Tabell 811.
Antal och andel återfall inom 1, 2 och 3 år av samtliga personer med en ingångshändelse1 2004–2008,
efter kön.
Number and proportion of recidivists within 1, 2 and 3 years among all persons with an initial event in 2004–2008,
by gender.
Kön År
2004 2005 2006 2007 2008
Samtliga Samtliga personer 73 315 74 021 78 759 79 755 84 640
1 år Antal återfall 19 089 19 253 20 241 20 143 21 015
% 26 26 26 25 25
2 år Antal återfall 25 838 26 199 27 476 27 626 28 876
% 35 36 35 35 34
3 år Antal återfall 29 828 30 236 31 737 31 793 33 483
% 41 41 40 40 40
Kvinnor Samtliga personer 14 929 15 128 16 051 16 153 17 503
1 år Antal återfall 2 650 2 775 2 791 2 815 3 003
% 18 18 17 17 17
2 år Antal återfall 3 654 3 798 3 899 3 936 4 251
% 25 25 24 24 24
3 år Antal återfall 4 247 4 450 4 573 4 553 4 982
% 29 29 29 28 28
Män Samtliga personer 58 386 58 893 62 708 63 602 67 137
1 år Antal återfall 16 439 16 478 17 450 17 328 18 012
% 28 28 28 27 27
2 år Antal återfall 22 184 22 401 23 577 23 690 24 625
% 38 38 38 37 37
3 år Antal återfall 25 581 25 786 27 164 27 240 28 501
% 44 44 44 43 42
1Med en ingångshändelse avses frigivning från anstalt, utskrivning från sluten ungdomsvård,
avslutad intensivövervakning samt lagakraftvunnen dom eller lagföringsbeslut med andra påföljder.
Frigivningar från anstalt, utskrivningar från sluten ungdomsvård och avslutade intensivövervakningar ersätter motsvarande lagföringsbeslut
för att ta hänsyn till inkapaciteringseffekter.
Om en person har flera ingångshändelser under referensåret slumpas en av händelserna ut för uppföljning av återfall i nytt lagfört brott.