Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Anm. Om flera personer misstänks ha deltagit i ett och samma brott räknas ett brott för varje person
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3 punkten 4 punkten grafen
SAMTLIGA BROTT 8.0 12.0 8.0 2.0 42.0 - 11.0 9.0 193.0 5.0 - 331.0 2544.0 24.0 2520.0
Brott mot Brottsbalken 8.0 7.0 2.0 2.0 40.0 - 11.0 9.0 128.0 5.0 - 241.0 2079.0 17.0 2062.0
3-7 kap. Brott mot person 6.0 4.0 1.0 - 15.0 - 1.0 7.0 20.0 3.0 - 76.0 897.0 4.0 893.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa - 1.0 - - 1.0 - - 5.0 5.0 1.0 - 29.0 419.0 3.0 416.0
Mord och dråp samt misshandel med
dödlig utgång (1, 2, 5, 6) - - - - - - - - - - - 2.0 5.0 - 5.0
Fullbordat mord och dråp samt miss-
handel med dödlig utgång - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Försök till mord och dråp - - - - - - - - - - - 2.0 4.0 - 4.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 - 1.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 - 1.0
Barnadråp (3) - - - - - - - - - - - - - - -
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) - 1.0 - - 1.0 - - 5.0 5.0 1.0 - 23.0 397.0 3.0 394.0
Misshandel mot barn 0-6 år - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Annan misshandel - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Misshandel mot barn 7-14 år - - - - - - - - - - - 3.0 44.0 - 44.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - - - -
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Annan misshandel - - - - - - - - - - - 3.0 44.0 - 44.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - 2.0 39.0 - 39.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 2.0 36.0 - 36.0
Misshandel mot kvinna - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 6.0 142.0 - 142.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - 14.0 - 14.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 14.0 - 14.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 13.0 - 13.0
Annan misshandel - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 6.0 128.0 - 128.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - 1.0 20.0 - 20.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 1.0 8.0 - 8.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 12.0 - 12.0
Bekant med offret - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 5.0 108.0 - 108.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 17.0 - 17.0
Inomhus - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 5.0 91.0 - 91.0
Misshandel mot man - - - - 1.0 - - 4.0 4.0 - - 14.0 206.0 3.0 203.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - 6.0 10.0 - 10.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - 6.0 4.0 - 4.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 3.0 2.0 - 2.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 3.0 2.0 - 2.0
Annan misshandel - - - - 1.0 - - 4.0 4.0 - - 8.0 196.0 3.0 193.0
Obekant med offret - - - - 1.0 - - 3.0 3.0 - - 6.0 99.0 3.0 96.0
Utomhus - - - - - - - 2.0 - - - 2.0 67.0 1.0 66.0
Inomhus - - - - 1.0 - - 1.0 3.0 - - 4.0 32.0 2.0 30.0
Bekant med offret - - - - - - - 1.0 1.0 - - 2.0 97.0 - 97.0
Utomhus - - - - - - - - 1.0 - - - 43.0 - 43.0
Inomhus - - - - - - - 1.0 - - - 2.0 54.0 - 54.0
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Vållande till annans död (7, 10) - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
I samband med trafikolycka - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Vållande till kroppsskada eller sjukdom
(Inte i samband med trafikolycka) (8, 10) - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Övriga fall - - - - - - - - - - - 1.0 - - -
Framkallande av fara för annan (9, 10) - - - - - - - - - - - 3.0 13.0 - 13.0
Fara som framkallats för arbetstagare - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - - - - - - 3.0 13.0 - 13.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 5.0 2.0 1.0 - 5.0 - 1.0 2.0 14.0 2.0 - 39.0 419.0 - 419.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 2.0 - - - 3.0 - 1.0 1.0 3.0 - - 9.0 28.0 - 28.0
Olaga hot (5) - 1.0 1.0 - - - - 1.0 8.0 1.0 - 18.0 309.0 - 309.0
Ofredande (7) 3.0 - - - 2.0 - - - 2.0 1.0 - 10.0 78.0 - 78.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) - 1.0 - - - - - - 1.0 - - 2.0 4.0 - 4.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 1.0 - - - 7.0 - - - - - - 5.0 7.0 - 7.0
6 kap. Sexualbrott - 1.0 - - 2.0 - - - 1.0 - - 2.0 51.0 1.0 50.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) - - - - - - - - - - - - 17.0 1.0 16.0
Mot person under 15 år - - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 1.0
Fullbordad våldtäkt - - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 1.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Försök till våldtäkt - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - - 15.0 - 15.0
Fullbordad våldtäkt - - - - - - - - - - - - 11.0 - 11.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Försök till våldtäkt - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) - - - - 2.0 - - - - - - 1.0 16.0 - 16.0
Mot person av annat kön - - - - 2.0 - - - - - - 1.0 14.0 - 14.0
Mot person under 15 år - - - - 2.0 - - - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Nära relation till offret - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Övriga fall - - - - 2.0 - - - - - - - 3.0 - 3.0
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - - 9.0 - 9.0
Mot person av samma kön - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Mot person under 15 år - - - - - - - - - - - - - - -
Nära relation till offret - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - - - - - - - - - -
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Sexuellt ofredande (7) - 1.0 - - - - - - 1.0 - - 1.0 17.0 - 17.0
Exhibitionism - - - - - - - - 1.0 - - - 3.0 - 3.0
Annat sexuellt ofredande - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 14.0 - 14.0
Mot person under 15 år - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 9.0 - 9.0
Övriga fall - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) - - - - - - - - - - - - - - -
Förförelse av ungdom (10) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
7 kap. Brott mot familj - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
Egenmäktighet med barn (4) - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 1a, 3) - - - - - - - - - - - - - - -
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 2.0 3.0 1.0 2.0 25.0 - 6.0 2.0 79.0 1.0 - 143.0 989.0 11.0 978.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 1.0 - 1.0 2.0 2.0 - 4.0 1.0 55.0 1.0 - 75.0 659.0 9.0 650.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffnings-
medel (7) 1.0 - - - 1.0 - - - 6.0 - - 13.0 89.0 2.0 87.0
Bil 1.0 - - - 1.0 - - - 5.0 - - 9.0 72.0 2.0 70.0
Försök till biltillgrepp - - - - - - - - - - - 2.0 15.0 - 15.0
Fullbordat biltillgrepp 1.0 - - - 1.0 - - - 5.0 - - 7.0 57.0 2.0 55.0
Motorcykel - - - - - - - - 1.0 - - - 4.0 - 4.0
Moped - - - - - - - - - - - 1.0 6.0 - 6.0
Båt - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Annat - - - - - - - - - - - 3.0 5.0 - 5.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaff-
ningsmedel (1, 2, 4) - - - - - - - - 8.0 - - 8.0 33.0 - 33.0
Cykel - - - - - - - - 8.0 - - 8.0 33.0 - 33.0
Båt - - - - - - - - - - - - - - -
Annat - - - - - - - - - - - - - - -
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) - - - 2.0 - - - - 12.0 - - 23.0 173.0 1.0 172.0
I kassaskåp, kassavalv o.d. - - - - - - - - - - - 1.0 3.0 - 3.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. - - - - - - - - - - - - 10.0 - 10.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 - 1.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - - - - - - - - - - - - 8.0 1.0 7.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
I hotell, pensionat o.d. - - - - - - - - - - - - - - -
I kafé, konditori, restaurang o.d. - - - - - - - - 1.0 - - 3.0 5.0 - 5.0
I apotek och läkemedelsförråd - - - - - - - - - - - - - - -
I butik, varuhus o.d. - - - - - - - - - - - 1.0 22.0 - 22.0
I kiosk, automat och skyltskåp - - - 2.0 - - - - 1.0 - - - 9.0 - 9.0
I kontor - - - - - - - - 4.0 - - 6.0 21.0 - 21.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
På byggplats och i tillfällig bod - - - - - - - - 1.0 - - - 9.0 - 9.0
I garage, bensinstation och bilverkstad - - - - - - - - 1.0 - - 2.0 12.0 - 12.0
I bostad (lägenhet, villa) - - - - - - - - - - - 3.0 16.0 - 16.0
Villa, radhus o.d. - - - - - - - - - - - - 11.0 - 11.0
Lägenhet - - - - - - - - - - - 3.0 5.0 - 5.0
Okänd - - - - - - - - - - - - - - -
I källare och på vind - - - - - - - - 3.0 - - 3.0 12.0 - 12.0
I fritidshus - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 18.0 - 18.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - - - - - - - - - - - - -
Inom hamnområde - - - - - - - - - - - - - - -
Annan inbrottsstöld - - - - - - - - - - - 1.0 16.0 - 16.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen,
ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) - - - - - - - - - - - - 8.0 - 8.0
Från militärt förråd - - - - - - - - - - - - - - -
Inom militärförläggning - - - - - - - - - - - - - - -
Från skytteorganisation - - - - - - - - - - - - - - -
Från vapenhandlare - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Från sprängämnesförråd (inte militärt) - - - - - - - - - - - - - - -
I bostad (lägenhet, villa) - - - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
I fritidshus - - - - - - - - - - - - - - -
Ur motorfordon - - - - - - - - - - - - - - -
Övrig stöld av skjutvapen o.d. - - - - - - - - - - - - - - -
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) - - 1.0 - - - 4.0 1.0 29.0 1.0 - 29.0 307.0 6.0 301.0
Ur och från motordrivet fordon - - - - - - - - 6.0 - - 11.0 84.0 - 84.0
Från cykel - - - - - - - - - - - - - - -
Från båt - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Under yrkesmässig transport - - - - - - - - - - - - - - -
Väskryckning (inte rån) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Fickstöld - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. - - - - - - - - - - - - 8.0 - 8.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. - - - - - - - - - - - - - - -
Inom campingplats, på strandbad - - - - - - - - - - - - - - -
I hotell, pensionat o.d. - - - - - - - - 1.0 - - - - - -
I butik, varuhus o.d. - - 1.0 - - - 4.0 1.0 17.0 1.0 - 8.0 63.0 3.0 60.0
I kontor - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
I fabrik, lager och verkstad - - - - - - - - - - - 1.0 7.0 - 7.0
I bostad (lägenhet, villa) - - - - - - - - - - - 2.0 59.0 - 59.0
På byggplats och i tillfällig bod - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. - - - - - - - - 2.0 - - 1.0 4.0 - 4.0
I källare och på vind - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - - - - - - - - - - - - -
Inom hamnområde - - - - - - - - - - - - - - -
Övrigt - - - - - - - - 3.0 - - 6.0 61.0 3.0 58.0
Rån, grovt rån (5, 6) - - - - - - - - - - - 2.0 30.0 - 30.0
Bankrån - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Postrån - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Butiksrån - - - - - - - - - - - 2.0 10.0 - 10.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 1.0 9.0 - 9.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
Rån mot värdetransport - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Rån mot värdebefordran - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Taxirån - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Rån mot handikappad - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Personrån - - - - - - - - - - - - 16.0 - 16.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 9.0 - 9.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Övriga rån - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) - - - - 1.0 - - - - - - - 19.0 - 19.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet - 1.0 - - 11.0 - 1.0 - 11.0 - - 24.0 164.0 - 164.0
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt
beteende (1-3) - 1.0 - - 11.0 - - - 6.0 - - 21.0 86.0 - 86.0
Med check - - - - 1.0 - - - - - - - - - -
Överskridet eget checkkonto - - - - - - - - - - - - - - -
Annat checkbedrägeri - - - - 1.0 - - - - - - - - - -
Automatmissbruk - - - - - - - - 1.0 - - - 4.0 - 4.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Överskridet eget personkonto - - - - - - - - - - - - - - -
Mot försäkringskassa - - - - - - - - 1.0 - - 6.0 11.0 - 11.0
Mot försäkringsbolag - 1.0 - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Avseende husrum, förtäring, transport m.m. - - - - 10.0 - - - 1.0 - - 1.0 4.0 - 4.0
Övrigt bedrägeri - - - - - - - - 3.0 - - 14.0 62.0 - 62.0
Utpressning, ocker (4, 5) - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Häleri, häleriförseelse (6, 7) - - - - - - 1.0 - 5.0 - - 3.0 73.0 - 73.0
Vanemässigt eller stor omfattning - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Övrigt - - - - - - 1.0 - 5.0 - - 3.0 72.0 - 72.0
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) - - - - - - - - - - - - - - -
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 1.0 - - - 1.0 - - - 5.0 - - 16.0 25.0 1.0 24.0
Förskingring, grov förskingring,
undandräkt (1-3) - - - - - - - - 2.0 - - 5.0 13.0 - 13.0
Olovligt förfogande (4) - - - - - - - - 1.0 - - 6.0 6.0 - 6.0
Över avbetalningsgods - - - - - - - - 1.0 - - - - - -
Annat olovligt förfogande - - - - - - - - - - - 6.0 6.0 - 6.0
Trolöshet mot huvudman (5) - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 - 1.0
Olovligt brukande (7) 1.0 - - - 1.0 - - - 2.0 - - 3.0 5.0 1.0 4.0
Fyndförseelse (8) - - - - - - - - - - - - - - -
Behörighetsmissbruk (6) - - - - - - - - - - - - - - -
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. - 1.0 - - - - - - 1.0 - - 2.0 38.0 - 38.0
12 kap. Skadegörelsebrott - 1.0 - - 11.0 - 1.0 1.0 7.0 - - 26.0 103.0 1.0 102.0
Skadegörelse, grov skadegörelse,
åverkan (1-3) - 1.0 - - 11.0 - 1.0 1.0 7.0 - - 26.0 103.0 1.0 102.0
På motorfordon (inte genom brand) - - - - 2.0 - - - 1.0 - - 11.0 24.0 1.0 23.0
Genom brand (även på motorfordon) - - - - - - - - - - - - 9.0 - 9.0
Klotter - - - - - - - - - - - - - - -
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) - - - - - - - - 1.0 - - - 10.0 - 10.0
Annan skadegörelse (ej klotter) - 1.0 - - 9.0 - 1.0 1.0 5.0 - - 15.0 60.0 - 60.0
Tagande av olovlig väg (4) - - - - - - - - - - - - - - -
13-15 kap. Brott mot allmänheten - - - - - - 2.0 - 6.0 - - 12.0 120.0 2.0 118.0
13 kap. Allmänfarliga brott - - - - - - 2.0 - - - - 2.0 18.0 - 18.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) - - - - - - - - - - - - 11.0 - 11.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6) - - - - - - 2.0 - - - - 1.0 7.0 - 7.0
Vållande av brand - - - - - - 2.0 - - - - 1.0 7.0 - 7.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) - - - - - - - - - - - 1.0 - - -
14 kap. Förfalskningsbrott - - - - - - - - 3.0 - - 9.0 86.0 2.0 84.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) - - - - - - - - 1.0 - - 3.0 80.0 2.0 78.0
Check - - - - - - - - - - - 1.0 - - -
Legitimationshandling - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Övrig urkundsförfalskning - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 78.0 2.0 76.0
Signaturförfalskning (5, 9) - - - - - - - - - - - - - - -
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) - - - - - - - - - - - 4.0 4.0 - 4.0
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) - - - - - - - - 2.0 - - 2.0 2.0 - 2.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. - - - - - - - - 3.0 - - 1.0 16.0 - 16.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) - - - - - - - - 3.0 - - 1.0 14.0 - 14.0
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
16-20 kap. Brott mot staten - - - - - - 2.0 - 23.0 1.0 - 10.0 73.0 - 73.0
16 kap. Brott mot allmän ordning - - - - - - - - - - - - 24.0 - 24.0
Falskt larm (15 § 1 st) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) - - - - - - - - - - - - - - -
Hets mot folkgrupp (8) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Olaga diskriminering (9) - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14) - - - - - - - - - - - - 20.0 - 20.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet - - - - - - 2.0 - 23.0 1.0 - 9.0 48.0 - 48.0
Våld mot tjänsteman (1, 5) - - - - - - - - 4.0 - - 2.0 6.0 - 6.0
Mot polisman (1) - - - - - - - - 2.0 - - 1.0 1.0 - 1.0
Ringa brott - - - - - - - - 2.0 - - 1.0 1.0 - 1.0
Inte ringa brott - - - - - - - - - - - - - - -
Mot ordningsvakt (1) - - - - - - - - 1.0 - - - 5.0 - 5.0
Mot annan person (1, 5) - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 - - -
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) - - - - - - - - 3.0 - - 2.0 5.0 - 5.0
Våldsamt motstånd (4) - - - - - - 1.0 - 5.0 1.0 - 4.0 6.0 - 6.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) - - - - - - 1.0 - 11.0 - - 1.0 31.0 - 31.0
18 kap. Högmålsbrott - - - - - - - - - - - - - - -
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - - - - - - - - - - - - - - -
20 kap. Tjänstefel m.m. - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
Brott mot trafikbrottslagen - - 3.0 - - - - - 7.0 - - 12.0 81.0 2.0 79.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) - - - - - - - - - - - 6.0 2.0 - 2.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1st) - - 1.0 - - - - - 5.0 - - 4.0 23.0 1.0 22.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) - - 2.0 - - - - - 2.0 - - 2.0 27.0 1.0 26.0
Smitning (5) - - - - - - - - - - - - 20.0 - 20.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) - - - - - - - - - - - - 9.0 - 9.0
Brott mot narkotikastrafflagen - 1.0 - - - - - - 49.0 - - 35.0 189.0 3.0 186.0
Överlåtelse m.m. (1-3a) - - - - - - - - 27.0 - - 5.0 63.0 - 63.0
Innehav, eget bruk (1-3) - 1.0 - - - - - - 22.0 - - 30.0 124.0 3.0 121.0
Framställning (1-3) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Brott mot övriga specialstraff-
rättsliga författningar - 4.0 3.0 - 2.0 - - - 9.0 - - 43.0 195.0 2.0 193.0
Varusmugglingslagen (1-4, 6) - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 - 2.0
Narkotika (1-3) - - - - - - - - - - - - - - -
Dopningsmedel (1, 3) - - - - - - - - - - - - - - -
Annat (1, 3, 4, 6) - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 - 2.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) - - - - - - - - - - - - - - -
Alkohollagen - 1.0 - - - - - - - - - 5.0 15.0 - 15.0
Skattebrottslagen (2, 4-10) - - - - 1.0 - - - - - - 9.0 70.0 2.0 68.0
Uppbördslagen (81) - - - - - - - - - - - 20.0 12.0 - 12.0
Vapenlagen (37, 38) - 1.0 1.0 - - - - - 2.0 - - 1.0 14.0 - 14.0
Olaga innehav av pistol, kpist - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Olaga innehav av jaktvapen - - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Olaga innehav av annat vapen - - - - - - - - 2.0 - - - 4.0 - 4.0
Annat brott mot vapenlagen - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2) - 1.0 1.0 - - - - - 4.0 - - 3.0 12.0 - 12.0
Jaktlagen (43, 44, 46) - - 1.0 - - - - - - - - - - - -
Fiskelagen (37, 38, 40) - - - - - - - - - - - - - - -
Naturvårdslagen (37) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Miljöskyddslagen (45) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Lagen om besöksförbud (24) - - - - - - - - 3.0 - - 2.0 53.0 - 53.0
Lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel (3) - - - - - - - - - - - - - - -
Datalagen (20, 21) - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga författningar - 1.0 - - 1.0 - - - - - - 1.0 11.0 - 11.0

Tabell 160
21 Gävleborgs län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Anm. Om flera personer misstänks ha deltagit i ett och samma brott räknas ett brott för varje person
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
(siffror inom parentes avser Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
paragrafnummer) upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
liden årig 1 punkten 2 punkten 3 punkten 4 punkten grafen
SAMTLIGA BROTT 8.0 12.0 8.0 2.0 42.0 - 11.0 9.0 193.0 5.0 - 331.0 2544.0 24.0 2520.0
Brott mot brottsbalken 8.0 7.0 2.0 2.0 40.0 - 11.0 9.0 128.0 5.0 - 241.0 2079.0 17.0 2062.0
3-7 kap. Brott mot person 6.0 4.0 1.0 - 15.0 - 1.0 7.0 20.0 3.0 - 76.0 897.0 4.0 893.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa - 1.0 - - 1.0 - - 5.0 5.0 1.0 - 29.0 419.0 3.0 416.0
Mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång (1, 2, 5, 6) - - - - - - - - - - - 2.0 5.0 - 5.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Försök till mord och dråp - - - - - - - - - - - 2.0 4.0 - 4.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 - 1.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 - 1.0
Barnadråp (3) - - - - - - - - - - - - - - -
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) - 1.0 - - 1.0 - - 5.0 5.0 1.0 - 23.0 397.0 3.0 394.0
Misshandel mot barn 0-6 år - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Annan misshandel - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Misshandel mot barn 7-14 år - - - - - - - - - - - 3.0 44.0 - 44.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - - - -
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Annan misshandel - - - - - - - - - - - 3.0 44.0 - 44.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - 2.0 39.0 - 39.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 2.0 36.0 - 36.0
Misshandel mot kvinna - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 6.0 142.0 - 142.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - 14.0 - 14.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 14.0 - 14.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 13.0 - 13.0
Annan misshandel - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 6.0 128.0 - 128.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - 1.0 20.0 - 20.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 1.0 8.0 - 8.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 12.0 - 12.0
Bekant med offret - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 5.0 108.0 - 108.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 17.0 - 17.0
Inomhus - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 1.0 - 5.0 91.0 - 91.0
Misshandel mot man - - - - 1.0 - - 4.0 4.0 - - 14.0 206.0 3.0 203.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - 6.0 10.0 - 10.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - 6.0 4.0 - 4.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 3.0 2.0 - 2.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 3.0 2.0 - 2.0
Annan misshandel - - - - 1.0 - - 4.0 4.0 - - 8.0 196.0 3.0 193.0
Obekant med offret - - - - 1.0 - - 3.0 3.0 - - 6.0 99.0 3.0 96.0
Utomhus - - - - - - - 2.0 - - - 2.0 67.0 1.0 66.0
Inomhus - - - - 1.0 - - 1.0 3.0 - - 4.0 32.0 2.0 30.0
Bekant med offret - - - - - - - 1.0 1.0 - - 2.0 97.0 - 97.0
Utomhus - - - - - - - - 1.0 - - - 43.0 - 43.0
Inomhus - - - - - - - 1.0 - - - 2.0 54.0 - 54.0
Vållande till annans död (7, 10) - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
I samband med trafikolycka - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Vållande till kroppsskada eller sjukdom (Inte i samband med trafikolycka) (8, 10) - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Övriga fall - - - - - - - - - - - 1.0 - - -
Framkallande av fara för annan (9, 10) - - - - - - - - - - - 3.0 13.0 - 13.0
Fara som framkallats för arbetstagare - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - - - - - - 3.0 13.0 - 13.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 5.0 2.0 1.0 - 5.0 - 1.0 2.0 14.0 2.0 - 39.0 419.0 - 419.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 2.0 - - - 3.0 - 1.0 1.0 3.0 - - 9.0 28.0 - 28.0
Olaga hot (5) - 1.0 1.0 - - - - 1.0 8.0 1.0 - 18.0 309.0 - 309.0
Ofredande (7) 3.0 - - - 2.0 - - - 2.0 1.0 - 10.0 78.0 - 78.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) - 1.0 - - - - - - 1.0 - - 2.0 4.0 - 4.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 1.0 - - - 7.0 - - - - - - 5.0 7.0 - 7.0
6 kap. Sexualbrott - 1.0 - - 2.0 - - - 1.0 - - 2.0 51.0 1.0 50.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) - - - - - - - - - - - - 17.0 1.0 16.0
Mot person under 15 år - - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 1.0
Fullbordad våldtäkt - - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 1.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Försök till våldtäkt - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - - 15.0 - 15.0
Fullbordad våldtäkt - - - - - - - - - - - - 11.0 - 11.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Försök till våldtäkt - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) - - - - 2.0 - - - - - - 1.0 16.0 - 16.0
Mot person av annat kön - - - - 2.0 - - - - - - 1.0 14.0 - 14.0
Mot person under 15 år - - - - 2.0 - - - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Nära relation till offret - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Övriga fall - - - - 2.0 - - - - - - - 3.0 - 3.0
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - - 9.0 - 9.0
Mot person av samma kön - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Mot person under 15 år - - - - - - - - - - - - - - -
Nära relation till offret - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - - - - - - - - - -
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Sexuellt ofredande (7) - 1.0 - - - - - - 1.0 - - 1.0 17.0 - 17.0
Exhibitionism - - - - - - - - 1.0 - - - 3.0 - 3.0
Annat sexuellt ofredande - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 14.0 - 14.0
Mot person under 15 år - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 9.0 - 9.0
Övriga fall - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) - - - - - - - - - - - - - - -
Förförelse av ungdom (10) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
7 kap. Brott mot familj - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
Egenmäktighet med barn (4) - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) - - - - - - - - - - - - - - -
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 2.0 3.0 1.0 2.0 25.0 - 6.0 2.0 79.0 1.0 - 143.0 989.0 11.0 978.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 1.0 - 1.0 2.0 2.0 - 4.0 1.0 55.0 1.0 - 75.0 659.0 9.0 650.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7) 1.0 - - - 1.0 - - - 6.0 - - 13.0 89.0 2.0 87.0
Bil 1.0 - - - 1.0 - - - 5.0 - - 9.0 72.0 2.0 70.0
Försök till biltillgrepp - - - - - - - - - - - 2.0 15.0 - 15.0
Fullbordat biltillgrepp 1.0 - - - 1.0 - - - 5.0 - - 7.0 57.0 2.0 55.0
Motorcykel - - - - - - - - 1.0 - - - 4.0 - 4.0
Moped - - - - - - - - - - - 1.0 6.0 - 6.0
Båt - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Annat - - - - - - - - - - - 3.0 5.0 - 5.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel (1, 2, 4) - - - - - - - - 8.0 - - 8.0 33.0 - 33.0
Cykel - - - - - - - - 8.0 - - 8.0 33.0 - 33.0
Båt - - - - - - - - - - - - - - -
Annat - - - - - - - - - - - - - - -
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) - - - 2.0 - - - - 12.0 - - 23.0 173.0 1.0 172.0
I kassaskåp, kassavalv o.d. - - - - - - - - - - - 1.0 3.0 - 3.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. - - - - - - - - - - - - 10.0 - 10.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 - 1.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - - - - - - - - - - - - 8.0 1.0 7.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
I hotell, pensionat o.d. - - - - - - - - - - - - - - -
I kafé, konditori, restaurang o.d. - - - - - - - - 1.0 - - 3.0 5.0 - 5.0
I apotek och läkemedelsförråd - - - - - - - - - - - - - - -
I butik, varuhus o.d. - - - - - - - - - - - 1.0 22.0 - 22.0
I kiosk, automat och skyltskåp - - - 2.0 - - - - 1.0 - - - 9.0 - 9.0
I kontor - - - - - - - - 4.0 - - 6.0 21.0 - 21.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
På byggplats och i tillfällig bod - - - - - - - - 1.0 - - - 9.0 - 9.0
I garage, bensinstation och bilverkstad - - - - - - - - 1.0 - - 2.0 12.0 - 12.0
I bostad (lägenhet, villa) - - - - - - - - - - - 3.0 16.0 - 16.0
Villa, radhus o.d. - - - - - - - - - - - - 11.0 - 11.0
Lägenhet - - - - - - - - - - - 3.0 5.0 - 5.0
Okänd - - - - - - - - - - - - - - -
I källare och på vind - - - - - - - - 3.0 - - 3.0 12.0 - 12.0
I fritidshus - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 18.0 - 18.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - - - - - - - - - - - - -
Inom hamnområde - - - - - - - - - - - - - - -
Annan inbrottsstöld - - - - - - - - - - - 1.0 16.0 - 16.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen, ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) - - - - - - - - - - - - 8.0 - 8.0
Från militärt förråd - - - - - - - - - - - - - - -
Inom militärförläggning - - - - - - - - - - - - - - -
Från skytteorganisation - - - - - - - - - - - - - - -
Från vapenhandlare - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Från sprängämnesförråd (inte militärt) - - - - - - - - - - - - - - -
I bostad (lägenhet, villa) - - - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
I fritidshus - - - - - - - - - - - - - - -
Ur motorfordon - - - - - - - - - - - - - - -
Övrig stöld av skjutvapen o.d. - - - - - - - - - - - - - - -
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) - - 1.0 - - - 4.0 1.0 29.0 1.0 - 29.0 307.0 6.0 301.0
Ur och från motordrivet fordon - - - - - - - - 6.0 - - 11.0 84.0 - 84.0
Från cykel - - - - - - - - - - - - - - -
Från båt - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Under yrkesmässig transport - - - - - - - - - - - - - - -
Väskryckning (inte rån) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Fickstöld - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. - - - - - - - - - - - - 8.0 - 8.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. - - - - - - - - - - - - - - -
Inom campingplats, på strandbad - - - - - - - - - - - - - - -
I hotell, pensionat o.d. - - - - - - - - 1.0 - - - - - -
I butik, varuhus o.d. - - 1.0 - - - 4.0 1.0 17.0 1.0 - 8.0 63.0 3.0 60.0
I kontor - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
I fabrik, lager och verkstad - - - - - - - - - - - 1.0 7.0 - 7.0
I bostad (lägenhet, villa) - - - - - - - - - - - 2.0 59.0 - 59.0
På byggplats och i tillfällig bod - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. - - - - - - - - 2.0 - - 1.0 4.0 - 4.0
I källare och på vind - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - - - - - - - - - - - - -
Inom hamnområde - - - - - - - - - - - - - - -
Övrigt - - - - - - - - 3.0 - - 6.0 61.0 3.0 58.0
Rån, grovt rån (5, 6) - - - - - - - - - - - 2.0 30.0 - 30.0
Bankrån - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Postrån - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Butiksrån - - - - - - - - - - - 2.0 10.0 - 10.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 1.0 9.0 - 9.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
Rån mot värdetransport - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Rån mot värdebefordran - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Taxirån - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Rån mot handikappad - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Personrån - - - - - - - - - - - - 16.0 - 16.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 9.0 - 9.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Övriga rån - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) - - - - 1.0 - - - - - - - 19.0 - 19.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet - 1.0 - - 11.0 - 1.0 - 11.0 - - 24.0 164.0 - 164.0
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende (1-3) - 1.0 - - 11.0 - - - 6.0 - - 21.0 86.0 - 86.0
Med check - - - - 1.0 - - - - - - - - - -
Överskridet eget checkkonto - - - - - - - - - - - - - - -
Annat checkbedrägeri - - - - 1.0 - - - - - - - - - -
Automatmissbruk - - - - - - - - 1.0 - - - 4.0 - 4.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Överskridet eget personkonto - - - - - - - - - - - - - - -
Mot försäkringskassa - - - - - - - - 1.0 - - 6.0 11.0 - 11.0
Mot försäkringsbolag - 1.0 - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Avseende husrum, förtäring, transport m.m. - - - - 10.0 - - - 1.0 - - 1.0 4.0 - 4.0
Övrigt bedrägeri - - - - - - - - 3.0 - - 14.0 62.0 - 62.0
Utpressning, ocker (4, 5) - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Häleri, häleriförseelse (6, 7) - - - - - - 1.0 - 5.0 - - 3.0 73.0 - 73.0
Vanemässigt eller stor omfattning - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Övrigt - - - - - - 1.0 - 5.0 - - 3.0 72.0 - 72.0
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) - - - - - - - - - - - - - - -
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 1.0 - - - 1.0 - - - 5.0 - - 16.0 25.0 1.0 24.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3) - - - - - - - - 2.0 - - 5.0 13.0 - 13.0
Olovligt förfogande (4) - - - - - - - - 1.0 - - 6.0 6.0 - 6.0
Över avbetalningsgods - - - - - - - - 1.0 - - - - - -
Annat olovligt förfogande - - - - - - - - - - - 6.0 6.0 - 6.0
Trolöshet mot huvudman (5) - - - - - - - - - - - 2.0 1.0 - 1.0
Olovligt brukande (7) 1.0 - - - 1.0 - - - 2.0 - - 3.0 5.0 1.0 4.0
Fyndförseelse (8) - - - - - - - - - - - - - - -
Behörighetsmissbruk (6) - - - - - - - - - - - - - - -
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. - 1.0 - - - - - - 1.0 - - 2.0 38.0 - 38.0
12 kap. Skadegörelsebrott - 1.0 - - 11.0 - 1.0 1.0 7.0 - - 26.0 103.0 1.0 102.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3) - 1.0 - - 11.0 - 1.0 1.0 7.0 - - 26.0 103.0 1.0 102.0
På motorfordon (inte genom brand) - - - - 2.0 - - - 1.0 - - 11.0 24.0 1.0 23.0
Genom brand (även på motorfordon) - - - - - - - - - - - - 9.0 - 9.0
Klotter - - - - - - - - - - - - - - -
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) - - - - - - - - 1.0 - - - 10.0 - 10.0
Annan skadegörelse (ej klotter) - 1.0 - - 9.0 - 1.0 1.0 5.0 - - 15.0 60.0 - 60.0
Tagande av olovlig väg (4) - - - - - - - - - - - - - - -
13-15 kap. Brott mot allmänheten - - - - - - 2.0 - 6.0 - - 12.0 120.0 2.0 118.0
13 kap. Allmänfarliga brott - - - - - - 2.0 - - - - 2.0 18.0 - 18.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) - - - - - - - - - - - - 11.0 - 11.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6) - - - - - - 2.0 - - - - 1.0 7.0 - 7.0
Vållande av brand - - - - - - 2.0 - - - - 1.0 7.0 - 7.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) - - - - - - - - - - - 1.0 - - -
14 kap. Förfalskningsbrott - - - - - - - - 3.0 - - 9.0 86.0 2.0 84.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) - - - - - - - - 1.0 - - 3.0 80.0 2.0 78.0
Check - - - - - - - - - - - 1.0 - - -
Legitimationshandling - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Övrig urkundsförfalskning - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 78.0 2.0 76.0
Signaturförfalskning (5, 9) - - - - - - - - - - - - - - -
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) - - - - - - - - - - - 4.0 4.0 - 4.0
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) - - - - - - - - 2.0 - - 2.0 2.0 - 2.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. - - - - - - - - 3.0 - - 1.0 16.0 - 16.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) - - - - - - - - 3.0 - - 1.0 14.0 - 14.0
16-20 kap. Brott mot staten - - - - - - 2.0 - 23.0 1.0 - 10.0 73.0 - 73.0
16 kap. Brott mot allmän ordning - - - - - - - - - - - - 24.0 - 24.0
Falskt larm (15 § 1 st) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) - - - - - - - - - - - - - - -
Hets mot folkgrupp (8) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Olaga diskriminering (9) - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14a) - - - - - - - - - - - - 20.0 - 20.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet - - - - - - 2.0 - 23.0 1.0 - 9.0 48.0 - 48.0
Våld mot tjänsteman (1, 5) - - - - - - - - 4.0 - - 2.0 6.0 - 6.0
Mot polisman (1) - - - - - - - - 2.0 - - 1.0 1.0 - 1.0
Ringa brott - - - - - - - - 2.0 - - 1.0 1.0 - 1.0
Inte ringa brott - - - - - - - - - - - - - - -
Mot ordningsvakt (1) - - - - - - - - 1.0 - - - 5.0 - 5.0
Mot annan person (1, 5) - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 - - -
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) - - - - - - - - 3.0 - - 2.0 5.0 - 5.0
Våldsamt motstånd (4) - - - - - - 1.0 - 5.0 1.0 - 4.0 6.0 - 6.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) - - - - - - 1.0 - 11.0 - - 1.0 31.0 - 31.0
18 kap. Högmålsbrott - - - - - - - - - - - - - - -
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - - - - - - - - - - - - - - -
20 kap. Tjänstefel m.m. - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.0
Brott mot trafikbrottslagen - - 3.0 - - - - - 7.0 - - 12.0 81.0 2.0 79.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) - - - - - - - - - - - 6.0 2.0 - 2.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3§ 1st) - - 1.0 - - - - - 5.0 - - 4.0 23.0 1.0 22.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) - - 2.0 - - - - - 2.0 - - 2.0 27.0 1.0 26.0
Smitning (5) - - - - - - - - - - - - 20.0 - 20.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) - - - - - - - - - - - - 9.0 - 9.0
Brott mot narkotikastrafflagen - 1.0 - - - - - - 49.0 - - 35.0 189.0 3.0 186.0
Överlåtelse m.m. (1-3a) - - - - - - - - 27.0 - - 5.0 63.0 - 63.0
Innehav, eget bruk (1-3) - 1.0 - - - - - - 22.0 - - 30.0 124.0 3.0 121.0
Framställning (1-3) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar - 4.0 3.0 - 2.0 - - - 9.0 - - 43.0 195.0 2.0 193.0
Varusmugglingslagen (1-4, 6) - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 - 2.0
Narkotika (1-3) - - - - - - - - - - - - - - -
Dopningsmedel (1, 3) - - - - - - - - - - - - - - -
Annat (1, 3, 4, 6) - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 - 2.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) - - - - - - - - - - - - - - -
Alkohollagen - 1.0 - - - - - - - - - 5.0 15.0 - 15.0
Skattebrottslagen (2, 4-10) - - - - 1.0 - - - - - - 9.0 70.0 2.0 68.0
Uppbördslagen (81) - - - - - - - - - - - 20.0 12.0 - 12.0
Vapenlagen (37, 38) - 1.0 1.0 - - - - - 2.0 - - 1.0 14.0 - 14.0
Olaga innehav av pistol, kpist - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Olaga innehav av jaktvapen - - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Olaga innehav av annat vapen - - - - - - - - 2.0 - - - 4.0 - 4.0
Annat brott mot vapenlagen - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2) - 1.0 1.0 - - - - - 4.0 - - 3.0 12.0 - 12.0
Jaktlagen (43, 44, 46) - - 1.0 - - - - - - - - - - - -
Fiskelagen (37, 38, 40) - - - - - - - - - - - - - - -
Naturvårdslagen (37) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Miljöskyddslagen (45) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Lagen om besöksförbud (24) - - - - - - - - 3.0 - - 2.0 53.0 - 53.0
Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (3) - - - - - - - - - - - - - - -
Datalagen (20, 21) - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga författningar - 1.0 - - 1.0 - - - - - - 1.0 11.0 - 11.0