel mot flicka 0-6 år 13.0 3.0 14.0 18.0 10.0 16.0 18.0 16.0 16.0 12.0 12.0 15.0 163.0
Obekant med offret 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Bekant med offret 13.0 3.0 14.0 18.0 9.0 14.0 17.0 16.0 16.0 11.0 11.0 14.0 156.0
Utomhus 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 15.0
Inomhus 12.0 3.0 14.0 13.0 9.0 13.0 13.0 15.0 15.0 10.0 11.0 13.0 141.0
Misshandel mot pojke 0-6 år 17.0 12.0 23.0 21.0 17.0 20.0 22.0 15.0 22.0 19.0 17.0 24.0 229.0
Obekant med offret 1.0 0.0 3.0 1.0 1.0 6.0 3.0 5.0 3.0 3.0 1.0 2.0 29.0
Utomhus 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 5.0 2.0 2.0 1.0 0.0 16.0
Inomhus 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 13.0
Bekant med offret 16.0 12.0 20.0 20.0 16.0 14.0 19.0 10.0 19.0 16.0 16.0 22.0 200.0
Utomhus 0.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 18.0
Inomhus 16.0 11.0 19.0 16.0 15.0 12.0 13.0 10.0 19.0 16.0 16.0 19.0 182.0
Misshandel mot barn 7-14 år 109.0 148.0 155.0 150.0 153.0 111.0 91.0 105.0 167.0 167.0 144.0 127.0 1627.0
Misshandel mot flicka 7-14 år 33.0 56.0 62.0 54.0 53.0 43.0 37.0 37.0 45.0 38.0 50.0 53.0 561.0
Obekant med offret 4.0 4.0 9.0 7.0 12.0 2.0 7.0 8.0 5.0 8.0 6.0 5.0 77.0
Utomhus 3.0 1.0 4.0 5.0 9.0 2.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 1.0 51.0
Inomhus 1.0 3.0 5.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0 0.0 4.0 26.0
Bekant med offret 29.0 52.0 53.0 47.0 41.0 41.0 30.0 29.0 40.0 30.0 44.0 48.0 484.0
Utomhus 8.0 9.0 8.0 9.0 16.0 13.0 8.0 12.0 9.0 9.0 2.0 8.0 111.0
Inomhus 21.0 43.0 45.0 38.0 25.0 28.0 22.0 17.0 31.0 21.0 42.0 40.0 373.0
Misshandel mot pojke 7-14 år 76.0 92.0 93.0 96.0 100.0 68.0 54.0 68.0 122.0 129.0 94.0 74.0 1066.0
Obekant med offret 8.0 19.0 14.0 27.0 22.0 19.0 16.0 18.0 33.0 27.0 11.0 11.0 225.0
Utomhus 7.0 11.0 9.0 23.0 17.0 16.0 14.0 17.0 30.0 19.0 8.0 7.0 178.0
Inomhus 1.0 8.0 5.0 4.0 5.0 3.0 2.0 1.0 3.0 8.0 3.0 4.0 47.0
Bekant med offret 68.0 73.0 79.0 69.0 78.0 49.0 38.0 50.0 89.0 102.0 83.0 63.0 841.0
Utomhus 24.0 20.0 24.0 20.0 24.0 20.0 11.0 21.0 34.0 39.0 19.0 7.0 263.0
Inomhus 44.0 53.0 55.0 49.0 54.0 29.0 27.0 29.0 55.0 63.0 64.0 56.0 578.0
Misshandel mot barn 15-17 år 107.0 116.0 114.0 125.0 116.0 81.0 72.0 88.0 82.0 133.0 89.0 74.0 1197.0
Misshandel mot flicka 15-17 år 41.0 35.0 52.0 34.0 42.0 30.0 19.0 28.0 30.0 71.0 33.0 22.0 437.0
Obekant med offret 6.0 6.0 13.0 7.0 10.0 10.0 6.0 13.0 8.0 20.0 7.0 3.0 109.0
Utomhus 4.0 3.0 7.0 5.0 10.0 6.0 5.0 7.0 3.0 16.0 6.0 1.0 73.0
Inomhus 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 4.0 1.0 6.0 5.0 4.0 1.0 2.0 36.0
Bekant med offret 35.0 29.0 39.0 27.0 32.0 20.0 13.0 15.0 22.0 51.0 26.0 19.0 328.0
Utomhus 6.0 4.0 6.0 9.0 12.0 6.0 5.0 8.0 7.0 15.0 8.0 6.0 92.0
Inomhus 29.0 25.0 33.0 18.0 20.0 14.0 8.0 7.0 15.0 36.0 18.0 13.0 236.0
Misshandel mot pojke 15-17 år 66.0 81.0 62.0 91.0 74.0 51.0 53.0 60.0 52.0 62.0 56.0 52.0 760.0
Obekant med offret 30.0 27.0 30.0 40.0 41.0 23.0 39.0 38.0 20.0 34.0 25.0 29.0 376.0
Utomhus 19.0 18.0 23.0 32.0 38.0 19.0 36.0 34.0 12.0 26.0 15.0 16.0 288.0
Inomhus 11.0 9.0 7.0 8.0 3.0 4.0 3.0 4.0 8.0 8.0 10.0 13.0 88.0
Bekant med offret 36.0 54.0 32.0 51.0 33.0 28.0 14.0 22.0 32.0 28.0 31.0 23.0 384.0
Utomhus 15.0 12.0 10.0 32.0 15.0 14.0 7.0 9.0 10.0 14.0 18.0 8.0 164.0
Inomhus 21.0 42.0 22.0 19.0 18.0 14.0 7.0 13.0 22.0 14.0 13.0 15.0 220.0
Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre 316.0 263.0 305.0 249.0 335.0 331.0 329.0 286.0 306.0 253.0 266.0 265.0 3504.0
Obekant med offret 89.0 68.0 61.0 61.0 101.0 94.0 87.0 83.0 91.0 85.0 71.0 54.0 945.0
Utomhus 43.0 30.0 36.0 33.0 67.0 68.0 63.0 53.0 62.0 46.0 41.0 28.0 570.0
Inomhus 46.0 38.0 25.0 28.0 34.0 26.0 24.0 30.0 29.0 39.0 30.0 26.0 375.0
Bekant med offret 227.0 195.0 244.0 188.0 234.0 237.0 242.0 203.0 215.0 168.0 195.0 211.0 2559.0
Utomhus 28.0 24.0 43.0 27.0 45.0 59.0 70.0 54.0 39.0 30.0 40.0 22.0 481.0
Inomhus 199.0 171.0 201.0 161.0 189.0 178.0 172.0 149.0 176.0 138.0 155.0 189.0 2078.0
I nära relation med offret 158.0 138.0 160.0 126.0 134.0 147.0 128.0 116.0 137.0 104.0 115.0 136.0 1599.0
Ej i nära relation med offret 41.0 33.0 41.0 35.0 55.0 31.0 44.0 33.0 39.0 34.0 40.0 53.0 479.0
Misshandel mot man 18 år eller äldre 358.0 340.0 367.0 388.0 480.0 392.0 489.0 475.0 406.0 453.0 353.0 345.0 4846.0
Obekant med offret 221.0 210.0 226.0 243.0 333.0 245.0 334.0 322.0 292.0 321.0 248.0 230.0 3225.0
Utomhus 143.0 136.0 147.0 182.0 245.0 184.0 266.0 244.0 212.0 233.0 164.0 126.0 2282.0
Inomhus 78.0 74.0 79.0 61.0 88.0 61.0 68.0 78.0 80.0 88.0 84.0 104.0 943.0
Bekant med offret 137.0 130.0 141.0 145.0 147.0 147.0 155.0 153.0 114.0 132.0 105.0 115.0 1621.0
Utomhus 55.0 46.0 51.0 60.0 67.0 72.0 88.0 82.0 62.0 56.0 38.0 31.0 708.0
Inomhus 82.0 84.0 90.0 85.0 80.0 75.0 67.0 71.0 52.0 76.0 67.0 84.0 913.0
I nära relation med offret 24.0 33.0 38.0 37.0 35.0 28.0 26.0 34.0 18.0 26.0 23.0 30.0 352.0
Ej i nära relation med offret 58.0 51.0 52.0 48.0 45.0 47.0 41.0 37.0 34.0 50.0 44.0 54.0 561.0
Vållande till annans död (7, 10 §) 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 1.0 23.0
I samband med trafikolycka 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
I samband med arbetsolycka 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 9.0
Övriga fall 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka (8, 10 §) 24.0 30.0 23.0 31.0 46.0 34.0 47.0 29.0 34.0 39.0 39.0 33.0 409.0
I samband med arbetsolycka 15.0 15.0 14.0 20.0 32.0 19.0 18.0 16.0 28.0 21.0 24.0 15.0 237.0
Övriga fall 9.0 15.0 9.0 11.0 14.0 15.0 29.0 13.0 6.0 18.0 15.0 18.0 172.0
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 13.0 12.0 21.0 16.0 23.0 15.0 17.0 25.0 25.0 23.0 22.0 11.0 223.0
Fara som framkallats för arbetstagare 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 12.0
Övriga fall 13.0 12.0 19.0 16.0 23.0 14.0 16.0 24.0 24.0 21.0 20.0 9.0 211.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 1352.0 1367.0 1545.0 1557.0 1474.0 1453.0 1440.0 1494.0 1597.0 1618.0 1457.0 1350.0 17704.0
Människohandel för sexuella ändamål (1 a §) 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 2.0 0.0 13.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med person 18 år eller äldre 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 12.0
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1 a §) 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med person 18 år eller äldre 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0
Grov fridskränkning (4 a §) 9.0 17.0 16.0 13.0 6.0 9.0 10.0 9.0 10.0 17.0 13.0 7.0 136.0
Mot barn under 18 år 5.0 9.0 10.0 11.0 3.0 8.0 8.0 3.0 6.0 12.0 8.0 5.0 88.0
Mot flicka under 18 år 4.0 5.0 4.0 7.0 1.0 4.0 3.0 0.0 3.0 8.0 3.0 1.0 43.0
Mot pojke under 18 år 1.0 4.0 6.0 4.0 2.0 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 45.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 4.0 4.0 5.0 5.0 1.0 37.0
Mot man 18 år eller äldre 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.0
Grov kvinnofridskränkning (4 a §) 18.0 21.0 17.0 18.0 29.0 26.0 16.0 25.0 20.0 13.0 13.0 14.0 230.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 86.0 82.0 93.0 103.0 83.0 103.0 106.0 100.0 98.0 83.0 79.0 75.0 1091.0
Olaga hot (5 §) 552.0 637.0 689.0 709.0 697.0 692.0 611.0 635.0 708.0 663.0 551.0 538.0 7682.0
Mot barn under 18 år 60.0 92.0 89.0 97.0 91.0 71.0 45.0 47.0 94.0 96.0 54.0 63.0 899.0
Mot flicka under 18 år 27.0 44.0 46.0 39.0 38.0 26.0 24.0 27.0 49.0 41.0 23.0 21.0 405.0
Mot pojke under 18 år 33.0 48.0 43.0 58.0 53.0 45.0 21.0 20.0 45.0 55.0 31.0 42.0 494.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 230.0 258.0 274.0 254.0 282.0 305.0 260.0 279.0 303.0 250.0 245.0 246.0 3186.0
Mot man 18 år eller äldre 221.0 257.0 278.0 309.0 283.0 290.0 270.0 280.0 283.0 261.0 219.0 190.0 3141.0
Mot grupp 41.0 30.0 48.0 49.0 41.0 26.0 36.0 29.0 28.0 56.0 33.0 39.0 456.0
Ofredande (7 §) 596.0 523.0 645.0 623.0 573.0 570.0 622.0 620.0 684.0 755.0 719.0 623.0 7553.0
Mot barn under 18 år 58.0 59.0 63.0 52.0 48.0 61.0 48.0 41.0 37.0 48.0 51.0 63.0 629.0
Mot flicka under 18 år 39.0 38.0 37.0 27.0 34.0 34.0 28.0 28.0 25.0 23.0 28.0 32.0 373.0
Mot pojke under 18 år 19.0 21.0 26.0 25.0 14.0 27.0 20.0 13.0 12.0 25.0 23.0 31.0 256.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 314.0 259.0 323.0 289.0 297.0 284.0 317.0 352.0 374.0 410.0 373.0 318.0 3910.0
Mot man 18 år eller äldre 183.0 166.0 216.0 245.0 174.0 195.0 215.0 186.0 225.0 235.0 237.0 191.0 2468.0
Mot grupp 41.0 39.0 43.0 37.0 54.0 30.0 42.0 41.0 48.0 62.0 58.0 51.0 546.0
Dataintrång (9 c §) 25.0 24.0 21.0 22.0 26.0 20.0 21.0 40.0 25.0 33.0 28.0 24.0 309.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9 a §) 63.0 62.0 63.0 63.0 60.0 32.0 53.0 63.0 48.0 54.0 52.0 67.0 680.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 118.0 144.0 149.0 211.0 165.0 138.0 143.0 141.0 212.0 155.0 118.0 105.0 1799.0
6 kap. Sexualbrott 170.0 302.0 322.0 182.0 173.0 173.0 209.0 179.0 177.0 159.0 240.0 125.0 2411.0
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 49.0 62.0 112.0 67.0 62.0 60.0 89.0 51.0 57.0 58.0 59.0 59.0 785.0
Mot barn under 15 år (4 §) 16.0 16.0 59.0 24.0 12.0 15.0 39.0 12.0 14.0 25.0 26.0 14.0 272.0
Mot flicka under 15 år 15.0 15.0 57.0 18.0 11.0 15.0 36.0 10.0 13.0 23.0 24.0 13.0 250.0
Fullbordad våldtäkt 15.0 14.0 55.0 18.0 10.0 14.0 34.0 10.0 12.0 22.0 23.0 13.0 240.0
Utomhus 4.0 1.0 4.0 3.0 3.0 4.0 6.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 38.0
Inomhus 11.0 13.0 51.0 15.0 7.0 10.0 28.0 5.0 10.0 20.0 21.0 11.0 202.0
Försök till våldtäkt 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0
Inomhus 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Mot pojke under 15 år 1.0 1.0 2.0 6.0 1.0 0.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 22.0
Fullbordad våldtäkt 1.0 1.0 2.0 6.0 1.0 0.0 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 21.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Inomhus 1.0 1.0 2.0 6.0 1.0 0.0 3.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 20.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot barn 15-17 år (1, 4 §) 7.0 8.0 13.0 9.0 10.0 5.0 8.0 5.0 18.0 7.0 5.0 5.0 100.0
Mot flicka 15-17 år 7.0 8.0 12.0 8.0 10.0 5.0 7.0 5.0 18.0 7.0 5.0 5.0 97.0
Fullbordad våldtäkt 7.0 7.0 11.0 5.0 10.0 3.0 7.0 5.0 18.0 7.0 3.0 5.0 88.0
Utomhus 2.0 0.0 1.0 0.0 4.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 3.0 19.0
Inomhus 5.0 7.0 10.0 5.0 6.0 2.0 6.0 2.0 17.0 5.0 2.0 2.0 69.0
Försök till våldtäkt 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0
Utomhus 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 6.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Mot pojke 15-17 år 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot kvinna 18 år eller äldre (1 §) 24.0 37.0 39.0 31.0 38.0 40.0 39.0 34.0 24.0 25.0 28.0 40.0 399.0
Fullbordad våldtäkt 24.0 34.0 37.0 28.0 28.0 33.0 32.0 29.0 22.0 20.0 22.0 35.0 344.0
Utomhus 4.0 1.0 4.0 8.0 4.0 4.0 10.0 6.0 4.0 2.0 5.0 2.0 54.0
Inomhus 20.0 33.0 33.0 20.0 24.0 29.0 22.0 23.0 18.0 18.0 17.0 33.0 290.0
Försök till våldtäkt 0.0 3.0 2.0 3.0 10.0 7.0 7.0 5.0 2.0 5.0 6.0 5.0 55.0
Utomhus 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 4.0 5.0 3.0 1.0 3.0 2.0 0.0 24.0
Inomhus 0.0 1.0 2.0 1.0 8.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 5.0 31.0
Mot man 18 år eller äldre (1 §) 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 14.0
Fullbordad våldtäkt 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 14.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Inomhus 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5-7 §) 13.0 18.0 21.0 6.0 8.0 8.0 15.0 17.0 9.0 11.0 10.0 5.0 141.0
Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år (5 §) 8.0 4.0 14.0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 41.0
Av flicka under 15 år 6.0 4.0 9.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 31.0
Av pojke under 15 år 2.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 10.0
Sexuellt utnyttjande av barn 15-17 år (5 §) 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Av flicka 15-17 år 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Av pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år (6 §) 2.0 6.0 6.0 2.0 3.0 3.0 8.0 2.0 3.0 6.0 3.0 2.0 46.0
Mot flicka under 15 år 1.0 6.0 1.0 2.0 3.0 3.0 7.0 2.0 2.0 5.0 3.0 2.0 37.0
Mot pojke under 15 år 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 9.0
Sexuellt övergrepp mot barn 15-17 år (6 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 6.0
Mot flicka 15-17 år 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 5.0
Mot pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mot person 18 år eller äldre (2, 3, 7 §) 2.0 8.0 0.0 1.0 3.0 3.0 4.0 11.0 3.0 2.0 3.0 2.0 42.0
Kontakt med barn i sexuellt syfte, sk. "grooming" (10 a §) 3.0 6.0 3.0 0.0 5.0 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.0 3.0 30.0
Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
posering, inkl grov (8 §) 19.0 3.0 1.0 10.0 1.0 0.0 4.0 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 48.0
Köp av sexuell handling av barn under 18 år (9 §) 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 61.0 0.0 71.0
Sexuellt ofredande (10 §) 85.0 187.0 175.0 85.0 87.0 98.0 95.0 99.0 100.0 77.0 96.0 54.0 1238.0
Exhibitionism 3.0 7.0 8.0 9.0 13.0 22.0 14.0 15.0 10.0 11.0 6.0 2.0 120.0
Annat sexuellt ofredande 82.0 180.0 167.0 76.0 74.0 76.0 81.0 84.0 90.0 66.0 90.0 52.0 1118.0
Mot barn under 15 år 26.0 128.0 29.0 35.0 21.0 12.0 34.0 18.0 21.0 19.0 40.0 9.0 392.0
Mot barn 15-17 år 8.0 16.0 14.0 10.0 11.0 19.0 4.0 15.0 9.0 13.0 11.0 4.0 134.0
Övriga fall 48.0 36.0 124.0 31.0 42.0 45.0 43.0 51.0 60.0 34.0 39.0 39.0 592.0
Köp av sexuell tjänst (11 §) 1.0 21.0 7.0 12.0 5.0 4.0 2.0 7.0 5.0 4.0 13.0 2.0 83.0
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 0.0 3.0 2.0 2.0 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
7 kap. Brott mot familj 22.0 14.0 18.0 18.0 21.0 30.0 44.0 33.0 30.0 25.0 20.0 26.0 301.0
Egenmäktighet med barn (4 §) 22.0 14.0 18.0 17.0 21.0 30.0 43.0 33.0 30.0 25.0 20.0 26.0 299.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3 a §) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 9044.0 7859.0 10398.0 10493.0 11591.0 11794.0 11511.0 11693.0 11753.0 11191.0 10252.0 8109.0 125688.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 5960.0 5113.0 6439.0 6780.0 7554.0 7682.0 7757.0 8062.0 7971.0 7894.0 7080.0 5442.0 83734.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 274.0 209.0 305.0 362.0 338.0 396.0 460.0 457.0 483.0 397.0 333.0 236.0 4250.0
Bil 212.0 167.0 217.0 237.0 168.0 225.0 238.0 265.0 280.0 237.0 215.0 182.0 2643.0
Försök till biltillgrepp 52.0 50.0 59.0 77.0 39.0 42.0 71.0 80.0 91.0 55.0 54.0 40.0 710.0
Fullbordat biltillgrepp 160.0 117.0 158.0 160.0 129.0 183.0 167.0 185.0 189.0 182.0 161.0 142.0 1933.0
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 6.0 4.0 1.0 2.0 7.0 13.0 2.0 9.0 8.0 9.0 1.0 3.0 65.0
Övriga bilar 154.0 113.0 157.0 158.0 122.0 170.0 165.0 176.0 181.0 173.0 160.0 139.0 1868.0
Motorcykel 15.0 8.0 20.0 21.0 41.0 36.0 41.0 39.0 48.0 25.0 14.0 11.0 319.0
Moped 33.0 28.0 48.0 90.0 104.0 102.0 142.0 110.0 127.0 115.0 74.0 30.0 1003.0
Båt 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 15.0 19.0 12.0 8.0 2.0 3.0 0.0 67.0
Annat 13.0 6.0 19.0 13.0 20.0 18.0 20.0 31.0 20.0 18.0 27.0 13.0 218.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4 §) 718.0 516.0 903.0 1184.0 1311.0 1444.0 1560.0 1573.0 1522.0 1257.0 963.0 434.0 13385.0
Cykel 718.0 510.0 899.0 1178.0 1301.0 1431.0 1546.0 1562.0 1514.0 1253.0 956.0 431.0 13299.0
Båt 0.0 5.0 2.0 4.0 9.0 10.0 14.0 8.0 7.0 4.0 6.0 2.0 71.0
Annat 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 15.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 1129.0 977.0 1227.0 1077.0 1249.0 1133.0 1108.0 1243.0 1451.0 1564.0 1654.0 1178.0 14990.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 72.0 88.0 142.0 101.0 126.0 113.0 76.0 143.0 209.0 128.0 148.0 89.0 1435.0
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 47.0 48.0 51.0 42.0 62.0 43.0 37.0 72.0 86.0 68.0 70.0 52.0 678.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 25.0 40.0 91.0 59.0 64.0 70.0 39.0 71.0 123.0 60.0 78.0 37.0 757.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 41.0 32.0 41.0 60.0 65.0 47.0 53.0 67.0 62.0 61.0 59.0 60.0 648.0
I butik, apotek, kiosk m.m. 75.0 66.0 109.0 105.0 100.0 94.0 88.0 100.0 122.0 102.0 102.0 89.0 1152.0
I butik, varuhus o.d. 65.0 60.0 95.0 83.0 79.0 70.0 66.0 81.0 103.0 85.0 90.0 78.0 955.0
I kiosk, automat och skyltskåp 9.0 6.0 14.0 22.0 21.0 23.0 20.0 16.0 14.0 10.0 12.0 8.0 175.0
I apotek och läkemedelsförråd 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 0.0 3.0 22.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 201.0 174.0 205.0 196.0 264.0 211.0 192.0 259.0 284.0 323.0 265.0 181.0 2755.0
I kontor 44.0 48.0 57.0 41.0 47.0 46.0 49.0 59.0 51.0 75.0 61.0 49.0 627.0
Övrigt 157.0 126.0 148.0 155.0 217.0 165.0 143.0 200.0 233.0 248.0 204.0 132.0 2128.0
I bostad, fritidshus m.m. 578.0 501.0 570.0 429.0 496.0 483.0 529.0 492.0 582.0 748.0 849.0 609.0 6866.0
I bostad (lägenhet, villa) 332.0 282.0 321.0 209.0 241.0 266.0 353.0 320.0 355.0 505.0 539.0 341.0 4064.0
Villa, radhus o.d. 243.0 209.0 248.0 133.0 145.0 185.0 224.0 183.0 244.0 390.0 420.0 246.0 2870.0
Fullbordat inbrott 195.0 177.0 213.0 102.0 126.0 150.0 187.0 161.0 208.0 335.0 356.0 195.0 2405.0
Försök till inbrott 48.0 32.0 35.0 31.0 19.0 35.0 37.0 22.0 36.0 55.0 64.0 51.0 465.0
Lägenhet 89.0 73.0 73.0 76.0 96.0 81.0 129.0 137.0 111.0 115.0 119.0 95.0 1194.0
Fullbordat inbrott 65.0 60.0 60.0 58.0 80.0 69.0 112.0 119.0 90.0 91.0 93.0 74.0 971.0
Försök till inbrott 24.0 13.0 13.0 18.0 16.0 12.0 17.0 18.0 21.0 24.0 26.0 21.0 223.0
I källare och på vind 179.0 168.0 168.0 146.0 170.0 139.0 106.0 123.0 162.0 159.0 218.0 202.0 1940.0
I fritidshus 67.0 51.0 81.0 74.0 85.0 78.0 70.0 49.0 65.0 84.0 92.0 66.0 862.0
Övrigt 162.0 116.0 160.0 186.0 198.0 185.0 170.0 182.0 192.0 202.0 231.0 150.0 2134.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 3.0 2.0 2.0 3.0 8.0 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 1.0 39.0
Från militärt förråd/inom militärförläggning 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 3.0 1.0 1.0 0.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 22.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 3499.0 3068.0 3590.0 3768.0 4195.0 4249.0 4199.0 4324.0 4078.0 4244.0 3686.0 3239.0 46139.0
Från fordon m.m. 1023.0 814.0 954.0 1115.0 1307.0 1265.0 1136.0 1387.0 1207.0 1229.0 966.0 739.0 13142.0
Ur och från motordrivet fordon 960.0 708.0 871.0 1041.0 1214.0 1155.0 1056.0 1283.0 1109.0 1143.0 911.0 680.0 12131.0
Från cykel 5.0 2.0 10.0 7.0 15.0 12.0 18.0 16.0 19.0 18.0 10.0 5.0 137.0
Från båt (annat än båtmotor) 4.0 4.0 6.0 9.0 10.0 24.0 15.0 12.0 18.0 6.0 6.0 9.0 123.0
Av båtmotor 8.0 2.0 9.0 15.0 28.0 23.0 17.0 23.0 8.0 9.0 8.0 1.0 151.0
Under yrkesmässig transport 46.0 98.0 58.0 43.0 40.0 51.0 30.0 53.0 53.0 53.0 31.0 44.0 600.0
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 41.0 40.0 45.0 35.0 29.0 40.0 20.0 50.0 48.0 43.0 27.0 32.0 450.0
Under övrig yrkesmässig transport 5.0 58.0 13.0 8.0 11.0 11.0 10.0 3.0 5.0 10.0 4.0 12.0 150.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 299.0 284.0 341.0 297.0 291.0 218.0 203.0 158.0 294.0 341.0 290.0 243.0 3259.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 170.0 144.0 178.0 180.0 140.0 73.0 19.0 53.0 150.0 211.0 165.0 127.0 1610.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 129.0 140.0 163.0 117.0 151.0 145.0 184.0 105.0 144.0 130.0 125.0 116.0 1649.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 212.0 177.0 180.0 160.0 195.0 168.0 174.0 165.0 152.0 187.0 170.0 210.0 2150.0
I butik, varuhus o.d. 665.0 662.0 774.0 764.0 801.0 716.0 674.0 712.0 805.0 822.0 733.0 647.0 8775.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 68.0 50.0 85.0 81.0 64.0 85.0 84.0 91.0 96.0 110.0 106.0 74.0 994.0
I kontor 32.0 20.0 39.0 29.0 40.0 37.0 36.0 35.0 54.0 46.0 49.0 43.0 460.0
Övrigt 36.0 30.0 46.0 52.0 24.0 48.0 48.0 56.0 42.0 64.0 57.0 31.0 534.0
I bostad m.m. 235.0 195.0 215.0 206.0 229.0 272.0 295.0 291.0 256.0 227.0 224.0 196.0 2841.0
I bostad (lägenhet, villa) 220.0 187.0 201.0 199.0 212.0 259.0 285.0 284.0 240.0 218.0 206.0 184.0 2695.0
I källare och på vind 15.0 8.0 14.0 7.0 17.0 13.0 10.0 7.0 16.0 9.0 18.0 12.0 146.0
Väskryckning (inte rån) 15.0 24.0 24.0 41.0 34.0 31.0 32.0 29.0 32.0 30.0 34.0 33.0 359.0
Fickstöld 384.0 335.0 381.0 347.0 468.0 542.0 660.0 626.0 433.0 498.0 445.0 448.0 5567.0
Övrigt 598.0 527.0 636.0 757.0 806.0 952.0 941.0 865.0 803.0 800.0 718.0 649.0 9052.0
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 123.0 154.0 157.0 154.0 173.0 155.0 144.0 193.0 172.0 193.0 196.0 134.0 1948.0
Bankrån 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
Butiksrån 12.0 14.0 16.0 13.0 13.0 8.0 19.0 17.0 10.0 11.0 15.0 9.0 157.0
Med användning av skjutvapen 6.0 6.0 5.0 10.0 5.0 6.0 12.0 10.0 3.0 2.0 6.0 7.0 78.0
Utan användning av skjutvapen 6.0 8.0 11.0 3.0 8.0 2.0 7.0 7.0 7.0 9.0 9.0 2.0 79.0
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rån mot värdetransport 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Taxirån 3.0 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Med användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 3.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
Rån mot funktionshindrad 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 17.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 17.0
Rån mot privatperson 90.0 116.0 109.0 119.0 131.0 119.0 98.0 138.0 137.0 165.0 153.0 105.0 1480.0
Rån mot privatperson under 18 år 29.0 36.0 27.0 35.0 54.0 25.0 22.0 40.0 36.0 72.0 62.0 23.0 461.0
Utomhus 26.0 33.0 26.0 31.0 49.0 18.0 20.0 38.0 34.0 66.0 59.0 20.0 420.0
Med användning av skjutvapen 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 6.0 7.0 2.0 30.0
Utan användning av skjutvapen 23.0 31.0 21.0 30.0 48.0 17.0 18.0 38.0 34.0 60.0 52.0 18.0 390.0
Inomhus 3.0 3.0 1.0 4.0 5.0 7.0 2.0 2.0 2.0 6.0 3.0 3.0 41.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 3.0 1.0 4.0 3.0 7.0 2.0 2.0 2.0 6.0 3.0 3.0 39.0
Rån mot privatperson 18 år eller äldre 61.0 80.0 82.0 84.0 77.0 94.0 76.0 98.0 101.0 93.0 91.0 82.0 1019.0
Utomhus 47.0 70.0 74.0 74.0 70.0 88.0 71.0 84.0 87.0 84.0 72.0 72.0 893.0
Med användning av skjutvapen 6.0 4.0 7.0 6.0 6.0 8.0 6.0 9.0 2.0 6.0 3.0 3.0 66.0
Utan användning av skjutvapen 41.0 66.0 67.0 68.0 64.0 80.0 65.0 75.0 85.0 78.0 69.0 69.0 827.0
Inomhus 14.0 10.0 8.0 10.0 7.0 6.0 5.0 14.0 14.0 9.0 19.0 10.0 126.0
Med användning av skjutvapen 5.0 1.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 3.0 1.0 1.0 4.0 0.0 20.0
Utan användning av skjutvapen 9.0 9.0 8.0 9.0 4.0 5.0 5.0 11.0 13.0 8.0 15.0 10.0 106.0
Övriga rån 18.0 19.0 30.0 17.0 26.0 22.0 22.0 36.0 24.0 17.0 24.0 19.0 274.0
Med användning av skjutvapen 3.0 7.0 7.0 3.0 3.0 4.0 4.0 10.0 4.0 0.0 7.0 4.0 56.0
Utan användning av skjutvapen 15.0 12.0 23.0 14.0 23.0 18.0 18.0 26.0 20.0 17.0 17.0 15.0 218.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 214.0 187.0 255.0 232.0 280.0 302.0 282.0 270.0 261.0 235.0 245.0 220.0 2983.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 1400.0 1629.0 2079.0 1859.0 1972.0 2135.0 1807.0 1826.0 1921.0 1466.0 1722.0 1559.0 21375.0
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3 §) 1280.0 1517.0 1939.0 1759.0 1816.0 1975.0 1689.0 1678.0 1764.0 1305.0 1597.0 1446.0 19765.0
Automatmissbruk 41.0 74.0 66.0 97.0 108.0 43.0 99.0 71.0 71.0 95.0 62.0 40.0 867.0
Datorbedrägeri 282.0 322.0 378.0 378.0 400.0 409.0 440.0 581.0 403.0 270.0 526.0 307.0 4696.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 90.0 192.0 166.0 128.0 239.0 226.0 292.0 92.0 93.0 105.0 107.0 118.0 1848.0
Med hjälp av Internet 294.0 271.0 255.0 185.0 234.0 258.0 187.0 219.0 209.0 165.0 230.0 222.0 2729.0
Investeringsbedrägeri 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 15.0
Överskridet eget konto 0.0 126.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 132.0
Mot försäkringsbolag 6.0 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 3.0 2.0 8.0 2.0 50.0
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 15.0 21.0 19.0 20.0 17.0 18.0 19.0 17.0 13.0 18.0 14.0 13.0 204.0
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 160.0 100.0 517.0 442.0 190.0 397.0 160.0 152.0 365.0 170.0 160.0 203.0 3016.0
Övrigt bedrägeri 392.0 407.0 535.0 507.0 624.0 619.0 483.0 538.0 607.0 475.0 488.0 533.0 6208.0
Utpressning, ocker (4, 5 §) 39.0 30.0 41.0 31.0 54.0 41.0 38.0 47.0 49.0 41.0 40.0 37.0 488.0
Häleri, häleriförseelse (6, 6 a, 7 §) 44.0 33.0 52.0 39.0 69.0 54.0 52.0 50.0 60.0 66.0 60.0 34.0 613.0
Penninghäleri, penninghäleriförseelse (6 a, 7 a §) 11.0 1.0 3.0 8.0 19.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 2.0 1.0 51.0
Vanemässigt eller stor omfattning (6 §) 3.0 5.0 10.0 2.0 3.0 11.0 3.0 4.0 10.0 10.0 10.0 3.0 74.0
Övrigt 30.0 27.0 39.0 29.0 47.0 42.0 48.0 43.0 50.0 55.0 48.0 30.0 488.0
Övriga brott mot 9 kap. (3 a, 8-10 §) 37.0 49.0 47.0 30.0 33.0 65.0 28.0 51.0 48.0 54.0 25.0 42.0 509.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 125.0 142.0 177.0 139.0 188.0 158.0 157.0 151.0 147.0 135.0 105.0 138.0 1762.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 18.0 45.0 15.0 21.0 20.0 14.0 18.0 21.0 15.0 14.0 11.0 18.0 230.0
Olovligt förfogande (4 §) 81.0 64.0 135.0 84.0 133.0 112.0 113.0 101.0 104.0 94.0 66.0 99.0 1186.0
Trolöshet mot huvudman (5 §) 3.0 1.0 2.0 12.0 13.0 8.0 5.0 2.0 10.0 5.0 5.0 1.0 67.0
Olovligt brukande (7 §) 16.0 28.0 21.0 20.0 20.0 22.0 16.0 24.0 11.0 14.0 19.0 17.0 228.0
Fyndförseelse (8 §)2 6.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0 3.0 7.0 8.0 4.0 3.0 49.0
Behörighetsmissbruk (6 §) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 151.0 78.0 138.0 114.0 99.0 141.0 127.0 77.0 162.0 162.0 138.0 87.0 1474.0
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 4.0 0.0 3.0 6.0 2.0 2.0 24.0
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Bokföringsbrott (5 §) 150.0 76.0 136.0 112.0 98.0 138.0 123.0 77.0 158.0 156.0 136.0 85.0 1445.0
12 kap. Skadegörelsebrott 1408.0 897.0 1565.0 1601.0 1778.0 1678.0 1663.0 1577.0 1552.0 1534.0 1207.0 883.0 17343.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 1408.0 897.0 1565.0 1601.0 1778.0 1677.0 1663.0 1576.0 1552.0 1534.0 1206.0 883.0 17340.0
På motorfordon (inte genom brand) 384.0 332.0 548.0 513.0 597.0 583.0 621.0 609.0 571.0 535.0 389.0 313.0 5995.0
Genom brand (även på motorfordon) 128.0 48.0 65.0 113.0 126.0 119.0 105.0 83.0 125.0 67.0 75.0 54.0 1108.0
Klotter mot kollektivtrafik 21.0 10.0 6.0 24.0 8.0 25.0 31.0 12.0 15.0 10.0 14.0 5.0 181.0
Övrigt klotter 170.0 94.0 268.0 188.0 172.0 189.0 163.0 157.0 202.0 238.0 161.0 95.0 2097.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 229.0 133.0 246.0 305.0 426.0 323.0 303.0 319.0 257.0 241.0 176.0 106.0 3064.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 476.0 280.0 432.0 458.0 449.0 438.0 440.0 396.0 382.0 443.0 391.0 310.0 4895.0
Tagande av olovlig väg (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 212.0 230.0 242.0 256.0 296.0 226.0 239.0 169.0 212.0 210.0 183.0 186.0 2661.0
13 kap. Allmänfarliga brott 89.0 49.0 65.0 107.0 93.0 69.0 81.0 57.0 59.0 77.0 64.0 78.0 888.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 38.0 23.0 23.0 42.0 44.0 39.0 33.0 24.0 33.0 46.0 30.0 32.0 407.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 45.0 25.0 33.0 52.0 40.0 22.0 41.0 30.0 22.0 25.0 28.0 41.0 404.0
Vållande av brand 34.0 20.0 29.0 48.0 37.0 19.0 37.0 24.0 20.0 25.0 27.0 37.0 357.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 11.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 6.0 2.0 0.0 1.0 4.0 47.0
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 6.0 1.0 8.0 13.0 9.0 7.0 7.0 3.0 4.0 6.0 6.0 5.0 75.0
14 kap. Förfalskningsbrott 90.0 124.0 128.0 92.0 169.0 105.0 101.0 80.0 106.0 90.0 81.0 73.0 1239.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 48.0 75.0 87.0 57.0 123.0 73.0 63.0 47.0 63.0 55.0 53.0 53.0 797.0
Check 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 12.0
Legitimationshandling 14.0 11.0 33.0 20.0 23.0 17.0 13.0 13.0 16.0 16.0 18.0 16.0 210.0
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 9.0
Övrig legitimationshandling 14.0 10.0 33.0 19.0 23.0 15.0 13.0 13.0 15.0 14.0 17.0 15.0 201.0
Övrig urkundsförfalskning 33.0 61.0 53.0 37.0 99.0 55.0 48.0 34.0 47.0 37.0 35.0 36.0 575.0
Signaturförfalskning (5, 9 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6 a, 9, 10 §) 28.0 33.0 28.0 17.0 14.0 15.0 18.0 14.0 19.0 17.0 11.0 9.0 223.0
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 14.0 16.0 12.0 18.0 32.0 16.0 20.0 19.0 22.0 18.0 17.0 11.0 215.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 33.0 57.0 49.0 57.0 34.0 52.0 57.0 32.0 47.0 43.0 38.0 35.0 534.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) 2.0 3.0 1.0 5.0 5.0 2.0 11.0 1.0 7.0 5.0 2.0 6.0 50.0
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (7 §) 19.0 28.0 25.0 24.0 12.0 28.0 26.0 16.0 22.0 16.0 10.0 19.0 245.0
Missbruk av urkund avseende pass och övriga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
resedokument samt utfärdat pass på falska 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grunder (11, 12 §) 7.0 9.0 8.0 16.0 7.0 12.0 9.0 7.0 7.0 10.0 19.0 5.0 116.0
Övriga brott mot 15 kap. (4a, 4b, 5, 6, 8-13 §) 5.0 17.0 15.0 12.0 10.0 10.0 11.0 8.0 11.0 12.0 7.0 5.0 123.0
16-20 kap. Brott mot staten 318.0 313.0 414.0 379.0 432.0 329.0 360.0 356.0 353.0 395.0 381.0 332.0 4362.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 22.0 47.0 49.0 69.0 63.0 56.0 68.0 42.0 67.0 52.0 50.0 41.0 626.0
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 7.0 11.0 7.0 6.0 1.0 2.0 2.0 0.0 4.0 3.0 4.0 4.0 51.0
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 0.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 16.0
Hets mot folkgrupp (8 §) 3.0 5.0 5.0 10.0 18.0 10.0 9.0 16.0 27.0 9.0 9.0 5.0 126.0
Olaga diskriminering (9 §) 2.0 7.0 1.0 0.0 3.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 6.0 4.0 29.0
Barnpornografibrott (10 a §) 1.0 5.0 7.0 1.0 7.0 6.0 0.0 2.0 6.0 7.0 6.0 4.0 52.0
Internetrelaterat barnpornografibrott 0.0 2.0 5.0 1.0 7.0 5.0 0.0 1.0 4.0 5.0 4.0 3.0 37.0
Övriga barnpornografibrott 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 15.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 9.0 16.0 28.0 49.0 32.0 35.0 56.0 21.0 29.0 30.0 23.0 24.0 352.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 212.0 182.0 260.0 219.0 253.0 175.0 198.0 228.0 186.0 236.0 222.0 179.0 2550.0
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 52.0 40.0 56.0 45.0 48.0 39.0 36.0 42.0 33.0 45.0 45.0 34.0 515.0
Mot polisman (1 §) 12.0 8.0 18.0 14.0 14.0 7.0 8.0 4.0 7.0 11.0 10.0 3.0 116.0
Mot ordningsvakt (1 §) 15.0 6.0 13.0 9.0 13.0 11.0 13.0 21.0 11.0 15.0 17.0 14.0 158.0
Mot annan person (1, 5 §) 25.0 26.0 25.0 22.0 21.0 21.0 15.0 17.0 15.0 19.0 18.0 17.0 241.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 42.0 46.0 76.0 58.0 62.0 45.0 56.0 60.0 45.0 83.0 66.0 54.0 693.0
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 27.0 29.0 30.0 27.0 40.0 19.0 40.0 33.0 29.0 25.0 27.0 21.0 347.0
Bestickning (7 §) 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Övergrepp i rättssak (10 §) 77.0 52.0 87.0 79.0 95.0 66.0 52.0 85.0 64.0 76.0 73.0 57.0 863.0
Övriga brott mot 17 kap. (8, 9, 11-13, 15 §) 12.0 14.0 10.0 10.0 8.0 6.0 13.0 8.0 14.0 7.0 11.0 13.0 126.0
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 84.0 84.0 105.0 91.0 116.0 98.0 94.0 86.0 100.0 107.0 109.0 112.0 1186.0
Tjänstefel inkl.grovt (1 §) 83.0 79.0 101.0 89.0 112.0 93.0 86.0 81.0 98.0 104.0 104.0 108.0 1138.0
Mutbrott (2 §) 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 12.0
Brott mot tystnadsplikt (3 §) 0.0 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 6.0 4.0 1.0 1.0 4.0 4.0 36.0
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 3762.0 3035.0 4035.0 3063.0 3342.0 3227.0 2806.0 2666.0 3136.0 3548.0 2900.0 2635.0 38155.0
Brott mot trafikbrottslagen 850.0 792.0 977.0 914.0 915.0 1042.0 886.0 877.0 948.0 980.0 814.0 651.0 10646.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 4.0 4.0 8.0 9.0 10.0 13.0 6.0 3.0 9.0 10.0 12.0 2.0 90.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 396.0 344.0 462.0 403.0 423.0 451.0 378.0 381.0 410.0 439.0 331.0 243.0 4661.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4 a §) 129.0 137.0 188.0 177.0 171.0 230.0 206.0 198.0 201.0 201.0 158.0 110.0 2106.0
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 151.0 128.0 161.0 146.0 146.0 158.0 121.0 151.0 132.0 174.0 121.0 120.0 1709.0
Smitning (5 §) 157.0 174.0 146.0 170.0 153.0 181.0 162.0 132.0 185.0 147.0 179.0 169.0 1955.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 13.0 5.0 12.0 9.0 12.0 9.0 13.0 12.0 11.0 9.0 13.0 7.0 125.0
Brott mot narkotikastrafflagen 1851.0 1159.0 1279.0 1099.0 1148.0 986.0 749.0 860.0 1027.0 1310.0 1114.0 1026.0 13608.0
Överlåtelse m.m. (1-3 a §) 533.0 178.0 160.0 93.0 90.0 82.0 29.0 58.0 98.0 165.0 295.0 100.0 1881.0
Innehav (1-3 §) 669.0 272.0 335.0 311.0 312.0 269.0 186.0 248.0 293.0 432.0 226.0 340.0 3893.0
Eget bruk (1-3 §) 645.0 706.0 780.0 690.0 739.0 629.0 526.0 546.0 633.0 699.0 588.0 581.0 7762.0
Framställning (1-3 §) 4.0 3.0 4.0 5.0 7.0 6.0 8.0 8.0 3.0 14.0 5.0 5.0 72.0
Brott mot miljöbalken (29 kap.) 32.0 27.0 64.0 91.0 84.0 87.0 87.0 58.0 66.0 71.0 59.0 40.0 766.0
Miljöbrott inkl. grovt miljöbrott (1 §) 6.0 6.0 11.0 22.0 23.0 26.0 13.0 9.0 15.0 14.0 15.0 9.0 169.0
Brott eller förseelse mot områdesskydd (2, 2 a §) 2.0 1.0 2.0 8.0 5.0 7.0 7.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 44.0
Artskydd inkl grovt (2 b §) 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 10.0
Miljöfarlig eller olovlig kemikaliehantering (3, 3a §) 7.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 4.0 26.0
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 3.0 5.0 9.0 16.0 13.0 18.0 7.0 4.0 6.0 6.0 13.0 10.0 110.0
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 3.0 0.0 1.0 2.0 6.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 5.0 27.0
Försvårande av miljökontroll (5 §) 1.0 0.0 4.0 2.0 1.0 3.0 4.0 0.0 5.0 2.0 0.0 1.0 23.0
Bristfällig miljöinformation (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Nedskräpning (7 §)2 9.0 13.0 32.0 31.0 34.0 28.0 46.0 37.0 30.0 40.0 20.0 7.0 327.0
Övriga brott mot miljöbalken (8 §) 1.0 0.0 3.0 3.0 0.0 4.0 6.0 2.0 4.0 4.0 1.0 1.0 29.0
Brott mot skattebrottslagen m.m. 446.0 185.0 245.0 255.0 237.0 333.0 254.0 160.0 248.0 214.0 194.0 154.0 2925.0
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) 444.0 179.0 244.0 251.0 235.0 329.0 254.0 159.0 247.0 211.0 194.0 154.0 2901.0
Grovt skattebrott 132.0 19.0 86.0 83.0 36.0 54.0 60.0 32.0 61.0 10.0 48.0 28.0 649.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 51.0 5.0 10.0 6.0 54.0 57.0 20.0 1.0 29.0 13.0 12.0 23.0 281.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 131.0 52.0 42.0 74.0 71.0 111.0 92.0 70.0 26.0 75.0 29.0 35.0 808.0
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Skatteavdragsbrott (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8 §) 2.0 30.0 0.0 2.0 3.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0
Försvårande av skattekontroll (10 §) 128.0 71.0 106.0 86.0 71.0 105.0 82.0 54.0 131.0 113.0 105.0 67.0 1119.0
Lagen om näringsförbud, överträdelse 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Aktiebolagslagen 0.0 6.0 1.0 2.0 2.0 4.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 19.0
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Insiderbrott m.m. (2-4, 7 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marknadsmissbruk (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Brott mot bidragsbrottslagen 33.0 56.0 188.0 55.0 131.0 63.0 215.0 117.0 106.0 110.0 97.0 183.0 1354.0
Mot Försäkringskassan 12.0 12.0 24.0 12.0 10.0 22.0 25.0 64.0 8.0 17.0 35.0 79.0 320.0
Mot kommunerna 13.0 39.0 23.0 15.0 83.0 19.0 39.0 18.0 38.0 33.0 16.0 22.0 358.0
Mot a-kassorna och Arbetsförmedlingen 7.0 5.0 141.0 26.0 38.0 20.0 148.0 35.0 56.0 58.0 39.0 81.0 654.0
Mot PPM, CSN och Migrationsverket 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 4.0 2.0 7.0 1.0 22.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 550.0 816.0 1282.0 649.0 827.0 716.0 615.0 594.0 741.0 863.0 622.0 581.0 8856.0
Smugglingslagen (3-13 §) 135.0 124.0 156.0 122.0 146.0 163.0 138.0 138.0 175.0 232.0 130.0 133.0 1792.0
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (3-5, 7 §) 33.0 46.0 64.0 33.0 49.0 70.0 39.0 34.0 61.0 90.0 63.0 55.0 637.0
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (6, 7 §) 102.0 73.0 88.0 83.0 88.0 92.0 94.0 104.0 111.0 139.0 65.0 64.0 1103.0
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11 §) 0.0 3.0 1.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 13.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12-13 §) 0.0 2.0 3.0 6.0 5.0 1.0 3.0 0.0 3.0 1.0 2.0 13.0 39.0
Lagen om punktskattekontroll (5 kap. 1, 1 a §) 7.0 10.0 6.0 12.0 8.0 9.0 5.0 7.0 14.0 15.0 6.0 1.0 100.0
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Alkohollagen (10 kap.) 57.0 68.0 154.0 136.0 329.0 218.0 202.0 120.0 60.0 103.0 60.0 108.0 1615.0
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1 a, 3 §) 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 17.0
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (1 § 3 p) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (2, 3, 5 §) 44.0 55.0 113.0 109.0 163.0 100.0 132.0 93.0 42.0 92.0 45.0 94.0 1082.0
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 12.0 11.0 38.0 22.0 165.0 117.0 68.0 25.0 18.0 11.0 14.0 11.0 512.0
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 51.0 55.0 43.0 57.0 60.0 56.0 49.0 77.0 81.0 76.0 65.0 49.0 719.0
Olaga innehav av pistol, kpist 12.0 13.0 8.0 7.0 12.0 8.0 8.0 16.0 14.0 7.0 11.0 7.0 123.0
Olaga innehav av jaktvapen 1.0 4.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 4.0 2.0 8.0 6.0 2.0 39.0
Olaga innehav av annat vapen 8.0 6.0 4.0 11.0 10.0 12.0 4.0 10.0 8.0 14.0 10.0 8.0 105.0
Annat brott mot vapenlagen 30.0 32.0 28.0 37.0 37.0 33.0 34.0 47.0 57.0 47.0 38.0 32.0 452.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 69.0 73.0 88.0 85.0 84.0 71.0 71.0 79.0 84.0 103.0 80.0 65.0 952.0
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 9.0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 3.0 10.0 12.0 7.0 69.0
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och kungsörn) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Övriga brott mot jaktlagen 8.0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 3.0 10.0 12.0 7.0 68.0
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 1.0 0.0 2.0 10.0 2.0 9.0 4.0 5.0 4.0 3.0 6.0 0.0 46.0
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 0.0 2.0 1.0 0.0 4.0 0.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 17.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §) 3.0 1.0 7.0 6.0 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 32.0
Utlänningslagen (20 kap.) 18.0 10.0 18.0 18.0 11.0 6.0 11.0 16.0 8.0 19.0 14.0 7.0 156.0
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 §) 2.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 6.0 2.0 2.0 25.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 §) 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 9.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 16.0 7.0 12.0 17.0 11.0 6.0 10.0 11.0 7.0 11.0 12.0 2.0 122.0
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 72.0 183.0 47.0 19.0 51.0 60.0 36.0 59.0 131.0 172.0 124.0 28.0 982.0
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 16.0 28.0 27.0 33.0 23.0 27.0 21.0 19.0 21.0 18.0 27.0 29.0 289.0
Personuppgiftslagen (49 §) 3.0 3.0 1.0 5.0 7.0 5.0 1.0 4.0 22.0 6.0 3.0 3.0 63.0
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Sjölagen (20 kap.) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Sjöfylleri (4, 5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga författningar 109.0 256.0 726.0 140.0 92.0 85.0 66.0 60.0 136.0 101.0 92.0 149.0 2012.0
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp.
2Tidigare redovisades endast de anmälningar där det fanns en skäligen misstänkt person. I och med en systemomläggning redovisas sedan mitten av 2007 samtliga anmälda borgenärs- och skattebrott.
2För vidare information se avsnitt Statistikens innehåll i sammanfattningen av anmälda brott eller i Kriminalstatistik 2008.
3Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.