Tabell 100
20 Dalarnas län
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan, år 2001 samt jämförelse med föregående år
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 2000 folkmängden
SAMTLIGA BROTT 2526.0 2101.0 2332.0 2397.0 2751.0 2971.0 2861.0 3268.0 2876.0 3000.0 2312.0 2143.0 31538.0 -12.14 11359.5392503453
Brott mot brottsbalken 2262.0 1833.0 1975.0 2127.0 2357.0 2672.0 2579.0 2921.0 2535.0 2612.0 1989.0 1829.0 27691.0 -14.87 9973.90453996171
3-7 kap. Brott mot person 361.0 279.0 301.0 310.0 367.0 387.0 344.0 327.0 318.0 409.0 289.0 285.0 3977.0 1.12 1432.45886228116
3 kap. Brott mot liv och hälsa 162.0 89.0 103.0 125.0 176.0 173.0 156.0 136.0 126.0 156.0 118.0 130.0 1650.0 -0.96 594.306543315041
Mord och dråp samt misshandel med dödlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
utgång (1, 2, 5, 6) 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 5.0 6.0 1.0 1.0 3.0 0.0 2.0 24.0 -4.0 8.64445881185515
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
dödlig utgång 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 9.0 12.5 3.24167205444568
Mot kvinna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 . 1.08055735148189
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 . 0.360185783827298
Mot man 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 6.0 . 2.16111470296378
Med användning av skjutvapen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.0 . 1.44074313530919
Kön okänt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Försök till mord och dråp 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 6.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 15.0 -11.76 5.40278675740947
Mot kvinna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 . 1.08055735148189
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 . 0.360185783827298
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
Mot man 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 . 4.32222940592757
Med användning av skjutvapen 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 . 1.08055735148189
Utan användning av skjutvapen 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 . 3.24167205444568
Kön okänt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Barnadråp (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) 156.0 79.0 99.0 116.0 163.0 164.0 143.0 132.0 122.0 145.0 114.0 126.0 1559.0 -1.45 561.529636986757
Misshandel mot barn 0-6 år 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0 5.0 21.0 -32.26 7.56390146037326
Obekant med offret 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 -71.43 0.720371567654596
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.360185783827298
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -83.33 0.360185783827298
Bekant med offret 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0 4.0 19.0 -20.83 6.84352989271866
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 200.0 1.08055735148189
Inomhus 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 4.0 16.0 -30.43 5.76297254123676
Misshandel mot barn 7-14 år 13.0 14.0 20.0 5.0 18.0 9.0 8.0 9.0 19.0 15.0 26.0 15.0 171.0 31.54 61.5917690344679
Obekant med offret 1.0 2.0 5.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 5.0 1.0 5.0 3.0 30.0 11.11 10.8055735148189
Utomhus 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0 2.0 20.0 -20.0 7.20371567654596
Inomhus 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 10.0 400.0 3.60185783827298
Bekant med offret 12.0 12.0 15.0 4.0 17.0 6.0 6.0 8.0 14.0 14.0 21.0 12.0 141.0 36.89 50.786195519649
Utomhus 3.0 5.0 4.0 1.0 5.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 8.0 4.0 48.0 84.62 17.2889176237103
Inomhus 9.0 7.0 11.0 3.0 12.0 2.0 2.0 4.0 12.0 10.0 13.0 8.0 93.0 20.78 33.4972778959387
Misshandel mot kvinna 48.0 26.0 29.0 43.0 57.0 52.0 48.0 67.0 37.0 55.0 32.0 38.0 532.0 -5.0 191.618836996122
Obekant med offret 15.0 7.0 6.0 9.0 10.0 9.0 14.0 11.0 5.0 6.0 7.0 3.0 102.0 -8.93 36.7389499503844
Utomhus 3.0 1.0 4.0 1.0 5.0 6.0 12.0 6.0 0.0 3.0 5.0 1.0 47.0 -31.88 16.928731839883
Inomhus 12.0 6.0 2.0 8.0 5.0 3.0 2.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 55.0 27.91 19.8102181105013
Bekant med offret 33.0 19.0 23.0 34.0 47.0 43.0 34.0 56.0 32.0 49.0 25.0 35.0 430.0 -4.02 154.879887045738
Utomhus 8.0 3.0 3.0 9.0 13.0 18.0 12.0 17.0 11.0 11.0 8.0 12.0 125.0 64.47 45.0232229784122
Inomhus 25.0 16.0 20.0 25.0 34.0 25.0 22.0 39.0 21.0 38.0 17.0 23.0 305.0 -18.01 109.856664067325
Misshandel mot man 93.0 39.0 48.0 67.0 86.0 101.0 85.0 54.0 65.0 75.0 54.0 68.0 835.0 -3.02 300.755129495793
Obekant med offret 45.0 29.0 26.0 38.0 55.0 59.0 54.0 29.0 38.0 53.0 32.0 46.0 504.0 -8.2 181.533635048958
Utomhus 27.0 14.0 10.0 22.0 47.0 45.0 49.0 21.0 27.0 38.0 19.0 18.0 337.0 -8.42 121.382609149799
Inomhus 18.0 15.0 16.0 16.0 8.0 14.0 5.0 8.0 11.0 15.0 13.0 28.0 167.0 -7.73 60.1510258991587
Bekant med offret 48.0 10.0 22.0 29.0 31.0 42.0 31.0 25.0 27.0 22.0 22.0 22.0 331.0 6.09 119.221494446835
Utomhus 18.0 2.0 5.0 9.0 21.0 21.0 23.0 13.0 11.0 8.0 5.0 8.0 144.0 -3.36 51.8667528711309
Inomhus 30.0 8.0 17.0 20.0 10.0 21.0 8.0 12.0 16.0 14.0 17.0 14.0 187.0 14.72 67.3547415757047
Vållande till annans död (7, 10) 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.16111470296378
I samband med trafikolycka 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 -20.0 1.44074313530919
I samband med arbetsolycka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övriga fall 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 100.0 0.720371567654596
Vållande till kroppskada eller sjukdom (inte i samband 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med trafikolycka) (8,10) 1.0 5.0 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 16.0 -15.79 5.76297254123676
I samband med arbetsolycka 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 -28.57 1.80092891913649
Övriga fall 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 11.0 -8.33 3.96204362210027
Framkallande av fara för annan (9, 10) 2.0 3.0 1.0 6.0 7.0 2.0 7.0 3.0 2.0 7.0 4.0 1.0 45.0 36.36 16.2083602722284
Fara som framkallats för arbetstagare 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
Övriga fall 1.0 3.0 1.0 5.0 7.0 2.0 7.0 3.0 2.0 7.0 4.0 1.0 43.0 30.3 15.4879887045738
4 kap. Brott mot frihet och frid 173.0 157.0 166.0 155.0 156.0 176.0 152.0 152.0 151.0 215.0 131.0 140.0 1924.0 -0.72 692.997448083721
Grov fridskränkning (4a) 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 200.0 1.08055735148189
Grov kvinnofridskränkning (4a) 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 -43.75 3.24167205444568
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 13.0 18.0 12.0 13.0 11.0 23.0 10.0 17.0 10.0 16.0 12.0 22.0 177.0 -22.71 63.7528837374317
Olaga hot (5) 96.0 80.0 77.0 82.0 90.0 89.0 90.0 94.0 75.0 118.0 69.0 64.0 1024.0 1.59 368.830242639153
Mot person under 18 år 11.0 19.0 5.0 6.0 10.0 9.0 7.0 6.0 9.0 11.0 4.0 4.0 101.0 24.69 36.3787641665571
Mot kvinna 18 år eller äldre 40.0 25.0 36.0 32.0 34.0 32.0 35.0 42.0 33.0 54.0 26.0 30.0 419.0 -7.1 150.917843423637
Mot man 18 år eller äldre 40.0 35.0 36.0 30.0 45.0 47.0 48.0 44.0 31.0 50.0 38.0 29.0 473.0 3.05 170.367875750312
Mot grupp 5.0 1.0 0.0 14.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 31.0 82.35 11.1657592986462
Ofredande (7) 55.0 43.0 69.0 55.0 49.0 58.0 51.0 32.0 61.0 70.0 43.0 49.0 635.0 0.63 228.717972730334
Mot person under 18 år 6.0 5.0 7.0 3.0 6.0 8.0 3.0 3.0 2.0 1.0 5.0 4.0 53.0 -25.35 19.0898465428468
Mot kvinna 18 år eller äldre 27.0 23.0 21.0 29.0 26.0 30.0 36.0 17.0 34.0 38.0 25.0 15.0 321.0 -4.18 115.619636608562
Mot man 18 år eller äldre 16.0 15.0 38.0 20.0 16.0 20.0 12.0 12.0 24.0 29.0 13.0 30.0 245.0 25.0 88.245517037688
Mot grupp 6.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 16.0 -44.83 5.76297254123676
Dataintrång (9c) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 -50.0 2.16111470296378
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) 7.0 15.0 8.0 2.0 1.0 4.0 1.0 7.0 5.0 9.0 6.0 5.0 70.0 70.73 25.2130048679108
5 kap. Ärekränkningsbrott 9.0 8.0 14.0 11.0 12.0 13.0 20.0 16.0 10.0 18.0 20.0 4.0 155.0 27.05 55.8287964932312
6 kap. Sexualbrott 16.0 24.0 17.0 19.0 21.0 21.0 13.0 21.0 28.0 20.0 19.0 10.0 229.0 16.24 82.4825444964512
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) 4.0 2.0 6.0 3.0 4.0 3.0 1.0 4.0 9.0 2.0 3.0 4.0 45.0 21.62 16.2083602722284
Mot person under 15 år 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -71.43 0.720371567654596
Fullbordad våldtäkt 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -66.67 0.720371567654596
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inomhus 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -60.0 0.720371567654596
Försök till våldtäkt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Inomhus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot person 15 år eller äldre 3.0 2.0 6.0 3.0 4.0 3.0 1.0 4.0 8.0 2.0 3.0 4.0 43.0 43.33 15.4879887045738
Fullbordad våldtäkt 3.0 1.0 6.0 2.0 4.0 2.0 1.0 2.0 6.0 2.0 1.0 3.0 33.0 13.79 11.8861308663008
Utomhus 1.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 11.0 57.14 3.96204362210027
Inomhus 2.0 1.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 22.0 0.0 7.92408724420055
Försök till våldtäkt 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 10.0 900.0 3.60185783827298
Utomhus 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0 500.0 2.16111470296378
Inomhus 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 . 1.44074313530919
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) 3.0 10.0 3.0 4.0 3.0 7.0 3.0 1.0 8.0 8.0 5.0 4.0 59.0 28.26 21.2509612458105
Mot person under 15 år 3.0 8.0 2.0 3.0 0.0 4.0 1.0 1.0 3.0 6.0 4.0 4.0 39.0 -4.88 14.0472455692646
Nära relation till offret 1.0 3.0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 14.0 -41.67 5.04260097358217
Övriga fall 2.0 5.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0 4.0 25.0 47.06 9.00464459568245
Mot person 15 år eller äldre 0.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 0.0 5.0 2.0 1.0 0.0 20.0 300.0 7.20371567654596
Sexuellt ofredande (7) 9.0 10.0 8.0 12.0 14.0 11.0 9.0 16.0 11.0 10.0 11.0 2.0 123.0 7.89 44.3028514107576
Exhibitionism 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 6.0 3.0 2.0 3.0 1.0 4.0 1.0 28.0 7.69 10.0852019471643
Annat sexuellt ofredande 7.0 8.0 7.0 10.0 13.0 5.0 6.0 14.0 8.0 9.0 7.0 1.0 95.0 7.95 34.2176494635933
Mot person under 15 år 2.0 3.0 1.0 7.0 7.0 1.0 2.0 4.0 1.0 6.0 1.0 1.0 36.0 20.0 12.9666882177827
Övriga fall 5.0 5.0 6.0 3.0 6.0 4.0 4.0 10.0 7.0 3.0 6.0 0.0 59.0 1.72 21.2509612458105
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Förförelse av ungdom (10) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
7 kap. Brott mot familj 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 3.0 2.0 3.0 0.0 1.0 1.0 19.0 90.0 6.84352989271866
Egenmäktighet med barn (4) 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 3.0 2.0 3.0 0.0 1.0 1.0 19.0 90.0 6.84352989271866
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 1807.0 1486.0 1559.0 1740.0 1889.0 2198.0 2150.0 2516.0 2137.0 2087.0 1642.0 1451.0 22662.0 -17.66 8162.53023309423
8 kap. Stöld, rån m.m. 1402.0 1150.0 1176.0 1296.0 1383.0 1678.0 1656.0 2032.0 1662.0 1555.0 1243.0 1104.0 17337.0 -19.58 6244.54093421386
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7) 128.0 78.0 93.0 150.0 135.0 206.0 228.0 208.0 178.0 158.0 122.0 123.0 1807.0 -17.49 650.855711375927
Bil 116.0 64.0 77.0 131.0 113.0 171.0 186.0 172.0 152.0 147.0 100.0 106.0 1535.0 -17.56 552.885178174902
Försök till biltillgrepp 39.0 32.0 16.0 33.0 28.0 51.0 75.0 54.0 48.0 41.0 32.0 27.0 476.0 -18.21 171.448433101793
Fullbordat biltillgrepp 77.0 32.0 61.0 98.0 85.0 120.0 111.0 118.0 104.0 106.0 68.0 79.0 1059.0 -17.27 381.436745073108
Motorcykel 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 8.0 2.0 2.0 4.0 46.0 -4.17 16.5685460560557
Moped 1.0 3.0 1.0 4.0 13.0 14.0 26.0 14.0 10.0 5.0 9.0 8.0 108.0 -26.03 38.9000646533481
Båt 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0 8.0 4.0 6.0 3.0 3.0 0.0 35.0 52.17 12.6065024339554
Annat 10.0 10.0 13.0 12.0 4.0 6.0 2.0 10.0 2.0 1.0 8.0 5.0 83.0 -25.23 29.8954200576657
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffnings- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
medel (1, 2, 4) 92.0 57.0 52.0 126.0 240.0 316.0 328.0 398.0 284.0 208.0 134.0 72.0 2307.0 -19.34 830.948603289576
Cykel 86.0 53.0 49.0 125.0 231.0 290.0 316.0 384.0 279.0 200.0 128.0 70.0 2211.0 -19.39 796.370768042156
Båt 5.0 0.0 2.0 1.0 8.0 23.0 12.0 12.0 5.0 7.0 5.0 1.0 81.0 -12.9 29.1750484900111
Annat 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 15.0 -37.5 5.40278675740947
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 366.0 316.0 288.0 277.0 312.0 365.0 259.0 440.0 336.0 361.0 255.0 291.0 3866.0 -24.6 1392.47824027633
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 45.0 37.0 36.0 34.0 46.0 39.0 27.0 46.0 34.0 30.0 33.0 31.0 438.0 -28.2 157.761373316356
I skola, bibliotek, fritidshem, m.m. 35.0 26.0 25.0 21.0 27.0 21.0 14.0 27.0 27.0 20.0 25.0 23.0 291.0 -21.98 104.814063093743
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 10.0 11.0 11.0 13.0 19.0 18.0 13.0 19.0 7.0 10.0 8.0 8.0 147.0 -37.97 52.9473102226128
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 18.0 15.0 21.0 15.0 22.0 21.0 25.0 29.0 17.0 23.0 10.0 22.0 238.0 -21.19 85.7242165508969
I butik, apotek, kiosk m.m. 33.0 17.0 28.0 28.0 32.0 34.0 27.0 43.0 26.0 35.0 17.0 30.0 350.0 -21.35 126.065024339554
I butik, varuhus o.d. 26.0 12.0 26.0 22.0 28.0 25.0 17.0 30.0 17.0 26.0 17.0 25.0 271.0 -20.76 97.6103474171977
I kiosk, automat och skyltskåp 5.0 4.0 2.0 3.0 4.0 8.0 10.0 11.0 8.0 5.0 0.0 5.0 65.0 -29.35 23.4120759487743
I apotek och läkemedelsförråd 2.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 4.0 0.0 0.0 14.0 27.27 5.04260097358217
I industri, verkstad, byggplats, lager, garage, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 77.0 103.0 70.0 61.0 46.0 78.0 77.0 92.0 77.0 91.0 58.0 64.0 894.0 -21.78 322.006090741604
I kontor 33.0 13.0 18.0 26.0 11.0 4.0 31.0 28.0 26.0 26.0 19.0 14.0 249.0 -30.06 89.6862601729972
Övrigt 44.0 90.0 52.0 35.0 35.0 74.0 46.0 64.0 51.0 65.0 39.0 50.0 645.0 -18.04 232.319830568607
I bostad, fritidshus m.m. 142.0 103.0 106.0 99.0 113.0 135.0 77.0 156.0 119.0 122.0 92.0 109.0 1373.0 -32.0 494.53508119488
I bostad (lägenhet, villa) 30.0 11.0 23.0 18.0 16.0 29.0 19.0 36.0 22.0 25.0 29.0 27.0 285.0 -25.97 102.652948390779
Villa, radhus o.d. 27.0 5.0 16.0 13.0 10.0 23.0 12.0 27.0 15.0 16.0 17.0 18.0 199.0 -25.75 71.6769709816323
Fullbordat inbrott 24.0 2.0 15.0 12.0 9.0 18.0 6.0 23.0 11.0 12.0 15.0 15.0 162.0 . 58.3500969800222
Försök till inbrott 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 37.0 . 13.32687400161
Lägenhet 3.0 6.0 7.0 5.0 6.0 6.0 7.0 9.0 7.0 9.0 12.0 9.0 86.0 -26.5 30.9759774091476
Fullbordat inbrott 3.0 5.0 7.0 5.0 5.0 5.0 3.0 8.0 6.0 9.0 11.0 9.0 76.0 . 27.3741195708746
Försök till inbrott 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 10.0 . 3.60185783827298
I källare och på vind 45.0 40.0 52.0 42.0 30.0 19.0 19.0 37.0 28.0 30.0 32.0 37.0 411.0 -42.76 148.036357153019
I fritidshus 67.0 52.0 31.0 39.0 67.0 87.0 39.0 83.0 69.0 67.0 31.0 45.0 677.0 -26.09 243.84577565108
Övrigt 51.0 41.0 27.0 40.0 53.0 58.0 26.0 74.0 63.0 60.0 45.0 35.0 573.0 -5.76 206.386454133041
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen ammunition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
och sprängämnen (1,2,4) 3.0 1.0 2.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 2.0 25.0 -77.88 9.00464459568245
Från militärt förråd/inom militärförläggning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Från skytteorganisation, vapenhandlare och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sprängämnesförråd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -50.0 0.360185783827298
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 3.0 0.0 2.0 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 17.0 -37.04 6.12315832506406
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 7.0 75.0 2.52130048679108
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) 796.0 680.0 725.0 720.0 669.0 765.0 824.0 965.0 843.0 803.0 718.0 603.0 9111.0 -17.57 3281.65267645051
Från fordon m.m. 222.0 251.0 207.0 213.0 218.0 274.0 335.0 412.0 381.0 334.0 231.0 173.0 3251.0 -30.89 1170.96398322254
Ur och från motordrivet fordon 210.0 240.0 184.0 198.0 198.0 249.0 317.0 384.0 370.0 312.0 220.0 164.0 3046.0 -31.7 1097.12589753795
Från cykel 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 5.0 3.0 2.0 2.0 25.0 -43.18 9.00464459568245
Från båt 2.0 0.0 1.0 3.0 8.0 15.0 15.0 24.0 4.0 6.0 2.0 0.0 80.0 -8.05 28.8148627061838
Under yrkesmässig transport 10.0 11.0 21.0 10.0 8.0 8.0 2.0 1.0 2.0 13.0 7.0 7.0 100.0 -11.5 36.0185783827298
I skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kultur 127.0 106.0 133.0 83.0 69.0 63.0 34.0 37.0 74.0 56.0 77.0 76.0 935.0 -12.21 336.773707878523
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 49.0 37.0 55.0 26.0 48.0 29.0 12.0 12.0 52.0 35.0 51.0 32.0 438.0 -7.2 157.761373316356
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 78.0 69.0 78.0 57.0 21.0 34.0 22.0 25.0 22.0 21.0 26.0 44.0 497.0 -16.19 179.012334562167
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
samlings- och ungdomslokal m.m. 59.0 54.0 78.0 48.0 39.0 33.0 38.0 54.0 33.0 45.0 39.0 60.0 580.0 15.31 208.907754619832
I butik, varuhus o.d. 91.0 73.0 117.0 92.0 108.0 111.0 95.0 115.0 93.0 95.0 162.0 107.0 1259.0 -5.34 453.473901838568
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor m.m. 22.0 13.0 19.0 22.0 19.0 20.0 36.0 22.0 18.0 32.0 23.0 12.0 258.0 -21.58 92.9279322274429
I kontor 11.0 5.0 14.0 10.0 8.0 13.0 16.0 6.0 11.0 17.0 7.0 7.0 125.0 -11.97 45.0232229784122
Övrigt 11.0 8.0 5.0 12.0 11.0 7.0 20.0 16.0 7.0 15.0 16.0 5.0 133.0 -28.88 47.9047092490306
I bostad m.m. 34.0 34.0 33.0 38.0 25.0 36.0 37.0 35.0 42.0 35.0 25.0 26.0 400.0 -11.5 144.074313530919
I bostad (lägenhet, villa) 28.0 31.0 29.0 31.0 24.0 34.0 28.0 32.0 38.0 27.0 22.0 22.0 346.0 -8.71 124.624281204245
I källare och på vind 6.0 3.0 4.0 7.0 1.0 2.0 9.0 3.0 4.0 8.0 3.0 4.0 54.0 -26.03 19.450032326674
Väskryckning (inte rån) 0.0 2.0 0.0 4.0 4.0 2.0 4.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 20.0 -25.93 7.20371567654596
Fickstöld 37.0 30.0 51.0 60.0 47.0 56.0 88.0 96.0 50.0 48.0 48.0 38.0 649.0 -11.58 233.760573703916
Övrigt 204.0 117.0 87.0 160.0 140.0 170.0 157.0 194.0 152.0 157.0 111.0 110.0 1759.0 -7.86 633.566793752217
Rån, grovt rån (5, 6) 10.0 7.0 5.0 8.0 12.0 10.0 7.0 11.0 7.0 12.0 8.0 6.0 103.0 7.29 37.0991357342117
Bankrån 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 -33.33 0.720371567654596
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.720371567654596
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Postrån 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.360185783827298
Med användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 . 0.360185783827298
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Butiksrån 4.0 1.0 0.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 0.0 20.0 150.0 7.20371567654596
Med användning av skjutvapen 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 10.0 400.0 3.60185783827298
Utan användning av skjutvapen 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 10.0 66.67 3.60185783827298
Rån mot värdebefordran och värdetransport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Taxirån 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rån mot handikappad 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Utan användning av skjutvapen 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
Personrån 3.0 1.0 4.0 3.0 10.0 3.0 5.0 7.0 4.0 8.0 3.0 3.0 54.0 -3.57 19.450032326674
Utomhus 2.0 1.0 4.0 2.0 8.0 3.0 2.0 7.0 3.0 7.0 1.0 1.0 41.0 -12.77 14.7676171369192
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 -66.67 0.720371567654596
Utan användning av skjutvapen 2.0 1.0 4.0 1.0 8.0 3.0 2.0 7.0 3.0 7.0 0.0 1.0 39.0 -4.88 14.0472455692646
Inomhus 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 13.0 44.44 4.68241518975487
Med användning av skjutvapen 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 200.0 1.08055735148189
Utan användning av skjutvapen 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 10.0 25.0 3.60185783827298
Övriga rån 3.0 3.0 0.0 1.0 1.0 4.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 24.0 -4.0 8.64445881185515
Med användning av skjutvapen 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 -42.86 1.44074313530919
Utan användning av skjutvapen 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 20.0 11.11 7.20371567654596
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) 7.0 11.0 11.0 9.0 11.0 14.0 10.0 8.0 13.0 11.0 6.0 7.0 118.0 -0.84 42.5019224916211
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 59.0 81.0 97.0 49.0 67.0 47.0 69.0 52.0 47.0 54.0 70.0 49.0 741.0 -35.73 266.897665816027
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
beteende (1-3) 49.0 75.0 83.0 42.0 54.0 39.0 62.0 38.0 40.0 35.0 62.0 43.0 622.0 -39.79 224.035557540579
Checkbedrägeri 10.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 5.0 6.0 1.0 0.0 1.0 0.0 31.0 -16.22 11.1657592986462
Automatmissbruk 4.0 1.0 2.0 2.0 16.0 4.0 11.0 4.0 2.0 1.0 2.0 6.0 55.0 -67.84 19.8102181105013
Med kontokort (inte automatmissbruk) 3.0 15.0 3.0 3.0 5.0 6.0 11.0 4.0 5.0 2.0 28.0 4.0 89.0 4.71 32.0565347606295
Överskridet eget konto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mot försäkringskassa 0.0 1.0 3.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 -68.0 2.88148627061838
Mot försäkringsbolag 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 0.0 2.16111470296378
Avs.husrum, förtäring, transport m.m. 4.0 7.0 6.0 8.0 5.0 2.0 5.0 6.0 5.0 7.0 9.0 9.0 73.0 10.61 26.2935622193927
Övrigt bedrägeri 28.0 47.0 64.0 27.0 28.0 23.0 29.0 18.0 27.0 24.0 22.0 23.0 360.0 -43.49 129.666882177827
Utpressning, ocker(4, 5) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 1.0 2.0 1.0 0.0 12.0 71.43 4.32222940592757
Häleri, häleriförseelse (6, 7) 10.0 5.0 11.0 6.0 12.0 7.0 6.0 7.0 6.0 16.0 5.0 5.0 96.0 1.05 34.5778352474206
Vanemässigt eller stor omfattning 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -77.78 0.720371567654596
Övrigt 10.0 5.0 9.0 6.0 12.0 7.0 6.0 7.0 6.0 16.0 5.0 5.0 94.0 9.3 33.857463679766
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 11.0 -38.89 3.96204362210027
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 9.0 14.0 16.0 3.0 14.0 16.0 20.0 22.0 14.0 25.0 19.0 11.0 183.0 32.61 65.9139984403955
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3) 3.0 6.0 7.0 3.0 5.0 2.0 5.0 3.0 3.0 3.0 9.0 3.0 52.0 26.83 18.7296607590195
Olovligt förfogande (4) 5.0 5.0 4.0 0.0 6.0 6.0 11.0 4.0 6.0 13.0 4.0 4.0 68.0 41.67 24.4926333002562
Trolöshet mot huvudman (5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.08055735148189
Olovligt brukande (7) 1.0 2.0 4.0 0.0 2.0 7.0 4.0 13.0 5.0 9.0 5.0 4.0 56.0 86.67 20.1704038943286
Fyndförseelse (8) 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 -71.43 1.44074313530919
Behörighetsmissbruk (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 5.0 11.0 8.0 4.0 6.0 2.0 7.0 5.0 6.0 9.0 5.0 8.0 76.0 -1.3 27.3741195708746
Oredlighet mot borgenärer (1, 2) 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 -55.56 1.44074313530919
Vårdslöshet mot borgenärer (3) 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 300.0 1.44074313530919
Mannamån mot borgenärer (4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 50.0 1.08055735148189
Bokföringsbrott (5) 4.0 10.0 7.0 3.0 6.0 2.0 7.0 4.0 6.0 6.0 3.0 7.0 65.0 0.0 23.4120759487743
Okänt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
12 kap. Skadegörelsebrott 332.0 230.0 262.0 388.0 419.0 455.0 398.0 405.0 408.0 444.0 305.0 279.0 4325.0 -5.9 1557.80351505306
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3) 332.0 230.0 262.0 388.0 419.0 455.0 398.0 405.0 408.0 444.0 305.0 279.0 4325.0 -5.79 1557.80351505306
På motorfordon (inte genom brand) 71.0 67.0 76.0 99.0 116.0 119.0 103.0 114.0 95.0 121.0 79.0 73.0 1133.0 -5.11 408.090493076328
Genom brand (även på motorfordon) 8.0 3.0 9.0 25.0 8.0 12.0 10.0 4.0 9.0 8.0 6.0 3.0 105.0 11.7 37.8195073018663
Klotter 63.0 57.0 46.0 50.0 67.0 89.0 73.0 52.0 85.0 85.0 56.0 41.0 764.0 19.94 275.181938844055
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 63.0 40.0 56.0 79.0 94.0 104.0 74.0 95.0 73.0 88.0 61.0 44.0 871.0 -20.89 313.721817713576
Annan skadegörelse (ej klotter) 127.0 63.0 75.0 135.0 134.0 131.0 138.0 140.0 146.0 142.0 103.0 118.0 1452.0 -7.22 522.989758117236
Tagande av olovlig väg (4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 55.0 34.0 59.0 44.0 56.0 39.0 36.0 46.0 46.0 69.0 32.0 43.0 559.0 -8.96 201.343853159459
13 kap. Allmänfarliga brott 22.0 11.0 18.0 23.0 29.0 20.0 15.0 13.0 19.0 44.0 9.0 35.0 258.0 7.5 92.9279322274429
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) 7.0 4.0 7.0 10.0 11.0 7.0 7.0 5.0 12.0 12.0 2.0 15.0 99.0 20.73 35.6583925989025
Allmänfarlig vårdslöshet (6) 14.0 7.0 8.0 12.0 16.0 11.0 8.0 7.0 6.0 9.0 3.0 18.0 119.0 -13.14 42.8621082754484
Vållande av brand 11.0 7.0 8.0 9.0 12.0 10.0 5.0 5.0 4.0 8.0 3.0 14.0 96.0 -16.52 34.5778352474206
Annan allmänfarlig vårdslöshet 3.0 0.0 0.0 3.0 4.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 4.0 23.0 4.55 8.28427302802785
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 2.0 0.0 21.0 . 7.56390146037326
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) 1.0 0.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 4.0 2.0 2.0 19.0 -9.52 6.84352989271866
14 kap. Förfalskningsbrott 28.0 18.0 35.0 15.0 23.0 11.0 17.0 23.0 18.0 17.0 16.0 6.0 227.0 -24.58 81.7621729287966
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) 12.0 8.0 21.0 5.0 7.0 4.0 10.0 13.0 4.0 4.0 4.0 2.0 94.0 -19.66 33.857463679766
Check 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 -20.0 2.88148627061838
Legitimationshandling 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 13.0 0.0 4.68241518975487
Handling som använts för illegal invandring: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
svenskt eller utländskt pass, resedokument, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
främlingspass, stickers för visering och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
uppehållstillstånd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övrig legitimationshandling 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 13.0 . 4.68241518975487
Övrig urkundsförfalskning 11.0 6.0 18.0 2.0 5.0 3.0 10.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 73.0 -22.34 26.2935622193927
Signaturförfalskning (5, 9) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) 13.0 7.0 9.0 6.0 10.0 3.0 2.0 5.0 10.0 3.0 4.0 3.0 75.0 -49.66 27.0139337870473
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 10.0 7.0 1.0 56.0 60.0 20.1704038943286
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 5.0 5.0 6.0 6.0 4.0 8.0 4.0 10.0 9.0 8.0 7.0 2.0 74.0 1.37 26.65374800322
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0 11.0 -8.33 3.96204362210027
Missbruk av urkund avseende svenskt eller utländskt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass, resedokument, främlingspass, stickers för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
visering och uppehållstillstånd (12) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 . 0.720371567654596
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) 4.0 4.0 6.0 6.0 4.0 7.0 4.0 5.0 7.0 5.0 7.0 2.0 61.0 1.67 21.9713328134651
16-20 kap. Brott mot staten 39.0 34.0 56.0 33.0 45.0 48.0 49.0 32.0 34.0 47.0 26.0 50.0 493.0 7.17 177.571591426857
16 kap. Brott mot allmän ordning 8.0 15.0 9.0 5.0 7.0 7.0 5.0 5.0 10.0 10.0 5.0 4.0 90.0 -14.29 32.4167205444568
Falskt larm (15 § 1 st) 3.0 7.0 3.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 5.0 1.0 2.0 0.0 28.0 12.0 10.0852019471643
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 -81.25 1.08055735148189
Hets mot folkgrupp (8) 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 16.0 60.0 5.76297254123676
Olaga diskriminering (9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 6.0 100.0 2.16111470296378
Barnpornografibrott (10a) 4.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 16.0 166.67 5.76297254123676
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14) 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 4.0 1.0 2.0 21.0 -53.33 7.56390146037326
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 26.0 19.0 43.0 28.0 32.0 39.0 44.0 26.0 24.0 34.0 21.0 45.0 381.0 16.87 137.2307836382
Våld mot tjänsteman (1, 5) 7.0 6.0 14.0 6.0 7.0 11.0 10.0 6.0 5.0 6.0 4.0 12.0 94.0 18.99 33.857463679766
Mot polisman (1) 5.0 1.0 2.0 0.0 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 20.0 25.0 7.20371567654596
Mot ordningsvakt (1) 2.0 2.0 10.0 5.0 3.0 7.0 5.0 5.0 2.0 4.0 2.0 9.0 56.0 19.15 20.1704038943286
Mot annan person (1, 5) 0.0 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 18.0 12.5 6.48334410889136
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) 5.0 3.0 8.0 4.0 4.0 7.0 14.0 6.0 2.0 9.0 4.0 11.0 77.0 -27.36 27.7343053547019
Våldsamt motstånd (4) 5.0 4.0 11.0 5.0 12.0 9.0 11.0 7.0 6.0 8.0 5.0 18.0 101.0 40.28 36.3787641665571
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) 9.0 6.0 10.0 13.0 9.0 12.0 9.0 7.0 11.0 11.0 8.0 4.0 109.0 57.97 39.2602504371754
18 kap. Högmålsbrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 5.0 0.0 4.0 0.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.0 22.0 -24.14 7.92408724420055
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 256.0 261.0 349.0 263.0 388.0 287.0 278.0 340.0 334.0 384.0 318.0 303.0 3761.0 15.19 1354.65873297446
Brott mot trafikbrottslagen 130.0 141.0 136.0 108.0 167.0 141.0 152.0 171.0 144.0 191.0 170.0 168.0 1819.0 -4.46 655.177940781855
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 3.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 4.0 3.0 2.0 1.0 23.0 -25.81 8.28427302802785
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 53.0 72.0 63.0 64.0 91.0 71.0 81.0 91.0 75.0 92.0 100.0 81.0 934.0 0.0 336.413522094696
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) 38.0 36.0 33.0 33.0 36.0 39.0 48.0 48.0 34.0 52.0 30.0 48.0 475.0 . 171.088247317966
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 9.0 7.0 12.0 2.0 15.0 6.0 3.0 9.0 15.0 11.0 9.0 10.0 108.0 . 38.9000646533481
Smitning (5) 27.0 22.0 26.0 5.0 21.0 22.0 18.0 16.0 14.0 30.0 22.0 28.0 251.0 -10.99 90.4066317406518
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 0.0 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 7.0 0.0 28.0 -30.0 10.0852019471643
Brott mot narkotikastrafflagen 40.0 56.0 121.0 62.0 108.0 44.0 23.0 55.0 79.0 97.0 56.0 59.0 800.0 44.93 288.148627061838
Överlåtelse m.m. (1-3a) 2.0 2.0 8.0 2.0 7.0 2.0 2.0 5.0 3.0 33.0 6.0 2.0 74.0 124.24 26.65374800322
Innehav (1-3) 15.0 32.0 46.0 12.0 20.0 20.0 8.0 19.0 35.0 24.0 20.0 25.0 276.0 21.59 99.4112763363342
Eget bruk (1-3) 22.0 20.0 60.0 20.0 20.0 20.0 12.0 22.0 33.0 35.0 23.0 26.0 313.0 19.47 112.738150337944
Innehav och eget bruk (1-3) 1.0 2.0 7.0 27.0 61.0 2.0 1.0 9.0 7.0 5.0 7.0 6.0 135.0 365.52 48.6250808166852
Framställning (1-3) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 100.0 0.720371567654596
Brott mot miljöbalken 15.0 2.0 10.0 5.0 8.0 17.0 14.0 21.0 6.0 8.0 22.0 1.0 129.0 65.38 46.4639661137214
Miljöbrott, grovt miljöbrott (1) 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 3.0 0.0 15.0 -11.76 5.40278675740947
Vållande till miljöstörning (2) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 -40.0 1.08055735148189
Miljöfarlig kemikaliehantering (3) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 100.0 0.720371567654596
Otillåten miljöverksamhet "genom avsaknad av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd etc." (4 § 1st) 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 12.0 20.0 4.32222940592757
Otillåten miljöverksamhet genom brytande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
villkor etc. (4 § 2 st) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 10.0 900.0 3.60185783827298
Försvårande av miljökontroll (5) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 12.0 0.0 4.0 0.0 1.0 5.0 0.0 23.0 1050.0 8.28427302802785
Bristfällig miljöinformation (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 . 0.360185783827298
Nedskräpning (7) 6.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 7.0 5.0 5.0 4.0 5.0 1.0 47.0 95.83 16.928731839883
Brott mot miljöbalken "avseende naturvård och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
artskydd" (8 § 1-5, 8-11, 16, 17, 28 p) 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 15.0 25.0 5.40278675740947
Brott mot miljöbalken "avseende miljöskydd och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
vattenverksamhet" (8 § 6, 7, 12-15 p) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brott mot miljöbalken "i samband med 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kemikaliehantering etc." (8 § 18-27 p) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -75.0 0.360185783827298
"Förbud mot djurhållning m.m." (9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
"Obehörig befattning m. djur eller växtart etc." (10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Brott mot skattebrottslagen m.m. 8.0 7.0 7.0 4.0 31.0 2.0 4.0 1.0 21.0 11.0 9.0 8.0 113.0 20.21 40.7009935724846
Brott mot skattebrottslagen (2-10) 8.0 7.0 7.0 4.0 31.0 1.0 4.0 1.0 20.0 11.0 7.0 7.0 108.0 14.89 38.9000646533481
Skattebrott (2), skatteförseelse (3), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4) 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 6.0 5.0 3.0 2.0 30.0 11.11 10.8055735148189
Skattebrott (2), skatteförseelse (3), grovt skattebrott 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4) 0.0 3.0 2.0 2.0 26.0 0.0 1.0 0.0 9.0 4.0 3.0 3.0 53.0 -5.36 19.0898465428468
Vårdslös skatteuppgift (5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.360185783827298
Skatteavdragsbrott (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 200.0 1.08055735148189
Skatteredovisningsbrott (7), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.80092891913649
Försvårande av skattekontroll (10) 5.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 16.0 300.0 5.76297254123676
Lagen om näringsförbud (överträdelse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Aktiebolagslagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 5.0 . 1.80092891913649
Insiderstrafflagen (2-7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Insiderstrafflagen: otillbörlig kurspåverkan (9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
författningar 63.0 55.0 75.0 84.0 74.0 83.0 85.0 92.0 84.0 77.0 61.0 67.0 900.0 41.29 324.167205444568
Smugglingslagen (3-13)1 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 13.0 . 4.68241518975487
Narkotika (6, 7, 12-13) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 5.0 . 1.80092891913649
Dopningsmedel (3-5, 7, 12-13) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Annat (3-5, 7-13) 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 . 2.88148627061838
Lagen om kontroll av narkotika (13) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 -50.0 0.720371567654596
Alkohollagen (10 kap. 1-7 §§) 7.0 5.0 32.0 29.0 16.0 19.0 26.0 18.0 8.0 8.0 11.0 18.0 197.0 15.2 70.9565994139777
Olovlig sprittillverkning m.m. (10 kap. 1, 1a, 3 §§) 6.0 2.0 2.0 5.0 4.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 6.0 31.0 -16.22 11.1657592986462
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillverkning (10 kap 1 § 3 p) 1.0 1.0 2.0 5.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 17.0 . 6.12315832506406
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (10 kap 2, 3, 5, 6 §§) 0.0 2.0 24.0 16.0 12.0 9.0 20.0 10.0 4.0 5.0 5.0 9.0 116.0 1.75 41.7815509239665
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (10 kap. 4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Olovlig dryckeshantering (10 kap. 7 §) 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 7.0 2.0 6.0 3.0 2.0 4.0 2.0 33.0 83.33 11.8861308663008
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vapenlagen (37, 38) 16.0 12.0 15.0 21.0 11.0 9.0 14.0 13.0 23.0 22.0 8.0 13.0 177.0 27.34 63.7528837374317
Olaga innehav av pistol, kpist 3.0 0.0 1.0 5.0 3.0 2.0 7.0 2.0 4.0 7.0 1.0 3.0 38.0 111.11 13.6870597854373
Olaga innehav av jaktvapen 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 1.0 5.0 0.0 0.0 18.0 -41.94 6.48334410889136
Olaga innehav av annat vapen 3.0 5.0 5.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 5.0 2.0 3.0 0.0 31.0 3.33 11.1657592986462
Annat brott mot vapenlagen 7.0 6.0 8.0 13.0 6.0 3.0 6.0 6.0 13.0 8.0 4.0 10.0 90.0 50.0 32.4167205444568
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1,2 ) 19.0 27.0 14.0 21.0 33.0 40.0 17.0 29.0 30.0 24.0 21.0 23.0 298.0 83.95 107.335363580534
Jaktlagen (43, 44, 46) 5.0 0.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 6.0 2.0 4.0 3.0 1.0 28.0 27.27 10.0852019471643
Fiskelagen (37, 38, 40) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 6.0 5.0 1.0 0.0 1.0 0.0 22.0 120.0 7.92408724420055
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 7.0 600.0 2.52130048679108
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.0 14.0 133.33 5.04260097358217
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (2a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övriga brott mot utlänningslagen 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 0.0 14.0 133.33 5.04260097358217
Lagen om besöksförbud (överträdelse, 24) 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 2.0 15.0 10.0 6.0 15.0 4.0 9.0 67.0 157.69 24.1324475164289
Lagen om förbud mot vissa dopningmedel (3) 3.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 33.33 4.32222940592757
Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Personuppgiftslagen (49) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
Övriga författningar 5.0 7.0 10.0 8.0 4.0 2.0 4.0 9.0 3.0 1.0 7.0 3.0 63.0 -19.23 22.6917043811197
Brottet ej kategoriserat 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0 12.0 4.0 7.0 7.0 4.0 5.0 11.0 86.0 -14.0 30.9759774091476
1Statistiken över brott mot smugglingslagen är inte komplett.

Dalarnas län
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp år 2001 samt jämförelse med föregående år
Antal anmälda brott Förändring i procent jämfört med år 2000 Antal brott per 100 000 invånare
\bSAMTLIGA BROTT 31538.0 -12.14 11359.5392503453
\bBrott mot brottsbalken 27691.0 -14.87 9973.90453996171
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång 9.0 12.5 3.24167205444568
Misshandel, grov misshandel 1559.0 -1.45 561.529636986757
\idärav mot barn 0-6 år 21.0 -32.26 7.56390146037326
\t\imot barn 7-14 år 171.0 31.54 61.5917690344679
\t\imot kvinnor 532.0 -5.0 191.618836996122
Sexualbrott 229.0 16.24 82.4825444964512
\idärav våldtäkt, grov våldtäkt 45.0 21.62 16.2083602722284
Biltillgrepp 1535.0 -17.56 552.885178174902
Cykelstöld 2211.0 -19.39 796.370768042156
Inbrottsstöld 3866.0 -24.6 1392.47824027633
\idärav inbrottsstöld i bostad 285.0 -25.97 102.652948390779
Stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon 3046.0 -31.7 1097.12589753795
Stöld/snatteri i butik och varuhus 1259.0 -5.34 453.473901838568
Rån, grovt rån 103.0 7.29 37.0991357342117
\idärav bankrån 2.0 -33.33 0.720371567654596
\t\ipostrån 1.0 0.0 0.360185783827298
\t\ibutiksrån 20.0 150.0 7.20371567654596
\t\ipersonrån 54.0 -3.57 19.450032326674
Bedrägeri och annan oredlighet 741.0 -35.73 266.897665816027
Skadegörelsebrott 4325.0 -5.9 1557.80351505306
\bÖvriga brott
Rattfylleri, grovt rattfylleri (exkl. med narkotika) 475.0 . 171.088247317966
Brott mot narkotikastrafflagen 800.0 44.93 288.148627061838