Tabell P1
06 Jönköpings län
Anmälda brott, totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp och period då brottet anmälts, december 2007 samt ackumulerat under året och senaste 12 månaderna. Preliminära uppgifter.
Brottstyp Aktuell månad Ackumulerat under innevarande kalenderår Senaste 12 månaderna
Antal Förändring jämfört Antal Förändring jämfört Antal brott Antal Förändring jämfört Antal brott
brott med motsvarande brott med motsvarande per 100 000 brott med motsvarande per 100 000
(siffror inom parentes avser Dec 2007 månad föregående år Jan-Dec 2007 period föregående år invånare Jan-Dec 2007 period föregående år invånare
paragrafnummer) Absolut Procent Absolut Procent Absolut Procent
SAMTLIGA BROTT 2974.0 80.0 3.0 36861.0 4460.0 14.0 11118.149 36861.0 4460.0 14.0 11118.149
Brott mot brottsbalken 2654.0 79.0 3.0 32424.0 4118.0 15.0 9779.84491 32424.0 4118.0 15.0 9779.84491
3-7 kap. Brott mot person 547.0 -27.0 -5.0 6539.0 536.0 9.0 1972.31698 6539.0 536.0 9.0 1972.31698
3 kap. Brott mot liv och hälsa 244.0 13.0 6.0 2517.0 69.0 3.0 759.1867 2517.0 69.0 3.0 759.1867
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §§)1 1.0 1.0 . 7.0 4.0 133.0 2.11137 7.0 4.0 133.0 2.11137
Mot kvinna 0.0 0.0 . 4.0 4.0 . 1.20649 4.0 4.0 . 1.20649
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 4.0 4.0 . 1.20649 4.0 4.0 . 1.20649
Mot man 1.0 1.0 . 3.0 0.0 0.0 0.90487 3.0 0.0 0.0 0.90487
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 1.0 . 3.0 0.0 0.0 0.90487 3.0 0.0 0.0 0.90487
Kön okänt 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Försök till mord eller dråp (1, 2 §§) 1.0 0.0 0.0 14.0 -15.0 -52.0 4.22273 14.0 -15.0 -52.0 4.22273
Mot kvinna 0.0 -1.0 -100.0 7.0 -2.0 -22.0 2.11137 7.0 -2.0 -22.0 2.11137
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.30162 1.0 0.0 0.0 0.30162
Utan användning av skjutvapen 0.0 -1.0 -100.0 6.0 -2.0 -25.0 1.80974 6.0 -2.0 -25.0 1.80974
Mot man 1.0 1.0 . 7.0 -13.0 -65.0 2.11137 7.0 -13.0 -65.0 2.11137
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 2.0 -1.0 -33.0 0.60325 2.0 -1.0 -33.0 0.60325
Utan användning av skjutvapen 1.0 1.0 . 5.0 -12.0 -71.0 1.50812 5.0 -12.0 -71.0 1.50812
Kön okänt 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Barnadråp (3) 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.30162 1.0 1.0 . 0.30162
Misshandel inkl. grov (5, 6) 232.0 14.0 6.0 2396.0 93.0 4.0 722.69024 2396.0 93.0 4.0 722.69024
Misshandel mot barn 0-6 år 3.0 -1.0 -25.0 42.0 4.0 11.0 12.66819 42.0 4.0 11.0 12.66819
Obekant med offret 0.0 0.0 . 2.0 -3.0 -60.0 0.60325 2.0 -3.0 -60.0 0.60325
Utomhus 0.0 0.0 . 2.0 0.0 0.0 0.60325 2.0 0.0 0.0 0.60325
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 -3.0 -100.0 0.0 0.0 -3.0 -100.0 0.0
Bekant med offret 3.0 -1.0 -25.0 40.0 7.0 21.0 12.06495 40.0 7.0 21.0 12.06495
Utomhus 1.0 1.0 . 4.0 0.0 0.0 1.20649 4.0 0.0 0.0 1.20649
Inomhus 2.0 -2.0 -50.0 36.0 7.0 24.0 10.85845 36.0 7.0 24.0 10.85845
Misshandel mot barn 7-14 år 17.0 -2.0 -11.0 213.0 5.0 2.0 64.24584 213.0 5.0 2.0 64.24584
Obekant med offret 8.0 6.0 300.0 51.0 5.0 11.0 15.38281 51.0 5.0 11.0 15.38281
Utomhus 4.0 2.0 100.0 36.0 -2.0 -5.0 10.85845 36.0 -2.0 -5.0 10.85845
Inomhus 4.0 4.0 . 15.0 7.0 88.0 4.52435 15.0 7.0 88.0 4.52435
Bekant med offret 9.0 -8.0 -47.0 162.0 0.0 0.0 48.86303 162.0 0.0 0.0 48.86303
Utomhus 3.0 -1.0 -25.0 46.0 -7.0 -13.0 13.87469 46.0 -7.0 -13.0 13.87469
Inomhus 6.0 -7.0 -54.0 116.0 7.0 6.0 34.98834 116.0 7.0 6.0 34.98834
Misshandel mot kvinna 75.0 12.0 19.0 847.0 52.0 7.0 255.47522 847.0 52.0 7.0 255.47522
Obekant med offret 25.0 5.0 25.0 185.0 -6.0 -3.0 55.80037 185.0 -6.0 -3.0 55.80037
Utomhus 13.0 3.0 30.0 100.0 3.0 3.0 30.16236 100.0 3.0 3.0 30.16236
Inomhus 12.0 2.0 20.0 85.0 -9.0 -10.0 25.63801 85.0 -9.0 -10.0 25.63801
Bekant med offret 50.0 7.0 16.0 662.0 58.0 10.0 199.67485 662.0 58.0 10.0 199.67485
Utomhus 4.0 0.0 0.0 139.0 10.0 8.0 41.92569 139.0 10.0 8.0 41.92569
Inomhus 46.0 7.0 18.0 523.0 48.0 10.0 157.74916 523.0 48.0 10.0 157.74916
Misshandel mot man 137.0 5.0 4.0 1294.0 32.0 3.0 390.30099 1294.0 32.0 3.0 390.30099
Obekant med offret 109.0 27.0 33.0 847.0 64.0 8.0 255.47522 847.0 64.0 8.0 255.47522
Utomhus 67.0 21.0 46.0 592.0 50.0 9.0 178.56119 592.0 50.0 9.0 178.56119
Inomhus 42.0 6.0 17.0 255.0 14.0 6.0 76.91403 255.0 14.0 6.0 76.91403
Bekant med offret 28.0 -22.0 -44.0 447.0 -32.0 -7.0 134.82577 447.0 -32.0 -7.0 134.82577
Utomhus 9.0 -6.0 -40.0 217.0 13.0 6.0 65.45233 217.0 13.0 6.0 65.45233
Inomhus 19.0 -16.0 -46.0 230.0 -45.0 -16.0 69.37344 230.0 -45.0 -16.0 69.37344
Vållande till annans död (7, 10) 1.0 -1.0 -50.0 7.0 -5.0 -42.0 2.11137 7.0 -5.0 -42.0 2.11137
I samband med trafikolycka 0.0 -1.0 -100.0 2.0 -8.0 -80.0 0.60325 2.0 -8.0 -80.0 0.60325
I samband med arbetsolycka 1.0 1.0 . 2.0 2.0 . 0.60325 2.0 2.0 . 0.60325
Övriga fall 0.0 -1.0 -100.0 3.0 1.0 50.0 0.90487 3.0 1.0 50.0 0.90487
Vållande till kroppskada eller sjukdom (inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka) (8,10) 2.0 -1.0 -33.0 20.0 -12.0 -38.0 6.03247 20.0 -12.0 -38.0 6.03247
I samband med arbetsolycka 0.0 -2.0 -100.0 2.0 -2.0 -50.0 0.60325 2.0 -2.0 -50.0 0.60325
Övriga fall 2.0 1.0 100.0 18.0 -10.0 -36.0 5.42923 18.0 -10.0 -36.0 5.42923
Framkallande av fara för annan (9, 10) 7.0 0.0 0.0 72.0 3.0 4.0 21.7169 72.0 3.0 4.0 21.7169
Fara som framkallats för arbetstagare 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.30162 1.0 1.0 . 0.30162
Övriga fall 7.0 0.0 0.0 71.0 2.0 3.0 21.41528 71.0 2.0 3.0 21.41528
4 kap. Brott mot frihet och frid 257.0 -33.0 -11.0 3331.0 372.0 13.0 1004.70835 3331.0 372.0 13.0 1004.70835
Människohandel för sexuella ändamål (1 a) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1 a) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Grov fridskränkning (4a) 0.0 0.0 . 6.0 -4.0 -40.0 1.80974 6.0 -4.0 -40.0 1.80974
Grov kvinnofridskränkning (4a) 1.0 -2.0 -67.0 36.0 -4.0 -10.0 10.85845 36.0 -4.0 -10.0 10.85845
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 19.0 -1.0 -5.0 277.0 -8.0 -3.0 83.54975 277.0 -8.0 -3.0 83.54975
Olaga hot (5) 122.0 -7.0 -5.0 1438.0 3.0 0.0 433.73479 1438.0 3.0 0.0 433.73479
Mot person under 18 år 7.0 -1.0 -13.0 142.0 32.0 29.0 42.83056 142.0 32.0 29.0 42.83056
Mot kvinna 18 år eller äldre 52.0 -7.0 -12.0 608.0 -26.0 -4.0 183.38717 608.0 -26.0 -4.0 183.38717
Mot man 18 år eller äldre 57.0 0.0 0.0 646.0 -14.0 -2.0 194.84887 646.0 -14.0 -2.0 194.84887
Mot grupp 6.0 1.0 20.0 42.0 11.0 35.0 12.66819 42.0 11.0 35.0 12.66819
Ofredande (7) 110.0 -16.0 -13.0 1480.0 368.0 33.0 446.40299 1480.0 368.0 33.0 446.40299
Mot person under 18 år 4.0 -4.0 -50.0 118.0 3.0 3.0 35.59159 118.0 3.0 3.0 35.59159
Mot kvinna 18 år eller äldre 57.0 -35.0 -38.0 748.0 163.0 28.0 225.61448 748.0 163.0 28.0 225.61448
Mot man 18 år eller äldre 39.0 17.0 77.0 534.0 159.0 42.0 161.06702 534.0 159.0 42.0 161.06702
Mot grupp 10.0 6.0 150.0 80.0 43.0 116.0 24.12989 80.0 43.0 116.0 24.12989
Dataintrång (9c) 2.0 -5.0 -71.0 44.0 18.0 69.0 13.27144 44.0 18.0 69.0 13.27144
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) 3.0 -2.0 -40.0 50.0 -1.0 -2.0 15.08118 50.0 -1.0 -2.0 15.08118
5 kap. Ärekränkningsbrott 22.0 3.0 16.0 329.0 77.0 31.0 99.23418 329.0 77.0 31.0 99.23418
6 kap. Sexualbrott 21.0 -10.0 -32.0 332.0 17.0 5.0 100.13905 332.0 17.0 5.0 100.13905
Våldtäkt inkl. grov (1, 4) 10.0 2.0 25.0 133.0 49.0 58.0 40.11594 133.0 49.0 58.0 40.11594
Mot person under 15 år (4) 4.0 -1.0 -20.0 46.0 25.0 119.0 13.87469 46.0 25.0 119.0 13.87469
Fullbordad våldtäkt 4.0 -1.0 -20.0 45.0 25.0 125.0 13.57306 45.0 25.0 125.0 13.57306
Utomhus 1.0 1.0 . 2.0 -1.0 -33.0 0.60325 2.0 -1.0 -33.0 0.60325
Inomhus 3.0 -2.0 -40.0 43.0 26.0 153.0 12.96982 43.0 26.0 153.0 12.96982
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.30162 1.0 0.0 0.0 0.30162
Utomhus 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.30162 1.0 0.0 0.0 0.30162
Inomhus 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Mot person 15 år eller äldre (1) 6.0 3.0 100.0 87.0 24.0 38.0 26.24126 87.0 24.0 38.0 26.24126
Fullbordad våldtäkt 6.0 3.0 100.0 75.0 24.0 47.0 22.62177 75.0 24.0 47.0 22.62177
Utomhus 1.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 3.31786 11.0 0.0 0.0 3.31786
Inomhus 5.0 3.0 150.0 64.0 24.0 60.0 19.30391 64.0 24.0 60.0 19.30391
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 . 12.0 0.0 0.0 3.61948 12.0 0.0 0.0 3.61948
Utomhus 0.0 0.0 . 10.0 2.0 25.0 3.01624 10.0 2.0 25.0 3.01624
Inomhus 0.0 0.0 . 2.0 -2.0 -50.0 0.60325 2.0 -2.0 -50.0 0.60325
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5, 6, 7) 1.0 0.0 0.0 23.0 2.0 10.0 6.93734 23.0 2.0 10.0 6.93734
Mot person under 15 år 1.0 1.0 . 15.0 -1.0 -6.0 4.52435 15.0 -1.0 -6.0 4.52435
Nära relation till offret 1.0 1.0 . 6.0 -2.0 -25.0 1.80974 6.0 -2.0 -25.0 1.80974
Övriga fall 0.0 0.0 . 9.0 1.0 13.0 2.71461 9.0 1.0 13.0 2.71461
Mot person 15 år eller äldre 0.0 -1.0 -100.0 8.0 3.0 60.0 2.41299 8.0 3.0 60.0 2.41299
Utnyttjande av barn för sexuell posering, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (8)2 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.30162 1.0 0.0 0.0 0.30162
Köp av sexuell handling av barn (9)6 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Sexuellt ofredande (10) 10.0 -12.0 -55.0 174.0 -25.0 -13.0 52.48251 174.0 -25.0 -13.0 52.48251
Exhibitionism 4.0 2.0 100.0 34.0 10.0 42.0 10.2552 34.0 10.0 42.0 10.2552
Annat sexuellt ofredande 6.0 -14.0 -70.0 140.0 -35.0 -20.0 42.22731 140.0 -35.0 -20.0 42.22731
Mot person under 15 år 2.0 2.0 . 43.0 -1.0 -2.0 12.96982 43.0 -1.0 -2.0 12.96982
Övriga fall 4.0 -16.0 -80.0 97.0 -34.0 -26.0 29.25749 97.0 -34.0 -26.0 29.25749
Köp av sexuell tjänst (11)5 0.0 0.0 . 0.0 -7.0 -100.0 0.0 0.0 -7.0 -100.0 0.0
Koppleri, grovt koppleri (12) 0.0 0.0 . 1.0 -2.0 -67.0 0.30162 1.0 -2.0 -67.0 0.30162
7 kap. Brott mot familj 3.0 0.0 0.0 30.0 1.0 3.0 9.04871 30.0 1.0 3.0 9.04871
Egenmäktighet med barn (4) 3.0 0.0 0.0 30.0 1.0 3.0 9.04871 30.0 1.0 3.0 9.04871
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 1979.0 81.0 4.0 24602.0 3339.0 16.0 7420.54479 24602.0 3339.0 16.0 7420.54479
8 kap. Stöld, rån m.m. 1468.0 92.0 7.0 17695.0 2058.0 13.0 5337.23031 17695.0 2058.0 13.0 5337.23031
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7) 90.0 -11.0 -11.0 1433.0 42.0 3.0 432.22668 1433.0 42.0 3.0 432.22668
Bil 70.0 -5.0 -7.0 881.0 -17.0 -2.0 265.73043 881.0 -17.0 -2.0 265.73043
Försök till biltillgrepp 26.0 7.0 37.0 250.0 -23.0 -8.0 75.40591 250.0 -23.0 -8.0 75.40591
Fullbordat biltillgrepp 44.0 -12.0 -21.0 631.0 6.0 1.0 190.32452 631.0 6.0 1.0 190.32452
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran2 3.0 -1.0 -25.0 33.0 24.0 267.0 9.95358 33.0 24.0 267.0 9.95358
Övriga bilar 41.0 -11.0 -21.0 598.0 -18.0 -3.0 180.37094 598.0 -18.0 -3.0 180.37094
Motorcykel 6.0 3.0 100.0 147.0 25.0 20.0 44.33868 147.0 25.0 20.0 44.33868
Moped 11.0 -6.0 -35.0 310.0 23.0 8.0 93.50333 310.0 23.0 8.0 93.50333
Båt 0.0 0.0 . 19.0 -4.0 -17.0 5.73085 19.0 -4.0 -17.0 5.73085
Annat 3.0 -3.0 -50.0 76.0 15.0 25.0 22.9234 76.0 15.0 25.0 22.9234
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4) 92.0 -62.0 -40.0 1908.0 -18.0 -1.0 575.49791 1908.0 -18.0 -1.0 575.49791
Cykel 92.0 -61.0 -40.0 1864.0 -13.0 -1.0 562.22647 1864.0 -13.0 -1.0 562.22647
Båt 0.0 -1.0 -100.0 38.0 -6.0 -14.0 11.4617 38.0 -6.0 -14.0 11.4617
Annat 0.0 0.0 . 6.0 1.0 20.0 1.80974 6.0 1.0 20.0 1.80974
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 381.0 94.0 33.0 4179.0 929.0 29.0 1260.48519 4179.0 929.0 29.0 1260.48519
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 49.0 29.0 145.0 414.0 34.0 9.0 124.87219 414.0 34.0 9.0 124.87219
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 22.0 11.0 100.0 209.0 -31.0 -13.0 63.03934 209.0 -31.0 -13.0 63.03934
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 27.0 18.0 200.0 205.0 65.0 46.0 61.83285 205.0 65.0 46.0 61.83285
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 29.0 15.0 107.0 242.0 63.0 35.0 72.99292 242.0 63.0 35.0 72.99292
I butik, apotek, kiosk m.m. 35.0 1.0 3.0 467.0 207.0 80.0 140.85824 467.0 207.0 80.0 140.85824
I butik, varuhus o.d. 34.0 3.0 10.0 388.0 172.0 80.0 117.02997 388.0 172.0 80.0 117.02997
I kiosk, automat och skyltskåp 1.0 0.0 0.0 76.0 35.0 85.0 22.9234 76.0 35.0 85.0 22.9234
I apotek och läkemedelsförråd 0.0 -2.0 -100.0 3.0 0.0 0.0 0.90487 3.0 0.0 0.0 0.90487
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 87.0 10.0 13.0 1050.0 111.0 12.0 316.70482 1050.0 111.0 12.0 316.70482
I kontor 25.0 3.0 14.0 249.0 -43.0 -15.0 75.10429 249.0 -43.0 -15.0 75.10429
Övrigt 62.0 7.0 13.0 801.0 154.0 24.0 241.60054 801.0 154.0 24.0 241.60054
I bostad, fritidshus m.m. 112.0 36.0 47.0 1186.0 232.0 24.0 357.72564 1186.0 232.0 24.0 357.72564
I bostad (lägenhet, villa) 63.0 39.0 163.0 435.0 107.0 33.0 131.20628 435.0 107.0 33.0 131.20628
Villa, radhus o.d. 50.0 37.0 285.0 246.0 49.0 25.0 74.19942 246.0 49.0 25.0 74.19942
Fullbordat inbrott 41.0 28.0 215.0 205.0 41.0 25.0 61.83285 205.0 41.0 25.0 61.83285
Försök till inbrott 9.0 9.0 . 41.0 8.0 24.0 12.36657 41.0 8.0 24.0 12.36657
Lägenhet 13.0 2.0 18.0 189.0 58.0 44.0 57.00687 189.0 58.0 44.0 57.00687
Fullbordat inbrott 10.0 1.0 11.0 157.0 43.0 38.0 47.35491 157.0 43.0 38.0 47.35491
Försök till inbrott 3.0 1.0 50.0 32.0 15.0 88.0 9.65196 32.0 15.0 88.0 9.65196
I källare och på vind 20.0 -10.0 -33.0 362.0 15.0 4.0 109.18776 362.0 15.0 4.0 109.18776
I fritidshus 29.0 7.0 32.0 389.0 110.0 39.0 117.3316 389.0 110.0 39.0 117.3316
Övrigt 69.0 3.0 5.0 820.0 282.0 52.0 247.33138 820.0 282.0 52.0 247.33138
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1,2,4) 2.0 2.0 . 14.0 5.0 56.0 4.22273 14.0 5.0 56.0 4.22273
Från militärt förråd/inom militärförläggning 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.30162 1.0 0.0 0.0 0.30162
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 1.0 1.0 . 8.0 4.0 100.0 2.41299 8.0 4.0 100.0 2.41299
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 1.0 1.0 . 5.0 1.0 25.0 1.50812 5.0 1.0 25.0 1.50812
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) 844.0 31.0 4.0 9668.0 890.0 10.0 2916.09735 9668.0 890.0 10.0 2916.09735
Från fordon m.m. 202.0 26.0 15.0 3059.0 294.0 11.0 922.66671 3059.0 294.0 11.0 922.66671
Ur och från motordrivet fordon 188.0 29.0 18.0 2768.0 249.0 10.0 834.89424 2768.0 249.0 10.0 834.89424
Från cykel 0.0 -1.0 -100.0 26.0 11.0 73.0 7.84221 26.0 11.0 73.0 7.84221
Från båt 0.0 -2.0 -100.0 80.0 4.0 5.0 24.12989 80.0 4.0 5.0 24.12989
Under yrkesmässig transport 14.0 0.0 0.0 185.0 30.0 19.0 55.80037 185.0 30.0 19.0 55.80037
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran2 11.0 1.0 10.0 155.0 87.0 128.0 46.75166 155.0 87.0 128.0 46.75166
Under övrig yrkesmässig transport 3.0 -1.0 -25.0 30.0 -57.0 -66.0 9.04871 30.0 -57.0 -66.0 9.04871
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 70.0 -3.0 -4.0 729.0 116.0 19.0 219.88363 729.0 116.0 19.0 219.88363
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 27.0 -8.0 -23.0 311.0 9.0 3.0 93.80495 311.0 9.0 3.0 93.80495
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 43.0 5.0 13.0 418.0 107.0 34.0 126.07868 418.0 107.0 34.0 126.07868
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 49.0 -23.0 -32.0 414.0 28.0 7.0 124.87219 414.0 28.0 7.0 124.87219
I butik, varuhus o.d. 167.0 -7.0 -4.0 1771.0 37.0 2.0 534.17547 1771.0 37.0 2.0 534.17547
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 83.0 62.0 295.0 366.0 127.0 53.0 110.39425 366.0 127.0 53.0 110.39425
I kontor 69.0 66.0 2200.0 189.0 126.0 200.0 57.00687 189.0 126.0 200.0 57.00687
Övrigt 14.0 -4.0 -22.0 177.0 1.0 1.0 53.38738 177.0 1.0 1.0 53.38738
I bostad m.m. 46.0 0.0 0.0 507.0 80.0 19.0 152.92319 507.0 80.0 19.0 152.92319
I bostad (lägenhet, villa) 45.0 4.0 10.0 461.0 98.0 27.0 139.0485 461.0 98.0 27.0 139.0485
I källare och på vind 1.0 -4.0 -80.0 46.0 -18.0 -28.0 13.87469 46.0 -18.0 -28.0 13.87469
Väskryckning (inte rån) 2.0 1.0 100.0 36.0 4.0 13.0 10.85845 36.0 4.0 13.0 10.85845
Fickstöld 78.0 -20.0 -20.0 954.0 218.0 30.0 287.74895 954.0 218.0 30.0 287.74895
Övrigt 147.0 -5.0 -3.0 1832.0 -14.0 -1.0 552.57451 1832.0 -14.0 -1.0 552.57451
Rån inkl grovt (5,6) 17.0 3.0 21.0 147.0 22.0 18.0 44.33868 147.0 22.0 18.0 44.33868
Bankrån 0.0 0.0 . 1.0 -1.0 -50.0 0.30162 1.0 -1.0 -50.0 0.30162
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 1.0 -1.0 -50.0 0.30162 1.0 -1.0 -50.0 0.30162
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Postrån 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Butiksrån 1.0 1.0 . 13.0 1.0 8.0 3.92111 13.0 1.0 8.0 3.92111
Med användning av skjutvapen 1.0 1.0 . 5.0 0.0 0.0 1.50812 5.0 0.0 0.0 1.50812
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 8.0 1.0 14.0 2.41299 8.0 1.0 14.0 2.41299
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.30162 1.0 1.0 . 0.30162
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.30162 1.0 1.0 . 0.30162
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Rån mot värdetransport 0.0 0.0 . 0.0 -2.0 -100.0 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 -2.0 -100.0 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Taxirån 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Rån mot handikappad 0.0 0.0 . 3.0 3.0 . 0.90487 3.0 3.0 . 0.90487
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 3.0 3.0 . 0.90487 3.0 3.0 . 0.90487
Personrån 15.0 5.0 50.0 103.0 25.0 32.0 31.06723 103.0 25.0 32.0 31.06723
Utomhus 13.0 6.0 86.0 86.0 21.0 32.0 25.93963 86.0 21.0 32.0 25.93963
Med användning av skjutvapen 1.0 1.0 . 2.0 -1.0 -33.0 0.60325 2.0 -1.0 -33.0 0.60325
Utan användning av skjutvapen 12.0 5.0 71.0 84.0 22.0 35.0 25.33639 84.0 22.0 35.0 25.33639
Inomhus 2.0 -1.0 -33.0 17.0 4.0 31.0 5.1276 17.0 4.0 31.0 5.1276
Med användning av skjutvapen 0.0 -1.0 -100.0 0.0 -5.0 -100.0 0.0 0.0 -5.0 -100.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 0.0 0.0 17.0 9.0 113.0 5.1276 17.0 9.0 113.0 5.1276
Övriga rån 1.0 -3.0 -75.0 26.0 -5.0 -16.0 7.84221 26.0 -5.0 -16.0 7.84221
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 . 5.0 1.0 25.0 1.50812 5.0 1.0 25.0 1.50812
Utan användning av skjutvapen 1.0 -3.0 -75.0 21.0 -6.0 -22.0 6.3341 21.0 -6.0 -22.0 6.3341
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) 42.0 35.0 500.0 346.0 188.0 119.0 104.36178 346.0 188.0 119.0 104.36178
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 115.0 3.0 3.0 2073.0 545.0 36.0 625.26581 2073.0 545.0 36.0 625.26581
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3) 110.0 23.0 26.0 1928.0 578.0 43.0 581.53038 1928.0 578.0 43.0 581.53038
Checkbedrägeri 1.0 0.0 0.0 6.0 5.0 500.0 1.80974 6.0 5.0 500.0 1.80974
Automatmissbruk 4.0 1.0 33.0 70.0 13.0 23.0 21.11365 70.0 13.0 23.0 21.11365
Med kontokort (inte automatmissbruk) 24.0 10.0 71.0 183.0 -132.0 -42.0 55.19713 183.0 -132.0 -42.0 55.19713
Med hjälp av Internet2 1.0 -6.0 -86.0 98.0 81.0 476.0 29.55912 98.0 81.0 476.0 29.55912
Överskridet eget konto 0.0 0.0 . 0.0 -2.0 -100.0 0.0 0.0 -2.0 -100.0 0.0
Mot försäkringskassa 9.0 -1.0 -10.0 466.0 397.0 575.0 140.55662 466.0 397.0 575.0 140.55662
Mot försäkringsbolag 0.0 0.0 . 5.0 -2.0 -29.0 1.50812 5.0 -2.0 -29.0 1.50812
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 8.0 5.0 167.0 76.0 20.0 36.0 22.9234 76.0 20.0 36.0 22.9234
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 7.0 5.0 250.0 47.0 6.0 15.0 14.17631 47.0 6.0 15.0 14.17631
Övrigt bedrägeri 56.0 9.0 19.0 977.0 192.0 24.0 294.6863 977.0 192.0 24.0 294.6863
Utpressning, ocker (4, 5) 0.0 -1.0 -100.0 31.0 0.0 0.0 9.35033 31.0 0.0 0.0 9.35033
Häleri, häleriförseelse (6, 6 a, 7) 4.0 -14.0 -78.0 68.0 -43.0 -39.0 20.51041 68.0 -43.0 -39.0 20.51041
Vanemässigt eller stor omfattning 0.0 -5.0 -100.0 12.0 -9.0 -43.0 3.61948 12.0 -9.0 -43.0 3.61948
Övrigt 4.0 -9.0 -69.0 56.0 -34.0 -38.0 16.89092 56.0 -34.0 -38.0 16.89092
Övriga brott mot 9 kap. (3 a, 8-10) 1.0 -5.0 -83.0 46.0 10.0 28.0 13.87469 46.0 10.0 28.0 13.87469
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 7.0 -1.0 -13.0 149.0 -1.0 -1.0 44.94192 149.0 -1.0 -1.0 44.94192
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3) 0.0 0.0 . 32.0 -1.0 -3.0 9.65196 32.0 -1.0 -3.0 9.65196
Olovligt förfogande (4) 5.0 4.0 400.0 44.0 12.0 38.0 13.27144 44.0 12.0 38.0 13.27144
Trolöshet mot huvudman (5) 1.0 1.0 . 9.0 4.0 80.0 2.71461 9.0 4.0 80.0 2.71461
Olovligt brukande (7) 1.0 -5.0 -83.0 62.0 -15.0 -19.0 18.70067 62.0 -15.0 -19.0 18.70067
Fyndförseelse (8) 0.0 -1.0 -100.0 1.0 -2.0 -67.0 0.30162 1.0 -2.0 -67.0 0.30162
Behörighetsmissbruk (6) 0.0 0.0 . 1.0 1.0 . 0.30162 1.0 1.0 . 0.30162
11 kap. Brott mot borgenärer m.m.3 0.0 . . 49.0 . . 14.77956 49.0 . . 14.77956
Oredlighet mot borgenärer (1, 2) 0.0 . . 3.0 . . 0.90487 3.0 . . 0.90487
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2)2 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Bokföringsbrott (5) 0.0 . . 46.0 . . 13.87469 46.0 . . 13.87469
Okänt 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
12 kap. Skadegörelsebrott 389.0 -3.0 -1.0 4636.0 796.0 21.0 1398.3272 4636.0 796.0 21.0 1398.3272
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3) 389.0 -3.0 -1.0 4633.0 794.0 21.0 1397.42232 4633.0 794.0 21.0 1397.42232
På motorfordon (inte genom brand) 133.0 14.0 12.0 1641.0 183.0 13.0 494.96439 1641.0 183.0 13.0 494.96439
Genom brand (även på motorfordon) 19.0 -20.0 -51.0 189.0 18.0 11.0 57.00687 189.0 18.0 11.0 57.00687
Klotter mot kollektivtrafik 4.0 2.0 100.0 29.0 -1.0 -3.0 8.74709 29.0 -1.0 -3.0 8.74709
Övrigt klotter 38.0 28.0 280.0 388.0 163.0 72.0 117.02997 388.0 163.0 72.0 117.02997
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 46.0 -3.0 -6.0 667.0 201.0 43.0 201.18297 667.0 201.0 43.0 201.18297
Annan skadegörelse (ej klotter) 149.0 -24.0 -14.0 1719.0 230.0 15.0 518.49104 1719.0 230.0 15.0 518.49104
Tagande av olovlig väg (4) 0.0 0.0 . 3.0 2.0 200.0 0.90487 3.0 2.0 200.0 0.90487
13-15 kap. Brott mot allmänheten 57.0 8.0 16.0 555.0 65.0 13.0 167.40112 555.0 65.0 13.0 167.40112
13 kap. Allmänfarliga brott 23.0 -4.0 -15.0 254.0 39.0 18.0 76.6124 254.0 39.0 18.0 76.6124
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) 5.0 -3.0 -38.0 73.0 8.0 12.0 22.01853 73.0 8.0 12.0 22.01853
Allmänfarlig vårdslöshet (6) 18.0 3.0 20.0 165.0 28.0 20.0 49.7679 165.0 28.0 20.0 49.7679
Vållande av brand 15.0 2.0 15.0 137.0 21.0 18.0 41.32244 137.0 21.0 18.0 41.32244
Annan allmänfarlig vårdslöshet 3.0 1.0 50.0 28.0 7.0 33.0 8.44546 28.0 7.0 33.0 8.44546
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10) 0.0 -4.0 -100.0 16.0 3.0 23.0 4.82598 16.0 3.0 23.0 4.82598
14 kap. Förfalskningsbrott 13.0 3.0 30.0 186.0 13.0 8.0 56.102 186.0 13.0 8.0 56.102
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) 9.0 0.0 0.0 128.0 7.0 6.0 38.60783 128.0 7.0 6.0 38.60783
Check 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Legitimationshandling 2.0 -1.0 -33.0 22.0 5.0 29.0 6.63572 22.0 5.0 29.0 6.63572
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 0.0 -1.0 -100.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Övrig legitimationshandling 2.0 0.0 0.0 22.0 6.0 38.0 6.63572 22.0 6.0 38.0 6.63572
Övrig urkundsförfalskning 7.0 1.0 17.0 106.0 3.0 3.0 31.97211 106.0 3.0 3.0 31.97211
Signaturförfalskning (5, 9) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6 a, 9, 10) 3.0 3.0 . 33.0 12.0 57.0 9.95358 33.0 12.0 57.0 9.95358
Övriga brott mot 14 kap. (7-9) 1.0 0.0 0.0 25.0 -6.0 -19.0 7.54059 25.0 -6.0 -19.0 7.54059
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 21.0 9.0 75.0 115.0 13.0 13.0 34.68672 115.0 13.0 13.0 34.68672
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) 0.0 -2.0 -100.0 11.0 3.0 38.0 3.31786 11.0 3.0 38.0 3.31786
Missbruk av urkund avseende svenskt eller utländskt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass, resedokument, främlingspass, stickers för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
visering och uppehållstillstånd (12) 1.0 -2.0 -67.0 6.0 -3.0 -33.0 1.80974 6.0 -3.0 -33.0 1.80974
Övriga brott mot 15 kap. (4-11, 13) 20.0 13.0 186.0 98.0 13.0 15.0 29.55912 98.0 13.0 15.0 29.55912
16-20 kap. Brott mot staten 71.0 17.0 31.0 728.0 178.0 32.0 219.58201 728.0 178.0 32.0 219.58201
16 kap. Brott mot allmän ordning 9.0 1.0 13.0 145.0 36.0 33.0 43.73543 145.0 36.0 33.0 43.73543
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 3.0 0.0 0.0 26.0 -1.0 -4.0 7.84221 26.0 -1.0 -4.0 7.84221
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 1.0 1.0 . 3.0 -2.0 -40.0 0.90487 3.0 -2.0 -40.0 0.90487
Hets mot folkgrupp (8) 2.0 0.0 0.0 41.0 18.0 78.0 12.36657 41.0 18.0 78.0 12.36657
Olaga diskriminering (9) 0.0 -1.0 -100.0 9.0 4.0 80.0 2.71461 9.0 4.0 80.0 2.71461
Barnpornografibrott (10 a) 0.0 0.0 . 6.0 -5.0 -45.0 1.80974 6.0 -5.0 -45.0 1.80974
Internetrelaterat barnpornografibrott2 0.0 0.0 . 3.0 3.0 . 0.90487 3.0 3.0 . 0.90487
Övriga barnpornografibrott 0.0 0.0 . 3.0 -8.0 -73.0 0.90487 3.0 -8.0 -73.0 0.90487
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14) 3.0 1.0 50.0 60.0 22.0 58.0 18.09742 60.0 22.0 58.0 18.09742
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 57.0 15.0 36.0 466.0 72.0 18.0 140.55662 466.0 72.0 18.0 140.55662
Våld mot tjänsteman (1, 5) 15.0 8.0 114.0 123.0 17.0 16.0 37.09971 123.0 17.0 16.0 37.09971
Mot polisman (1) 2.0 1.0 100.0 28.0 11.0 65.0 8.44546 28.0 11.0 65.0 8.44546
Mot ordningsvakt (1) 9.0 6.0 200.0 47.0 14.0 42.0 14.17631 47.0 14.0 42.0 14.17631
Mot annan person (1, 5) 4.0 1.0 33.0 48.0 -8.0 -14.0 14.47793 48.0 -8.0 -14.0 14.47793
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) 23.0 6.0 35.0 166.0 33.0 25.0 50.06952 166.0 33.0 25.0 50.06952
Våldsamt motstånd (4, 5) 6.0 0.0 0.0 61.0 7.0 13.0 18.39904 61.0 7.0 13.0 18.39904
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) 13.0 1.0 8.0 116.0 15.0 15.0 34.98834 116.0 15.0 15.0 34.98834
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 5.0 1.0 25.0 117.0 70.0 149.0 35.28997 117.0 70.0 149.0 35.28997
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 320.0 1.0 0.0 4437.0 342.0 8.0 1338.30409 4437.0 342.0 8.0 1338.30409
Brott mot trafikbrottslagen 172.0 20.0 13.0 2164.0 117.0 6.0 652.71356 2164.0 117.0 6.0 652.71356
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 0.0 -2.0 -100.0 18.0 -3.0 -14.0 5.42923 18.0 -3.0 -14.0 5.42923
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 66.0 5.0 8.0 965.0 54.0 6.0 291.06681 965.0 54.0 6.0 291.06681
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) 45.0 4.0 10.0 510.0 -27.0 -5.0 153.82806 510.0 -27.0 -5.0 153.82806
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 12.0 1.0 9.0 222.0 3.0 1.0 66.96045 222.0 3.0 1.0 66.96045
Smitning (5) 47.0 11.0 31.0 406.0 74.0 22.0 122.4592 406.0 74.0 22.0 122.4592
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 2.0 1.0 100.0 43.0 16.0 59.0 12.96982 43.0 16.0 59.0 12.96982
Brott mot narkotikastrafflagen 82.0 -26.0 -24.0 1203.0 63.0 6.0 362.85324 1203.0 63.0 6.0 362.85324
Överlåtelse m.m. (1-3a) 1.0 -2.0 -67.0 43.0 6.0 16.0 12.96982 43.0 6.0 16.0 12.96982
Innehav (1-3) 18.0 -5.0 -22.0 286.0 -18.0 -6.0 86.26436 286.0 -18.0 -6.0 86.26436
Eget bruk (1-3) 63.0 -19.0 -23.0 870.0 118.0 16.0 262.41257 870.0 118.0 16.0 262.41257
Innehav och eget bruk (1-3) 0.0 0.0 . 0.0 -45.0 -100.0 0.0 0.0 -45.0 -100.0 0.0
Framställning (1-3) 0.0 0.0 . 4.0 2.0 100.0 1.20649 4.0 2.0 100.0 1.20649
Brott mot miljöbalken3 11.0 . . 242.0 . . 72.99292 242.0 . . 72.99292
Miljöbrott, grovt miljöbrott (1) 9.0 . . 105.0 . . 31.67048 105.0 . . 31.67048
Vållande till miljöstörning (2) 0.0 . . 5.0 . . 1.50812 5.0 . . 1.50812
Miljöfarlig kemikaliehantering (3) 0.0 . . 10.0 . . 3.01624 10.0 . . 3.01624
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 1.0 . . 17.0 . . 5.1276 17.0 . . 5.1276
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 0.0 . . 6.0 . . 1.80974 6.0 . . 1.80974
Försvårande av miljökontroll (5) 0.0 . . 3.0 . . 0.90487 3.0 . . 0.90487
Bristfällig miljöinformation (6) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Nedskräpning (7) 1.0 . . 92.0 . . 27.74937 92.0 . . 27.74937
Brott mot miljöbalken "avseende naturvård och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
artskydd" (8 § 1-5, 8-11, 16, 17, 28 p) 0.0 . . 1.0 . . 0.30162 1.0 . . 0.30162
Brott mot miljöbalken "avseende miljöskydd och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
vattenverksamhet" (8 § 6, 7, 12-15 p) 0.0 . . 2.0 . . 0.60325 2.0 . . 0.60325
Brott mot miljöbalken "i samband med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kemikaliehantering etc." (8 § 18-27 p) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
"Förbud mot djurhållning m.m." (9) 0.0 . . 1.0 . . 0.30162 1.0 . . 0.30162
"Obehörig befattning m. djur eller växtart etc." (10) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Brott mot skattebrottslagen m.m.3 0.0 . . 150.0 . . 45.24355 150.0 . . 45.24355
Brott mot skattebrottslagen (2-10) 0.0 . . 150.0 . . 45.24355 150.0 . . 45.24355
Grovt skattebrott 0.0 . . 8.0 . . 2.41299 8.0 . . 2.41299
Skattebrott (2), skatteförseelse (3), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4) 0.0 . . 100.0 . . 30.16236 100.0 . . 30.16236
Skattebrott (2), skatteförseelse (3), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4) 0.0 . . 24.0 . . 7.23897 24.0 . . 7.23897
Vårdslös skatteuppgift (5) 0.0 . . 1.0 . . 0.30162 1.0 . . 0.30162
Skatteavdragsbrott (6) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Skatteredovisningsbrott (7), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Försvårande av skattekontroll (10) 0.0 . . 17.0 . . 5.1276 17.0 . . 5.1276
Lagen om näringsförbud (överträdelse) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Aktiebolagslagen 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Insiderstrafflagen (2-7) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Insiderstrafflagen: otillbörlig kurspåverkan (9) 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 . . 0.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 55.0 11.0 25.0 678.0 49.0 8.0 204.50083 678.0 49.0 8.0 204.50083
Smugglingslagen (3-13)4 1.0 1.0 . 41.0 37.0 925.0 12.36657 41.0 37.0 925.0 12.36657
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel (ej 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika) (3-5, 7) 1.0 1.0 . 41.0 37.0 925.0 12.36657 41.0 37.0 925.0 12.36657
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (6, 7) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12-13) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) 0.0 0.0 . 2.0 -1.0 -33.0 0.60325 2.0 -1.0 -33.0 0.60325
Alkohollagen (10 kap. 1-7 §§) 8.0 8.0 . 46.0 18.0 64.0 13.87469 46.0 18.0 64.0 13.87469
Olovlig sprittillverkning m.m. (10 kap. 1, 1a, 3 §§) 1.0 1.0 . 2.0 0.0 0.0 0.60325 2.0 0.0 0.0 0.60325
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (10 kap 1 § 3 p) 1.0 1.0 . 1.0 -1.0 -50.0 0.30162 1.0 -1.0 -50.0 0.30162
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (10 kap 2, 3, 5 §§) 3.0 3.0 . 34.0 16.0 89.0 10.2552 34.0 16.0 89.0 10.2552
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (10 kap. 4 §) 0.0 0.0 . 1.0 0.0 0.0 0.30162 1.0 0.0 0.0 0.30162
Olovlig dryckeshantering (10 kap. 6, 7 §§) 3.0 3.0 . 8.0 3.0 60.0 2.41299 8.0 3.0 60.0 2.41299
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §§) 6.0 2.0 50.0 121.0 8.0 7.0 36.49646 121.0 8.0 7.0 36.49646
Olaga innehav av pistol, kpist 0.0 0.0 . 18.0 -3.0 -14.0 5.42923 18.0 -3.0 -14.0 5.42923
Olaga innehav av jaktvapen 0.0 0.0 . 9.0 1.0 13.0 2.71461 9.0 1.0 13.0 2.71461
Olaga innehav av annat vapen 2.0 1.0 100.0 34.0 2.0 6.0 10.2552 34.0 2.0 6.0 10.2552
Annat brott mot vapenlagen 4.0 1.0 33.0 60.0 8.0 15.0 18.09742 60.0 8.0 15.0 18.09742
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 ) 5.0 -14.0 -74.0 176.0 -25.0 -12.0 53.08576 176.0 -25.0 -12.0 53.08576
Jaktlagen (43, 44, 46) 3.0 0.0 0.0 24.0 8.0 50.0 7.23897 24.0 8.0 50.0 7.23897
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och kungsörn)2 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övriga brott mot jaktlagen 3.0 0.0 0.0 24.0 8.0 50.0 7.23897 24.0 8.0 50.0 7.23897
Fiskelagen (37, 38, 40) 0.0 -1.0 -100.0 13.0 2.0 18.0 3.92111 13.0 2.0 18.0 3.92111
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1 §) 0.0 0.0 . 5.0 -2.0 -29.0 1.50812 5.0 -2.0 -29.0 1.50812
Utlänningslagen (20 kap.) 1.0 0.0 0.0 35.0 -15.0 -30.0 10.55683 35.0 -15.0 -30.0 10.55683
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 ) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 ) 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7) 1.0 0.0 0.0 35.0 -15.0 -30.0 10.55683 35.0 -15.0 -30.0 10.55683
Lagen om besöksförbud (överträdelse, 24) 23.0 17.0 283.0 106.0 27.0 34.0 31.97211 106.0 27.0 34.0 31.97211
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang2 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3) 2.0 2.0 . 19.0 4.0 27.0 5.73085 19.0 4.0 27.0 5.73085
Personuppgiftslagen (49) 0.0 0.0 . 1.0 -1.0 -50.0 0.30162 1.0 -1.0 -50.0 0.30162
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 0.0 -1.0 -100.0 2.0 1.0 100.0 0.60325 2.0 1.0 100.0 0.60325
Sjöfylleri 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Övriga sjötrafikbrott med fängelse i straffskalan 0.0 0.0 . 0.0 -1.0 -100.0 0.0 0.0 -1.0 -100.0 0.0
Övriga författningar 6.0 -3.0 -33.0 87.0 -10.0 -10.0 26.24126 87.0 -10.0 -10.0 26.24126
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp.
2Brottsrubriceringen införs successivt under år 2006, vilket medför ofullständiga uppgifter i statistiken för detta år.
3Statistiken över borgenärsbrott, skattebrott och miljöbrott är inte komplett.
4Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.
5Tidigare: Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster men ingår från och med den första april 2005 i BrB 6 kap.
6Tidigare: Förförelse av ungdom

Anmälda brott första halvåret 2007, procentuell förändring jämfört första halvåret 2006 och antal brott per 100 000 inv. år, efter brottstyp. Preliminära uppgifter
Brottstyp År 2007 Procentuell förändring jämfört med första halvåret år 2006 Antal brott per 100 000 inv.
\bSAMTLIGA BROTT 36861 14 11118
\bBrott mot brottsbalken 32424 15 9780
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång 7 133 2
Misshandel inkl. grov 2396 4 723
\idärav mot barn 0-6 år 42 11 13
\t\imot barn 7-14 år 213 2 64
\t\imot kvinnor 847 7 255
Sexualbrott 332 5 100
\idärav våldtäkt inkl. grov 133 58 40
Biltillgrepp 881 -2 266
Cykelstöld 1864 -1 562
Inbrottsstöld 4179 29 1260
\idärav inbrottsstöld i bostad 435 33 131
Stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon 2768 10 835
Stöld/snatteri i butik och varuhus 1771 2 534
Rån inkl. grovt 147 18 44
\idärav bankrån 1 -50 0
\t\ipostrån 0 0 0
\t\ibutiksrån 13 8 4
\t\ipersonrån 103 32 31
Bedrägeri och annan oredlighet 2073 36 625
Skadegörelse 4636 21 1398
\bÖvriga brott
Rattfylleri inkl. grovt (exkl. narkotika) 510 -5 154
Brott mot narkotikastrafflagen 1203 6 363