Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
SAMTLIGA BROTT 94786.0 84645.0 96006.0 95893.0 101849.0 106428.0 103446.0 108878.0 107081.0 106552.0 92873.0 82619.0 1181056.0 -1.0 13344.0
Brott mot brottsbalken 84425.0 75191.0 85964.0 85711.0 92090.0 97195.0 95909.0 100411.0 97209.0 95722.0 83464.0 74732.0 1068023.0 -1.0 12067.0
3-7 kap. Brott mot person 11546.0 9947.0 10992.0 10928.0 12094.0 11618.0 10572.0 11135.0 11541.0 12171.0 11298.0 10909.0 134751.0 4.0 1522.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 5117.0 4307.0 4814.0 4671.0 5575.0 5329.0 4582.0 4981.0 5050.0 5434.0 4878.0 4951.0 59689.0 3.0 674.0
Mord och dråp samt misshandel med
dödlig utgång (1, 2, 5, 6) 78.0 68.0 79.0 66.0 62.0 72.0 82.0 75.0 73.0 88.0 89.0 66.0 898.0 7.0 10.0
Fullbordat mord och dråp samt miss-
handel med dödlig utgång 9.0 12.0 15.0 9.0 10.0 13.0 10.0 13.0 15.0 27.0 32.0 20.0 185.0 19.0 2.0
Med användning av skjutvapen 4.0 2.0 5.0 3.0 2.0 2.0 1.0 - 7.0 10.0 21.0 7.0 64.0 256.0 1.0
I förening med självmord 1.0 - 1.0 1.0 - - - - - - - - 3.0 - 0.0
Ej i förening med självmord 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - 7.0 10.0 21.0 7.0 61.0 307.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 5.0 10.0 10.0 6.0 8.0 11.0 9.0 13.0 8.0 17.0 11.0 13.0 121.0 -12.0 1.0
I förening med självmord 1.0 1.0 - - 2.0 3.0 - - 1.0 - 1.0 - 9.0 125.0 0.0
Ej i förening med självmord 4.0 9.0 10.0 6.0 6.0 8.0 9.0 13.0 7.0 17.0 10.0 13.0 112.0 -16.0 1.0
Försök till mord och dråp 69.0 56.0 64.0 57.0 52.0 59.0 72.0 62.0 58.0 61.0 57.0 46.0 713.0 5.0 8.0
Med användning av skjutvapen 15.0 10.0 7.0 6.0 12.0 9.0 13.0 12.0 6.0 10.0 15.0 7.0 122.0 36.0 1.0
I förening med självmord - - - 1.0 1.0 - 2.0 - - - - - 4.0 . 0.0
Ej i förening med självmord 15.0 10.0 7.0 5.0 11.0 9.0 11.0 12.0 6.0 10.0 15.0 7.0 118.0 31.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 54.0 46.0 57.0 51.0 40.0 50.0 59.0 50.0 52.0 51.0 42.0 39.0 591.0 0.0 7.0
I förening med självmord 2.0 - 1.0 5.0 1.0 7.0 2.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 22.0 29.0 0.0
Ej i förening med självmord 52.0 46.0 56.0 46.0 39.0 43.0 57.0 50.0 51.0 50.0 41.0 38.0 569.0 -1.0 6.0
Barnadråp (3) - 1.0 - - - - - - - - 1.0 1.0 3.0 - 0.0
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) 4869.0 4098.0 4567.0 4450.0 5352.0 5097.0 4340.0 4741.0 4789.0 5172.0 4645.0 4758.0 56878.0 3.0 643.0
Misshandel mot barn 0-6 år 80.0 75.0 53.0 54.0 67.0 66.0 64.0 66.0 70.0 79.0 76.0 61.0 811.0 0.0 9.0
Grov misshandel 6.0 1.0 1.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 38.0 -19.0 0.0
Obekant med offret 1.0 1.0 - 1.0 1.0 2.0 1.0 - - 2.0 1.0 2.0 12.0 71.0 0.0
Utomhus - - - 1.0 1.0 - 1.0 - - 1.0 1.0 1.0 6.0 20.0 0.0
Inomhus 1.0 1.0 - - - 2.0 - - - 1.0 - 1.0 6.0 200.0 0.0
Bekant med offret 5.0 - 1.0 4.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - 26.0 -35.0 0.0
Utomhus 1.0 - - 1.0 - - - - - 1.0 - - 3.0 -25.0 0.0
Inomhus 4.0 - 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - 23.0 -36.0 0.0
Annan misshandel 74.0 74.0 52.0 49.0 63.0 63.0 61.0 63.0 68.0 74.0 73.0 59.0 773.0 1.0 9.0
Obekant med offret 10.0 7.0 6.0 9.0 12.0 8.0 7.0 15.0 12.0 5.0 7.0 6.0 104.0 -17.0 1.0
Utomhus 1.0 3.0 3.0 6.0 9.0 6.0 6.0 12.0 11.0 2.0 5.0 3.0 67.0 -27.0 1.0
Inomhus 9.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 37.0 12.0 0.0
Bekant med offret 64.0 67.0 46.0 40.0 51.0 55.0 54.0 48.0 56.0 69.0 66.0 53.0 669.0 4.0 8.0
Utomhus 8.0 9.0 10.0 9.0 11.0 6.0 12.0 14.0 11.0 9.0 8.0 3.0 110.0 -4.0 1.0
Inomhus 56.0 58.0 36.0 31.0 40.0 49.0 42.0 34.0 45.0 60.0 58.0 50.0 559.0 6.0 6.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Misshandel mot barn 7-14 år 387.0 325.0 465.0 398.0 440.0 352.0 205.0 262.0 501.0 477.0 438.0 466.0 4716.0 6.0 53.0
Grov misshandel 9.0 4.0 9.0 7.0 8.0 9.0 1.0 6.0 30.0 13.0 15.0 28.0 139.0 58.0 2.0
Obekant med offret - - - 2.0 1.0 2.0 - 4.0 3.0 5.0 1.0 2.0 20.0 -33.0 0.0
Utomhus - - - - 1.0 2.0 - 3.0 1.0 5.0 - 1.0 13.0 -46.0 0.0
Inomhus - - - 2.0 - - - 1.0 2.0 - 1.0 1.0 7.0 17.0 0.0
Bekant med offret 9.0 4.0 9.0 5.0 7.0 7.0 1.0 2.0 27.0 8.0 14.0 26.0 119.0 105.0 1.0
Utomhus 3.0 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0 - 1.0 4.0 2.0 3.0 2.0 27.0 59.0 0.0
Inomhus 6.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 1.0 1.0 23.0 6.0 11.0 24.0 92.0 124.0 1.0
Annan misshandel 378.0 321.0 456.0 391.0 432.0 343.0 204.0 256.0 471.0 464.0 423.0 438.0 4577.0 5.0 52.0
Obekant med offret 99.0 67.0 121.0 113.0 134.0 133.0 78.0 93.0 150.0 133.0 104.0 99.0 1324.0 12.0 15.0
Utomhus 71.0 46.0 93.0 87.0 105.0 113.0 65.0 80.0 117.0 92.0 67.0 70.0 1006.0 12.0 11.0
Inomhus 28.0 21.0 28.0 26.0 29.0 20.0 13.0 13.0 33.0 41.0 37.0 29.0 318.0 13.0 4.0
Bekant med offret 279.0 254.0 335.0 278.0 298.0 210.0 126.0 163.0 321.0 331.0 319.0 339.0 3253.0 3.0 37.0
Utomhus 97.0 91.0 86.0 97.0 119.0 91.0 48.0 80.0 140.0 113.0 103.0 95.0 1160.0 2.0 13.0
Inomhus 182.0 163.0 249.0 181.0 179.0 119.0 78.0 83.0 181.0 218.0 216.0 244.0 2093.0 3.0 24.0
Misshandel mot kvinna 1805.0 1487.0 1615.0 1551.0 1806.0 1876.0 1595.0 1693.0 1648.0 1922.0 1504.0 1602.0 20104.0 6.0 227.0
Grov misshandel 92.0 71.0 55.0 64.0 131.0 108.0 83.0 70.0 95.0 239.0 84.0 77.0 1169.0 47.0 13.0
Obekant med offret 19.0 13.0 8.0 15.0 14.0 18.0 14.0 15.0 11.0 102.0 24.0 17.0 270.0 70.0 3.0
Utomhus 13.0 11.0 5.0 7.0 13.0 10.0 9.0 9.0 8.0 6.0 12.0 10.0 113.0 8.0 1.0
Inomhus 6.0 2.0 3.0 8.0 1.0 8.0 5.0 6.0 3.0 96.0 12.0 7.0 157.0 191.0 2.0
Bekant med offret 73.0 58.0 47.0 49.0 117.0 90.0 69.0 55.0 84.0 137.0 60.0 60.0 899.0 41.0 10.0
Utomhus 7.0 6.0 8.0 9.0 14.0 25.0 18.0 13.0 9.0 5.0 10.0 2.0 126.0 5.0 1.0
Inomhus 66.0 52.0 39.0 40.0 103.0 65.0 51.0 42.0 75.0 132.0 50.0 58.0 773.0 50.0 9.0
Annan misshandel 1713.0 1416.0 1560.0 1487.0 1675.0 1768.0 1512.0 1623.0 1553.0 1683.0 1420.0 1525.0 18935.0 4.0 214.0
Obekant med offret 343.0 276.0 331.0 311.0 391.0 357.0 340.0 388.0 359.0 366.0 294.0 323.0 4079.0 3.0 46.0
Utomhus 187.0 148.0 140.0 173.0 234.0 229.0 193.0 232.0 201.0 186.0 152.0 143.0 2218.0 1.0 25.0
Inomhus 156.0 128.0 191.0 138.0 157.0 128.0 147.0 156.0 158.0 180.0 142.0 180.0 1861.0 6.0 21.0
Bekant med offret 1370.0 1140.0 1229.0 1176.0 1284.0 1411.0 1172.0 1235.0 1194.0 1317.0 1126.0 1202.0 14856.0 4.0 168.0
Utomhus 177.0 134.0 179.0 207.0 272.0 341.0 248.0 272.0 248.0 210.0 158.0 220.0 2666.0 7.0 30.0
Inomhus 1193.0 1006.0 1050.0 969.0 1012.0 1070.0 924.0 963.0 946.0 1107.0 968.0 982.0 12190.0 3.0 138.0
Misshandel mot man 2597.0 2211.0 2434.0 2447.0 3039.0 2803.0 2476.0 2720.0 2570.0 2694.0 2627.0 2629.0 31247.0 2.0 353.0
Grov misshandel 197.0 190.0 218.0 195.0 272.0 225.0 206.0 217.0 215.0 209.0 194.0 200.0 2538.0 6.0 29.0
Obekant med offret 116.0 102.0 118.0 105.0 160.0 142.0 133.0 130.0 127.0 126.0 109.0 126.0 1494.0 5.0 17.0
Utomhus 78.0 72.0 77.0 76.0 130.0 112.0 103.0 106.0 95.0 93.0 69.0 86.0 1097.0 1.0 12.0
Inomhus 38.0 30.0 41.0 29.0 30.0 30.0 30.0 24.0 32.0 33.0 40.0 40.0 397.0 20.0 4.0
Bekant med offret 81.0 88.0 100.0 90.0 112.0 83.0 73.0 87.0 88.0 83.0 85.0 74.0 1044.0 7.0 12.0
Utomhus 25.0 27.0 45.0 31.0 50.0 40.0 36.0 36.0 45.0 39.0 31.0 29.0 434.0 3.0 5.0
Inomhus 56.0 61.0 55.0 59.0 62.0 43.0 37.0 51.0 43.0 44.0 54.0 45.0 610.0 10.0 7.0
Annan misshandel 2400.0 2021.0 2216.0 2252.0 2767.0 2578.0 2270.0 2503.0 2355.0 2485.0 2433.0 2429.0 28709.0 1.0 324.0
Obekant med offret 1540.0 1298.0 1431.0 1448.0 1843.0 1728.0 1609.0 1742.0 1566.0 1700.0 1620.0 1647.0 19172.0 3.0 217.0
Utomhus 969.0 742.0 856.0 909.0 1344.0 1326.0 1228.0 1269.0 1100.0 1112.0 991.0 945.0 12791.0 4.0 145.0
Inomhus 571.0 556.0 575.0 539.0 499.0 402.0 381.0 473.0 466.0 588.0 629.0 702.0 6381.0 3.0 72.0
Bekant med offret 860.0 723.0 785.0 804.0 924.0 850.0 661.0 761.0 789.0 785.0 813.0 782.0 9537.0 -2.0 108.0
Utomhus 348.0 264.0 259.0 324.0 473.0 435.0 342.0 408.0 398.0 315.0 324.0 281.0 4171.0 -2.0 47.0
Inomhus 512.0 459.0 526.0 480.0 451.0 415.0 319.0 353.0 391.0 470.0 489.0 501.0 5366.0 -2.0 61.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Vållande till annans död (7, 10) 16.0 17.0 17.0 16.0 12.0 7.0 13.0 13.0 15.0 11.0 10.0 7.0 154.0 -3.0 2.0
I samband med trafikolycka 12.0 11.0 7.0 12.0 4.0 3.0 6.0 7.0 9.0 8.0 8.0 3.0 90.0 - 1.0
I samband med arbetsolycka - 1.0 2.0 - 2.0 - 2.0 - - - - - 7.0 -30.0 0.0
Övriga fall 4.0 5.0 8.0 4.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 3.0 2.0 4.0 57.0 -3.0 1.0
Vållande till kroppsskada eller sjukdom
(Inte i samband med trafikolycka) (8, 10) 41.0 61.0 61.0 49.0 56.0 60.0 46.0 48.0 57.0 36.0 51.0 52.0 618.0 1.0 7.0
I samband med arbetsolycka 6.0 15.0 12.0 12.0 11.0 16.0 5.0 11.0 13.0 3.0 12.0 5.0 121.0 14.0 1.0
Övriga fall 35.0 46.0 49.0 37.0 45.0 44.0 41.0 37.0 44.0 33.0 39.0 47.0 497.0 -2.0 6.0
Framkallande av fara för annan (9, 10) 113.0 62.0 90.0 90.0 93.0 93.0 101.0 104.0 116.0 127.0 82.0 67.0 1138.0 -1.0 13.0
Fara som framkallats för arbetstagare 6.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 4.0 7.0 3.0 3.0 38.0 -17.0 0.0
Övriga fall 107.0 59.0 86.0 89.0 91.0 92.0 98.0 103.0 112.0 120.0 79.0 64.0 1100.0 0.0 12.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 5282.0 4570.0 5103.0 5128.0 5154.0 5000.0 4739.0 4937.0 5247.0 5250.0 5264.0 4872.0 60546.0 4.0 684.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 621.0 561.0 606.0 678.0 631.0 652.0 656.0 689.0 640.0 604.0 573.0 519.0 7430.0 0.0 84.0
Olaga hot (5) 2675.0 2422.0 2596.0 2598.0 2711.0 2689.0 2367.0 2581.0 2730.0 2663.0 2543.0 2541.0 31116.0 3.0 352.0
Ofredande (7) 1821.0 1448.0 1691.0 1698.0 1675.0 1441.0 1539.0 1473.0 1715.0 1781.0 1859.0 1570.0 19711.0 3.0 223.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) 165.0 139.0 210.0 154.0 137.0 218.0 177.0 194.0 162.0 202.0 289.0 242.0 2289.0 29.0 26.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 433.0 394.0 397.0 457.0 476.0 447.0 448.0 354.0 469.0 621.0 467.0 442.0 5405.0 19.0 61.0
6 kap. Sexualbrott 635.0 615.0 616.0 620.0 814.0 777.0 721.0 776.0 714.0 807.0 635.0 566.0 8296.0 8.0 94.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) 164.0 102.0 104.0 137.0 249.0 192.0 181.0 188.0 158.0 190.0 168.0 132.0 1965.0 17.0 22.0
Mot person under 15 år 29.0 14.0 29.0 18.0 28.0 21.0 18.0 34.0 22.0 22.0 22.0 17.0 274.0 -4.0 3.0
Fullbordad våldtäkt 28.0 13.0 27.0 15.0 25.0 13.0 15.0 31.0 20.0 16.0 18.0 13.0 234.0 -7.0 3.0
Utomhus 5.0 4.0 5.0 3.0 7.0 4.0 5.0 9.0 4.0 6.0 4.0 2.0 58.0 14.0 1.0
Inomhus 23.0 9.0 22.0 12.0 18.0 9.0 10.0 22.0 16.0 10.0 14.0 11.0 176.0 -12.0 2.0
Försök till våldtäkt 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 8.0 3.0 3.0 2.0 6.0 4.0 4.0 40.0 18.0 0.0
Utomhus - 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 5.0 1.0 2.0 24.0 26.0 0.0
Inomhus 1.0 - - 1.0 - 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 16.0 7.0 0.0
Mot person 15 år eller äldre 135.0 88.0 75.0 119.0 221.0 171.0 163.0 154.0 136.0 168.0 146.0 115.0 1691.0 21.0 19.0
Fullbordad våldtäkt 115.0 70.0 57.0 94.0 181.0 148.0 126.0 115.0 105.0 132.0 121.0 105.0 1369.0 31.0 15.0
Utomhus 11.0 15.0 10.0 20.0 39.0 24.0 34.0 30.0 26.0 22.0 16.0 13.0 260.0 23.0 3.0
Inomhus 104.0 55.0 47.0 74.0 142.0 124.0 92.0 85.0 79.0 110.0 105.0 92.0 1109.0 33.0 13.0
Försök till våldtäkt 20.0 18.0 18.0 25.0 40.0 23.0 37.0 39.0 31.0 36.0 25.0 10.0 322.0 -9.0 4.0
Utomhus 7.0 13.0 6.0 12.0 10.0 15.0 22.0 21.0 19.0 18.0 12.0 4.0 159.0 3.0 2.0
Inomhus 13.0 5.0 12.0 13.0 30.0 8.0 15.0 18.0 12.0 18.0 13.0 6.0 163.0 -19.0 2.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) 121.0 127.0 121.0 131.0 140.0 165.0 88.0 112.0 131.0 176.0 134.0 160.0 1606.0 9.0 18.0
Mot person av annat kön 104.0 108.0 99.0 107.0 102.0 141.0 69.0 90.0 103.0 142.0 107.0 143.0 1315.0 10.0 15.0
Mot person under 15 år 82.0 87.0 78.0 78.0 72.0 105.0 54.0 74.0 84.0 117.0 87.0 74.0 992.0 9.0 11.0
Nära relation till offret 39.0 39.0 40.0 27.0 32.0 50.0 22.0 22.0 38.0 41.0 38.0 32.0 420.0 -1.0 5.0
Övriga fall 43.0 48.0 38.0 51.0 40.0 55.0 32.0 52.0 46.0 76.0 49.0 42.0 572.0 17.0 6.0
Mot person 15 år eller äldre 22.0 21.0 21.0 29.0 30.0 36.0 15.0 16.0 19.0 25.0 20.0 69.0 323.0 15.0 4.0
Mot person av samma kön 17.0 19.0 22.0 24.0 38.0 24.0 19.0 22.0 28.0 34.0 27.0 17.0 291.0 3.0 3.0
Mot person under 15 år 14.0 17.0 19.0 20.0 32.0 20.0 14.0 17.0 25.0 26.0 20.0 14.0 238.0 14.0 3.0
Nära relation till offret 6.0 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0 8.0 10.0 16.0 9.0 7.0 9.0 117.0 7.0 1.0
Övriga fall 8.0 9.0 11.0 8.0 20.0 8.0 6.0 7.0 9.0 17.0 13.0 5.0 121.0 21.0 1.0
Mot person 15 år eller äldre 3.0 2.0 3.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 3.0 8.0 7.0 3.0 53.0 -28.0 1.0
Sexuellt ofredande (7) 348.0 384.0 390.0 349.0 423.0 416.0 448.0 474.0 421.0 434.0 330.0 270.0 4687.0 5.0 53.0
Exhibitionism 135.0 111.0 124.0 112.0 161.0 153.0 175.0 202.0 154.0 132.0 98.0 95.0 1652.0 -3.0 19.0
Annat sexuellt ofredande 213.0 273.0 266.0 237.0 262.0 263.0 273.0 272.0 267.0 302.0 232.0 175.0 3035.0 10.0 34.0
Mot person under 15 år 96.0 116.0 102.0 91.0 90.0 127.0 108.0 104.0 95.0 113.0 100.0 62.0 1204.0 21.0 14.0
Övriga fall 117.0 157.0 164.0 146.0 172.0 136.0 165.0 168.0 172.0 189.0 132.0 113.0 1831.0 4.0 21.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) 1.0 - 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 25.0 19.0 0.0
Förförelse av ungdom (10) 1.0 2.0 - - - - 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 13.0 -58.0 0.0
7 kap. Brott mot familj 79.0 61.0 62.0 52.0 75.0 65.0 82.0 87.0 61.0 59.0 54.0 78.0 815.0 7.0 9.0
Egenmäktighet med barn (4) 79.0 59.0 61.0 52.0 75.0 65.0 79.0 87.0 60.0 58.0 54.0 78.0 807.0 8.0 9.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) - 2.0 1.0 - - - 3.0 - 1.0 1.0 - - 8.0 -20.0 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 69764.0 62250.0 71706.0 71256.0 76640.0 82383.0 82643.0 86292.0 82403.0 80042.0 68642.0 60381.0 894402.0 -2.0 10105.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 54640.0 48892.0 55569.0 57169.0 62524.0 67258.0 68206.0 71524.0 67503.0 64278.0 54626.0 48255.0 720444.0 -2.0 8140.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffnings-
medel (7) 6046.0 5255.0 5575.0 6075.0 6609.0 6970.0 7645.0 7786.0 6951.0 6929.0 5689.0 4965.0 76495.0 -3.0 864.0
Bil 5500.0 4796.0 4981.0 5291.0 5358.0 5539.0 6065.0 6256.0 5632.0 5915.0 5071.0 4565.0 64969.0 -2.0 734.0
Försök till biltillgrepp 1458.0 1238.0 1368.0 1394.0 1354.0 1514.0 1618.0 1579.0 1475.0 1498.0 1356.0 1201.0 17053.0 -1.0 193.0
Fullbordat biltillgrepp 4042.0 3558.0 3613.0 3897.0 4004.0 4025.0 4447.0 4677.0 4157.0 4417.0 3715.0 3364.0 47916.0 -2.0 541.0
Motorcykel 89.0 68.0 80.0 173.0 296.0 307.0 328.0 368.0 310.0 193.0 107.0 71.0 2390.0 -7.0 27.0
Moped 308.0 266.0 355.0 402.0 606.0 635.0 672.0 733.0 685.0 591.0 338.0 206.0 5797.0 -6.0 65.0
Båt 24.0 28.0 54.0 103.0 276.0 418.0 497.0 352.0 239.0 178.0 95.0 33.0 2297.0 -16.0 26.0
Annat 125.0 97.0 105.0 106.0 73.0 71.0 83.0 77.0 85.0 52.0 78.0 90.0 1042.0 9.0 12.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaff-
ningsmedel (1, 2, 4) 5793.0 4860.0 6697.0 8183.0 11412.0 12422.0 11973.0 12417.0 11807.0 9153.0 5914.0 3704.0 104335.0 -13.0 1179.0
Cykel 5715.0 4784.0 6614.0 8085.0 11243.0 12186.0 11744.0 12231.0 11667.0 9064.0 5822.0 3649.0 102804.0 -13.0 1161.0
Båt 27.0 31.0 39.0 66.0 149.0 210.0 212.0 169.0 122.0 82.0 55.0 18.0 1180.0 -15.0 13.0
Annat 51.0 45.0 44.0 32.0 20.0 26.0 17.0 17.0 18.0 7.0 37.0 37.0 351.0 -5.0 4.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 12182.0 10743.0 11629.0 12009.0 11232.0 12133.0 12132.0 12138.0 11147.0 11879.0 10902.0 9954.0 138080.0 -6.0 1560.0
I kassaskåp, kassavalv o.d. 110.0 88.0 83.0 104.0 98.0 103.0 105.0 119.0 125.0 145.0 108.0 114.0 1302.0 -20.0 15.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 903.0 849.0 793.0 700.0 752.0 766.0 743.0 794.0 846.0 765.0 659.0 593.0 9163.0 -14.0 104.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 89.0 57.0 78.0 94.0 72.0 111.0 90.0 98.0 83.0 73.0 52.0 48.0 945.0 -15.0 11.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 251.0 231.0 241.0 253.0 293.0 353.0 418.0 342.0 253.0 256.0 195.0 182.0 3268.0 -4.0 37.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus 170.0 140.0 113.0 117.0 125.0 152.0 122.0 128.0 126.0 159.0 103.0 90.0 1545.0 -27.0 17.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal 248.0 216.0 208.0 220.0 213.0 237.0 241.0 200.0 215.0 207.0 176.0 167.0 2548.0 -11.0 29.0
I hotell, pensionat o.d. 104.0 69.0 62.0 108.0 78.0 88.0 119.0 103.0 87.0 89.0 67.0 71.0 1045.0 -6.0 12.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 327.0 300.0 306.0 300.0 327.0 435.0 455.0 450.0 380.0 375.0 314.0 333.0 4302.0 0.0 49.0
I apotek och läkemedelsförråd 28.0 24.0 21.0 13.0 17.0 33.0 17.0 29.0 19.0 26.0 17.0 19.0 263.0 -3.0 3.0
I butik, varuhus o.d. 1002.0 948.0 931.0 1023.0 870.0 924.0 1014.0 987.0 905.0 906.0 832.0 853.0 11195.0 -5.0 126.0
I kiosk, automat och skyltskåp 230.0 190.0 194.0 203.0 267.0 304.0 361.0 300.0 188.0 179.0 217.0 188.0 2821.0 -10.0 32.0
I kontor 918.0 852.0 807.0 902.0 697.0 702.0 796.0 860.0 745.0 805.0 683.0 740.0 9507.0 -18.0 107.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) 521.0 472.0 490.0 562.0 551.0 635.0 646.0 682.0 549.0 515.0 507.0 462.0 6592.0 -5.0 74.0
På byggplats och i tillfällig bod 375.0 334.0 391.0 478.0 537.0 620.0 474.0 560.0 480.0 449.0 382.0 277.0 5357.0 2.0 61.0
I garage, bensinstation och bilverkstad 820.0 748.0 852.0 787.0 700.0 751.0 682.0 755.0 660.0 740.0 759.0 672.0 8926.0 -2.0 101.0
I bostad (lägenhet, villa) 1503.0 1208.0 1204.0 1222.0 1310.0 1484.0 1880.0 1622.0 1492.0 1654.0 1542.0 1415.0 17536.0 -4.0 198.0
Villa, radhus o.d. 901.0 718.0 669.0 694.0 722.0 879.0 1135.0 925.0 846.0 989.0 949.0 825.0 10252.0 -6.0 116.0
Lägenhet 600.0 490.0 535.0 528.0 588.0 604.0 745.0 697.0 645.0 665.0 593.0 589.0 7279.0 -2.0 82.0
Okänd 2.0 - - - - 1.0 - - 1.0 - - 1.0 5.0 -58.0 0.0
I källare och på vind 2680.0 2307.0 2822.0 2635.0 1994.0 1986.0 1835.0 1974.0 1829.0 2230.0 2438.0 2259.0 26989.0 -7.0 305.0
I fritidshus 1084.0 1013.0 1209.0 1360.0 1383.0 1391.0 1074.0 1059.0 1198.0 1427.0 1034.0 812.0 14044.0 5.0 159.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd 23.0 22.0 26.0 31.0 32.0 59.0 37.0 38.0 36.0 29.0 21.0 14.0 368.0 -30.0 4.0
Inom hamnområde 17.0 16.0 13.0 13.0 20.0 22.0 16.0 17.0 9.0 12.0 20.0 9.0 184.0 -7.0 2.0
Annan inbrottsstöld 779.0 659.0 785.0 884.0 896.0 977.0 1007.0 1021.0 922.0 838.0 776.0 636.0 10180.0 -3.0 115.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen,
ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) 42.0 56.0 46.0 44.0 41.0 60.0 46.0 48.0 47.0 50.0 43.0 39.0 562.0 -6.0 6.0
Från militärt förråd 2.0 - 2.0 - 3.0 - 1.0 1.0 - 1.0 4.0 1.0 15.0 -59.0 0.0
Inom militärförläggning 3.0 4.0 5.0 1.0 - 3.0 1.0 - 3.0 3.0 1.0 1.0 25.0 -29.0 0.0
Från skytteorganisation 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 1.0 1.0 - 3.0 2.0 9.0 35.0 - 0.0
Från vapenhandlare - 1.0 - 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 11.0 -21.0 0.0
Från sprängämnesförråd (inte militärt) 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 - 14.0 -22.0 0.0
I bostad (lägenhet, villa) 21.0 31.0 21.0 28.0 21.0 30.0 22.0 22.0 25.0 19.0 21.0 17.0 278.0 13.0 3.0
I fritidshus 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 7.0 8.0 6.0 6.0 9.0 2.0 5.0 69.0 21.0 1.0
Ur motorfordon 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 1.0 - 6.0 2.0 4.0 1.0 2.0 26.0 -35.0 0.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 7.0 8.0 8.0 2.0 3.0 13.0 10.0 9.0 6.0 10.0 10.0 3.0 89.0 -26.0 1.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) 29751.0 27199.0 30720.0 29970.0 32304.0 34654.0 35460.0 38074.0 36598.0 35224.0 31195.0 28688.0 389837.0 3.0 4404.0
Ur och från motordrivet fordon 11396.0 10006.0 10902.0 11236.0 12642.0 13810.0 14970.0 16188.0 14808.0 14321.0 11541.0 10063.0 151883.0 0.0 1716.0
Från cykel 72.0 68.0 95.0 110.0 187.0 166.0 180.0 220.0 189.0 157.0 77.0 49.0 1570.0 -15.0 18.0
Från båt 118.0 94.0 108.0 249.0 481.0 771.0 769.0 632.0 503.0 327.0 140.0 87.0 4279.0 -9.0 48.0
Under yrkesmässig transport 344.0 449.0 502.0 312.0 329.0 559.0 241.0 313.0 457.0 360.0 722.0 412.0 5000.0 54.0 56.0
Väskryckning (inte rån) 117.0 92.0 92.0 117.0 120.0 124.0 119.0 147.0 103.0 113.0 105.0 110.0 1359.0 7.0 15.0
Fickstöld 2031.0 1820.0 2321.0 2440.0 2885.0 3308.0 4117.0 4609.0 3456.0 3037.0 2593.0 2959.0 35576.0 26.0 402.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 1284.0 1245.0 1579.0 1182.0 1111.0 667.0 197.0 572.0 1329.0 1483.0 1479.0 1114.0 13242.0 -1.0 150.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 883.0 911.0 983.0 671.0 626.0 472.0 409.0 421.0 689.0 780.0 856.0 680.0 8381.0 -5.0 95.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus 326.0 340.0 394.0 339.0 343.0 293.0 289.0 304.0 344.0 370.0 327.0 327.0 3996.0 -5.0 45.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal 404.0 379.0 478.0 377.0 339.0 318.0 251.0 314.0 318.0 441.0 582.0 552.0 4753.0 16.0 54.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 81.0 72.0 86.0 81.0 63.0 79.0 77.0 103.0 78.0 96.0 87.0 81.0 984.0 -4.0 11.0
Inom campingplats, på strandbad 14.0 17.0 13.0 14.0 50.0 315.0 324.0 205.0 44.0 25.0 13.0 16.0 1050.0 -38.0 12.0
I hotell, pensionat o.d. 228.0 215.0 245.0 225.0 273.0 261.0 307.0 303.0 289.0 222.0 237.0 205.0 3010.0 13.0 34.0
I butik, varuhus o.d. 5543.0 5353.0 5816.0 5282.0 4866.0 4915.0 4282.0 4792.0 5533.0 5584.0 5079.0 5146.0 62191.0 -6.0 703.0
I kontor 519.0 481.0 495.0 666.0 483.0 506.0 474.0 556.0 559.0 543.0 503.0 475.0 6260.0 5.0 71.0
I fabrik, lager och verkstad 247.0 256.0 247.0 284.0 251.0 262.0 320.0 314.0 306.0 294.0 265.0 211.0 3257.0 -8.0 37.0
I bostad (lägenhet, villa) 1332.0 1122.0 1257.0 1270.0 1343.0 1434.0 1555.0 1448.0 1446.0 1338.0 1334.0 1257.0 16136.0 5.0 182.0
På byggplats och i tillfällig bod 160.0 124.0 211.0 210.0 222.0 268.0 220.0 274.0 301.0 260.0 231.0 145.0 2626.0 -5.0 30.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 852.0 830.0 950.0 884.0 957.0 917.0 914.0 901.0 933.0 995.0 979.0 1002.0 11114.0 33.0 126.0
I källare och på vind 259.0 226.0 276.0 220.0 217.0 183.0 202.0 207.0 203.0 238.0 242.0 210.0 2683.0 -8.0 30.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd 36.0 15.0 24.0 23.0 20.0 13.0 15.0 21.0 22.0 20.0 17.0 12.0 238.0 -46.0 3.0
Inom hamnområde 20.0 19.0 23.0 21.0 45.0 58.0 73.0 54.0 41.0 25.0 27.0 19.0 425.0 -9.0 5.0
Övrigt 3485.0 3065.0 3623.0 3757.0 4451.0 4955.0 5155.0 5176.0 4647.0 4195.0 3759.0 3556.0 49824.0 4.0 563.0
Rån, grovt rån (5, 6) 465.0 438.0 516.0 515.0 581.0 625.0 614.0 669.0 559.0 614.0 536.0 581.0 6713.0 1.0 76.0
Bankrån 3.0 4.0 3.0 - 4.0 4.0 2.0 5.0 3.0 9.0 2.0 4.0 43.0 -12.0 0.0
Med användning av skjutvapen 2.0 1.0 2.0 - 4.0 3.0 - 5.0 3.0 8.0 2.0 4.0 34.0 - 0.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 3.0 1.0 - - 1.0 2.0 - - 1.0 - - 9.0 -40.0 0.0
Postrån 6.0 5.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0 3.0 2.0 6.0 5.0 9.0 60.0 36.0 1.0
Med användning av skjutvapen 4.0 4.0 1.0 2.0 3.0 7.0 8.0 2.0 1.0 3.0 2.0 8.0 45.0 67.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 15.0 -12.0 0.0
Butiksrån 44.0 48.0 68.0 54.0 53.0 34.0 34.0 55.0 47.0 62.0 69.0 96.0 664.0 2.0 8.0
Med användning av skjutvapen 22.0 22.0 32.0 22.0 21.0 12.0 8.0 18.0 17.0 21.0 29.0 36.0 260.0 16.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 22.0 26.0 36.0 32.0 32.0 22.0 26.0 37.0 30.0 41.0 40.0 60.0 404.0 -5.0 5.0
Rån mot värdetransport - 3.0 2.0 1.0 2.0 - - 1.0 6.0 1.0 2.0 8.0 26.0 44.0 0.0
Med användning av skjutvapen - 1.0 2.0 1.0 2.0 - - 1.0 6.0 1.0 2.0 6.0 22.0 83.0 0.0
Utan användning av skjutvapen - 2.0 - - - - - - - - - 2.0 4.0 -33.0 0.0
Rån mot värdebefordran 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 - 3.0 - 2.0 5.0 2.0 23.0 109.0 0.0
Med användning av skjutvapen 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 - - 2.0 - 1.0 4.0 2.0 16.0 100.0 0.0
Utan användning av skjutvapen - - 2.0 - - 2.0 - 1.0 - 1.0 1.0 - 7.0 133.0 0.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Taxirån 9.0 7.0 10.0 5.0 1.0 2.0 7.0 4.0 9.0 10.0 9.0 9.0 82.0 -20.0 1.0
Med användning av skjutvapen 2.0 - 3.0 3.0 - - 2.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 -39.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 7.0 7.0 7.0 2.0 1.0 2.0 5.0 4.0 8.0 9.0 8.0 8.0 68.0 -15.0 1.0
Rån mot handikappad 12.0 13.0 12.0 13.0 14.0 24.0 13.0 14.0 11.0 18.0 16.0 10.0 170.0 -3.0 2.0
Utomhus 10.0 6.0 5.0 7.0 10.0 17.0 11.0 10.0 7.0 10.0 8.0 6.0 107.0 8.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - 1.0 1.0 - 2.0 1.0 - 1.0 - 2.0 - 8.0 300.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 10.0 6.0 4.0 6.0 10.0 15.0 10.0 10.0 6.0 10.0 6.0 6.0 99.0 2.0 1.0
Inomhus 2.0 7.0 7.0 6.0 4.0 7.0 2.0 4.0 4.0 8.0 8.0 4.0 63.0 -17.0 1.0
Med användning av skjutvapen - 1.0 2.0 1.0 - - - 1.0 1.0 - 2.0 1.0 9.0 - 0.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 6.0 5.0 5.0 4.0 7.0 2.0 3.0 3.0 8.0 6.0 3.0 54.0 -19.0 1.0
Personrån 389.0 356.0 415.0 439.0 502.0 551.0 550.0 584.0 480.0 493.0 393.0 391.0 5543.0 -1.0 63.0
Utomhus 311.0 277.0 322.0 352.0 422.0 460.0 473.0 492.0 389.0 395.0 323.0 310.0 4526.0 0.0 51.0
Med användning av skjutvapen 13.0 19.0 26.0 27.0 24.0 21.0 32.0 26.0 19.0 17.0 17.0 14.0 255.0 -21.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 298.0 258.0 296.0 325.0 398.0 439.0 441.0 466.0 370.0 378.0 306.0 296.0 4271.0 1.0 48.0
Inomhus 78.0 79.0 93.0 87.0 80.0 91.0 77.0 92.0 91.0 98.0 70.0 81.0 1017.0 -3.0 11.0
Med användning av skjutvapen 12.0 13.0 12.0 14.0 9.0 14.0 14.0 12.0 8.0 10.0 10.0 8.0 136.0 1.0 2.0
Utan användning av skjutvapen 66.0 66.0 81.0 73.0 71.0 77.0 63.0 80.0 83.0 88.0 60.0 73.0 881.0 -3.0 10.0
Övriga rån - - 1.0 - - - - - 1.0 13.0 35.0 52.0 102.0 . 1.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) 361.0 341.0 386.0 373.0 345.0 394.0 336.0 392.0 394.0 429.0 347.0 324.0 4422.0 -11.0 50.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 3610.0 3623.0 5302.0 3086.0 2900.0 3404.0 3474.0 3815.0 3637.0 4273.0 3564.0 2551.0 43239.0 0.0 489.0
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt
beteende (1-3) 2797.0 2821.0 4501.0 2343.0 2210.0 2707.0 2936.0 3166.0 2856.0 3514.0 2861.0 2050.0 34762.0 -3.0 393.0
Med check 289.0 286.0 212.0 171.0 146.0 207.0 202.0 166.0 125.0 168.0 167.0 170.0 2309.0 -51.0 26.0
Överskridit eget checkkonto 34.0 4.0 1.0 25.0 6.0 4.0 32.0 32.0 8.0 2.0 26.0 - 174.0 -44.0 2.0
Annat checkbedrägeri 255.0 282.0 211.0 146.0 140.0 203.0 170.0 134.0 117.0 166.0 141.0 170.0 2135.0 -52.0 24.0
Automatmissbruk 117.0 197.0 264.0 141.0 238.0 218.0 121.0 181.0 362.0 198.0 285.0 224.0 2546.0 -2.0 29.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 574.0 468.0 1530.0 170.0 194.0 141.0 148.0 285.0 248.0 999.0 521.0 209.0 5487.0 110.0 62.0
Överskridit eget personkonto 9.0 3.0 3.0 28.0 1.0 2.0 12.0 3.0 4.0 5.0 5.0 1.0 76.0 -87.0 1.0
Mot försäkringskassa 85.0 35.0 119.0 139.0 62.0 210.0 175.0 89.0 107.0 42.0 92.0 36.0 1191.0 -6.0 13.0
Mot försäkringsbolag 75.0 45.0 33.0 26.0 39.0 28.0 34.0 20.0 25.0 31.0 54.0 25.0 435.0 5.0 5.0
Avseende husrum, förtäring, transport m.m. 262.0 330.0 310.0 284.0 363.0 319.0 623.0 603.0 322.0 289.0 283.0 253.0 4241.0 -10.0 48.0
Övrigt bedrägeri 1386.0 1457.0 2030.0 1384.0 1167.0 1582.0 1621.0 1819.0 1663.0 1782.0 1454.0 1132.0 18477.0 -2.0 209.0
Utpressning, ocker (4, 5) 58.0 79.0 50.0 38.0 51.0 49.0 45.0 28.0 56.0 47.0 39.0 37.0 577.0 9.0 7.0
Häleri, häleriförseelse (6, 7) 700.0 641.0 611.0 609.0 587.0 574.0 431.0 565.0 653.0 613.0 571.0 400.0 6955.0 10.0 79.0
Vanemässigt eller stor omfattning 104.0 77.0 56.0 70.0 66.0 58.0 22.0 57.0 78.0 109.0 62.0 44.0 803.0 -6.0 9.0
Övrigt 596.0 564.0 555.0 539.0 521.0 516.0 409.0 508.0 575.0 504.0 509.0 356.0 6152.0 12.0 70.0
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) 55.0 82.0 140.0 96.0 52.0 74.0 62.0 56.0 72.0 99.0 93.0 64.0 945.0 7.0 11.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 588.0 629.0 715.0 576.0 578.0 577.0 556.0 637.0 724.0 585.0 510.0 550.0 7225.0 -3.0 82.0
Förskingring, grov förskingring,
undandräkt (1-3) 141.0 185.0 234.0 153.0 164.0 168.0 129.0 178.0 232.0 168.0 157.0 182.0 2091.0 -8.0 24.0
Olovligt förfogande (4) 222.0 216.0 222.0 205.0 211.0 170.0 195.0 212.0 234.0 197.0 176.0 185.0 2445.0 -3.0 28.0
Över avbetalningsgods 24.0 15.0 20.0 25.0 12.0 17.0 23.0 17.0 29.0 16.0 19.0 10.0 227.0 2.0 3.0
Annat olovligt förfogande 198.0 201.0 202.0 180.0 199.0 153.0 172.0 195.0 205.0 181.0 157.0 175.0 2218.0 -3.0 25.0
Trolöshet mot huvudman (5) 22.0 23.0 44.0 32.0 26.0 26.0 16.0 20.0 30.0 14.0 36.0 15.0 304.0 -4.0 3.0
Olovligt brukande (7) 162.0 175.0 181.0 161.0 155.0 186.0 187.0 200.0 194.0 170.0 117.0 134.0 2022.0 5.0 23.0
Fyndförseelse (8) 40.0 27.0 33.0 24.0 21.0 23.0 28.0 25.0 31.0 34.0 24.0 33.0 343.0 -8.0 4.0
Behörighetsmissbruk (6) 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 3.0 2.0 - 1.0 20.0 -62.0 0.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m.1 281.0 395.0 334.0 323.0 297.0 177.0 231.0 145.0 200.0 204.0 181.0 168.0 2936.0 -26.0 33.0
12 kap. Skadegörelsebrott 10645.0 8711.0 9786.0 10102.0 10341.0 10967.0 10176.0 10171.0 10339.0 10702.0 9761.0 8857.0 120558.0 4.0 1362.0
Skadegörelse, grov skadegörelse,
åverkan (1-3) 10643.0 8707.0 9781.0 10095.0 10338.0 10965.0 10173.0 10168.0 10337.0 10697.0 9756.0 8856.0 120516.0 4.0 1362.0
På motorfordon (inte genom brand) 2561.0 2538.0 2709.0 3135.0 3181.0 3286.0 3274.0 3521.0 3422.0 3251.0 2594.0 2113.0 35585.0 2.0 402.0
Genom brand (även på motorfordon) 349.0 217.0 277.0 354.0 399.0 321.0 286.0 309.0 314.0 306.0 287.0 332.0 3751.0 -7.0 42.0
Klotter 2465.0 2241.0 2542.0 2036.0 1963.0 2406.0 2125.0 1750.0 2213.0 2713.0 3172.0 2655.0 28281.0 24.0 320.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 1357.0 1024.0 1029.0 1326.0 1267.0 1439.0 1100.0 1200.0 1083.0 1074.0 864.0 835.0 13598.0 -6.0 154.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 3911.0 2687.0 3224.0 3244.0 3528.0 3513.0 3388.0 3388.0 3305.0 3353.0 2839.0 2921.0 39301.0 -2.0 444.0
Tagande av olovlig väg (4) 2.0 4.0 5.0 7.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 5.0 5.0 1.0 42.0 -5.0 0.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 1398.0 1412.0 1587.0 1755.0 1477.0 1565.0 1162.0 1408.0 1581.0 1704.0 1800.0 1793.0 18642.0 1.0 211.0
13 kap. Allmänfarliga brott 549.0 385.0 467.0 596.0 629.0 491.0 421.0 442.0 462.0 464.0 510.0 982.0 6398.0 -20.0 72.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) 163.0 128.0 157.0 181.0 166.0 171.0 132.0 149.0 148.0 186.0 145.0 504.0 2230.0 0.0 25.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6) 348.0 213.0 261.0 355.0 412.0 259.0 227.0 224.0 236.0 225.0 294.0 432.0 3486.0 -32.0 39.0
Vållande av brand 262.0 167.0 215.0 299.0 367.0 206.0 183.0 179.0 195.0 175.0 248.0 388.0 2884.0 -33.0 33.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 86.0 46.0 46.0 56.0 45.0 53.0 44.0 45.0 41.0 50.0 46.0 44.0 602.0 -20.0 7.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) 38.0 44.0 49.0 60.0 51.0 61.0 62.0 69.0 78.0 53.0 71.0 46.0 682.0 2.0 8.0
14 kap. Förfalskningsbrott 556.0 605.0 702.0 588.0 532.0 599.0 457.0 698.0 708.0 918.0 752.0 543.0 7658.0 16.0 87.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) 327.0 394.0 489.0 419.0 380.0 435.0 289.0 486.0 493.0 709.0 594.0 389.0 5404.0 22.0 61.0
Check 11.0 16.0 11.0 10.0 12.0 24.0 10.0 12.0 15.0 13.0 14.0 6.0 154.0 2.0 2.0
Legitimationshandling 72.0 81.0 106.0 79.0 69.0 69.0 53.0 56.0 78.0 107.0 133.0 130.0 1033.0 24.0 12.0
Övrig urkundsförfalskning 244.0 297.0 372.0 330.0 299.0 342.0 226.0 418.0 400.0 589.0 447.0 253.0 4217.0 23.0 48.0
Signaturförfalskning (5, 9) 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 - 3.0 20.0 -20.0 0.0
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) 157.0 158.0 134.0 115.0 79.0 113.0 105.0 124.0 117.0 115.0 94.0 93.0 1404.0 0.0 16.0
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) 70.0 52.0 76.0 52.0 71.0 49.0 62.0 87.0 96.0 93.0 64.0 58.0 830.0 10.0 9.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 293.0 422.0 418.0 571.0 316.0 475.0 284.0 268.0 411.0 322.0 538.0 268.0 4586.0 19.0 52.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) 37.0 38.0 26.0 28.0 13.0 20.0 20.0 21.0 30.0 18.0 27.0 22.0 300.0 1.0 3.0
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) 256.0 384.0 392.0 543.0 303.0 455.0 264.0 247.0 381.0 304.0 511.0 246.0 4286.0 21.0 48.0
1 Statistiken över anmälda brott mot kap. 11 i brottsbalken är för vissa län inte komplett på grund av brister i inrapporteringen till BRÅ. Ekobrottsmyndigheten
har uppskattat antalet brott mot kap. 11 brottsbalken som ej rapporterats in till cirka 970 brott i hela landet.
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
16-20 kap. Brott mot staten 1717.0 1582.0 1679.0 1772.0 1879.0 1629.0 1532.0 1576.0 1684.0 1805.0 1724.0 1649.0 20228.0 2.0 229.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 266.0 191.0 229.0 290.0 335.0 211.0 230.0 229.0 274.0 291.0 269.0 223.0 3038.0 14.0 34.0
Falskt larm (15 § 1 st) 72.0 51.0 72.0 64.0 86.0 58.0 49.0 61.0 76.0 79.0 77.0 75.0 820.0 -9.0 9.0
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) 19.0 17.0 19.0 15.0 20.0 9.0 6.0 11.0 17.0 20.0 19.0 20.0 192.0 8.0 2.0
Hets mot folkgrupp (8) 74.0 48.0 44.0 50.0 49.0 39.0 46.0 48.0 40.0 65.0 46.0 37.0 586.0 70.0 7.0
Olaga diskriminering (9) 25.0 18.0 23.0 15.0 20.0 20.0 19.0 19.0 17.0 19.0 21.0 20.0 236.0 30.0 3.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14) 76.0 57.0 71.0 146.0 160.0 85.0 110.0 90.0 124.0 108.0 106.0 71.0 1204.0 14.0 14.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 1197.0 1151.0 1235.0 1294.0 1318.0 1211.0 1122.0 1168.0 1198.0 1276.0 1204.0 1188.0 14562.0 1.0 165.0
Våld mot tjänsteman (1, 5) 308.0 305.0 343.0 373.0 362.0 344.0 320.0 306.0 334.0 361.0 321.0 357.0 4034.0 1.0 46.0
Mot polisman (1) 55.0 56.0 59.0 110.0 87.0 76.0 77.0 79.0 81.0 82.0 72.0 80.0 914.0 -1.0 10.0
Ringa brott 52.0 53.0 56.0 102.0 82.0 75.0 74.0 78.0 78.0 79.0 67.0 76.0 872.0 -3.0 10.0
Inte ringa brott 3.0 3.0 3.0 8.0 5.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 5.0 4.0 42.0 62.0 0.0
Mot ordningsvakt (1) 165.0 157.0 188.0 163.0 152.0 163.0 145.0 143.0 140.0 160.0 162.0 184.0 1922.0 11.0 22.0
Mot annan person (1, 5) 88.0 92.0 96.0 100.0 123.0 105.0 98.0 84.0 113.0 119.0 87.0 93.0 1198.0 -11.0 14.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) 317.0 313.0 355.0 348.0 375.0 323.0 337.0 351.0 315.0 331.0 345.0 334.0 4044.0 3.0 46.0
Våldsamt motstånd (4) 307.0 306.0 296.0 301.0 311.0 305.0 274.0 310.0 294.0 321.0 299.0 305.0 3629.0 2.0 41.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) 265.0 227.0 241.0 272.0 270.0 239.0 191.0 201.0 255.0 263.0 239.0 192.0 2855.0 0.0 32.0
18 kap. Högmålsbrott - - - - - - - - - - - - - . -
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - - - - - - - - - - - - - - -
20 kap. Tjänstefel m.m. 254.0 240.0 215.0 188.0 226.0 207.0 180.0 179.0 212.0 238.0 251.0 238.0 2628.0 -6.0 30.0
Brott mot trafikbrottslagen 4414.0 3934.0 4279.0 4189.0 4205.0 4151.0 3588.0 4003.0 4337.0 4506.0 3599.0 2887.0 48092.0 -3.0 543.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 67.0 48.0 86.0 73.0 96.0 69.0 67.0 68.0 82.0 69.0 54.0 35.0 814.0 9.0 9.0
Olovlig körning , även grov (3 § 1 st) 3045.0 2711.0 2963.0 2889.0 2740.0 2709.0 2235.0 2670.0 3007.0 3181.0 2553.0 2042.0 32745.0 1.0 370.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) 1059.0 942.0 991.0 1044.0 1173.0 1206.0 1100.0 1073.0 1053.0 1029.0 793.0 664.0 12127.0 -10.0 137.0
Smitning (5) 154.0 164.0 165.0 121.0 131.0 120.0 123.0 138.0 143.0 154.0 154.0 99.0 1666.0 -7.0 19.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 89.0 69.0 74.0 62.0 65.0 47.0 63.0 54.0 52.0 73.0 45.0 47.0 740.0 -29.0 8.0
Brott mot narkotikastrafflagen 3124.0 2754.0 2752.0 3000.0 2438.0 2192.0 1788.0 1938.0 2785.0 3240.0 2959.0 2596.0 31566.0 4.0 357.0
Överlåtelse m.m. (1-3) 521.0 479.0 480.0 499.0 382.0 307.0 249.0 271.0 474.0 611.0 544.0 503.0 5320.0 -3.0 60.0
Innehav, eget bruk (1-3) 2600.0 2263.0 2264.0 2483.0 2045.0 1865.0 1514.0 1644.0 2278.0 2611.0 2404.0 2077.0 26048.0 6.0 294.0
Framställning (1-3) 3.0 12.0 8.0 18.0 11.0 20.0 25.0 23.0 33.0 18.0 11.0 16.0 198.0 19.0 2.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Brott mot övriga specialstraff-
rättsliga författningar 2520.0 2458.0 2663.0 2610.0 2693.0 2461.0 1730.0 2136.0 2362.0 2553.0 2328.0 2005.0 28519.0 -14.0 322.0
Varusmugglingslagen (1-4, 6) 176.0 195.0 146.0 136.0 120.0 108.0 56.0 73.0 103.0 114.0 90.0 52.0 1369.0 -2.0 15.0
Narkotika (1-3) 42.0 71.0 45.0 46.0 35.0 43.0 17.0 27.0 28.0 39.0 32.0 21.0 446.0 -15.0 5.0
Dopningsmedel (1, 3) - 1.0 4.0 - 1.0 - - - 1.0 - 1.0 1.0 9.0 -76.0 0.0
Annat (1, 3, 4, 6) 134.0 123.0 97.0 90.0 84.0 65.0 39.0 46.0 74.0 75.0 57.0 30.0 914.0 9.0 10.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) - - 2.0 2.0 2.0 2.0 - 2.0 1.0 2.0 10.0 8.0 31.0 19.0 0.0
Alkohollagen 319.0 318.0 331.0 472.0 595.0 690.0 184.0 216.0 416.0 396.0 300.0 493.0 4730.0 -2.0 53.0
Skattebrottslagen (2, 4-10)1 440.0 583.0 505.0 342.0 348.0 189.0 139.0 118.0 274.0 324.0 360.0 154.0 3776.0 -41.0 43.0
Uppbördslagen (81) 5.0 10.0 17.0 2.0 2.0 - 2.0 - 1.0 4.0 1.0 - 44.0 -98.0 0.0
Vapenlagen (37, 38) 382.0 326.0 377.0 397.0 303.0 266.0 251.0 322.0 311.0 394.0 307.0 276.0 3912.0 -2.0 44.0
Olaga innehav av pistol, kpist 84.0 78.0 89.0 101.0 66.0 76.0 62.0 52.0 81.0 94.0 84.0 60.0 927.0 -7.0 10.0
Olaga innehav av jaktvapen 51.0 32.0 46.0 41.0 28.0 29.0 24.0 37.0 20.0 41.0 38.0 20.0 407.0 -10.0 5.0
Olaga innehav av annat vapen 127.0 120.0 132.0 138.0 111.0 86.0 86.0 83.0 105.0 134.0 89.0 105.0 1316.0 -2.0 15.0
Annat brott mot vapenlagen 120.0 96.0 110.0 117.0 98.0 75.0 79.0 150.0 105.0 125.0 96.0 91.0 1262.0 6.0 14.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2) 519.0 445.0 519.0 499.0 521.0 471.0 439.0 517.0 484.0 494.0 433.0 385.0 5726.0 -1.0 65.0
Jaktlagen (43, 44, 46) 35.0 16.0 37.0 32.0 26.0 32.0 30.0 38.0 69.0 114.0 67.0 33.0 529.0 -7.0 6.0
Fiskelagen (37, 38, 40) 6.0 11.0 6.0 34.0 46.0 37.0 56.0 71.0 85.0 53.0 19.0 22.0 446.0 -10.0 5.0
Naturvårdslagen (37) 19.0 26.0 26.0 44.0 52.0 54.0 40.0 29.0 35.0 39.0 27.0 18.0 409.0 -12.0 5.0
Miljöskyddslagen (45) 20.0 12.0 25.0 24.0 22.0 26.0 41.0 27.0 35.0 30.0 39.0 23.0 324.0 13.0 4.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) 11.0 13.0 16.0 17.0 15.0 12.0 18.0 11.0 15.0 15.0 25.0 13.0 181.0 71.0 2.0
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) 35.0 31.0 32.0 42.0 55.0 53.0 42.0 77.0 71.0 59.0 73.0 70.0 640.0 113.0 7.0
Lagen om besöksförbud (24) 251.0 192.0 327.0 195.0 310.0 167.0 107.0 359.0 139.0 174.0 255.0 180.0 2656.0 10.0 30.0
Lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel (3) 16.0 21.0 24.0 30.0 16.0 26.0 19.0 11.0 31.0 37.0 18.0 24.0 273.0 -19.0 3.0
Datalagen (20, 21) 11.0 11.0 21.0 10.0 16.0 14.0 14.0 10.0 18.0 28.0 40.0 12.0 205.0 31.0 2.0
Övriga författningar 275.0 248.0 252.0 332.0 244.0 314.0 292.0 255.0 274.0 276.0 264.0 242.0 3268.0 -5.0 37.0
Brottet ej kategoriserat 303.0 308.0 348.0 383.0 423.0 429.0 431.0 390.0 388.0 531.0 523.0 399.0 4856.0 57.0 55.0
1 Statistiken över anmälda skattebrott är för vissa län inte komplett på grund av brister i inrapporteringen till BRÅ. Ekobrottsmyndigheten
har uppskattat antalet skattebrott som ej rapporterats in till drygt 300 brott i hela landet.

Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
SAMTLIGA BROTT 94786.0 84645.0 96006.0 95893.0 101849.0 106428.0 103446.0 108878.0 107081.0 106552.0 92873.0 82619.0 1181056.0 -1.0 13344.0
Brott mot brottsbalken 84425.0 75191.0 85964.0 85711.0 92090.0 97195.0 95909.0 100411.0 97209.0 95722.0 83464.0 74732.0 1068023.0 -1.0 12067.0
3-7 kap. Brott mot person 11546.0 9947.0 10992.0 10928.0 12094.0 11618.0 10572.0 11135.0 11541.0 12171.0 11298.0 10909.0 134751.0 4.0 1522.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 5117.0 4307.0 4814.0 4671.0 5575.0 5329.0 4582.0 4981.0 5050.0 5434.0 4878.0 4951.0 59689.0 3.0 674.0
Mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång (1, 2, 5, 6) 78.0 68.0 79.0 66.0 62.0 72.0 82.0 75.0 73.0 88.0 89.0 66.0 898.0 7.0 10.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång 9.0 12.0 15.0 9.0 10.0 13.0 10.0 13.0 15.0 27.0 32.0 20.0 185.0 19.0 2.0
Med användning av skjutvapen 4.0 2.0 5.0 3.0 2.0 2.0 1.0 - 7.0 10.0 21.0 7.0 64.0 256.0 1.0
I förening med självmord 1.0 - 1.0 1.0 - - - - - - - - 3.0 - 0.0
Ej i förening med självmord 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - 7.0 10.0 21.0 7.0 61.0 307.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 5.0 10.0 10.0 6.0 8.0 11.0 9.0 13.0 8.0 17.0 11.0 13.0 121.0 -12.0 1.0
I förening med självmord 1.0 1.0 - - 2.0 3.0 - - 1.0 - 1.0 - 9.0 125.0 0.0
Ej i förening med självmord 4.0 9.0 10.0 6.0 6.0 8.0 9.0 13.0 7.0 17.0 10.0 13.0 112.0 -16.0 1.0
Försök till mord och dråp 69.0 56.0 64.0 57.0 52.0 59.0 72.0 62.0 58.0 61.0 57.0 46.0 713.0 5.0 8.0
Med användning av skjutvapen 15.0 10.0 7.0 6.0 12.0 9.0 13.0 12.0 6.0 10.0 15.0 7.0 122.0 36.0 1.0
I förening med självmord - - - 1.0 1.0 - 2.0 - - - - - 4.0 . 0.0
Ej i förening med självmord 15.0 10.0 7.0 5.0 11.0 9.0 11.0 12.0 6.0 10.0 15.0 7.0 118.0 31.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 54.0 46.0 57.0 51.0 40.0 50.0 59.0 50.0 52.0 51.0 42.0 39.0 591.0 0.0 7.0
I förening med självmord 2.0 - 1.0 5.0 1.0 7.0 2.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 22.0 29.0 0.0
Ej i förening med självmord 52.0 46.0 56.0 46.0 39.0 43.0 57.0 50.0 51.0 50.0 41.0 38.0 569.0 -1.0 6.0
Barnadråp (3) - 1.0 - - - - - - - - 1.0 1.0 3.0 . 0.0
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) 4869.0 4098.0 4567.0 4450.0 5352.0 5097.0 4340.0 4741.0 4789.0 5172.0 4645.0 4758.0 56878.0 3.0 643.0
Misshandel mot barn 0-6 år 80.0 75.0 53.0 54.0 67.0 66.0 64.0 66.0 70.0 79.0 76.0 61.0 811.0 0.0 9.0
Grov misshandel 6.0 1.0 1.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 38.0 -19.0 0.0
Obekant med offret 1.0 1.0 - 1.0 1.0 2.0 1.0 - - 2.0 1.0 2.0 12.0 71.0 0.0
Utomhus - - - 1.0 1.0 - 1.0 - - 1.0 1.0 1.0 6.0 20.0 0.0
Inomhus 1.0 1.0 - - - 2.0 - - - 1.0 - 1.0 6.0 200.0 0.0
Bekant med offret 5.0 - 1.0 4.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - 26.0 -35.0 0.0
Utomhus 1.0 - - 1.0 - - - - - 1.0 - - 3.0 -25.0 0.0
Inomhus 4.0 - 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - 23.0 -36.0 0.0
Annan misshandel 74.0 74.0 52.0 49.0 63.0 63.0 61.0 63.0 68.0 74.0 73.0 59.0 773.0 1.0 9.0
Obekant med offret 10.0 7.0 6.0 9.0 12.0 8.0 7.0 15.0 12.0 5.0 7.0 6.0 104.0 -17.0 1.0
Utomhus 1.0 3.0 3.0 6.0 9.0 6.0 6.0 12.0 11.0 2.0 5.0 3.0 67.0 -27.0 1.0
Inomhus 9.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 37.0 12.0 0.0
Bekant med offret 64.0 67.0 46.0 40.0 51.0 55.0 54.0 48.0 56.0 69.0 66.0 53.0 669.0 4.0 8.0
Utomhus 8.0 9.0 10.0 9.0 11.0 6.0 12.0 14.0 11.0 9.0 8.0 3.0 110.0 -4.0 1.0
Inomhus 56.0 58.0 36.0 31.0 40.0 49.0 42.0 34.0 45.0 60.0 58.0 50.0 559.0 6.0 6.0
Misshandel mot barn 7-14 år 387.0 325.0 465.0 398.0 440.0 352.0 205.0 262.0 501.0 477.0 438.0 466.0 4716.0 6.0 53.0
Grov misshandel 9.0 4.0 9.0 7.0 8.0 9.0 1.0 6.0 30.0 13.0 15.0 28.0 139.0 58.0 2.0
Obekant med offret - - - 2.0 1.0 2.0 - 4.0 3.0 5.0 1.0 2.0 20.0 -33.0 0.0
Utomhus - - - - 1.0 2.0 - 3.0 1.0 5.0 - 1.0 13.0 -46.0 0.0
Inomhus - - - 2.0 - - - 1.0 2.0 - 1.0 1.0 7.0 17.0 0.0
Bekant med offret 9.0 4.0 9.0 5.0 7.0 7.0 1.0 2.0 27.0 8.0 14.0 26.0 119.0 105.0 1.0
Utomhus 3.0 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0 - 1.0 4.0 2.0 3.0 2.0 27.0 59.0 0.0
Inomhus 6.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 1.0 1.0 23.0 6.0 11.0 24.0 92.0 124.0 1.0
Annan misshandel 378.0 321.0 456.0 391.0 432.0 343.0 204.0 256.0 471.0 464.0 423.0 438.0 4577.0 5.0 52.0
Obekant med offret 99.0 67.0 121.0 113.0 134.0 133.0 78.0 93.0 150.0 133.0 104.0 99.0 1324.0 12.0 15.0
Utomhus 71.0 46.0 93.0 87.0 105.0 113.0 65.0 80.0 117.0 92.0 67.0 70.0 1006.0 12.0 11.0
Inomhus 28.0 21.0 28.0 26.0 29.0 20.0 13.0 13.0 33.0 41.0 37.0 29.0 318.0 13.0 4.0
Bekant med offret 279.0 254.0 335.0 278.0 298.0 210.0 126.0 163.0 321.0 331.0 319.0 339.0 3253.0 3.0 37.0
Utomhus 97.0 91.0 86.0 97.0 119.0 91.0 48.0 80.0 140.0 113.0 103.0 95.0 1160.0 2.0 13.0
Inomhus 182.0 163.0 249.0 181.0 179.0 119.0 78.0 83.0 181.0 218.0 216.0 244.0 2093.0 3.0 24.0
Misshandel mot kvinna 1805.0 1487.0 1615.0 1551.0 1806.0 1876.0 1595.0 1693.0 1648.0 1922.0 1504.0 1602.0 20104.0 6.0 227.0
Grov misshandel 92.0 71.0 55.0 64.0 131.0 108.0 83.0 70.0 95.0 239.0 84.0 77.0 1169.0 47.0 13.0
Obekant med offret 19.0 13.0 8.0 15.0 14.0 18.0 14.0 15.0 11.0 102.0 24.0 17.0 270.0 70.0 3.0
Utomhus 13.0 11.0 5.0 7.0 13.0 10.0 9.0 9.0 8.0 6.0 12.0 10.0 113.0 8.0 1.0
Inomhus 6.0 2.0 3.0 8.0 1.0 8.0 5.0 6.0 3.0 96.0 12.0 7.0 157.0 191.0 2.0
Bekant med offret 73.0 58.0 47.0 49.0 117.0 90.0 69.0 55.0 84.0 137.0 60.0 60.0 899.0 41.0 10.0
Utomhus 7.0 6.0 8.0 9.0 14.0 25.0 18.0 13.0 9.0 5.0 10.0 2.0 126.0 5.0 1.0
Inomhus 66.0 52.0 39.0 40.0 103.0 65.0 51.0 42.0 75.0 132.0 50.0 58.0 773.0 50.0 9.0
Annan misshandel 1713.0 1416.0 1560.0 1487.0 1675.0 1768.0 1512.0 1623.0 1553.0 1683.0 1420.0 1525.0 18935.0 4.0 214.0
Obekant med offret 343.0 276.0 331.0 311.0 391.0 357.0 340.0 388.0 359.0 366.0 294.0 323.0 4079.0 3.0 46.0
Utomhus 187.0 148.0 140.0 173.0 234.0 229.0 193.0 232.0 201.0 186.0 152.0 143.0 2218.0 1.0 25.0
Inomhus 156.0 128.0 191.0 138.0 157.0 128.0 147.0 156.0 158.0 180.0 142.0 180.0 1861.0 6.0 21.0
Bekant med offret 1370.0 1140.0 1229.0 1176.0 1284.0 1411.0 1172.0 1235.0 1194.0 1317.0 1126.0 1202.0 14856.0 4.0 168.0
Utomhus 177.0 134.0 179.0 207.0 272.0 341.0 248.0 272.0 248.0 210.0 158.0 220.0 2666.0 7.0 30.0
Inomhus 1193.0 1006.0 1050.0 969.0 1012.0 1070.0 924.0 963.0 946.0 1107.0 968.0 982.0 12190.0 3.0 138.0
Misshandel mot man 2597.0 2211.0 2434.0 2447.0 3039.0 2803.0 2476.0 2720.0 2570.0 2694.0 2627.0 2629.0 31247.0 2.0 353.0
Grov misshandel 197.0 190.0 218.0 195.0 272.0 225.0 206.0 217.0 215.0 209.0 194.0 200.0 2538.0 6.0 29.0
Obekant med offret 116.0 102.0 118.0 105.0 160.0 142.0 133.0 130.0 127.0 126.0 109.0 126.0 1494.0 5.0 17.0
Utomhus 78.0 72.0 77.0 76.0 130.0 112.0 103.0 106.0 95.0 93.0 69.0 86.0 1097.0 1.0 12.0
Inomhus 38.0 30.0 41.0 29.0 30.0 30.0 30.0 24.0 32.0 33.0 40.0 40.0 397.0 20.0 4.0
Bekant med offret 81.0 88.0 100.0 90.0 112.0 83.0 73.0 87.0 88.0 83.0 85.0 74.0 1044.0 7.0 12.0
Utomhus 25.0 27.0 45.0 31.0 50.0 40.0 36.0 36.0 45.0 39.0 31.0 29.0 434.0 3.0 5.0
Inomhus 56.0 61.0 55.0 59.0 62.0 43.0 37.0 51.0 43.0 44.0 54.0 45.0 610.0 10.0 7.0
Annan misshandel 2400.0 2021.0 2216.0 2252.0 2767.0 2578.0 2270.0 2503.0 2355.0 2485.0 2433.0 2429.0 28709.0 1.0 324.0
Obekant med offret 1540.0 1298.0 1431.0 1448.0 1843.0 1728.0 1609.0 1742.0 1566.0 1700.0 1620.0 1647.0 19172.0 3.0 217.0
Utomhus 969.0 742.0 856.0 909.0 1344.0 1326.0 1228.0 1269.0 1100.0 1112.0 991.0 945.0 12791.0 4.0 145.0
Inomhus 571.0 556.0 575.0 539.0 499.0 402.0 381.0 473.0 466.0 588.0 629.0 702.0 6381.0 3.0 72.0
Bekant med offret 860.0 723.0 785.0 804.0 924.0 850.0 661.0 761.0 789.0 785.0 813.0 782.0 9537.0 -2.0 108.0
Utomhus 348.0 264.0 259.0 324.0 473.0 435.0 342.0 408.0 398.0 315.0 324.0 281.0 4171.0 -2.0 47.0
Inomhus 512.0 459.0 526.0 480.0 451.0 415.0 319.0 353.0 391.0 470.0 489.0 501.0 5366.0 -2.0 61.0
Vållande till annans död (7, 10) 16.0 17.0 17.0 16.0 12.0 7.0 13.0 13.0 15.0 11.0 10.0 7.0 154.0 -3.0 2.0
I samband med trafikolycka 12.0 11.0 7.0 12.0 4.0 3.0 6.0 7.0 9.0 8.0 8.0 3.0 90.0 - 1.0
I samband med arbetsolycka - 1.0 2.0 - 2.0 - 2.0 - - - - - 7.0 -30.0 0.0
Övriga fall 4.0 5.0 8.0 4.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 3.0 2.0 4.0 57.0 -3.0 1.0
Vållande till kroppsskada eller sjukdom (Inte i samband med trafikolycka) (8, 10) 41.0 61.0 61.0 49.0 56.0 60.0 46.0 48.0 57.0 36.0 51.0 52.0 618.0 1.0 7.0
I samband med arbetsolycka 6.0 15.0 12.0 12.0 11.0 16.0 5.0 11.0 13.0 3.0 12.0 5.0 121.0 14.0 1.0
Övriga fall 35.0 46.0 49.0 37.0 45.0 44.0 41.0 37.0 44.0 33.0 39.0 47.0 497.0 -2.0 6.0
Framkallande av fara för annan (9, 10) 113.0 62.0 90.0 90.0 93.0 93.0 101.0 104.0 116.0 127.0 82.0 67.0 1138.0 -1.0 13.0
Fara som framkallats för arbetstagare 6.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 4.0 7.0 3.0 3.0 38.0 -17.0 0.0
Övriga fall 107.0 59.0 86.0 89.0 91.0 92.0 98.0 103.0 112.0 120.0 79.0 64.0 1100.0 0.0 12.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 5282.0 4570.0 5103.0 5128.0 5154.0 5000.0 4739.0 4937.0 5247.0 5250.0 5264.0 4872.0 60546.0 4.0 684.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 621.0 561.0 606.0 678.0 631.0 652.0 656.0 689.0 640.0 604.0 573.0 519.0 7430.0 0.0 84.0
Olaga hot (5) 2675.0 2422.0 2596.0 2598.0 2711.0 2689.0 2367.0 2581.0 2730.0 2663.0 2543.0 2541.0 31116.0 3.0 352.0
Ofredande (7) 1821.0 1448.0 1691.0 1698.0 1675.0 1441.0 1539.0 1473.0 1715.0 1781.0 1859.0 1570.0 19711.0 3.0 223.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) 165.0 139.0 210.0 154.0 137.0 218.0 177.0 194.0 162.0 202.0 289.0 242.0 2289.0 29.0 26.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 433.0 394.0 397.0 457.0 476.0 447.0 448.0 354.0 469.0 621.0 467.0 442.0 5405.0 19.0 61.0
6 kap. Sexualbrott 635.0 615.0 616.0 620.0 814.0 777.0 721.0 776.0 714.0 807.0 635.0 566.0 8296.0 8.0 94.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) 164.0 102.0 104.0 137.0 249.0 192.0 181.0 188.0 158.0 190.0 168.0 132.0 1965.0 17.0 22.0
Mot person under 15 år 29.0 14.0 29.0 18.0 28.0 21.0 18.0 34.0 22.0 22.0 22.0 17.0 274.0 -4.0 3.0
Fullbordad våldtäkt 28.0 13.0 27.0 15.0 25.0 13.0 15.0 31.0 20.0 16.0 18.0 13.0 234.0 -7.0 3.0
Utomhus 5.0 4.0 5.0 3.0 7.0 4.0 5.0 9.0 4.0 6.0 4.0 2.0 58.0 14.0 1.0
Inomhus 23.0 9.0 22.0 12.0 18.0 9.0 10.0 22.0 16.0 10.0 14.0 11.0 176.0 -12.0 2.0
Försök till våldtäkt 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 8.0 3.0 3.0 2.0 6.0 4.0 4.0 40.0 18.0 0.0
Utomhus - 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 5.0 1.0 2.0 24.0 26.0 0.0
Inomhus 1.0 - - 1.0 - 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 16.0 7.0 0.0
Mot person 15 år eller äldre 135.0 88.0 75.0 119.0 221.0 171.0 163.0 154.0 136.0 168.0 146.0 115.0 1691.0 21.0 19.0
Fullbordad våldtäkt 115.0 70.0 57.0 94.0 181.0 148.0 126.0 115.0 105.0 132.0 121.0 105.0 1369.0 31.0 15.0
Utomhus 11.0 15.0 10.0 20.0 39.0 24.0 34.0 30.0 26.0 22.0 16.0 13.0 260.0 23.0 3.0
Inomhus 104.0 55.0 47.0 74.0 142.0 124.0 92.0 85.0 79.0 110.0 105.0 92.0 1109.0 33.0 13.0
Försök till våldtäkt 20.0 18.0 18.0 25.0 40.0 23.0 37.0 39.0 31.0 36.0 25.0 10.0 322.0 -9.0 4.0
Utomhus 7.0 13.0 6.0 12.0 10.0 15.0 22.0 21.0 19.0 18.0 12.0 4.0 159.0 3.0 2.0
Inomhus 13.0 5.0 12.0 13.0 30.0 8.0 15.0 18.0 12.0 18.0 13.0 6.0 163.0 -19.0 2.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) 121.0 127.0 121.0 131.0 140.0 165.0 88.0 112.0 131.0 176.0 134.0 160.0 1606.0 9.0 18.0
Mot person av annat kön 104.0 108.0 99.0 107.0 102.0 141.0 69.0 90.0 103.0 142.0 107.0 143.0 1315.0 10.0 15.0
Mot person under 15 år 82.0 87.0 78.0 78.0 72.0 105.0 54.0 74.0 84.0 117.0 87.0 74.0 992.0 9.0 11.0
Nära relation till offret 39.0 39.0 40.0 27.0 32.0 50.0 22.0 22.0 38.0 41.0 38.0 32.0 420.0 -1.0 5.0
Övriga fall 43.0 48.0 38.0 51.0 40.0 55.0 32.0 52.0 46.0 76.0 49.0 42.0 572.0 17.0 6.0
Mot person 15 år eller äldre 22.0 21.0 21.0 29.0 30.0 36.0 15.0 16.0 19.0 25.0 20.0 69.0 323.0 15.0 4.0
Mot person av samma kön 17.0 19.0 22.0 24.0 38.0 24.0 19.0 22.0 28.0 34.0 27.0 17.0 291.0 3.0 3.0
Mot person under 15 år 14.0 17.0 19.0 20.0 32.0 20.0 14.0 17.0 25.0 26.0 20.0 14.0 238.0 14.0 3.0
Nära relation till offret 6.0 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0 8.0 10.0 16.0 9.0 7.0 9.0 117.0 7.0 1.0
Övriga fall 8.0 9.0 11.0 8.0 20.0 8.0 6.0 7.0 9.0 17.0 13.0 5.0 121.0 21.0 1.0
Mot person 15 år eller äldre 3.0 2.0 3.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 3.0 8.0 7.0 3.0 53.0 -28.0 1.0
Sexuellt ofredande (7) 348.0 384.0 390.0 349.0 423.0 416.0 448.0 474.0 421.0 434.0 330.0 270.0 4687.0 5.0 53.0
Exhibitionism 135.0 111.0 124.0 112.0 161.0 153.0 175.0 202.0 154.0 132.0 98.0 95.0 1652.0 -3.0 19.0
Annat sexuellt ofredande 213.0 273.0 266.0 237.0 262.0 263.0 273.0 272.0 267.0 302.0 232.0 175.0 3035.0 10.0 34.0
Mot person under 15 år 96.0 116.0 102.0 91.0 90.0 127.0 108.0 104.0 95.0 113.0 100.0 62.0 1204.0 21.0 14.0
Övriga fall 117.0 157.0 164.0 146.0 172.0 136.0 165.0 168.0 172.0 189.0 132.0 113.0 1831.0 4.0 21.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) 1.0 - 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 25.0 19.0 0.0
Förförelse av ungdom (10) 1.0 2.0 - - - - 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 13.0 -58.0 0.0
7 kap. Brott mot familj 79.0 61.0 62.0 52.0 75.0 65.0 82.0 87.0 61.0 59.0 54.0 78.0 815.0 7.0 9.0
Egenmäktighet med barn (4) 79.0 59.0 61.0 52.0 75.0 65.0 79.0 87.0 60.0 58.0 54.0 78.0 807.0 8.0 9.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) - 2.0 1.0 - - - 3.0 - 1.0 1.0 - - 8.0 -20.0 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 69764.0 62250.0 71706.0 71256.0 76640.0 82383.0 82643.0 86292.0 82403.0 80042.0 68642.0 60381.0 894402.0 -2.0 10105.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 54640.0 48892.0 55569.0 57169.0 62524.0 67258.0 68206.0 71524.0 67503.0 64278.0 54626.0 48255.0 720444.0 -2.0 8140.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7) 6046.0 5255.0 5575.0 6075.0 6609.0 6970.0 7645.0 7786.0 6951.0 6929.0 5689.0 4965.0 76495.0 -3.0 864.0
Bil 5500.0 4796.0 4981.0 5291.0 5358.0 5539.0 6065.0 6256.0 5632.0 5915.0 5071.0 4565.0 64969.0 -2.0 734.0
Försök till biltillgrepp 1458.0 1238.0 1368.0 1394.0 1354.0 1514.0 1618.0 1579.0 1475.0 1498.0 1356.0 1201.0 17053.0 -1.0 193.0
Fullbordat biltillgrepp 4042.0 3558.0 3613.0 3897.0 4004.0 4025.0 4447.0 4677.0 4157.0 4417.0 3715.0 3364.0 47916.0 -2.0 541.0
Motorcykel 89.0 68.0 80.0 173.0 296.0 307.0 328.0 368.0 310.0 193.0 107.0 71.0 2390.0 -7.0 27.0
Moped 308.0 266.0 355.0 402.0 606.0 635.0 672.0 733.0 685.0 591.0 338.0 206.0 5797.0 -6.0 65.0
Båt 24.0 28.0 54.0 103.0 276.0 418.0 497.0 352.0 239.0 178.0 95.0 33.0 2297.0 -16.0 26.0
Annat 125.0 97.0 105.0 106.0 73.0 71.0 83.0 77.0 85.0 52.0 78.0 90.0 1042.0 9.0 12.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel (1, 2, 4) 5793.0 4860.0 6697.0 8183.0 11412.0 12422.0 11973.0 12417.0 11807.0 9153.0 5914.0 3704.0 104335.0 -13.0 1179.0
Cykel 5715.0 4784.0 6614.0 8085.0 11243.0 12186.0 11744.0 12231.0 11667.0 9064.0 5822.0 3649.0 102804.0 -13.0 1161.0
Båt 27.0 31.0 39.0 66.0 149.0 210.0 212.0 169.0 122.0 82.0 55.0 18.0 1180.0 -15.0 13.0
Annat 51.0 45.0 44.0 32.0 20.0 26.0 17.0 17.0 18.0 7.0 37.0 37.0 351.0 -5.0 4.0
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 12182.0 10743.0 11629.0 12009.0 11232.0 12133.0 12132.0 12138.0 11147.0 11879.0 10902.0 9954.0 138080.0 -6.0 1560.0
0 110.0 88.0 83.0 104.0 98.0 103.0 105.0 119.0 125.0 145.0 108.0 114.0 1302.0 -20.0 15.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 903.0 849.0 793.0 700.0 752.0 766.0 743.0 794.0 846.0 765.0 659.0 593.0 9163.0 -14.0 104.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 89.0 57.0 78.0 94.0 72.0 111.0 90.0 98.0 83.0 73.0 52.0 48.0 945.0 -15.0 11.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 251.0 231.0 241.0 253.0 293.0 353.0 418.0 342.0 253.0 256.0 195.0 182.0 3268.0 -4.0 37.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus 170.0 140.0 113.0 117.0 125.0 152.0 122.0 128.0 126.0 159.0 103.0 90.0 1545.0 -27.0 17.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal 248.0 216.0 208.0 220.0 213.0 237.0 241.0 200.0 215.0 207.0 176.0 167.0 2548.0 -11.0 29.0
I hotell, pensionat o.d. 104.0 69.0 62.0 108.0 78.0 88.0 119.0 103.0 87.0 89.0 67.0 71.0 1045.0 -6.0 12.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 327.0 300.0 306.0 300.0 327.0 435.0 455.0 450.0 380.0 375.0 314.0 333.0 4302.0 0.0 49.0
I apotek och läkemedelsförråd 28.0 24.0 21.0 13.0 17.0 33.0 17.0 29.0 19.0 26.0 17.0 19.0 263.0 -3.0 3.0
I butik, varuhus o.d. 1002.0 948.0 931.0 1023.0 870.0 924.0 1014.0 987.0 905.0 906.0 832.0 853.0 11195.0 -5.0 126.0
I kiosk, automat och skyltskåp 230.0 190.0 194.0 203.0 267.0 304.0 361.0 300.0 188.0 179.0 217.0 188.0 2821.0 -10.0 32.0
I kontor 918.0 852.0 807.0 902.0 697.0 702.0 796.0 860.0 745.0 805.0 683.0 740.0 9507.0 -18.0 107.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) 521.0 472.0 490.0 562.0 551.0 635.0 646.0 682.0 549.0 515.0 507.0 462.0 6592.0 -5.0 74.0
På byggplats och i tillfällig bod 375.0 334.0 391.0 478.0 537.0 620.0 474.0 560.0 480.0 449.0 382.0 277.0 5357.0 2.0 61.0
I garage, bensinstation och bilverkstad 820.0 748.0 852.0 787.0 700.0 751.0 682.0 755.0 660.0 740.0 759.0 672.0 8926.0 -2.0 101.0
I bostad (lägenhet, villa) 1503.0 1208.0 1204.0 1222.0 1310.0 1484.0 1880.0 1622.0 1492.0 1654.0 1542.0 1415.0 17536.0 -4.0 198.0
Villa, radhus o.d. 901.0 718.0 669.0 694.0 722.0 879.0 1135.0 925.0 846.0 989.0 949.0 825.0 10252.0 -6.0 116.0
Lägenhet 600.0 490.0 535.0 528.0 588.0 604.0 745.0 697.0 645.0 665.0 593.0 589.0 7279.0 -2.0 82.0
Okänd 2.0 - - - - 1.0 - - 1.0 - - 1.0 5.0 -58.0 0.0
I källare och på vind 2680.0 2307.0 2822.0 2635.0 1994.0 1986.0 1835.0 1974.0 1829.0 2230.0 2438.0 2259.0 26989.0 -7.0 305.0
I fritidshus 1084.0 1013.0 1209.0 1360.0 1383.0 1391.0 1074.0 1059.0 1198.0 1427.0 1034.0 812.0 14044.0 5.0 159.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd 23.0 22.0 26.0 31.0 32.0 59.0 37.0 38.0 36.0 29.0 21.0 14.0 368.0 -30.0 4.0
Inom hamnområde 17.0 16.0 13.0 13.0 20.0 22.0 16.0 17.0 9.0 12.0 20.0 9.0 184.0 -7.0 2.0
Annan inbrottsstöld 779.0 659.0 785.0 884.0 896.0 977.0 1007.0 1021.0 922.0 838.0 776.0 636.0 10180.0 -3.0 115.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen, ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) 42.0 56.0 46.0 44.0 41.0 60.0 46.0 48.0 47.0 50.0 43.0 39.0 562.0 -6.0 6.0
Från militärt förråd 2.0 - 2.0 - 3.0 - 1.0 1.0 - 1.0 4.0 1.0 15.0 -59.0 0.0
Inom militärförläggning 3.0 4.0 5.0 1.0 - 3.0 1.0 - 3.0 3.0 1.0 1.0 25.0 -29.0 0.0
Från skytteorganisation 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 1.0 1.0 - 3.0 2.0 9.0 35.0 - 0.0
Från vapenhandlare - 1.0 - 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 11.0 -21.0 0.0
Från sprängämnesförråd (inte militärt) 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 - 14.0 -22.0 0.0
I bostad (lägenhet, villa) 21.0 31.0 21.0 28.0 21.0 30.0 22.0 22.0 25.0 19.0 21.0 17.0 278.0 13.0 3.0
I fritidshus 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 7.0 8.0 6.0 6.0 9.0 2.0 5.0 69.0 21.0 1.0
Ur motorfordon 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 1.0 - 6.0 2.0 4.0 1.0 2.0 26.0 -35.0 0.0
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 7.0 8.0 8.0 2.0 3.0 13.0 10.0 9.0 6.0 10.0 10.0 3.0 89.0 -26.0 1.0
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4) 29751.0 27199.0 30720.0 29970.0 32304.0 34654.0 35460.0 38074.0 36598.0 35224.0 31195.0 28688.0 389837.0 3.0 4404.0
Ur och från motordrivet fordon 11396.0 10006.0 10902.0 11236.0 12642.0 13810.0 14970.0 16188.0 14808.0 14321.0 11541.0 10063.0 151883.0 0.0 1716.0
Från cykel 72.0 68.0 95.0 110.0 187.0 166.0 180.0 220.0 189.0 157.0 77.0 49.0 1570.0 -15.0 18.0
Från båt 118.0 94.0 108.0 249.0 481.0 771.0 769.0 632.0 503.0 327.0 140.0 87.0 4279.0 -9.0 48.0
Under yrkesmässig transport 344.0 449.0 502.0 312.0 329.0 559.0 241.0 313.0 457.0 360.0 722.0 412.0 5000.0 54.0 56.0
Väskryckning (inte rån) 117.0 92.0 92.0 117.0 120.0 124.0 119.0 147.0 103.0 113.0 105.0 110.0 1359.0 7.0 15.0
Fickstöld 2031.0 1820.0 2321.0 2440.0 2885.0 3308.0 4117.0 4609.0 3456.0 3037.0 2593.0 2959.0 35576.0 26.0 402.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 1284.0 1245.0 1579.0 1182.0 1111.0 667.0 197.0 572.0 1329.0 1483.0 1479.0 1114.0 13242.0 -1.0 150.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 883.0 911.0 983.0 671.0 626.0 472.0 409.0 421.0 689.0 780.0 856.0 680.0 8381.0 -5.0 95.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus 326.0 340.0 394.0 339.0 343.0 293.0 289.0 304.0 344.0 370.0 327.0 327.0 3996.0 -5.0 45.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal 404.0 379.0 478.0 377.0 339.0 318.0 251.0 314.0 318.0 441.0 582.0 552.0 4753.0 16.0 54.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 81.0 72.0 86.0 81.0 63.0 79.0 77.0 103.0 78.0 96.0 87.0 81.0 984.0 -4.0 11.0
Inom campingplats, på strandbad 14.0 17.0 13.0 14.0 50.0 315.0 324.0 205.0 44.0 25.0 13.0 16.0 1050.0 -38.0 12.0
I hotell, pensionat o.d. 228.0 215.0 245.0 225.0 273.0 261.0 307.0 303.0 289.0 222.0 237.0 205.0 3010.0 13.0 34.0
I butik, varuhus o.d. 5543.0 5353.0 5816.0 5282.0 4866.0 4915.0 4282.0 4792.0 5533.0 5584.0 5079.0 5146.0 62191.0 -6.0 703.0
I kontor 519.0 481.0 495.0 666.0 483.0 506.0 474.0 556.0 559.0 543.0 503.0 475.0 6260.0 5.0 71.0
I fabrik, lager och verkstad 247.0 256.0 247.0 284.0 251.0 262.0 320.0 314.0 306.0 294.0 265.0 211.0 3257.0 -8.0 37.0
I bostad (lägenhet, villa) 1332.0 1122.0 1257.0 1270.0 1343.0 1434.0 1555.0 1448.0 1446.0 1338.0 1334.0 1257.0 16136.0 5.0 182.0
På byggplats och i tillfällig bod 160.0 124.0 211.0 210.0 222.0 268.0 220.0 274.0 301.0 260.0 231.0 145.0 2626.0 -5.0 30.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 852.0 830.0 950.0 884.0 957.0 917.0 914.0 901.0 933.0 995.0 979.0 1002.0 11114.0 33.0 126.0
I källare och på vind 259.0 226.0 276.0 220.0 217.0 183.0 202.0 207.0 203.0 238.0 242.0 210.0 2683.0 -8.0 30.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd 36.0 15.0 24.0 23.0 20.0 13.0 15.0 21.0 22.0 20.0 17.0 12.0 238.0 -46.0 3.0
Inom hamnområde 20.0 19.0 23.0 21.0 45.0 58.0 73.0 54.0 41.0 25.0 27.0 19.0 425.0 -9.0 5.0
Övrigt 3485.0 3065.0 3623.0 3757.0 4451.0 4955.0 5155.0 5176.0 4647.0 4195.0 3759.0 3556.0 49824.0 4.0 563.0
Rån, grovt rån (5, 6) 465.0 438.0 516.0 515.0 581.0 625.0 614.0 669.0 559.0 614.0 536.0 581.0 6713.0 1.0 76.0
Bankrån 3.0 4.0 3.0 - 4.0 4.0 2.0 5.0 3.0 9.0 2.0 4.0 43.0 -12.0 0.0
Med användning av skjutvapen 2.0 1.0 2.0 - 4.0 3.0 - 5.0 3.0 8.0 2.0 4.0 34.0 - 0.0
Utan användning av skjutvapen 1.0 3.0 1.0 - - 1.0 2.0 - - 1.0 - - 9.0 -40.0 0.0
Postrån 6.0 5.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0 3.0 2.0 6.0 5.0 9.0 60.0 36.0 1.0
Med användning av skjutvapen 4.0 4.0 1.0 2.0 3.0 7.0 8.0 2.0 1.0 3.0 2.0 8.0 45.0 67.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 15.0 -12.0 0.0
Butiksrån 44.0 48.0 68.0 54.0 53.0 34.0 34.0 55.0 47.0 62.0 69.0 96.0 664.0 2.0 8.0
Med användning av skjutvapen 22.0 22.0 32.0 22.0 21.0 12.0 8.0 18.0 17.0 21.0 29.0 36.0 260.0 16.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 22.0 26.0 36.0 32.0 32.0 22.0 26.0 37.0 30.0 41.0 40.0 60.0 404.0 -5.0 5.0
Rån mot värdetransport - 3.0 2.0 1.0 2.0 - - 1.0 6.0 1.0 2.0 8.0 26.0 44.0 0.0
Med användning av skjutvapen - 1.0 2.0 1.0 2.0 - - 1.0 6.0 1.0 2.0 6.0 22.0 83.0 0.0
Utan användning av skjutvapen - 2.0 - - - - - - - - - 2.0 4.0 -33.0 0.0
Rån mot värdebefordran 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 - 3.0 - 2.0 5.0 2.0 23.0 109.0 0.0
Med användning av skjutvapen 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 - - 2.0 - 1.0 4.0 2.0 16.0 100.0 0.0
Utan användning av skjutvapen - - 2.0 - - 2.0 - 1.0 - 1.0 1.0 - 7.0 133.0 0.0
Taxirån 9.0 7.0 10.0 5.0 1.0 2.0 7.0 4.0 9.0 10.0 9.0 9.0 82.0 -20.0 1.0
Med användning av skjutvapen 2.0 - 3.0 3.0 - - 2.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 -39.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 7.0 7.0 7.0 2.0 1.0 2.0 5.0 4.0 8.0 9.0 8.0 8.0 68.0 -15.0 1.0
Rån mot handikappad 12.0 13.0 12.0 13.0 14.0 24.0 13.0 14.0 11.0 18.0 16.0 10.0 170.0 -3.0 2.0
Utomhus 10.0 6.0 5.0 7.0 10.0 17.0 11.0 10.0 7.0 10.0 8.0 6.0 107.0 8.0 1.0
Med användning av skjutvapen - - 1.0 1.0 - 2.0 1.0 - 1.0 - 2.0 - 8.0 300.0 0.0
Utan användning av skjutvapen 10.0 6.0 4.0 6.0 10.0 15.0 10.0 10.0 6.0 10.0 6.0 6.0 99.0 2.0 1.0
Inomhus 2.0 7.0 7.0 6.0 4.0 7.0 2.0 4.0 4.0 8.0 8.0 4.0 63.0 -17.0 1.0
Med användning av skjutvapen - 1.0 2.0 1.0 - - - 1.0 1.0 - 2.0 1.0 9.0 - 0.0
Utan användning av skjutvapen 2.0 6.0 5.0 5.0 4.0 7.0 2.0 3.0 3.0 8.0 6.0 3.0 54.0 -19.0 1.0
Personrån 389.0 356.0 415.0 439.0 502.0 551.0 550.0 584.0 480.0 493.0 393.0 391.0 5543.0 -1.0 63.0
Utomhus 311.0 277.0 322.0 352.0 422.0 460.0 473.0 492.0 389.0 395.0 323.0 310.0 4526.0 0.0 51.0
Med användning av skjutvapen 13.0 19.0 26.0 27.0 24.0 21.0 32.0 26.0 19.0 17.0 17.0 14.0 255.0 -21.0 3.0
Utan användning av skjutvapen 298.0 258.0 296.0 325.0 398.0 439.0 441.0 466.0 370.0 378.0 306.0 296.0 4271.0 1.0 48.0
Inomhus 78.0 79.0 93.0 87.0 80.0 91.0 77.0 92.0 91.0 98.0 70.0 81.0 1017.0 -3.0 11.0
Med användning av skjutvapen 12.0 13.0 12.0 14.0 9.0 14.0 14.0 12.0 8.0 10.0 10.0 8.0 136.0 1.0 2.0
Utan användning av skjutvapen 66.0 66.0 81.0 73.0 71.0 77.0 63.0 80.0 83.0 88.0 60.0 73.0 881.0 -3.0 10.0
Övriga rån - - 1.0 - - - - - 1.0 13.0 35.0 52.0 102.0 . 1.0
Övriga brott mot 8 kap. (8-10) 361.0 341.0 386.0 373.0 345.0 394.0 336.0 392.0 394.0 429.0 347.0 324.0 4422.0 -11.0 50.0
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 3610.0 3623.0 5302.0 3086.0 2900.0 3404.0 3474.0 3815.0 3637.0 4273.0 3564.0 2551.0 43239.0 0.0 489.0
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende (1-3) 2797.0 2821.0 4501.0 2343.0 2210.0 2707.0 2936.0 3166.0 2856.0 3514.0 2861.0 2050.0 34762.0 -3.0 393.0
Med check 289.0 286.0 212.0 171.0 146.0 207.0 202.0 166.0 125.0 168.0 167.0 170.0 2309.0 -51.0 26.0
Överskridit eget checkkonto 34.0 4.0 1.0 25.0 6.0 4.0 32.0 32.0 8.0 2.0 26.0 - 174.0 -44.0 2.0
Annat checkbedrägeri 255.0 282.0 211.0 146.0 140.0 203.0 170.0 134.0 117.0 166.0 141.0 170.0 2135.0 -52.0 24.0
Automatmissbruk 117.0 197.0 264.0 141.0 238.0 218.0 121.0 181.0 362.0 198.0 285.0 224.0 2546.0 -2.0 29.0
Med kontokort (inte automatmissbruk) 574.0 468.0 1530.0 170.0 194.0 141.0 148.0 285.0 248.0 999.0 521.0 209.0 5487.0 110.0 62.0
Överskridit eget personkonto 9.0 3.0 3.0 28.0 1.0 2.0 12.0 3.0 4.0 5.0 5.0 1.0 76.0 -87.0 1.0
Mot försäkringskassa 85.0 35.0 119.0 139.0 62.0 210.0 175.0 89.0 107.0 42.0 92.0 36.0 1191.0 -6.0 13.0
Mot försäkringsbolag 75.0 45.0 33.0 26.0 39.0 28.0 34.0 20.0 25.0 31.0 54.0 25.0 435.0 5.0 5.0
Avseende husrum, förtäring, transport m.m. 262.0 330.0 310.0 284.0 363.0 319.0 623.0 603.0 322.0 289.0 283.0 253.0 4241.0 -10.0 48.0
Övrigt bedrägeri 1386.0 1457.0 2030.0 1384.0 1167.0 1582.0 1621.0 1819.0 1663.0 1782.0 1454.0 1132.0 18477.0 -2.0 209.0
Utpressning, ocker (4, 5) 58.0 79.0 50.0 38.0 51.0 49.0 45.0 28.0 56.0 47.0 39.0 37.0 577.0 9.0 7.0
Häleri, häleriförseelse (6, 7) 700.0 641.0 611.0 609.0 587.0 574.0 431.0 565.0 653.0 613.0 571.0 400.0 6955.0 10.0 79.0
Vanemässigt eller stor omfattning 104.0 77.0 56.0 70.0 66.0 58.0 22.0 57.0 78.0 109.0 62.0 44.0 803.0 -6.0 9.0
Övrigt 596.0 564.0 555.0 539.0 521.0 516.0 409.0 508.0 575.0 504.0 509.0 356.0 6152.0 12.0 70.0
Övriga brott mot 9 kap. (8-10) 55.0 82.0 140.0 96.0 52.0 74.0 62.0 56.0 72.0 99.0 93.0 64.0 945.0 7.0 11.0
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 588.0 629.0 715.0 576.0 578.0 577.0 556.0 637.0 724.0 585.0 510.0 550.0 7225.0 -3.0 82.0
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3) 141.0 185.0 234.0 153.0 164.0 168.0 129.0 178.0 232.0 168.0 157.0 182.0 2091.0 -8.0 24.0
Olovligt förfogande (4) 222.0 216.0 222.0 205.0 211.0 170.0 195.0 212.0 234.0 197.0 176.0 185.0 2445.0 -3.0 28.0
Över avbetalningsgods 24.0 15.0 20.0 25.0 12.0 17.0 23.0 17.0 29.0 16.0 19.0 10.0 227.0 2.0 3.0
Annat olovligt förfogande 198.0 201.0 202.0 180.0 199.0 153.0 172.0 195.0 205.0 181.0 157.0 175.0 2218.0 -3.0 25.0
Trolöshet mot huvudman (5) 22.0 23.0 44.0 32.0 26.0 26.0 16.0 20.0 30.0 14.0 36.0 15.0 304.0 -4.0 3.0
Olovligt brukande (7) 162.0 175.0 181.0 161.0 155.0 186.0 187.0 200.0 194.0 170.0 117.0 134.0 2022.0 5.0 23.0
Fyndförseelse (8) 40.0 27.0 33.0 24.0 21.0 23.0 28.0 25.0 31.0 34.0 24.0 33.0 343.0 -8.0 4.0
Behörighetsmissbruk (6) 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 3.0 2.0 - 1.0 20.0 -62.0 0.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 281.0 395.0 334.0 323.0 297.0 177.0 231.0 145.0 200.0 204.0 181.0 168.0 2936.0 -26.0 33.0
12 kap. Skadegörelsebrott 10645.0 8711.0 9786.0 10102.0 10341.0 10967.0 10176.0 10171.0 10339.0 10702.0 9761.0 8857.0 120558.0 4.0 1362.0
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3) 10643.0 8707.0 9781.0 10095.0 10338.0 10965.0 10173.0 10168.0 10337.0 10697.0 9756.0 8856.0 120516.0 4.0 1362.0
På motorfordon (inte genom brand) 2561.0 2538.0 2709.0 3135.0 3181.0 3286.0 3274.0 3521.0 3422.0 3251.0 2594.0 2113.0 35585.0 2.0 402.0
Genom brand (även på motorfordon) 349.0 217.0 277.0 354.0 399.0 321.0 286.0 309.0 314.0 306.0 287.0 332.0 3751.0 -7.0 42.0
Klotter 2465.0 2241.0 2542.0 2036.0 1963.0 2406.0 2125.0 1750.0 2213.0 2713.0 3172.0 2655.0 28281.0 24.0 320.0
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter) 1357.0 1024.0 1029.0 1326.0 1267.0 1439.0 1100.0 1200.0 1083.0 1074.0 864.0 835.0 13598.0 -6.0 154.0
Annan skadegörelse (ej klotter) 3911.0 2687.0 3224.0 3244.0 3528.0 3513.0 3388.0 3388.0 3305.0 3353.0 2839.0 2921.0 39301.0 -2.0 444.0
Tagande av olovlig väg (4) 2.0 4.0 5.0 7.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 5.0 5.0 1.0 42.0 -5.0 0.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 1398.0 1412.0 1587.0 1755.0 1477.0 1565.0 1162.0 1408.0 1581.0 1704.0 1800.0 1793.0 18642.0 1.0 211.0
13 kap. Allmänfarliga brott 549.0 385.0 467.0 596.0 629.0 491.0 421.0 442.0 462.0 464.0 510.0 982.0 6398.0 -20.0 72.0
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2) 163.0 128.0 157.0 181.0 166.0 171.0 132.0 149.0 148.0 186.0 145.0 504.0 2230.0 0.0 25.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6) 348.0 213.0 261.0 355.0 412.0 259.0 227.0 224.0 236.0 225.0 294.0 432.0 3486.0 -32.0 39.0
Vållande av brand 262.0 167.0 215.0 299.0 367.0 206.0 183.0 179.0 195.0 175.0 248.0 388.0 2884.0 -33.0 33.0
Annan allmänfarlig vårdslöshet 86.0 46.0 46.0 56.0 45.0 53.0 44.0 45.0 41.0 50.0 46.0 44.0 602.0 -20.0 7.0
Övriga brott mot 13 kap. (3-5b, 7-10) 38.0 44.0 49.0 60.0 51.0 61.0 62.0 69.0 78.0 53.0 71.0 46.0 682.0 2.0 8.0
14 kap. Förfalskningsbrott 556.0 605.0 702.0 588.0 532.0 599.0 457.0 698.0 708.0 918.0 752.0 543.0 7658.0 16.0 87.0
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9) 327.0 394.0 489.0 419.0 380.0 435.0 289.0 486.0 493.0 709.0 594.0 389.0 5404.0 22.0 61.0
Check 11.0 16.0 11.0 10.0 12.0 24.0 10.0 12.0 15.0 13.0 14.0 6.0 154.0 2.0 2.0
Legitimationshandling 72.0 81.0 106.0 79.0 69.0 69.0 53.0 56.0 78.0 107.0 133.0 130.0 1033.0 24.0 12.0
Övrig urkundsförfalskning 244.0 297.0 372.0 330.0 299.0 342.0 226.0 418.0 400.0 589.0 447.0 253.0 4217.0 23.0 48.0
Signaturförfalskning (5, 9) 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 - 3.0 20.0 -20.0 0.0
Penningförfalskning m.m. (6, 9, 10) 157.0 158.0 134.0 115.0 79.0 113.0 105.0 124.0 117.0 115.0 94.0 93.0 1404.0 0.0 16.0
Övriga brott mot 14 kap. (7, 8) 70.0 52.0 76.0 52.0 71.0 49.0 62.0 87.0 96.0 93.0 64.0 58.0 830.0 10.0 9.0
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 293.0 422.0 418.0 571.0 316.0 475.0 284.0 268.0 411.0 322.0 538.0 268.0 4586.0 19.0 52.0
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3) 37.0 38.0 26.0 28.0 13.0 20.0 20.0 21.0 30.0 18.0 27.0 22.0 300.0 1.0 3.0
Övriga brott mot 15 kap. (5-13) 256.0 384.0 392.0 543.0 303.0 455.0 264.0 247.0 381.0 304.0 511.0 246.0 4286.0 21.0 48.0
16-20 kap. Brott mot staten 1717.0 1582.0 1679.0 1772.0 1879.0 1629.0 1532.0 1576.0 1684.0 1805.0 1724.0 1649.0 20228.0 2.0 229.0
16 kap. Brott mot allmän ordning 266.0 191.0 229.0 290.0 335.0 211.0 230.0 229.0 274.0 291.0 269.0 223.0 3038.0 14.0 34.0
Falskt larm (15 § 1 st) 72.0 51.0 72.0 64.0 86.0 58.0 49.0 61.0 76.0 79.0 77.0 75.0 820.0 -9.0 9.0
Missbruk av larmanordning (15 § 2 st) 19.0 17.0 19.0 15.0 20.0 9.0 6.0 11.0 17.0 20.0 19.0 20.0 192.0 8.0 2.0
Hets mot folkgrupp (8) 74.0 48.0 44.0 50.0 49.0 39.0 46.0 48.0 40.0 65.0 46.0 37.0 586.0 70.0 7.0
Olaga diskriminering (9) 25.0 18.0 23.0 15.0 20.0 20.0 19.0 19.0 17.0 19.0 21.0 20.0 236.0 30.0 3.0
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14a) 76.0 57.0 71.0 146.0 160.0 85.0 110.0 90.0 124.0 108.0 106.0 71.0 1204.0 14.0 14.0
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 1197.0 1151.0 1235.0 1294.0 1318.0 1211.0 1122.0 1168.0 1198.0 1276.0 1204.0 1188.0 14562.0 1.0 165.0
Våld mot tjänsteman (1, 5) 308.0 305.0 343.0 373.0 362.0 344.0 320.0 306.0 334.0 361.0 321.0 357.0 4034.0 1.0 46.0
Mot polisman (1) 55.0 56.0 59.0 110.0 87.0 76.0 77.0 79.0 81.0 82.0 72.0 80.0 914.0 -1.0 10.0
Ringa brott 52.0 53.0 56.0 102.0 82.0 75.0 74.0 78.0 78.0 79.0 67.0 76.0 872.0 -3.0 10.0
Inte ringa brott 3.0 3.0 3.0 8.0 5.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 5.0 4.0 42.0 62.0 0.0
Mot ordningsvakt (1) 165.0 157.0 188.0 163.0 152.0 163.0 145.0 143.0 140.0 160.0 162.0 184.0 1922.0 11.0 22.0
Mot annan person (1, 5) 88.0 92.0 96.0 100.0 123.0 105.0 98.0 84.0 113.0 119.0 87.0 93.0 1198.0 -11.0 14.0
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5) 317.0 313.0 355.0 348.0 375.0 323.0 337.0 351.0 315.0 331.0 345.0 334.0 4044.0 3.0 46.0
Våldsamt motstånd (4) 307.0 306.0 296.0 301.0 311.0 305.0 274.0 310.0 294.0 321.0 299.0 305.0 3629.0 2.0 41.0
Övriga brott mot 17 kap. (7-13, 15) 265.0 227.0 241.0 272.0 270.0 239.0 191.0 201.0 255.0 263.0 239.0 192.0 2855.0 0.0 32.0
18 kap. Högmålsbrott - - - - - - - - - - - - - . -
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - - - - - - - - - - - - - - -
20 kap. Tjänstefel m.m. 254.0 240.0 215.0 188.0 226.0 207.0 180.0 179.0 212.0 238.0 251.0 238.0 2628.0 -6.0 30.0
Brott mot trafikbrottslagen 4414.0 3934.0 4279.0 4189.0 4205.0 4151.0 3588.0 4003.0 4337.0 4506.0 3599.0 2887.0 48092.0 -3.0 543.0
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 67.0 48.0 86.0 73.0 96.0 69.0 67.0 68.0 82.0 69.0 54.0 35.0 814.0 9.0 9.0
Olovlig körning, grov olovlig körning (3§ 1st) 3045.0 2711.0 2963.0 2889.0 2740.0 2709.0 2235.0 2670.0 3007.0 3181.0 2553.0 2042.0 32745.0 1.0 370.0
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a) 1059.0 942.0 991.0 1044.0 1173.0 1206.0 1100.0 1073.0 1053.0 1029.0 793.0 664.0 12127.0 -10.0 137.0
Smitning (5) 154.0 164.0 165.0 121.0 131.0 120.0 123.0 138.0 143.0 154.0 154.0 99.0 1666.0 -7.0 19.0
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 89.0 69.0 74.0 62.0 65.0 47.0 63.0 54.0 52.0 73.0 45.0 47.0 740.0 -29.0 8.0
Brott mot narkotikastrafflagen 3124.0 2754.0 2752.0 3000.0 2438.0 2192.0 1788.0 1938.0 2785.0 3240.0 2959.0 2596.0 31566.0 4.0 357.0
Överlåtelse m.m. (1-3a) 521.0 479.0 480.0 499.0 382.0 307.0 249.0 271.0 474.0 611.0 544.0 503.0 5320.0 -3.0 60.0
Innehav, eget bruk (1-3) 2600.0 2263.0 2264.0 2483.0 2045.0 1865.0 1514.0 1644.0 2278.0 2611.0 2404.0 2077.0 26048.0 6.0 294.0
Framställning (1-3) 3.0 12.0 8.0 18.0 11.0 20.0 25.0 23.0 33.0 18.0 11.0 16.0 198.0 19.0 2.0
Brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar 2520.0 2458.0 2663.0 2610.0 2693.0 2461.0 1730.0 2136.0 2362.0 2553.0 2328.0 2005.0 28519.0 -14.0 322.0
Varusmugglingslagen (1-4, 6) 176.0 195.0 146.0 136.0 120.0 108.0 56.0 73.0 103.0 114.0 90.0 52.0 1369.0 -2.0 15.0
Narkotika (1-3) 42.0 71.0 45.0 46.0 35.0 43.0 17.0 27.0 28.0 39.0 32.0 21.0 446.0 -15.0 5.0
Dopningsmedel (1, 3) - 1.0 4.0 - 1.0 - - - 1.0 - 1.0 1.0 9.0 -76.0 0.0
Annat (1, 3, 4, 6) 134.0 123.0 97.0 90.0 84.0 65.0 39.0 46.0 74.0 75.0 57.0 30.0 914.0 9.0 10.0
Lagen om kontroll av narkotika (13) - - 2.0 2.0 2.0 2.0 - 2.0 1.0 2.0 10.0 8.0 31.0 19.0 0.0
Alkohollagen 319.0 318.0 331.0 472.0 595.0 690.0 184.0 216.0 416.0 396.0 300.0 493.0 4730.0 -2.0 53.0
Skattebrottslagen (2, 4-10) 440.0 583.0 505.0 342.0 348.0 189.0 139.0 118.0 274.0 324.0 360.0 154.0 3776.0 -41.0 43.0
Uppbördslagen (81) 5.0 10.0 17.0 2.0 2.0 - 2.0 - 1.0 4.0 1.0 - 44.0 -98.0 0.0
Vapenlagen (37, 38) 382.0 326.0 377.0 397.0 303.0 266.0 251.0 322.0 311.0 394.0 307.0 276.0 3912.0 -2.0 44.0
Olaga innehav av pistol, kpist 84.0 78.0 89.0 101.0 66.0 76.0 62.0 52.0 81.0 94.0 84.0 60.0 927.0 -7.0 10.0
Olaga innehav av jaktvapen 51.0 32.0 46.0 41.0 28.0 29.0 24.0 37.0 20.0 41.0 38.0 20.0 407.0 -10.0 5.0
Olaga innehav av annat vapen 127.0 120.0 132.0 138.0 111.0 86.0 86.0 83.0 105.0 134.0 89.0 105.0 1316.0 -2.0 15.0
Annat brott mot vapenlagen 120.0 96.0 110.0 117.0 98.0 75.0 79.0 150.0 105.0 125.0 96.0 91.0 1262.0 6.0 14.0
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2) 519.0 445.0 519.0 499.0 521.0 471.0 439.0 517.0 484.0 494.0 433.0 385.0 5726.0 -1.0 65.0
Jaktlagen (43, 44, 46) 35.0 16.0 37.0 32.0 26.0 32.0 30.0 38.0 69.0 114.0 67.0 33.0 529.0 -7.0 6.0
Fiskelagen (37, 38, 40) 6.0 11.0 6.0 34.0 46.0 37.0 56.0 71.0 85.0 53.0 19.0 22.0 446.0 -10.0 5.0
Naturvårdslagen (37) 19.0 26.0 26.0 44.0 52.0 54.0 40.0 29.0 35.0 39.0 27.0 18.0 409.0 -12.0 5.0
Miljöskyddslagen (45) 20.0 12.0 25.0 24.0 22.0 26.0 41.0 27.0 35.0 30.0 39.0 23.0 324.0 13.0 4.0
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1, 2 §§) 11.0 13.0 16.0 17.0 15.0 12.0 18.0 11.0 15.0 15.0 25.0 13.0 181.0 71.0 2.0
Utlänningslagen (10 kap. 2-5 §§) 35.0 31.0 32.0 42.0 55.0 53.0 42.0 77.0 71.0 59.0 73.0 70.0 640.0 113.0 7.0
Lagen om besöksförbud (24) 251.0 192.0 327.0 195.0 310.0 167.0 107.0 359.0 139.0 174.0 255.0 180.0 2656.0 10.0 30.0
Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (3) 16.0 21.0 24.0 30.0 16.0 26.0 19.0 11.0 31.0 37.0 18.0 24.0 273.0 -19.0 3.0
Datalagen (20, 21) 11.0 11.0 21.0 10.0 16.0 14.0 14.0 10.0 18.0 28.0 40.0 12.0 205.0 31.0 2.0
Övriga författningar 275.0 248.0 252.0 332.0 244.0 314.0 292.0 255.0 274.0 276.0 264.0 242.0 3268.0 -5.0 37.0
Brottet ej kategoriserat 303.0 308.0 348.0 383.0 423.0 429.0 431.0 390.0 388.0 531.0 523.0 399.0 4856.0 57.0 55.0

Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp år 1998 samt jämförelse med föregående år
Antal anmälda brott Förändring i procent jämfört med år 1997 Antal brott per 100 000 invånare
\bSAMTLIGA BROTT 1181056.0 -1.0 13344.0
\bBrott mot brottsbalken 1068023.0 -1.0 12067.0
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång 185.0 19.0 2.0
Misshandel, grov misshandel 56878.0 3.0 643.0
\idärav mot barn 0-6 år 811.0 0.0 9.0
\t\imot barn 7-14 år 4716.0 6.0 53.0
\t\imot kvinnor 20104.0 6.0 227.0
Sexualbrott 8296.0 8.0 94.0
\idärav våldtäkt, grov våldtäkt 1965.0 17.0 22.0
Biltillgrepp 64969.0 -2.0 734.0
Cykelstöld 102804.0 -13.0 1161.0
Inbrottsstöld 138080.0 -6.0 1560.0
\idärav inbrottsstöld i bostad 17536.0 -4.0 198.0
Stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon 151883.0 0.0 1716.0
Stöld/snatteri i butik och varuhus 62191.0 -6.0 703.0
Rån, grovt rån 6713.0 1.0 76.0
\idärav bankrån 43.0 -12.0 0.0
\t\ipostrån 60.0 36.0 1.0
\t\ibutiksrån 664.0 2.0 8.0
\t\ipersonrån 5543.0 -1.0 63.0
Bedrägeri och annan oredlighet 43239.0 0.0 489.0
Skadegörelsebrott 120558.0 4.0 1362.0
\bÖvriga brott
Rattfylleri, grovt rattfylleri 12127.0 -10.0 137.0
Brott mot narkotikastrafflagen 31566.0 4.0 357.0