Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Anm. Om flera personer misstänks ha deltagit i ett och samma brott räknas ett brott för varje person
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3 punkten 4 punkten grafen
SAMTLIGA BROTT 65.0 263.0 41.0 40.0 256.0 62.0 260.0 19.0 750.0 80.0 1.0 1414.0 14586.0 151.0 14435.0
Brott mot Brottsbalken 65.0 162.0 28.0 38.0 251.0 50.0 251.0 18.0 571.0 72.0 1.0 1071.0 12702.0 111.0 12591.0
3-7 kap. Brott mot person 49.0 40.0 8.0 28.0 108.0 14.0 197.0 4.0 73.0 28.0 1.0 328.0 4993.0 23.0 4970.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 3.0 10.0 1.0 1.0 4.0 7.0 46.0 2.0 24.0 11.0 1.0 114.0 2232.0 10.0 2222.0
Mord och dråp samt misshandel med
dödlig utgång (1, 2, 5, 6) - - 1.0 - - - - - - - - 1.0 37.0 1.0 36.0
Fullbordat mord och dråp samt miss-
handel med dödlig utgång - - - - - - - - - - - - 6.0 1.0 5.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 6.0 1.0 5.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - 6.0 1.0 5.0
Försök till mord och dråp - - 1.0 - - - - - - - - 1.0 31.0 - 31.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Utan användning av skjutvapen - - 1.0 - - - - - - - - 1.0 29.0 - 29.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Ej i förening med självmord - - 1.0 - - - - - - - - 1.0 27.0 - 27.0
Barnadråp (3) - - - - - - - - - - - - - - -
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) 3.0 10.0 - 1.0 4.0 7.0 44.0 2.0 23.0 11.0 1.0 108.0 2172.0 9.0 2163.0
Misshandel mot barn 0-6 år - - - - - - 2.0 - - - - - 50.0 1.0 49.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Annan misshandel - - - - - - 2.0 - - - - - 49.0 1.0 48.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Bekant med offret - - - - - - 2.0 - - - - - 46.0 1.0 45.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Inomhus - - - - - - 2.0 - - - - - 45.0 1.0 44.0
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Misshandel mot barn 7-14 år - 1.0 - - 1.0 - 7.0 - 2.0 - - 9.0 152.0 1.0 151.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Annan misshandel - 1.0 - - 1.0 - 7.0 - 2.0 - - 9.0 148.0 1.0 147.0
Obekant med offret - - - - 1.0 - 4.0 - - - - 3.0 38.0 - 38.0
Utomhus - - - - - - 3.0 - - - - 2.0 33.0 - 33.0
Inomhus - - - - 1.0 - 1.0 - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Bekant med offret - 1.0 - - - - 3.0 - 2.0 - - 6.0 110.0 1.0 109.0
Utomhus - 1.0 - - - - - - 1.0 - - 3.0 28.0 - 28.0
Inomhus - - - - - - 3.0 - 1.0 - - 3.0 82.0 1.0 81.0
Misshandel mot kvinna 2.0 4.0 - - 2.0 3.0 23.0 1.0 14.0 9.0 - 31.0 869.0 2.0 867.0
Grov misshandel - - - - - - 1.0 - - - - 4.0 34.0 1.0 33.0
Obekant med offret - - - - - - 1.0 - - - - - 2.0 - 2.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Inomhus - - - - - - 1.0 - - - - - 1.0 - 1.0
Bekant med offret - - - - - - - - - - - 4.0 32.0 1.0 31.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 3.0 3.0 - 3.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 1.0 29.0 1.0 28.0
Annan misshandel 2.0 4.0 - - 2.0 3.0 22.0 1.0 14.0 9.0 - 27.0 835.0 1.0 834.0
Obekant med offret - - - - - 1.0 7.0 - 1.0 1.0 - 8.0 116.0 - 116.0
Utomhus - - - - - - 6.0 - - - - 5.0 50.0 - 50.0
Inomhus - - - - - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 3.0 66.0 - 66.0
Bekant med offret 2.0 4.0 - - 2.0 2.0 15.0 1.0 13.0 8.0 - 19.0 719.0 1.0 718.0
Utomhus - 1.0 - - - - 2.0 - - 2.0 - 2.0 113.0 - 113.0
Inomhus 2.0 3.0 - - 2.0 2.0 13.0 1.0 13.0 6.0 - 17.0 606.0 1.0 605.0
Misshandel mot man 1.0 5.0 - 1.0 1.0 4.0 12.0 1.0 7.0 2.0 1.0 68.0 1101.0 5.0 1096.0
Grov misshandel - - - - - - - - 2.0 - - 11.0 161.0 1.0 160.0
Obekant med offret - - - - - - - - 1.0 - - 8.0 80.0 1.0 79.0
Utomhus - - - - - - - - 1.0 - - 7.0 51.0 1.0 50.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 1.0 29.0 - 29.0
Bekant med offret - - - - - - - - 1.0 - - 3.0 81.0 - 81.0
Utomhus - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 45.0 - 45.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 2.0 36.0 - 36.0
Annan misshandel 1.0 5.0 - 1.0 1.0 4.0 12.0 1.0 5.0 2.0 1.0 57.0 940.0 4.0 936.0
Obekant med offret - 3.0 - - 1.0 2.0 8.0 - 4.0 1.0 1.0 30.0 534.0 4.0 530.0
Utomhus - 2.0 - - - 1.0 6.0 - 2.0 1.0 - 12.0 341.0 3.0 338.0
Inomhus - 1.0 - - 1.0 1.0 2.0 - 2.0 - 1.0 18.0 193.0 1.0 192.0
Bekant med offret 1.0 2.0 - 1.0 - 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 - 27.0 406.0 - 406.0
Utomhus - 1.0 - 1.0 - 2.0 2.0 1.0 1.0 - - 14.0 167.0 - 167.0
Inomhus 1.0 1.0 - - - - 2.0 - - 1.0 - 13.0 239.0 - 239.0
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Vållande till annans död (7, 10) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I samband med trafikolycka - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - - - - - - - - - -
Vållande till kroppsskada eller sjukdom
(Inte i samband med trafikolycka) (8, 10) - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 2.0 4.0 - 4.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 2.0 4.0 - 4.0
Framkallande av fara för annan (9, 10) - - - - - - 1.0 - - - - 3.0 18.0 - 18.0
Fara som framkallats för arbetstagare - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - 1.0 - - - - 3.0 18.0 - 18.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 43.0 22.0 5.0 2.0 35.0 5.0 146.0 2.0 42.0 14.0 - 158.0 2376.0 9.0 2367.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 18.0 5.0 - - 14.0 2.0 10.0 - 6.0 2.0 - 27.0 217.0 - 217.0
Olaga hot (5) 1.0 8.0 5.0 - 1.0 2.0 15.0 2.0 23.0 11.0 - 78.0 1549.0 6.0 1543.0
Ofredande (7) 24.0 9.0 - 2.0 19.0 1.0 121.0 - 11.0 1.0 - 41.0 512.0 2.0 510.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) - - - - 1.0 - - - 2.0 - - 12.0 98.0 1.0 97.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 3.0 1.0 2.0 - 47.0 - 2.0 - 4.0 - - 30.0 41.0 - 41.0
6 kap. Sexualbrott - 7.0 - 25.0 - - 2.0 - 3.0 2.0 - 23.0 306.0 4.0 302.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) - - - 25.0 - - - - - - - 3.0 121.0 2.0 119.0
Mot person under 15 år - - - 25.0 - - - - - - - 1.0 11.0 - 11.0
Fullbordad våldtäkt - - - 25.0 - - - - - - - 1.0 10.0 - 10.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Inomhus - - - 25.0 - - - - - - - 1.0 8.0 - 8.0
Försök till våldtäkt - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - 2.0 110.0 2.0 108.0
Fullbordad våldtäkt - - - - - - - - - - - 2.0 68.0 2.0 66.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 2.0 62.0 2.0 60.0
Försök till våldtäkt - - - - - - - - - - - - 42.0 - 42.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 42.0 - 42.0
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) - 2.0 - - - - - - - - - 12.0 73.0 - 73.0
Mot person av annat kön - 2.0 - - - - - - - - - 9.0 63.0 - 63.0
Mot person under 15 år - 2.0 - - - - - - - - - 8.0 50.0 - 50.0
Nära relation till offret - 2.0 - - - - - - - - - 3.0 28.0 - 28.0
Övriga fall - - - - - - - - - - - 5.0 22.0 - 22.0
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - 1.0 13.0 - 13.0
Mot person av samma kön - - - - - - - - - - - 3.0 10.0 - 10.0
Mot person under 15 år - - - - - - - - - - - 3.0 6.0 - 6.0
Nära relation till offret - - - - - - - - - - - 2.0 3.0 - 3.0
Övriga fall - - - - - - - - - - - 1.0 3.0 - 3.0
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Sexuellt ofredande (7) - 5.0 - - - - 2.0 - 3.0 2.0 - 8.0 108.0 2.0 106.0
Exhibitionism - - - - - - - - 3.0 1.0 - 2.0 24.0 - 24.0
Annat sexuellt ofredande - 5.0 - - - - 2.0 - - 1.0 - 6.0 84.0 2.0 82.0
Mot person under 15 år - - - - - - - - - - - 5.0 50.0 1.0 49.0
Övriga fall - 5.0 - - - - 2.0 - - 1.0 - 1.0 34.0 1.0 33.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Förförelse av ungdom (10) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
7 kap. Brott mot familj - - - - 22.0 2.0 1.0 - - 1.0 - 3.0 38.0 - 38.0
Egenmäktighet med barn (4) - - - - 22.0 2.0 1.0 - - 1.0 - 3.0 36.0 - 36.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 1a, 3) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 15.0 104.0 15.0 10.0 142.0 26.0 39.0 7.0 431.0 29.0 - 579.0 6641.0 83.0 6558.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 14.0 30.0 4.0 8.0 18.0 15.0 17.0 - 265.0 20.0 - 350.0 4329.0 58.0 4271.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffnings-
medel (7) 4.0 - - - 4.0 3.0 - - 47.0 2.0 - 59.0 608.0 3.0 605.0
Bil 4.0 - - - 3.0 3.0 - - 43.0 2.0 - 37.0 545.0 3.0 542.0
Försök till biltillgrepp - - - - - - - - 19.0 1.0 - 5.0 90.0 - 90.0
Fullbordat biltillgrepp 4.0 - - - 3.0 3.0 - - 24.0 1.0 - 32.0 455.0 3.0 452.0
Motorcykel - - - - 1.0 - - - - - - 9.0 14.0 - 14.0
Moped - - - - - - - - 4.0 - - 4.0 44.0 - 44.0
Båt - - - - - - - - - - - 9.0 - - -
Annat - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaff-
ningsmedel (1, 2, 4) - 2.0 1.0 - - - - - 18.0 - - 20.0 363.0 5.0 358.0
Cykel - 2.0 1.0 - - - - - 18.0 - - 18.0 358.0 5.0 353.0
Båt - - - - - - - - - - - 2.0 5.0 - 5.0
Annat - - - - - - - - - - - - - - -
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 5.0 1.0 - - 3.0 3.0 - - 46.0 1.0 - 57.0 762.0 9.0 753.0
I kassaskåp, kassavalv o.d. - - - - - - - - 1.0 - - 2.0 14.0 - 14.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. - - - - - - - - - - - 1.0 54.0 - 54.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning - - - - - - - - - - - 2.0 12.0 - 12.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - - - - - - - - 1.0 - - - - - -
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
I hotell, pensionat o.d. - - - - - - - - 1.0 - - - 10.0 - 10.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. - - - - - 1.0 - - 1.0 - - 4.0 32.0 - 32.0
I apotek och läkemedelsförråd - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
I butik, varuhus o.d. - - - - - - - - 1.0 - - 4.0 69.0 5.0 64.0
I kiosk, automat och skyltskåp - - - - - - - - 1.0 - - - 15.0 - 15.0
I kontor 1.0 - - - - - - - 3.0 1.0 - 7.0 49.0 1.0 48.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) - - - - - - - - 1.0 - - 5.0 62.0 - 62.0
På byggplats och i tillfällig bod - - - - - - - - - - - - 16.0 - 16.0
I garage, bensinstation och bilverkstad - - - - - - - - 6.0 - - 4.0 33.0 2.0 31.0
I bostad (lägenhet, villa) 1.0 - - - 1.0 2.0 - - 5.0 - - 11.0 148.0 - 148.0
Villa, radhus o.d. 1.0 - - - 1.0 - - - 2.0 - - 7.0 83.0 - 83.0
Lägenhet - - - - - 2.0 - - 3.0 - - 4.0 61.0 - 61.0
Okänd - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
I källare och på vind 2.0 - - - 1.0 - - - 18.0 - - 5.0 102.0 1.0 101.0
I fritidshus - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 34.0 - 34.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - - - - - - - - - - - - -
Inom hamnområde - - - - - - - - - - - - - - -
Annan inbrottsstöld 1.0 1.0 - - 1.0 - - - 6.0 - - 11.0 100.0 - 100.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen,
ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) - - - - - - - - - - - 3.0 6.0 - 6.0
Från militärt förråd - - - - - - - - - - - 1.0 - - -
Inom militärförläggning - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Från skytteorganisation - - - - - - - - - - - - - - -
Från vapenhandlare - - - - - - - - - - - - - - -
Från sprängämnesförråd (inte militärt) - - - - - - - - - - - - - - -
I bostad (lägenhet, villa) - - - - - - - - - - - 2.0 3.0 - 3.0
I fritidshus - - - - - - - - - - - - - - -
Ur motorfordon - - - - - - - - - - - - - - -
Övrig stöld av skjutvapen o.d. - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) 3.0 21.0 3.0 8.0 9.0 8.0 14.0 - 148.0 15.0 - 191.0 2345.0 30.0 2315.0
Ur och från motordrivet fordon - - - - 2.0 1.0 1.0 - 25.0 1.0 - 23.0 457.0 4.0 453.0
Från cykel - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Från båt - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Under yrkesmässig transport - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Väskryckning (inte rån) - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Fickstöld - - - - - - - - - - - 3.0 87.0 2.0 85.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. - - - - - - - - - - - 4.0 58.0 2.0 56.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning - - - - - - - - - - - - 17.0 - 17.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - - - - - - 1.0 - 2.0 - - - 20.0 - 20.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal - - - - - - - - - - - 1.0 11.0 - 11.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Inom campingplats, på strandbad - - - - - - - - - - - - - - -
I hotell, pensionat o.d. - - - - - - - - 1.0 - - - 7.0 - 7.0
I butik, varuhus o.d. - 19.0 2.0 - - 5.0 10.0 - 76.0 12.0 - 94.0 580.0 12.0 568.0
I kontor - - - - - - - - 3.0 1.0 - - 27.0 1.0 26.0
I fabrik, lager och verkstad - - - - - - - - 3.0 - - 1.0 23.0 - 23.0
I bostad (lägenhet, villa) 2.0 - - 7.0 7.0 2.0 - - 8.0 - - 7.0 284.0 1.0 283.0
På byggplats och i tillfällig bod - - - - - - - - - - - - 22.0 - 22.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. - - - - - - - - 2.0 - - 6.0 14.0 - 14.0
I källare och på vind - - - - - - - - - - - 2.0 8.0 - 8.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inom hamnområde - - - - - - - - - - - 1.0 7.0 - 7.0
Övrigt 1.0 2.0 1.0 1.0 - - 2.0 - 28.0 1.0 - 48.0 700.0 8.0 692.0
Rån, grovt rån (5, 6) - - - - - - 1.0 - 1.0 2.0 - 6.0 155.0 8.0 147.0
Bankrån - - - - - - - - - - - - 3.0 2.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 -
Postrån - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Butiksrån - - - - - - - - - - - 2.0 9.0 2.0 7.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 2.0 7.0 2.0 5.0
Rån mot värdetransport - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Rån mot värdebefordran - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Taxirån - - - - - - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 -
Rån mot handikappad - - - - - - - - - - - 1.0 4.0 1.0 3.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 1.0 3.0 1.0 2.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Personrån - - - - - - - - 1.0 2.0 - 3.0 138.0 2.0 136.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 101.0 2.0 99.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 94.0 2.0 92.0
Inomhus - - - - - - - - 1.0 2.0 - 3.0 37.0 - 37.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 2.0 5.0 - 5.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - 1.0 2.0 - 1.0 32.0 - 32.0
Övriga rån - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) 2.0 6.0 - - 2.0 1.0 2.0 - 5.0 - - 14.0 90.0 3.0 87.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet - 30.0 8.0 2.0 37.0 7.0 4.0 6.0 101.0 2.0 - 100.0 1364.0 17.0 1347.0
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt
beteende (1-3) - 30.0 8.0 - 36.0 7.0 3.0 6.0 94.0 1.0 - 71.0 1040.0 17.0 1023.0
Med check - - - - - 3.0 - - 15.0 - - 2.0 42.0 15.0 27.0
Överskridet eget checkkonto - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 - 1.0
Annat checkbedrägeri - - - - - 3.0 - - 14.0 - - 2.0 41.0 15.0 26.0
Automatmissbruk - - - - - - - - 1.0 - - - 91.0 - 91.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) - - - - - 1.0 - - 5.0 - - 1.0 100.0 - 100.0
Överskridet eget personkonto - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Mot försäkringskassa - - - - - - - 3.0 4.0 - - 3.0 73.0 - 73.0
Mot försäkringsbolag - 2.0 - - - - - - 1.0 - - 4.0 22.0 - 22.0
Avseende husrum, förtäring, transport m.m. - 9.0 - - 31.0 1.0 1.0 - 10.0 - - 6.0 59.0 - 59.0
Övrigt bedrägeri - 19.0 8.0 - 5.0 2.0 2.0 3.0 58.0 1.0 - 54.0 651.0 2.0 649.0
Utpressning, ocker (4, 5) - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 2.0 46.0 - 46.0
Häleri, häleriförseelse (6, 7) - - - 2.0 1.0 - - - 5.0 1.0 - 27.0 275.0 - 275.0
Vanemässigt eller stor omfattning - - - 2.0 - - - - 1.0 - - 10.0 45.0 - 45.0
Övrigt - - - - 1.0 - - - 4.0 1.0 - 17.0 230.0 - 230.0
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) - - - - - - - - 1.0 - - - 3.0 - 3.0
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
10 kap. Förskingring och annan trolöshet - 4.0 2.0 - 28.0 1.0 2.0 - 14.0 - - 44.0 222.0 - 222.0
Förskingring, grov förskingring,
undandräkt (1-3) - 2.0 2.0 - 2.0 - - - 3.0 - - 17.0 97.0 - 97.0
Olovligt förfogande (4) - 2.0 - - 19.0 - 2.0 - 6.0 - - 20.0 78.0 - 78.0
Över avbetalningsgods - - - - 7.0 - - - - - - 5.0 9.0 - 9.0
Annat olovligt förfogande - 2.0 - - 12.0 - 2.0 - 6.0 - - 15.0 69.0 - 69.0
Trolöshet mot huvudman (5) - - - - - - - - - - - 2.0 13.0 - 13.0
Olovligt brukande (7) - - - - 7.0 - - - 3.0 - - 3.0 28.0 - 28.0
Fyndförseelse (8) - - - - - 1.0 - - 2.0 - - 2.0 4.0 - 4.0
Behörighetsmissbruk (6) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. - 27.0 1.0 - - - - - 9.0 - - 15.0 192.0 2.0 190.0
12 kap. Skadegörelsebrott 1.0 13.0 - - 59.0 3.0 16.0 1.0 42.0 7.0 - 70.0 534.0 6.0 528.0
Skadegörelse, grov skadegörelse,
åverkan (1-3) 1.0 13.0 - - 59.0 3.0 16.0 1.0 42.0 7.0 - 70.0 534.0 6.0 528.0
På motorfordon (inte genom brand) - - - - 11.0 - 6.0 - 12.0 2.0 - 18.0 139.0 1.0 138.0
Genom brand (även på motorfordon) - - - - - - 2.0 - - 1.0 - 1.0 7.0 - 7.0
Klotter - - - - 1.0 - - - - - - 4.0 17.0 - 17.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) - 4.0 - - 6.0 - 1.0 - 5.0 1.0 - 5.0 41.0 - 41.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 1.0 9.0 - - 41.0 3.0 7.0 1.0 25.0 3.0 - 42.0 330.0 5.0 325.0
Tagande av olovlig väg (4) - - - - - - - - - - - - - - -
13-15 kap. Brott mot allmänheten 1.0 11.0 1.0 - - 7.0 7.0 6.0 28.0 3.0 - 114.0 518.0 1.0 517.0
13 kap. Allmänfarliga brott - 3.0 - - - 3.0 6.0 - 2.0 3.0 - 9.0 123.0 1.0 122.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) - - - - - 1.0 - - 1.0 2.0 - 3.0 24.0 1.0 23.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6) - 3.0 - - - 2.0 6.0 - 1.0 1.0 - 4.0 88.0 - 88.0
Vållande av brand - 3.0 - - - 2.0 4.0 - 1.0 - - 4.0 80.0 - 80.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet - - - - - - 2.0 - - 1.0 - - 8.0 - 8.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) - - - - - - - - - - - 2.0 11.0 - 11.0
14 kap. Förfalskningsbrott - 5.0 1.0 - - 2.0 - 4.0 19.0 - - 79.0 268.0 - 268.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) - 5.0 1.0 - - 1.0 - 4.0 14.0 - - 78.0 183.0 - 183.0
Check - - - - - - - 1.0 1.0 - - - 4.0 - 4.0
Legitimationshandling - - - - - - - 1.0 2.0 - - 41.0 19.0 - 19.0
Övrig urkundsförfalskning - 5.0 1.0 - - 1.0 - 2.0 11.0 - - 37.0 160.0 - 160.0
Signaturförfalskning (5, 9) - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 - 1.0
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) - - - - - - - - - - - - 40.0 - 40.0
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) - - - - - 1.0 - - 4.0 - - 1.0 44.0 - 44.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 1.0 3.0 - - - 2.0 1.0 2.0 7.0 - - 26.0 127.0 - 127.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) - - - - - - - - 2.0 - - 1.0 13.0 - 13.0
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) 1.0 3.0 - - - 2.0 1.0 2.0 5.0 - - 25.0 114.0 - 114.0
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
16-20 kap. Brott mot staten - 7.0 4.0 - 1.0 3.0 8.0 1.0 39.0 12.0 - 50.0 550.0 4.0 546.0
16 kap. Brott mot allmän ordning - - - - - - 1.0 - 1.0 2.0 - 6.0 165.0 - 165.0
Falskt larm (15 § 1 st) - - - - - - - - - 1.0 - 1.0 5.0 - 5.0
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Hets mot folkgrupp (8) - - - - - - - - - 1.0 - 4.0 4.0 - 4.0
Olaga diskriminering (9) - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14) - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 1.0 152.0 - 152.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet - 7.0 4.0 - 1.0 2.0 7.0 1.0 38.0 10.0 - 35.0 374.0 4.0 370.0
Våld mot tjänsteman (1, 5) - 1.0 - - - 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0 - 8.0 60.0 3.0 57.0
Mot polisman (1) - - - - - 1.0 1.0 - 4.0 2.0 - 2.0 6.0 - 6.0
Ringa brott - - - - - 1.0 1.0 - 4.0 2.0 - 2.0 6.0 - 6.0
Inte ringa brott - - - - - - - - - - - - - - -
Mot ordningsvakt (1) - 1.0 - - - - - 1.0 2.0 - - 3.0 38.0 - 38.0
Mot annan person (1, 5) - - - - - - - - 1.0 3.0 - 3.0 16.0 3.0 13.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) - 2.0 1.0 - - - 2.0 - 10.0 2.0 - 8.0 74.0 - 74.0
Våldsamt motstånd (4) - 4.0 1.0 - - - 3.0 - 14.0 3.0 - 5.0 35.0 - 35.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) - - 2.0 - 1.0 1.0 1.0 - 7.0 - - 14.0 205.0 1.0 204.0
18 kap. Högmålsbrott - - - - - - - - - - - - - - -
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - - - - - - - - - - - - - - -
20 kap. Tjänstefel m.m. - - - - - 1.0 - - - - - 9.0 11.0 - 11.0
Brott mot trafikbrottslagen - 12.0 8.0 - - 1.0 - - 24.0 3.0 - 62.0 455.0 6.0 449.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) - - - - - - - - 2.0 1.0 - 10.0 29.0 - 29.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1st) - 10.0 2.0 - - 1.0 - - 18.0 1.0 - 37.0 126.0 - 126.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) - 2.0 6.0 - - - - - 2.0 1.0 - 7.0 81.0 2.0 79.0
Smitning (5) - - - - - - - - 2.0 - - 7.0 172.0 3.0 169.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) - - - - - - - - - - - 1.0 47.0 1.0 46.0
Brott mot narkotikastrafflagen - 12.0 3.0 1.0 - 10.0 2.0 - 100.0 1.0 - 86.0 544.0 24.0 520.0
Överlåtelse m.m. (1-3a) - 1.0 - - - 3.0 1.0 - 9.0 - - 33.0 195.0 3.0 192.0
Innehav, eget bruk (1-3) - 11.0 3.0 1.0 - 7.0 1.0 - 90.0 1.0 - 53.0 340.0 19.0 321.0
Framställning (1-3) - - - - - - - - 1.0 - - - 9.0 2.0 7.0
Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
(siffror inom parentes avser saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
paragrafnummer) liden årig 1 punkten 2 punkten 3punkten 4 punkten grafen
Brott mot övriga specialstraff-
rättsliga författningar - 77.0 2.0 1.0 5.0 1.0 7.0 1.0 55.0 4.0 - 195.0 885.0 10.0 875.0
Varusmugglingslagen (1-4, 6) - 4.0 - 1.0 - - 1.0 - 2.0 - - 22.0 134.0 - 134.0
Narkotika (1-3) - 2.0 - - - - - - 1.0 - - 16.0 52.0 - 52.0
Dopningsmedel (1, 3) - - - - - - - - - - - - - - -
Annat (1, 3, 4, 6) - 2.0 - 1.0 - - 1.0 - 1.0 - - 6.0 82.0 - 82.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Alkohollagen - 1.0 - - - - - - 2.0 - - 14.0 99.0 4.0 95.0
Skattebrottslagen (2, 4-10) - 44.0 - - 2.0 - - 1.0 5.0 - - 50.0 169.0 3.0 166.0
Uppbördslagen (81) - 12.0 - - - - - - 8.0 - - 41.0 97.0 - 97.0
Vapenlagen (37, 38) - 4.0 - - - 1.0 1.0 - 8.0 - - 17.0 133.0 3.0 130.0
Olaga innehav av pistol, kpist - - - - - - - - - - - 2.0 32.0 - 32.0
Olaga innehav av jaktvapen - - - - - - - - - - - 1.0 16.0 2.0 14.0
Olaga innehav av annat vapen - 1.0 - - - - 1.0 - 1.0 - - 6.0 41.0 - 41.0
Annat brott mot vapenlagen - 3.0 - - - 1.0 - - 7.0 - - 8.0 44.0 1.0 43.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2) - 3.0 2.0 - - - - - 22.0 - - 15.0 61.0 - 61.0
Jaktlagen (43, 44, 46) - 1.0 - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Fiskelagen (37, 38, 40) - - - - - - - - - - - 1.0 4.0 - 4.0
Naturvårdslagen (37) - 2.0 - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
Miljöskyddslagen (45) - - - - - - - - - - - 2.0 10.0 - 10.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) - - - - - - - - - - - - - - -
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) - 2.0 - - 1.0 - 3.0 - 1.0 1.0 - 12.0 33.0 - 33.0
Lagen om besöksförbud (24) - - - - - - - - 6.0 3.0 - 6.0 54.0 - 54.0
Lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel (3) - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Datalagen (20, 21) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Övriga författningar - 4.0 - - 2.0 - 2.0 - 1.0 - - 15.0 71.0 - 71.0

Tabell 160
12 Skåne län
Brottsdeltaganden efter brottstyp, totalt samt efter beslut i åtalsfrågan på personblad år 1998
Anm. Om flera personer misstänks ha deltagit i ett och samma brott räknas ett brott för varje person
Brottstyp Antal med följande beslut (forts)
(siffror inom parentes avser Uppklarade på grund av (forts) Inte Inte uppklarade
paragrafnummer) upp- på grund av
Angi- Brott Miss- Miss- Åtal RB 23:4A RB 23:4A jämförd med LUL Annan klarade Miss- Brott
velse preskri- tänkt tänkt ej på- 1 stycket RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 RB 20:7 5A ned- totalt tänkt kan ej
saknas berat av- minder- kallat 1 punkten 1 stycket 1 stycket 1 stycket 1 stycket para- läggning oskyldig styrkas
liden årig 1 punkten 2 punkten 3 punkten 4 punkten grafen
SAMTLIGA BROTT 65.0 263.0 41.0 40.0 256.0 62.0 260.0 19.0 750.0 80.0 1.0 1414.0 14586.0 151.0 14435.0
Brott mot brottsbalken 65.0 162.0 28.0 38.0 251.0 50.0 251.0 18.0 571.0 72.0 1.0 1071.0 12702.0 111.0 12591.0
3-7 kap. Brott mot person 49.0 40.0 8.0 28.0 108.0 14.0 197.0 4.0 73.0 28.0 1.0 328.0 4993.0 23.0 4970.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 3.0 10.0 1.0 1.0 4.0 7.0 46.0 2.0 24.0 11.0 1.0 114.0 2232.0 10.0 2222.0
Mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång (1, 2, 5, 6) - - 1.0 - - - - - - - - 1.0 37.0 1.0 36.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång - - - - - - - - - - - - 6.0 1.0 5.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 6.0 1.0 5.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - 6.0 1.0 5.0
Försök till mord och dråp - - 1.0 - - - - - - - - 1.0 31.0 - 31.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - - - -
Ej i förening med självmord - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Utan användning av skjutvapen - - 1.0 - - - - - - - - 1.0 29.0 - 29.0
I förening med självmord - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Ej i förening med självmord - - 1.0 - - - - - - - - 1.0 27.0 - 27.0
Barnadråp (3) - - - - - - - - - - - - - - -
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) 3.0 10.0 - 1.0 4.0 7.0 44.0 2.0 23.0 11.0 1.0 108.0 2172.0 9.0 2163.0
Misshandel mot barn 0-6 år - - - - - - 2.0 - - - - - 50.0 1.0 49.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Annan misshandel - - - - - - 2.0 - - - - - 49.0 1.0 48.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Bekant med offret - - - - - - 2.0 - - - - - 46.0 1.0 45.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Inomhus - - - - - - 2.0 - - - - - 45.0 1.0 44.0
Misshandel mot barn 7-14 år - 1.0 - - 1.0 - 7.0 - 2.0 - - 9.0 152.0 1.0 151.0
Grov misshandel - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Obekant med offret - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Bekant med offret - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Annan misshandel - 1.0 - - 1.0 - 7.0 - 2.0 - - 9.0 148.0 1.0 147.0
Obekant med offret - - - - 1.0 - 4.0 - - - - 3.0 38.0 - 38.0
Utomhus - - - - - - 3.0 - - - - 2.0 33.0 - 33.0
Inomhus - - - - 1.0 - 1.0 - - - - 1.0 5.0 - 5.0
Bekant med offret - 1.0 - - - - 3.0 - 2.0 - - 6.0 110.0 1.0 109.0
Utomhus - 1.0 - - - - - - 1.0 - - 3.0 28.0 - 28.0
Inomhus - - - - - - 3.0 - 1.0 - - 3.0 82.0 1.0 81.0
Misshandel mot kvinna 2.0 4.0 - - 2.0 3.0 23.0 1.0 14.0 9.0 - 31.0 869.0 2.0 867.0
Grov misshandel - - - - - - 1.0 - - - - 4.0 34.0 1.0 33.0
Obekant med offret - - - - - - 1.0 - - - - - 2.0 - 2.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Inomhus - - - - - - 1.0 - - - - - 1.0 - 1.0
Bekant med offret - - - - - - - - - - - 4.0 32.0 1.0 31.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 3.0 3.0 - 3.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 1.0 29.0 1.0 28.0
Annan misshandel 2.0 4.0 - - 2.0 3.0 22.0 1.0 14.0 9.0 - 27.0 835.0 1.0 834.0
Obekant med offret - - - - - 1.0 7.0 - 1.0 1.0 - 8.0 116.0 - 116.0
Utomhus - - - - - - 6.0 - - - - 5.0 50.0 - 50.0
Inomhus - - - - - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 3.0 66.0 - 66.0
Bekant med offret 2.0 4.0 - - 2.0 2.0 15.0 1.0 13.0 8.0 - 19.0 719.0 1.0 718.0
Utomhus - 1.0 - - - - 2.0 - - 2.0 - 2.0 113.0 - 113.0
Inomhus 2.0 3.0 - - 2.0 2.0 13.0 1.0 13.0 6.0 - 17.0 606.0 1.0 605.0
Misshandel mot man 1.0 5.0 - 1.0 1.0 4.0 12.0 1.0 7.0 2.0 1.0 68.0 1101.0 5.0 1096.0
Grov misshandel - - - - - - - - 2.0 - - 11.0 161.0 1.0 160.0
Obekant med offret - - - - - - - - 1.0 - - 8.0 80.0 1.0 79.0
Utomhus - - - - - - - - 1.0 - - 7.0 51.0 1.0 50.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 1.0 29.0 - 29.0
Bekant med offret - - - - - - - - 1.0 - - 3.0 81.0 - 81.0
Utomhus - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 45.0 - 45.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 2.0 36.0 - 36.0
Annan misshandel 1.0 5.0 - 1.0 1.0 4.0 12.0 1.0 5.0 2.0 1.0 57.0 940.0 4.0 936.0
Obekant med offret - 3.0 - - 1.0 2.0 8.0 - 4.0 1.0 1.0 30.0 534.0 4.0 530.0
Utomhus - 2.0 - - - 1.0 6.0 - 2.0 1.0 - 12.0 341.0 3.0 338.0
Inomhus - 1.0 - - 1.0 1.0 2.0 - 2.0 - 1.0 18.0 193.0 1.0 192.0
Bekant med offret 1.0 2.0 - 1.0 - 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 - 27.0 406.0 - 406.0
Utomhus - 1.0 - 1.0 - 2.0 2.0 1.0 1.0 - - 14.0 167.0 - 167.0
Inomhus 1.0 1.0 - - - - 2.0 - - 1.0 - 13.0 239.0 - 239.0
Vållande till annans död (7, 10) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I samband med trafikolycka - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - - - - - - - - - -
Vållande till kroppsskada eller sjukdom (Inte i samband med trafikolycka) (8, 10) - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 2.0 4.0 - 4.0
I samband med arbetsolycka - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 2.0 4.0 - 4.0
Framkallande av fara för annan (9, 10) - - - - - - 1.0 - - - - 3.0 18.0 - 18.0
Fara som framkallats för arbetstagare - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga fall - - - - - - 1.0 - - - - 3.0 18.0 - 18.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 43.0 22.0 5.0 2.0 35.0 5.0 146.0 2.0 42.0 14.0 - 158.0 2376.0 9.0 2367.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 18.0 5.0 - - 14.0 2.0 10.0 - 6.0 2.0 - 27.0 217.0 - 217.0
Olaga hot (5) 1.0 8.0 5.0 - 1.0 2.0 15.0 2.0 23.0 11.0 - 78.0 1549.0 6.0 1543.0
Ofredande (7) 24.0 9.0 - 2.0 19.0 1.0 121.0 - 11.0 1.0 - 41.0 512.0 2.0 510.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) - - - - 1.0 - - - 2.0 - - 12.0 98.0 1.0 97.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 3.0 1.0 2.0 - 47.0 - 2.0 - 4.0 - - 30.0 41.0 - 41.0
6 kap. Sexualbrott - 7.0 - 25.0 - - 2.0 - 3.0 2.0 - 23.0 306.0 4.0 302.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) - - - 25.0 - - - - - - - 3.0 121.0 2.0 119.0
Mot person under 15 år - - - 25.0 - - - - - - - 1.0 11.0 - 11.0
Fullbordad våldtäkt - - - 25.0 - - - - - - - 1.0 10.0 - 10.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Inomhus - - - 25.0 - - - - - - - 1.0 8.0 - 8.0
Försök till våldtäkt - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - 2.0 110.0 2.0 108.0
Fullbordad våldtäkt - - - - - - - - - - - 2.0 68.0 2.0 66.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
Inomhus - - - - - - - - - - - 2.0 62.0 2.0 60.0
Försök till våldtäkt - - - - - - - - - - - - 42.0 - 42.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - - - -
Inomhus - - - - - - - - - - - - 42.0 - 42.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) - 2.0 - - - - - - - - - 12.0 73.0 - 73.0
Mot person av annat kön - 2.0 - - - - - - - - - 9.0 63.0 - 63.0
Mot person under 15 år - 2.0 - - - - - - - - - 8.0 50.0 - 50.0
Nära relation till offret - 2.0 - - - - - - - - - 3.0 28.0 - 28.0
Övriga fall - - - - - - - - - - - 5.0 22.0 - 22.0
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - 1.0 13.0 - 13.0
Mot person av samma kön - - - - - - - - - - - 3.0 10.0 - 10.0
Mot person under 15 år - - - - - - - - - - - 3.0 6.0 - 6.0
Nära relation till offret - - - - - - - - - - - 2.0 3.0 - 3.0
Övriga fall - - - - - - - - - - - 1.0 3.0 - 3.0
Mot person 15 år eller äldre - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Sexuellt ofredande (7) - 5.0 - - - - 2.0 - 3.0 2.0 - 8.0 108.0 2.0 106.0
Exhibitionism - - - - - - - - 3.0 1.0 - 2.0 24.0 - 24.0
Annat sexuellt ofredande - 5.0 - - - - 2.0 - - 1.0 - 6.0 84.0 2.0 82.0
Mot person under 15 år - - - - - - - - - - - 5.0 50.0 1.0 49.0
Övriga fall - 5.0 - - - - 2.0 - - 1.0 - 1.0 34.0 1.0 33.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Förförelse av ungdom (10) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
7 kap. Brott mot familj - - - - 22.0 2.0 1.0 - - 1.0 - 3.0 38.0 - 38.0
Egenmäktighet med barn (4) - - - - 22.0 2.0 1.0 - - 1.0 - 3.0 36.0 - 36.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 15.0 104.0 15.0 10.0 142.0 26.0 39.0 7.0 431.0 29.0 - 579.0 6641.0 83.0 6558.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 14.0 30.0 4.0 8.0 18.0 15.0 17.0 - 265.0 20.0 - 350.0 4329.0 58.0 4271.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7) 4.0 - - - 4.0 3.0 - - 47.0 2.0 - 59.0 608.0 3.0 605.0
Bil 4.0 - - - 3.0 3.0 - - 43.0 2.0 - 37.0 545.0 3.0 542.0
Försök till biltillgrepp - - - - - - - - 19.0 1.0 - 5.0 90.0 - 90.0
Fullbordat biltillgrepp 4.0 - - - 3.0 3.0 - - 24.0 1.0 - 32.0 455.0 3.0 452.0
Motorcykel - - - - 1.0 - - - - - - 9.0 14.0 - 14.0
Moped - - - - - - - - 4.0 - - 4.0 44.0 - 44.0
Båt - - - - - - - - - - - 9.0 - - -
Annat - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel (1, 2, 4) - 2.0 1.0 - - - - - 18.0 - - 20.0 363.0 5.0 358.0
Cykel - 2.0 1.0 - - - - - 18.0 - - 18.0 358.0 5.0 353.0
Båt - - - - - - - - - - - 2.0 5.0 - 5.0
Annat - - - - - - - - - - - - - - -
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 5.0 1.0 - - 3.0 3.0 - - 46.0 1.0 - 57.0 762.0 9.0 753.0
I kassaskåp, kassavalv o.d. - - - - - - - - 1.0 - - 2.0 14.0 - 14.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. - - - - - - - - - - - 1.0 54.0 - 54.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning - - - - - - - - - - - 2.0 12.0 - 12.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - - - - - - - - 1.0 - - - - - -
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
I hotell, pensionat o.d. - - - - - - - - 1.0 - - - 10.0 - 10.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. - - - - - 1.0 - - 1.0 - - 4.0 32.0 - 32.0
I apotek och läkemedelsförråd - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
I butik, varuhus o.d. - - - - - - - - 1.0 - - 4.0 69.0 5.0 64.0
I kiosk, automat och skyltskåp - - - - - - - - 1.0 - - - 15.0 - 15.0
I kontor 1.0 - - - - - - - 3.0 1.0 - 7.0 49.0 1.0 48.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) - - - - - - - - 1.0 - - 5.0 62.0 - 62.0
På byggplats och i tillfällig bod - - - - - - - - - - - - 16.0 - 16.0
I garage, bensinstation och bilverkstad - - - - - - - - 6.0 - - 4.0 33.0 2.0 31.0
I bostad (lägenhet, villa) 1.0 - - - 1.0 2.0 - - 5.0 - - 11.0 148.0 - 148.0
Villa, radhus o.d. 1.0 - - - 1.0 - - - 2.0 - - 7.0 83.0 - 83.0
Lägenhet - - - - - 2.0 - - 3.0 - - 4.0 61.0 - 61.0
Okänd - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
I källare och på vind 2.0 - - - 1.0 - - - 18.0 - - 5.0 102.0 1.0 101.0
I fritidshus - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 34.0 - 34.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - - - - - - - - - - - - -
Inom hamnområde - - - - - - - - - - - - - - -
Annan inbrottsstöld 1.0 1.0 - - 1.0 - - - 6.0 - - 11.0 100.0 - 100.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen, ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) - - - - - - - - - - - 3.0 6.0 - 6.0
Från militärt förråd - - - - - - - - - - - 1.0 - - -
Inom militärförläggning - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Från skytteorganisation - - - - - - - - - - - - - - -
Från vapenhandlare - - - - - - - - - - - - - - -
Från sprängämnesförråd (inte militärt) - - - - - - - - - - - - - - -
I bostad (lägenhet, villa) - - - - - - - - - - - 2.0 3.0 - 3.0
I fritidshus - - - - - - - - - - - - - - -
Ur motorfordon - - - - - - - - - - - - - - -
Övrig stöld av skjutvapen o.d. - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) 3.0 21.0 3.0 8.0 9.0 8.0 14.0 - 148.0 15.0 - 191.0 2345.0 30.0 2315.0
Ur och från motordrivet fordon - - - - 2.0 1.0 1.0 - 25.0 1.0 - 23.0 457.0 4.0 453.0
Från cykel - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Från båt - - - - - - - - - - - - 4.0 - 4.0
Under yrkesmässig transport - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Väskryckning (inte rån) - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Fickstöld - - - - - - - - - - - 3.0 87.0 2.0 85.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. - - - - - - - - - - - 4.0 58.0 2.0 56.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning - - - - - - - - - - - - 17.0 - 17.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus - - - - - - 1.0 - 2.0 - - - 20.0 - 20.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal - - - - - - - - - - - 1.0 11.0 - 11.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Inom campingplats, på strandbad - - - - - - - - - - - - - - -
I hotell, pensionat o.d. - - - - - - - - 1.0 - - - 7.0 - 7.0
I butik, varuhus o.d. - 19.0 2.0 - - 5.0 10.0 - 76.0 12.0 - 94.0 580.0 12.0 568.0
I kontor - - - - - - - - 3.0 1.0 - - 27.0 1.0 26.0
I fabrik, lager och verkstad - - - - - - - - 3.0 - - 1.0 23.0 - 23.0
I bostad (lägenhet, villa) 2.0 - - 7.0 7.0 2.0 - - 8.0 - - 7.0 284.0 1.0 283.0
På byggplats och i tillfällig bod - - - - - - - - - - - - 22.0 - 22.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. - - - - - - - - 2.0 - - 6.0 14.0 - 14.0
I källare och på vind - - - - - - - - - - - 2.0 8.0 - 8.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Inom hamnområde - - - - - - - - - - - 1.0 7.0 - 7.0
Övrigt 1.0 2.0 1.0 1.0 - - 2.0 - 28.0 1.0 - 48.0 700.0 8.0 692.0
Rån, grovt rån (5, 6) - - - - - - 1.0 - 1.0 2.0 - 6.0 155.0 8.0 147.0
Bankrån - - - - - - - - - - - - 3.0 2.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 -
Postrån - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Butiksrån - - - - - - - - - - - 2.0 9.0 2.0 7.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 2.0 7.0 2.0 5.0
Rån mot värdetransport - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Rån mot värdebefordran - - - - - - - - - - - - - - -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Taxirån - - - - - - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 -
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - 1.0 - - - - - 1.0 1.0 -
Rån mot handikappad - - - - - - - - - - - 1.0 4.0 1.0 3.0
Utomhus - - - - - - - - - - - 1.0 3.0 1.0 2.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Inomhus - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - - - -
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Personrån - - - - - - - - 1.0 2.0 - 3.0 138.0 2.0 136.0
Utomhus - - - - - - - - - - - - 101.0 2.0 99.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - - 94.0 2.0 92.0
Inomhus - - - - - - - - 1.0 2.0 - 3.0 37.0 - 37.0
Med användning av skjutvapen - - - - - - - - - - - 2.0 5.0 - 5.0
Utan användning av skjutvapen - - - - - - - - 1.0 2.0 - 1.0 32.0 - 32.0
Övriga rån - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) 2.0 6.0 - - 2.0 1.0 2.0 - 5.0 - - 14.0 90.0 3.0 87.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet - 30.0 8.0 2.0 37.0 7.0 4.0 6.0 101.0 2.0 - 100.0 1364.0 17.0 1347.0
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende (1-3) - 30.0 8.0 - 36.0 7.0 3.0 6.0 94.0 1.0 - 71.0 1040.0 17.0 1023.0
Med check - - - - - 3.0 - - 15.0 - - 2.0 42.0 15.0 27.0
Överskridet eget checkkonto - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 - 1.0
Annat checkbedrägeri - - - - - 3.0 - - 14.0 - - 2.0 41.0 15.0 26.0
Automatmissbruk - - - - - - - - 1.0 - - - 91.0 - 91.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) - - - - - 1.0 - - 5.0 - - 1.0 100.0 - 100.0
Överskridet eget personkonto - - - - - - - - - - - 1.0 2.0 - 2.0
Mot försäkringskassa - - - - - - - 3.0 4.0 - - 3.0 73.0 - 73.0
Mot försäkringsbolag - 2.0 - - - - - - 1.0 - - 4.0 22.0 - 22.0
Avseende husrum, förtäring, transport m.m. - 9.0 - - 31.0 1.0 1.0 - 10.0 - - 6.0 59.0 - 59.0
Övrigt bedrägeri - 19.0 8.0 - 5.0 2.0 2.0 3.0 58.0 1.0 - 54.0 651.0 2.0 649.0
Utpressning, ocker (4, 5) - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 2.0 46.0 - 46.0
Häleri, häleriförseelse (6, 7) - - - 2.0 1.0 - - - 5.0 1.0 - 27.0 275.0 - 275.0
Vanemässigt eller stor omfattning - - - 2.0 - - - - 1.0 - - 10.0 45.0 - 45.0
Övrigt - - - - 1.0 - - - 4.0 1.0 - 17.0 230.0 - 230.0
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) - - - - - - - - 1.0 - - - 3.0 - 3.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet - 4.0 2.0 - 28.0 1.0 2.0 - 14.0 - - 44.0 222.0 - 222.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3) - 2.0 2.0 - 2.0 - - - 3.0 - - 17.0 97.0 - 97.0
Olovligt förfogande (4) - 2.0 - - 19.0 - 2.0 - 6.0 - - 20.0 78.0 - 78.0
Över avbetalningsgods - - - - 7.0 - - - - - - 5.0 9.0 - 9.0
Annat olovligt förfogande - 2.0 - - 12.0 - 2.0 - 6.0 - - 15.0 69.0 - 69.0
Trolöshet mot huvudman (5) - - - - - - - - - - - 2.0 13.0 - 13.0
Olovligt brukande (7) - - - - 7.0 - - - 3.0 - - 3.0 28.0 - 28.0
Fyndförseelse (8) - - - - - 1.0 - - 2.0 - - 2.0 4.0 - 4.0
Behörighetsmissbruk (6) - - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. - 27.0 1.0 - - - - - 9.0 - - 15.0 192.0 2.0 190.0
12 kap. Skadegörelsebrott 1.0 13.0 - - 59.0 3.0 16.0 1.0 42.0 7.0 - 70.0 534.0 6.0 528.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3) 1.0 13.0 - - 59.0 3.0 16.0 1.0 42.0 7.0 - 70.0 534.0 6.0 528.0
På motorfordon (inte genom brand) - - - - 11.0 - 6.0 - 12.0 2.0 - 18.0 139.0 1.0 138.0
Genom brand (även på motorfordon) - - - - - - 2.0 - - 1.0 - 1.0 7.0 - 7.0
Klotter - - - - 1.0 - - - - - - 4.0 17.0 - 17.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) - 4.0 - - 6.0 - 1.0 - 5.0 1.0 - 5.0 41.0 - 41.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 1.0 9.0 - - 41.0 3.0 7.0 1.0 25.0 3.0 - 42.0 330.0 5.0 325.0
Tagande av olovlig väg (4) - - - - - - - - - - - - - - -
13-15 kap. Brott mot allmänheten 1.0 11.0 1.0 - - 7.0 7.0 6.0 28.0 3.0 - 114.0 518.0 1.0 517.0
13 kap. Allmänfarliga brott - 3.0 - - - 3.0 6.0 - 2.0 3.0 - 9.0 123.0 1.0 122.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) - - - - - 1.0 - - 1.0 2.0 - 3.0 24.0 1.0 23.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6) - 3.0 - - - 2.0 6.0 - 1.0 1.0 - 4.0 88.0 - 88.0
Vållande av brand - 3.0 - - - 2.0 4.0 - 1.0 - - 4.0 80.0 - 80.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet - - - - - - 2.0 - - 1.0 - - 8.0 - 8.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) - - - - - - - - - - - 2.0 11.0 - 11.0
14 kap. Förfalskningsbrott - 5.0 1.0 - - 2.0 - 4.0 19.0 - - 79.0 268.0 - 268.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) - 5.0 1.0 - - 1.0 - 4.0 14.0 - - 78.0 183.0 - 183.0
Check - - - - - - - 1.0 1.0 - - - 4.0 - 4.0
Legitimationshandling - - - - - - - 1.0 2.0 - - 41.0 19.0 - 19.0
Övrig urkundsförfalskning - 5.0 1.0 - - 1.0 - 2.0 11.0 - - 37.0 160.0 - 160.0
Signaturförfalskning (5, 9) - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 - 1.0
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) - - - - - - - - - - - - 40.0 - 40.0
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) - - - - - 1.0 - - 4.0 - - 1.0 44.0 - 44.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 1.0 3.0 - - - 2.0 1.0 2.0 7.0 - - 26.0 127.0 - 127.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) - - - - - - - - 2.0 - - 1.0 13.0 - 13.0
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) 1.0 3.0 - - - 2.0 1.0 2.0 5.0 - - 25.0 114.0 - 114.0
16-20 kap. Brott mot staten - 7.0 4.0 - 1.0 3.0 8.0 1.0 39.0 12.0 - 50.0 550.0 4.0 546.0
16 kap. Brott mot allmän ordning - - - - - - 1.0 - 1.0 2.0 - 6.0 165.0 - 165.0
Falskt larm (15 § 1 st) - - - - - - - - - 1.0 - 1.0 5.0 - 5.0
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Hets mot folkgrupp (8) - - - - - - - - - 1.0 - 4.0 4.0 - 4.0
Olaga diskriminering (9) - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14a) - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 1.0 152.0 - 152.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet - 7.0 4.0 - 1.0 2.0 7.0 1.0 38.0 10.0 - 35.0 374.0 4.0 370.0
Våld mot tjänsteman (1, 5) - 1.0 - - - 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0 - 8.0 60.0 3.0 57.0
Mot polisman (1) - - - - - 1.0 1.0 - 4.0 2.0 - 2.0 6.0 - 6.0
Ringa brott - - - - - 1.0 1.0 - 4.0 2.0 - 2.0 6.0 - 6.0
Inte ringa brott - - - - - - - - - - - - - - -
Mot ordningsvakt (1) - 1.0 - - - - - 1.0 2.0 - - 3.0 38.0 - 38.0
Mot annan person (1, 5) - - - - - - - - 1.0 3.0 - 3.0 16.0 3.0 13.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) - 2.0 1.0 - - - 2.0 - 10.0 2.0 - 8.0 74.0 - 74.0
Våldsamt motstånd (4) - 4.0 1.0 - - - 3.0 - 14.0 3.0 - 5.0 35.0 - 35.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) - - 2.0 - 1.0 1.0 1.0 - 7.0 - - 14.0 205.0 1.0 204.0
18 kap. Högmålsbrott - - - - - - - - - - - - - - -
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - - - - - - - - - - - - - - -
20 kap. Tjänstefel m.m. - - - - - 1.0 - - - - - 9.0 11.0 - 11.0
Brott mot trafikbrottslagen - 12.0 8.0 - - 1.0 - - 24.0 3.0 - 62.0 455.0 6.0 449.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) - - - - - - - - 2.0 1.0 - 10.0 29.0 - 29.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3§ 1st) - 10.0 2.0 - - 1.0 - - 18.0 1.0 - 37.0 126.0 - 126.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) - 2.0 6.0 - - - - - 2.0 1.0 - 7.0 81.0 2.0 79.0
Smitning (5) - - - - - - - - 2.0 - - 7.0 172.0 3.0 169.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) - - - - - - - - - - - 1.0 47.0 1.0 46.0
Brott mot narkotikastrafflagen - 12.0 3.0 1.0 - 10.0 2.0 - 100.0 1.0 - 86.0 544.0 24.0 520.0
Överlåtelse m.m. (1-3a) - 1.0 - - - 3.0 1.0 - 9.0 - - 33.0 195.0 3.0 192.0
Innehav, eget bruk (1-3) - 11.0 3.0 1.0 - 7.0 1.0 - 90.0 1.0 - 53.0 340.0 19.0 321.0
Framställning (1-3) - - - - - - - - 1.0 - - - 9.0 2.0 7.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar - 77.0 2.0 1.0 5.0 1.0 7.0 1.0 55.0 4.0 - 195.0 885.0 10.0 875.0
Varusmugglingslagen (1-4, 6) - 4.0 - 1.0 - - 1.0 - 2.0 - - 22.0 134.0 - 134.0
Narkotika (1-3) - 2.0 - - - - - - 1.0 - - 16.0 52.0 - 52.0
Dopningsmedel (1, 3) - - - - - - - - - - - - - - -
Annat (1, 3, 4, 6) - 2.0 - 1.0 - - 1.0 - 1.0 - - 6.0 82.0 - 82.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Alkohollagen - 1.0 - - - - - - 2.0 - - 14.0 99.0 4.0 95.0
Skattebrottslagen (2, 4-10) - 44.0 - - 2.0 - - 1.0 5.0 - - 50.0 169.0 3.0 166.0
Uppbördslagen (81) - 12.0 - - - - - - 8.0 - - 41.0 97.0 - 97.0
Vapenlagen (37, 38) - 4.0 - - - 1.0 1.0 - 8.0 - - 17.0 133.0 3.0 130.0
Olaga innehav av pistol, kpist - - - - - - - - - - - 2.0 32.0 - 32.0
Olaga innehav av jaktvapen - - - - - - - - - - - 1.0 16.0 2.0 14.0
Olaga innehav av annat vapen - 1.0 - - - - 1.0 - 1.0 - - 6.0 41.0 - 41.0
Annat brott mot vapenlagen - 3.0 - - - 1.0 - - 7.0 - - 8.0 44.0 1.0 43.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2) - 3.0 2.0 - - - - - 22.0 - - 15.0 61.0 - 61.0
Jaktlagen (43, 44, 46) - 1.0 - - - - - - - - - - 7.0 - 7.0
Fiskelagen (37, 38, 40) - - - - - - - - - - - 1.0 4.0 - 4.0
Naturvårdslagen (37) - 2.0 - - - - - - - - - - 6.0 - 6.0
Miljöskyddslagen (45) - - - - - - - - - - - 2.0 10.0 - 10.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) - - - - - - - - - - - - - - -
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) - 2.0 - - 1.0 - 3.0 - 1.0 1.0 - 12.0 33.0 - 33.0
Lagen om besöksförbud (24) - - - - - - - - 6.0 3.0 - 6.0 54.0 - 54.0
Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (3) - - - - - - - - - - - - 5.0 - 5.0
Datalagen (20, 21) - - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.0
Övriga författningar - 4.0 - - 2.0 - 2.0 - 1.0 - - 15.0 71.0 - 71.0