Tabell P3
05 Östergötlands län
Anmälda brott, efter brottstyp och månad då brottet anmälts, t.o.m. december 2010 samt ackumulerat under året. Preliminära uppgifter.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hittills
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December under
året
SAMTLIGA BROTT 3575.0 3934.0 4190.0 4396.0 4935.0 5152.0 4177.0 4701.0 4794.0 4900.0 4357.0 3511.0 52622.0
Brott mot brottsbalken 2740.0 2775.0 3313.0 3478.0 3903.0 4377.0 3649.0 4002.0 3896.0 4085.0 3556.0 2899.0 42673.0
3-7 kap. Brott mot person 729.0 742.0 902.0 763.0 936.0 951.0 815.0 856.0 777.0 980.0 797.0 752.0 10000.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 312.0 302.0 376.0 284.0 391.0 380.0 349.0 345.0 341.0 358.0 317.0 361.0 4116.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Mot kvinna 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Med användning av skjutvapen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Mot man 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 4.0 0.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 30.0
Mot kvinna 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
Mot man 4.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 24.0
Med användning av skjutvapen 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 17.0
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 303.0 291.0 365.0 274.0 373.0 355.0 331.0 334.0 323.0 337.0 295.0 344.0 3925.0
Misshandel mot barn 0-6 år 10.0 12.0 14.0 13.0 12.0 10.0 15.0 14.0 13.0 11.0 12.0 5.0 141.0
Misshandel mot flicka 0-6 år 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 2.0 7.0 8.0 3.0 4.0 0.0 2.0 50.0
Obekant med offret 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Bekant med offret 5.0 3.0 6.0 5.0 1.0 2.0 4.0 8.0 3.0 4.0 0.0 2.0 43.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Inomhus 5.0 3.0 6.0 5.0 1.0 2.0 2.0 8.0 3.0 4.0 0.0 2.0 41.0
Misshandel mot pojke 0-6 år 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 10.0 7.0 12.0 3.0 91.0
Obekant med offret 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Bekant med offret 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 6.0 9.0 7.0 11.0 3.0 83.0
Utomhus 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0
Inomhus 4.0 6.0 7.0 7.0 7.0 4.0 4.0 5.0 7.0 7.0 11.0 3.0 72.0
Misshandel mot barn 7-14 år 18.0 34.0 33.0 31.0 46.0 37.0 21.0 21.0 44.0 54.0 41.0 30.0 410.0
Misshandel mot flicka 7-14 år 7.0 10.0 11.0 6.0 16.0 17.0 9.0 8.0 24.0 25.0 15.0 13.0 161.0
Obekant med offret 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 5.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 20.0
Utomhus 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.0 13.0
Inomhus 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0
Bekant med offret 4.0 8.0 11.0 6.0 15.0 12.0 7.0 7.0 21.0 24.0 14.0 12.0 141.0
Utomhus 1.0 0.0 3.0 3.0 3.0 6.0 1.0 3.0 7.0 6.0 1.0 1.0 35.0
Inomhus 3.0 8.0 8.0 3.0 12.0 6.0 6.0 4.0 14.0 18.0 13.0 11.0 106.0
Misshandel mot pojke 7-14 år 11.0 24.0 22.0 25.0 30.0 20.0 12.0 13.0 20.0 29.0 26.0 17.0 249.0
Obekant med offret 0.0 4.0 1.0 7.0 6.0 5.0 2.0 6.0 3.0 5.0 6.0 4.0 49.0
Utomhus 0.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0 2.0 1.0 3.0 0.0 30.0
Inomhus 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 3.0 4.0 19.0
Bekant med offret 11.0 20.0 21.0 18.0 24.0 15.0 10.0 7.0 17.0 24.0 20.0 13.0 200.0
Utomhus 5.0 3.0 8.0 3.0 10.0 9.0 5.0 3.0 5.0 4.0 7.0 3.0 65.0
Inomhus 6.0 17.0 13.0 15.0 14.0 6.0 5.0 4.0 12.0 20.0 13.0 10.0 135.0
Misshandel mot barn 15-17 år 20.0 26.0 49.0 16.0 45.0 32.0 22.0 32.0 26.0 31.0 27.0 19.0 345.0
Misshandel mot flicka 15-17 år 8.0 8.0 17.0 7.0 30.0 13.0 12.0 10.0 10.0 12.0 10.0 9.0 146.0
Obekant med offret 2.0 1.0 3.0 0.0 6.0 1.0 2.0 5.0 3.0 4.0 1.0 0.0 28.0
Utomhus 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 17.0
Inomhus 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 11.0
Bekant med offret 6.0 7.0 14.0 7.0 24.0 12.0 10.0 5.0 7.0 8.0 9.0 9.0 118.0
Utomhus 1.0 2.0 2.0 3.0 10.0 4.0 3.0 3.0 1.0 4.0 2.0 1.0 36.0
Inomhus 5.0 5.0 12.0 4.0 14.0 8.0 7.0 2.0 6.0 4.0 7.0 8.0 82.0
Misshandel mot pojke 15-17 år 12.0 18.0 32.0 9.0 15.0 19.0 10.0 22.0 16.0 19.0 17.0 10.0 199.0
Obekant med offret 3.0 4.0 17.0 4.0 9.0 10.0 6.0 15.0 6.0 12.0 8.0 5.0 99.0
Utomhus 1.0 2.0 14.0 4.0 9.0 10.0 5.0 14.0 5.0 10.0 4.0 3.0 81.0
Inomhus 2.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 2.0 18.0
Bekant med offret 9.0 14.0 15.0 5.0 6.0 9.0 4.0 7.0 10.0 7.0 9.0 5.0 100.0
Utomhus 5.0 8.0 6.0 3.0 5.0 7.0 2.0 3.0 5.0 3.0 3.0 2.0 52.0
Inomhus 4.0 6.0 9.0 2.0 1.0 2.0 2.0 4.0 5.0 4.0 6.0 3.0 48.0
Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre 100.0 94.0 97.0 84.0 97.0 105.0 125.0 102.0 86.0 87.0 107.0 95.0 1179.0
Obekant med offret 18.0 24.0 19.0 17.0 25.0 21.0 30.0 26.0 23.0 21.0 25.0 23.0 272.0
Utomhus 5.0 10.0 11.0 8.0 18.0 14.0 18.0 14.0 14.0 13.0 9.0 11.0 145.0
Inomhus 13.0 14.0 8.0 9.0 7.0 7.0 12.0 12.0 9.0 8.0 16.0 12.0 127.0
Bekant med offret 82.0 70.0 78.0 67.0 72.0 84.0 95.0 76.0 63.0 66.0 82.0 72.0 907.0
Utomhus 11.0 15.0 3.0 7.0 13.0 23.0 28.0 23.0 22.0 11.0 14.0 10.0 180.0
Inomhus 71.0 55.0 75.0 60.0 59.0 61.0 67.0 53.0 41.0 55.0 68.0 62.0 727.0
I nära relation med offret 54.0 36.0 54.0 48.0 50.0 48.0 49.0 43.0 28.0 35.0 48.0 56.0 549.0
Ej i nära relation med offret 17.0 19.0 21.0 12.0 9.0 13.0 18.0 10.0 13.0 20.0 20.0 6.0 178.0
Misshandel mot man 18 år eller äldre 155.0 125.0 172.0 130.0 173.0 171.0 148.0 165.0 154.0 154.0 108.0 195.0 1850.0
Obekant med offret 89.0 73.0 110.0 84.0 110.0 111.0 80.0 110.0 107.0 108.0 77.0 121.0 1180.0
Utomhus 49.0 51.0 63.0 54.0 81.0 78.0 64.0 96.0 71.0 76.0 52.0 73.0 808.0
Inomhus 40.0 22.0 47.0 30.0 29.0 33.0 16.0 14.0 36.0 32.0 25.0 48.0 372.0
Bekant med offret 66.0 52.0 62.0 46.0 63.0 60.0 68.0 55.0 47.0 46.0 31.0 74.0 670.0
Utomhus 15.0 17.0 16.0 19.0 27.0 27.0 42.0 34.0 23.0 26.0 15.0 19.0 280.0
Inomhus 51.0 35.0 46.0 27.0 36.0 33.0 26.0 21.0 24.0 20.0 16.0 55.0 390.0
I nära relation med offret 16.0 9.0 14.0 7.0 16.0 8.0 12.0 13.0 6.0 6.0 7.0 22.0 136.0
Ej i nära relation med offret 35.0 26.0 32.0 20.0 20.0 25.0 14.0 8.0 18.0 14.0 9.0 33.0 254.0
Vållande till annans död (7, 10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
I samband med trafikolycka 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
I samband med arbetsolycka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka (8, 10 §) 2.0 10.0 3.0 4.0 8.0 13.0 10.0 7.0 10.0 14.0 14.0 9.0 104.0
I samband med arbetsolycka 1.0 1.0 0.0 3.0 8.0 10.0 7.0 4.0 8.0 8.0 7.0 9.0 66.0
Övriga fall 1.0 9.0 3.0 1.0 0.0 3.0 3.0 3.0 2.0 6.0 7.0 0.0 38.0
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 2.0 1.0 5.0 5.0 6.0 8.0 1.0 1.0 6.0 5.0 5.0 4.0 49.0
Fara som framkallats för arbetstagare 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0
Övriga fall 2.0 1.0 5.0 5.0 6.0 8.0 1.0 1.0 5.0 5.0 4.0 3.0 46.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 327.0 323.0 411.0 374.0 401.0 435.0 361.0 395.0 364.0 513.0 406.0 309.0 4619.0
Människohandel för sexuella ändamål (1 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med person 18 år eller äldre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Med person 18 år eller äldre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grov fridskränkning (4 a §) 5.0 3.0 5.0 8.0 5.0 7.0 5.0 2.0 7.0 12.0 9.0 5.0 73.0
Mot barn under 18 år 4.0 2.0 4.0 7.0 3.0 6.0 5.0 2.0 7.0 11.0 9.0 5.0 65.0
Mot flicka under 18 år 1.0 0.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 24.0
Mot pojke under 18 år 3.0 2.0 1.0 5.0 0.0 3.0 2.0 1.0 6.0 9.0 6.0 3.0 41.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Mot man 18 år eller äldre 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Grov kvinnofridskränkning (4 a §) 5.0 7.0 7.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 2.0 58.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 12.0 15.0 14.0 31.0 29.0 26.0 36.0 19.0 25.0 39.0 17.0 23.0 286.0
Olaga hot (5 §) 147.0 167.0 190.0 171.0 172.0 212.0 145.0 185.0 153.0 260.0 158.0 102.0 2062.0
Mot barn under 18 år 18.0 13.0 23.0 33.0 22.0 17.0 13.0 19.0 13.0 30.0 24.0 13.0 238.0
Mot flicka under 18 år 7.0 3.0 15.0 10.0 10.0 5.0 4.0 4.0 8.0 15.0 9.0 5.0 95.0
Mot pojke under 18 år 11.0 10.0 8.0 23.0 12.0 12.0 9.0 15.0 5.0 15.0 15.0 8.0 143.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 61.0 72.0 76.0 69.0 61.0 102.0 64.0 66.0 59.0 123.0 69.0 37.0 859.0
Mot man 18 år eller äldre 59.0 69.0 84.0 65.0 80.0 82.0 63.0 87.0 73.0 99.0 59.0 47.0 867.0
Mot grupp 9.0 13.0 7.0 4.0 9.0 11.0 5.0 13.0 8.0 8.0 6.0 5.0 98.0
Ofredande (7 §) 145.0 124.0 158.0 145.0 165.0 160.0 151.0 168.0 157.0 172.0 192.0 157.0 1894.0
Mot barn under 18 år 11.0 16.0 20.0 18.0 16.0 14.0 14.0 15.0 6.0 25.0 15.0 17.0 187.0
Mot flicka under 18 år 8.0 8.0 12.0 12.0 13.0 9.0 9.0 8.0 5.0 17.0 9.0 10.0 120.0
Mot pojke under 18 år 3.0 8.0 8.0 6.0 3.0 5.0 5.0 7.0 1.0 8.0 6.0 7.0 67.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 74.0 56.0 67.0 72.0 93.0 87.0 79.0 90.0 80.0 68.0 98.0 78.0 942.0
Mot man 18 år eller äldre 47.0 44.0 59.0 41.0 46.0 48.0 49.0 52.0 51.0 63.0 60.0 52.0 612.0
Mot grupp 13.0 8.0 12.0 14.0 10.0 11.0 9.0 11.0 20.0 16.0 19.0 10.0 153.0
Dataintrång (9 c §) 5.0 5.0 18.0 9.0 14.0 5.0 5.0 7.0 9.0 11.0 11.0 9.0 108.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9 a §) 8.0 2.0 19.0 6.0 11.0 20.0 16.0 9.0 8.0 14.0 13.0 10.0 136.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 31.0 34.0 54.0 29.0 36.0 26.0 32.0 38.0 25.0 36.0 27.0 35.0 403.0
6 kap. Sexualbrott 51.0 80.0 56.0 67.0 103.0 104.0 68.0 69.0 44.0 68.0 44.0 42.0 796.0
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 18.0 30.0 24.0 25.0 29.0 34.0 25.0 20.0 21.0 26.0 16.0 11.0 279.0
Mot barn under 15 år (4 §) 3.0 11.0 5.0 8.0 8.0 17.0 10.0 6.0 3.0 14.0 2.0 4.0 91.0
Mot flicka under 15 år 3.0 11.0 3.0 8.0 7.0 17.0 10.0 6.0 2.0 14.0 1.0 4.0 86.0
Fullbordad våldtäkt 3.0 9.0 3.0 8.0 7.0 17.0 10.0 6.0 2.0 14.0 1.0 4.0 84.0
Utomhus 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 8.0 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 19.0
Inomhus 3.0 7.0 3.0 6.0 6.0 9.0 7.0 5.0 2.0 12.0 1.0 4.0 65.0
Försök till våldtäkt 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Utomhus 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot pojke under 15 år 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Inomhus 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot barn 15-17 år (1, 4 §) 2.0 4.0 6.0 4.0 6.0 3.0 3.0 5.0 7.0 2.0 1.0 4.0 47.0
Mot flicka 15-17 år 2.0 4.0 6.0 4.0 6.0 3.0 3.0 4.0 7.0 2.0 1.0 4.0 46.0
Fullbordad våldtäkt 2.0 4.0 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 7.0 2.0 1.0 4.0 44.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
Inomhus 2.0 3.0 6.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 1.0 0.0 4.0 38.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Mot pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot kvinna 18 år eller äldre (1 §) 13.0 15.0 13.0 13.0 13.0 14.0 12.0 7.0 11.0 9.0 13.0 3.0 136.0
Fullbordad våldtäkt 13.0 14.0 13.0 13.0 12.0 13.0 11.0 5.0 7.0 8.0 12.0 3.0 124.0
Utomhus 3.0 0.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 20.0
Inomhus 10.0 14.0 11.0 11.0 10.0 8.0 10.0 5.0 5.0 6.0 12.0 2.0 104.0
Försök till våldtäkt 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 0.0 12.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
Inomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Mot man 18 år eller äldre (1 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5-7 §) 10.0 7.0 4.0 5.0 4.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0 5.0 1.0 43.0
Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år (5 §) 2.0 4.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 11.0
Av flicka under 15 år 2.0 4.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 11.0
Av pojke under 15 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt utnyttjande av barn 15-17 år (5 §) 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Av flicka 15-17 år 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Av pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år (6 §) 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 9.0
Mot flicka under 15 år 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
Mot pojke under 15 år 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Sexuellt övergrepp mot barn 15-17 år (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot flicka 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mot person 18 år eller äldre (2, 3, 7 §) 4.0 2.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 19.0
Kontakt med barn i sexuellt syfte, sk. "grooming" (10 a §) 0.0 4.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 12.0
Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
posering, inkl grov (8 §) 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 11.0
Köp av sexuell handling av barn under 18 år (9 §) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 12.0
Sexuellt ofredande (10 §) 21.0 35.0 25.0 37.0 62.0 68.0 32.0 45.0 22.0 35.0 21.0 28.0 431.0
Exhibitionism 0.0 1.0 4.0 3.0 3.0 5.0 9.0 6.0 5.0 5.0 4.0 2.0 47.0
Annat sexuellt ofredande 21.0 34.0 21.0 34.0 59.0 63.0 23.0 39.0 17.0 30.0 17.0 26.0 384.0
Mot barn under 15 år 4.0 14.0 5.0 13.0 34.0 16.0 7.0 15.0 2.0 8.0 6.0 4.0 128.0
Mot barn 15-17 år 0.0 2.0 4.0 5.0 4.0 6.0 2.0 7.0 3.0 2.0 2.0 7.0 44.0
Övriga fall 17.0 18.0 12.0 16.0 21.0 41.0 14.0 17.0 12.0 20.0 9.0 15.0 212.0
Köp av sexuell tjänst (11 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
7 kap. Brott mot familj 8.0 3.0 5.0 9.0 5.0 6.0 5.0 9.0 3.0 5.0 3.0 5.0 66.0
Egenmäktighet med barn (4 §) 8.0 3.0 5.0 9.0 5.0 6.0 5.0 9.0 3.0 5.0 3.0 5.0 66.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 1838.0 1866.0 2227.0 2539.0 2799.0 3246.0 2672.0 2950.0 2928.0 2900.0 2561.0 1966.0 30492.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 1151.0 1087.0 1424.0 1565.0 1848.0 2135.0 1809.0 1978.0 1857.0 1883.0 1650.0 1291.0 19678.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 45.0 45.0 62.0 81.0 118.0 147.0 125.0 146.0 89.0 70.0 85.0 67.0 1080.0
Bil 34.0 34.0 48.0 37.0 51.0 43.0 44.0 61.0 32.0 35.0 61.0 54.0 534.0
Försök till biltillgrepp 6.0 11.0 17.0 7.0 19.0 18.0 9.0 18.0 9.0 10.0 14.0 11.0 149.0
Fullbordat biltillgrepp 28.0 23.0 31.0 30.0 32.0 25.0 35.0 43.0 23.0 25.0 47.0 43.0 385.0
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 5.0 15.0
Övriga bilar 28.0 23.0 31.0 29.0 30.0 24.0 34.0 43.0 19.0 25.0 46.0 38.0 370.0
Motorcykel 1.0 5.0 1.0 4.0 11.0 15.0 16.0 9.0 11.0 1.0 1.0 0.0 75.0
Moped 7.0 4.0 9.0 32.0 41.0 74.0 50.0 50.0 38.0 23.0 18.0 4.0 350.0
Båt 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 10.0 4.0 13.0 5.0 5.0 2.0 0.0 48.0
Annat 3.0 2.0 4.0 3.0 11.0 5.0 11.0 13.0 3.0 6.0 3.0 9.0 73.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4 §) 89.0 73.0 117.0 315.0 403.0 490.0 373.0 477.0 392.0 363.0 200.0 75.0 3367.0
Cykel 88.0 73.0 117.0 312.0 398.0 479.0 361.0 474.0 387.0 360.0 199.0 75.0 3323.0
Båt 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 10.0 10.0 2.0 5.0 3.0 1.0 0.0 39.0
Annat 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 195.0 186.0 236.0 260.0 285.0 349.0 261.0 294.0 313.0 371.0 313.0 257.0 3320.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 18.0 19.0 35.0 26.0 37.0 39.0 20.0 19.0 28.0 39.0 23.0 25.0 328.0
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 12.0 15.0 24.0 15.0 23.0 28.0 13.0 8.0 15.0 28.0 12.0 21.0 214.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 6.0 4.0 11.0 11.0 14.0 11.0 7.0 11.0 13.0 11.0 11.0 4.0 114.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 5.0 13.0 11.0 16.0 14.0 19.0 17.0 25.0 11.0 13.0 19.0 16.0 179.0
I butik, apotek, kiosk m.m. 13.0 12.0 23.0 11.0 13.0 29.0 21.0 32.0 22.0 28.0 17.0 11.0 232.0
I butik, varuhus o.d. 13.0 12.0 15.0 9.0 9.0 11.0 14.0 19.0 15.0 23.0 12.0 9.0 161.0
I kiosk, automat och skyltskåp 0.0 0.0 8.0 2.0 3.0 16.0 6.0 13.0 7.0 3.0 4.0 1.0 63.0
I apotek och läkemedelsförråd 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 8.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 50.0 37.0 38.0 54.0 62.0 81.0 56.0 57.0 66.0 89.0 76.0 41.0 707.0
I kontor 17.0 18.0 8.0 14.0 16.0 21.0 8.0 14.0 27.0 29.0 31.0 16.0 219.0
Övrigt 33.0 19.0 30.0 40.0 46.0 60.0 48.0 43.0 39.0 60.0 45.0 25.0 488.0
I bostad, fritidshus m.m. 86.0 82.0 90.0 95.0 95.0 113.0 104.0 112.0 125.0 124.0 118.0 110.0 1254.0
I bostad (lägenhet, villa) 38.0 29.0 38.0 26.0 35.0 29.0 62.0 62.0 29.0 42.0 61.0 54.0 505.0
Villa, radhus o.d. 17.0 9.0 7.0 10.0 14.0 13.0 36.0 36.0 15.0 26.0 41.0 24.0 248.0
Fullbordat inbrott 12.0 8.0 6.0 8.0 11.0 10.0 31.0 30.0 14.0 21.0 35.0 23.0 209.0
Försök till inbrott 5.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 6.0 1.0 5.0 6.0 1.0 39.0
Lägenhet 21.0 20.0 31.0 16.0 21.0 16.0 26.0 26.0 14.0 16.0 20.0 30.0 257.0
Fullbordat inbrott 17.0 16.0 25.0 10.0 17.0 11.0 20.0 22.0 10.0 16.0 18.0 23.0 205.0
Försök till inbrott 4.0 4.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 4.0 4.0 0.0 2.0 7.0 52.0
I källare och på vind 40.0 52.0 49.0 51.0 38.0 61.0 28.0 37.0 44.0 62.0 49.0 53.0 564.0
I fritidshus 8.0 1.0 3.0 18.0 22.0 23.0 14.0 13.0 52.0 20.0 8.0 3.0 185.0
Övrigt 23.0 23.0 39.0 58.0 64.0 68.0 43.0 49.0 61.0 78.0 60.0 54.0 620.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 8.0
Från militärt förråd/inom militärförläggning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 763.0 720.0 920.0 842.0 965.0 1051.0 971.0 985.0 987.0 1006.0 989.0 810.0 11009.0
Från fordon m.m. 75.0 95.0 150.0 166.0 252.0 216.0 208.0 247.0 220.0 212.0 224.0 128.0 2193.0
Ur och från motordrivet fordon 71.0 83.0 137.0 137.0 219.0 178.0 162.0 202.0 174.0 190.0 203.0 111.0 1867.0
Från cykel 0.0 1.0 2.0 3.0 9.0 5.0 3.0 11.0 7.0 4.0 1.0 1.0 47.0
Från båt (annat än båtmotor) 0.0 0.0 1.0 15.0 2.0 8.0 18.0 9.0 8.0 2.0 8.0 1.0 72.0
Av båtmotor 0.0 4.0 4.0 3.0 13.0 17.0 11.0 21.0 12.0 8.0 9.0 1.0 103.0
Under yrkesmässig transport 4.0 7.0 6.0 8.0 9.0 8.0 14.0 4.0 19.0 8.0 3.0 14.0 104.0
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 2.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 14.0 3.0 17.0 6.0 3.0 13.0 84.0
Under övrig yrkesmässig transport 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 3.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0 20.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 102.0 111.0 125.0 88.0 88.0 110.0 48.0 54.0 92.0 116.0 80.0 94.0 1108.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 57.0 55.0 70.0 46.0 59.0 51.0 4.0 18.0 46.0 71.0 47.0 63.0 587.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 45.0 56.0 55.0 42.0 29.0 59.0 44.0 36.0 46.0 45.0 33.0 31.0 521.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 46.0 51.0 53.0 41.0 39.0 48.0 51.0 30.0 38.0 39.0 55.0 46.0 537.0
I butik, varuhus o.d. 263.0 210.0 269.0 201.0 206.0 230.0 214.0 214.0 271.0 240.0 262.0 237.0 2817.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 16.0 15.0 17.0 18.0 22.0 26.0 18.0 16.0 18.0 22.0 18.0 15.0 221.0
I kontor 6.0 9.0 7.0 5.0 6.0 11.0 8.0 7.0 6.0 9.0 7.0 7.0 88.0
Övrigt 10.0 6.0 10.0 13.0 16.0 15.0 10.0 9.0 12.0 13.0 11.0 8.0 133.0
I bostad m.m. 64.0 47.0 71.0 55.0 66.0 69.0 79.0 78.0 58.0 57.0 69.0 57.0 770.0
I bostad (lägenhet, villa) 60.0 45.0 64.0 49.0 60.0 61.0 78.0 73.0 56.0 53.0 64.0 53.0 716.0
I källare och på vind 4.0 2.0 7.0 6.0 6.0 8.0 1.0 5.0 2.0 4.0 5.0 4.0 54.0
Väskryckning (inte rån) 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 5.0 3.0 7.0 4.0 5.0 3.0 5.0 44.0
Fickstöld 76.0 67.0 68.0 89.0 81.0 129.0 119.0 116.0 108.0 106.0 111.0 91.0 1161.0
Övrigt 117.0 123.0 166.0 182.0 207.0 218.0 231.0 223.0 178.0 209.0 167.0 137.0 2158.0
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 17.0 15.0 21.0 10.0 17.0 28.0 22.0 23.0 22.0 16.0 10.0 33.0 234.0
Bankrån 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Butiksrån 4.0 4.0 6.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 4.0 28.0
Med användning av skjutvapen 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 4.0 24.0
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rån mot värdetransport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Taxirån 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Rån mot funktionshindrad 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
Rån mot privatperson 12.0 7.0 10.0 5.0 13.0 22.0 14.0 16.0 17.0 11.0 5.0 24.0 156.0
Rån mot privatperson under 18 år 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 5.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 20.0
Utomhus 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 18.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 18.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Rån mot privatperson 18 år eller äldre 12.0 5.0 8.0 5.0 12.0 17.0 13.0 13.0 14.0 10.0 4.0 23.0 136.0
Utomhus 10.0 5.0 6.0 5.0 10.0 14.0 10.0 12.0 14.0 10.0 4.0 20.0 120.0
Med användning av skjutvapen 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Utan användning av skjutvapen 8.0 5.0 6.0 4.0 9.0 14.0 10.0 12.0 13.0 10.0 4.0 20.0 115.0
Inomhus 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 16.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.0
Övriga rån 0.0 4.0 5.0 3.0 1.0 5.0 5.0 5.0 3.0 1.0 2.0 5.0 39.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 4.0 3.0 2.0 1.0 4.0 5.0 5.0 2.0 1.0 2.0 5.0 34.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 42.0 47.0 68.0 57.0 58.0 70.0 57.0 51.0 53.0 56.0 53.0 48.0 660.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 297.0 387.0 338.0 286.0 260.0 395.0 323.0 394.0 395.0 340.0 341.0 298.0 4054.0
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3 §) 277.0 368.0 307.0 263.0 238.0 370.0 291.0 365.0 379.0 323.0 317.0 284.0 3782.0
Automatmissbruk 11.0 71.0 23.0 7.0 3.0 12.0 10.0 6.0 14.0 8.0 19.0 12.0 196.0
Datorbedrägeri 55.0 107.0 74.0 72.0 75.0 114.0 84.0 137.0 127.0 73.0 108.0 45.0 1071.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 23.0 30.0 12.0 32.0 16.0 29.0 26.0 37.0 41.0 27.0 22.0 9.0 304.0
Med hjälp av Internet 64.0 47.0 67.0 50.0 60.0 64.0 39.0 46.0 62.0 83.0 54.0 113.0 749.0
Investeringsbedrägeri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Överskridet eget konto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot försäkringsbolag 1.0 0.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 9.0
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 18.0 12.0 16.0 10.0 8.0 12.0 7.0 10.0 8.0 8.0 10.0 15.0 134.0
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 19.0 12.0 18.0 19.0 17.0 40.0 24.0 16.0 15.0 19.0 16.0 18.0 233.0
Övrigt bedrägeri 86.0 89.0 94.0 72.0 58.0 98.0 101.0 113.0 112.0 105.0 87.0 71.0 1086.0
Utpressning, ocker (4, 5 §) 6.0 2.0 7.0 8.0 4.0 6.0 7.0 8.0 4.0 7.0 7.0 2.0 68.0
Häleri, häleriförseelse (6, 6 a, 7 §) 10.0 7.0 16.0 9.0 11.0 11.0 14.0 19.0 11.0 5.0 11.0 8.0 132.0
Penninghäleri, penninghäleriförseelse (6 a, 7 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0
Vanemässigt eller stor omfattning (6 §) 2.0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 7.0 0.0 0.0 1.0 1.0 17.0
Övrigt 8.0 7.0 13.0 9.0 9.0 10.0 14.0 12.0 11.0 4.0 9.0 6.0 112.0
Övriga brott mot 9 kap. (3 a, 8-10 §) 4.0 10.0 8.0 6.0 7.0 8.0 11.0 2.0 1.0 5.0 6.0 4.0 72.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 27.0 29.0 37.0 31.0 33.0 44.0 34.0 47.0 25.0 39.0 28.0 38.0 412.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 11.0 7.0 5.0 3.0 2.0 5.0 5.0 7.0 1.0 6.0 7.0 4.0 63.0
Olovligt förfogande (4 §) 14.0 19.0 24.0 22.0 22.0 34.0 19.0 29.0 20.0 27.0 14.0 28.0 272.0
Trolöshet mot huvudman (5 §) 0.0 0.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 3.0 17.0
Olovligt brukande (7 §) 2.0 3.0 4.0 1.0 7.0 4.0 9.0 5.0 2.0 3.0 7.0 3.0 50.0
Fyndförseelse (8 §)2 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 10.0
Behörighetsmissbruk (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 87.0 65.0 88.0 77.0 107.0 80.0 56.0 29.0 139.0 104.0 94.0 68.0 994.0
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 0.0 2.0 0.0 6.0 18.0 1.0 4.0 1.0 13.0 0.0 1.0 3.0 49.0
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Bokföringsbrott (5 §) 87.0 62.0 87.0 71.0 87.0 78.0 52.0 28.0 125.0 104.0 92.0 65.0 938.0
12 kap. Skadegörelsebrott 276.0 298.0 340.0 580.0 551.0 592.0 450.0 502.0 512.0 534.0 448.0 271.0 5354.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 276.0 298.0 340.0 580.0 551.0 590.0 450.0 502.0 512.0 534.0 448.0 271.0 5352.0
På motorfordon (inte genom brand) 77.0 90.0 119.0 164.0 190.0 197.0 142.0 170.0 133.0 200.0 140.0 93.0 1715.0
Genom brand (även på motorfordon) 18.0 11.0 8.0 21.0 17.0 22.0 21.0 13.0 17.0 19.0 14.0 9.0 190.0
Klotter mot kollektivtrafik 6.0 4.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 0.0 4.0 4.0 32.0
Övrigt klotter 36.0 61.0 58.0 120.0 89.0 88.0 43.0 80.0 97.0 75.0 44.0 33.0 824.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 58.0 58.0 67.0 109.0 98.0 111.0 112.0 81.0 106.0 78.0 83.0 40.0 1001.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 81.0 74.0 87.0 165.0 154.0 169.0 130.0 156.0 157.0 162.0 163.0 92.0 1590.0
Tagande av olovlig väg (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 53.0 61.0 41.0 38.0 43.0 57.0 45.0 62.0 59.0 64.0 45.0 52.0 620.0
13 kap. Allmänfarliga brott 15.0 10.0 7.0 17.0 13.0 17.0 12.0 14.0 20.0 18.0 8.0 20.0 171.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 6.0 1.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 6.0 6.0 9.0 2.0 1.0 49.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 9.0 7.0 4.0 12.0 8.0 12.0 9.0 5.0 13.0 9.0 6.0 18.0 112.0
Vållande av brand 7.0 7.0 3.0 10.0 8.0 10.0 9.0 3.0 12.0 9.0 4.0 18.0 100.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 0.0 12.0
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 10.0
14 kap. Förfalskningsbrott 22.0 28.0 17.0 13.0 18.0 20.0 20.0 36.0 22.0 24.0 20.0 22.0 262.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 18.0 22.0 13.0 11.0 13.0 16.0 12.0 14.0 14.0 20.0 16.0 18.0 187.0
Check 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8.0
Legitimationshandling 7.0 0.0 2.0 1.0 7.0 2.0 0.0 3.0 1.0 3.0 6.0 3.0 35.0
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övrig legitimationshandling 7.0 0.0 2.0 1.0 7.0 2.0 0.0 3.0 1.0 3.0 6.0 3.0 35.0
Övrig urkundsförfalskning 10.0 22.0 9.0 10.0 6.0 13.0 12.0 9.0 13.0 16.0 9.0 15.0 144.0
Signaturförfalskning (5, 9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6 a, 9, 10 §) 2.0 3.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 19.0 3.0 0.0 0.0 2.0 36.0
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 7.0 3.0 5.0 4.0 3.0 2.0 38.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 16.0 23.0 17.0 8.0 12.0 20.0 13.0 12.0 17.0 22.0 17.0 10.0 187.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (7 §) 5.0 16.0 7.0 5.0 1.0 12.0 4.0 6.0 8.0 6.0 10.0 9.0 89.0
Missbruk av urkund avseende pass och övriga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
resedokument samt utfärdat pass på falska 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grunder (11, 12 §) 6.0 4.0 5.0 1.0 5.0 1.0 3.0 2.0 6.0 12.0 6.0 0.0 51.0
Övriga brott mot 15 kap. (4a, 4b, 5, 6, 8-13 §) 5.0 3.0 4.0 1.0 4.0 6.0 5.0 3.0 3.0 4.0 1.0 1.0 40.0
16-20 kap. Brott mot staten 120.0 106.0 143.0 138.0 125.0 123.0 117.0 134.0 132.0 141.0 153.0 129.0 1561.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 12.0 7.0 13.0 8.0 13.0 14.0 15.0 16.0 11.0 13.0 18.0 11.0 151.0
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 1.0 3.0 5.0 1.0 6.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 27.0
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 4.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 14.0
Hets mot folkgrupp (8 §) 1.0 0.0 1.0 3.0 2.0 4.0 3.0 0.0 3.0 2.0 2.0 1.0 22.0
Olaga diskriminering (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Barnpornografibrott (10 a §) 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 1.0 11.0
Internetrelaterat barnpornografibrott 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 10.0
Övriga barnpornografibrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 11.0 12.0 6.0 8.0 8.0 6.0 74.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 75.0 52.0 81.0 85.0 81.0 63.0 73.0 74.0 71.0 70.0 89.0 83.0 897.0
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 18.0 13.0 12.0 19.0 22.0 10.0 15.0 21.0 19.0 24.0 18.0 25.0 216.0
Mot polisman (1 §) 6.0 3.0 0.0 9.0 8.0 3.0 4.0 7.0 7.0 4.0 7.0 6.0 64.0
Mot ordningsvakt (1 §) 3.0 2.0 4.0 6.0 10.0 5.0 4.0 7.0 4.0 8.0 2.0 7.0 62.0
Mot annan person (1, 5 §) 9.0 8.0 8.0 4.0 4.0 2.0 7.0 7.0 8.0 12.0 9.0 12.0 90.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 23.0 11.0 28.0 23.0 20.0 17.0 26.0 20.0 14.0 18.0 35.0 21.0 256.0
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 12.0 10.0 16.0 24.0 17.0 9.0 16.0 10.0 20.0 10.0 13.0 21.0 178.0
Bestickning (7 §) 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0
Övergrepp i rättssak (10 §) 16.0 14.0 23.0 12.0 22.0 24.0 13.0 19.0 15.0 14.0 17.0 15.0 204.0
Övriga brott mot 17 kap. (8, 9, 11-13, 15 §) 5.0 4.0 2.0 4.0 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 34.0
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 33.0 47.0 49.0 45.0 31.0 46.0 29.0 44.0 50.0 58.0 46.0 35.0 513.0
Tjänstefel inkl.grovt (1 §) 31.0 45.0 45.0 40.0 31.0 44.0 28.0 42.0 48.0 56.0 44.0 33.0 487.0
Mutbrott (2 §) 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 11.0
Brott mot tystnadsplikt (3 §) 0.0 2.0 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 15.0
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 835.0 1159.0 877.0 918.0 1032.0 775.0 528.0 699.0 898.0 815.0 801.0 612.0 9949.0
Brott mot trafikbrottslagen 199.0 155.0 208.0 222.0 259.0 269.0 215.0 222.0 270.0 193.0 180.0 152.0 2544.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 0.0 0.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 21.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 82.0 59.0 84.0 98.0 127.0 117.0 94.0 93.0 132.0 90.0 64.0 61.0 1101.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4 a §) 46.0 30.0 46.0 51.0 52.0 60.0 55.0 66.0 57.0 32.0 38.0 34.0 567.0
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 44.0 34.0 36.0 41.0 44.0 43.0 25.0 27.0 45.0 34.0 35.0 23.0 431.0
Smitning (5 §) 24.0 29.0 37.0 29.0 28.0 43.0 35.0 29.0 30.0 28.0 41.0 30.0 383.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 3.0 3.0 2.0 2.0 6.0 3.0 5.0 3.0 4.0 6.0 1.0 3.0 41.0
Brott mot narkotikastrafflagen 333.0 383.0 363.0 403.0 350.0 266.0 190.0 294.0 345.0 279.0 320.0 252.0 3778.0
Överlåtelse m.m. (1-3 a §) 10.0 38.0 16.0 13.0 8.0 12.0 4.0 16.0 25.0 14.0 7.0 7.0 170.0
Innehav (1-3 §) 66.0 111.0 105.0 111.0 88.0 74.0 48.0 97.0 98.0 77.0 73.0 74.0 1022.0
Eget bruk (1-3 §) 257.0 232.0 239.0 275.0 252.0 178.0 129.0 175.0 221.0 185.0 238.0 170.0 2551.0
Framställning (1-3 §) 0.0 2.0 3.0 4.0 2.0 2.0 9.0 6.0 1.0 3.0 2.0 1.0 35.0
Brott mot miljöbalken (29 kap.) 1.0 4.0 3.0 9.0 12.0 9.0 6.0 7.0 7.0 18.0 5.0 11.0 92.0
Miljöbrott inkl. grovt miljöbrott (1 §) 0.0 3.0 2.0 1.0 4.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 4.0 21.0
Brott eller förseelse mot områdesskydd (2, 2 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 6.0
Artskydd inkl grovt (2 b §) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Miljöfarlig eller olovlig kemikaliehantering (3, 3a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 8.0
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 6.0
Försvårande av miljökontroll (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bristfällig miljöinformation (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Nedskräpning (7 §)2 1.0 1.0 1.0 3.0 7.0 5.0 3.0 5.0 5.0 7.0 4.0 2.0 44.0
Övriga brott mot miljöbalken (8 §) 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Brott mot skattebrottslagen m.m. 130.0 152.0 104.0 110.0 198.0 72.0 29.0 5.0 59.0 154.0 82.0 62.0 1157.0
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) 129.0 151.0 103.0 108.0 195.0 67.0 28.0 3.0 56.0 154.0 81.0 61.0 1136.0
Grovt skattebrott 3.0 1.0 2.0 1.0 27.0 0.0 1.0 1.0 0.0 15.0 7.0 16.0 74.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 37.0 62.0 39.0 46.0 35.0 25.0 4.0 1.0 25.0 57.0 21.0 12.0 364.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 72.0 66.0 39.0 48.0 105.0 22.0 22.0 1.0 14.0 55.0 34.0 19.0 497.0
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skatteavdragsbrott (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 1.0 18.0
Försvårande av skattekontroll (10 §) 16.0 22.0 23.0 13.0 28.0 10.0 1.0 0.0 16.0 27.0 14.0 13.0 183.0
Lagen om näringsförbud, överträdelse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktiebolagslagen 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 5.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 1.0 21.0
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Insiderbrott m.m. (2-4, 7 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marknadsmissbruk (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot bidragsbrottslagen 73.0 119.0 80.0 20.0 50.0 43.0 16.0 50.0 102.0 79.0 118.0 34.0 784.0
Mot Försäkringskassan 53.0 87.0 20.0 0.0 11.0 0.0 5.0 0.0 72.0 40.0 98.0 24.0 410.0
Mot kommunerna 14.0 25.0 46.0 18.0 22.0 3.0 7.0 7.0 29.0 33.0 10.0 0.0 214.0
Mot a-kassorna och Arbetsförmedlingen 6.0 7.0 14.0 2.0 15.0 14.0 0.0 39.0 1.0 1.0 8.0 5.0 112.0
Mot PPM, CSN och Migrationsverket 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 26.0 4.0 4.0 0.0 5.0 2.0 5.0 48.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 99.0 346.0 119.0 154.0 163.0 116.0 72.0 121.0 115.0 92.0 96.0 101.0 1594.0
Smugglingslagen (3-13 §) 0.0 3.0 4.0 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0 4.0 4.0 27.0
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (3-5, 7 §) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (6, 7 §) 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 4.0 2.0 4.0 21.0
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12-13 §) 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Lagen om punktskattekontroll (5 kap. 1, 1 a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alkohollagen (10 kap.) 47.0 238.0 17.0 36.0 49.0 24.0 8.0 25.0 11.0 7.0 14.0 17.0 493.0
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1 a, 3 §) 2.0 79.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 90.0
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (1 § 3 p) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (2, 3, 5 §) 45.0 156.0 14.0 28.0 43.0 18.0 5.0 20.0 8.0 5.0 10.0 10.0 362.0
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 0.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 6.0 36.0
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 4.0 11.0 15.0 17.0 13.0 6.0 3.0 12.0 15.0 13.0 17.0 7.0 133.0
Olaga innehav av pistol, kpist 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 18.0
Olaga innehav av jaktvapen 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Olaga innehav av annat vapen 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 24.0
Annat brott mot vapenlagen 2.0 10.0 12.0 10.0 10.0 3.0 1.0 6.0 9.0 8.0 12.0 4.0 87.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 22.0 26.0 29.0 42.0 30.0 32.0 17.0 18.0 31.0 22.0 21.0 29.0 319.0
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 12.0
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och kungsörn) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot jaktlagen 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 12.0
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 6.0 22.0 6.0 6.0 0.0 0.0 45.0
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §) 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0
Utlänningslagen (20 kap.) 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 11.0 6.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 27.0
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 11.0 4.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 24.0
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 5.0 35.0 24.0 23.0 33.0 17.0 9.0 15.0 22.0 16.0 13.0 21.0 233.0
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 2.0 4.0 8.0 2.0 15.0 3.0 82.0
Personuppgiftslagen (49 §) 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 3.0 1.0 10.0 4.0 0.0 4.0 28.0
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 0.0 3.0 3.0 10.0 4.0 2.0 7.0 4.0 3.0 0.0 2.0 2.0 40.0
Sjölagen (20 kap.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Sjöfylleri (4, 5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga författningar 6.0 19.0 17.0 14.0 18.0 10.0 6.0 15.0 7.0 12.0 8.0 11.0 143.0
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp.
2Tidigare redovisades endast de anmälningar där det fanns en skäligen misstänkt person. I och med en systemomläggning redovisas sedan mitten av 2007 samtliga anmälda borgenärs- och skattebrott.
2För vidare information se avsnitt Statistikens innehåll i sammanfattningen av anmälda brott eller i Kriminalstatistik 2008.
3Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.