Tabell P1
23 Jämtlands län
Anmälda brott, totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp och period då brottet anmälts, oktober 2010 samt ackumulerat under året och senaste 12 månaderna. Preliminära uppgifter.
Brottstyp Aktuell månad Ackumulerat under innevarande kalenderår Senaste 12 månaderna
Antal Förändring jämfört Antal Förändring jämfört Antal brott Antal Förändring jämfört Antal brott
brott med motsvarande brott med motsvarande per 100 000 brott med motsvarande per 100 000
Okt 2010 månad föregående år1 Jan-Okt 2010 period föregående år1 invånare Nov 2009-Okt 2010 period föregående år1 invånare
Absolut Procent Absolut Procent Absolut Procent
SAMTLIGA BROTT 1253.0 107.0 9.0 13389.0 1351.0 11.0 10570.31879 15495.0 1127.0 8.0 12232.95912
Brott mot brottsbalken 1007.0 106.0 12.0 10555.0 1052.0 11.0 8332.93859 12228.0 861.0 8.0 9653.73502
3–7 kap. Brott mot person 250.0 24.0 11.0 2875.0 537.0 23.0 2269.74879 3369.0 565.0 20.0 2659.75084
3 kap. Brott mot liv och hälsa 99.0 18.0 22.0 984.0 60.0 6.0 776.84619 1186.0 68.0 6.0 936.32072
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)2 0.0 0.0 . 3.0 2.0 200.0 2.36843 3.0 2.0 200.0 2.36843
Mot kvinna 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Mot man 0.0 0.0 . 3.0 3.0 . 2.36843 3.0 3.0 . 2.36843
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 3.0 3.0 . 2.36843 3.0 3.0 . 2.36843
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 2.0 1.0 100.0 8.0 -3.0 -27.0 6.31582 11.0 0.0 0.0 8.68426
Mot kvinna 0.0 0.0 . 2.0 -1.0 -33.0 1.57896 3.0 0.0 0.0 2.36843
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 2.0 -1.0 -33.0 1.57896 3.0 0.0 0.0 2.36843
Mot man 2.0 1.0 100.0 6.0 -2.0 -25.0 4.73687 8.0 0.0 0.0 6.31582
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 1.0 100.0 6.0 -2.0 -25.0 4.73687 8.0 0.0 0.0 6.31582
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 94.0 18.0 24.0 909.0 53.0 6.0 717.63536 1096.0 56.0 5.0 865.26771
Misshandel mot barn 0–6 år 3.0 0.0 0.0 22.0 7.0 47.0 17.36851 30.0 8.0 36.0 23.68434
Misshandel mot flicka 0–6 år 1.0 1.0 . 9.0 3.0 50.0 7.1053 12.0 1.0 9.0 9.47373
Obekant med offret 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Bekant med offret 1.0 1.0 . 9.0 3.0 50.0 7.1053 12.0 1.0 9.0 9.47373
Utomhus 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 2.0 2.0 . 1.57896
Inomhus 1.0 1.0 . 8.0 2.0 33.0 6.31582 10.0 -1.0 -9.0 7.89478
Misshandel mot pojke 0–6 år 2.0 -1.0 -33.0 13.0 4.0 44.0 10.26321 18.0 7.0 64.0 14.2106
Obekant med offret 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 1.0 1.0 . 0.78948
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 1.0 1.0 . 0.78948
Bekant med offret 2.0 -1.0 -33.0 13.0 4.0 44.0 10.26321 17.0 6.0 55.0 13.42112
Utomhus 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 1.0 . 0.78948
Inomhus 2.0 -1.0 -33.0 12.0 3.0 33.0 9.47373 16.0 5.0 45.0 12.63165
Misshandel mot barn 7–14 år 6.0 4.0 200.0 68.0 16.0 31.0 53.68449 85.0 28.0 49.0 67.10562
Misshandel mot flicka 7–14 år 0.0 0.0 . 23.0 9.0 64.0 18.15799 30.0 14.0 88.0 23.68434
Obekant med offret 0.0 0.0 . 4.0 1.0 33.0 3.15791 4.0 1.0 33.0 3.15791
Utomhus 0.0 0.0 . 2.0 0.0 0.0 1.57896 2.0 0.0 0.0 1.57896
Inomhus 0.0 0.0 . 2.0 1.0 100.0 1.57896 2.0 1.0 100.0 1.57896
Bekant med offret 0.0 0.0 . 19.0 8.0 73.0 15.00008 26.0 13.0 100.0 20.52642
Utomhus 0.0 0.0 . 4.0 0.0 0.0 3.15791 4.0 0.0 0.0 3.15791
Inomhus 0.0 0.0 . 15.0 8.0 114.0 11.84217 22.0 13.0 144.0 17.36851
Misshandel mot pojke 7–14 år 6.0 4.0 200.0 45.0 7.0 18.0 35.5265 55.0 14.0 34.0 43.42128
Obekant med offret 1.0 0.0 0.0 10.0 2.0 25.0 7.89478 11.0 3.0 38.0 8.68426
Utomhus 0.0 -1.0 -100.0 8.0 2.0 33.0 6.31582 9.0 3.0 50.0 7.1053
Inomhus 1.0 1.0 . 2.0 0.0 0.0 1.57896 2.0 0.0 0.0 1.57896
Bekant med offret 5.0 4.0 400.0 35.0 5.0 17.0 27.63172 44.0 11.0 33.0 34.73702
Utomhus 0.0 0.0 . 5.0 -5.0 -50.0 3.94739 7.0 -4.0 -36.0 5.52634
Inomhus 5.0 4.0 400.0 30.0 10.0 50.0 23.68434 37.0 15.0 68.0 29.21068
Misshandel mot barn 15–17 år 10.0 2.0 25.0 78.0 10.0 15.0 61.57927 98.0 9.0 10.0 77.36883
Misshandel mot flicka 15–17 år 5.0 0.0 0.0 28.0 -1.0 -3.0 22.10538 35.0 -2.0 -5.0 27.63172
Obekant med offret 2.0 2.0 . 8.0 0.0 0.0 6.31582 10.0 1.0 11.0 7.89478
Utomhus 2.0 2.0 . 8.0 3.0 60.0 6.31582 8.0 3.0 60.0 6.31582
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 -3.0 -100.0 0.0 2.0 -2.0 -50.0 1.57896
Bekant med offret 3.0 -2.0 -40.0 20.0 -1.0 -5.0 15.78956 25.0 -3.0 -11.0 19.73695
Utomhus 2.0 1.0 100.0 8.0 -1.0 -11.0 6.31582 8.0 -2.0 -20.0 6.31582
Inomhus 1.0 -3.0 -75.0 12.0 0.0 0.0 9.47373 17.0 -1.0 -6.0 13.42112
Misshandel mot pojke 15–17 år 5.0 2.0 67.0 50.0 11.0 28.0 39.47389 63.0 11.0 21.0 49.7371
Obekant med offret 1.0 0.0 0.0 20.0 4.0 25.0 15.78956 26.0 1.0 4.0 20.52642
Utomhus 1.0 0.0 0.0 18.0 4.0 29.0 14.2106 22.0 2.0 10.0 17.36851
Inomhus 0.0 0.0 . 2.0 0.0 0.0 1.57896 4.0 -1.0 -20.0 3.15791
Bekant med offret 4.0 2.0 100.0 30.0 7.0 30.0 23.68434 37.0 10.0 37.0 29.21068
Utomhus 2.0 1.0 100.0 9.0 -3.0 -25.0 7.1053 13.0 1.0 8.0 10.26321
Inomhus 2.0 1.0 100.0 21.0 10.0 91.0 16.57903 24.0 9.0 60.0 18.94747
Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre 31.0 10.0 48.0 251.0 -18.0 -7.0 198.15894 318.0 -2.0 -1.0 251.05395
Obekant med offret 6.0 3.0 100.0 60.0 5.0 9.0 47.36867 75.0 9.0 14.0 59.21084
Utomhus 4.0 4.0 . 29.0 0.0 0.0 22.89486 35.0 -3.0 -8.0 27.63172
Inomhus 2.0 -1.0 -33.0 31.0 5.0 19.0 24.47381 40.0 12.0 43.0 31.57911
Bekant med offret 25.0 7.0 39.0 191.0 -23.0 -11.0 150.79027 243.0 -11.0 -4.0 191.84311
Utomhus 4.0 3.0 300.0 37.0 -14.0 -27.0 29.21068 46.0 -14.0 -23.0 36.31598
Inomhus 21.0 4.0 24.0 154.0 -9.0 -6.0 121.57959 197.0 3.0 2.0 155.52713
I nära relation med offret 13.0 4.0 44.0 106.0 -15.0 -12.0 83.68465 137.0 . . .
Ej i nära relation med offret 8.0 0.0 0.0 48.0 6.0 14.0 37.89494 60.0 . . .
Misshandel mot man 18 år eller äldre 44.0 2.0 5.0 490.0 38.0 8.0 386.84414 565.0 13.0 2.0 446.05498
Obekant med offret 27.0 3.0 13.0 315.0 14.0 5.0 248.68552 359.0 -3.0 -1.0 283.42254
Utomhus 20.0 7.0 54.0 234.0 46.0 24.0 184.73781 265.0 40.0 18.0 209.21163
Inomhus 7.0 -4.0 -36.0 81.0 -32.0 -28.0 63.9477 94.0 -43.0 -31.0 74.21092
Bekant med offret 17.0 -1.0 -6.0 175.0 24.0 16.0 138.15862 206.0 16.0 8.0 162.63243
Utomhus 5.0 -8.0 -62.0 78.0 -16.0 -17.0 61.57927 90.0 -22.0 -20.0 71.05301
Inomhus 12.0 7.0 140.0 97.0 40.0 70.0 76.57935 116.0 38.0 49.0 91.57943
I nära relation med offret 5.0 3.0 150.0 25.0 3.0 14.0 19.73695 28.0 . . .
Ej i nära relation med offret 7.0 4.0 133.0 72.0 37.0 106.0 56.8424 88.0 . . .
Vållande till annans död (7, 10 §) 1.0 1.0 . 5.0 0.0 0.0 3.94739 6.0 0.0 0.0 4.73687
I samband med trafikolycka 1.0 1.0 . 3.0 -2.0 -40.0 2.36843 4.0 -2.0 -33.0 3.15791
I samband med arbetsolycka 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 1.0 . 0.78948
Övriga fall 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 1.0 . 0.78948
Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband
med trafikolycka (8, 10 §) 1.0 0.0 0.0 40.0 16.0 67.0 31.57911 47.0 18.0 62.0 37.10546
I samband med arbetsolycka 1.0 0.0 0.0 27.0 15.0 125.0 21.3159 31.0 17.0 121.0 24.47381
Övriga fall 0.0 0.0 . 13.0 1.0 8.0 10.26321 16.0 1.0 7.0 12.63165
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 1.0 -2.0 -67.0 19.0 -8.0 -30.0 15.00008 23.0 -8.0 -26.0 18.15799
Fara som framkallats för arbetstagare 0.0 0.0 . 2.0 2.0 . 1.57896 3.0 3.0 . 2.36843
Övriga fall 1.0 -2.0 -67.0 17.0 -10.0 -37.0 13.42112 20.0 -11.0 -35.0 15.78956
4 kap. Brott mot frihet och frid 123.0 7.0 6.0 1178.0 20.0 2.0 930.00489 1432.0 53.0 4.0 1130.53227
Människohandel för sexuella ändamål (1 a §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Med barn under 18 år 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Med person 18 år eller äldre 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1 a §) 0.0 0.0 . 1.0 -4.0 -80.0 0.78948 2.0 -3.0 -60.0 1.57896
Med barn under 18 år 0.0 0.0 . 0.0 -2.0 -100.0 0.0 0.0 . . .
Med person 18 år eller äldre 0.0 0.0 . 1.0 -2.0 -67.0 0.78948 2.0 . . .
Grov fridskränkning (4 a §) 3.0 0.0 0.0 18.0 -4.0 -18.0 14.2106 27.0 1.0 4.0 21.3159
Mot barn under 18 år 2.0 0.0 0.0 13.0 -4.0 -24.0 10.26321 19.0 . . .
Mot flicka under 18 år 1.0 0.0 0.0 7.0 4.0 133.0 5.52634 11.0 . . .
Mot pojke under 18 år 1.0 0.0 0.0 6.0 -8.0 -57.0 4.73687 8.0 . . .
Mot kvinna 18 år eller äldre 1.0 0.0 0.0 4.0 -1.0 -20.0 3.15791 6.0 . . .
Mot man 18 år eller äldre 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 2.0 . . .
Grov kvinnofridskränkning (4 a §) 2.0 -3.0 -60.0 27.0 5.0 23.0 21.3159 35.0 6.0 21.0 27.63172
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 11.0 3.0 38.0 111.0 10.0 10.0 87.63204 129.0 12.0 10.0 101.84264
Olaga hot (5 §) 50.0 5.0 11.0 465.0 24.0 5.0 367.1072 570.0 46.0 9.0 450.00237
Mot barn under 18 år 6.0 0.0 0.0 59.0 6.0 11.0 46.57919 66.0 -3.0 -4.0 52.10554
Mot flicka under 18 år 3.0 2.0 200.0 22.0 0.0 0.0 17.36851 25.0 . . .
Mot pojke under 18 år 3.0 -2.0 -40.0 37.0 6.0 19.0 29.21068 41.0 . . .
Mot kvinna 18 år eller äldre 19.0 2.0 12.0 190.0 23.0 14.0 150.00079 240.0 49.0 26.0 189.47468
Mot man 18 år eller äldre 20.0 0.0 0.0 191.0 -8.0 -4.0 150.79027 234.0 -6.0 -3.0 184.73781
Mot grupp 5.0 3.0 150.0 25.0 3.0 14.0 19.73695 30.0 6.0 25.0 23.68434
Ofredande (7 §) 52.0 1.0 2.0 512.0 -2.0 0.0 404.21265 614.0 -7.0 -1.0 484.73939
Mot barn under 18 år 3.0 0.0 0.0 44.0 -15.0 -25.0 34.73702 51.0 -26.0 -34.0 40.26337
Mot flicka under 18 år 2.0 1.0 100.0 27.0 -10.0 -27.0 21.3159 31.0 . . .
Mot pojke under 18 år 1.0 -1.0 -50.0 17.0 -5.0 -23.0 13.42112 20.0 . . .
Mot kvinna 18 år eller äldre 31.0 4.0 15.0 282.0 25.0 10.0 222.63275 350.0 44.0 14.0 276.31724
Mot man 18 år eller äldre 13.0 -8.0 -38.0 154.0 -26.0 -14.0 121.57959 181.0 -35.0 -16.0 142.89549
Mot grupp 5.0 5.0 . 32.0 14.0 78.0 25.26329 32.0 10.0 45.0 25.26329
Dataintrång (9 c §) 2.0 2.0 . 15.0 2.0 15.0 11.84217 17.0 3.0 21.0 13.42112
Övriga brott mot 4 kap. (1–4, 8, 9, 9 a §) 3.0 -1.0 -25.0 29.0 -11.0 -28.0 22.89486 38.0 -5.0 -12.0 30.00016
5 kap. Ärekränkningsbrott 13.0 -3.0 -19.0 112.0 4.0 4.0 88.42152 125.0 2.0 2.0 98.68473
6 kap. Sexualbrott 15.0 3.0 25.0 596.0 459.0 335.0 470.52879 620.0 449.0 263.0 489.47626
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 9.0 6.0 200.0 74.0 12.0 19.0 58.42136 83.0 5.0 6.0 65.52666
Mot barn under 15 år (4 §) 2.0 0.0 0.0 24.0 3.0 14.0 18.94747 27.0 0.0 0.0 21.3159
Mot flicka under 15 år 2.0 0.0 0.0 23.0 6.0 35.0 18.15799 26.0 3.0 13.0 20.52642
Fullbordad våldtäkt 2.0 0.0 0.0 23.0 6.0 35.0 18.15799 26.0 3.0 13.0 20.52642
Utomhus 0.0 0.0 . 5.0 3.0 150.0 3.94739 5.0 3.0 150.0 3.94739
Inomhus 2.0 0.0 0.0 18.0 3.0 20.0 14.2106 21.0 0.0 0.0 16.57903
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Mot pojke under 15 år 0.0 0.0 . 1.0 -3.0 -75.0 0.78948 1.0 -3.0 -75.0 0.78948
Fullbordad våldtäkt 0.0 0.0 . 1.0 -3.0 -75.0 0.78948 1.0 -3.0 -75.0 0.78948
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 1.0 -3.0 -75.0 0.78948 1.0 -3.0 -75.0 0.78948
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Mot barn 15–17 år (1, 4 §) 3.0 3.0 . 10.0 0.0 0.0 7.89478 14.0 1.0 8.0 11.05269
Mot flicka 15–17 år 3.0 3.0 . 10.0 0.0 0.0 7.89478 14.0 1.0 8.0 11.05269
Fullbordad våldtäkt 2.0 2.0 . 8.0 -2.0 -20.0 6.31582 12.0 -1.0 -8.0 9.47373
Utomhus 0.0 0.0 . 2.0 -3.0 -60.0 1.57896 3.0 -2.0 -40.0 2.36843
Inomhus 2.0 2.0 . 6.0 1.0 20.0 4.73687 9.0 1.0 13.0 7.1053
Försök till våldtäkt 1.0 1.0 . 2.0 2.0 . 1.57896 2.0 2.0 . 1.57896
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 1.0 1.0 . 2.0 2.0 . 1.57896 2.0 2.0 . 1.57896
Mot pojke 15–17 år 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Fullbordad våldtäkt 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Mot kvinna 18 år eller äldre (1 §) 4.0 3.0 300.0 38.0 8.0 27.0 30.00016 40.0 3.0 8.0 31.57911
Fullbordad våldtäkt 4.0 3.0 300.0 34.0 8.0 31.0 26.84225 36.0 3.0 9.0 28.4212
Utomhus 0.0 0.0 . 4.0 -2.0 -33.0 3.15791 4.0 -3.0 -43.0 3.15791
Inomhus 4.0 3.0 300.0 30.0 10.0 50.0 23.68434 32.0 6.0 23.0 25.26329
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 . 4.0 0.0 0.0 3.15791 4.0 0.0 0.0 3.15791
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 -4.0 -100.0 0.0 0.0 -4.0 -100.0 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 4.0 4.0 . 3.15791 4.0 4.0 . 3.15791
Mot man 18 år eller äldre (1 §) 0.0 0.0 . 2.0 1.0 100.0 1.57896 2.0 1.0 100.0 1.57896
Fullbordad våldtäkt 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 1.0 . 0.78948
Utomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 1.0 . 0.78948
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5–7 §) 0.0 -1.0 -100.0 10.0 -5.0 -33.0 7.89478 12.0 -8.0 -40.0 9.47373
Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år (5 §) 0.0 -1.0 -100.0 3.0 -8.0 -73.0 2.36843 3.0 . . .
Av flicka under 15 år 0.0 -1.0 -100.0 1.0 -9.0 -90.0 0.78948 1.0 . . .
Av pojke under 15 år 0.0 0.0 . 2.0 1.0 100.0 1.57896 2.0 . . .
Sexuellt utnyttjande av barn 15–17 år (5 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Av flicka 15–17 år 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Av pojke 15–17 år 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år (6 §) 0.0 0.0 . 3.0 1.0 50.0 2.36843 5.0 . . .
Mot flicka under 15 år 0.0 0.0 . 3.0 1.0 50.0 2.36843 5.0 . . .
Mot pojke under 15 år 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Sexuellt övergrepp mot barn 15–17 år (6 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Mot flicka 15–17 år 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Mot pojke 15–17 år 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.
mot person 18 år eller äldre (2, 3, 7 §) 0.0 0.0 . 4.0 2.0 100.0 3.15791 4.0 . . .
Kontakt med barn i sexuellt syfte, sk. "grooming" (10 a §) 0.0 -1.0 -100.0 3.0 1.0 50.0 2.36843 3.0 . . .
Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell
posering, inkl grov (8 §) 0.0 -1.0 -100.0 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Köp av sexuell handling av barn under 18 år (9 §) 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -6.0 -100.0 0.0
Sexuellt ofredande (10 §) 5.0 -1.0 -17.0 57.0 1.0 2.0 45.00024 70.0 6.0 9.0 55.26345
Exhibitionism 2.0 1.0 100.0 7.0 5.0 250.0 5.52634 10.0 8.0 400.0 7.89478
Annat sexuellt ofredande 3.0 -2.0 -40.0 50.0 -4.0 -7.0 39.47389 60.0 -2.0 -3.0 47.36867
Mot barn under 15 år 1.0 0.0 0.0 10.0 3.0 43.0 7.89478 14.0 3.0 27.0 11.05269
Mot barn 15–17 år 1.0 0.0 0.0 5.0 -1.0 -17.0 3.94739 10.0 4.0 67.0 7.89478
Övriga fall 1.0 -2.0 -67.0 35.0 -6.0 -15.0 27.63172 36.0 -9.0 -20.0 28.4212
Köp av sexuell tjänst (11 §) 1.0 1.0 . 450.0 450.0 . 355.26503 450.0 450.0 . 355.26503
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 1.0 . 0.78948
7 kap. Brott mot familj 0.0 -1.0 -100.0 5.0 -6.0 -55.0 3.94739 6.0 -7.0 -54.0 4.73687
Egenmäktighet med barn (4 §) 0.0 -1.0 -100.0 5.0 -6.0 -55.0 3.94739 6.0 -7.0 -54.0 4.73687
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3 a §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
8–12 kap. Brott mot förmögenhet 710.0 89.0 14.0 7130.0 415.0 6.0 5628.97699 8194.0 176.0 2.0 6468.98142
8 kap. Stöld, rån m.m. 529.0 109.0 26.0 4993.0 366.0 8.0 3941.86285 5689.0 155.0 3.0 4491.33943
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 31.0 -5.0 -14.0 309.0 -28.0 -8.0 243.94865 346.0 -34.0 -9.0 273.15933
Bil 14.0 -6.0 -30.0 139.0 -24.0 -15.0 109.73742 154.0 -39.0 -20.0 121.57959
Försök till biltillgrepp 0.0 -5.0 -100.0 31.0 -10.0 -24.0 24.47381 37.0 -16.0 -30.0 29.21068
Fullbordat biltillgrepp 14.0 -1.0 -7.0 108.0 -14.0 -11.0 85.26361 117.0 -23.0 -16.0 92.36891
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller
lastbärare (container eller motsvarande)
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 0.0 0.0 . 2.0 -2.0 -50.0 1.57896 2.0 -2.0 -50.0 1.57896
Övriga bilar 14.0 -1.0 -7.0 106.0 -12.0 -10.0 83.68465 115.0 -21.0 -15.0 90.78995
Motorcykel 7.0 4.0 133.0 29.0 -13.0 -31.0 22.89486 32.0 -12.0 -27.0 25.26329
Moped 6.0 -1.0 -14.0 38.0 -22.0 -37.0 30.00016 39.0 -25.0 -39.0 30.78964
Båt 1.0 0.0 0.0 12.0 2.0 20.0 9.47373 12.0 2.0 20.0 9.47373
Annat 3.0 -2.0 -40.0 91.0 29.0 47.0 71.84248 109.0 40.0 58.0 86.05308
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings-
medel (1, 2, 4 §) 49.0 -3.0 -6.0 425.0 -21.0 -5.0 335.52808 465.0 -34.0 -7.0 367.1072
Cykel 45.0 -5.0 -10.0 395.0 -19.0 -5.0 311.84375 432.0 -30.0 -6.0 341.05443
Båt 4.0 3.0 300.0 19.0 -8.0 -30.0 15.00008 21.0 -8.0 -28.0 16.57903
Annat 0.0 -1.0 -100.0 11.0 6.0 120.0 8.68426 12.0 4.0 50.0 9.47373
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 104.0 12.0 13.0 1007.0 47.0 5.0 795.00418 1154.0 3.0 0.0 911.05743
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för
kultur 9.0 4.0 80.0 63.0 -3.0 -5.0 49.7371 77.0 -2.0 -3.0 60.78979
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 7.0 4.0 133.0 39.0 -1.0 -3.0 30.78964 48.0 1.0 2.0 37.89494
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 2.0 0.0 0.0 24.0 -2.0 -8.0 18.94747 29.0 -3.0 -9.0 22.89486
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-,
samlings- och ungdomslokal m.m. 7.0 3.0 75.0 69.0 -7.0 -9.0 54.47397 79.0 -10.0 -11.0 62.36875
I butik, apotek, kiosk m.m. 3.0 -3.0 -50.0 38.0 -24.0 -39.0 30.00016 43.0 -31.0 -42.0 33.94755
I butik, varuhus o.d. 2.0 -3.0 -60.0 28.0 -24.0 -46.0 22.10538 33.0 -31.0 -48.0 26.05277
I kiosk, automat och skyltskåp 1.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 7.89478 10.0 0.0 0.0 7.89478
I apotek och läkemedelsförråd 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage,
hamnområde, kontor m.m. 20.0 6.0 43.0 208.0 26.0 14.0 164.21139 239.0 17.0 8.0 188.6852
I kontor 2.0 1.0 100.0 15.0 -13.0 -46.0 11.84217 17.0 -18.0 -51.0 13.42112
Övrigt 18.0 5.0 38.0 193.0 39.0 25.0 152.36922 222.0 35.0 19.0 175.26408
I bostad, fritidshus m.m. 40.0 -8.0 -17.0 378.0 14.0 4.0 298.42262 439.0 -13.0 -3.0 346.58077
I bostad (lägenhet, villa) 13.0 -2.0 -13.0 106.0 13.0 14.0 83.68465 136.0 22.0 19.0 107.36899
Villa, radhus o.d. 8.0 -2.0 -20.0 65.0 14.0 27.0 51.31606 87.0 22.0 34.0 68.68457
Fullbordat inbrott 6.0 -2.0 -25.0 54.0 17.0 46.0 42.6318 73.0 23.0 46.0 57.63188
Försök till inbrott 2.0 0.0 0.0 11.0 -3.0 -21.0 8.68426 14.0 -1.0 -7.0 11.05269
Lägenhet 5.0 0.0 0.0 41.0 -1.0 -2.0 32.36859 49.0 0.0 0.0 38.68441
Fullbordat inbrott 4.0 -1.0 -20.0 32.0 -3.0 -9.0 25.26329 40.0 0.0 0.0 31.57911
Försök till inbrott 1.0 1.0 . 9.0 2.0 29.0 7.1053 9.0 0.0 0.0 7.1053
I källare och på vind 11.0 -4.0 -27.0 70.0 -14.0 -17.0 55.26345 85.0 -27.0 -24.0 67.10562
I fritidshus 16.0 -2.0 -11.0 202.0 15.0 8.0 159.47452 218.0 -8.0 -4.0 172.10617
Övrigt 25.0 10.0 67.0 251.0 41.0 20.0 198.15894 277.0 42.0 18.0 218.68536
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 0.0 -1.0 -100.0 5.0 -2.0 -29.0 3.94739 5.0 -2.0 -29.0 3.94739
Från militärt förråd/inom militärförläggning 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och
sprängämnesförråd 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 1.0 . 0.78948
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 0.0 -1.0 -100.0 2.0 -2.0 -50.0 1.57896 2.0 -2.0 -50.0 1.57896
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 0.0 0.0 . 2.0 0.0 0.0 1.57896 2.0 0.0 0.0 1.57896
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 329.0 110.0 50.0 3035.0 340.0 13.0 2396.06524 3486.0 207.0 6.0 2752.11975
Från fordon m.m. 141.0 70.0 99.0 999.0 346.0 53.0 788.68836 1142.0 270.0 31.0 901.58369
Ur och från motordrivet fordon 126.0 62.0 97.0 929.0 358.0 63.0 733.42491 1063.0 281.0 36.0 839.21494
Från cykel 0.0 -1.0 -100.0 2.0 -11.0 -85.0 1.57896 5.0 -10.0 -67.0 3.94739
Från båt (annat än båtmotor) 8.0 6.0 300.0 19.0 -13.0 -41.0 15.00008 21.0 -11.0 -34.0 16.57903
Av båtmotor 3.0 3.0 . 24.0 24.0 . 18.94747 24.0 24.0 . 18.94747
Under yrkesmässig transport 4.0 0.0 0.0 25.0 -12.0 -32.0 19.73695 29.0 -14.0 -33.0 22.89486
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn,
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande)
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 4.0 0.0 0.0 20.0 -4.0 -17.0 15.78956 21.0 -7.0 -25.0 16.57903
Under övrig yrkesmässig transport 0.0 0.0 . 5.0 -8.0 -62.0 3.94739 8.0 -7.0 -47.0 6.31582
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för
kultur 26.0 7.0 37.0 224.0 -41.0 -15.0 176.84304 262.0 -33.0 -11.0 206.84319
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 10.0 -3.0 -23.0 89.0 -24.0 -21.0 70.26353 111.0 -16.0 -13.0 87.63204
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 16.0 10.0 167.0 135.0 -17.0 -11.0 106.57951 151.0 -17.0 -10.0 119.21115
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-,
samlings- och ungdomslokal m.m. 14.0 -1.0 -7.0 219.0 -35.0 -14.0 172.89565 257.0 -49.0 -16.0 202.8958
I butik, varuhus o.d. 53.0 28.0 112.0 509.0 77.0 18.0 401.84422 583.0 69.0 13.0 460.26558
I industri, verkstad, byggplats, lager,
hamnområde, kontor m.m. 4.0 -5.0 -56.0 44.0 -12.0 -21.0 34.73702 56.0 -5.0 -8.0 44.21076
I kontor 3.0 -1.0 -25.0 24.0 5.0 26.0 18.94747 30.0 8.0 36.0 23.68434
Övrigt 1.0 -4.0 -80.0 20.0 -17.0 -46.0 15.78956 26.0 -13.0 -33.0 20.52642
I bostad m.m. 21.0 6.0 40.0 174.0 -11.0 -6.0 137.36914 203.0 -18.0 -8.0 160.264
I bostad (lägenhet, villa) 18.0 3.0 20.0 162.0 -14.0 -8.0 127.89541 188.0 -22.0 -10.0 148.42183
I källare och på vind 3.0 3.0 . 12.0 3.0 33.0 9.47373 15.0 4.0 36.0 11.84217
Väskryckning (inte rån) 0.0 0.0 . 3.0 -1.0 -25.0 2.36843 3.0 -3.0 -50.0 2.36843
Fickstöld 14.0 3.0 27.0 196.0 -11.0 -5.0 154.73766 215.0 -37.0 -15.0 169.73774
Övrigt 56.0 2.0 4.0 667.0 28.0 4.0 526.58172 765.0 13.0 2.0 603.95055
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 1.0 -3.0 -75.0 35.0 0.0 0.0 27.63172 38.0 -4.0 -10.0 30.00016
Bankrån 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Butiksrån 0.0 0.0 . 2.0 -1.0 -33.0 1.57896 2.0 -1.0 -33.0 1.57896
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 2.0 -1.0 -33.0 1.57896 2.0 -1.0 -33.0 1.57896
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Rån mot värdetransport 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Taxirån 0.0 -1.0 -100.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 -1.0 -100.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
Rån mot funktionshindrad 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Rån mot privatperson 1.0 -1.0 -50.0 27.0 7.0 35.0 21.3159 29.0 6.0 26.0 22.89486
Rån mot privatperson under 18 år 1.0 0.0 0.0 8.0 5.0 167.0 6.31582 8.0 5.0 167.0 6.31582
Utomhus 1.0 0.0 0.0 8.0 5.0 167.0 6.31582 8.0 5.0 167.0 6.31582
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 0.0 0.0 8.0 5.0 167.0 6.31582 8.0 5.0 167.0 6.31582
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Rån mot privatperson 18 år eller äldre 0.0 -1.0 -100.0 19.0 2.0 12.0 15.00008 21.0 1.0 5.0 16.57903
Utomhus 0.0 -1.0 -100.0 18.0 2.0 13.0 14.2106 20.0 1.0 5.0 15.78956
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 -1.0 -100.0 18.0 3.0 20.0 14.2106 20.0 3.0 18.0 15.78956
Inomhus 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Övriga rån 0.0 -1.0 -100.0 5.0 -4.0 -44.0 3.94739 6.0 -5.0 -45.0 4.73687
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Utan användning av skjutvapen 0.0 -1.0 -100.0 4.0 -4.0 -50.0 3.15791 5.0 -5.0 -50.0 3.94739
Övriga brott mot 8 kap. (8–10 §) 15.0 -1.0 -6.0 177.0 30.0 20.0 139.73758 195.0 19.0 11.0 153.94818
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 58.0 -20.0 -26.0 906.0 166.0 22.0 715.26692 1074.0 171.0 19.0 847.8992
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt
beteende (1–3 §) 53.0 -20.0 -27.0 842.0 180.0 27.0 664.74034 998.0 190.0 24.0 787.89888
Automatmissbruk 4.0 3.0 300.0 51.0 33.0 183.0 40.26337 55.0 31.0 129.0 43.42128
Datorbedrägeri 11.0 3.0 38.0 131.0 41.0 46.0 103.4216 153.0 57.0 59.0 120.79011
Med kontokort (inte automatmissbruk) 3.0 -3.0 -50.0 76.0 -51.0 -40.0 60.00032 108.0 -51.0 -32.0 85.26361
Med hjälp av Internet 4.0 0.0 0.0 100.0 57.0 133.0 78.94778 114.0 62.0 119.0 90.00047
Investeringsbedrägeri 0.0 0.0 . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Överskridet eget konto 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Mot försäkringsbolag 1.0 1.0 . 4.0 2.0 100.0 3.15791 4.0 -2.0 -33.0 3.15791
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 0.0 -2.0 -100.0 27.0 0.0 0.0 21.3159 33.0 3.0 10.0 26.05277
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 14.0 -16.0 -53.0 244.0 133.0 120.0 192.63259 290.0 169.0 140.0 228.94857
Övrigt bedrägeri 16.0 -6.0 -27.0 208.0 -35.0 -14.0 164.21139 240.0 -79.0 -25.0 189.47468
Utpressning, ocker (4, 5 §) 0.0 -3.0 -100.0 15.0 5.0 50.0 11.84217 17.0 6.0 55.0 13.42112
Häleri, häleriförseelse (6, 6 a, 7, 7 a §) 3.0 1.0 50.0 33.0 -24.0 -42.0 26.05277 40.0 -30.0 -43.0 31.57911
Penninghäleri, penninghäleriförseelse (6 a, 7 a §) 0.0 0.0 . 0.0 -7.0 -100.0 0.0 0.0 -8.0 -100.0 0.0
Vanemässigt eller stor omfattning (6 §) 0.0 0.0 . 1.0 -6.0 -86.0 0.78948 2.0 -5.0 -71.0 1.57896
Övrigt 3.0 1.0 50.0 32.0 -11.0 -26.0 25.26329 38.0 -17.0 -31.0 30.00016
Övriga brott mot 9 kap. (3 a, 8–10 §) 2.0 2.0 . 16.0 5.0 45.0 12.63165 19.0 5.0 36.0 15.00008
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 7.0 -3.0 -30.0 108.0 16.0 17.0 85.26361 124.0 20.0 19.0 97.89525
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1–3 §) 1.0 -1.0 -50.0 22.0 4.0 22.0 17.36851 28.0 6.0 27.0 22.10538
Olovligt förfogande (4 §) 4.0 0.0 0.0 68.0 30.0 79.0 53.68449 74.0 30.0 68.0 58.42136
Trolöshet mot huvudman (5 §) 0.0 -1.0 -100.0 2.0 -6.0 -75.0 1.57896 2.0 -6.0 -75.0 1.57896
Olovligt brukande (7 §) 2.0 -1.0 -33.0 13.0 -6.0 -32.0 10.26321 17.0 -3.0 -15.0 13.42112
Fyndförseelse (8 §) 0.0 0.0 . 3.0 -4.0 -57.0 2.36843 3.0 -5.0 -63.0 2.36843
Behörighetsmissbruk (6 §) 0.0 0.0 . 0.0 -2.0 -100.0 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m3 1.0 1.0 . 1.0 -8.0 -89.0 0.78948 3.0 -26.0 -90.0 2.36843
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 1.0 1.0 . 0.78948
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Bokföringsbrott (5 §) 1.0 1.0 . 1.0 -8.0 -89.0 0.78948 2.0 -25.0 -93.0 1.57896
12 kap. Skadegörelsebrott 115.0 2.0 2.0 1122.0 -125.0 -10.0 885.79414 1304.0 -144.0 -10.0 1029.4791
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1–3 §) 115.0 3.0 3.0 1120.0 -122.0 -10.0 884.21518 1302.0 -141.0 -10.0 1027.90015
På motorfordon (inte genom brand) 38.0 6.0 19.0 377.0 26.0 7.0 297.63315 440.0 53.0 14.0 347.37025
Genom brand (även på motorfordon) 2.0 -3.0 -60.0 30.0 -13.0 -30.0 23.68434 34.0 -13.0 -28.0 26.84225
Klotter mot kollektivtrafik 0.0 0.0 . 2.0 -6.0 -75.0 1.57896 2.0 -7.0 -78.0 1.57896
Övrigt klotter 18.0 -3.0 -14.0 126.0 -116.0 -48.0 99.47421 156.0 -145.0 -48.0 123.15854
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 9.0 -11.0 -55.0 145.0 29.0 25.0 114.47429 175.0 42.0 32.0 138.15862
Annan skadegörelse (ej klotter) 48.0 14.0 41.0 440.0 -42.0 -9.0 347.37025 495.0 -71.0 -13.0 390.79153
Tagande av olovlig väg (4 §) 0.0 -1.0 -100.0 2.0 -3.0 -60.0 1.57896 2.0 -3.0 -60.0 1.57896
13–15 kap. Brott mot allmänheten 23.0 4.0 21.0 195.0 38.0 24.0 153.94818 226.0 42.0 23.0 178.42199
13 kap. Allmänfarliga brott 9.0 0.0 0.0 60.0 -8.0 -12.0 47.36867 68.0 -7.0 -9.0 53.68449
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 4.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 19.73695 26.0 -4.0 -13.0 20.52642
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 3.0 0.0 0.0 28.0 -5.0 -15.0 22.10538 34.0 -1.0 -3.0 26.84225
Vållande av brand 3.0 0.0 0.0 23.0 -2.0 -8.0 18.15799 29.0 3.0 12.0 22.89486
Annan allmänfarlig vårdslöshet 0.0 0.0 . 5.0 -3.0 -38.0 3.94739 5.0 -4.0 -44.0 3.94739
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet
med gift eller smittämne (7–9 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övriga brott mot 13 kap. (3–5 b, 10 §) 2.0 0.0 0.0 7.0 -3.0 -30.0 5.52634 8.0 -2.0 -20.0 6.31582
14 kap. Förfalskningsbrott 4.0 -2.0 -33.0 59.0 27.0 84.0 46.57919 67.0 29.0 76.0 52.89502
Urkundsförfalskning m.m. (1–4, 9 §) 3.0 -1.0 -25.0 47.0 23.0 96.0 37.10546 54.0 24.0 80.0 42.6318
Check 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Legitimationshandling 1.0 1.0 . 17.0 12.0 240.0 13.42112 17.0 10.0 143.0 13.42112
Handling som använts för illegal invandring:
svenskt eller utländskt pass, resedokument,
främlingspass, stickers för visering och
uppehållstillstånd 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övrig legitimationshandling 1.0 1.0 . 17.0 12.0 240.0 13.42112 17.0 10.0 143.0 13.42112
Övrig urkundsförfalskning 2.0 -2.0 -50.0 29.0 11.0 61.0 22.89486 36.0 14.0 64.0 28.4212
Signaturförfalskning (5, 9 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6 a, 9, 10 §) 1.0 0.0 0.0 8.0 5.0 167.0 6.31582 8.0 5.0 167.0 6.31582
Övriga brott mot 14 kap. (7–9 §) 0.0 -1.0 -100.0 4.0 -1.0 -20.0 3.15791 5.0 0.0 0.0 3.94739
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 10.0 6.0 150.0 76.0 19.0 33.0 60.00032 91.0 20.0 28.0 71.84248
Mened, osann partsutsaga m.m. (1–3 §) 2.0 2.0 . 12.0 9.0 300.0 9.47373 12.0 9.0 300.0 9.47373
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (7 §) 3.0 -1.0 -25.0 17.0 7.0 70.0 13.42112 20.0 . . .
Missbruk av urkund avseende pass och övriga
resedokument samt utfärdat pass på falska
grunder (11, 12 §) 1.0 1.0 . 20.0 -12.0 -38.0 15.78956 28.0 -6.0 -18.0 22.10538
Övriga brott mot 15 kap. (4 a, 4 b, 5,6, 8–13 §) 4.0 4.0 . 27.0 15.0 125.0 21.3159 31.0 . . .
16–20 kap. Brott mot staten 24.0 -11.0 -31.0 355.0 62.0 21.0 280.26463 439.0 78.0 22.0 346.58077
16 kap. Brott mot allmän ordning 6.0 3.0 100.0 59.0 37.0 168.0 46.57919 62.0 28.0 82.0 48.94763
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 2.0 2.0 . 10.0 5.0 100.0 7.89478 12.0 -2.0 -14.0 9.47373
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 3.0 3.0 . 5.0 2.0 67.0 3.94739 5.0 2.0 67.0 3.94739
Hets mot folkgrupp (8 §) 0.0 -1.0 -100.0 8.0 5.0 167.0 6.31582 8.0 5.0 167.0 6.31582
Olaga diskriminering (9 §) 1.0 1.0 . 3.0 2.0 200.0 2.36843 3.0 2.0 200.0 2.36843
Barnpornografibrott (10 a §) 0.0 0.0 . 9.0 6.0 200.0 7.1053 10.0 6.0 150.0 7.89478
Internetrelaterat barnpornografibrott 0.0 0.0 . 9.0 7.0 350.0 7.1053 10.0 7.0 233.0 7.89478
Övriga barnpornografibrott 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Övriga brott mot 16 kap. (1–6, 10–14 §) 0.0 -2.0 -100.0 24.0 17.0 243.0 18.94747 24.0 15.0 167.0 18.94747
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 11.0 -14.0 -56.0 208.0 29.0 16.0 164.21139 262.0 46.0 21.0 206.84319
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 3.0 1.0 50.0 46.0 17.0 59.0 36.31598 56.0 17.0 44.0 44.21076
Mot polisman (1 §) 0.0 -1.0 -100.0 12.0 6.0 100.0 9.47373 16.0 7.0 78.0 12.63165
Mot ordningsvakt (1 §) 2.0 1.0 100.0 23.0 7.0 44.0 18.15799 25.0 6.0 32.0 19.73695
Mot annan person (1, 5 §) 1.0 1.0 . 11.0 4.0 57.0 8.68426 15.0 4.0 36.0 11.84217
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 2.0 -1.0 -33.0 51.0 6.0 13.0 40.26337 68.0 12.0 21.0 53.68449
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 4.0 -1.0 -20.0 46.0 8.0 21.0 36.31598 52.0 9.0 21.0 41.05285
Bestickning (7 §) 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 . . .
Övergrepp i rättssak (10 §) 2.0 -12.0 -86.0 55.0 0.0 0.0 43.42128 74.0 . . .
Övriga brott mot 17 kap. (8, 9, 11–13, 15 §) 0.0 -1.0 -100.0 9.0 -2.0 -18.0 7.1053 11.0 . . .
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 7.0 0.0 0.0 88.0 -4.0 -4.0 69.47405 115.0 4.0 4.0 90.78995
Tjänstefel inkl. grovt (1 §) 7.0 0.0 0.0 78.0 -11.0 -12.0 61.57927 103.0 . . .
Mutbrott (2 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 2.0 . . .
Brott mot tystnadsplikt (3 §) 0.0 0.0 . 10.0 7.0 233.0 7.89478 10.0 . . .
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 246.0 1.0 0.0 2834.0 299.0 12.0 2237.3802 3267.0 . . 1.57896
Brott mot trafikbrottslagen 106.0 -39.0 -27.0 907.0 -35.0 -4.0 716.0564 1087.0 -36.0 -3.0 858.16241
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 0.0 -1.0 -100.0 11.0 1.0 10.0 8.68426 14.0 3.0 27.0 11.05269
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 27.0 -4.0 -13.0 299.0 19.0 7.0 236.05387 347.0 14.0 4.0 273.94881
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4 a §) 43.0 17.0 65.0 294.0 -27.0 -8.0 232.10648 339.0 -14.0 -4.0 267.63299
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 16.0 5.0 45.0 94.0 17.0 22.0 74.21092 113.0 10.0 10.0 89.211
Smitning (5 §) 20.0 -54.0 -73.0 188.0 -47.0 -20.0 148.42183 252.0 -47.0 -16.0 198.94842
Övriga brott (3 § 2 och 3 st §) 0.0 -2.0 -100.0 21.0 2.0 11.0 16.57903 22.0 -2.0 -8.0 17.36851
Brott mot narkotikastrafflagen 84.0 39.0 87.0 970.0 353.0 57.0 765.7935 1098.0 334.0 44.0 866.84667
Överlåtelse m.m. (1–3 a §) 4.0 2.0 100.0 171.0 131.0 328.0 135.00071 185.0 137.0 285.0 146.0534
Innehav (1–3 §) 24.0 15.0 167.0 270.0 101.0 60.0 213.15902 300.0 88.0 42.0 236.84335
Eget bruk (1–3 §) 56.0 23.0 70.0 523.0 122.0 30.0 412.89691 605.0 109.0 22.0 477.63409
Framställning (1–3 §) 0.0 -1.0 -100.0 6.0 -1.0 -14.0 4.73687 8.0 0.0 0.0 6.31582
Brott mot miljöbalken (29 kap.) 9.0 -1.0 -10.0 88.0 5.0 6.0 69.47405 117.0 20.0 21.0 92.36891
Miljöbrott inkl. grovt miljöbrott (1 §) 1.0 -3.0 -75.0 35.0 17.0 94.0 27.63172 47.0 26.0 124.0 37.10546
Brott eller förseelse mot områdesskydd (2, 2 a §) 0.0 -1.0 -100.0 6.0 -4.0 -40.0 4.73687 9.0 -4.0 -31.0 7.1053
Artskydd inkl grovt (2 b §) 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 2.0 1.0 100.0 1.57896
Miljöfarlig eller olovlig kemikaliehantering (3, 3 a §) 0.0 -1.0 -100.0 1.0 -7.0 -88.0 0.78948 1.0 -7.0 -88.0 0.78948
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av
tillstånd etc." (4 §, 1st) 4.0 3.0 300.0 14.0 -2.0 -13.0 11.05269 19.0 0.0 0.0 15.00008
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av
villkor etc. (4 §, 2 st) 1.0 0.0 0.0 7.0 1.0 17.0 5.52634 10.0 3.0 43.0 7.89478
Försvårande av miljökontroll (5 §) 0.0 -1.0 -100.0 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Bristfällig miljöinformation (6 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Nedskräpning (7 §) 3.0 3.0 . 21.0 0.0 0.0 16.57903 25.0 0.0 0.0 19.73695
Övriga brott mot miljöbalken (8 §) 0.0 -1.0 -100.0 3.0 1.0 50.0 2.36843 3.0 1.0 50.0 2.36843
Brott mot skattebrottslagen m.m.3 0.0 0.0 . 1.0 -2.0 -67.0 0.78948 1.0 -14.0 -93.0 0.78948
Brott mot skattebrottslagen (2–10 §) 0.0 0.0 . 1.0 -2.0 -67.0 0.78948 1.0 -13.0 -93.0 0.78948
Grovt skattebrott 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 1.0 -2.0 -100.0 0.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 -4.0 -100.0 0.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 0.0 0.0 . 1.0 -2.0 -67.0 0.78948 0.0 -5.0 -83.0 0.78948
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Skatteavdragsbrott (6 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 1.0 0.0 . 0.0
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös
skatteredovisning (8 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Försvårande av skattekontroll (10 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
Lagen om näringsförbud, överträdelse 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Aktiebolagslagen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Insiderbrott m.m. (2-4, 7 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Marknadsmissbruk (8 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Brott mot bidragsbrottslagen 1.0 0.0 0.0 99.0 -154.0 -61.0 78.15831 119.0 -156.0 -57.0 93.94786
Mot Försäkringskassan4 0.0 -1.0 -100.0 71.0 -169.0 -70.0 56.05293 81.0 -159.0 -66.0 63.9477
Mot kommunerna 0.0 0.0 . 10.0 10.0 . 7.89478 18.0 15.0 500.0 14.2106
Mot a-kassorna och Arbetsförmedlingen 0.0 0.0 . 17.0 5.0 42.0 13.42112 19.0 -12.0 -39.0 15.00008
Mot PPM, CSN och Migrationsverket 1.0 1.0 . 1.0 0.0 0.0 0.78948 1.0 0.0 0.0 0.78948
Brott mot övriga specialstraffrättsliga
författningar 46.0 2.0 5.0 769.0 132.0 21.0 607.10846 845.0 118.0 16.0 667.10877
Smugglingslagen (3–13 §)5 0.0 0.0 . 8.0 -1.0 -11.0 6.31582 8.0 -1.0 -11.0 6.31582
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej
narkotika (3–5, 7 §) 0.0 0.0 . 2.0 -1.0 -33.0 1.57896 2.0 -1.0 -33.0 1.57896
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av
narkotika (6, 7 §) 0.0 0.0 . 6.0 0.0 0.0 4.73687 6.0 0.0 0.0 4.73687
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8–11 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12–13 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Lagen om punktskattekontroll (5 kap. 1, 1 a §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . . .
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 0.0 0.0 . 1.0 -1.0 -50.0 0.78948 1.0 -1.0 -50.0 0.78948
Alkohollagen (10 kap.) 7.0 -2.0 -22.0 188.0 -56.0 -23.0 148.42183 197.0 -71.0 -26.0 155.52713
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1 a, 3 §) 2.0 -1.0 -33.0 13.0 4.0 44.0 10.26321 15.0 5.0 50.0 11.84217
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit-
tillverkning (1 § 3 p) 2.0 2.0 . 13.0 3.0 30.0 10.26321 13.0 3.0 30.0 10.26321
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning,
innehav och olovligt anskaffande av alkohol-
drycker (2, 3, 5 §) 1.0 -2.0 -67.0 34.0 -3.0 -8.0 26.84225 41.0 -12.0 -23.0 32.36859
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 2.0 -1.0 -33.0 128.0 -60.0 -32.0 101.05316 128.0 -67.0 -34.0 101.05316
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m. olovlig
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.78948 1.0 1.0 . 0.78948
Vapenlagen (9 kap. 1–3 §) 16.0 2.0 14.0 113.0 26.0 30.0 89.211 138.0 33.0 31.0 108.94794
Olaga innehav av pistol, kpist 2.0 0.0 0.0 14.0 -4.0 -22.0 11.05269 17.0 -3.0 -15.0 13.42112
Olaga innehav av jaktvapen 6.0 3.0 100.0 20.0 3.0 18.0 15.78956 24.0 5.0 26.0 18.94747
Olaga innehav av annat vapen 0.0 0.0 . 3.0 -3.0 -50.0 2.36843 4.0 -3.0 -43.0 3.15791
Annat brott mot vapenlagen 8.0 -1.0 -11.0 76.0 30.0 65.0 60.00032 93.0 34.0 58.0 73.42144
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 12.0 6.0 100.0 75.0 38.0 103.0 59.21084 87.0 29.0 50.0 68.68457
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 1.0 -4.0 -80.0 23.0 4.0 21.0 18.15799 27.0 7.0 35.0 21.3159
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur
och kungsörn) 0.0 -3.0 -100.0 8.0 4.0 100.0 6.31582 9.0 5.0 125.0 7.1053
Övriga brott mot jaktlagen 1.0 -1.0 -50.0 15.0 0.0 0.0 11.84217 18.0 2.0 13.0 14.2106
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 0.0 0.0 . 5.0 -2.0 -29.0 3.94739 5.0 -3.0 -38.0 3.94739
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 0.0 0.0 . 5.0 4.0 400.0 3.94739 5.0 4.0 400.0 3.94739
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §) 0.0 0.0 . 4.0 3.0 300.0 3.15791 5.0 3.0 150.0 3.94739
Utlänningslagen (20 kap.) 2.0 1.0 100.0 5.0 0.0 0.0 3.94739 7.0 1.0 17.0 5.52634
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i
Sverige (8 §) 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan
pass eller tillstånd som krävs för inresa i
Sverige (9 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 2.0 1.0 100.0 5.0 1.0 25.0 3.94739 7.0 3.0 75.0 5.52634
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 2.0 -3.0 -60.0 264.0 104.0 65.0 208.42215 270.0 102.0 61.0 213.15902
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 2.0 2.0 . 5.0 -3.0 -38.0 3.94739 7.0 -4.0 -36.0 5.52634
Personuppgiftslagen (49 §) 0.0 0.0 . 5.0 1.0 25.0 3.94739 5.0 1.0 25.0 3.94739
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 0.0 0.0 . 1.0 -1.0 -50.0 0.78948 1.0 -2.0 -67.0 0.78948
Sjölagen (20 kap.) 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Sjöfylleri (4, 5 §) 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6–9 §) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övriga författningar 4.0 0.0 0.0 66.0 16.0 32.0 52.10554 81.0 20.0 33.0 63.9477
1Punkt (.) innebär att ingen adekvat jämförelse kan göras jämfört med föregående period.
2Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp.
3Tidigare redovisades endast de anmälningar där det fanns en skäligen misstänkt person. I och med en systemomläggning redovisas sedan mitten av 2007 samtliga anmälda borgenärs- och skattebrott.
För vidare information se avsnitt Statistikens innehåll i sammanfattningen av anmälda brott eller i Kriminalstatistik 2008.
4Bedrägeri mot Försäkringskassa redovisades t.o.m. år 2007 under BrB kap. 9. Fr.o.m. år 2008 redovisas det under bidragsbrottslagen.
5Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.