Tabell P3
01 Stockholms län
Anmälda brott, efter brottstyp och månad då brottet anmälts, t.o.m. december 2010 samt ackumulerat under året. Preliminära uppgifter.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hittills
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December under
året
SAMTLIGA BROTT 30263.0 28032.0 34117.0 31741.0 34636.0 34770.0 31329.0 33127.0 35085.0 35143.0 34203.0 29260.0 391706.0
Brott mot brottsbalken 25408.0 23530.0 28434.0 26463.0 29281.0 29496.0 27482.0 28414.0 28877.0 29191.0 28901.0 24585.0 330062.0
3-7 kap. Brott mot person 5225.0 4672.0 5368.0 5048.0 5771.0 5585.0 5422.0 5373.0 5509.0 5617.0 5077.0 5056.0 63723.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 2132.0 1764.0 2056.0 1934.0 2307.0 2239.0 2095.0 2071.0 2190.0 2273.0 1949.0 2134.0 25144.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)1 3.0 9.0 7.0 10.0 5.0 7.0 10.0 6.0 5.0 7.0 8.0 11.0 88.0
Mot kvinna 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 6.0 27.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 5.0 22.0
Mot man 2.0 7.0 5.0 7.0 3.0 3.0 9.0 6.0 3.0 4.0 7.0 5.0 61.0
Med användning av skjutvapen 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 21.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 3.0 3.0 7.0 3.0 2.0 4.0 5.0 2.0 3.0 5.0 2.0 40.0
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 34.0 13.0 13.0 30.0 27.0 28.0 26.0 18.0 25.0 20.0 24.0 23.0 281.0
Mot kvinna 8.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 9.0 6.0 7.0 2.0 6.0 5.0 66.0
Med användning av skjutvapen 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0
Utan användning av skjutvapen 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 9.0 6.0 7.0 2.0 5.0 4.0 58.0
Mot man 26.0 9.0 8.0 26.0 23.0 22.0 17.0 12.0 18.0 18.0 18.0 18.0 215.0
Med användning av skjutvapen 5.0 2.0 0.0 4.0 7.0 11.0 3.0 2.0 5.0 5.0 1.0 5.0 50.0
Utan användning av skjutvapen 21.0 7.0 8.0 22.0 16.0 11.0 14.0 10.0 13.0 13.0 17.0 13.0 165.0
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 2026.0 1658.0 1947.0 1814.0 2199.0 2109.0 1987.0 1974.0 2085.0 2169.0 1848.0 2036.0 23852.0
Misshandel mot barn 0-6 år 48.0 44.0 67.0 37.0 68.0 66.0 39.0 45.0 69.0 75.0 59.0 56.0 673.0
Misshandel mot flicka 0-6 år 14.0 19.0 29.0 21.0 34.0 33.0 22.0 16.0 30.0 30.0 26.0 15.0 289.0
Obekant med offret 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 9.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Bekant med offret 14.0 19.0 29.0 20.0 34.0 29.0 20.0 16.0 29.0 30.0 26.0 14.0 280.0
Utomhus 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 6.0 4.0 0.0 3.0 32.0
Inomhus 12.0 15.0 28.0 19.0 31.0 25.0 17.0 15.0 23.0 26.0 26.0 11.0 248.0
Misshandel mot pojke 0-6 år 34.0 25.0 38.0 16.0 34.0 33.0 17.0 29.0 39.0 45.0 33.0 41.0 384.0
Obekant med offret 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 4.0 2.0 0.0 1.0 5.0 22.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 12.0
Inomhus 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 10.0
Bekant med offret 31.0 25.0 38.0 15.0 32.0 30.0 16.0 25.0 37.0 45.0 32.0 36.0 362.0
Utomhus 6.0 1.0 8.0 1.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 39.0
Inomhus 25.0 24.0 30.0 14.0 28.0 28.0 13.0 22.0 34.0 42.0 29.0 34.0 323.0
Misshandel mot barn 7-14 år 160.0 180.0 176.0 185.0 245.0 179.0 104.0 110.0 213.0 249.0 195.0 201.0 2197.0
Misshandel mot flicka 7-14 år 63.0 65.0 65.0 66.0 71.0 62.0 40.0 52.0 60.0 83.0 82.0 61.0 770.0
Obekant med offret 9.0 13.0 6.0 14.0 10.0 16.0 8.0 11.0 11.0 13.0 8.0 9.0 128.0
Utomhus 7.0 3.0 4.0 11.0 8.0 10.0 8.0 10.0 6.0 6.0 4.0 6.0 83.0
Inomhus 2.0 10.0 2.0 3.0 2.0 6.0 0.0 1.0 5.0 7.0 4.0 3.0 45.0
Bekant med offret 54.0 52.0 59.0 52.0 61.0 46.0 32.0 41.0 49.0 70.0 74.0 52.0 642.0
Utomhus 10.0 10.0 16.0 14.0 21.0 9.0 11.0 7.0 11.0 18.0 15.0 4.0 146.0
Inomhus 44.0 42.0 43.0 38.0 40.0 37.0 21.0 34.0 38.0 52.0 59.0 48.0 496.0
Misshandel mot pojke 7-14 år 97.0 115.0 111.0 119.0 174.0 117.0 64.0 58.0 153.0 166.0 113.0 140.0 1427.0
Obekant med offret 25.0 27.0 21.0 49.0 44.0 50.0 17.0 20.0 45.0 39.0 23.0 28.0 388.0
Utomhus 18.0 16.0 11.0 38.0 37.0 46.0 16.0 17.0 39.0 30.0 15.0 17.0 300.0
Inomhus 7.0 11.0 10.0 11.0 7.0 4.0 1.0 3.0 6.0 9.0 8.0 11.0 88.0
Bekant med offret 72.0 88.0 90.0 70.0 130.0 67.0 47.0 38.0 108.0 127.0 90.0 112.0 1039.0
Utomhus 21.0 17.0 23.0 27.0 35.0 24.0 18.0 15.0 37.0 38.0 24.0 26.0 305.0
Inomhus 51.0 71.0 67.0 43.0 95.0 43.0 29.0 23.0 71.0 89.0 66.0 86.0 734.0
Misshandel mot barn 15-17 år 155.0 128.0 165.0 161.0 179.0 165.0 115.0 115.0 132.0 149.0 135.0 138.0 1737.0
Misshandel mot flicka 15-17 år 46.0 47.0 54.0 72.0 66.0 56.0 47.0 34.0 41.0 52.0 39.0 53.0 607.0
Obekant med offret 13.0 6.0 14.0 14.0 18.0 14.0 18.0 13.0 10.0 11.0 8.0 11.0 150.0
Utomhus 9.0 5.0 10.0 9.0 12.0 10.0 17.0 10.0 10.0 7.0 6.0 6.0 111.0
Inomhus 4.0 1.0 4.0 5.0 6.0 4.0 1.0 3.0 0.0 4.0 2.0 5.0 39.0
Bekant med offret 33.0 41.0 40.0 58.0 48.0 42.0 29.0 21.0 31.0 41.0 31.0 42.0 457.0
Utomhus 5.0 15.0 8.0 11.0 10.0 14.0 10.0 7.0 11.0 15.0 3.0 11.0 120.0
Inomhus 28.0 26.0 32.0 47.0 38.0 28.0 19.0 14.0 20.0 26.0 28.0 31.0 337.0
Misshandel mot pojke 15-17 år 109.0 81.0 111.0 89.0 113.0 109.0 68.0 81.0 91.0 97.0 96.0 85.0 1130.0
Obekant med offret 70.0 31.0 55.0 43.0 66.0 83.0 43.0 53.0 47.0 44.0 49.0 47.0 631.0
Utomhus 52.0 27.0 41.0 37.0 54.0 68.0 38.0 50.0 37.0 35.0 34.0 39.0 512.0
Inomhus 18.0 4.0 14.0 6.0 12.0 15.0 5.0 3.0 10.0 9.0 15.0 8.0 119.0
Bekant med offret 39.0 50.0 56.0 46.0 47.0 26.0 25.0 28.0 44.0 53.0 47.0 38.0 499.0
Utomhus 14.0 17.0 20.0 22.0 17.0 14.0 11.0 18.0 12.0 27.0 19.0 9.0 200.0
Inomhus 25.0 33.0 36.0 24.0 30.0 12.0 14.0 10.0 32.0 26.0 28.0 29.0 299.0
Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre 633.0 546.0 561.0 571.0 667.0 656.0 700.0 695.0 637.0 611.0 542.0 630.0 7449.0
Obekant med offret 196.0 145.0 140.0 164.0 174.0 200.0 201.0 193.0 206.0 220.0 172.0 181.0 2192.0
Utomhus 108.0 70.0 68.0 83.0 102.0 127.0 130.0 135.0 138.0 130.0 90.0 84.0 1265.0
Inomhus 88.0 75.0 72.0 81.0 72.0 73.0 71.0 58.0 68.0 90.0 82.0 97.0 927.0
Bekant med offret 437.0 401.0 421.0 407.0 493.0 456.0 499.0 502.0 431.0 391.0 370.0 449.0 5257.0
Utomhus 73.0 47.0 61.0 65.0 102.0 123.0 109.0 104.0 94.0 61.0 50.0 59.0 948.0
Inomhus 364.0 354.0 360.0 342.0 391.0 333.0 390.0 398.0 337.0 330.0 320.0 390.0 4309.0
I nära relation med offret 278.0 272.0 297.0 268.0 321.0 248.0 318.0 301.0 265.0 259.0 245.0 311.0 3383.0
Ej i nära relation med offret 86.0 82.0 63.0 74.0 70.0 85.0 72.0 97.0 72.0 71.0 75.0 79.0 926.0
Misshandel mot man 18 år eller äldre 1030.0 760.0 978.0 860.0 1040.0 1043.0 1029.0 1009.0 1034.0 1085.0 917.0 1011.0 11796.0
Obekant med offret 706.0 517.0 675.0 586.0 685.0 714.0 705.0 709.0 745.0 800.0 677.0 698.0 8217.0
Utomhus 441.0 329.0 458.0 415.0 532.0 568.0 545.0 531.0 567.0 546.0 454.0 418.0 5804.0
Inomhus 265.0 188.0 217.0 171.0 153.0 146.0 160.0 178.0 178.0 254.0 223.0 280.0 2413.0
Bekant med offret 324.0 243.0 303.0 274.0 355.0 329.0 324.0 300.0 289.0 285.0 240.0 313.0 3579.0
Utomhus 93.0 78.0 114.0 106.0 149.0 157.0 187.0 121.0 115.0 114.0 76.0 86.0 1396.0
Inomhus 231.0 165.0 189.0 168.0 206.0 172.0 137.0 179.0 174.0 171.0 164.0 227.0 2183.0
I nära relation med offret 107.0 65.0 91.0 85.0 98.0 73.0 65.0 101.0 98.0 71.0 89.0 125.0 1068.0
Ej i nära relation med offret 124.0 100.0 98.0 83.0 108.0 99.0 72.0 78.0 76.0 100.0 75.0 102.0 1115.0
Vållande till annans död (7, 10 §) 1.0 2.0 3.0 0.0 4.0 6.0 2.0 1.0 1.0 5.0 4.0 2.0 31.0
I samband med trafikolycka 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
I samband med arbetsolycka 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 9.0
Övriga fall 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 2.0 17.0
Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka (8, 10 §) 39.0 56.0 56.0 44.0 41.0 48.0 44.0 38.0 42.0 39.0 30.0 30.0 507.0
I samband med arbetsolycka 9.0 12.0 14.0 14.0 18.0 25.0 9.0 15.0 23.0 24.0 13.0 13.0 189.0
Övriga fall 30.0 44.0 42.0 30.0 23.0 23.0 35.0 23.0 19.0 15.0 17.0 17.0 318.0
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 29.0 26.0 30.0 36.0 31.0 41.0 26.0 34.0 32.0 33.0 35.0 32.0 385.0
Fara som framkallats för arbetstagare 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0 2.0 4.0 0.0 2.0 5.0 0.0 3.0 23.0
Övriga fall 28.0 26.0 30.0 35.0 26.0 39.0 22.0 34.0 30.0 28.0 35.0 29.0 362.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 2558.0 2295.0 2633.0 2476.0 2767.0 2616.0 2648.0 2606.0 2663.0 2650.0 2482.0 2360.0 30754.0
Människohandel för sexuella ändamål (1 a §) 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 8.0
Med barn under 18 år 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0
Med person 18 år eller äldre 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1 a §) 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 9.0 1.0 5.0 1.0 3.0 1.0 29.0
Med barn under 18 år 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 14.0
Med person 18 år eller äldre 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 15.0
Grov fridskränkning (4 a §) 32.0 20.0 37.0 30.0 49.0 23.0 41.0 42.0 41.0 47.0 45.0 37.0 444.0
Mot barn under 18 år 18.0 11.0 22.0 13.0 36.0 8.0 26.0 32.0 28.0 33.0 28.0 18.0 273.0
Mot flicka under 18 år 10.0 3.0 15.0 6.0 18.0 3.0 14.0 21.0 13.0 19.0 13.0 11.0 146.0
Mot pojke under 18 år 8.0 8.0 7.0 7.0 18.0 5.0 12.0 11.0 15.0 14.0 15.0 7.0 127.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 5.0 4.0 8.0 11.0 10.0 8.0 9.0 7.0 7.0 8.0 8.0 13.0 98.0
Mot man 18 år eller äldre 9.0 5.0 7.0 6.0 3.0 7.0 6.0 3.0 6.0 6.0 9.0 6.0 73.0
Grov kvinnofridskränkning (4 a §) 69.0 60.0 76.0 75.0 74.0 56.0 77.0 77.0 61.0 58.0 69.0 55.0 807.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 129.0 134.0 187.0 172.0 179.0 161.0 175.0 161.0 150.0 174.0 144.0 130.0 1896.0
Olaga hot (5 §) 977.0 1009.0 1187.0 1051.0 1218.0 1156.0 1196.0 1143.0 1166.0 1158.0 990.0 1027.0 13278.0
Mot barn under 18 år 82.0 142.0 132.0 115.0 124.0 114.0 92.0 99.0 107.0 136.0 95.0 112.0 1350.0
Mot flicka under 18 år 43.0 63.0 64.0 59.0 53.0 56.0 41.0 38.0 47.0 57.0 39.0 43.0 603.0
Mot pojke under 18 år 39.0 79.0 68.0 56.0 71.0 58.0 51.0 61.0 60.0 79.0 56.0 69.0 747.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 407.0 396.0 455.0 409.0 512.0 434.0 481.0 478.0 454.0 450.0 407.0 403.0 5286.0
Mot man 18 år eller äldre 420.0 415.0 520.0 461.0 516.0 531.0 571.0 521.0 543.0 498.0 422.0 446.0 5864.0
Mot grupp 68.0 56.0 80.0 66.0 66.0 77.0 52.0 45.0 62.0 74.0 66.0 66.0 778.0
Ofredande (7 §) 1190.0 929.0 971.0 974.0 1080.0 1059.0 1020.0 1021.0 1063.0 1030.0 1050.0 963.0 12350.0
Mot barn under 18 år 84.0 96.0 78.0 89.0 112.0 88.0 68.0 90.0 93.0 93.0 100.0 78.0 1069.0
Mot flicka under 18 år 59.0 68.0 54.0 55.0 72.0 58.0 43.0 51.0 45.0 45.0 54.0 43.0 647.0
Mot pojke under 18 år 25.0 28.0 24.0 34.0 40.0 30.0 25.0 39.0 48.0 48.0 46.0 35.0 422.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 694.0 442.0 494.0 485.0 545.0 586.0 527.0 518.0 526.0 533.0 564.0 498.0 6412.0
Mot man 18 år eller äldre 356.0 338.0 326.0 351.0 335.0 329.0 357.0 344.0 391.0 343.0 338.0 326.0 4134.0
Mot grupp 56.0 53.0 73.0 49.0 88.0 56.0 68.0 69.0 53.0 61.0 48.0 61.0 735.0
Dataintrång (9 c §) 53.0 52.0 53.0 51.0 55.0 31.0 26.0 43.0 67.0 64.0 52.0 53.0 600.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9 a §) 105.0 88.0 120.0 121.0 111.0 128.0 104.0 118.0 109.0 117.0 127.0 94.0 1342.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 224.0 237.0 294.0 232.0 256.0 263.0 233.0 232.0 230.0 262.0 222.0 232.0 2917.0
6 kap. Sexualbrott 269.0 345.0 355.0 367.0 403.0 423.0 388.0 419.0 387.0 388.0 372.0 300.0 4416.0
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 107.0 86.0 109.0 119.0 117.0 152.0 145.0 147.0 132.0 131.0 134.0 100.0 1479.0
Mot barn under 15 år (4 §) 24.0 37.0 27.0 31.0 30.0 34.0 46.0 34.0 34.0 37.0 42.0 29.0 405.0
Mot flicka under 15 år 16.0 36.0 25.0 27.0 24.0 29.0 28.0 31.0 31.0 33.0 26.0 24.0 330.0
Fullbordad våldtäkt 14.0 34.0 24.0 27.0 23.0 28.0 26.0 31.0 30.0 32.0 25.0 22.0 316.0
Utomhus 2.0 4.0 3.0 5.0 5.0 1.0 5.0 3.0 3.0 8.0 5.0 5.0 49.0
Inomhus 12.0 30.0 21.0 22.0 18.0 27.0 21.0 28.0 27.0 24.0 20.0 17.0 267.0
Försök till våldtäkt 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 14.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Inomhus 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 12.0
Mot pojke under 15 år 8.0 1.0 2.0 4.0 6.0 5.0 18.0 3.0 3.0 4.0 16.0 5.0 75.0
Fullbordad våldtäkt 8.0 1.0 2.0 4.0 6.0 5.0 18.0 3.0 3.0 4.0 16.0 5.0 75.0
Utomhus 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 8.0
Inomhus 7.0 1.0 2.0 4.0 6.0 5.0 16.0 3.0 3.0 4.0 12.0 4.0 67.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot barn 15-17 år (1, 4 §) 5.0 8.0 12.0 12.0 10.0 20.0 13.0 13.0 8.0 17.0 16.0 16.0 150.0
Mot flicka 15-17 år 4.0 8.0 10.0 11.0 9.0 20.0 12.0 11.0 8.0 15.0 16.0 15.0 139.0
Fullbordad våldtäkt 4.0 7.0 10.0 11.0 9.0 19.0 10.0 10.0 5.0 12.0 15.0 14.0 126.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 17.0
Inomhus 4.0 6.0 10.0 11.0 8.0 16.0 8.0 7.0 3.0 10.0 14.0 12.0 109.0
Försök till våldtäkt 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 13.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 6.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 7.0
Mot pojke 15-17 år 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 11.0
Fullbordad våldtäkt 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 10.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0
Inomhus 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Mot kvinna 18 år eller äldre (1 §) 75.0 40.0 70.0 74.0 74.0 97.0 83.0 95.0 88.0 75.0 75.0 55.0 901.0
Fullbordad våldtäkt 63.0 37.0 56.0 71.0 67.0 81.0 69.0 84.0 80.0 65.0 73.0 50.0 796.0
Utomhus 5.0 6.0 8.0 16.0 10.0 15.0 11.0 8.0 13.0 15.0 12.0 10.0 129.0
Inomhus 58.0 31.0 48.0 55.0 57.0 66.0 58.0 76.0 67.0 50.0 61.0 40.0 667.0
Försök till våldtäkt 12.0 3.0 14.0 3.0 7.0 16.0 14.0 11.0 8.0 10.0 2.0 5.0 105.0
Utomhus 4.0 1.0 5.0 1.0 3.0 8.0 4.0 6.0 4.0 5.0 1.0 2.0 44.0
Inomhus 8.0 2.0 9.0 2.0 4.0 8.0 10.0 5.0 4.0 5.0 1.0 3.0 61.0
Mot man 18 år eller äldre (1 §) 3.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 3.0 5.0 2.0 2.0 1.0 0.0 23.0
Fullbordad våldtäkt 3.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 3.0 5.0 2.0 2.0 1.0 0.0 23.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
Inomhus 3.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 18.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5-7 §) 20.0 22.0 28.0 40.0 24.0 25.0 19.0 28.0 30.0 23.0 28.0 16.0 303.0
Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år (5 §) 6.0 4.0 4.0 9.0 8.0 7.0 9.0 8.0 3.0 5.0 12.0 4.0 79.0
Av flicka under 15 år 2.0 4.0 4.0 9.0 7.0 5.0 5.0 7.0 2.0 5.0 3.0 2.0 55.0
Av pojke under 15 år 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 0.0 9.0 2.0 24.0
Sexuellt utnyttjande av barn 15-17 år (5 §) 0.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0
Av flicka 15-17 år 0.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0
Av pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år (6 §) 7.0 12.0 19.0 4.0 6.0 11.0 4.0 9.0 7.0 8.0 4.0 6.0 97.0
Mot flicka under 15 år 5.0 11.0 16.0 4.0 6.0 8.0 3.0 7.0 6.0 7.0 3.0 5.0 81.0
Mot pojke under 15 år 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 16.0
Sexuellt övergrepp mot barn 15-17 år (6 §) 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Mot flicka 15-17 år 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Mot pojke 15-17 år 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mot person 18 år eller äldre (2, 3, 7 §) 6.0 3.0 5.0 24.0 7.0 7.0 5.0 10.0 19.0 10.0 11.0 5.0 112.0
Kontakt med barn i sexuellt syfte, sk. "grooming" (10 a §) 4.0 8.0 4.0 4.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 32.0
Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
posering, inkl grov (8 §) 3.0 5.0 2.0 11.0 3.0 1.0 1.0 6.0 1.0 8.0 3.0 2.0 46.0
Köp av sexuell handling av barn under 18 år (9 §) 1.0 13.0 6.0 6.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 10.0 2.0 44.0 95.0
Sexuellt ofredande (10 §) 99.0 162.0 177.0 161.0 215.0 201.0 167.0 191.0 179.0 190.0 158.0 122.0 2022.0
Exhibitionism 9.0 23.0 21.0 18.0 39.0 39.0 28.0 31.0 31.0 32.0 22.0 19.0 312.0
Annat sexuellt ofredande 90.0 139.0 156.0 143.0 176.0 162.0 139.0 160.0 148.0 158.0 136.0 103.0 1710.0
Mot barn under 15 år 26.0 34.0 36.0 41.0 52.0 45.0 30.0 34.0 38.0 42.0 35.0 16.0 429.0
Mot barn 15-17 år 12.0 17.0 25.0 13.0 19.0 9.0 21.0 16.0 21.0 15.0 18.0 11.0 197.0
Övriga fall 52.0 88.0 95.0 89.0 105.0 108.0 88.0 110.0 89.0 101.0 83.0 76.0 1084.0
Köp av sexuell tjänst (11 §) 34.0 44.0 24.0 21.0 38.0 36.0 48.0 39.0 35.0 25.0 37.0 10.0 391.0
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 1.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 1.0 9.0 4.0 48.0
7 kap. Brott mot familj 42.0 31.0 30.0 39.0 38.0 44.0 58.0 45.0 39.0 44.0 52.0 30.0 492.0
Egenmäktighet med barn (4 §) 41.0 31.0 28.0 37.0 37.0 43.0 58.0 43.0 39.0 44.0 50.0 30.0 481.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3 a §) 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 11.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 18911.0 17613.0 21633.0 20036.0 22120.0 22473.0 20790.0 21789.0 21989.0 22183.0 22444.0 18095.0 250076.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 10301.0 9575.0 11713.0 11842.0 13180.0 13402.0 12409.0 13528.0 13111.0 13449.0 11939.0 10427.0 144876.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 523.0 496.0 707.0 761.0 1049.0 1067.0 959.0 1101.0 1002.0 847.0 669.0 513.0 9694.0
Bil 442.0 422.0 593.0 514.0 622.0 532.0 418.0 483.0 506.0 518.0 517.0 440.0 6007.0
Försök till biltillgrepp 130.0 127.0 177.0 135.0 175.0 167.0 130.0 142.0 128.0 140.0 150.0 127.0 1728.0
Fullbordat biltillgrepp 312.0 295.0 416.0 379.0 447.0 365.0 288.0 341.0 378.0 378.0 367.0 313.0 4279.0
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 9.0 6.0 14.0 11.0 14.0 11.0 6.0 13.0 13.0 8.0 15.0 10.0 130.0
Övriga bilar 303.0 289.0 402.0 368.0 433.0 354.0 282.0 328.0 365.0 370.0 352.0 303.0 4149.0
Motorcykel 24.0 19.0 25.0 55.0 107.0 116.0 83.0 154.0 125.0 76.0 37.0 17.0 838.0
Moped 23.0 18.0 36.0 136.0 240.0 298.0 320.0 326.0 267.0 156.0 60.0 18.0 1898.0
Båt 3.0 2.0 3.0 10.0 42.0 76.0 83.0 88.0 58.0 48.0 18.0 8.0 439.0
Annat 31.0 35.0 50.0 46.0 38.0 45.0 55.0 50.0 46.0 49.0 37.0 30.0 512.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4 §) 174.0 145.0 263.0 801.0 1314.0 1719.0 1540.0 1570.0 1176.0 822.0 448.0 132.0 10104.0
Cykel 171.0 142.0 263.0 788.0 1285.0 1680.0 1482.0 1538.0 1151.0 802.0 440.0 130.0 9872.0
Båt 2.0 1.0 0.0 10.0 24.0 34.0 51.0 27.0 20.0 16.0 6.0 2.0 193.0
Annat 1.0 2.0 0.0 3.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.0 4.0 2.0 0.0 39.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 1882.0 1621.0 2031.0 1859.0 1785.0 1837.0 1851.0 2082.0 1998.0 2128.0 2082.0 1994.0 23150.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 99.0 92.0 137.0 132.0 163.0 129.0 100.0 145.0 141.0 162.0 130.0 115.0 1545.0
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 71.0 72.0 83.0 80.0 87.0 83.0 58.0 89.0 92.0 113.0 92.0 59.0 979.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 28.0 20.0 54.0 52.0 76.0 46.0 42.0 56.0 49.0 49.0 38.0 56.0 566.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 118.0 101.0 108.0 125.0 115.0 132.0 157.0 129.0 144.0 130.0 94.0 111.0 1464.0
I butik, apotek, kiosk m.m. 106.0 104.0 167.0 111.0 112.0 115.0 130.0 122.0 118.0 116.0 103.0 111.0 1415.0
I butik, varuhus o.d. 86.0 87.0 100.0 87.0 76.0 85.0 83.0 87.0 88.0 89.0 77.0 98.0 1043.0
I kiosk, automat och skyltskåp 18.0 17.0 63.0 24.0 35.0 26.0 45.0 32.0 22.0 23.0 24.0 12.0 341.0
I apotek och läkemedelsförråd 2.0 0.0 4.0 0.0 1.0 4.0 2.0 3.0 8.0 4.0 2.0 1.0 31.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 326.0 316.0 368.0 331.0 332.0 329.0 304.0 385.0 348.0 393.0 338.0 313.0 4083.0
I kontor 155.0 132.0 117.0 83.0 97.0 102.0 95.0 129.0 105.0 137.0 115.0 89.0 1356.0
Övrigt 171.0 184.0 251.0 248.0 235.0 227.0 209.0 256.0 243.0 256.0 223.0 224.0 2727.0
I bostad, fritidshus m.m. 1049.0 855.0 1023.0 931.0 847.0 907.0 962.0 1058.0 1021.0 1095.0 1177.0 1119.0 12044.0
I bostad (lägenhet, villa) 589.0 436.0 463.0 433.0 391.0 457.0 589.0 584.0 614.0 535.0 552.0 480.0 6123.0
Villa, radhus o.d. 202.0 148.0 190.0 163.0 137.0 160.0 247.0 246.0 257.0 249.0 307.0 205.0 2511.0
Fullbordat inbrott 160.0 116.0 158.0 120.0 109.0 132.0 199.0 200.0 211.0 205.0 263.0 173.0 2046.0
Försök till inbrott 42.0 32.0 32.0 43.0 28.0 28.0 48.0 46.0 46.0 44.0 44.0 32.0 465.0
Lägenhet 387.0 288.0 273.0 270.0 254.0 297.0 342.0 338.0 357.0 286.0 245.0 275.0 3612.0
Fullbordat inbrott 310.0 236.0 205.0 181.0 193.0 221.0 267.0 249.0 275.0 219.0 191.0 221.0 2768.0
Försök till inbrott 77.0 52.0 68.0 89.0 61.0 76.0 75.0 89.0 82.0 67.0 54.0 54.0 844.0
I källare och på vind 409.0 383.0 504.0 439.0 385.0 385.0 318.0 435.0 328.0 439.0 515.0 563.0 5103.0
I fritidshus 51.0 36.0 56.0 59.0 71.0 65.0 55.0 39.0 79.0 121.0 110.0 76.0 818.0
Övrigt 184.0 153.0 228.0 229.0 216.0 225.0 198.0 243.0 226.0 232.0 240.0 225.0 2599.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 4.0 2.0 2.0 1.0 6.0 5.0 5.0 5.0 7.0 4.0 5.0 8.0 54.0
Från militärt förråd/inom militärförläggning 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 0.0 2.0 23.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 4.0 5.0 20.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 6831.0 6479.0 7689.0 7458.0 7979.0 7662.0 6997.0 7650.0 7828.0 8554.0 7750.0 6941.0 89818.0
Från fordon m.m. 1219.0 1150.0 1633.0 1776.0 1985.0 1656.0 1429.0 1817.0 1839.0 1906.0 1496.0 1345.0 19251.0
Ur och från motordrivet fordon 1137.0 1066.0 1498.0 1617.0 1798.0 1458.0 1204.0 1627.0 1648.0 1697.0 1331.0 1231.0 17312.0
Från cykel 0.0 2.0 5.0 6.0 26.0 16.0 32.0 14.0 29.0 22.0 10.0 4.0 166.0
Från båt (annat än båtmotor) 12.0 9.0 38.0 55.0 64.0 70.0 89.0 73.0 48.0 50.0 32.0 13.0 553.0
Av båtmotor 10.0 13.0 25.0 45.0 52.0 44.0 57.0 49.0 51.0 65.0 58.0 28.0 497.0
Under yrkesmässig transport 60.0 60.0 67.0 53.0 45.0 68.0 47.0 54.0 63.0 72.0 65.0 69.0 723.0
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 38.0 35.0 36.0 26.0 34.0 42.0 18.0 29.0 33.0 43.0 52.0 43.0 429.0
Under övrig yrkesmässig transport 22.0 25.0 31.0 27.0 11.0 26.0 29.0 25.0 30.0 29.0 13.0 26.0 294.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 437.0 568.0 524.0 448.0 473.0 322.0 257.0 259.0 531.0 528.0 504.0 392.0 5243.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 266.0 354.0 308.0 245.0 288.0 163.0 33.0 73.0 307.0 293.0 296.0 207.0 2833.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 171.0 214.0 216.0 203.0 185.0 159.0 224.0 186.0 224.0 235.0 208.0 185.0 2410.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 571.0 507.0 530.0 509.0 604.0 456.0 445.0 525.0 484.0 667.0 714.0 662.0 6674.0
I butik, varuhus o.d. 1672.0 1578.0 1955.0 1754.0 1625.0 1473.0 1490.0 1422.0 1656.0 1984.0 1706.0 1461.0 19776.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 145.0 138.0 157.0 145.0 170.0 188.0 121.0 169.0 182.0 191.0 159.0 154.0 1919.0
I kontor 96.0 88.0 84.0 86.0 92.0 88.0 56.0 89.0 93.0 100.0 91.0 104.0 1067.0
Övrigt 49.0 50.0 73.0 59.0 78.0 100.0 65.0 80.0 89.0 91.0 68.0 50.0 852.0
I bostad m.m. 444.0 332.0 361.0 351.0 352.0 372.0 401.0 435.0 333.0 384.0 369.0 333.0 4467.0
I bostad (lägenhet, villa) 421.0 298.0 327.0 322.0 319.0 341.0 375.0 406.0 309.0 352.0 340.0 301.0 4111.0
I källare och på vind 23.0 34.0 34.0 29.0 33.0 31.0 26.0 29.0 24.0 32.0 29.0 32.0 356.0
Väskryckning (inte rån) 48.0 43.0 56.0 40.0 57.0 68.0 82.0 69.0 51.0 56.0 75.0 40.0 685.0
Fickstöld 1176.0 1181.0 1320.0 1239.0 1282.0 1510.0 1310.0 1407.0 1250.0 1387.0 1336.0 1303.0 15701.0
Övrigt 1119.0 982.0 1153.0 1196.0 1431.0 1617.0 1462.0 1547.0 1502.0 1451.0 1391.0 1251.0 16102.0
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 246.0 235.0 244.0 234.0 264.0 255.0 262.0 278.0 243.0 272.0 266.0 239.0 3038.0
Bankrån 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
Med användning av skjutvapen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Butiksrån 24.0 25.0 16.0 19.0 22.0 18.0 18.0 27.0 22.0 37.0 34.0 38.0 300.0
Med användning av skjutvapen 3.0 14.0 8.0 8.0 6.0 10.0 8.0 7.0 10.0 20.0 14.0 20.0 128.0
Utan användning av skjutvapen 21.0 11.0 8.0 11.0 16.0 8.0 10.0 20.0 12.0 17.0 20.0 18.0 172.0
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Rån mot värdetransport 1.0 6.0 9.0 5.0 5.0 4.0 2.0 6.0 1.0 1.0 7.0 2.0 49.0
Med användning av skjutvapen 0.0 2.0 7.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 2.0 27.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 4.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 5.0 1.0 0.0 2.0 0.0 22.0
Taxirån 2.0 4.0 6.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5.0 0.0 5.0 32.0
Med användning av skjutvapen 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 3.0 6.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0 0.0 5.0 29.0
Rån mot funktionshindrad 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 23.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 22.0
Rån mot privatperson 180.0 170.0 170.0 166.0 178.0 190.0 203.0 201.0 174.0 180.0 182.0 152.0 2146.0
Rån mot privatperson under 18 år 38.0 45.0 47.0 38.0 55.0 49.0 39.0 44.0 34.0 41.0 43.0 27.0 500.0
Utomhus 34.0 41.0 39.0 32.0 51.0 45.0 34.0 37.0 31.0 39.0 37.0 26.0 446.0
Med användning av skjutvapen 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 21.0
Utan användning av skjutvapen 33.0 39.0 37.0 30.0 50.0 42.0 34.0 34.0 29.0 38.0 36.0 23.0 425.0
Inomhus 4.0 4.0 8.0 6.0 4.0 4.0 5.0 7.0 3.0 2.0 6.0 1.0 54.0
Med användning av skjutvapen 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 3.0 7.0 6.0 4.0 4.0 3.0 7.0 3.0 2.0 6.0 1.0 49.0
Rån mot privatperson 18 år eller äldre 142.0 125.0 123.0 128.0 123.0 141.0 164.0 157.0 140.0 139.0 139.0 125.0 1646.0
Utomhus 115.0 105.0 96.0 110.0 102.0 119.0 148.0 134.0 122.0 118.0 123.0 103.0 1395.0
Med användning av skjutvapen 7.0 4.0 9.0 9.0 4.0 7.0 10.0 5.0 7.0 11.0 9.0 14.0 96.0
Utan användning av skjutvapen 108.0 101.0 87.0 101.0 98.0 112.0 138.0 129.0 115.0 107.0 114.0 89.0 1299.0
Inomhus 27.0 20.0 27.0 18.0 21.0 22.0 16.0 23.0 18.0 21.0 16.0 22.0 251.0
Med användning av skjutvapen 7.0 5.0 2.0 4.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 29.0
Utan användning av skjutvapen 20.0 15.0 25.0 14.0 21.0 20.0 16.0 22.0 17.0 20.0 15.0 17.0 222.0
Övriga rån 35.0 27.0 42.0 39.0 54.0 39.0 32.0 40.0 42.0 47.0 40.0 40.0 477.0
Med användning av skjutvapen 1.0 7.0 4.0 4.0 5.0 8.0 2.0 3.0 4.0 9.0 5.0 8.0 60.0
Utan användning av skjutvapen 34.0 20.0 38.0 35.0 49.0 31.0 30.0 37.0 38.0 38.0 35.0 32.0 417.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 641.0 597.0 777.0 728.0 783.0 857.0 795.0 842.0 857.0 822.0 719.0 600.0 9018.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 2660.0 3012.0 5205.0 2584.0 2795.0 3021.0 2252.0 2599.0 2725.0 2408.0 2619.0 2311.0 34191.0
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3 §) 2390.0 2785.0 4946.0 2364.0 2503.0 2785.0 2005.0 2368.0 2471.0 2138.0 2424.0 2129.0 31308.0
Automatmissbruk 100.0 123.0 89.0 159.0 94.0 140.0 130.0 90.0 258.0 137.0 146.0 121.0 1587.0
Datorbedrägeri 507.0 733.0 2861.0 450.0 530.0 601.0 392.0 457.0 504.0 424.0 486.0 404.0 8349.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 328.0 306.0 292.0 210.0 248.0 265.0 220.0 185.0 258.0 264.0 244.0 272.0 3092.0
Med hjälp av Internet 321.0 326.0 302.0 319.0 256.0 229.0 181.0 319.0 356.0 224.0 298.0 288.0 3419.0
Investeringsbedrägeri 9.0 5.0 7.0 2.0 2.0 7.0 2.0 12.0 22.0 23.0 32.0 4.0 127.0
Överskridet eget konto 1.0 63.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 67.0
Mot försäkringsbolag 5.0 4.0 5.0 10.0 4.0 2.0 7.0 2.0 6.0 5.0 6.0 5.0 61.0
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 87.0 73.0 97.0 91.0 86.0 77.0 76.0 70.0 100.0 112.0 89.0 127.0 1085.0
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 327.0 369.0 483.0 374.0 351.0 627.0 256.0 302.0 312.0 301.0 349.0 287.0 4338.0
Övrigt bedrägeri 705.0 783.0 809.0 749.0 931.0 837.0 741.0 931.0 654.0 648.0 774.0 621.0 9183.0
Utpressning, ocker (4, 5 §) 66.0 63.0 51.0 59.0 89.0 77.0 84.0 62.0 87.0 67.0 58.0 57.0 820.0
Häleri, häleriförseelse (6, 6 a, 7 §) 138.0 122.0 156.0 106.0 164.0 105.0 121.0 123.0 136.0 149.0 110.0 79.0 1509.0
Penninghäleri, penninghäleriförseelse (6 a, 7 a §) 27.0 18.0 28.0 12.0 31.0 8.0 14.0 5.0 10.0 22.0 7.0 7.0 189.0
Vanemässigt eller stor omfattning (6 §) 24.0 16.0 32.0 10.0 21.0 18.0 9.0 13.0 20.0 20.0 19.0 12.0 214.0
Övrigt 87.0 88.0 96.0 84.0 112.0 79.0 98.0 105.0 106.0 107.0 84.0 60.0 1106.0
Övriga brott mot 9 kap. (3 a, 8-10 §) 66.0 42.0 52.0 55.0 39.0 54.0 42.0 46.0 31.0 54.0 27.0 46.0 554.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 248.0 277.0 315.0 299.0 323.0 345.0 311.0 327.0 343.0 355.0 270.0 273.0 3686.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 39.0 39.0 40.0 37.0 40.0 47.0 26.0 40.0 94.0 65.0 34.0 32.0 533.0
Olovligt förfogande (4 §) 142.0 180.0 198.0 178.0 184.0 191.0 200.0 185.0 166.0 194.0 163.0 180.0 2161.0
Trolöshet mot huvudman (5 §) 9.0 11.0 10.0 10.0 9.0 27.0 6.0 9.0 7.0 8.0 7.0 13.0 126.0
Olovligt brukande (7 §) 49.0 40.0 54.0 63.0 79.0 69.0 74.0 86.0 72.0 71.0 57.0 39.0 753.0
Fyndförseelse (8 §)2 9.0 7.0 13.0 10.0 11.0 11.0 3.0 7.0 4.0 16.0 9.0 9.0 109.0
Behörighetsmissbruk (6 §) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 347.0 336.0 389.0 333.0 380.0 401.0 245.0 188.0 417.0 370.0 391.0 248.0 4045.0
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 11.0 2.0 8.0 7.0 13.0 14.0 3.0 0.0 11.0 2.0 5.0 2.0 78.0
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0
Bokföringsbrott (5 §) 332.0 334.0 377.0 325.0 363.0 386.0 241.0 188.0 405.0 365.0 385.0 245.0 3946.0
12 kap. Skadegörelsebrott 5355.0 4413.0 4011.0 4978.0 5442.0 5304.0 5573.0 5147.0 5393.0 5601.0 7225.0 4836.0 63278.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 5355.0 4413.0 4011.0 4974.0 5439.0 5303.0 5572.0 5144.0 5392.0 5601.0 7225.0 4836.0 63265.0
På motorfordon (inte genom brand) 528.0 501.0 688.0 807.0 944.0 1050.0 850.0 917.0 922.0 891.0 684.0 499.0 9281.0
Genom brand (även på motorfordon) 156.0 62.0 115.0 140.0 161.0 190.0 141.0 125.0 141.0 148.0 92.0 117.0 1588.0
Klotter mot kollektivtrafik 1239.0 1570.0 828.0 1662.0 1570.0 1293.0 1720.0 1734.0 1446.0 1294.0 2108.0 1437.0 17901.0
Övrigt klotter 2097.0 1203.0 1281.0 1135.0 1305.0 1390.0 1669.0 1008.0 1501.0 1841.0 2935.0 1608.0 18973.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 656.0 571.0 364.0 506.0 674.0 594.0 400.0 547.0 549.0 695.0 531.0 456.0 6543.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 679.0 506.0 735.0 724.0 785.0 786.0 792.0 813.0 833.0 732.0 875.0 719.0 8979.0
Tagande av olovlig väg (4 §) 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 13.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 462.0 488.0 561.0 648.0 526.0 558.0 487.0 404.0 530.0 521.0 522.0 573.0 6280.0
13 kap. Allmänfarliga brott 103.0 82.0 83.0 109.0 115.0 127.0 118.0 83.0 108.0 96.0 99.0 123.0 1246.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 26.0 20.0 27.0 27.0 27.0 45.0 28.0 24.0 31.0 24.0 36.0 30.0 345.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 68.0 53.0 47.0 78.0 77.0 80.0 81.0 46.0 63.0 55.0 51.0 86.0 785.0
Vållande av brand 55.0 39.0 33.0 71.0 71.0 67.0 75.0 40.0 57.0 51.0 48.0 74.0 681.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 13.0 14.0 14.0 7.0 6.0 13.0 6.0 6.0 6.0 4.0 3.0 12.0 104.0
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9 §) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 9.0 7.0 9.0 4.0 11.0 2.0 8.0 13.0 13.0 17.0 12.0 6.0 111.0
14 kap. Förfalskningsbrott 267.0 289.0 344.0 399.0 303.0 321.0 277.0 219.0 328.0 307.0 312.0 332.0 3698.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 178.0 203.0 213.0 186.0 140.0 133.0 149.0 122.0 180.0 160.0 145.0 159.0 1968.0
Check 4.0 3.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.0 1.0 6.0 3.0 2.0 26.0
Legitimationshandling 77.0 62.0 68.0 69.0 64.0 44.0 53.0 37.0 58.0 49.0 52.0 58.0 691.0
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 15.0 16.0 14.0 1.0 9.0 10.0 8.0 1.0 3.0 6.0 8.0 10.0 101.0
Övrig legitimationshandling 62.0 46.0 54.0 68.0 55.0 34.0 45.0 36.0 55.0 43.0 44.0 48.0 590.0
Övrig urkundsförfalskning 97.0 138.0 144.0 117.0 73.0 89.0 95.0 83.0 121.0 105.0 90.0 99.0 1251.0
Signaturförfalskning (5, 9 §) 1.0 3.0 7.0 3.0 3.0 6.0 0.0 1.0 4.0 7.0 5.0 0.0 40.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6 a, 9, 10 §) 63.0 54.0 79.0 163.0 126.0 150.0 82.0 59.0 87.0 73.0 110.0 145.0 1191.0
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 25.0 29.0 45.0 47.0 34.0 32.0 46.0 37.0 57.0 67.0 52.0 28.0 499.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 92.0 117.0 134.0 140.0 108.0 110.0 92.0 102.0 94.0 118.0 111.0 118.0 1336.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) 7.0 11.0 10.0 6.0 8.0 11.0 2.0 2.0 2.0 11.0 12.0 7.0 89.0
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (7 §) 34.0 52.0 61.0 55.0 37.0 35.0 44.0 48.0 39.0 53.0 39.0 47.0 544.0
Missbruk av urkund avseende pass och övriga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
resedokument samt utfärdat pass på falska 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grunder (11, 12 §) 24.0 22.0 30.0 40.0 31.0 37.0 27.0 18.0 19.0 19.0 28.0 35.0 330.0
Övriga brott mot 15 kap. (4a, 4b, 5, 6, 8-13 §) 27.0 32.0 33.0 39.0 32.0 27.0 19.0 34.0 34.0 35.0 32.0 29.0 373.0
16-20 kap. Brott mot staten 810.0 757.0 872.0 731.0 864.0 880.0 783.0 848.0 849.0 870.0 858.0 861.0 9983.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 57.0 57.0 66.0 68.0 88.0 81.0 95.0 79.0 75.0 66.0 71.0 77.0 880.0
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 8.0 7.0 8.0 14.0 5.0 10.0 6.0 6.0 7.0 3.0 7.0 12.0 93.0
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 15.0
Hets mot folkgrupp (8 §) 14.0 14.0 14.0 12.0 18.0 17.0 17.0 16.0 17.0 21.0 14.0 16.0 190.0
Olaga diskriminering (9 §) 9.0 8.0 8.0 6.0 9.0 7.0 8.0 6.0 7.0 10.0 5.0 9.0 92.0
Barnpornografibrott (10 a §) 8.0 11.0 8.0 7.0 10.0 5.0 4.0 7.0 3.0 5.0 5.0 6.0 79.0
Internetrelaterat barnpornografibrott 5.0 8.0 6.0 5.0 5.0 2.0 2.0 6.0 2.0 4.0 3.0 5.0 53.0
Övriga barnpornografibrott 3.0 3.0 2.0 2.0 5.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 26.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 17.0 15.0 26.0 26.0 45.0 42.0 60.0 44.0 37.0 26.0 40.0 33.0 411.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 638.0 565.0 673.0 542.0 665.0 650.0 562.0 637.0 649.0 667.0 651.0 652.0 7551.0
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 174.0 144.0 182.0 122.0 196.0 170.0 151.0 168.0 166.0 168.0 166.0 178.0 1985.0
Mot polisman (1 §) 36.0 16.0 24.0 20.0 49.0 37.0 37.0 37.0 47.0 35.0 37.0 36.0 411.0
Mot ordningsvakt (1 §) 81.0 68.0 73.0 49.0 70.0 66.0 44.0 86.0 61.0 65.0 73.0 78.0 814.0
Mot annan person (1, 5 §) 57.0 60.0 85.0 53.0 77.0 67.0 70.0 45.0 58.0 68.0 56.0 64.0 760.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 144.0 155.0 161.0 138.0 139.0 195.0 149.0 183.0 165.0 171.0 196.0 166.0 1962.0
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 166.0 122.0 143.0 134.0 156.0 152.0 130.0 161.0 155.0 158.0 144.0 162.0 1783.0
Bestickning (7 §) 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 5.0 3.0 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 31.0
Övergrepp i rättssak (10 §) 116.0 115.0 138.0 121.0 143.0 103.0 110.0 104.0 141.0 132.0 115.0 116.0 1454.0
Övriga brott mot 17 kap. (8, 9, 11-13, 15 §) 36.0 26.0 47.0 25.0 28.0 25.0 19.0 18.0 20.0 37.0 26.0 29.0 336.0
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 3.0 7.0 0.0 18.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 113.0 135.0 133.0 121.0 110.0 147.0 126.0 130.0 124.0 134.0 129.0 132.0 1534.0
Tjänstefel inkl.grovt (1 §) 107.0 127.0 127.0 115.0 104.0 130.0 123.0 122.0 110.0 131.0 119.0 127.0 1442.0
Mutbrott (2 §) 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 6.0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 1.0 27.0
Brott mot tystnadsplikt (3 §) 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 11.0 2.0 5.0 10.0 3.0 7.0 4.0 65.0
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 4855.0 4502.0 5683.0 5278.0 5355.0 5274.0 3847.0 4713.0 6208.0 5952.0 5302.0 4675.0 61644.0
Brott mot trafikbrottslagen 1426.0 1309.0 1804.0 1725.0 1831.0 1669.0 1403.0 1757.0 2076.0 1956.0 1677.0 1370.0 20003.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 13.0 12.0 20.0 18.0 30.0 46.0 21.0 31.0 21.0 33.0 18.0 13.0 276.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 734.0 586.0 883.0 843.0 882.0 726.0 626.0 824.0 1020.0 975.0 816.0 607.0 9522.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4 a §) 287.0 233.0 323.0 384.0 397.0 396.0 359.0 403.0 448.0 374.0 348.0 244.0 4196.0
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 151.0 140.0 252.0 248.0 235.0 217.0 153.0 214.0 298.0 307.0 229.0 171.0 2615.0
Smitning (5 §) 224.0 325.0 310.0 212.0 275.0 277.0 238.0 279.0 275.0 252.0 251.0 328.0 3246.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 17.0 13.0 16.0 20.0 12.0 7.0 6.0 6.0 14.0 15.0 15.0 7.0 148.0
Brott mot narkotikastrafflagen 1734.0 1491.0 2101.0 1947.0 1799.0 1757.0 1250.0 1691.0 2270.0 2242.0 1922.0 1941.0 22145.0
Överlåtelse m.m. (1-3 a §) 201.0 161.0 208.0 222.0 149.0 188.0 122.0 136.0 238.0 205.0 217.0 388.0 2435.0
Innehav (1-3 §) 698.0 635.0 887.0 801.0 779.0 726.0 519.0 733.0 953.0 946.0 806.0 819.0 9302.0
Eget bruk (1-3 §) 803.0 679.0 988.0 907.0 864.0 832.0 591.0 805.0 1057.0 1075.0 885.0 728.0 10214.0
Framställning (1-3 §) 32.0 16.0 18.0 17.0 7.0 11.0 18.0 17.0 22.0 16.0 14.0 6.0 194.0
Brott mot miljöbalken (29 kap.) 45.0 38.0 53.0 76.0 81.0 88.0 63.0 66.0 99.0 71.0 69.0 46.0 795.0
Miljöbrott inkl. grovt miljöbrott (1 §) 7.0 12.0 14.0 18.0 24.0 21.0 24.0 13.0 31.0 16.0 21.0 11.0 212.0
Brott eller förseelse mot områdesskydd (2, 2 a §) 13.0 3.0 6.0 1.0 8.0 12.0 2.0 10.0 13.0 10.0 8.0 7.0 93.0
Artskydd inkl grovt (2 b §) 2.0 3.0 5.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 19.0
Miljöfarlig eller olovlig kemikaliehantering (3, 3a §) 5.0 2.0 8.0 6.0 1.0 7.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 35.0
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 4.0 5.0 5.0 14.0 11.0 12.0 1.0 6.0 8.0 9.0 3.0 6.0 84.0
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 5.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 0.0 3.0 0.0 1.0 22.0
Försvårande av miljökontroll (5 §) 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 4.0 3.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 16.0
Bristfällig miljöinformation (6 §) 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Nedskräpning (7 §)2 8.0 5.0 12.0 28.0 31.0 24.0 25.0 30.0 37.0 30.0 29.0 13.0 272.0
Övriga brott mot miljöbalken (8 §) 1.0 2.0 1.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 6.0 5.0 37.0
Brott mot skattebrottslagen m.m. 819.0 862.0 653.0 636.0 650.0 737.0 430.0 317.0 740.0 680.0 754.0 468.0 7746.0
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) 796.0 828.0 611.0 612.0 596.0 676.0 401.0 269.0 691.0 637.0 719.0 449.0 7285.0
Grovt skattebrott 173.0 308.0 127.0 79.0 81.0 190.0 99.0 27.0 125.0 174.0 108.0 74.0 1565.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 17.0 42.0 21.0 15.0 8.0 21.0 14.0 10.0 2.0 1.0 45.0 2.0 198.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 305.0 205.0 162.0 248.0 233.0 156.0 124.0 80.0 243.0 113.0 219.0 160.0 2248.0
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Skatteavdragsbrott (6 §) 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 11.0
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8 §) 3.0 2.0 9.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 7.0 7.0 1.0 39.0
Försvårande av skattekontroll (10 §) 297.0 262.0 291.0 266.0 272.0 306.0 161.0 151.0 319.0 342.0 339.0 212.0 3218.0
Lagen om näringsförbud, överträdelse 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.0
Aktiebolagslagen 6.0 9.0 9.0 9.0 7.0 15.0 4.0 0.0 15.0 7.0 14.0 2.0 97.0
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. 17.0 25.0 31.0 15.0 45.0 42.0 23.0 47.0 33.0 36.0 21.0 17.0 352.0
Insiderbrott m.m. (2-4, 7 §) 6.0 16.0 9.0 10.0 14.0 12.0 11.0 9.0 21.0 8.0 11.0 3.0 130.0
Marknadsmissbruk (8 §) 11.0 9.0 22.0 5.0 31.0 30.0 12.0 38.0 12.0 28.0 10.0 14.0 222.0
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot bidragsbrottslagen 69.0 101.0 134.0 104.0 87.0 154.0 79.0 121.0 89.0 60.0 117.0 120.0 1235.0
Mot Försäkringskassan 36.0 25.0 32.0 37.0 15.0 54.0 16.0 19.0 23.0 23.0 83.0 71.0 434.0
Mot kommunerna 12.0 18.0 68.0 57.0 14.0 63.0 20.0 16.0 10.0 11.0 13.0 13.0 315.0
Mot a-kassorna och Arbetsförmedlingen 20.0 54.0 30.0 6.0 52.0 24.0 34.0 77.0 17.0 12.0 12.0 27.0 365.0
Mot PPM, CSN och Migrationsverket 1.0 4.0 4.0 4.0 6.0 13.0 9.0 9.0 39.0 14.0 9.0 9.0 121.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 762.0 701.0 938.0 790.0 907.0 869.0 622.0 761.0 934.0 943.0 763.0 730.0 9720.0
Smugglingslagen (3-13 §) 97.0 109.0 156.0 98.0 114.0 97.0 82.0 100.0 120.0 129.0 111.0 126.0 1339.0
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (3-5, 7 §) 20.0 29.0 31.0 22.0 36.0 36.0 25.0 37.0 29.0 28.0 22.0 30.0 345.0
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (6, 7 §) 59.0 68.0 87.0 58.0 64.0 46.0 47.0 51.0 70.0 66.0 69.0 75.0 760.0
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11 §) 15.0 12.0 35.0 15.0 14.0 8.0 7.0 12.0 20.0 30.0 12.0 17.0 197.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12-13 §) 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 7.0 3.0 0.0 1.0 5.0 8.0 4.0 37.0
Lagen om punktskattekontroll (5 kap. 1, 1 a §) 12.0 5.0 13.0 4.0 17.0 3.0 9.0 6.0 1.0 15.0 7.0 7.0 99.0
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
Alkohollagen (10 kap.) 37.0 33.0 41.0 71.0 96.0 90.0 16.0 35.0 48.0 63.0 43.0 42.0 615.0
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1 a, 3 §) 0.0 0.0 4.0 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 15.0
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (1 § 3 p) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (2, 3, 5 §) 29.0 30.0 28.0 53.0 70.0 60.0 9.0 24.0 32.0 44.0 19.0 29.0 427.0
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 8.0 3.0 9.0 16.0 24.0 29.0 7.0 9.0 12.0 18.0 24.0 13.0 172.0
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 113.0 108.0 149.0 136.0 119.0 114.0 75.0 94.0 130.0 108.0 101.0 99.0 1346.0
Olaga innehav av pistol, kpist 31.0 16.0 40.0 27.0 33.0 23.0 17.0 19.0 20.0 18.0 24.0 17.0 285.0
Olaga innehav av jaktvapen 3.0 9.0 5.0 19.0 7.0 6.0 4.0 1.0 3.0 10.0 7.0 5.0 79.0
Olaga innehav av annat vapen 27.0 38.0 33.0 27.0 20.0 15.0 12.0 18.0 30.0 19.0 21.0 18.0 278.0
Annat brott mot vapenlagen 52.0 45.0 71.0 63.0 59.0 70.0 42.0 56.0 77.0 61.0 49.0 59.0 704.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 204.0 193.0 282.0 230.0 233.0 232.0 188.0 233.0 296.0 299.0 226.0 201.0 2817.0
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 5.0 0.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 5.0 4.0 2.0 31.0
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och kungsörn) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Övriga brott mot jaktlagen 5.0 0.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5.0 4.0 2.0 30.0
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 0.0 0.0 0.0 1.0 12.0 12.0 11.0 10.0 9.0 3.0 5.0 4.0 67.0
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 2.0 3.0 1.0 0.0 4.0 4.0 1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 1.0 22.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §) 5.0 7.0 6.0 3.0 2.0 10.0 9.0 4.0 2.0 3.0 3.0 1.0 55.0
Utlänningslagen (20 kap.) 40.0 32.0 64.0 43.0 40.0 46.0 39.0 31.0 71.0 37.0 46.0 71.0 560.0
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 §) 3.0 0.0 6.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.0 24.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 §) 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 19.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 36.0 31.0 57.0 42.0 37.0 40.0 38.0 29.0 66.0 32.0 42.0 67.0 517.0
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 84.0 77.0 62.0 50.0 96.0 108.0 60.0 78.0 52.0 67.0 41.0 42.0 817.0
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0 6.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 44.0 25.0 47.0 36.0 36.0 23.0 35.0 42.0 40.0 46.0 49.0 35.0 458.0
Personuppgiftslagen (49 §) 8.0 10.0 5.0 5.0 7.0 17.0 5.0 10.0 36.0 7.0 6.0 8.0 124.0
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 4.0 2.0 5.0 1.0 3.0 5.0 1.0 5.0 0.0 5.0 0.0 1.0 32.0
Sjölagen (20 kap.) 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
Sjöfylleri (4, 5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Övriga författningar 105.0 97.0 101.0 109.0 124.0 104.0 87.0 106.0 123.0 153.0 117.0 89.0 1315.0
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp.
2Tidigare redovisades endast de anmälningar där det fanns en skäligen misstänkt person. I och med en systemomläggning redovisas sedan mitten av 2007 samtliga anmälda borgenärs- och skattebrott.
2För vidare information se avsnitt Statistikens innehåll i sammanfattningen av anmälda brott eller i Kriminalstatistik 2008.
3Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.