Tabell P3
Hela landet
Anmälda brott, efter brottstyp och månad då brottet anmälts, t.o.m. december 2010 samt ackumulerat under året. Preliminära uppgifter.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hittills
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December under
året
SAMTLIGA BROTT 101572.0 94177.0 113088.0 111688.0 122995.0 125072.0 117900.0 121712.0 123599.0 121880.0 111755.0 94440.0 1359878.0
Brott mot brottsbalken 81495.0 76061.0 91011.0 91243.0 101285.0 104189.0 101288.0 103405.0 101485.0 99926.0 92416.0 77974.0 1121778.0
3-7 kap. Brott mot person 18936.0 17811.0 20662.0 19444.0 21995.0 20626.0 21059.0 20505.0 20490.0 21399.0 19215.0 17948.0 240090.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 7467.0 6686.0 7717.0 7325.0 8715.0 7967.0 8337.0 7827.0 7841.0 8213.0 7229.0 7330.0 92654.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)1 16.0 96.0 22.0 24.0 25.0 23.0 22.0 21.0 17.0 19.0 23.0 25.0 333.0
Mot kvinna 6.0 40.0 8.0 8.0 9.0 7.0 6.0 5.0 7.0 6.0 8.0 11.0 121.0
Med användning av skjutvapen 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 11.0
Utan användning av skjutvapen 5.0 39.0 8.0 8.0 8.0 4.0 5.0 5.0 7.0 6.0 5.0 10.0 110.0
Mot man 10.0 56.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 10.0 13.0 15.0 14.0 212.0
Med användning av skjutvapen 5.0 5.0 3.0 0.0 4.0 3.0 5.0 2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 38.0
Utan användning av skjutvapen 5.0 51.0 11.0 16.0 12.0 13.0 11.0 14.0 9.0 9.0 12.0 11.0 174.0
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 79.0 43.0 60.0 66.0 72.0 89.0 63.0 73.0 74.0 68.0 63.0 54.0 804.0
Mot kvinna 17.0 11.0 20.0 13.0 11.0 16.0 18.0 24.0 23.0 15.0 20.0 16.0 204.0
Med användning av skjutvapen 5.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0 0.0 3.0 3.0 4.0 5.0 3.0 32.0
Utan användning av skjutvapen 12.0 11.0 19.0 9.0 11.0 12.0 18.0 21.0 20.0 11.0 15.0 13.0 172.0
Mot man 62.0 32.0 40.0 53.0 61.0 73.0 45.0 49.0 51.0 53.0 43.0 38.0 600.0
Med användning av skjutvapen 13.0 9.0 7.0 13.0 16.0 28.0 13.0 11.0 14.0 17.0 11.0 11.0 163.0
Utan användning av skjutvapen 49.0 23.0 33.0 40.0 45.0 45.0 32.0 38.0 37.0 36.0 32.0 27.0 437.0
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 7106.0 6224.0 7264.0 6931.0 8265.0 7491.0 7912.0 7401.0 7377.0 7779.0 6793.0 6955.0 87498.0
Misshandel mot barn 0-6 år 190.0 168.0 235.0 212.0 244.0 235.0 194.0 180.0 229.0 217.0 212.0 223.0 2539.0
Misshandel mot flicka 0-6 år 86.0 65.0 103.0 94.0 112.0 94.0 90.0 78.0 100.0 90.0 84.0 74.0 1070.0
Obekant med offret 1.0 3.0 4.0 4.0 11.0 10.0 12.0 3.0 7.0 5.0 4.0 2.0 66.0
Utomhus 1.0 2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 9.0 2.0 4.0 3.0 2.0 1.0 35.0
Inomhus 0.0 1.0 3.0 0.0 8.0 7.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 31.0
Bekant med offret 85.0 62.0 99.0 90.0 101.0 84.0 78.0 75.0 93.0 85.0 80.0 72.0 1004.0
Utomhus 5.0 4.0 5.0 10.0 8.0 7.0 18.0 8.0 12.0 6.0 1.0 7.0 91.0
Inomhus 80.0 58.0 94.0 80.0 93.0 77.0 60.0 67.0 81.0 79.0 79.0 65.0 913.0
Misshandel mot pojke 0-6 år 104.0 103.0 132.0 118.0 132.0 141.0 104.0 102.0 129.0 127.0 128.0 149.0 1469.0
Obekant med offret 6.0 2.0 4.0 7.0 9.0 15.0 16.0 10.0 11.0 3.0 3.0 9.0 95.0
Utomhus 1.0 0.0 3.0 4.0 6.0 10.0 10.0 8.0 8.0 2.0 1.0 4.0 57.0
Inomhus 5.0 2.0 1.0 3.0 3.0 5.0 6.0 2.0 3.0 1.0 2.0 5.0 38.0
Bekant med offret 98.0 101.0 128.0 111.0 123.0 126.0 88.0 92.0 118.0 124.0 125.0 140.0 1374.0
Utomhus 7.0 8.0 15.0 12.0 16.0 14.0 17.0 12.0 11.0 8.0 9.0 10.0 139.0
Inomhus 91.0 93.0 113.0 99.0 107.0 112.0 71.0 80.0 107.0 116.0 116.0 130.0 1235.0
Misshandel mot barn 7-14 år 603.0 793.0 840.0 797.0 901.0 711.0 432.0 515.0 888.0 998.0 781.0 727.0 8986.0
Misshandel mot flicka 7-14 år 218.0 284.0 306.0 290.0 321.0 256.0 174.0 201.0 293.0 334.0 268.0 246.0 3191.0
Obekant med offret 36.0 45.0 45.0 44.0 57.0 50.0 38.0 40.0 56.0 44.0 34.0 25.0 514.0
Utomhus 25.0 18.0 27.0 33.0 44.0 40.0 32.0 32.0 42.0 29.0 24.0 13.0 359.0
Inomhus 11.0 27.0 18.0 11.0 13.0 10.0 6.0 8.0 14.0 15.0 10.0 12.0 155.0
Bekant med offret 182.0 239.0 261.0 246.0 264.0 206.0 136.0 161.0 237.0 290.0 234.0 221.0 2677.0
Utomhus 38.0 42.0 53.0 66.0 73.0 52.0 34.0 51.0 58.0 63.0 42.0 23.0 595.0
Inomhus 144.0 197.0 208.0 180.0 191.0 154.0 102.0 110.0 179.0 227.0 192.0 198.0 2082.0
Misshandel mot pojke 7-14 år 385.0 509.0 534.0 507.0 580.0 455.0 258.0 314.0 595.0 664.0 513.0 481.0 5795.0
Obekant med offret 80.0 111.0 101.0 148.0 147.0 144.0 78.0 89.0 159.0 151.0 101.0 88.0 1397.0
Utomhus 64.0 64.0 70.0 115.0 114.0 124.0 73.0 82.0 132.0 111.0 68.0 46.0 1063.0
Inomhus 16.0 47.0 31.0 33.0 33.0 20.0 5.0 7.0 27.0 40.0 33.0 42.0 334.0
Bekant med offret 305.0 398.0 433.0 359.0 433.0 311.0 180.0 225.0 436.0 513.0 412.0 393.0 4398.0
Utomhus 97.0 91.0 120.0 112.0 133.0 114.0 60.0 95.0 143.0 187.0 113.0 80.0 1345.0
Inomhus 208.0 307.0 313.0 247.0 300.0 197.0 120.0 130.0 293.0 326.0 299.0 313.0 3053.0
Misshandel mot barn 15-17 år 614.0 617.0 718.0 668.0 759.0 639.0 518.0 568.0 607.0 749.0 584.0 537.0 7578.0
Misshandel mot flicka 15-17 år 217.0 229.0 272.0 259.0 306.0 246.0 212.0 217.0 216.0 290.0 205.0 219.0 2888.0
Obekant med offret 54.0 38.0 57.0 59.0 85.0 65.0 60.0 69.0 54.0 76.0 41.0 38.0 696.0
Utomhus 29.0 26.0 30.0 38.0 65.0 50.0 53.0 52.0 44.0 56.0 28.0 18.0 489.0
Inomhus 25.0 12.0 27.0 21.0 20.0 15.0 7.0 17.0 10.0 20.0 13.0 20.0 207.0
Bekant med offret 163.0 191.0 215.0 200.0 221.0 181.0 152.0 148.0 162.0 214.0 164.0 181.0 2192.0
Utomhus 40.0 54.0 49.0 57.0 84.0 65.0 59.0 66.0 43.0 62.0 36.0 39.0 654.0
Inomhus 123.0 137.0 166.0 143.0 137.0 116.0 93.0 82.0 119.0 152.0 128.0 142.0 1538.0
Misshandel mot pojke 15-17 år 397.0 388.0 446.0 409.0 453.0 393.0 306.0 351.0 391.0 459.0 379.0 318.0 4690.0
Obekant med offret 197.0 145.0 195.0 191.0 229.0 217.0 187.0 206.0 169.0 216.0 174.0 141.0 2267.0
Utomhus 139.0 95.0 139.0 155.0 200.0 187.0 168.0 190.0 131.0 173.0 117.0 97.0 1791.0
Inomhus 58.0 50.0 56.0 36.0 29.0 30.0 19.0 16.0 38.0 43.0 57.0 44.0 476.0
Bekant med offret 200.0 243.0 251.0 218.0 224.0 176.0 119.0 145.0 222.0 243.0 205.0 177.0 2423.0
Utomhus 76.0 74.0 84.0 112.0 97.0 85.0 67.0 76.0 91.0 115.0 91.0 56.0 1024.0
Inomhus 124.0 169.0 167.0 106.0 127.0 91.0 52.0 69.0 131.0 128.0 114.0 121.0 1399.0
Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre 2354.0 1943.0 2188.0 2084.0 2498.0 2322.0 2657.0 2410.0 2284.0 2181.0 2074.0 2158.0 27153.0
Obekant med offret 601.0 469.0 488.0 501.0 654.0 628.0 718.0 611.0 652.0 622.0 557.0 557.0 7058.0
Utomhus 280.0 205.0 217.0 247.0 399.0 381.0 462.0 413.0 407.0 352.0 259.0 247.0 3869.0
Inomhus 321.0 264.0 271.0 254.0 255.0 247.0 256.0 198.0 245.0 270.0 298.0 310.0 3189.0
Bekant med offret 1753.0 1474.0 1700.0 1583.0 1844.0 1694.0 1939.0 1799.0 1632.0 1559.0 1517.0 1601.0 20095.0
Utomhus 244.0 208.0 249.0 278.0 410.0 444.0 547.0 464.0 348.0 291.0 230.0 187.0 3900.0
Inomhus 1509.0 1266.0 1451.0 1305.0 1434.0 1250.0 1392.0 1335.0 1284.0 1268.0 1287.0 1414.0 16195.0
I nära relation med offret 1124.0 962.0 1128.0 996.0 1103.0 959.0 1090.0 996.0 984.0 933.0 955.0 1062.0 12292.0
Ej i nära relation med offret 385.0 304.0 323.0 309.0 331.0 291.0 302.0 339.0 300.0 335.0 332.0 352.0 3903.0
Misshandel mot man 18 år eller äldre 3345.0 2703.0 3283.0 3170.0 3863.0 3584.0 4111.0 3728.0 3369.0 3634.0 3142.0 3310.0 41242.0
Obekant med offret 2170.0 1755.0 2101.0 2036.0 2519.0 2332.0 2702.0 2454.0 2302.0 2528.0 2150.0 2164.0 27213.0
Utomhus 1329.0 1089.0 1312.0 1388.0 1900.0 1758.0 2143.0 1897.0 1690.0 1729.0 1354.0 1213.0 18802.0
Inomhus 841.0 666.0 789.0 648.0 619.0 574.0 559.0 557.0 612.0 799.0 796.0 951.0 8411.0
Bekant med offret 1175.0 948.0 1182.0 1134.0 1344.0 1252.0 1409.0 1274.0 1067.0 1106.0 992.0 1146.0 14029.0
Utomhus 376.0 312.0 407.0 475.0 636.0 620.0 773.0 644.0 508.0 476.0 349.0 336.0 5912.0
Inomhus 799.0 636.0 775.0 659.0 708.0 632.0 636.0 630.0 559.0 630.0 643.0 810.0 8117.0
I nära relation med offret 300.0 222.0 281.0 257.0 286.0 239.0 240.0 283.0 233.0 212.0 271.0 339.0 3163.0
Ej i nära relation med offret 499.0 414.0 494.0 402.0 422.0 393.0 396.0 347.0 326.0 418.0 372.0 471.0 4954.0
Vållande till annans död (7, 10 §) 7.0 14.0 12.0 15.0 15.0 25.0 15.0 17.0 17.0 14.0 20.0 15.0 186.0
I samband med trafikolycka 6.0 1.0 3.0 5.0 6.0 7.0 9.0 2.0 5.0 7.0 4.0 5.0 60.0
I samband med arbetsolycka 1.0 0.0 5.0 3.0 3.0 6.0 3.0 6.0 3.0 3.0 3.0 0.0 36.0
Övriga fall 0.0 13.0 4.0 7.0 6.0 12.0 3.0 9.0 9.0 4.0 13.0 10.0 90.0
Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka (8, 10 §) 163.0 210.0 228.0 163.0 204.0 211.0 198.0 183.0 226.0 192.0 204.0 178.0 2360.0
I samband med arbetsolycka 72.0 96.0 105.0 79.0 119.0 113.0 84.0 86.0 143.0 123.0 124.0 102.0 1246.0
Övriga fall 91.0 114.0 123.0 84.0 85.0 98.0 114.0 97.0 83.0 69.0 80.0 76.0 1114.0
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 96.0 99.0 131.0 126.0 134.0 128.0 124.0 131.0 130.0 141.0 126.0 103.0 1469.0
Fara som framkallats för arbetstagare 2.0 7.0 7.0 1.0 9.0 8.0 5.0 6.0 9.0 8.0 5.0 11.0 78.0
Övriga fall 94.0 92.0 124.0 125.0 125.0 120.0 119.0 125.0 121.0 133.0 121.0 92.0 1391.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 9381.0 8758.0 10268.0 9583.0 10329.0 9992.0 10188.0 10097.0 9999.0 10625.0 9571.0 8676.0 117467.0
Människohandel för sexuella ändamål (1 a §) 5.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 5.0 4.0 5.0 0.0 31.0
Med barn under 18 år 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 7.0
Med person 18 år eller äldre 4.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0 3.0 3.0 0.0 24.0
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1 a §) 2.0 3.0 2.0 8.0 3.0 6.0 11.0 3.0 5.0 1.0 4.0 5.0 53.0
Med barn under 18 år 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 7.0 2.0 3.0 0.0 3.0 1.0 22.0
Med person 18 år eller äldre 2.0 1.0 2.0 6.0 2.0 5.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 4.0 31.0
Grov fridskränkning (4 a §) 105.0 107.0 150.0 122.0 138.0 87.0 92.0 102.0 117.0 119.0 135.0 83.0 1357.0
Mot barn under 18 år 65.0 71.0 103.0 86.0 93.0 50.0 61.0 67.0 79.0 89.0 94.0 50.0 908.0
Mot flicka under 18 år 39.0 37.0 56.0 48.0 45.0 26.0 30.0 38.0 35.0 46.0 46.0 27.0 473.0
Mot pojke under 18 år 26.0 34.0 47.0 38.0 48.0 24.0 31.0 29.0 44.0 43.0 48.0 23.0 435.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 27.0 23.0 32.0 28.0 38.0 21.0 22.0 28.0 27.0 21.0 30.0 23.0 320.0
Mot man 18 år eller äldre 13.0 13.0 15.0 8.0 7.0 16.0 9.0 7.0 11.0 9.0 11.0 10.0 129.0
Grov kvinnofridskränkning (4 a §) 200.0 195.0 220.0 224.0 240.0 213.0 230.0 224.0 194.0 177.0 195.0 187.0 2499.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 603.0 562.0 710.0 747.0 721.0 787.0 854.0 726.0 668.0 714.0 582.0 544.0 8218.0
Olaga hot (5 §) 3933.0 3846.0 4556.0 4165.0 4650.0 4476.0 4543.0 4469.0 4365.0 4569.0 3894.0 3692.0 51158.0
Mot barn under 18 år 417.0 520.0 577.0 540.0 574.0 478.0 385.0 403.0 513.0 581.0 455.0 432.0 5875.0
Mot flicka under 18 år 178.0 239.0 268.0 241.0 243.0 212.0 180.0 175.0 208.0 248.0 173.0 171.0 2536.0
Mot pojke under 18 år 239.0 281.0 309.0 299.0 331.0 266.0 205.0 228.0 305.0 333.0 282.0 261.0 3339.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 1625.0 1537.0 1795.0 1619.0 1809.0 1765.0 1843.0 1905.0 1744.0 1792.0 1593.0 1460.0 20487.0
Mot man 18 år eller äldre 1687.0 1627.0 1928.0 1791.0 2029.0 2005.0 2085.0 1971.0 1898.0 1944.0 1655.0 1555.0 22175.0
Mot grupp 204.0 162.0 256.0 215.0 238.0 228.0 230.0 190.0 210.0 252.0 191.0 245.0 2621.0
Ofredande (7 §) 3983.0 3564.0 4042.0 3784.0 4028.0 3960.0 3991.0 3958.0 4121.0 4440.0 4154.0 3648.0 47673.0
Mot barn under 18 år 335.0 383.0 390.0 382.0 417.0 385.0 312.0 316.0 374.0 444.0 354.0 314.0 4406.0
Mot flicka under 18 år 216.0 240.0 236.0 242.0 271.0 244.0 222.0 200.0 233.0 254.0 196.0 186.0 2740.0
Mot pojke under 18 år 119.0 143.0 154.0 140.0 146.0 141.0 90.0 116.0 141.0 190.0 158.0 128.0 1666.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 2109.0 1749.0 2065.0 1838.0 2041.0 2074.0 2055.0 2121.0 2082.0 2235.0 2174.0 1881.0 24424.0
Mot man 18 år eller äldre 1259.0 1240.0 1314.0 1302.0 1278.0 1276.0 1359.0 1258.0 1386.0 1449.0 1370.0 1211.0 15702.0
Mot grupp 280.0 192.0 273.0 262.0 292.0 225.0 265.0 263.0 279.0 312.0 256.0 242.0 3141.0
Dataintrång (9 c §) 227.0 190.0 204.0 174.0 178.0 145.0 131.0 233.0 208.0 240.0 202.0 207.0 2339.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9 a §) 323.0 288.0 381.0 358.0 370.0 318.0 336.0 378.0 316.0 361.0 400.0 310.0 4139.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 859.0 898.0 1076.0 1006.0 1016.0 944.0 903.0 939.0 975.0 1005.0 919.0 755.0 11295.0
6 kap. Sexualbrott 1096.0 1346.0 1475.0 1400.0 1814.0 1562.0 1436.0 1458.0 1540.0 1416.0 1343.0 1051.0 16937.0
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 386.0 417.0 514.0 543.0 522.0 546.0 575.0 560.0 445.0 504.0 469.0 376.0 5857.0
Mot barn under 15 år (4 §) 107.0 131.0 187.0 146.0 141.0 157.0 150.0 168.0 111.0 175.0 152.0 111.0 1736.0
Mot flicka under 15 år 91.0 120.0 174.0 125.0 124.0 144.0 120.0 156.0 96.0 132.0 129.0 100.0 1511.0
Fullbordad våldtäkt 86.0 114.0 170.0 118.0 118.0 140.0 116.0 150.0 92.0 124.0 126.0 96.0 1450.0
Utomhus 8.0 13.0 18.0 18.0 20.0 21.0 20.0 51.0 12.0 22.0 13.0 13.0 229.0
Inomhus 78.0 101.0 152.0 100.0 98.0 119.0 96.0 99.0 80.0 102.0 113.0 83.0 1221.0
Försök till våldtäkt 5.0 6.0 4.0 7.0 6.0 4.0 4.0 6.0 4.0 8.0 3.0 4.0 61.0
Utomhus 0.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0 22.0
Inomhus 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 39.0
Mot pojke under 15 år 16.0 11.0 13.0 21.0 17.0 13.0 30.0 12.0 15.0 43.0 23.0 11.0 225.0
Fullbordad våldtäkt 16.0 11.0 13.0 21.0 16.0 13.0 30.0 12.0 13.0 42.0 23.0 11.0 221.0
Utomhus 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 4.0 0.0 4.0 1.0 6.0 1.0 24.0
Inomhus 15.0 11.0 13.0 19.0 14.0 10.0 26.0 12.0 9.0 41.0 17.0 10.0 197.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Mot barn 15-17 år (1, 4 §) 45.0 47.0 71.0 90.0 73.0 76.0 64.0 61.0 73.0 79.0 56.0 59.0 794.0
Mot flicka 15-17 år 44.0 46.0 65.0 88.0 71.0 75.0 62.0 57.0 72.0 76.0 56.0 56.0 768.0
Fullbordad våldtäkt 43.0 43.0 61.0 80.0 64.0 69.0 53.0 53.0 66.0 70.0 51.0 55.0 708.0
Utomhus 10.0 4.0 8.0 7.0 14.0 15.0 20.0 15.0 7.0 16.0 10.0 7.0 133.0
Inomhus 33.0 39.0 53.0 73.0 50.0 54.0 33.0 38.0 59.0 54.0 41.0 48.0 575.0
Försök till våldtäkt 1.0 3.0 4.0 8.0 7.0 6.0 9.0 4.0 6.0 6.0 5.0 1.0 60.0
Utomhus 0.0 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 7.0 2.0 0.0 5.0 2.0 1.0 33.0
Inomhus 1.0 0.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 6.0 1.0 3.0 0.0 27.0
Mot pojke 15-17 år 1.0 1.0 6.0 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 1.0 3.0 0.0 3.0 26.0
Fullbordad våldtäkt 1.0 1.0 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0 3.0 0.0 2.0 22.0
Utomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0
Inomhus 1.0 0.0 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 19.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Mot kvinna 18 år eller äldre (1 §) 229.0 231.0 252.0 297.0 296.0 306.0 348.0 318.0 251.0 245.0 256.0 203.0 3232.0
Fullbordad våldtäkt 207.0 213.0 221.0 271.0 261.0 263.0 304.0 275.0 225.0 218.0 242.0 187.0 2887.0
Utomhus 34.0 22.0 21.0 47.0 41.0 47.0 59.0 51.0 44.0 41.0 35.0 22.0 464.0
Inomhus 173.0 191.0 200.0 224.0 220.0 216.0 245.0 224.0 181.0 177.0 207.0 165.0 2423.0
Försök till våldtäkt 22.0 18.0 31.0 26.0 35.0 43.0 44.0 43.0 26.0 27.0 14.0 16.0 345.0
Utomhus 6.0 6.0 13.0 16.0 15.0 17.0 25.0 26.0 11.0 13.0 8.0 6.0 162.0
Inomhus 16.0 12.0 18.0 10.0 20.0 26.0 19.0 17.0 15.0 14.0 6.0 10.0 183.0
Mot man 18 år eller äldre (1 §) 5.0 8.0 4.0 10.0 12.0 7.0 13.0 13.0 10.0 5.0 5.0 3.0 95.0
Fullbordad våldtäkt 5.0 8.0 4.0 10.0 11.0 7.0 13.0 12.0 9.0 5.0 4.0 3.0 91.0
Utomhus 0.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 21.0
Inomhus 5.0 7.0 3.0 7.0 8.0 6.0 10.0 8.0 7.0 2.0 4.0 3.0 70.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5-7 §) 125.0 100.0 132.0 117.0 102.0 114.0 82.0 105.0 100.0 86.0 116.0 67.0 1246.0
Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år (5 §) 35.0 46.0 43.0 37.0 25.0 45.0 24.0 31.0 19.0 22.0 36.0 17.0 380.0
Av flicka under 15 år 27.0 45.0 33.0 35.0 22.0 38.0 16.0 22.0 17.0 19.0 25.0 14.0 313.0
Av pojke under 15 år 8.0 1.0 10.0 2.0 3.0 7.0 8.0 9.0 2.0 3.0 11.0 3.0 67.0
Sexuellt utnyttjande av barn 15-17 år (5 §) 3.0 2.0 3.0 4.0 6.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0 3.0 2.0 31.0
Av flicka 15-17 år 3.0 2.0 3.0 4.0 5.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 29.0
Av pojke 15-17 år 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år (6 §) 38.0 24.0 56.0 30.0 45.0 42.0 25.0 37.0 34.0 36.0 36.0 30.0 433.0
Mot flicka under 15 år 32.0 22.0 47.0 24.0 40.0 26.0 22.0 29.0 27.0 32.0 28.0 26.0 355.0
Mot pojke under 15 år 6.0 2.0 9.0 6.0 5.0 16.0 3.0 8.0 7.0 4.0 8.0 4.0 78.0
Sexuellt övergrepp mot barn 15-17 år (6 §) 3.0 3.0 0.0 2.0 1.0 2.0 4.0 1.0 4.0 3.0 4.0 2.0 29.0
Mot flicka 15-17 år 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 4.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 24.0
Mot pojke 15-17 år 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mot person 18 år eller äldre (2, 3, 7 §) 46.0 25.0 30.0 44.0 25.0 23.0 28.0 34.0 40.0 25.0 37.0 16.0 373.0
Kontakt med barn i sexuellt syfte, sk. "grooming" (10 a §) 10.0 26.0 14.0 12.0 38.0 10.0 11.0 20.0 14.0 16.0 10.0 17.0 198.0
Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
posering, inkl grov (8 §) 26.0 15.0 7.0 30.0 18.0 5.0 14.0 13.0 9.0 37.0 16.0 12.0 202.0
Köp av sexuell handling av barn under 18 år (9 §) 13.0 21.0 10.0 11.0 12.0 4.0 15.0 11.0 5.0 16.0 68.0 45.0 231.0
Sexuellt ofredande (10 §) 487.0 688.0 743.0 619.0 724.0 691.0 673.0 680.0 801.0 670.0 565.0 491.0 7832.0
Exhibitionism 39.0 64.0 69.0 58.0 107.0 123.0 113.0 112.0 131.0 91.0 53.0 43.0 1003.0
Annat sexuellt ofredande 448.0 624.0 674.0 561.0 617.0 568.0 560.0 568.0 670.0 579.0 512.0 448.0 6829.0
Mot barn under 15 år 109.0 239.0 160.0 166.0 187.0 137.0 154.0 154.0 147.0 148.0 157.0 84.0 1842.0
Mot barn 15-17 år 56.0 71.0 91.0 72.0 87.0 91.0 67.0 69.0 66.0 74.0 64.0 59.0 867.0
Övriga fall 283.0 314.0 423.0 323.0 343.0 340.0 339.0 345.0 457.0 357.0 291.0 305.0 4120.0
Köp av sexuell tjänst (11 §) 43.0 68.0 44.0 57.0 387.0 182.0 55.0 62.0 158.0 80.0 82.0 33.0 1251.0
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 6.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 11.0 7.0 8.0 7.0 17.0 10.0 120.0
7 kap. Brott mot familj 133.0 123.0 126.0 130.0 121.0 161.0 195.0 184.0 135.0 140.0 153.0 136.0 1737.0
Egenmäktighet med barn (4 §) 132.0 123.0 123.0 127.0 119.0 158.0 193.0 182.0 134.0 140.0 150.0 134.0 1715.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3 a §) 1.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 22.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 58350.0 54131.0 65790.0 67332.0 74709.0 79229.0 76024.0 78861.0 76792.0 74026.0 68748.0 55754.0 829746.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 35784.0 32316.0 39913.0 42592.0 48009.0 50049.0 50054.0 52540.0 49962.0 48832.0 43006.0 35108.0 528165.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 2074.0 1852.0 2435.0 2828.0 3524.0 3687.0 3791.0 3929.0 3601.0 3003.0 2526.0 1748.0 34998.0
Bil 1653.0 1507.0 1890.0 1831.0 1932.0 1825.0 1790.0 1932.0 1934.0 1759.0 1813.0 1431.0 21297.0
Försök till biltillgrepp 482.0 484.0 590.0 524.0 537.0 517.0 523.0 555.0 549.0 473.0 512.0 392.0 6138.0
Fullbordat biltillgrepp 1171.0 1023.0 1300.0 1307.0 1395.0 1308.0 1267.0 1377.0 1385.0 1286.0 1301.0 1039.0 15159.0
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 33.0 22.0 45.0 36.0 35.0 43.0 24.0 45.0 51.0 30.0 50.0 38.0 452.0
Övriga bilar 1138.0 1001.0 1255.0 1271.0 1360.0 1265.0 1243.0 1332.0 1334.0 1256.0 1251.0 1001.0 14707.0
Motorcykel 82.0 58.0 101.0 193.0 344.0 396.0 322.0 406.0 345.0 225.0 114.0 52.0 2638.0
Moped 158.0 118.0 229.0 567.0 926.0 1054.0 1161.0 1134.0 933.0 721.0 385.0 113.0 7499.0
Båt 9.0 7.0 8.0 45.0 122.0 218.0 268.0 230.0 167.0 117.0 45.0 14.0 1250.0
Annat 172.0 162.0 207.0 192.0 200.0 194.0 250.0 227.0 222.0 181.0 169.0 138.0 2314.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4 §) 2043.0 1473.0 2563.0 5217.0 6994.0 8324.0 8345.0 8701.0 7363.0 5772.0 3593.0 1425.0 61813.0
Cykel 1988.0 1429.0 2539.0 5148.0 6835.0 8108.0 8074.0 8543.0 7241.0 5666.0 3540.0 1395.0 60506.0
Båt 13.0 15.0 5.0 52.0 143.0 195.0 246.0 142.0 106.0 87.0 35.0 9.0 1048.0
Annat 42.0 29.0 19.0 17.0 16.0 21.0 25.0 16.0 16.0 19.0 18.0 21.0 259.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 6930.0 5744.0 7418.0 7186.0 7716.0 7825.0 7608.0 8546.0 8553.0 9007.0 8702.0 7189.0 92424.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 470.0 405.0 608.0 581.0 664.0 682.0 544.0 688.0 837.0 709.0 654.0 452.0 7294.0
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 325.0 263.0 345.0 355.0 391.0 383.0 285.0 410.0 463.0 469.0 417.0 289.0 4395.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 145.0 142.0 263.0 226.0 273.0 299.0 259.0 278.0 374.0 240.0 237.0 163.0 2899.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 366.0 293.0 393.0 429.0 451.0 478.0 513.0 532.0 464.0 428.0 377.0 359.0 5083.0
I butik, apotek, kiosk m.m. 478.0 412.0 620.0 532.0 585.0 558.0 677.0 628.0 561.0 583.0 557.0 460.0 6651.0
I butik, varuhus o.d. 403.0 335.0 445.0 418.0 442.0 403.0 455.0 467.0 442.0 465.0 441.0 388.0 5104.0
I kiosk, automat och skyltskåp 70.0 72.0 164.0 105.0 133.0 144.0 201.0 148.0 101.0 94.0 101.0 61.0 1394.0
I apotek och läkemedelsförråd 5.0 5.0 11.0 9.0 10.0 11.0 21.0 13.0 18.0 24.0 15.0 11.0 153.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 1333.0 1181.0 1438.0 1515.0 1532.0 1653.0 1418.0 1787.0 1697.0 1814.0 1589.0 1181.0 18138.0
I kontor 411.0 338.0 335.0 305.0 321.0 393.0 323.0 417.0 370.0 412.0 383.0 291.0 4299.0
Övrigt 922.0 843.0 1103.0 1210.0 1211.0 1260.0 1095.0 1370.0 1327.0 1402.0 1206.0 890.0 13839.0
I bostad, fritidshus m.m. 3363.0 2715.0 3336.0 2987.0 3076.0 2994.0 3147.0 3396.0 3536.0 3977.0 4240.0 3771.0 40538.0
I bostad (lägenhet, villa) 1712.0 1265.0 1450.0 1229.0 1286.0 1309.0 1755.0 1790.0 1876.0 2038.0 2200.0 1846.0 19756.0
Villa, radhus o.d. 928.0 679.0 821.0 627.0 661.0 682.0 968.0 968.0 1152.0 1371.0 1555.0 1211.0 11623.0
Fullbordat inbrott 757.0 557.0 681.0 482.0 551.0 556.0 808.0 793.0 971.0 1156.0 1333.0 1016.0 9661.0
Försök till inbrott 171.0 122.0 140.0 145.0 110.0 126.0 160.0 175.0 181.0 215.0 222.0 195.0 1962.0
Lägenhet 784.0 586.0 629.0 602.0 625.0 627.0 787.0 822.0 724.0 667.0 645.0 635.0 8133.0
Fullbordat inbrott 611.0 469.0 484.0 433.0 499.0 499.0 639.0 647.0 567.0 534.0 523.0 501.0 6406.0
Försök till inbrott 173.0 117.0 145.0 169.0 126.0 128.0 148.0 175.0 157.0 133.0 122.0 134.0 1727.0
I källare och på vind 1311.0 1207.0 1494.0 1250.0 1129.0 1043.0 887.0 1074.0 1021.0 1260.0 1507.0 1551.0 14734.0
I fritidshus 340.0 243.0 392.0 508.0 661.0 642.0 505.0 532.0 639.0 679.0 533.0 374.0 6048.0
Övrigt 920.0 738.0 1023.0 1142.0 1408.0 1460.0 1309.0 1515.0 1458.0 1496.0 1285.0 966.0 14720.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 14.0 15.0 22.0 14.0 29.0 22.0 21.0 19.0 26.0 21.0 25.0 22.0 250.0
Från militärt förråd/inom militärförläggning 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 19.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 23.0
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 9.0 10.0 13.0 7.0 18.0 11.0 11.0 10.0 16.0 14.0 8.0 8.0 135.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 3.0 2.0 5.0 4.0 7.0 7.0 4.0 6.0 7.0 6.0 11.0 11.0 73.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 22350.0 21102.0 24724.0 24711.0 26945.0 27244.0 27251.0 28269.0 27523.0 28064.0 25517.0 22360.0 306060.0
Från fordon m.m. 4981.0 4636.0 5839.0 6575.0 7316.0 6974.0 7008.0 8193.0 7534.0 7300.0 5985.0 4486.0 76827.0
Ur och från motordrivet fordon 4716.0 4280.0 5411.0 6031.0 6570.0 6018.0 5911.0 7124.0 6614.0 6462.0 5466.0 4147.0 68750.0
Från cykel 19.0 20.0 31.0 57.0 92.0 92.0 111.0 119.0 116.0 84.0 53.0 22.0 816.0
Från båt (annat än båtmotor) 33.0 26.0 77.0 134.0 200.0 369.0 463.0 324.0 247.0 200.0 97.0 35.0 2205.0
Av båtmotor 28.0 42.0 72.0 139.0 226.0 240.0 336.0 387.0 277.0 257.0 147.0 49.0 2200.0
Under yrkesmässig transport 185.0 268.0 248.0 214.0 228.0 255.0 187.0 239.0 280.0 297.0 222.0 233.0 2856.0
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 126.0 135.0 180.0 156.0 181.0 194.0 124.0 189.0 208.0 229.0 182.0 165.0 2069.0
Under övrig yrkesmässig transport 59.0 133.0 68.0 58.0 47.0 61.0 63.0 50.0 72.0 68.0 40.0 68.0 787.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 1906.0 2114.0 2212.0 1765.0 1849.0 1465.0 1278.0 1049.0 1966.0 2118.0 1897.0 1649.0 21268.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 1005.0 1178.0 1216.0 971.0 1050.0 642.0 141.0 328.0 1141.0 1269.0 1093.0 935.0 10969.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 901.0 936.0 996.0 794.0 799.0 823.0 1137.0 721.0 825.0 849.0 804.0 714.0 10299.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 1562.0 1397.0 1541.0 1363.0 1450.0 1260.0 1313.0 1368.0 1271.0 1614.0 1715.0 1739.0 17593.0
I butik, varuhus o.d. 5114.0 5062.0 5956.0 5548.0 5403.0 5082.0 4878.0 5069.0 5725.0 6034.0 5403.0 4847.0 64121.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 446.0 412.0 508.0 536.0 556.0 633.0 472.0 590.0 656.0 609.0 577.0 451.0 6446.0
I kontor 248.0 230.0 255.0 231.0 239.0 244.0 183.0 246.0 273.0 259.0 271.0 251.0 2930.0
Övrigt 198.0 182.0 253.0 305.0 317.0 389.0 289.0 344.0 383.0 350.0 306.0 200.0 3516.0
I bostad m.m. 1612.0 1251.0 1498.0 1419.0 1506.0 1573.0 1634.0 1748.0 1510.0 1558.0 1477.0 1296.0 18082.0
I bostad (lägenhet, villa) 1522.0 1140.0 1361.0 1313.0 1392.0 1465.0 1552.0 1646.0 1422.0 1449.0 1372.0 1191.0 16825.0
I källare och på vind 90.0 111.0 137.0 106.0 114.0 108.0 82.0 102.0 88.0 109.0 105.0 105.0 1257.0
Väskryckning (inte rån) 112.0 103.0 134.0 128.0 162.0 157.0 197.0 184.0 146.0 162.0 175.0 115.0 1775.0
Fickstöld 2702.0 2640.0 2973.0 2887.0 3287.0 3942.0 4397.0 4040.0 3108.0 3452.0 3400.0 3367.0 40195.0
Övrigt 3915.0 3487.0 4063.0 4490.0 5416.0 6158.0 6074.0 6028.0 5607.0 5217.0 4888.0 4410.0 59753.0
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 709.0 650.0 739.0 705.0 804.0 756.0 811.0 856.0 806.0 879.0 810.0 704.0 9229.0
Bankrån 1.0 5.0 4.0 3.0 1.0 3.0 7.0 1.0 3.0 4.0 4.0 5.0 41.0
Med användning av skjutvapen 1.0 0.0 3.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 3.0 1.0 18.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 1.0 0.0 2.0 1.0 4.0 23.0
Butiksrån 83.0 78.0 77.0 59.0 76.0 54.0 60.0 70.0 67.0 90.0 99.0 92.0 905.0
Med användning av skjutvapen 24.0 33.0 28.0 24.0 25.0 26.0 31.0 24.0 20.0 36.0 32.0 43.0 346.0
Utan användning av skjutvapen 59.0 45.0 49.0 35.0 51.0 28.0 29.0 46.0 47.0 54.0 67.0 49.0 559.0
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 10.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 9.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Rån mot värdetransport 1.0 8.0 10.0 6.0 5.0 5.0 3.0 9.0 2.0 1.0 7.0 2.0 59.0
Med användning av skjutvapen 0.0 4.0 7.0 4.0 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 5.0 2.0 34.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 1.0 6.0 1.0 0.0 2.0 0.0 25.0
Taxirån 10.0 12.0 10.0 4.0 6.0 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0 1.0 9.0 76.0
Med användning av skjutvapen 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0 13.0
Utan användning av skjutvapen 9.0 10.0 9.0 3.0 4.0 3.0 7.0 3.0 2.0 7.0 0.0 6.0 63.0
Rån mot funktionshindrad 3.0 4.0 5.0 10.0 13.0 7.0 8.0 11.0 6.0 7.0 11.0 4.0 89.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 4.0 5.0 10.0 13.0 7.0 7.0 11.0 6.0 7.0 11.0 4.0 88.0
Rån mot privatperson 510.0 448.0 504.0 507.0 562.0 557.0 598.0 616.0 599.0 660.0 577.0 472.0 6610.0
Rån mot privatperson under 18 år 123.0 114.0 130.0 135.0 164.0 132.0 113.0 150.0 132.0 177.0 147.0 89.0 1606.0
Utomhus 109.0 102.0 114.0 113.0 150.0 115.0 105.0 114.0 124.0 159.0 136.0 78.0 1419.0
Med användning av skjutvapen 4.0 4.0 11.0 3.0 2.0 6.0 3.0 3.0 3.0 9.0 14.0 6.0 68.0
Utan användning av skjutvapen 105.0 98.0 103.0 110.0 148.0 109.0 102.0 111.0 121.0 150.0 122.0 72.0 1351.0
Inomhus 14.0 12.0 16.0 22.0 14.0 17.0 8.0 36.0 8.0 18.0 11.0 11.0 187.0
Med användning av skjutvapen 2.0 2.0 1.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.0
Utan användning av skjutvapen 12.0 10.0 15.0 22.0 10.0 17.0 6.0 36.0 7.0 18.0 11.0 11.0 175.0
Rån mot privatperson 18 år eller äldre 387.0 334.0 374.0 372.0 398.0 425.0 485.0 466.0 467.0 483.0 430.0 383.0 5004.0
Utomhus 310.0 273.0 309.0 320.0 345.0 369.0 432.0 395.0 400.0 418.0 356.0 326.0 4253.0
Med användning av skjutvapen 26.0 16.0 23.0 25.0 15.0 26.0 24.0 19.0 22.0 26.0 20.0 28.0 270.0
Utan användning av skjutvapen 284.0 257.0 286.0 295.0 330.0 343.0 408.0 376.0 378.0 392.0 336.0 298.0 3983.0
Inomhus 77.0 61.0 65.0 52.0 53.0 56.0 53.0 71.0 67.0 65.0 74.0 57.0 751.0
Med användning av skjutvapen 19.0 9.0 5.0 8.0 7.0 6.0 5.0 8.0 5.0 7.0 10.0 7.0 96.0
Utan användning av skjutvapen 58.0 52.0 60.0 44.0 46.0 50.0 48.0 63.0 62.0 58.0 64.0 50.0 655.0
Övriga rån 101.0 95.0 129.0 113.0 139.0 126.0 127.0 145.0 124.0 109.0 111.0 120.0 1439.0
Med användning av skjutvapen 4.0 22.0 24.0 16.0 13.0 19.0 13.0 23.0 14.0 13.0 21.0 16.0 198.0
Utan användning av skjutvapen 97.0 73.0 105.0 97.0 126.0 107.0 114.0 122.0 110.0 96.0 90.0 104.0 1241.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 1664.0 1480.0 2012.0 1931.0 1997.0 2191.0 2227.0 2220.0 2090.0 2086.0 1833.0 1660.0 23391.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 8472.0 9565.0 12117.0 8767.0 8905.0 11266.0 9337.0 9230.0 10231.0 8550.0 8820.0 7921.0 113181.0
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3 §) 7637.0 8894.0 11327.0 8065.0 8072.0 10035.0 8187.0 8491.0 9422.0 7693.0 8122.0 7306.0 103251.0
Automatmissbruk 402.0 475.0 329.0 410.0 388.0 460.0 437.0 353.0 514.0 412.0 407.0 393.0 4980.0
Datorbedrägeri 1864.0 2245.0 4358.0 1719.0 1815.0 2213.0 2055.0 2174.0 1781.0 1871.0 2131.0 1524.0 25750.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 738.0 949.0 849.0 720.0 803.0 899.0 922.0 695.0 663.0 730.0 695.0 700.0 9363.0
Med hjälp av Internet 1307.0 1318.0 1346.0 1187.0 1133.0 1150.0 1008.0 1234.0 1265.0 975.0 1198.0 1272.0 14393.0
Investeringsbedrägeri 12.0 6.0 9.0 2.0 5.0 11.0 5.0 13.0 23.0 23.0 37.0 12.0 158.0
Överskridet eget konto 1.0 189.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 5.0 0.0 1.0 206.0
Mot försäkringsbolag 27.0 23.0 23.0 20.0 18.0 26.0 28.0 22.0 16.0 27.0 40.0 24.0 294.0
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 265.0 307.0 402.0 384.0 364.0 485.0 404.0 372.0 444.0 424.0 297.0 289.0 4437.0
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 821.0 673.0 1315.0 1103.0 810.0 1931.0 895.0 895.0 2181.0 864.0 809.0 833.0 13130.0
Övrigt bedrägeri 2200.0 2709.0 2692.0 2519.0 2735.0 2859.0 2432.0 2733.0 2533.0 2362.0 2508.0 2258.0 30540.0
Utpressning, ocker (4, 5 §) 203.0 166.0 193.0 197.0 233.0 217.0 230.0 205.0 242.0 207.0 198.0 180.0 2471.0
Häleri, häleriförseelse (6, 6 a, 7 §) 390.0 296.0 363.0 307.0 421.0 774.0 744.0 358.0 380.0 396.0 306.0 226.0 4961.0
Penninghäleri, penninghäleriförseelse (6 a, 7 a §) 48.0 23.0 41.0 30.0 58.0 14.0 16.0 13.0 13.0 35.0 12.0 14.0 317.0
Vanemässigt eller stor omfattning (6 §) 100.0 34.0 67.0 21.0 46.0 493.0 472.0 43.0 64.0 51.0 43.0 21.0 1455.0
Övrigt 242.0 239.0 255.0 256.0 317.0 267.0 256.0 302.0 303.0 310.0 251.0 191.0 3189.0
Övriga brott mot 9 kap. (3 a, 8-10 §) 242.0 209.0 234.0 198.0 179.0 240.0 176.0 176.0 187.0 254.0 194.0 209.0 2498.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 823.0 920.0 1030.0 1080.0 1143.0 1104.0 1061.0 1028.0 993.0 999.0 858.0 899.0 11938.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 144.0 170.0 149.0 135.0 156.0 138.0 119.0 138.0 175.0 154.0 139.0 107.0 1724.0
Olovligt förfogande (4 §) 485.0 538.0 677.0 607.0 728.0 669.0 711.0 635.0 584.0 607.0 505.0 614.0 7360.0
Trolöshet mot huvudman (5 §) 22.0 41.0 28.0 149.0 38.0 62.0 36.0 31.0 40.0 40.0 48.0 39.0 574.0
Olovligt brukande (7 §) 140.0 148.0 153.0 158.0 200.0 199.0 174.0 201.0 169.0 161.0 146.0 121.0 1970.0
Fyndförseelse (8 §)2 29.0 21.0 23.0 29.0 21.0 28.0 19.0 22.0 25.0 36.0 19.0 17.0 289.0
Behörighetsmissbruk (6 §) 3.0 2.0 0.0 2.0 0.0 8.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 21.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 953.0 912.0 1111.0 894.0 919.0 1110.0 738.0 625.0 1308.0 1133.0 1051.0 715.0 11469.0
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 19.0 11.0 14.0 25.0 46.0 27.0 47.0 5.0 39.0 20.0 20.0 14.0 287.0
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 17.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 5.0 3.0 3.0 3.0 26.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 4.0 1.0 3.0 2.0 5.0 3.0 0.0 1.0 4.0 0.0 3.0 2.0 28.0
Bokföringsbrott (5 §) 924.0 897.0 1090.0 864.0 865.0 1077.0 689.0 619.0 1258.0 1107.0 1025.0 696.0 11111.0
12 kap. Skadegörelsebrott 12318.0 10418.0 11619.0 13999.0 15733.0 15700.0 14834.0 15438.0 14298.0 14512.0 15013.0 11111.0 164993.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 12311.0 10413.0 11616.0 13991.0 15720.0 15689.0 14830.0 15431.0 14296.0 14506.0 15010.0 11108.0 164921.0
På motorfordon (inte genom brand) 2224.0 1945.0 2957.0 3626.0 4095.0 3975.0 3776.0 3963.0 3552.0 3675.0 2637.0 1912.0 38337.0
Genom brand (även på motorfordon) 564.0 264.0 380.0 534.0 617.0 676.0 568.0 512.0 556.0 494.0 382.0 335.0 5882.0
Klotter mot kollektivtrafik 1935.0 2441.0 1638.0 2166.0 2373.0 1816.0 2239.0 2392.0 1780.0 1623.0 2537.0 2234.0 25174.0
Övrigt klotter 3183.0 2459.0 2743.0 2469.0 2830.0 3257.0 2850.0 2746.0 3102.0 3574.0 4544.0 3016.0 36773.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 1568.0 1334.0 1278.0 1997.0 2374.0 2483.0 2011.0 2262.0 2010.0 1943.0 1794.0 1244.0 22298.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 2837.0 1970.0 2620.0 3199.0 3431.0 3482.0 3386.0 3556.0 3296.0 3197.0 3116.0 2367.0 36457.0
Tagande av olovlig väg (4 §) 7.0 5.0 3.0 8.0 13.0 11.0 4.0 7.0 2.0 6.0 3.0 3.0 72.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 1576.0 1672.0 1665.0 1849.0 1713.0 1680.0 1533.0 1358.0 1559.0 1636.0 1538.0 1554.0 19333.0
13 kap. Allmänfarliga brott 532.0 353.0 359.0 575.0 518.0 540.0 515.0 378.0 431.0 434.0 422.0 508.0 5565.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 180.0 126.0 142.0 177.0 171.0 229.0 174.0 149.0 165.0 167.0 172.0 162.0 2014.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 318.0 200.0 189.0 366.0 310.0 279.0 303.0 191.0 219.0 215.0 207.0 320.0 3117.0
Vållande av brand 253.0 164.0 155.0 323.0 264.0 238.0 273.0 160.0 188.0 191.0 176.0 280.0 2665.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 65.0 36.0 34.0 43.0 46.0 41.0 30.0 31.0 31.0 24.0 31.0 40.0 452.0
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9 §) 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 15.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 33.0 25.0 27.0 32.0 37.0 29.0 35.0 38.0 45.0 52.0 43.0 23.0 419.0
14 kap. Förfalskningsbrott 690.0 877.0 851.0 846.0 809.0 741.0 680.0 619.0 745.0 753.0 736.0 713.0 9060.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 473.0 628.0 580.0 498.0 482.0 397.0 382.0 365.0 432.0 437.0 430.0 425.0 5529.0
Check 8.0 10.0 7.0 3.0 10.0 7.0 5.0 7.0 3.0 11.0 8.0 4.0 83.0
Legitimationshandling 163.0 247.0 175.0 135.0 148.0 105.0 112.0 82.0 110.0 126.0 134.0 127.0 1664.0
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 26.0 24.0 27.0 4.0 21.0 20.0 9.0 3.0 8.0 15.0 18.0 18.0 193.0
Övrig legitimationshandling 137.0 223.0 148.0 131.0 127.0 85.0 103.0 79.0 102.0 111.0 116.0 109.0 1471.0
Övrig urkundsförfalskning 302.0 371.0 398.0 360.0 324.0 285.0 265.0 276.0 319.0 300.0 288.0 294.0 3782.0
Signaturförfalskning (5, 9 §) 1.0 5.0 8.0 4.0 4.0 8.0 1.0 1.0 7.0 9.0 7.0 0.0 55.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6 a, 9, 10 §) 139.0 154.0 155.0 221.0 191.0 209.0 156.0 124.0 145.0 145.0 183.0 198.0 2020.0
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 77.0 90.0 108.0 123.0 132.0 127.0 141.0 129.0 161.0 162.0 116.0 90.0 1456.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 354.0 442.0 455.0 428.0 386.0 399.0 338.0 361.0 383.0 449.0 380.0 333.0 4708.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) 22.0 31.0 26.0 24.0 27.0 35.0 23.0 17.0 19.0 37.0 33.0 28.0 322.0
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (7 §) 133.0 202.0 207.0 166.0 142.0 158.0 146.0 152.0 164.0 174.0 140.0 158.0 1942.0
Missbruk av urkund avseende pass och övriga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
resedokument samt utfärdat pass på falska 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grunder (11, 12 §) 91.0 79.0 98.0 123.0 118.0 107.0 93.0 97.0 116.0 125.0 118.0 88.0 1253.0
Övriga brott mot 15 kap. (4a, 4b, 5, 6, 8-13 §) 108.0 130.0 124.0 115.0 99.0 99.0 76.0 95.0 84.0 113.0 89.0 59.0 1191.0
16-20 kap. Brott mot staten 2633.0 2447.0 2894.0 2618.0 2868.0 2654.0 2672.0 2681.0 2644.0 2865.0 2915.0 2718.0 32609.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 279.0 257.0 299.0 340.0 367.0 347.0 409.0 344.0 360.0 397.0 331.0 293.0 4023.0
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 62.0 50.0 58.0 55.0 38.0 34.0 25.0 28.0 54.0 42.0 44.0 74.0 564.0
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 18.0 13.0 25.0 19.0 18.0 8.0 3.0 6.0 14.0 21.0 18.0 11.0 174.0
Hets mot folkgrupp (8 §) 49.0 41.0 51.0 65.0 74.0 59.0 61.0 77.0 79.0 71.0 50.0 45.0 722.0
Olaga diskriminering (9 §) 19.0 29.0 21.0 14.0 21.0 17.0 19.0 20.0 13.0 20.0 19.0 18.0 230.0
Barnpornografibrott (10 a §) 32.0 38.0 31.0 24.0 32.0 23.0 19.0 26.0 27.0 71.0 38.0 26.0 387.0
Internetrelaterat barnpornografibrott 21.0 31.0 23.0 16.0 26.0 19.0 11.0 18.0 19.0 64.0 27.0 23.0 298.0
Övriga barnpornografibrott 11.0 7.0 8.0 8.0 6.0 4.0 8.0 8.0 8.0 7.0 11.0 3.0 89.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 99.0 86.0 113.0 163.0 184.0 206.0 282.0 187.0 173.0 172.0 162.0 119.0 1946.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 1886.0 1664.0 2018.0 1771.0 1979.0 1745.0 1773.0 1818.0 1754.0 1912.0 1992.0 1896.0 22208.0
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 459.0 377.0 454.0 362.0 458.0 425.0 408.0 443.0 381.0 448.0 457.0 475.0 5147.0
Mot polisman (1 §) 101.0 66.0 76.0 72.0 123.0 94.0 94.0 95.0 96.0 104.0 106.0 104.0 1131.0
Mot ordningsvakt (1 §) 182.0 130.0 162.0 119.0 157.0 140.0 127.0 197.0 134.0 154.0 165.0 205.0 1872.0
Mot annan person (1, 5 §) 176.0 181.0 216.0 171.0 178.0 191.0 187.0 151.0 151.0 190.0 186.0 166.0 2144.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 502.0 504.0 568.0 493.0 487.0 499.0 522.0 501.0 464.0 537.0 630.0 544.0 6251.0
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 401.0 318.0 362.0 356.0 415.0 331.0 392.0 374.0 358.0 400.0 368.0 400.0 4475.0
Bestickning (7 §) 6.0 8.0 10.0 9.0 5.0 9.0 7.0 7.0 6.0 4.0 7.0 1.0 79.0
Övergrepp i rättssak (10 §) 429.0 383.0 529.0 480.0 543.0 427.0 385.0 429.0 459.0 441.0 452.0 391.0 5348.0
Övriga brott mot 17 kap. (8, 9, 11-13, 15 §) 89.0 74.0 95.0 71.0 71.0 54.0 59.0 64.0 86.0 82.0 78.0 85.0 908.0
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 3.0 7.0 0.0 18.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 466.0 526.0 577.0 507.0 521.0 560.0 490.0 517.0 529.0 553.0 585.0 529.0 6360.0
Tjänstefel inkl.grovt (1 §) 450.0 498.0 544.0 481.0 493.0 520.0 466.0 484.0 488.0 535.0 550.0 500.0 6009.0
Mutbrott (2 §) 5.0 11.0 5.0 7.0 3.0 14.0 8.0 6.0 9.0 9.0 15.0 6.0 98.0
Brott mot tystnadsplikt (3 §) 11.0 17.0 28.0 19.0 25.0 26.0 16.0 27.0 32.0 9.0 20.0 23.0 253.0
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 20077.0 18116.0 22077.0 20445.0 21710.0 20883.0 16612.0 18307.0 22114.0 21954.0 19339.0 16466.0 238100.0
Brott mot trafikbrottslagen 5514.0 5138.0 6674.0 6671.0 6909.0 7150.0 6160.0 6735.0 7473.0 7013.0 6183.0 5197.0 76817.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 45.0 33.0 76.0 83.0 105.0 118.0 90.0 123.0 98.0 105.0 63.0 44.0 983.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 2547.0 2222.0 3031.0 3030.0 3242.0 3093.0 2626.0 2972.0 3514.0 3268.0 2729.0 2189.0 34463.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4 a §) 1122.0 1013.0 1388.0 1547.0 1540.0 1874.0 1643.0 1666.0 1634.0 1418.0 1242.0 938.0 17025.0
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 946.0 871.0 1111.0 1133.0 1109.0 1058.0 804.0 1054.0 1258.0 1281.0 1058.0 844.0 12527.0
Smitning (5 §) 792.0 939.0 987.0 778.0 818.0 920.0 918.0 846.0 885.0 851.0 1022.0 1110.0 10866.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 62.0 60.0 81.0 100.0 95.0 87.0 79.0 74.0 84.0 90.0 69.0 72.0 953.0
Brott mot narkotikastrafflagen 8493.0 6909.0 8506.0 7530.0 7482.0 6513.0 5070.0 6431.0 7950.0 8389.0 7489.0 6737.0 87499.0
Överlåtelse m.m. (1-3 a §) 1359.0 730.0 933.0 576.0 565.0 489.0 278.0 349.0 641.0 640.0 791.0 760.0 8111.0
Innehav (1-3 §) 2820.0 1991.0 2631.0 2287.0 2291.0 2045.0 1541.0 2013.0 2459.0 2636.0 2188.0 2220.0 27122.0
Eget bruk (1-3 §) 4264.0 4147.0 4880.0 4622.0 4588.0 3929.0 3183.0 4004.0 4787.0 5055.0 4464.0 3731.0 51654.0
Framställning (1-3 §) 50.0 41.0 62.0 45.0 38.0 50.0 68.0 65.0 63.0 58.0 46.0 26.0 612.0
Brott mot miljöbalken (29 kap.) 198.0 185.0 300.0 431.0 435.0 476.0 377.0 372.0 429.0 359.0 351.0 239.0 4152.0
Miljöbrott inkl. grovt miljöbrott (1 §) 42.0 49.0 81.0 110.0 131.0 141.0 98.0 90.0 130.0 83.0 95.0 77.0 1127.0
Brott eller förseelse mot områdesskydd (2, 2 a §) 22.0 20.0 26.0 35.0 44.0 38.0 23.0 28.0 30.0 25.0 31.0 28.0 350.0
Artskydd inkl grovt (2 b §) 6.0 6.0 17.0 21.0 3.0 8.0 1.0 4.0 5.0 10.0 10.0 2.0 93.0
Miljöfarlig eller olovlig kemikaliehantering (3, 3a §) 25.0 11.0 17.0 10.0 6.0 19.0 7.0 4.0 5.0 6.0 5.0 9.0 124.0
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 25.0 32.0 29.0 54.0 48.0 57.0 27.0 25.0 47.0 39.0 45.0 41.0 469.0
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 19.0 10.0 12.0 13.0 16.0 31.0 22.0 19.0 12.0 22.0 8.0 14.0 198.0
Försvårande av miljökontroll (5 §) 7.0 3.0 10.0 6.0 8.0 15.0 11.0 8.0 9.0 3.0 3.0 4.0 87.0
Bristfällig miljöinformation (6 §) 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 12.0
Nedskräpning (7 §)2 42.0 40.0 86.0 158.0 164.0 145.0 164.0 175.0 176.0 156.0 122.0 43.0 1471.0
Övriga brott mot miljöbalken (8 §) 10.0 10.0 22.0 23.0 15.0 21.0 24.0 19.0 15.0 15.0 29.0 18.0 221.0
Brott mot skattebrottslagen m.m. 2084.0 1826.0 1751.0 1551.0 1642.0 1686.0 1036.0 822.0 1845.0 1562.0 1406.0 973.0 18184.0
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) 2039.0 1768.0 1694.0 1512.0 1569.0 1602.0 995.0 766.0 1784.0 1506.0 1362.0 948.0 17545.0
Grovt skattebrott 478.0 532.0 446.0 354.0 309.0 338.0 201.0 167.0 379.0 349.0 221.0 160.0 3934.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 239.0 179.0 175.0 107.0 169.0 223.0 122.0 88.0 207.0 134.0 146.0 97.0 1886.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 715.0 480.0 417.0 496.0 582.0 450.0 297.0 206.0 450.0 364.0 369.0 296.0 5122.0
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 0.0 7.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 2.0 17.0
Skatteavdragsbrott (6 §) 1.0 4.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 13.0
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8 §) 6.0 32.0 25.0 48.0 6.0 15.0 5.0 4.0 8.0 11.0 14.0 7.0 181.0
Försvårande av skattekontroll (10 §) 600.0 534.0 629.0 505.0 501.0 575.0 369.0 300.0 736.0 647.0 611.0 385.0 6392.0
Lagen om näringsförbud, överträdelse 10.0 7.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 2.0 3.0 2.0 0.0 2.0 48.0
Aktiebolagslagen 18.0 26.0 21.0 21.0 22.0 38.0 13.0 7.0 25.0 17.0 23.0 6.0 237.0
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. 17.0 25.0 31.0 15.0 46.0 42.0 23.0 47.0 33.0 36.0 21.0 17.0 353.0
Insiderbrott m.m. (2-4, 7 §) 6.0 16.0 9.0 10.0 15.0 12.0 11.0 9.0 21.0 8.0 11.0 3.0 131.0
Marknadsmissbruk (8 §) 11.0 9.0 22.0 5.0 31.0 30.0 12.0 38.0 12.0 28.0 10.0 14.0 222.0
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Brott mot bidragsbrottslagen 721.0 526.0 702.0 456.0 872.0 890.0 752.0 592.0 649.0 768.0 753.0 612.0 8293.0
Mot Försäkringskassan 527.0 261.0 135.0 138.0 406.0 468.0 213.0 214.0 333.0 389.0 451.0 351.0 3886.0
Mot kommunerna 99.0 141.0 248.0 221.0 247.0 143.0 136.0 92.0 117.0 128.0 123.0 60.0 1755.0
Mot a-kassorna och Arbetsförmedlingen 89.0 114.0 312.0 91.0 204.0 231.0 377.0 270.0 143.0 221.0 154.0 185.0 2391.0
Mot PPM, CSN och Migrationsverket 6.0 10.0 7.0 6.0 15.0 48.0 26.0 16.0 56.0 30.0 25.0 16.0 261.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 3067.0 3532.0 4144.0 3806.0 4370.0 4168.0 3217.0 3355.0 3768.0 3863.0 3157.0 2708.0 43155.0
Smugglingslagen (3-13 §) 254.0 290.0 370.0 255.0 310.0 297.0 257.0 366.0 340.0 424.0 318.0 320.0 3801.0
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (3-5, 7 §) 62.0 92.0 119.0 67.0 105.0 124.0 71.0 175.0 113.0 131.0 107.0 103.0 1269.0
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (6, 7 §) 170.0 174.0 196.0 159.0 173.0 148.0 160.0 174.0 200.0 253.0 184.0 174.0 2165.0
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11 §) 16.0 17.0 41.0 15.0 19.0 8.0 19.0 13.0 20.0 32.0 13.0 18.0 231.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12-13 §) 6.0 7.0 14.0 14.0 13.0 17.0 7.0 4.0 7.0 8.0 14.0 25.0 136.0
Lagen om punktskattekontroll (5 kap. 1, 1 a §) 20.0 17.0 22.0 19.0 31.0 17.0 14.0 16.0 19.0 30.0 22.0 21.0 248.0
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 3.0 1.0 4.0 4.0 2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 30.0
Alkohollagen (10 kap.) 411.0 547.0 429.0 1037.0 1208.0 1159.0 832.0 543.0 518.0 524.0 315.0 380.0 7903.0
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1 a, 3 §) 22.0 94.0 24.0 25.0 19.0 15.0 12.0 15.0 16.0 19.0 19.0 20.0 300.0
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (1 § 3 p) 14.0 16.0 12.0 10.0 20.0 18.0 7.0 9.0 7.0 13.0 8.0 9.0 143.0
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (2, 3, 5 §) 283.0 351.0 263.0 674.0 602.0 590.0 416.0 337.0 276.0 296.0 179.0 230.0 4497.0
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 92.0 85.0 129.0 328.0 566.0 535.0 397.0 182.0 216.0 196.0 109.0 121.0 2956.0
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 390.0 385.0 454.0 463.0 406.0 398.0 289.0 375.0 443.0 448.0 440.0 334.0 4825.0
Olaga innehav av pistol, kpist 82.0 75.0 87.0 84.0 86.0 70.0 60.0 61.0 73.0 86.0 79.0 65.0 908.0
Olaga innehav av jaktvapen 26.0 33.0 30.0 55.0 23.0 33.0 22.0 28.0 23.0 46.0 38.0 32.0 389.0
Olaga innehav av annat vapen 78.0 77.0 84.0 85.0 67.0 52.0 50.0 55.0 68.0 66.0 76.0 50.0 808.0
Annat brott mot vapenlagen 204.0 200.0 253.0 239.0 230.0 243.0 157.0 231.0 279.0 250.0 247.0 187.0 2720.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 665.0 639.0 798.0 743.0 778.0 703.0 613.0 725.0 819.0 875.0 687.0 624.0 8669.0
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 49.0 23.0 38.0 38.0 34.0 31.0 19.0 52.0 60.0 92.0 58.0 34.0 528.0
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och kungsörn) 9.0 4.0 7.0 8.0 4.0 6.0 0.0 6.0 5.0 9.0 1.0 0.0 59.0
Övriga brott mot jaktlagen 40.0 19.0 31.0 30.0 30.0 25.0 19.0 46.0 55.0 83.0 57.0 34.0 469.0
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 29.0 5.0 14.0 40.0 88.0 101.0 58.0 132.0 111.0 126.0 83.0 9.0 796.0
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 8.0 10.0 7.0 3.0 15.0 6.0 5.0 3.0 7.0 8.0 9.0 4.0 85.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §) 29.0 23.0 40.0 29.0 28.0 44.0 34.0 36.0 26.0 19.0 31.0 20.0 359.0
Utlänningslagen (20 kap.) 128.0 86.0 137.0 116.0 108.0 97.0 80.0 97.0 123.0 129.0 111.0 108.0 1320.0
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 §) 10.0 5.0 15.0 3.0 2.0 4.0 5.0 6.0 7.0 13.0 8.0 3.0 81.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 §) 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 6.0 6.0 7.0 39.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 117.0 79.0 119.0 111.0 103.0 89.0 73.0 89.0 115.0 110.0 97.0 98.0 1200.0
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 476.0 764.0 452.0 330.0 473.0 524.0 351.0 357.0 377.0 518.0 355.0 240.0 5217.0
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0 0.0 1.0 11.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 174.0 166.0 238.0 154.0 186.0 131.0 97.0 115.0 139.0 131.0 191.0 143.0 1865.0
Personuppgiftslagen (49 §) 22.0 22.0 18.0 18.0 22.0 28.0 16.0 22.0 174.0 31.0 21.0 24.0 418.0
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 10.0 20.0 40.0 54.0 245.0 92.0 38.0 23.0 32.0 26.0 37.0 21.0 638.0
Sjölagen (20 kap.) 3.0 0.0 1.0 1.0 6.0 81.0 130.0 74.0 13.0 2.0 0.0 1.0 312.0
Sjöfylleri (4, 5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 80.0 128.0 73.0 11.0 2.0 0.0 0.0 299.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 13.0
Övriga författningar 396.0 533.0 1080.0 500.0 430.0 458.0 380.0 415.0 562.0 474.0 476.0 423.0 6127.0
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp. I februari har det registrerats ett fåtal anmälningar med ett stort antal brott vilket gör att antalet anmälningar är ovanligt högt.
2Tidigare redovisades endast de anmälningar där det fanns en skäligen misstänkt person. I och med en systemomläggning redovisas sedan mitten av 2007 samtliga anmälda borgenärs- och skattebrott.
2För vidare information se avsnitt Statistikens innehåll i sammanfattningen av anmälda brott eller i Kriminalstatistik 2008.
3Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.