Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
SAMTLIGA BROTT 4859.0 4071.0 3838.0 3473.0 3065.0 2932.0 9270.0 9532.0 19248.0 14267.0 7476.0 3821.0 85852.0 16644.0
Brott mot brottsbalken 4284.0 3584.0 3374.0 2834.0 2353.0 2207.0 6710.0 6655.0 13292.0 9318.0 4507.0 2647.0 61765.0 13933.0
3-7 kap. Brott mot person 978.0 778.0 795.0 742.0 733.0 683.0 2058.0 2101.0 4458.0 3128.0 1375.0 457.0 18286.0 1958.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 682.0 526.0 583.0 561.0 544.0 510.0 1428.0 1375.0 2560.0 1738.0 698.0 206.0 11411.0 1035.0
Mord och dråp samt misshandel med
dödlig utgång (1, 2, 5, 6) 1.0 4.0 6.0 11.0 13.0 12.0 39.0 39.0 85.0 47.0 22.0 9.0 288.0 39.0
Fullbordat mord och dråp samt miss-
handel med dödlig utgång - - 2.0 3.0 2.0 3.0 13.0 13.0 19.0 11.0 6.0 3.0 75.0 10.0
Med användning av skjutvapen - - - - - 1.0 5.0 4.0 5.0 4.0 2.0 - 21.0 1.0
I förening med självmord - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 -
Ej i förening med självmord - - - - - 1.0 5.0 4.0 4.0 4.0 2.0 - 20.0 1.0
Utan användning av skjutvapen - - 2.0 3.0 2.0 2.0 8.0 9.0 14.0 7.0 4.0 3.0 54.0 9.0
I förening med självmord - - - 1.0 - - - - 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0
Ej i förening med självmord - - 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 9.0 14.0 7.0 4.0 2.0 52.0 9.0
Försök till mord och dråp 1.0 4.0 4.0 8.0 11.0 9.0 27.0 27.0 66.0 37.0 16.0 6.0 216.0 30.0
Med användning av skjutvapen - - - - 3.0 1.0 4.0 7.0 5.0 5.0 3.0 - 28.0 -
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - 3.0 1.0 4.0 7.0 5.0 5.0 3.0 - 28.0 -
Utan användning av skjutvapen 1.0 4.0 4.0 8.0 8.0 8.0 24.0 20.0 61.0 32.0 13.0 6.0 189.0 30.0
I förening med självmord - - - - - - - - 3.0 1.0 - 1.0 5.0 1.0
Ej i förening med självmord 1.0 4.0 4.0 8.0 8.0 8.0 24.0 20.0 58.0 31.0 13.0 5.0 184.0 29.0
Barnadråp (3) - - - - - - - - - - - - - -
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) 669.0 522.0 574.0 546.0 520.0 491.0 1370.0 1329.0 2445.0 1665.0 651.0 182.0 10964.0 983.0
Misshandel mot barn 0-6 år 1.0 - 1.0 - - 2.0 6.0 22.0 37.0 24.0 7.0 2.0 102.0 23.0
Grov misshandel 1.0 - 1.0 - - - 1.0 3.0 5.0 2.0 2.0 - 15.0 2.0
Obekant med offret - - 1.0 - - - 1.0 - 2.0 1.0 2.0 - 7.0 -
Utomhus - - 1.0 - - - 1.0 - 2.0 1.0 - - 5.0 -
Inomhus - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0 -
Bekant med offret 1.0 - - - - - - 3.0 3.0 1.0 - - 8.0 2.0
Utomhus - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 -
Inomhus 1.0 - - - - - - 3.0 2.0 1.0 - - 7.0 2.0
Annan misshandel - - - - - 2.0 5.0 19.0 32.0 22.0 5.0 2.0 87.0 21.0
Obekant med offret - - - - - - 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 11.0 1.0
Utomhus - - - - - - 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 9.0 1.0
Inomhus - - - - - - - 1.0 1.0 - - - 2.0 -
Bekant med offret - - - - - 2.0 4.0 18.0 30.0 20.0 2.0 1.0 77.0 20.0
Utomhus - - - - - - 1.0 4.0 3.0 4.0 1.0 1.0 14.0 2.0
Inomhus - - - - - 2.0 3.0 14.0 28.0 16.0 1.0 - 64.0 18.0
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
Misshandel mot barn 7-14 år 211.0 61.0 34.0 15.0 6.0 15.0 12.0 27.0 118.0 126.0 49.0 19.0 693.0 108.0
Grov misshandel 8.0 5.0 5.0 4.0 - 4.0 1.0 1.0 6.0 6.0 3.0 - 43.0 6.0
Obekant med offret 1.0 4.0 4.0 3.0 - 3.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 - 19.0 -
Utomhus 1.0 3.0 4.0 2.0 - 3.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 - 17.0 -
Inomhus - 1.0 - 1.0 - - - - - - - - 2.0 -
Bekant med offret 7.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 - 1.0 5.0 5.0 2.0 - 24.0 6.0
Utomhus 5.0 1.0 - 1.0 - - - - - 1.0 - - 8.0 4.0
Inomhus 2.0 - 1.0 - - 1.0 - 1.0 5.0 4.0 2.0 - 16.0 2.0
Annan misshandel 203.0 57.0 29.0 11.0 6.0 11.0 12.0 26.0 112.0 122.0 46.0 19.0 654.0 102.0
Obekant med offret 37.0 21.0 12.0 8.0 4.0 6.0 6.0 11.0 23.0 22.0 19.0 11.0 180.0 19.0
Utomhus 25.0 17.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 7.0 18.0 16.0 17.0 10.0 138.0 12.0
Inomhus 14.0 4.0 4.0 - - 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 2.0 1.0 44.0 7.0
Bekant med offret 167.0 38.0 18.0 3.0 2.0 5.0 6.0 15.0 89.0 99.0 27.0 8.0 477.0 83.0
Utomhus 83.0 22.0 14.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 14.0 23.0 6.0 4.0 176.0 27.0
Inomhus 87.0 18.0 4.0 2.0 1.0 2.0 4.0 12.0 75.0 79.0 21.0 5.0 310.0 56.0
Misshandel mot kvinna 113.0 104.0 114.0 89.0 92.0 111.0 390.0 530.0 1269.0 946.0 379.0 95.0 4232.0 601.0
Grov misshandel 2.0 2.0 10.0 14.0 8.0 4.0 38.0 48.0 115.0 101.0 42.0 8.0 392.0 28.0
Obekant med offret - 1.0 6.0 8.0 4.0 1.0 9.0 7.0 8.0 6.0 6.0 1.0 57.0 6.0
Utomhus - 1.0 4.0 8.0 4.0 1.0 4.0 3.0 4.0 1.0 5.0 1.0 36.0 3.0
Inomhus - - 2.0 - - - 5.0 4.0 4.0 5.0 1.0 - 21.0 3.0
Bekant med offret 2.0 1.0 4.0 6.0 4.0 3.0 29.0 41.0 107.0 96.0 36.0 7.0 336.0 22.0
Utomhus 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 - 5.0 11.0 22.0 12.0 7.0 - 64.0 2.0
Inomhus 1.0 - 3.0 3.0 3.0 3.0 24.0 30.0 86.0 85.0 29.0 7.0 274.0 20.0
Annan misshandel 112.0 103.0 105.0 76.0 86.0 110.0 364.0 494.0 1200.0 885.0 352.0 90.0 3977.0 575.0
Obekant med offret 32.0 33.0 36.0 28.0 33.0 47.0 104.0 103.0 191.0 137.0 70.0 22.0 836.0 227.0
Utomhus 19.0 18.0 20.0 22.0 21.0 24.0 57.0 56.0 91.0 62.0 34.0 13.0 437.0 111.0
Inomhus 13.0 16.0 16.0 8.0 12.0 23.0 48.0 49.0 104.0 77.0 37.0 9.0 412.0 120.0
Bekant med offret 80.0 72.0 72.0 48.0 53.0 66.0 267.0 394.0 1022.0 753.0 286.0 68.0 3181.0 353.0
Utomhus 28.0 40.0 37.0 19.0 19.0 26.0 70.0 85.0 199.0 131.0 47.0 9.0 710.0 162.0
Inomhus 54.0 35.0 35.0 30.0 36.0 43.0 212.0 326.0 864.0 659.0 249.0 59.0 2602.0 202.0
Misshandel mot man 386.0 382.0 451.0 476.0 445.0 397.0 1056.0 853.0 1224.0 679.0 257.0 72.0 6678.0 293.0
Grov misshandel 36.0 38.0 55.0 77.0 77.0 69.0 172.0 137.0 213.0 107.0 40.0 5.0 1026.0 50.0
Obekant med offret 25.0 30.0 40.0 53.0 53.0 52.0 124.0 81.0 98.0 29.0 10.0 2.0 597.0 15.0
Utomhus 21.0 26.0 32.0 42.0 38.0 39.0 84.0 54.0 60.0 14.0 10.0 2.0 422.0 8.0
Inomhus 4.0 4.0 8.0 13.0 15.0 13.0 43.0 27.0 40.0 15.0 - - 182.0 7.0
Bekant med offret 11.0 8.0 16.0 26.0 24.0 18.0 51.0 59.0 117.0 78.0 30.0 3.0 441.0 35.0
Utomhus 8.0 4.0 11.0 16.0 15.0 8.0 23.0 37.0 32.0 20.0 9.0 2.0 185.0 5.0
Inomhus 4.0 5.0 5.0 10.0 9.0 10.0 28.0 22.0 86.0 58.0 21.0 1.0 259.0 30.0
Annan misshandel 362.0 354.0 407.0 419.0 393.0 343.0 933.0 742.0 1042.0 588.0 221.0 67.0 5871.0 247.0
Obekant med offret 140.0 205.0 241.0 282.0 295.0 265.0 683.0 500.0 639.0 293.0 106.0 25.0 3674.0 103.0
Utomhus 107.0 168.0 197.0 202.0 201.0 166.0 443.0 279.0 377.0 169.0 80.0 17.0 2406.0 61.0
Inomhus 35.0 45.0 52.0 91.0 104.0 108.0 274.0 233.0 272.0 133.0 26.0 8.0 1381.0 42.0
Bekant med offret 235.0 164.0 187.0 154.0 118.0 96.0 293.0 267.0 435.0 310.0 118.0 43.0 2420.0 145.0
Utomhus 110.0 98.0 107.0 102.0 70.0 60.0 155.0 115.0 178.0 120.0 41.0 25.0 1181.0 45.0
Inomhus 128.0 80.0 86.0 57.0 52.0 40.0 153.0 156.0 264.0 193.0 80.0 18.0 1307.0 103.0
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
Vållande till annans död (7, 10) - - - 1.0 2.0 2.0 13.0 6.0 20.0 18.0 12.0 8.0 82.0 13.0
I samband med trafikolycka - - - 1.0 2.0 2.0 9.0 5.0 17.0 9.0 9.0 7.0 61.0 9.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - 4.0 - - 4.0 -
Övriga fall - - - - - - 4.0 1.0 3.0 5.0 3.0 1.0 17.0 4.0
Vållande till kroppsskada eller sjukdom
(Inte i samband med trafikolycka), (8, 10) 3.0 1.0 3.0 3.0 6.0 11.0 17.0 12.0 23.0 12.0 14.0 7.0 112.0 2.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - 5.0 5.0 2.0 2.0 14.0 -
Övriga fall 3.0 1.0 3.0 3.0 6.0 11.0 17.0 12.0 19.0 7.0 12.0 5.0 99.0 2.0
Framkallande av fara för annan (9, 10) 12.0 1.0 4.0 3.0 6.0 1.0 16.0 13.0 22.0 16.0 11.0 6.0 111.0 9.0
Fara som framkallats för arbetstagare - - - - 1.0 - - - 1.0 1.0 1.0 - 4.0 -
Övriga fall 12.0 1.0 4.0 3.0 5.0 1.0 16.0 13.0 21.0 15.0 10.0 6.0 107.0 9.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 391.0 315.0 289.0 244.0 259.0 240.0 860.0 968.0 2424.0 1718.0 730.0 222.0 8660.0 882.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 111.0 121.0 86.0 70.0 80.0 70.0 219.0 247.0 665.0 466.0 148.0 28.0 2311.0 269.0
Olaga hot (5) 176.0 152.0 172.0 147.0 150.0 151.0 573.0 619.0 1530.0 1084.0 457.0 120.0 5331.0 350.0
Ofredande (7) 111.0 66.0 45.0 44.0 49.0 49.0 177.0 215.0 598.0 450.0 240.0 101.0 2145.0 340.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) 35.0 12.0 17.0 7.0 14.0 11.0 47.0 57.0 117.0 58.0 36.0 6.0 417.0 38.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 49.0 39.0 25.0 27.0 34.0 28.0 90.0 89.0 190.0 185.0 92.0 29.0 877.0 210.0
6 kap. Sexualbrott 29.0 13.0 19.0 17.0 26.0 18.0 82.0 105.0 265.0 206.0 139.0 71.0 990.0 8.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) 6.0 1.0 8.0 9.0 8.0 4.0 30.0 38.0 71.0 41.0 21.0 6.0 243.0 1.0
Mot person under 15 år 5.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 7.0 8.0 7.0 2.0 1.0 36.0 -
Fullbordad våldtäkt 4.0 - 2.0 - 1.0 - 2.0 7.0 8.0 7.0 2.0 1.0 34.0 -
Utomhus 2.0 - - - 1.0 - - 3.0 1.0 - - - 7.0 -
Inomhus 2.0 - 2.0 - - - 2.0 4.0 7.0 7.0 2.0 1.0 27.0 -
Försök till våldtäkt 1.0 - - - 1.0 - - - 1.0 - - - 3.0 -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus 1.0 - - - 1.0 - - - 1.0 - - - 3.0 -
Mot person 15 år eller äldre 1.0 1.0 6.0 9.0 7.0 4.0 28.0 31.0 63.0 34.0 19.0 5.0 208.0 1.0
Fullbordad våldtäkt 1.0 1.0 6.0 7.0 7.0 2.0 20.0 22.0 50.0 26.0 14.0 5.0 161.0 1.0
Utomhus - 1.0 2.0 2.0 2.0 - 6.0 1.0 8.0 4.0 2.0 - 28.0 1.0
Inomhus 1.0 - 4.0 5.0 5.0 2.0 15.0 22.0 42.0 22.0 12.0 5.0 135.0 -
Försök till våldtäkt - - - 2.0 - 2.0 10.0 11.0 14.0 10.0 5.0 - 54.0 -
Utomhus - - - 2.0 - 1.0 3.0 5.0 4.0 1.0 - - 16.0 -
Inomhus - - - - - 1.0 7.0 7.0 10.0 9.0 5.0 - 39.0 -
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) 11.0 6.0 6.0 5.0 11.0 4.0 22.0 20.0 70.0 54.0 33.0 22.0 264.0 2.0
Mot person av annat kön 10.0 3.0 6.0 3.0 10.0 3.0 20.0 19.0 63.0 44.0 27.0 19.0 227.0 1.0
Mot person under 15 år 10.0 3.0 4.0 2.0 8.0 2.0 17.0 13.0 50.0 32.0 21.0 16.0 178.0 1.0
Nära relation till offret 5.0 - 2.0 - 1.0 - 5.0 6.0 25.0 14.0 11.0 3.0 72.0 -
Övriga fall 5.0 3.0 2.0 2.0 7.0 2.0 13.0 7.0 27.0 18.0 10.0 13.0 109.0 1.0
Mot person 15 år eller äldre - - 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 6.0 14.0 12.0 6.0 4.0 51.0 -
Mot person av samma kön 2.0 3.0 - 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 8.0 10.0 8.0 4.0 43.0 1.0
Mot person under 15 år 1.0 3.0 - 1.0 1.0 - 3.0 1.0 8.0 8.0 7.0 2.0 35.0 1.0
Nära relation till offret 1.0 - - 1.0 - - 1.0 1.0 5.0 5.0 3.0 1.0 18.0 -
Övriga fall - 3.0 - 1.0 1.0 - 2.0 - 3.0 3.0 4.0 1.0 18.0 1.0
Mot person 15 år eller äldre 1.0 - - 1.0 - 1.0 - - - 2.0 2.0 3.0 10.0 -
Sexuellt ofredande (7) 13.0 6.0 7.0 3.0 8.0 12.0 37.0 56.0 143.0 132.0 95.0 52.0 564.0 5.0
Exhibitionism 1.0 1.0 - - 1.0 5.0 15.0 15.0 52.0 44.0 37.0 8.0 179.0 -
Annat sexuellt ofredande 12.0 5.0 7.0 3.0 7.0 7.0 24.0 40.0 98.0 95.0 60.0 44.0 402.0 5.0
Mot person under 15 år 6.0 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0 8.0 13.0 40.0 51.0 26.0 26.0 183.0 1.0
Övriga fall 6.0 1.0 5.0 2.0 4.0 4.0 16.0 28.0 60.0 46.0 34.0 18.0 224.0 4.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) - - - - - - - - - - - - - -
Förförelse av ungdom (10) - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 3.0 -
7 kap. Brott mot familj - - 1.0 - - 3.0 8.0 21.0 72.0 37.0 7.0 1.0 150.0 71.0
Egenmäktighet med barn (4) - - 1.0 - - 3.0 8.0 21.0 71.0 37.0 6.0 1.0 148.0 70.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) - - - - - - - - 1.0 - 1.0 - 2.0 1.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 3477.0 2855.0 2419.0 2085.0 1664.0 1550.0 4764.0 4669.0 9380.0 6475.0 3111.0 2139.0 44588.0 11518.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 2829.0 2372.0 1952.0 1653.0 1244.0 1102.0 3382.0 3241.0 6621.0 4588.0 2268.0 1925.0 33177.0 9780.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffnings-
medel (7) 302.0 366.0 367.0 335.0 268.0 214.0 592.0 484.0 798.0 314.0 67.0 3.0 4110.0 253.0
Bil 234.0 323.0 323.0 305.0 242.0 198.0 539.0 430.0 735.0 283.0 57.0 2.0 3671.0 239.0
Försök till biltillgrepp 57.0 86.0 85.0 97.0 78.0 49.0 159.0 101.0 143.0 60.0 5.0 1.0 921.0 53.0
Fullbordat biltillgrepp 205.0 279.0 275.0 245.0 198.0 170.0 452.0 375.0 657.0 250.0 53.0 2.0 3161.0 208.0
Motorcykel 19.0 19.0 14.0 17.0 13.0 9.0 15.0 18.0 29.0 13.0 5.0 - 171.0 5.0
Moped 48.0 29.0 31.0 21.0 11.0 10.0 23.0 18.0 34.0 17.0 2.0 - 244.0 5.0
Båt 2.0 2.0 8.0 2.0 5.0 7.0 26.0 23.0 20.0 8.0 2.0 1.0 106.0 4.0
Annat 8.0 7.0 10.0 9.0 7.0 3.0 11.0 14.0 15.0 4.0 1.0 - 89.0 1.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaff-
ningsmedel (1, 2, 4) 76.0 47.0 32.0 38.0 43.0 42.0 113.0 118.0 295.0 197.0 43.0 1.0 1045.0 82.0
Cykel 73.0 46.0 31.0 36.0 42.0 41.0 110.0 109.0 284.0 195.0 42.0 1.0 1010.0 81.0
Båt 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 9.0 6.0 1.0 1.0 - 29.0 -
Annat - - - - - - - - 5.0 1.0 1.0 - 7.0 1.0
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 390.0 364.0 317.0 341.0 279.0 248.0 741.0 617.0 1075.0 556.0 92.0 10.0 5030.0 349.0
I kassaskåp, kassavalv o.d. - 5.0 3.0 11.0 11.0 6.0 28.0 20.0 22.0 8.0 3.0 - 117.0 5.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 68.0 78.0 51.0 50.0 40.0 32.0 82.0 51.0 50.0 34.0 2.0 1.0 539.0 16.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 2.0 - 1.0 7.0 1.0 2.0 5.0 2.0 18.0 4.0 1.0 1.0 44.0 5.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 20.0 19.0 33.0 17.0 16.0 8.0 26.0 16.0 39.0 15.0 - - 209.0 10.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - 3.0 4.0 4.0 - 3.0 18.0 18.0 26.0 18.0 3.0 - 97.0 5.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal 11.0 15.0 9.0 18.0 15.0 11.0 37.0 15.0 31.0 10.0 4.0 - 176.0 10.0
I hotell, pensionat o.d. - 2.0 1.0 6.0 7.0 5.0 10.0 10.0 27.0 15.0 3.0 - 86.0 6.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 27.0 28.0 34.0 34.0 30.0 18.0 52.0 31.0 73.0 35.0 11.0 - 373.0 12.0
I apotek och läkemedelsförråd 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 10.0 13.0 13.0 7.0 1.0 - 53.0 1.0
I butik, varuhus o.d. 79.0 85.0 94.0 92.0 92.0 99.0 236.0 137.0 197.0 76.0 18.0 1.0 1206.0 57.0
I kiosk, automat och skyltskåp 52.0 30.0 38.0 32.0 34.0 17.0 32.0 20.0 34.0 9.0 2.0 - 300.0 19.0
I kontor 9.0 12.0 28.0 40.0 34.0 30.0 98.0 54.0 103.0 45.0 2.0 1.0 456.0 16.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) 10.0 13.0 13.0 16.0 16.0 18.0 59.0 58.0 112.0 45.0 4.0 1.0 365.0 19.0
På byggplats och i tillfällig bod 4.0 7.0 4.0 4.0 5.0 7.0 19.0 19.0 59.0 32.0 5.0 - 165.0 11.0
I garage, bensinstation och bilverkstad 27.0 34.0 33.0 40.0 33.0 38.0 90.0 78.0 128.0 45.0 3.0 - 549.0 19.0
I bostad 57.0 46.0 43.0 58.0 34.0 26.0 109.0 128.0 233.0 137.0 26.0 5.0 902.0 89.0
Villa, radhus o.d. 51.0 41.0 35.0 45.0 25.0 17.0 68.0 75.0 159.0 87.0 17.0 3.0 623.0 65.0
Lägenhet 6.0 5.0 8.0 13.0 9.0 9.0 40.0 56.0 80.0 54.0 9.0 2.0 291.0 26.0
Okänd - 1.0 1.0 1.0 - 1.0 2.0 2.0 5.0 4.0 - - 17.0 2.0
I källare och på vind 10.0 11.0 7.0 4.0 14.0 10.0 39.0 63.0 158.0 93.0 11.0 1.0 421.0 47.0
I fritidshus 42.0 37.0 20.0 20.0 20.0 17.0 50.0 51.0 106.0 66.0 15.0 - 444.0 63.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd 4.0 1.0 - 2.0 - - 1.0 1.0 1.0 - - - 10.0 1.0
Inom hamnområde - - - - - - - 4.0 4.0 1.0 - - 9.0 1.0
Annan inbrottsstöld 30.0 26.0 15.0 23.0 13.0 24.0 66.0 80.0 130.0 72.0 8.0 1.0 488.0 38.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen,
ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) 5.0 4.0 2.0 4.0 6.0 4.0 17.0 12.0 30.0 17.0 2.0 - 103.0 11.0
Från militärt förråd - - - - - - - 1.0 1.0 - - - 2.0 -
Inom militärförläggning - - - 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 - - - - 9.0 -
Från skytteorganisation - - - - - - 1.0 - - - - - 1.0 -
Från vapenhandlare - - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 -
Från sprängämnesförråd (inte militärt) - - - - - - - 1.0 2.0 1.0 1.0 - 5.0 3.0
I bostad (lägenhet, villa) 4.0 3.0 1.0 1.0 - 2.0 8.0 7.0 20.0 8.0 - - 54.0 4.0
I fritidshus - - - - 1.0 - 1.0 - 1.0 1.0 - - 4.0 -
Ur motorfordon 1.0 - 1.0 - - 1.0 2.0 - 4.0 5.0 - - 14.0 2.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. - 1.0 1.0 2.0 1.0 - 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 - 14.0 2.0
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) 2190.0 1728.0 1381.0 1130.0 849.0 753.0 2406.0 2534.0 5555.0 4052.0 2085.0 1884.0 26547.0 9305.0
Ur och från motordrivet fordon 125.0 130.0 180.0 179.0 153.0 139.0 371.0 312.0 606.0 289.0 45.0 5.0 2534.0 149.0
Från cykel 4.0 3.0 3.0 - - 1.0 1.0 2.0 11.0 2.0 1.0 - 28.0 3.0
Från båt 6.0 6.0 9.0 5.0 3.0 2.0 13.0 13.0 16.0 5.0 1.0 - 79.0 3.0
Under yrkesmässig transport 2.0 2.0 1.0 4.0 7.0 3.0 12.0 12.0 18.0 11.0 4.0 - 76.0 6.0
Väskryckning (inte rån) 12.0 9.0 11.0 5.0 2.0 1.0 10.0 2.0 6.0 5.0 1.0 - 64.0 8.0
Fickstöld 19.0 18.0 16.0 19.0 16.0 14.0 41.0 43.0 78.0 36.0 13.0 3.0 316.0 53.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 127.0 69.0 31.0 23.0 19.0 11.0 20.0 18.0 25.0 24.0 4.0 1.0 372.0 56.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 29.0 15.0 11.0 10.0 8.0 3.0 10.0 9.0 8.0 7.0 - - 110.0 20.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 11.0 26.0 49.0 49.0 8.0 1.0 155.0 35.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal 17.0 9.0 9.0 5.0 6.0 12.0 12.0 12.0 14.0 16.0 1.0 - 113.0 12.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 4.0 2.0 2.0 1.0 - 2.0 7.0 7.0 11.0 9.0 2.0 - 47.0 6.0
Inom campingplats, på strandbad 5.0 2.0 4.0 1.0 4.0 1.0 3.0 - 2.0 3.0 2.0 - 27.0 5.0
I hotell, pensionat o.d. 4.0 2.0 5.0 8.0 6.0 2.0 12.0 11.0 33.0 22.0 4.0 - 109.0 9.0
I butik, varuhus o.d. 1739.0 1396.0 1035.0 773.0 574.0 482.0 1738.0 1926.0 4480.0 3482.0 1935.0 1856.0 21416.0 8710.0
I kontor 5.0 9.0 8.0 12.0 7.0 13.0 24.0 33.0 50.0 29.0 6.0 1.0 197.0 30.0
I fabrik, lager och verkstad 18.0 5.0 5.0 9.0 5.0 10.0 37.0 55.0 83.0 66.0 9.0 1.0 303.0 12.0
I bostad (lägenhet, villa) 54.0 57.0 50.0 46.0 34.0 36.0 105.0 122.0 228.0 130.0 40.0 7.0 909.0 211.0
På byggplats och i tillfällig bod 5.0 5.0 3.0 6.0 1.0 2.0 5.0 12.0 52.0 30.0 9.0 3.0 133.0 5.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 13.0 11.0 7.0 28.0 21.0 14.0 52.0 38.0 67.0 33.0 10.0 3.0 297.0 41.0
I källare och på vind 4.0 5.0 2.0 4.0 2.0 - 6.0 12.0 34.0 13.0 3.0 3.0 88.0 16.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - 2.0 5.0 13.0 7.0 1.0 1.0 1.0 - - 30.0 1.0
Inom hamnområde - - - - - - 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 - 18.0 1.0
Övrigt 77.0 70.0 67.0 62.0 68.0 67.0 201.0 249.0 588.0 315.0 89.0 14.0 1867.0 237.0
Rån, grovt rån (5, 6) 77.0 74.0 73.0 82.0 65.0 66.0 159.0 111.0 152.0 60.0 16.0 1.0 936.0 50.0
Bankrån - - - - - 1.0 8.0 3.0 6.0 1.0 - - 19.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - 7.0 2.0 6.0 - - - 15.0 1.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 1.0 - - 4.0 -
Postrån - - 1.0 1.0 - 1.0 6.0 5.0 8.0 1.0 1.0 - 24.0 2.0
Med användning av skjutvapen - - - 1.0 - - 6.0 4.0 7.0 - - - 18.0 1.0
Utan användning av skjutvapen - - 1.0 - - 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 - 6.0 1.0
Butiksrån 12.0 11.0 7.0 23.0 14.0 17.0 44.0 26.0 41.0 12.0 1.0 - 208.0 4.0
Med användning av skjutvapen 4.0 5.0 6.0 14.0 7.0 11.0 23.0 6.0 10.0 5.0 - - 91.0 -
Utan användning av skjutvapen 8.0 6.0 1.0 9.0 7.0 6.0 21.0 20.0 31.0 7.0 1.0 - 117.0 4.0
Rån mot värdetransport - - 1.0 - 1.0 2.0 3.0 1.0 - - - - 8.0 -
Med användning av skjutvapen - - - - 1.0 2.0 3.0 - - - - - 6.0 -
Utan användning av skjutvapen - - 1.0 - - - - 1.0 - - - - 2.0 -
Rån mot värdebefordran - - - - - - 1.0 - 1.0 1.0 - - 3.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - 1.0 - 1.0 1.0 - - 3.0 1.0
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
Taxirån 1.0 2.0 5.0 5.0 7.0 3.0 11.0 - 1.0 1.0 - - 36.0 2.0
Med användning av skjutvapen - - 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 - - - - - 8.0 -
Utan användning av skjutvapen 1.0 2.0 4.0 4.0 5.0 2.0 8.0 - 1.0 1.0 - - 28.0 2.0
Rån mot handikappad 1.0 - - - 4.0 1.0 3.0 1.0 4.0 1.0 2.0 - 17.0 2.0
Utomhus 1.0 - - - - - - 1.0 2.0 - 1.0 - 5.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - 1.0 - 1.0 - 2.0 -
Utan användning av skjutvapen 1.0 - - - - - - 1.0 1.0 - - - 3.0 1.0
Inomhus - - - - 4.0 1.0 3.0 - 3.0 1.0 2.0 - 14.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - 3.0 1.0 1.0 - 1.0 - 1.0 - 7.0 -
Utan användning av skjutvapen - - - - 1.0 - 2.0 - 2.0 1.0 1.0 - 7.0 1.0
Personrån 65.0 61.0 60.0 56.0 44.0 44.0 90.0 76.0 97.0 44.0 12.0 - 649.0 38.0
Utomhus 54.0 54.0 44.0 45.0 30.0 30.0 63.0 32.0 47.0 21.0 6.0 - 426.0 21.0
Med användning av skjutvapen 4.0 4.0 5.0 8.0 1.0 4.0 9.0 5.0 8.0 - - - 48.0 2.0
Utan användning av skjutvapen 52.0 50.0 41.0 41.0 29.0 26.0 54.0 27.0 39.0 21.0 6.0 - 386.0 19.0
Inomhus 15.0 10.0 19.0 14.0 18.0 14.0 28.0 46.0 52.0 24.0 6.0 - 246.0 17.0
Med användning av skjutvapen 1.0 1.0 5.0 4.0 7.0 4.0 13.0 20.0 11.0 3.0 - - 69.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 14.0 9.0 14.0 10.0 11.0 10.0 15.0 26.0 41.0 21.0 6.0 - 177.0 14.0
Övriga rån - 1.0 - - - - 2.0 - - - - 1.0 4.0 1.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) 64.0 84.0 54.0 50.0 43.0 48.0 115.0 151.0 330.0 214.0 103.0 38.0 1294.0 154.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 223.0 210.0 199.0 243.0 231.0 275.0 938.0 1016.0 2058.0 1199.0 412.0 97.0 7101.0 1304.0
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt
beteende (1-3) 64.0 63.0 63.0 88.0 88.0 130.0 499.0 555.0 1165.0 704.0 300.0 78.0 3797.0 935.0
Med check 1.0 - 1.0 3.0 3.0 2.0 27.0 29.0 85.0 61.0 17.0 1.0 230.0 77.0
Överskridet eget checkkonto - - - - - - 3.0 2.0 5.0 5.0 4.0 - 19.0 8.0
Annat checkbedrägeri 1.0 - 1.0 3.0 3.0 2.0 24.0 27.0 81.0 57.0 13.0 1.0 213.0 71.0
Automatmissbruk 4.0 - - 2.0 6.0 10.0 11.0 16.0 27.0 17.0 4.0 1.0 98.0 22.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 1.0 4.0 2.0 5.0 7.0 7.0 31.0 25.0 49.0 16.0 2.0 1.0 150.0 38.0
Överskridet eget personkonto - - - - 2.0 2.0 5.0 3.0 9.0 2.0 1.0 - 24.0 6.0
Mot försäkringskassa - - - - 1.0 3.0 20.0 26.0 93.0 51.0 12.0 5.0 211.0 81.0
Mot försäkringsbolag 1.0 4.0 4.0 6.0 2.0 14.0 38.0 33.0 36.0 23.0 10.0 2.0 173.0 16.0
Avseende husrum, förtäring, transport m.m. 12.0 16.0 26.0 27.0 28.0 35.0 129.0 152.0 309.0 190.0 99.0 23.0 1046.0 214.0
Övrigt bedrägeri 45.0 39.0 31.0 49.0 43.0 64.0 283.0 322.0 693.0 419.0 180.0 48.0 2216.0 580.0
Utpressning, ocker (4, 5) 9.0 4.0 7.0 6.0 6.0 3.0 14.0 20.0 30.0 13.0 3.0 1.0 116.0 14.0
Häleri, häleriförseelse (6, 7) 150.0 146.0 133.0 156.0 141.0 145.0 458.0 486.0 952.0 529.0 120.0 20.0 3436.0 405.0
Vanemässigt eller stor omfattning 2.0 2.0 3.0 10.0 9.0 11.0 35.0 58.0 98.0 51.0 16.0 2.0 297.0 38.0
Övrigt 148.0 144.0 130.0 151.0 134.0 134.0 431.0 448.0 881.0 498.0 104.0 18.0 3221.0 382.0
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) 1.0 - 2.0 - 2.0 2.0 3.0 1.0 9.0 7.0 3.0 1.0 31.0 8.0
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 66.0 86.0 98.0 91.0 90.0 74.0 277.0 241.0 551.0 384.0 143.0 27.0 2128.0 416.0
Förskingring, grov förskingring,
undandräkt (1-3) 4.0 3.0 4.0 6.0 10.0 8.0 48.0 62.0 121.0 126.0 64.0 10.0 466.0 150.0
Olovligt förfogande (4) 20.0 28.0 43.0 22.0 26.0 18.0 96.0 72.0 178.0 123.0 44.0 8.0 678.0 122.0
Över avbetalningsgods - - - - - 1.0 12.0 8.0 32.0 20.0 8.0 1.0 82.0 15.0
Annat olovligt förfogande 20.0 28.0 43.0 22.0 26.0 17.0 84.0 64.0 146.0 104.0 36.0 7.0 597.0 107.0
Trolöshet mot huvudman (5) - - - - - - 1.0 1.0 15.0 22.0 10.0 5.0 54.0 12.0
Olovligt brukande (7) 35.0 47.0 42.0 56.0 49.0 41.0 121.0 110.0 226.0 104.0 24.0 5.0 860.0 127.0
Fyndförseelse (8) 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 7.0 18.0 5.0 36.0 20.0 5.0 - 137.0 17.0
Behörighetsmissbruk (6) - - - - - - - 2.0 3.0 2.0 2.0 - 9.0 5.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. - - - 3.0 3.0 16.0 89.0 178.0 554.0 538.0 248.0 42.0 1671.0 153.0
12 kap. Skadegörelsebrott 603.0 409.0 378.0 362.0 332.0 309.0 860.0 785.0 1357.0 772.0 280.0 74.0 6521.0 539.0
Skadegörelse, grov skadegörelse,
åverkan (1-3) 603.0 409.0 379.0 362.0 332.0 309.0 860.0 785.0 1357.0 771.0 279.0 74.0 6520.0 539.0
På motorfordon (inte genom brand) 96.0 78.0 62.0 87.0 74.0 76.0 227.0 183.0 290.0 148.0 41.0 25.0 1387.0 103.0
Genom brand (även på motorfordon) 29.0 12.0 8.0 9.0 7.0 3.0 11.0 14.0 20.0 16.0 3.0 - 132.0 28.0
Klotter 177.0 86.0 77.0 39.0 32.0 12.0 33.0 5.0 7.0 3.0 1.0 1.0 473.0 35.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 137.0 87.0 73.0 51.0 35.0 34.0 129.0 116.0 189.0 111.0 33.0 7.0 1002.0 51.0
Annan skadegörelse 211.0 179.0 189.0 198.0 221.0 208.0 526.0 527.0 949.0 549.0 214.0 44.0 4015.0 355.0
Tagande av olovlig väg (4) - - - - - - - - - 2.0 2.0 - 4.0 -
13-15 kap. Brott mot allmänheten 93.0 216.0 433.0 172.0 124.0 97.0 329.0 406.0 688.0 418.0 168.0 65.0 3209.0 951.0
13 kap. Allmänfarliga brott 25.0 14.0 9.0 12.0 5.0 14.0 42.0 41.0 69.0 83.0 51.0 31.0 396.0 97.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) 15.0 6.0 4.0 9.0 2.0 9.0 20.0 25.0 31.0 34.0 13.0 4.0 172.0 43.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6) 9.0 7.0 6.0 2.0 2.0 5.0 18.0 15.0 35.0 44.0 33.0 23.0 199.0 54.0
Vållande av brand 8.0 4.0 3.0 1.0 2.0 5.0 14.0 11.0 30.0 39.0 24.0 23.0 164.0 50.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 1.0 3.0 3.0 1.0 - - 4.0 4.0 5.0 5.0 9.0 - 35.0 4.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) 2.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 34.0 2.0
14 kap. Förfalskningsbrott 31.0 63.0 114.0 42.0 50.0 45.0 161.0 250.0 445.0 260.0 80.0 25.0 1566.0 399.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) 26.0 53.0 108.0 36.0 45.0 42.0 135.0 207.0 338.0 196.0 65.0 18.0 1269.0 376.0
Check 1.0 - - - - - 4.0 9.0 18.0 9.0 6.0 1.0 48.0 20.0
Legitimationshandling 14.0 44.0 90.0 15.0 16.0 8.0 44.0 55.0 83.0 24.0 7.0 1.0 401.0 107.0
Övrig urkundsförfalskning 11.0 11.0 19.0 21.0 29.0 35.0 92.0 146.0 247.0 167.0 52.0 16.0 846.0 254.0
Signaturförfalskning (5, 9) - - - 1.0 - 1.0 - - 3.0 - - - 5.0 1.0
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) 5.0 5.0 4.0 2.0 1.0 1.0 3.0 6.0 13.0 3.0 1.0 - 44.0 4.0
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) - 5.0 3.0 3.0 5.0 2.0 24.0 38.0 95.0 63.0 15.0 8.0 261.0 21.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 39.0 145.0 318.0 121.0 73.0 40.0 143.0 129.0 203.0 79.0 37.0 8.0 1335.0 474.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) 6.0 1.0 5.0 7.0 7.0 - 13.0 7.0 19.0 7.0 4.0 2.0 78.0 11.0
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) 33.0 144.0 313.0 114.0 66.0 40.0 130.0 122.0 184.0 72.0 33.0 6.0 1257.0 463.0
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
16-20 kap. Brott mot staten 139.0 179.0 234.0 248.0 271.0 292.0 868.0 781.0 1521.0 913.0 388.0 76.0 5910.0 562.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 24.0 30.0 38.0 29.0 32.0 19.0 60.0 25.0 42.0 48.0 26.0 10.0 383.0 53.0
Falskt larm (15 § 1 st) 8.0 5.0 6.0 1.0 3.0 - 3.0 2.0 11.0 12.0 6.0 2.0 59.0 9.0
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) 3.0 3.0 - - 1.0 1.0 5.0 - - 3.0 - - 16.0 2.0
Hets mot folkgrupp (8) 7.0 13.0 14.0 14.0 19.0 8.0 32.0 12.0 11.0 5.0 - - 135.0 6.0
Olaga diskriminering (9) - - - - - - - - 3.0 1.0 3.0 - 7.0 1.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14a) 6.0 9.0 18.0 15.0 9.0 10.0 21.0 12.0 17.0 27.0 17.0 8.0 169.0 35.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 114.0 151.0 196.0 219.0 237.0 273.0 811.0 751.0 1462.0 850.0 341.0 62.0 5467.0 492.0
Våld mot tjänsteman (1, 5) 35.0 61.0 65.0 87.0 91.0 114.0 362.0 304.0 524.0 324.0 118.0 29.0 2114.0 258.0
Mot polisman (1) 10.0 17.0 26.0 20.0 23.0 36.0 86.0 91.0 132.0 82.0 35.0 11.0 569.0 90.0
Ringa brott 9.0 17.0 25.0 19.0 23.0 34.0 80.0 87.0 122.0 82.0 34.0 11.0 543.0 89.0
Inte ringa brott 1.0 - 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 4.0 10.0 - 1.0 - 28.0 1.0
Mot ordningsvakt (1) 7.0 17.0 24.0 46.0 50.0 60.0 207.0 157.0 246.0 140.0 55.0 7.0 1016.0 77.0
Mot annan person (1, 5) 18.0 27.0 20.0 26.0 21.0 21.0 82.0 65.0 166.0 120.0 34.0 14.0 614.0 100.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) 36.0 44.0 63.0 80.0 80.0 90.0 285.0 276.0 573.0 349.0 113.0 14.0 2003.0 110.0
Våldsamt motstånd (4) 32.0 67.0 91.0 105.0 108.0 142.0 416.0 394.0 753.0 390.0 161.0 21.0 2680.0 190.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) 44.0 30.0 39.0 36.0 51.0 44.0 119.0 104.0 186.0 124.0 55.0 13.0 845.0 81.0
18 kap. Högmålsbrott - - - - - - - 1.0 - - - - 1.0 -
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - - - - - - - 1.0 1.0 - - - 2.0 -
20 kap. Tjänstefel m.m. - - - - 1.0 - 3.0 5.0 15.0 20.0 22.0 3.0 69.0 13.0
Brott mot trafikbrottslagen 597.0 599.0 537.0 565.0 565.0 580.0 2192.0 2633.0 5579.0 4279.0 2544.0 1021.0 21691.0 1993.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 6.0 8.0 14.0 22.0 13.0 19.0 73.0 61.0 137.0 71.0 34.0 18.0 476.0 20.0
Olovlig körning , grov olovlig körning (3 § 1st) 508.0 526.0 482.0 461.0 411.0 416.0 1476.0 1806.0 3661.0 2262.0 980.0 264.0 13253.0 963.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) 87.0 106.0 127.0 189.0 222.0 238.0 943.0 1138.0 2592.0 2550.0 1777.0 693.0 10662.0 950.0
Smitning (5) 14.0 12.0 28.0 35.0 47.0 32.0 108.0 100.0 203.0 162.0 123.0 161.0 1025.0 161.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 23.0 22.0 11.0 16.0 19.0 21.0 72.0 56.0 150.0 113.0 39.0 11.0 553.0 159.0
Brott mot narkotikastrafflagen 109.0 170.0 263.0 412.0 432.0 456.0 1714.0 1673.0 3531.0 1961.0 297.0 31.0 11049.0 1695.0
Överlåtelse m.m. (1-3a) 20.0 26.0 31.0 53.0 62.0 73.0 298.0 292.0 642.0 391.0 63.0 10.0 1961.0 245.0
Innehav, eget bruk (1-3) 104.0 155.0 255.0 393.0 410.0 437.0 1658.0 1606.0 3413.0 1861.0 279.0 26.0 10597.0 1652.0
Framställning (1-3) - - - 2.0 2.0 3.0 18.0 7.0 34.0 15.0 3.0 - 84.0 8.0
Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
Brott mot övriga specialstraff-
rättsliga författningar 210.0 195.0 227.0 283.0 358.0 389.0 1214.0 1289.0 2831.0 2094.0 871.0 257.0 10218.0 922.0
Varusmugglingslagen (1-4, 6) 1.0 4.0 9.0 34.0 39.0 49.0 211.0 211.0 474.0 297.0 127.0 42.0 1498.0 174.0
Narkotika (1-3) - 2.0 4.0 13.0 15.0 24.0 93.0 70.0 129.0 72.0 15.0 4.0 441.0 39.0
Dopningsmedel (1, 3) - - - 1.0 1.0 - 4.0 1.0 2.0 - - - 9.0 -
Annat (1, 3, 4, 6) 1.0 2.0 5.0 22.0 23.0 25.0 115.0 143.0 344.0 227.0 115.0 38.0 1060.0 137.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) - - - - 1.0 - 2.0 1.0 2.0 - 1.0 - 7.0 1.0
Alkohollagen 18.0 20.0 17.0 42.0 38.0 62.0 161.0 178.0 345.0 316.0 144.0 48.0 1389.0 133.0
Skattebrottslagen (2, 4-10) - - - - 1.0 - 23.0 52.0 158.0 171.0 89.0 21.0 515.0 42.0
Uppbördslagen (81) - - - - - - - 4.0 30.0 38.0 19.0 4.0 95.0 9.0
Vapenlagen (37, 38) 59.0 64.0 59.0 54.0 68.0 89.0 308.0 272.0 478.0 308.0 120.0 40.0 1919.0 277.0
Olaga innehav av pistol, kpist 9.0 8.0 10.0 5.0 15.0 16.0 56.0 65.0 108.0 76.0 34.0 13.0 415.0 14.0
Olaga innehav av jaktvapen 2.0 - 3.0 6.0 3.0 4.0 22.0 31.0 56.0 53.0 30.0 8.0 218.0 6.0
Olaga innehav av annat vapen 31.0 39.0 39.0 34.0 39.0 54.0 174.0 116.0 202.0 105.0 40.0 7.0 880.0 216.0
Annat brott mot vapenlagen 17.0 17.0 9.0 14.0 15.0 21.0 78.0 83.0 161.0 99.0 25.0 17.0 556.0 48.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2) 137.0 114.0 147.0 140.0 120.0 124.0 426.0 464.0 1113.0 742.0 171.0 29.0 3727.0 216.0
Jaktlagen (43, 44, 46) 1.0 - - 2.0 - - 3.0 10.0 13.0 16.0 15.0 7.0 67.0 8.0
Fiskelagen (37, 38, 40) 2.0 - 3.0 2.0 5.0 1.0 24.0 21.0 36.0 33.0 26.0 17.0 170.0 10.0
Naturvårdslagen (37) 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 4.0 10.0 18.0 21.0 13.0 1.0 77.0 9.0
Miljöskyddslagen (45) - - 3.0 - 3.0 - 2.0 4.0 8.0 22.0 9.0 4.0 55.0 2.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) - - - - - - - 1.0 6.0 11.0 10.0 3.0 31.0 -
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) - - 1.0 - 6.0 5.0 21.0 40.0 62.0 32.0 7.0 4.0 178.0 38.0
Lagen om besöksförbud (24) - 1.0 - - 2.0 4.0 11.0 34.0 131.0 105.0 45.0 8.0 341.0 12.0
Lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel (3) 1.0 - 10.0 11.0 9.0 12.0 46.0 51.0 39.0 9.0 1.0 - 189.0 1.0
Datalagen (20, 21) 1.0 - 1.0 - - - 2.0 1.0 2.0 3.0 5.0 - 15.0 6.0
Övriga författningar 10.0 4.0 8.0 25.0 99.0 87.0 93.0 88.0 214.0 191.0 139.0 47.0 1005.0 57.0

Tabell 200
Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Anm. Antalet personer redovisas netto per rad, dvs. varje person förekommer endast en gång per rad.
Brottstyp Ålder, år Totalt därav
(siffror inom parentes avser paragrafnummer) 15 16 17 18 19 20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- kvinnor
SAMTLIGA BROTT 4859.0 4071.0 3838.0 3473.0 3065.0 2932.0 9270.0 9532.0 19248.0 14267.0 7476.0 3821.0 85852.0 16644.0
Brott mot brottsbalken 4284.0 3584.0 3374.0 2834.0 2353.0 2207.0 6710.0 6655.0 13292.0 9318.0 4507.0 2647.0 61765.0 13933.0
3-7 kap. Brott mot person 978.0 778.0 795.0 742.0 733.0 683.0 2058.0 2101.0 4458.0 3128.0 1375.0 457.0 18286.0 1958.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 682.0 526.0 583.0 561.0 544.0 510.0 1428.0 1375.0 2560.0 1738.0 698.0 206.0 11411.0 1035.0
Mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång (1, 2, 5, 6) 1.0 4.0 6.0 11.0 13.0 12.0 39.0 39.0 85.0 47.0 22.0 9.0 288.0 39.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång - - 2.0 3.0 2.0 3.0 13.0 13.0 19.0 11.0 6.0 3.0 75.0 10.0
Med användning av skjutvapen - - - - - 1.0 5.0 4.0 5.0 4.0 2.0 - 21.0 1.0
I förening med självmord - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 -
Ej i förening med självmord - - - - - 1.0 5.0 4.0 4.0 4.0 2.0 - 20.0 1.0
Utan användning av skjutvapen - - 2.0 3.0 2.0 2.0 8.0 9.0 14.0 7.0 4.0 3.0 54.0 9.0
I förening med självmord - - - 1.0 - - - - 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0
Ej i förening med självmord - - 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 9.0 14.0 7.0 4.0 2.0 52.0 9.0
Försök till mord och dråp 1.0 4.0 4.0 8.0 11.0 9.0 27.0 27.0 66.0 37.0 16.0 6.0 216.0 30.0
Med användning av skjutvapen - - - - 3.0 1.0 4.0 7.0 5.0 5.0 3.0 - 28.0 -
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - 3.0 1.0 4.0 7.0 5.0 5.0 3.0 - 28.0 -
Utan användning av skjutvapen 1.0 4.0 4.0 8.0 8.0 8.0 24.0 20.0 61.0 32.0 13.0 6.0 189.0 30.0
I förening med självmord - - - - - - - - 3.0 1.0 - 1.0 5.0 1.0
Ej i förening med självmord 1.0 4.0 4.0 8.0 8.0 8.0 24.0 20.0 58.0 31.0 13.0 5.0 184.0 29.0
Barnadråp (3) - - - - - - - - - - - - - -
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) 669.0 522.0 574.0 546.0 520.0 491.0 1370.0 1329.0 2445.0 1665.0 651.0 182.0 10964.0 983.0
Misshandel mot barn 0-6 år 1.0 - 1.0 - - 2.0 6.0 22.0 37.0 24.0 7.0 2.0 102.0 23.0
Grov misshandel 1.0 - 1.0 - - - 1.0 3.0 5.0 2.0 2.0 - 15.0 2.0
Obekant med offret - - 1.0 - - - 1.0 - 2.0 1.0 2.0 - 7.0 -
Utomhus - - 1.0 - - - 1.0 - 2.0 1.0 - - 5.0 -
Inomhus - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0 -
Bekant med offret 1.0 - - - - - - 3.0 3.0 1.0 - - 8.0 2.0
Utomhus - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 -
Inomhus 1.0 - - - - - - 3.0 2.0 1.0 - - 7.0 2.0
Annan misshandel - - - - - 2.0 5.0 19.0 32.0 22.0 5.0 2.0 87.0 21.0
Obekant med offret - - - - - - 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 11.0 1.0
Utomhus - - - - - - 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 9.0 1.0
Inomhus - - - - - - - 1.0 1.0 - - - 2.0 -
Bekant med offret - - - - - 2.0 4.0 18.0 30.0 20.0 2.0 1.0 77.0 20.0
Utomhus - - - - - - 1.0 4.0 3.0 4.0 1.0 1.0 14.0 2.0
Inomhus - - - - - 2.0 3.0 14.0 28.0 16.0 1.0 - 64.0 18.0
Misshandel mot barn 7-14 år 211.0 61.0 34.0 15.0 6.0 15.0 12.0 27.0 118.0 126.0 49.0 19.0 693.0 108.0
Grov misshandel 8.0 5.0 5.0 4.0 - 4.0 1.0 1.0 6.0 6.0 3.0 - 43.0 6.0
Obekant med offret 1.0 4.0 4.0 3.0 - 3.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 - 19.0 -
Utomhus 1.0 3.0 4.0 2.0 - 3.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 - 17.0 -
Inomhus - 1.0 - 1.0 - - - - - - - - 2.0 -
Bekant med offret 7.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 - 1.0 5.0 5.0 2.0 - 24.0 6.0
Utomhus 5.0 1.0 - 1.0 - - - - - 1.0 - - 8.0 4.0
Inomhus 2.0 - 1.0 - - 1.0 - 1.0 5.0 4.0 2.0 - 16.0 2.0
Annan misshandel 203.0 57.0 29.0 11.0 6.0 11.0 12.0 26.0 112.0 122.0 46.0 19.0 654.0 102.0
Obekant med offret 37.0 21.0 12.0 8.0 4.0 6.0 6.0 11.0 23.0 22.0 19.0 11.0 180.0 19.0
Utomhus 25.0 17.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 7.0 18.0 16.0 17.0 10.0 138.0 12.0
Inomhus 14.0 4.0 4.0 - - 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 2.0 1.0 44.0 7.0
Bekant med offret 167.0 38.0 18.0 3.0 2.0 5.0 6.0 15.0 89.0 99.0 27.0 8.0 477.0 83.0
Utomhus 83.0 22.0 14.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 14.0 23.0 6.0 4.0 176.0 27.0
Inomhus 87.0 18.0 4.0 2.0 1.0 2.0 4.0 12.0 75.0 79.0 21.0 5.0 310.0 56.0
Misshandel mot kvinna 113.0 104.0 114.0 89.0 92.0 111.0 390.0 530.0 1269.0 946.0 379.0 95.0 4232.0 601.0
Grov misshandel 2.0 2.0 10.0 14.0 8.0 4.0 38.0 48.0 115.0 101.0 42.0 8.0 392.0 28.0
Obekant med offret - 1.0 6.0 8.0 4.0 1.0 9.0 7.0 8.0 6.0 6.0 1.0 57.0 6.0
Utomhus - 1.0 4.0 8.0 4.0 1.0 4.0 3.0 4.0 1.0 5.0 1.0 36.0 3.0
Inomhus - - 2.0 - - - 5.0 4.0 4.0 5.0 1.0 - 21.0 3.0
Bekant med offret 2.0 1.0 4.0 6.0 4.0 3.0 29.0 41.0 107.0 96.0 36.0 7.0 336.0 22.0
Utomhus 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 - 5.0 11.0 22.0 12.0 7.0 - 64.0 2.0
Inomhus 1.0 - 3.0 3.0 3.0 3.0 24.0 30.0 86.0 85.0 29.0 7.0 274.0 20.0
Annan misshandel 112.0 103.0 105.0 76.0 86.0 110.0 364.0 494.0 1200.0 885.0 352.0 90.0 3977.0 575.0
Obekant med offret 32.0 33.0 36.0 28.0 33.0 47.0 104.0 103.0 191.0 137.0 70.0 22.0 836.0 227.0
Utomhus 19.0 18.0 20.0 22.0 21.0 24.0 57.0 56.0 91.0 62.0 34.0 13.0 437.0 111.0
Inomhus 13.0 16.0 16.0 8.0 12.0 23.0 48.0 49.0 104.0 77.0 37.0 9.0 412.0 120.0
Bekant med offret 80.0 72.0 72.0 48.0 53.0 66.0 267.0 394.0 1022.0 753.0 286.0 68.0 3181.0 353.0
Utomhus 28.0 40.0 37.0 19.0 19.0 26.0 70.0 85.0 199.0 131.0 47.0 9.0 710.0 162.0
Inomhus 54.0 35.0 35.0 30.0 36.0 43.0 212.0 326.0 864.0 659.0 249.0 59.0 2602.0 202.0
Misshandel mot man 386.0 382.0 451.0 476.0 445.0 397.0 1056.0 853.0 1224.0 679.0 257.0 72.0 6678.0 293.0
Grov misshandel 36.0 38.0 55.0 77.0 77.0 69.0 172.0 137.0 213.0 107.0 40.0 5.0 1026.0 50.0
Obekant med offret 25.0 30.0 40.0 53.0 53.0 52.0 124.0 81.0 98.0 29.0 10.0 2.0 597.0 15.0
Utomhus 21.0 26.0 32.0 42.0 38.0 39.0 84.0 54.0 60.0 14.0 10.0 2.0 422.0 8.0
Inomhus 4.0 4.0 8.0 13.0 15.0 13.0 43.0 27.0 40.0 15.0 - - 182.0 7.0
Bekant med offret 11.0 8.0 16.0 26.0 24.0 18.0 51.0 59.0 117.0 78.0 30.0 3.0 441.0 35.0
Utomhus 8.0 4.0 11.0 16.0 15.0 8.0 23.0 37.0 32.0 20.0 9.0 2.0 185.0 5.0
Inomhus 4.0 5.0 5.0 10.0 9.0 10.0 28.0 22.0 86.0 58.0 21.0 1.0 259.0 30.0
Annan misshandel 362.0 354.0 407.0 419.0 393.0 343.0 933.0 742.0 1042.0 588.0 221.0 67.0 5871.0 247.0
Obekant med offret 140.0 205.0 241.0 282.0 295.0 265.0 683.0 500.0 639.0 293.0 106.0 25.0 3674.0 103.0
Utomhus 107.0 168.0 197.0 202.0 201.0 166.0 443.0 279.0 377.0 169.0 80.0 17.0 2406.0 61.0
Inomhus 35.0 45.0 52.0 91.0 104.0 108.0 274.0 233.0 272.0 133.0 26.0 8.0 1381.0 42.0
Bekant med offret 235.0 164.0 187.0 154.0 118.0 96.0 293.0 267.0 435.0 310.0 118.0 43.0 2420.0 145.0
Utomhus 110.0 98.0 107.0 102.0 70.0 60.0 155.0 115.0 178.0 120.0 41.0 25.0 1181.0 45.0
Inomhus 128.0 80.0 86.0 57.0 52.0 40.0 153.0 156.0 264.0 193.0 80.0 18.0 1307.0 103.0
Vållande till annans död (7, 10) - - - 1.0 2.0 2.0 13.0 6.0 20.0 18.0 12.0 8.0 82.0 13.0
I samband med trafikolycka - - - 1.0 2.0 2.0 9.0 5.0 17.0 9.0 9.0 7.0 61.0 9.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - 4.0 - - 4.0 -
Övriga fall - - - - - - 4.0 1.0 3.0 5.0 3.0 1.0 17.0 4.0
Vållande till kroppsskada eller sjukdom (Inte i samband med trafikolycka) (8, 10) 3.0 1.0 3.0 3.0 6.0 11.0 17.0 12.0 23.0 12.0 14.0 7.0 112.0 2.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - 5.0 5.0 2.0 2.0 14.0 -
Övriga fall 3.0 1.0 3.0 3.0 6.0 11.0 17.0 12.0 19.0 7.0 12.0 5.0 99.0 2.0
Framkallande av fara för annan (9, 10) 12.0 1.0 4.0 3.0 6.0 1.0 16.0 13.0 22.0 16.0 11.0 6.0 111.0 9.0
Fara som framkallats för arbetstagare - - - - 1.0 - - - 1.0 1.0 1.0 - 4.0 -
Övriga fall 12.0 1.0 4.0 3.0 5.0 1.0 16.0 13.0 21.0 15.0 10.0 6.0 107.0 9.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 391.0 315.0 289.0 244.0 259.0 240.0 860.0 968.0 2424.0 1718.0 730.0 222.0 8660.0 882.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 111.0 121.0 86.0 70.0 80.0 70.0 219.0 247.0 665.0 466.0 148.0 28.0 2311.0 269.0
Olaga hot (5) 176.0 152.0 172.0 147.0 150.0 151.0 573.0 619.0 1530.0 1084.0 457.0 120.0 5331.0 350.0
Ofredande (7) 111.0 66.0 45.0 44.0 49.0 49.0 177.0 215.0 598.0 450.0 240.0 101.0 2145.0 340.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) 35.0 12.0 17.0 7.0 14.0 11.0 47.0 57.0 117.0 58.0 36.0 6.0 417.0 38.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 49.0 39.0 25.0 27.0 34.0 28.0 90.0 89.0 190.0 185.0 92.0 29.0 877.0 210.0
6 kap. Sexualbrott 29.0 13.0 19.0 17.0 26.0 18.0 82.0 105.0 265.0 206.0 139.0 71.0 990.0 8.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) 6.0 1.0 8.0 9.0 8.0 4.0 30.0 38.0 71.0 41.0 21.0 6.0 243.0 1.0
Mot person under 15 år 5.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 7.0 8.0 7.0 2.0 1.0 36.0 -
Fullbordad våldtäkt 4.0 - 2.0 - 1.0 - 2.0 7.0 8.0 7.0 2.0 1.0 34.0 -
Utomhus 2.0 - - - 1.0 - - 3.0 1.0 - - - 7.0 -
Inomhus 2.0 - 2.0 - - - 2.0 4.0 7.0 7.0 2.0 1.0 27.0 -
Försök till våldtäkt 1.0 - - - 1.0 - - - 1.0 - - - 3.0 -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus 1.0 - - - 1.0 - - - 1.0 - - - 3.0 -
Mot person 15 år eller äldre 1.0 1.0 6.0 9.0 7.0 4.0 28.0 31.0 63.0 34.0 19.0 5.0 208.0 1.0
Fullbordad våldtäkt 1.0 1.0 6.0 7.0 7.0 2.0 20.0 22.0 50.0 26.0 14.0 5.0 161.0 1.0
Utomhus - 1.0 2.0 2.0 2.0 - 6.0 1.0 8.0 4.0 2.0 - 28.0 1.0
Inomhus 1.0 - 4.0 5.0 5.0 2.0 15.0 22.0 42.0 22.0 12.0 5.0 135.0 -
Försök till våldtäkt - - - 2.0 - 2.0 10.0 11.0 14.0 10.0 5.0 - 54.0 -
Utomhus - - - 2.0 - 1.0 3.0 5.0 4.0 1.0 - - 16.0 -
Inomhus - - - - - 1.0 7.0 7.0 10.0 9.0 5.0 - 39.0 -
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) 11.0 6.0 6.0 5.0 11.0 4.0 22.0 20.0 70.0 54.0 33.0 22.0 264.0 2.0
Mot person av annat kön 10.0 3.0 6.0 3.0 10.0 3.0 20.0 19.0 63.0 44.0 27.0 19.0 227.0 1.0
Mot person under 15 år 10.0 3.0 4.0 2.0 8.0 2.0 17.0 13.0 50.0 32.0 21.0 16.0 178.0 1.0
Nära relation till offret 5.0 - 2.0 - 1.0 - 5.0 6.0 25.0 14.0 11.0 3.0 72.0 -
Övriga fall 5.0 3.0 2.0 2.0 7.0 2.0 13.0 7.0 27.0 18.0 10.0 13.0 109.0 1.0
Mot person 15 år eller äldre - - 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 6.0 14.0 12.0 6.0 4.0 51.0 -
Mot person av samma kön 2.0 3.0 - 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 8.0 10.0 8.0 4.0 43.0 1.0
Mot person under 15 år 1.0 3.0 - 1.0 1.0 - 3.0 1.0 8.0 8.0 7.0 2.0 35.0 1.0
Nära relation till offret 1.0 - - 1.0 - - 1.0 1.0 5.0 5.0 3.0 1.0 18.0 -
Övriga fall - 3.0 - 1.0 1.0 - 2.0 - 3.0 3.0 4.0 1.0 18.0 1.0
Mot person 15 år eller äldre 1.0 - - 1.0 - 1.0 - - - 2.0 2.0 3.0 10.0 -
Sexuellt ofredande (7) 13.0 6.0 7.0 3.0 8.0 12.0 37.0 56.0 143.0 132.0 95.0 52.0 564.0 5.0
Exhibitionism 1.0 1.0 - - 1.0 5.0 15.0 15.0 52.0 44.0 37.0 8.0 179.0 -
Annat sexuellt ofredande 12.0 5.0 7.0 3.0 7.0 7.0 24.0 40.0 98.0 95.0 60.0 44.0 402.0 5.0
Mot person under 15 år 6.0 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0 8.0 13.0 40.0 51.0 26.0 26.0 183.0 1.0
Övriga fall 6.0 1.0 5.0 2.0 4.0 4.0 16.0 28.0 60.0 46.0 34.0 18.0 224.0 4.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) - - - - - - - - - - - - - -
Förförelse av ungdom (10) - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 3.0 -
7 kap. Brott mot familj - - 1.0 - - 3.0 8.0 21.0 72.0 37.0 7.0 1.0 150.0 71.0
Egenmäktighet med barn (4) - - 1.0 - - 3.0 8.0 21.0 71.0 37.0 6.0 1.0 148.0 70.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) - - - - - - - - 1.0 - 1.0 - 2.0 1.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 3477.0 2855.0 2419.0 2085.0 1664.0 1550.0 4764.0 4669.0 9380.0 6475.0 3111.0 2139.0 44588.0 11518.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 2829.0 2372.0 1952.0 1653.0 1244.0 1102.0 3382.0 3241.0 6621.0 4588.0 2268.0 1925.0 33177.0 9780.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7) 302.0 366.0 367.0 335.0 268.0 214.0 592.0 484.0 798.0 314.0 67.0 3.0 4110.0 253.0
Bil 234.0 323.0 323.0 305.0 242.0 198.0 539.0 430.0 735.0 283.0 57.0 2.0 3671.0 239.0
Försök till biltillgrepp 57.0 86.0 85.0 97.0 78.0 49.0 159.0 101.0 143.0 60.0 5.0 1.0 921.0 53.0
Fullbordat biltillgrepp 205.0 279.0 275.0 245.0 198.0 170.0 452.0 375.0 657.0 250.0 53.0 2.0 3161.0 208.0
Motorcykel 19.0 19.0 14.0 17.0 13.0 9.0 15.0 18.0 29.0 13.0 5.0 - 171.0 5.0
Moped 48.0 29.0 31.0 21.0 11.0 10.0 23.0 18.0 34.0 17.0 2.0 - 244.0 5.0
Båt 2.0 2.0 8.0 2.0 5.0 7.0 26.0 23.0 20.0 8.0 2.0 1.0 106.0 4.0
Annat 8.0 7.0 10.0 9.0 7.0 3.0 11.0 14.0 15.0 4.0 1.0 - 89.0 1.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel (1, 2, 4) 76.0 47.0 32.0 38.0 43.0 42.0 113.0 118.0 295.0 197.0 43.0 1.0 1045.0 82.0
Cykel 73.0 46.0 31.0 36.0 42.0 41.0 110.0 109.0 284.0 195.0 42.0 1.0 1010.0 81.0
Båt 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 9.0 6.0 1.0 1.0 - 29.0 -
Annat - - - - - - - - 5.0 1.0 1.0 - 7.0 1.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 390.0 364.0 317.0 341.0 279.0 248.0 741.0 617.0 1075.0 556.0 92.0 10.0 5030.0 349.0
I kassaskåp, kassavalv o.d. - 5.0 3.0 11.0 11.0 6.0 28.0 20.0 22.0 8.0 3.0 - 117.0 5.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 68.0 78.0 51.0 50.0 40.0 32.0 82.0 51.0 50.0 34.0 2.0 1.0 539.0 16.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 2.0 - 1.0 7.0 1.0 2.0 5.0 2.0 18.0 4.0 1.0 1.0 44.0 5.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 20.0 19.0 33.0 17.0 16.0 8.0 26.0 16.0 39.0 15.0 - - 209.0 10.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - 3.0 4.0 4.0 - 3.0 18.0 18.0 26.0 18.0 3.0 - 97.0 5.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal 11.0 15.0 9.0 18.0 15.0 11.0 37.0 15.0 31.0 10.0 4.0 - 176.0 10.0
I hotell, pensionat o.d. - 2.0 1.0 6.0 7.0 5.0 10.0 10.0 27.0 15.0 3.0 - 86.0 6.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 27.0 28.0 34.0 34.0 30.0 18.0 52.0 31.0 73.0 35.0 11.0 - 373.0 12.0
I apotek och läkemedelsförråd 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 10.0 13.0 13.0 7.0 1.0 - 53.0 1.0
I butik, varuhus o.d. 79.0 85.0 94.0 92.0 92.0 99.0 236.0 137.0 197.0 76.0 18.0 1.0 1206.0 57.0
I kiosk, automat och skyltskåp 52.0 30.0 38.0 32.0 34.0 17.0 32.0 20.0 34.0 9.0 2.0 - 300.0 19.0
I kontor 9.0 12.0 28.0 40.0 34.0 30.0 98.0 54.0 103.0 45.0 2.0 1.0 456.0 16.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) 10.0 13.0 13.0 16.0 16.0 18.0 59.0 58.0 112.0 45.0 4.0 1.0 365.0 19.0
På byggplats och i tillfällig bod 4.0 7.0 4.0 4.0 5.0 7.0 19.0 19.0 59.0 32.0 5.0 - 165.0 11.0
I garage, bensinstation och bilverkstad 27.0 34.0 33.0 40.0 33.0 38.0 90.0 78.0 128.0 45.0 3.0 - 549.0 19.0
I bostad (lägenhet, villa) 57.0 46.0 43.0 58.0 34.0 26.0 109.0 128.0 233.0 137.0 26.0 5.0 902.0 89.0
Villa, radhus o.d. 51.0 41.0 35.0 45.0 25.0 17.0 68.0 75.0 159.0 87.0 17.0 3.0 623.0 65.0
Lägenhet 6.0 5.0 8.0 13.0 9.0 9.0 40.0 56.0 80.0 54.0 9.0 2.0 291.0 26.0
Okänd - 1.0 1.0 1.0 - 1.0 2.0 2.0 5.0 4.0 - - 17.0 2.0
I källare och på vind 10.0 11.0 7.0 4.0 14.0 10.0 39.0 63.0 158.0 93.0 11.0 1.0 421.0 47.0
I fritidshus 42.0 37.0 20.0 20.0 20.0 17.0 50.0 51.0 106.0 66.0 15.0 - 444.0 63.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd 4.0 1.0 - 2.0 - - 1.0 1.0 1.0 - - - 10.0 1.0
Inom hamnområde - - - - - - - 4.0 4.0 1.0 - - 9.0 1.0
Annan inbrottsstöld 30.0 26.0 15.0 23.0 13.0 24.0 66.0 80.0 130.0 72.0 8.0 1.0 488.0 38.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen, ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) 5.0 4.0 2.0 4.0 6.0 4.0 17.0 12.0 30.0 17.0 2.0 - 103.0 11.0
Från militärt förråd - - - - - - - 1.0 1.0 - - - 2.0 -
Inom militärförläggning - - - 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 - - - - 9.0 -
Från skytteorganisation - - - - - - 1.0 - - - - - 1.0 -
Från vapenhandlare - - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 -
Från sprängämnesförråd (inte militärt) - - - - - - - 1.0 2.0 1.0 1.0 - 5.0 3.0
I bostad (lägenhet, villa) 4.0 3.0 1.0 1.0 - 2.0 8.0 7.0 20.0 8.0 - - 54.0 4.0
I fritidshus - - - - 1.0 - 1.0 - 1.0 1.0 - - 4.0 -
Ur motorfordon 1.0 - 1.0 - - 1.0 2.0 - 4.0 5.0 - - 14.0 2.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. - 1.0 1.0 2.0 1.0 - 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 - 14.0 2.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) 2190.0 1728.0 1381.0 1130.0 849.0 753.0 2406.0 2534.0 5555.0 4052.0 2085.0 1884.0 26547.0 9305.0
Ur och från motordrivet fordon 125.0 130.0 180.0 179.0 153.0 139.0 371.0 312.0 606.0 289.0 45.0 5.0 2534.0 149.0
Från cykel 4.0 3.0 3.0 - - 1.0 1.0 2.0 11.0 2.0 1.0 - 28.0 3.0
Från båt 6.0 6.0 9.0 5.0 3.0 2.0 13.0 13.0 16.0 5.0 1.0 - 79.0 3.0
Under yrkesmässig transport 2.0 2.0 1.0 4.0 7.0 3.0 12.0 12.0 18.0 11.0 4.0 - 76.0 6.0
Väskryckning (inte rån) 12.0 9.0 11.0 5.0 2.0 1.0 10.0 2.0 6.0 5.0 1.0 - 64.0 8.0
Fickstöld 19.0 18.0 16.0 19.0 16.0 14.0 41.0 43.0 78.0 36.0 13.0 3.0 316.0 53.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 127.0 69.0 31.0 23.0 19.0 11.0 20.0 18.0 25.0 24.0 4.0 1.0 372.0 56.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 29.0 15.0 11.0 10.0 8.0 3.0 10.0 9.0 8.0 7.0 - - 110.0 20.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 11.0 26.0 49.0 49.0 8.0 1.0 155.0 35.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal 17.0 9.0 9.0 5.0 6.0 12.0 12.0 12.0 14.0 16.0 1.0 - 113.0 12.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 4.0 2.0 2.0 1.0 - 2.0 7.0 7.0 11.0 9.0 2.0 - 47.0 6.0
Inom campingplats, på strandbad 5.0 2.0 4.0 1.0 4.0 1.0 3.0 - 2.0 3.0 2.0 - 27.0 5.0
I hotell, pensionat o.d. 4.0 2.0 5.0 8.0 6.0 2.0 12.0 11.0 33.0 22.0 4.0 - 109.0 9.0
I butik, varuhus o.d. 1739.0 1396.0 1035.0 773.0 574.0 482.0 1738.0 1926.0 4480.0 3482.0 1935.0 1856.0 21416.0 8710.0
I kontor 5.0 9.0 8.0 12.0 7.0 13.0 24.0 33.0 50.0 29.0 6.0 1.0 197.0 30.0
I fabrik, lager och verkstad 18.0 5.0 5.0 9.0 5.0 10.0 37.0 55.0 83.0 66.0 9.0 1.0 303.0 12.0
I bostad (lägenhet, villa) 54.0 57.0 50.0 46.0 34.0 36.0 105.0 122.0 228.0 130.0 40.0 7.0 909.0 211.0
På byggplats och i tillfällig bod 5.0 5.0 3.0 6.0 1.0 2.0 5.0 12.0 52.0 30.0 9.0 3.0 133.0 5.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 13.0 11.0 7.0 28.0 21.0 14.0 52.0 38.0 67.0 33.0 10.0 3.0 297.0 41.0
I källare och på vind 4.0 5.0 2.0 4.0 2.0 - 6.0 12.0 34.0 13.0 3.0 3.0 88.0 16.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - 2.0 5.0 13.0 7.0 1.0 1.0 1.0 - - 30.0 1.0
Inom hamnområde - - - - - - 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 - 18.0 1.0
Övrigt 77.0 70.0 67.0 62.0 68.0 67.0 201.0 249.0 588.0 315.0 89.0 14.0 1867.0 237.0
Rån, grovt rån (5, 6) 77.0 74.0 73.0 82.0 65.0 66.0 159.0 111.0 152.0 60.0 16.0 1.0 936.0 50.0
Bankrån - - - - - 1.0 8.0 3.0 6.0 1.0 - - 19.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - 7.0 2.0 6.0 - - - 15.0 1.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 1.0 - - 4.0 -
Postrån - - 1.0 1.0 - 1.0 6.0 5.0 8.0 1.0 1.0 - 24.0 2.0
Med användning av skjutvapen - - - 1.0 - - 6.0 4.0 7.0 - - - 18.0 1.0
Utan användning av skjutvapen - - 1.0 - - 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 - 6.0 1.0
Butiksrån 12.0 11.0 7.0 23.0 14.0 17.0 44.0 26.0 41.0 12.0 1.0 - 208.0 4.0
Med användning av skjutvapen 4.0 5.0 6.0 14.0 7.0 11.0 23.0 6.0 10.0 5.0 - - 91.0 -
Utan användning av skjutvapen 8.0 6.0 1.0 9.0 7.0 6.0 21.0 20.0 31.0 7.0 1.0 - 117.0 4.0
Rån mot värdetransport - - 1.0 - 1.0 2.0 3.0 1.0 - - - - 8.0 -
Med användning av skjutvapen - - - - 1.0 2.0 3.0 - - - - - 6.0 -
Utan användning av skjutvapen - - 1.0 - - - - 1.0 - - - - 2.0 -
Rån mot värdebefordran - - - - - - 1.0 - 1.0 1.0 - - 3.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - 1.0 - 1.0 1.0 - - 3.0 1.0
Taxirån 1.0 2.0 5.0 5.0 7.0 3.0 11.0 - 1.0 1.0 - - 36.0 2.0
Med användning av skjutvapen - - 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 - - - - - 8.0 -
Utan användning av skjutvapen 1.0 2.0 4.0 4.0 5.0 2.0 8.0 - 1.0 1.0 - - 28.0 2.0
Rån mot handikappad 1.0 - - - 4.0 1.0 3.0 1.0 4.0 1.0 2.0 - 17.0 2.0
Utomhus 1.0 - - - - - - 1.0 2.0 - 1.0 - 5.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - 1.0 - 1.0 - 2.0 -
Utan användning av skjutvapen 1.0 - - - - - - 1.0 1.0 - - - 3.0 1.0
Inomhus - - - - 4.0 1.0 3.0 - 3.0 1.0 2.0 - 14.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - 3.0 1.0 1.0 - 1.0 - 1.0 - 7.0 -
Utan användning av skjutvapen - - - - 1.0 - 2.0 - 2.0 1.0 1.0 - 7.0 1.0
Personrån 65.0 61.0 60.0 56.0 44.0 44.0 90.0 76.0 97.0 44.0 12.0 - 649.0 38.0
Utomhus 54.0 54.0 44.0 45.0 30.0 30.0 63.0 32.0 47.0 21.0 6.0 - 426.0 21.0
Med användning av skjutvapen 4.0 4.0 5.0 8.0 1.0 4.0 9.0 5.0 8.0 - - - 48.0 2.0
Utan användning av skjutvapen 52.0 50.0 41.0 41.0 29.0 26.0 54.0 27.0 39.0 21.0 6.0 - 386.0 19.0
Inomhus 15.0 10.0 19.0 14.0 18.0 14.0 28.0 46.0 52.0 24.0 6.0 - 246.0 17.0
Med användning av skjutvapen 1.0 1.0 5.0 4.0 7.0 4.0 13.0 20.0 11.0 3.0 - - 69.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 14.0 9.0 14.0 10.0 11.0 10.0 15.0 26.0 41.0 21.0 6.0 - 177.0 14.0
Övriga rån - 1.0 - - - - 2.0 - - - - 1.0 4.0 1.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) 64.0 84.0 54.0 50.0 43.0 48.0 115.0 151.0 330.0 214.0 103.0 38.0 1294.0 154.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 223.0 210.0 199.0 243.0 231.0 275.0 938.0 1016.0 2058.0 1199.0 412.0 97.0 7101.0 1304.0
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende (1-3) 64.0 63.0 63.0 88.0 88.0 130.0 499.0 555.0 1165.0 704.0 300.0 78.0 3797.0 935.0
Med check 1.0 - 1.0 3.0 3.0 2.0 27.0 29.0 85.0 61.0 17.0 1.0 230.0 77.0
Överskridet eget checkkonto - - - - - - 3.0 2.0 5.0 5.0 4.0 - 19.0 8.0
Annat checkbedrägeri 1.0 - 1.0 3.0 3.0 2.0 24.0 27.0 81.0 57.0 13.0 1.0 213.0 71.0
Automatmissbruk 4.0 - - 2.0 6.0 10.0 11.0 16.0 27.0 17.0 4.0 1.0 98.0 22.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 1.0 4.0 2.0 5.0 7.0 7.0 31.0 25.0 49.0 16.0 2.0 1.0 150.0 38.0
Överskridet eget personkonto - - - - 2.0 2.0 5.0 3.0 9.0 2.0 1.0 - 24.0 6.0
Mot försäkringskassa - - - - 1.0 3.0 20.0 26.0 93.0 51.0 12.0 5.0 211.0 81.0
Mot försäkringsbolag 1.0 4.0 4.0 6.0 2.0 14.0 38.0 33.0 36.0 23.0 10.0 2.0 173.0 16.0
Avseende husrum, förtäring, transport m.m. 12.0 16.0 26.0 27.0 28.0 35.0 129.0 152.0 309.0 190.0 99.0 23.0 1046.0 214.0
Övrigt bedrägeri 45.0 39.0 31.0 49.0 43.0 64.0 283.0 322.0 693.0 419.0 180.0 48.0 2216.0 580.0
Utpressning, ocker (4, 5) 9.0 4.0 7.0 6.0 6.0 3.0 14.0 20.0 30.0 13.0 3.0 1.0 116.0 14.0
Häleri, häleriförseelse (6, 7) 150.0 146.0 133.0 156.0 141.0 145.0 458.0 486.0 952.0 529.0 120.0 20.0 3436.0 405.0
Vanemässigt eller stor omfattning 2.0 2.0 3.0 10.0 9.0 11.0 35.0 58.0 98.0 51.0 16.0 2.0 297.0 38.0
Övrigt 148.0 144.0 130.0 151.0 134.0 134.0 431.0 448.0 881.0 498.0 104.0 18.0 3221.0 382.0
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) 1.0 - 2.0 - 2.0 2.0 3.0 1.0 9.0 7.0 3.0 1.0 31.0 8.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 66.0 86.0 98.0 91.0 90.0 74.0 277.0 241.0 551.0 384.0 143.0 27.0 2128.0 416.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3) 4.0 3.0 4.0 6.0 10.0 8.0 48.0 62.0 121.0 126.0 64.0 10.0 466.0 150.0
Olovligt förfogande (4) 20.0 28.0 43.0 22.0 26.0 18.0 96.0 72.0 178.0 123.0 44.0 8.0 678.0 122.0
Över avbetalningsgods - - - - - 1.0 12.0 8.0 32.0 20.0 8.0 1.0 82.0 15.0
Annat olovligt förfogande 20.0 28.0 43.0 22.0 26.0 17.0 84.0 64.0 146.0 104.0 36.0 7.0 597.0 107.0
Trolöshet mot huvudman (5) - - - - - - 1.0 1.0 15.0 22.0 10.0 5.0 54.0 12.0
Olovligt brukande (7) 35.0 47.0 42.0 56.0 49.0 41.0 121.0 110.0 226.0 104.0 24.0 5.0 860.0 127.0
Fyndförseelse (8) 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 7.0 18.0 5.0 36.0 20.0 5.0 - 137.0 17.0
Behörighetsmissbruk (6) - - - - - - - 2.0 3.0 2.0 2.0 - 9.0 5.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. - - - 3.0 3.0 16.0 89.0 178.0 554.0 538.0 248.0 42.0 1671.0 153.0
12 kap. Skadegörelsebrott 603.0 409.0 378.0 362.0 332.0 309.0 860.0 785.0 1357.0 772.0 280.0 74.0 6521.0 539.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3) 603.0 409.0 379.0 362.0 332.0 309.0 860.0 785.0 1357.0 771.0 279.0 74.0 6520.0 539.0
På motorfordon (inte genom brand) 96.0 78.0 62.0 87.0 74.0 76.0 227.0 183.0 290.0 148.0 41.0 25.0 1387.0 103.0
Genom brand (även på motorfordon) 29.0 12.0 8.0 9.0 7.0 3.0 11.0 14.0 20.0 16.0 3.0 - 132.0 28.0
Klotter 177.0 86.0 77.0 39.0 32.0 12.0 33.0 5.0 7.0 3.0 1.0 1.0 473.0 35.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 137.0 87.0 73.0 51.0 35.0 34.0 129.0 116.0 189.0 111.0 33.0 7.0 1002.0 51.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 211.0 179.0 189.0 198.0 221.0 208.0 526.0 527.0 949.0 549.0 214.0 44.0 4015.0 355.0
Tagande av olovlig väg (4) - - - - - - - - - 2.0 2.0 - 4.0 -
13-15 kap. Brott mot allmänheten 93.0 216.0 433.0 172.0 124.0 97.0 329.0 406.0 688.0 418.0 168.0 65.0 3209.0 951.0
13 kap. Allmänfarliga brott 25.0 14.0 9.0 12.0 5.0 14.0 42.0 41.0 69.0 83.0 51.0 31.0 396.0 97.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) 15.0 6.0 4.0 9.0 2.0 9.0 20.0 25.0 31.0 34.0 13.0 4.0 172.0 43.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6) 9.0 7.0 6.0 2.0 2.0 5.0 18.0 15.0 35.0 44.0 33.0 23.0 199.0 54.0
Vållande av brand 8.0 4.0 3.0 1.0 2.0 5.0 14.0 11.0 30.0 39.0 24.0 23.0 164.0 50.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 1.0 3.0 3.0 1.0 - - 4.0 4.0 5.0 5.0 9.0 - 35.0 4.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) 2.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 34.0 2.0
14 kap. Förfalskningsbrott 31.0 63.0 114.0 42.0 50.0 45.0 161.0 250.0 445.0 260.0 80.0 25.0 1566.0 399.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) 26.0 53.0 108.0 36.0 45.0 42.0 135.0 207.0 338.0 196.0 65.0 18.0 1269.0 376.0
Check 1.0 - - - - - 4.0 9.0 18.0 9.0 6.0 1.0 48.0 20.0
Legitimationshandling 14.0 44.0 90.0 15.0 16.0 8.0 44.0 55.0 83.0 24.0 7.0 1.0 401.0 107.0
Övrig urkundsförfalskning 11.0 11.0 19.0 21.0 29.0 35.0 92.0 146.0 247.0 167.0 52.0 16.0 846.0 254.0
Signaturförfalskning (5, 9) - - - 1.0 - 1.0 - - 3.0 - - - 5.0 1.0
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) 5.0 5.0 4.0 2.0 1.0 1.0 3.0 6.0 13.0 3.0 1.0 - 44.0 4.0
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) - 5.0 3.0 3.0 5.0 2.0 24.0 38.0 95.0 63.0 15.0 8.0 261.0 21.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 39.0 145.0 318.0 121.0 73.0 40.0 143.0 129.0 203.0 79.0 37.0 8.0 1335.0 474.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) 6.0 1.0 5.0 7.0 7.0 - 13.0 7.0 19.0 7.0 4.0 2.0 78.0 11.0
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) 33.0 144.0 313.0 114.0 66.0 40.0 130.0 122.0 184.0 72.0 33.0 6.0 1257.0 463.0
16-20 kap. Brott mot staten 139.0 179.0 234.0 248.0 271.0 292.0 868.0 781.0 1521.0 913.0 388.0 76.0 5910.0 562.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 24.0 30.0 38.0 29.0 32.0 19.0 60.0 25.0 42.0 48.0 26.0 10.0 383.0 53.0
Falskt larm (15 § 1 st) 8.0 5.0 6.0 1.0 3.0 - 3.0 2.0 11.0 12.0 6.0 2.0 59.0 9.0
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) 3.0 3.0 - - 1.0 1.0 5.0 - - 3.0 - - 16.0 2.0
Hets mot folkgrupp (8) 7.0 13.0 14.0 14.0 19.0 8.0 32.0 12.0 11.0 5.0 - - 135.0 6.0
Olaga diskriminering (9) - - - - - - - - 3.0 1.0 3.0 - 7.0 1.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14a) 6.0 9.0 18.0 15.0 9.0 10.0 21.0 12.0 17.0 27.0 17.0 8.0 169.0 35.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 114.0 151.0 196.0 219.0 237.0 273.0 811.0 751.0 1462.0 850.0 341.0 62.0 5467.0 492.0
Våld mot tjänsteman (1, 5) 35.0 61.0 65.0 87.0 91.0 114.0 362.0 304.0 524.0 324.0 118.0 29.0 2114.0 258.0
Mot polisman (1) 10.0 17.0 26.0 20.0 23.0 36.0 86.0 91.0 132.0 82.0 35.0 11.0 569.0 90.0
Ringa brott 9.0 17.0 25.0 19.0 23.0 34.0 80.0 87.0 122.0 82.0 34.0 11.0 543.0 89.0
Inte ringa brott 1.0 - 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 4.0 10.0 - 1.0 - 28.0 1.0
Mot ordningsvakt (1) 7.0 17.0 24.0 46.0 50.0 60.0 207.0 157.0 246.0 140.0 55.0 7.0 1016.0 77.0
Mot annan person (1, 5) 18.0 27.0 20.0 26.0 21.0 21.0 82.0 65.0 166.0 120.0 34.0 14.0 614.0 100.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) 36.0 44.0 63.0 80.0 80.0 90.0 285.0 276.0 573.0 349.0 113.0 14.0 2003.0 110.0
Våldsamt motstånd (4) 32.0 67.0 91.0 105.0 108.0 142.0 416.0 394.0 753.0 390.0 161.0 21.0 2680.0 190.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) 44.0 30.0 39.0 36.0 51.0 44.0 119.0 104.0 186.0 124.0 55.0 13.0 845.0 81.0
18 kap. Högmålsbrott - - - - - - - 1.0 - - - - 1.0 -
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - - - - - - - 1.0 1.0 - - - 2.0 -
20 kap. Tjänstefel m.m. - - - - 1.0 - 3.0 5.0 15.0 20.0 22.0 3.0 69.0 13.0
Brott mot trafikbrottslagen 597.0 599.0 537.0 565.0 565.0 580.0 2192.0 2633.0 5579.0 4279.0 2544.0 1021.0 21691.0 1993.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 6.0 8.0 14.0 22.0 13.0 19.0 73.0 61.0 137.0 71.0 34.0 18.0 476.0 20.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1st) 508.0 526.0 482.0 461.0 411.0 416.0 1476.0 1806.0 3661.0 2262.0 980.0 264.0 13253.0 963.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) 87.0 106.0 127.0 189.0 222.0 238.0 943.0 1138.0 2592.0 2550.0 1777.0 693.0 10662.0 950.0
Smitning (5) 14.0 12.0 28.0 35.0 47.0 32.0 108.0 100.0 203.0 162.0 123.0 161.0 1025.0 161.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 23.0 22.0 11.0 16.0 19.0 21.0 72.0 56.0 150.0 113.0 39.0 11.0 553.0 159.0
Brott mot narkotikastrafflagen 109.0 170.0 263.0 412.0 432.0 456.0 1714.0 1673.0 3531.0 1961.0 297.0 31.0 11049.0 1695.0
Överlåtelse m.m. (1-3a) 20.0 26.0 31.0 53.0 62.0 73.0 298.0 292.0 642.0 391.0 63.0 10.0 1961.0 245.0
Innehav, eget bruk (1-3) 104.0 155.0 255.0 393.0 410.0 437.0 1658.0 1606.0 3413.0 1861.0 279.0 26.0 10597.0 1652.0
Framställning (1-3) - - - 2.0 2.0 3.0 18.0 7.0 34.0 15.0 3.0 - 84.0 8.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar 210.0 195.0 227.0 283.0 358.0 389.0 1214.0 1289.0 2831.0 2094.0 871.0 257.0 10218.0 922.0
Varusmugglingslagen (1-4, 6) 1.0 4.0 9.0 34.0 39.0 49.0 211.0 211.0 474.0 297.0 127.0 42.0 1498.0 174.0
Narkotika (1-3) - 2.0 4.0 13.0 15.0 24.0 93.0 70.0 129.0 72.0 15.0 4.0 441.0 39.0
Dopningsmedel (1, 3) - - - 1.0 1.0 - 4.0 1.0 2.0 - - - 9.0 -
Annat (1, 3, 4, 6) 1.0 2.0 5.0 22.0 23.0 25.0 115.0 143.0 344.0 227.0 115.0 38.0 1060.0 137.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) - - - - 1.0 - 2.0 1.0 2.0 - 1.0 - 7.0 1.0
Alkohollagen 18.0 20.0 17.0 42.0 38.0 62.0 161.0 178.0 345.0 316.0 144.0 48.0 1389.0 133.0
Skattebrottslagen (2, 4-10) - - - - 1.0 - 23.0 52.0 158.0 171.0 89.0 21.0 515.0 42.0
Uppbördslagen (81) - - - - - - - 4.0 30.0 38.0 19.0 4.0 95.0 9.0
Vapenlagen (37, 38) 59.0 64.0 59.0 54.0 68.0 89.0 308.0 272.0 478.0 308.0 120.0 40.0 1919.0 277.0
Olaga innehav av pistol, kpist 9.0 8.0 10.0 5.0 15.0 16.0 56.0 65.0 108.0 76.0 34.0 13.0 415.0 14.0
Olaga innehav av jaktvapen 2.0 - 3.0 6.0 3.0 4.0 22.0 31.0 56.0 53.0 30.0 8.0 218.0 6.0
Olaga innehav av annat vapen 31.0 39.0 39.0 34.0 39.0 54.0 174.0 116.0 202.0 105.0 40.0 7.0 880.0 216.0
Annat brott mot vapenlagen 17.0 17.0 9.0 14.0 15.0 21.0 78.0 83.0 161.0 99.0 25.0 17.0 556.0 48.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2) 137.0 114.0 147.0 140.0 120.0 124.0 426.0 464.0 1113.0 742.0 171.0 29.0 3727.0 216.0
Jaktlagen (43, 44, 46) 1.0 - - 2.0 - - 3.0 10.0 13.0 16.0 15.0 7.0 67.0 8.0
Fiskelagen (37, 38, 40) 2.0 - 3.0 2.0 5.0 1.0 24.0 21.0 36.0 33.0 26.0 17.0 170.0 10.0
Naturvårdslagen (37) 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 4.0 10.0 18.0 21.0 13.0 1.0 77.0 9.0
Miljöskyddslagen (45) - - 3.0 - 3.0 - 2.0 4.0 8.0 22.0 9.0 4.0 55.0 2.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) - - - - - - - 1.0 6.0 11.0 10.0 3.0 31.0 -
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) - - 1.0 - 6.0 5.0 21.0 40.0 62.0 32.0 7.0 4.0 178.0 38.0
Lagen om besöksförbud (24) - 1.0 - - 2.0 4.0 11.0 34.0 131.0 105.0 45.0 8.0 341.0 12.0
Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (3) 1.0 - 10.0 11.0 9.0 12.0 46.0 51.0 39.0 9.0 1.0 - 189.0 1.0
Datalagen (20, 21) 1.0 - 1.0 - - - 2.0 1.0 2.0 3.0 5.0 - 15.0 6.0
Övriga författningar 10.0 4.0 8.0 25.0 99.0 87.0 93.0 88.0 214.0 191.0 139.0 47.0 1005.0 57.0

Hela landet
Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid brottet och kön år 1998
Brottstyp Antal misstänkta personer därav 15-20 år antal 15-20 år procent därav kvinnor antal Kvinnor procent
\bSAMTLIGA BROTT 85852.0 22238.0 25.902716302474026 16644.0 19.38685179145506
\bBrott mot brottsbalken 61765.0 18636.0 30.172427750344045 13933.0 22.55808305674735
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång 75.0 10.0 13.333333333333334 10.0 13.333333333333334
Misshandel, grov misshandel 10964.0 3322.0 30.299160890186062 983.0 8.965705946734769
\idärav mot barn 0-6 år 102.0 4.0 3.9215686274509802 23.0 22.54901960784314
\t\imot barn 7-14 år 693.0 342.0 49.35064935064935 108.0 15.584415584415584
\t\imot kvinnor 4232.0 623.0 14.721172022684309 601.0 14.201323251417769
Sexualbrott 990.0 122.0 12.323232323232324 8.0 0.8080808080808081
\idärav våldtäkt, grov våldtäkt 243.0 36.0 14.814814814814813 1.0 0.411522633744856
Biltillgrepp 3671.0 1625.0 44.26586761100518 239.0 6.510487605557069
Cykelstöld 1010.0 269.0 26.633663366336634 81.0 8.01980198019802
Inbrottsstöld 5030.0 1939.0 38.54870775347913 349.0 6.938369781312128
\idärav inbrottsstöld i bostad 902.0 264.0 29.268292682926827 89.0 9.866962305986696
Stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon 2534.0 906.0 35.753749013417526 149.0 5.880031570639305
Stöld/snatteri i butik och varuhus 21416.0 5999.0 28.011766903249907 8710.0 40.670526709002615
Rån, grovt rån 936.0 437.0 46.68803418803419 50.0 5.3418803418803416
\idärav bankrån 19.0 1.0 5.263157894736842 1.0 5.263157894736842
\t\ipostrån 24.0 3.0 12.5 2.0 8.333333333333332
\t\ibutiksrån 208.0 84.0 40.38461538461539 4.0 1.9230769230769231
\t\ipersonrån 649.0 330.0 50.847457627118644 38.0 5.855161787365177
Bedrägeri och annan oredlighet 7101.0 1381.0 19.4479650753415 1304.0 18.363610759048022
Skadegörelsebrott 6521.0 2393.0 36.696825640239226 539.0 8.265603435055972
\bÖvriga brott
Rattfylleri, grovt rattfylleri 10662.0 969.0 9.088351153629713 950.0 8.910148189833052
Brott mot narkotikastrafflagen 11049.0 1842.0 16.671191963073582 1695.0 15.340754819440674