Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan, år 2007
Anm. Om flera personer misstänks ha deltagit i ett och samma brott räknas ett brott för varje person
Brottstyp Totalt Antal med följande beslut Antal med följande beslut (forts)
antal Upp- Uppklarade på grund av Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
brotts- kla- upp- på grund av
delta- rade Åtals- Straff- Överläm- Åtalsunderlåtelse Gär- Angi- Brott Miss- Miss- Åtal Rapport RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
ganden totalt beslut före- nad till ut- RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 LUL LUL LVM RB 20:7 Annan ningen velse preskri- tänkt tänkt ej på- efter RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 8 § ned- totalt tänkt kan ej
läggan- ländsk 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. 17 § 9 § 46 § 2 st. ej brott saknas berat av- minder- kallat gift 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. läggning oskyldig styrkas
de myndighet 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. liden årig 1 p. 2 p. 3 p. 4 p.
SAMTLIGA BROTT 14374.0 11155.0 4927.0 1136.0 0.0 119.0 11.0 473.0 10.0 184.0 0.0 8.0 0.0 0.0 219.0 105.0 102.0 39.0 586.0 129.0 54.0 103.0 22.0 949.0 25.0 0.0 1954.0 3219.0 40.0 3179.0
Brott mot brottsbalken 9928.0 7199.0 3017.0 501.0 0.0 87.0 11.0 161.0 10.0 172.0 0.0 1.0 0.0 0.0 72.0 105.0 90.0 17.0 573.0 127.0 54.0 85.0 20.0 531.0 23.0 0.0 1542.0 2729.0 24.0 2705.0
3-7 kap. Brott mot person 4075.0 2468.0 997.0 32.0 0.0 16.0 0.0 10.0 3.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 82.0 11.0 3.0 194.0 72.0 0.0 43.0 10.0 94.0 15.0 0.0 841.0 1607.0 16.0 1591.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 1920.0 1120.0 582.0 18.0 0.0 6.0 0.0 2.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 28.0 7.0 2.0 100.0 2.0 0.0 18.0 6.0 28.0 7.0 0.0 302.0 800.0 5.0 795.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §) 11.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 3.0
Mot kvinna 6.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 6.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
Mot man 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0
Med användning av skjutvapen 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kön okänt 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 14.0 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.0 0.0 2.0
Mot kvinna 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Mot man 11.0 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.0 0.0 2.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 11.0 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.0 0.0 2.0
Kön okänt 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 1863.0 1077.0 568.0 18.0 0.0 6.0 0.0 2.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 27.0 5.0 1.0 100.0 0.0 0.0 17.0 6.0 28.0 7.0 0.0 282.0 786.0 5.0 781.0
Misshandel mot barn 0-6 år 46.0 15.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 11.0 31.0 0.0 31.0
Obekant med offret 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0
Utomhus 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0
Inomhus 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
Bekant med offret 39.0 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 27.0 0.0 27.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 39.0 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 27.0 0.0 27.0
Misshandel mot barn 7-14 år 211.0 139.0 26.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 62.0 0.0 0.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 33.0 72.0 0.0 72.0
Obekant med offret 31.0 22.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 0.0 9.0
Utomhus 25.0 17.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 0.0 8.0
Inomhus 6.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Bekant med offret 180.0 117.0 15.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 54.0 0.0 0.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 32.0 63.0 0.0 63.0
Utomhus 59.0 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 36.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0
Inomhus 121.0 64.0 7.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 18.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 26.0 57.0 0.0 57.0
Misshandel mot kvinna 713.0 415.0 241.0 10.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0 3.0 0.0 14.0 0.0 0.0 8.0 5.0 15.0 2.0 0.0 98.0 298.0 2.0 296.0
Obekant med offret 121.0 87.0 54.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 15.0 34.0 0.0 34.0
Utomhus 75.0 49.0 25.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 26.0 0.0 26.0
Inomhus 46.0 38.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 5.0 8.0 0.0 8.0
Bekant med offret 592.0 328.0 187.0 9.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 3.0 0.0 9.0 0.0 0.0 6.0 5.0 13.0 2.0 0.0 83.0 264.0 2.0 262.0
Utomhus 149.0 84.0 35.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 3.0 1.0 6.0 0.0 0.0 27.0 65.0 0.0 65.0
Inomhus 443.0 244.0 152.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 4.0 7.0 2.0 0.0 56.0 199.0 2.0 197.0
Misshandel mot man 893.0 508.0 298.0 3.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 1.0 24.0 0.0 0.0 4.0 0.0 11.0 5.0 0.0 140.0 385.0 3.0 382.0
Obekant med offret 455.0 256.0 169.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 64.0 199.0 3.0 196.0
Utomhus 347.0 196.0 131.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 48.0 151.0 3.0 148.0
Inomhus 108.0 60.0 38.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 16.0 48.0 0.0 48.0
Bekant med offret 438.0 252.0 129.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 1.0 15.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 76.0 186.0 0.0 186.0
Utomhus 221.0 125.0 66.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 3.0 0.0 37.0 96.0 0.0 96.0
Inomhus 217.0 127.0 63.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 39.0 90.0 0.0 90.0
Vållande till annans död (7, 10 §) 10.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0
I samband med trafikolycka 6.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
I samband med arbetsolycka 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Övriga fall 3.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Vållande till kroppskada eller sjukdom, inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka (8, 10 §) 13.0 11.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 2.0
I samband med arbetsolycka 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga fall 10.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 2.0
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 9.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 4.0
Fara som framkallats för arbetstagare 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga fall 9.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 4.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 1755.0 1078.0 334.0 11.0 0.0 10.0 0.0 7.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 52.0 3.0 1.0 77.0 5.0 0.0 22.0 4.0 64.0 8.0 0.0 445.0 677.0 8.0 669.0
Människohandel för sexuella ändamål (1a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grov fridskränkning (4a §) 14.0 11.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0
Grov kvinnofridskränkning (4a §) 42.0 22.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 20.0 0.0 20.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 183.0 127.0 37.0 3.0 0.0 1.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 16.0 0.0 1.0 3.0 2.0 0.0 4.0 0.0 13.0 0.0 0.0 33.0 56.0 0.0 56.0
Olaga hot (5 §) 956.0 544.0 222.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.0 2.0 0.0 44.0 0.0 0.0 4.0 3.0 33.0 6.0 0.0 199.0 412.0 3.0 409.0
Mot person under 18 år 144.0 83.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 28.0 61.0 0.0 61.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 441.0 245.0 112.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 7.0 2.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 18.0 2.0 0.0 84.0 196.0 1.0 195.0
Mot man 18 år eller äldre 352.0 202.0 88.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.0 0.0 10.0 2.0 0.0 82.0 150.0 2.0 148.0
Mot grupp 19.0 14.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0
Ofredande (7 §) 525.0 356.0 49.0 4.0 0.0 8.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 25.0 1.0 0.0 28.0 3.0 0.0 14.0 1.0 18.0 2.0 0.0 190.0 169.0 5.0 164.0
Mot person under 18 år 81.0 56.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 25.0 0.0 25.0
Mot kvinna 18 år eller äldre 264.0 178.0 29.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 17.0 1.0 0.0 7.0 2.0 0.0 6.0 1.0 15.0 1.0 0.0 83.0 86.0 5.0 81.0
Mot man 18 år eller äldre 157.0 108.0 12.0 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 65.0 49.0 0.0 49.0
Mot grupp 23.0 14.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 9.0 0.0 9.0
Dataintrång (9c §) 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a §) 33.0 17.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 16.0 0.0 16.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 131.0 119.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 11.0 57.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 28.0 12.0 0.0 12.0
6 kap. Sexualbrott 251.0 135.0 64.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 59.0 116.0 3.0 113.0
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 140.0 73.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 67.0 1.0 66.0
Mot person under 15 år (4 §) 49.0 35.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 14.0 0.0 14.0
Fullbordad våldtäkt 46.0 33.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 13.0 0.0 13.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 46.0 33.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 13.0 0.0 13.0
Försök till våldtäkt 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0
Utomhus 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Inomhus 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Mot person 15 år eller äldre (1 §) 91.0 38.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 53.0 1.0 52.0
Fullbordad våldtäkt 86.0 35.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 51.0 1.0 50.0
Utomhus 11.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 4.0
Inomhus 75.0 28.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 47.0 1.0 46.0
Försök till våldtäkt 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0
Utomhus 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Inomhus 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5, 6, 7 §) 27.0 15.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 12.0 0.0 12.0
Mot person under 15 år 20.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0
Nära relation till offret 9.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 4.0
Övriga fall 11.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 6.0
Mot person 15 år eller äldre 7.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0
Utnyttjande av barn för sexuell posering, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Köp av sexuell handling av barn (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt ofredande (10 §) 83.0 46.0 23.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 37.0 2.0 35.0
Exhibitionism 9.0 6.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
Annat sexuellt ofredande 74.0 40.0 19.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 34.0 2.0 32.0
Mot person under 15 år 30.0 15.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0 0.0 15.0
Övriga fall 44.0 25.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 19.0 2.0 17.0
Köp av sexuell tjänst (11 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
7 kap. Brott mot familj 18.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.0 0.0 2.0
Egenmäktighet med barn (4 §) 18.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.0 0.0 2.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 4926.0 4003.0 1652.0 415.0 0.0 64.0 11.0 137.0 7.0 128.0 0.0 1.0 0.0 0.0 26.0 20.0 77.0 12.0 353.0 55.0 54.0 36.0 10.0 383.0 4.0 0.0 558.0 923.0 7.0 916.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 2536.0 2103.0 783.0 209.0 0.0 58.0 0.0 111.0 4.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 12.0 3.0 8.0 273.0 0.0 53.0 26.0 0.0 213.0 1.0 0.0 224.0 433.0 4.0 429.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) 251.0 183.0 90.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 1.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 32.0 68.0 3.0 65.0
Bil 173.0 138.0 71.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 23.0 35.0 2.0 33.0
Försök till biltillgrepp 21.0 18.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 2.0
Fullbordat biltillgrepp 152.0 120.0 58.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 20.0 32.0 1.0 31.0
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0
Övriga bilar 148.0 118.0 58.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 20.0 30.0 0.0 30.0
Motorcykel 18.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 10.0 0.0 10.0
Moped 41.0 24.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 17.0 0.0 17.0
Båt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Annat 19.0 13.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 6.0 1.0 5.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4 §) 45.0 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 15.0 0.0 15.0
Cykel 38.0 28.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 10.0 0.0 10.0
Båt 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 4.0
Annat 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 314.0 239.0 138.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 1.0 0.0 26.0 75.0 1.0 74.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 38.0 31.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 29.0 25.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 9.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 32.0 30.0 18.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
I butik, apotek, kiosk m.m. 40.0 27.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 3.0 13.0 0.0 13.0
I butik, varuhus o.d. 28.0 18.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 10.0 0.0 10.0
I kiosk, automat och skyltskåp 11.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 3.0
I apotek och läkemedelsförråd 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 47.0 36.0 21.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 7.0 11.0 0.0 11.0
I kontor 8.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0
Övrigt 39.0 29.0 18.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0
I bostad, fritidshus m.m. 80.0 57.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 4.0 23.0 1.0 22.0
I bostad (lägenhet, villa) 48.0 33.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 2.0 15.0 1.0 14.0
Villa, radhus o.d. 33.0 23.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0
Fullbordat inbrott 27.0 18.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0
Försök till inbrott 6.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Lägenhet 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 5.0 1.0 4.0
Fullbordat inbrott 11.0 6.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 1.0 4.0
Försök till inbrott 4.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
I källare och på vind 9.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
I fritidshus 23.0 16.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 7.0
Övrigt 77.0 58.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 5.0 19.0 0.0 19.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1, 2, 4 §) 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Från militärt förråd/inom militärförläggning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 1774.0 1538.0 494.0 203.0 0.0 57.0 0.0 105.0 3.0 101.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 2.0 3.0 234.0 0.0 52.0 23.0 0.0 124.0 0.0 0.0 123.0 236.0 0.0 236.0
Från fordon m.m. 128.0 74.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 14.0 54.0 0.0 54.0
Ur och från motordrivet fordon 115.0 65.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 8.0 50.0 0.0 50.0
Från cykel 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Från båt 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0
Under yrkesmässig transport 5.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avsedd för yrkesmässig godsbefordran 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Under övrig yrkesmässig transport 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 22.0 19.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 15.0 15.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 12.0 7.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0
I butik, varuhus o.d. 1300.0 1234.0 332.0 201.0 0.0 55.0 0.0 99.0 3.0 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 2.0 215.0 0.0 52.0 23.0 0.0 82.0 0.0 0.0 67.0 66.0 0.0 66.0
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 16.0 12.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 4.0
I kontor 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Övrigt 12.0 8.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0
I bostad m.m. 79.0 51.0 21.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 14.0 28.0 0.0 28.0
I bostad (lägenhet, villa) 79.0 51.0 21.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 14.0 28.0 0.0 28.0
I källare och på vind 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Väskryckning (inte rån) 3.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Fickstöld 35.0 22.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 13.0 0.0 13.0
Övrigt 179.0 117.0 59.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 21.0 62.0 0.0 62.0
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 52.0 44.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 14.0 8.0 0.0 8.0
Bankrån 6.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Med användning av skjutvapen 5.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Postrån 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Butiksrån 10.0 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 9.0 9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rån mot värdebefordran 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rån mot värdetransport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Taxirån 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rån mot funktionshindrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Personrån 27.0 22.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0
Utomhus 24.0 19.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0
Med användning av skjutvapen 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 22.0 17.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0
Inomhus 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga rån 8.0 6.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0
Med användning av skjutvapen 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 6.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 97.0 66.0 17.0 3.0 0.0 1.0 0.0 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 25.0 31.0 0.0 31.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 1417.0 1164.0 594.0 110.0 0.0 2.0 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 1.0 67.0 3.0 18.0 21.0 0.0 1.0 3.0 107.0 0.0 0.0 215.0 253.0 3.0 250.0
Bedrägeri inkl. grovt. bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3 §) 1204.0 993.0 512.0 110.0 0.0 2.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 66.0 2.0 15.0 21.0 0.0 0.0 3.0 86.0 0.0 0.0 158.0 211.0 3.0 208.0
Automatmissbruk 18.0 13.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.0 0.0 5.0
Datorbedrägeri 173.0 167.0 146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 13.0 6.0 0.0 6.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 87.0 81.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 13.0 6.0 0.0 6.0
Med hjälp av Internet 39.0 36.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0
Överskridet eget konto 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Mot försäkringskassa 508.0 413.0 165.0 81.0 0.0 1.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.0 0.0 0.0 77.0 95.0 0.0 95.0
Mot försäkringsbolag 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 60.0 35.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura 23.0 20.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 3.0 1.0 2.0
Övrigt bedrägeri 293.0 226.0 111.0 29.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 35.0 0.0 0.0 38.0 67.0 2.0 65.0
Utpressning, ocker (4, 5 §) 32.0 17.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 15.0 0.0 15.0
Häleri, häleriförseelse (6, 6a, 7 §) 165.0 138.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 51.0 27.0 0.0 27.0
Vanemässigt eller stor omfattning 14.0 11.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0
Övrigt 151.0 127.0 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 48.0 24.0 0.0 24.0
Övriga brott mot 9 kap. (3a, 8-10 §) 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 142.0 112.0 35.0 8.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 12.0 0.0 0.0 2.0 12.0 0.0 0.0 27.0 30.0 0.0 30.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 38.0 31.0 9.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 10.0 7.0 0.0 7.0
Olovligt förfogande (4 §) 49.0 36.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 12.0 13.0 0.0 13.0
Trolöshet mot huvudman (5 §) 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Olovligt brukande (7 §) 49.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 3.0 9.0 0.0 9.0
Fyndförseelse (8 §) 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Behörighetsmissbruk (6 §) 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 159.0 108.0 41.0 38.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 8.0 0.0 0.0 12.0 51.0 0.0 51.0
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
Bokföringsbrott (5 §) 153.0 108.0 41.0 38.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 8.0 0.0 0.0 12.0 45.0 0.0 45.0
Okänt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 kap. Skadegörelsebrott 672.0 516.0 199.0 50.0 0.0 3.0 0.0 16.0 3.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 4.0 0.0 61.0 22.0 1.0 8.0 0.0 43.0 3.0 0.0 80.0 156.0 0.0 156.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 670.0 515.0 199.0 50.0 0.0 3.0 0.0 16.0 3.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 4.0 0.0 61.0 21.0 1.0 8.0 0.0 43.0 3.0 0.0 80.0 155.0 0.0 155.0
På motorfordon (inte genom brand) 125.0 99.0 43.0 9.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 2.0 0.0 12.0 1.0 0.0 17.0 26.0 0.0 26.0
Genom brand (även på motorfordon) 20.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 5.0
Klotter mot kollektivtrafik 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övrigt klotter 62.0 51.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 11.0 0.0 11.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 71.0 54.0 15.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 9.0 17.0 0.0 17.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 391.0 295.0 117.0 33.0 0.0 3.0 0.0 9.0 2.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 17.0 17.0 1.0 6.0 0.0 26.0 1.0 0.0 47.0 96.0 0.0 96.0
Tagande av olovlig väg (4 §) 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 402.0 311.0 131.0 30.0 0.0 4.0 0.0 5.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 1.0 0.0 2.0 14.0 0.0 0.0 5.0 0.0 18.0 1.0 0.0 59.0 91.0 1.0 90.0
13 kap. Allmänfarliga brott 80.0 60.0 13.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 16.0 20.0 0.0 20.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 20.0 15.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 58.0 44.0 6.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 14.0 0.0 14.0
Vållande av brand 46.0 36.0 3.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 12.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
14 kap. Förfalskningsbrott 181.0 136.0 77.0 3.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 16.0 0.0 0.0 23.0 45.0 1.0 44.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 160.0 124.0 77.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 14.0 0.0 0.0 17.0 36.0 1.0 35.0
Check 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Legitimationshandling 21.0 14.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 7.0
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 8.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.0
Övrig legitimationshandling 13.0 9.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0
Övrig urkundsförfalskning 137.0 108.0 67.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 14.0 29.0 1.0 28.0
Signaturförfalskning (5, 9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6a, 9, 10 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 20.0 12.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.0 8.0 0.0 8.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 141.0 115.0 41.0 20.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 20.0 26.0 0.0 26.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) 7.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
Missbruk av urkund avseende svenskt eller utländskt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass, resedokument, främlingspass, stickers för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
visering och uppehållstillstånd (12 §) 18.0 15.0 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
Övriga brott mot 15 kap. (4-11, 13 §) 116.0 93.0 38.0 15.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 14.0 23.0 0.0 23.0
16-20 kap. Brott mot staten 525.0 417.0 237.0 24.0 0.0 3.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 2.0 0.0 12.0 0.0 0.0 1.0 0.0 36.0 3.0 0.0 84.0 108.0 0.0 108.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 59.0 45.0 12.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 18.0 14.0 0.0 14.0
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 7.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hets mot folkgrupp (8 §) 11.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0
Olaga diskriminering (9 §) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Barnpornografibrott (10 a §) 8.0 8.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
Internetrelaterat barnpornografibrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga barnpornografibrott 8.0 8.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 28.0 21.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 7.0 0.0 7.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 458.0 368.0 225.0 19.0 0.0 3.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 34.0 2.0 0.0 63.0 90.0 0.0 90.0
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 95.0 76.0 59.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 8.0 19.0 0.0 19.0
Mot polisman (1 §) 35.0 29.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 6.0
Mot ordningsvakt (1 §) 34.0 28.0 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 6.0
Mot annan person (1, 5 §) 26.0 19.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 7.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 126.0 109.0 77.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 17.0 17.0 0.0 17.0
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 106.0 102.0 42.0 13.0 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 19.0 1.0 0.0 17.0 4.0 0.0 4.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15 §) 131.0 81.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 21.0 50.0 0.0 50.0
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 0.0 4.0
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 4446.0 3956.0 1910.0 635.0 0.0 32.0 0.0 312.0 0.0 12.0 0.0 7.0 0.0 0.0 147.0 0.0 12.0 22.0 13.0 2.0 0.0 18.0 2.0 418.0 2.0 0.0 412.0 490.0 16.0 474.0
Brott mot trafikbrottslagen 1848.0 1718.0 955.0 389.0 0.0 0.0 0.0 133.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 85.0 0.0 0.0 94.0 130.0 2.0 128.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 13.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 936.0 873.0 519.0 175.0 0.0 0.0 0.0 93.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 1.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 31.0 63.0 1.0 62.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a §) 528.0 513.0 271.0 176.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 17.0 15.0 0.0 15.0
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 259.0 244.0 133.0 14.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 24.0 15.0 1.0 14.0
Smitning (5 §) 58.0 44.0 19.0 12.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 8.0 14.0 0.0 14.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 54.0 36.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 9.0 18.0 0.0 18.0
Brott mot narkotikastrafflagen 1620.0 1474.0 633.0 167.0 0.0 23.0 0.0 158.0 0.0 7.0 0.0 4.0 0.0 0.0 91.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 13.0 0.0 251.0 0.0 0.0 120.0 146.0 9.0 137.0
Överlåtelse m.m. (1-3a §) 111.0 61.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 10.0 50.0 0.0 50.0
Innehav (1-3 §) 476.0 417.0 201.0 56.0 0.0 8.0 0.0 35.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 56.0 0.0 0.0 35.0 59.0 6.0 53.0
Eget bruk (1-3 §) 1023.0 991.0 385.0 110.0 0.0 15.0 0.0 120.0 0.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 191.0 0.0 0.0 75.0 32.0 2.0 30.0
Innehav och eget bruk (1-3 §) 5.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
Framställning (1-3 §) 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
Brott mot miljöbalken (29 kap.) 21.0 18.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 5.0 3.0 1.0 2.0
Miljöbrott, grovt miljöbrott (1 §) 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vållande till miljöstörning (2 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Miljöfarlig kemikaliehantering (3 §) 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Försvårande av miljökontroll (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bristfällig miljöinformation (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nedskräpning (7 §) 7.0 6.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
Brott mot miljöbalken "avseende naturvård och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
artskydd" (8 § 1-5, 8-11, 16, 17, 28 p) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot miljöbalken "avseende miljöskydd och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
vattenverksamhet" (8 § 6, 7, 12-15 p) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot miljöbalken "i samband med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kemikaliehantering etc." (8 § 18-27 p) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
"Förbud mot djurhållning m.m." (9 §) 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0
"Obehörig befattning m. djur eller växtart etc." (10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot skattebrottslagen m.m. 301.0 216.0 110.0 15.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 35.0 0.0 0.0 48.0 85.0 0.0 85.0
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) 298.0 214.0 110.0 14.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 34.0 0.0 0.0 48.0 84.0 0.0 84.0
Grovt skattebrott 17.0 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 6.0 0.0 6.0
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 85.0 71.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 2.0 14.0 0.0 14.0
Skattebrott (2 §) , skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 91.0 54.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 23.0 37.0 0.0 37.0
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skatteavdragsbrott (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8 §) 8.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 1.0
Försvårande av skattekontroll (10 §) 97.0 71.0 45.0 13.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 7.0 26.0 0.0 26.0
Lagen om näringsförbud (överträdelse) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Aktiebolagslagen 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Insiderbrott (2-7 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marknadsmissbruk (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brottslighet i vissa fall, m.m. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 656.0 530.0 208.0 60.0 0.0 9.0 0.0 20.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 10.0 0.0 7.0 10.0 6.0 0.0 0.0 5.0 0.0 45.0 2.0 0.0 145.0 126.0 4.0 122.0
Smugglingslagen (3-13 §) 81.0 79.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 2.0 0.0 2.0
Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel, ej 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (3-5, 7 §) 60.0 58.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 2.0 0.0 2.0
Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
narkotika (6, 7 §) 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8-11 §) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig befattning med smuggelgods (12-13 §) 10.0 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alkohollagen (10 kap.) 87.0 67.0 33.0 8.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 17.0 20.0 1.0 19.0
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1a, 3 §) 27.0 22.0 13.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (1 § 3 p) 14.0 10.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (2, 3, 5 §) 36.0 26.0 17.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 10.0 1.0 9.0
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 10.0 9.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 88.0 62.0 21.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 14.0 26.0 1.0 25.0
Olaga innehav av pistol, kpist 31.0 15.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 16.0 0.0 16.0
Olaga innehav av jaktvapen 11.0 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Olaga innehav av annat vapen 14.0 12.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0
Annat brott mot vapenlagen 32.0 25.0 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 5.0 7.0 1.0 6.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 200.0 183.0 86.0 36.0 0.0 5.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 23.0 0.0 0.0 8.0 17.0 0.0 17.0
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och kungsörn) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot jaktlagen 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 4.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utlänningslagen (20 kap.) 46.0 29.0 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 17.0 2.0 15.0
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 §) 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 §) 17.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0 0.0 12.0
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 26.0 23.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 3.0 2.0 1.0
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 49.0 31.0 18.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 7.0 18.0 0.0 18.0
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3 §) 45.0 32.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 13.0 0.0 13.0
Personuppgiftslagen (49 §) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sjölagen (20 kap.) 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Sjöfylleri (4, 5 §) 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga författningar 47.0 37.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 16.0 10.0 0.0 10.0