Tabell 608
Narkotikapreparat i godkänt strafförelägganden eller dom efter typ av preparat, åren 1997 - 2006
Persons who assented to summary fines imposed by prosecutor or were sentenced by court for drug offences by substance, 1997 - 2006
Preparat1 År
1997.0 1998.0 1999.0 2000.0 2001.0 2002.0 2003.0 2004.0 2005.0 2006.0
Samtliga preparat 13782.0 15029.0 15773.0 17061.0 19152.0 21484.0 22566 22670.0 24188.0 4.0 26038.0
Cannabis 4756.0 5287.0 5735.0 6111.0 6432.0 7369.0 7619.0 7940.0 8772.0 9402.0
Centralstimulantia
Amfetamin 4860.0 5389.0 5472.0 5352.0 5791.0 6397.0 6742.0 7149.0 7635.0 8524.0
Kokain 175.0 248.0 322.0 401.0 466.0 650.0 761.0 1047.0 1031.0 1242.0
Kat 153.0 166.0 178.0 138.0 163.0 220.0 264.0 216.0 205.0 199.0
Fenmetrazin 165.0 127.0 126.0 53.0 63.0 38.0 22.0 6.0 6.0 3.0
Mdea/mda 474.0 286.0 332.0 982.0 1291.0 1296.0 1315.0 1169.0 823.0 554.0
Metylfenidat - - 3.0 1.0 4.0 3.0 11.0 4.0 3.0 16.0
Övriga 40.0 24.0 47.0 82.0 189.0 179.0 3.0 7.0 3.0 106.0 3.0
Opiater
Heroin 1068.0 1243.0 1248.0 1256.0 1359.0 1348.0 1299.0 1178.0 1143.0 1173.0
Morfin/råmorfin 216.0 203.0 209.0 245.0 246.0 348.0 387.0 307.0 460.0 601.0
Råopium 41.0 45.0 58.0 71.0 64.0 59.0 64.0 69.0 59.0 58.0
Övriga 175.0 164.0 191.0 212.0 255.0 329.0 428.0 474.0 581.0 645.0
Hallucinogener
LSD 188.0 124.0 77.0 85.0 100.0 37.0 23.0 29.0 37.0 22.0
Meskalin - - - 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 - 1.0
Övriga 17.0 22.0 33.0 56.0 113.0 144.0 91.0 42.0 42.0 47.0
GHB2 .. .. .. 58.0 199.0 196.0 108.0 166.0 141.0 200.0
Sömn- och rogivande medel och
övriga preparat 1335.0 1642.0 1674.0 1891.0 2194.0 2805.0 3307.0 2758.0 3084.0 3208.0
Preparat okänt 119.0 59.0 68.0 66.0 221.0 65.0 120.0 108.0 60.0 140.0
1 En lagföring kan innehålla mer än ett preparat.
2 GHB narkotikaklassades i februari år 2000.
3 Siffran för övriga centralstimulantia är korrigerad.
4 Samtliga siffror för år 2005 har korrigerats.