Tabell 13.1. Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter storstadskommuner där brotten har begåtts, per 100 000 invånare, år 2012.
Motiv
Stockholm Göteborg Malmö Totalt storstads- kommunerna
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000
Främlingsfientliga/rasistiska 702 80 200 38 126 41 1 029 60
Antisemitiska 31 4 27 5 66 22 124 7
Islamofobiska 33 4 27 5 25 8 85 5
Kristofobiska och andra antireligiösa 14 2 10 2 6 2 31 2
Homofobiska, bifobiska och heterofobiska 145 17 41 8 19 6 205 12
Totalt per kommun 926 106 306 58 242 79 1 474 87
därav med tecken på koppling till högerextremism och nationalsocialism 87 10 33 6 25 8 140 8
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats med anledning av låga tal.
Uppskattade siffror baserade på en urvalsundersökning. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2. Till följd av avrundningar i skattningen stämmer inte alltid summeringen av tabellen med den skattade totalsiffran.
Antal per 100 000 baseras på storstadskommunernas medelfolkmängd 2012, siffrorna är hämtade från SCB.