Tabell 10
Hela landet
Anmälda brott efter brottstyp åren 2000-2010
Brottstyp 2001.0 2002.0 2003.0 2004.0 2005.0 2006.0 2007.0 2008.0 2009.0 2010.0 Procentuell
förändring1
jämfört med
motsvarande period
föregående år.
SAMTLIGA BROTT 1189393.0 1234784.0 1255371.0 1248743.0 1241843.0 1224958.0 1306324.0 1377854.0 1405626.0 1370399.0 -2.5061431703739117
Brott mot brottsbalken 1045989.0 1078872.0 1103139.0 1091240.0 1079108.0 1039850.0 1105650.0 1145561.0 1171737.0 1126324.0 -3.875699068989031
3-7 kap. Brott mot person 151959.0 159612.0 165918.0 176494.0 187675.0 197599.0 212596.0 225526.0 235451.0 241300.0 2.484168680532255
3 kap. Brott mot liv och hälsa 62384.0 64870.0 68954.0 70759.0 76376.0 80728.0 86768.0 89145.0 91209.0 93030.0 1.9965135019570437
Fullbordat mord och dråp samt misshandel med
dödlig utgång (1, 2, 5, 6 §)2 167.0 219.0 189.0 209.0 238.0 240.0 258.0 209.0 230.0 329.0 43.04347826086957
Med användning av skjutvapen 33.0 58.0 40.0 37.0 63.0 59.0 49.0 39.0 48.0 47.0 -2.083333333333333
Utan användning av skjutvapen 133.0 160.0 149.0 171.0 175.0 181.0 209.0 170.0 182.0 329.0 80.76923076923077
Mot kvinna 63.0 65.0 66.0 73.0 75.0 77.0 87.0 60.0 95.0 120.0 26.31578947368421
Med användning av skjutvapen 6.0 10.0 9.0 9.0 7.0 10.0 11.0 3.0 12.0 10.0 -16.666666666666664
Utan användning av skjutvapen 57.0 55.0 57.0 64.0 68.0 67.0 76.0 57.0 83.0 110.0 32.53012048192771
Mot man 103.0 153.0 123.0 135.0 163.0 163.0 171.0 149.0 135.0 209.0 54.81481481481482
Med användning av skjutvapen 27.0 48.0 31.0 28.0 56.0 49.0 38.0 36.0 36.0 37.0 2.7777777777777777
Utan användning av skjutvapen 76.0 105.0 92.0 107.0 107.0 114.0 133.0 113.0 99.0 172.0 73.73737373737373
Försök till mord eller dråp (1, 2 §) 725.0 727.0 791.0 669.0 690.0 769.0 729.0 751.0 791.0 792.0 0.12642225031605564
Med användning av skjutvapen 129.0 158.0 134.0 131.0 102.0 116.0 126.0 158.0 162.0 195.0 20.37037037037037
Utan användning av skjutvapen 595.0 567.0 655.0 537.0 588.0 653.0 603.0 593.0 629.0 792.0 25.914149443561207
Mot kvinna 174.0 225.0 237.0 169.0 170.0 202.0 197.0 184.0 197.0 202.0 2.5380710659898478
Med användning av skjutvapen 16.0 27.0 34.0 15.0 14.0 17.0 28.0 18.0 28.0 33.0 17.857142857142858
Utan användning av skjutvapen 158.0 198.0 203.0 154.0 156.0 185.0 169.0 166.0 169.0 169.0 0.0
Mot man 550.0 500.0 552.0 499.0 520.0 567.0 532.0 567.0 594.0 590.0 -0.6734006734006733
Med användning av skjutvapen 113.0 131.0 100.0 116.0 88.0 99.0 98.0 140.0 134.0 162.0 20.8955223880597
Utan användning av skjutvapen 437.0 369.0 452.0 383.0 432.0 468.0 434.0 427.0 460.0 428.0 -6.956521739130435
Barnadråp (3 §) 1.0 4.0 2.0 6.0 5.0 0.0 3.0 2.0 1.0 4.0 300.0
Misshandel inkl. grov, ej med dödlig utgång (5, 6 §) 59461.0 61631.0 65177.0 67089.0 72645.0 77019.0 82262.0 84566.0 86281.0 87854.0 1.8231128521922557
Misshandel mot barn 0-6 år 923.0 1021.0 1196.0 1147.0 1096.0 1351.0 1548.0 1906.0 2195.0 2550.0 16.173120728929387
Obekant med offret 137.0 151.0 148.0 122.0 106.0 159.0 132.0 145.0 164.0 161.0 -1.8292682926829267
Utomhus 86.0 92.0 101.0 66.0 66.0 95.0 65.0 81.0 103.0 92.0 -10.679611650485436
Inomhus 51.0 59.0 47.0 56.0 40.0 64.0 67.0 64.0 61.0 69.0 13.114754098360656
Bekant med offret 786.0 870.0 1048.0 1025.0 990.0 1192.0 1416.0 1761.0 2031.0 2389.0 17.626784835056622
Utomhus 104.0 120.0 126.0 118.0 112.0 134.0 157.0 172.0 222.0 232.0 4.504504504504505
Inomhus 682.0 750.0 922.0 907.0 878.0 1058.0 1259.0 1589.0 1809.0 2550.0 40.96185737976783
Misshandel mot flicka 0–6 år . . . . . . . 824.0 878.0 1080.0 23.006833712984054
Obekant med offret . . . . . . . 52.0 65.0 66.0 1.5384615384615385
Utomhus . . . . . . . 28.0 40.0 35.0 -12.5
Inomhus . . . . . . . 24.0 25.0 31.0 24.0
Bekant med offret . . . . . . . 772.0 813.0 1014.0 24.723247232472325
Utomhus . . . . . . . 64.0 78.0 93.0 19.230769230769234
Inomhus . . . . . . . 708.0 735.0 921.0 25.30612244897959
Misshandel mot pojke 0–6 år . . . . . . . 1082.0 1317.0 1470.0 11.617312072892938
Obekant med offret . . . . . . . 93.0 99.0 95.0 -4.040404040404041
Utomhus . . . . . . . 53.0 63.0 57.0 -9.523809523809524
Inomhus . . . . . . . 40.0 36.0 38.0 5.555555555555555
Bekant med offret . . . . . . . 989.0 1218.0 1375.0 12.889983579638752
Utomhus . . . . . . . 108.0 144.0 139.0 -3.4722222222222223
Inomhus . . . . . . . 881.0 1074.0 1236.0 15.083798882681565
Misshandel mot barn 7-14 år 5962.0 6244.0 6428.0 7069.0 7190.0 7455.0 8071.0 8554.0 8905.0 9054.0 1.6732172936552498
Obekant med offret 1632.0 1682.0 1710.0 1785.0 1802.0 1883.0 2030.0 1968.0 2011.0 1913.0 -4.873197414221781
Utomhus 1241.0 1297.0 1286.0 1358.0 1385.0 1419.0 1544.0 1458.0 1528.0 1423.0 -6.871727748691099
Inomhus 391.0 385.0 424.0 427.0 417.0 464.0 486.0 510.0 483.0 490.0 1.4492753623188406
Bekant med offret 4330.0 4562.0 4718.0 5284.0 5388.0 5572.0 6041.0 6586.0 6894.0 7141.0 3.582825645488831
Utomhus 1513.0 1721.0 1615.0 1946.0 1946.0 1929.0 2072.0 2181.0 2174.0 1943.0 -10.625574977000921
Inomhus 2817.0 2841.0 3103.0 3338.0 3442.0 3643.0 3969.0 4405.0 4720.0 9054.0 91.8220338983051
Misshandel mot flicka 7–14 år . . . . . . . 2911.0 3121.0 3237.0 3.716757449535405
Obekant med offret . . . . . . . 489.0 521.0 514.0 -1.3435700575815739
Utomhus . . . . . . . 351.0 390.0 360.0 -7.6923076923076925
Inomhus . . . . . . . 138.0 131.0 154.0 17.557251908396946
Bekant med offret . . . . . . . 2422.0 2600.0 2723.0 4.730769230769231
Utomhus . . . . . . . 636.0 704.0 600.0 -14.772727272727273
Inomhus . . . . . . . 1786.0 1896.0 2123.0 11.972573839662447
Misshandel mot pojke 7–14 år . . . . . . . 5643.0 5784.0 5817.0 0.5705394190871369
Obekant med offret . . . . . . . 1479.0 1490.0 1399.0 -6.10738255033557
Utomhus . . . . . . . 1107.0 1138.0 1063.0 -6.590509666080843
Inomhus . . . . . . . 372.0 352.0 336.0 -4.545454545454546
Bekant med offret . . . . . . . 4164.0 4294.0 4418.0 2.887750349324639
Utomhus . . . . . . . 1545.0 1470.0 1343.0 -8.639455782312925
Inomhus . . . . . . . 2619.0 2824.0 3075.0 8.888101983002834
Misshandel mot barn 15–17 år . . . . . . . 6733.0 8010.0 7621.0 -4.856429463171037
Misshandel mot flicka 15–17 år . . . . . . . 2389.0 3021.0 2910.0 -3.6742800397219466
Obekant med offret . . . . . . . 651.0 795.0 695.0 -12.578616352201259
Utomhus . . . . . . . 461.0 543.0 489.0 -9.94475138121547
Inomhus . . . . . . . 190.0 252.0 206.0 -18.253968253968253
Bekant med offret . . . . . . . 1738.0 2226.0 2215.0 -0.4941599281221923
Utomhus . . . . . . . 597.0 679.0 660.0 -2.798232695139912
Inomhus . . . . . . . 1141.0 1547.0 1555.0 0.5171299288946347
Misshandel mot pojke 15–17 år . . . . . . . 4344.0 4989.0 4711.0 -5.572258969733414
Obekant med offret . . . . . . . 2144.0 2487.0 2277.0 -8.443908323281061
Utomhus . . . . . . . 1747.0 1990.0 1802.0 -9.447236180904522
Inomhus . . . . . . . 397.0 497.0 475.0 -4.426559356136821
Bekant med offret . . . . . . . 2200.0 2502.0 2434.0 -2.717825739408473
Utomhus . . . . . . . 1001.0 1101.0 1029.0 -6.539509536784741
Inomhus . . . . . . . 1199.0 1401.0 1405.0 0.28551034975017847
Misshandel mot kvinna 15– år 20481.0 21504.0 22481.0 22753.0 24097.0 25491.0 26857.0 28315.0 29282.0 30222.0 3.2101632402158327
Obekant med offret 4830.0 5200.0 5627.0 5778.0 6571.0 7138.0 7260.0 7505.0 7940.0 7763.0 -2.229219143576826
Utomhus 2768.0 3001.0 3355.0 3385.0 3953.0 4336.0 4328.0 4364.0 4393.0 4367.0 -0.5918506715228773
Inomhus 2062.0 2199.0 2272.0 2393.0 2618.0 2802.0 2932.0 3141.0 3547.0 3396.0 -4.257118691852269
Bekant med offret 15651.0 16304.0 16854.0 16975.0 17526.0 18353.0 19597.0 20810.0 21342.0 22459.0 5.233811264173929
Utomhus 3038.0 3317.0 3464.0 3498.0 3797.0 4195.0 4346.0 4485.0 4612.0 4574.0 -0.823937554206418
Inomhus 12613.0 12987.0 13390.0 13477.0 13729.0 14158.0 15251.0 16325.0 16730.0 17885.0 6.903765690376569
Misshandel mot man 15– år 32095.0 32862.0 35072.0 36120.0 40262.0 42722.0 45786.0 45791.0 45899.0 46028.0 0.2810518747685135
Obekant med offret 21368.0 21763.0 23267.0 23784.0 27054.0 28653.0 30475.0 29925.0 30204.0 29531.0 -2.2281816977883726
Utomhus 14929.0 15271.0 16296.0 16726.0 19238.0 20742.0 22061.0 21360.0 21564.0 20637.0 -4.298831385642738
Inomhus 6439.0 6492.0 6971.0 7058.0 7816.0 7911.0 8414.0 8565.0 8640.0 8894.0 2.939814814814815
Bekant med offret 10727.0 11099.0 11805.0 12336.0 13208.0 14069.0 15311.0 15866.0 15695.0 16497.0 5.109907613889774
Utomhus 4797.0 5038.0 5219.0 5529.0 6007.0 6446.0 6966.0 7160.0 7027.0 6943.0 -1.1953892130354349
Inomhus 5930.0 6061.0 6586.0 6807.0 7201.0 7623.0 8345.0 8706.0 8668.0 9554.0 10.221504383940932
Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre . . . . . . . 25926.0 26261.0 27312.0 4.002132439739538
Obekant med offret . . . . . . . 6854.0 7145.0 7068.0 -1.0776766969909026
Utomhus . . . . . . . 3903.0 3850.0 3878.0 0.7272727272727273
Inomhus . . . . . . . 2951.0 3295.0 3190.0 -3.1866464339908953
Bekant med offret . . . . . . . 19072.0 19116.0 20244.0 5.900816070307595
Utomhus . . . . . . . 3888.0 3933.0 3914.0 -0.4830917874396135
Inomhus . . . . . . . 15184.0 15183.0 16330.0 7.5545017453731145
I nära relation med offret . . . . . . . . 11605.0 12422.0 7.040068935803532
Ej i nära relation med offret . . . . . . . . 3578.0 3908.0 9.2230296254891
Misshandel mot man 18 år eller äldre . . . . . . . 41447.0 40910.0 41317.0 0.9948667807382059
Obekant med offret . . . . . . . 27781.0 27717.0 27254.0 -1.670454955442508
Utomhus . . . . . . . 19613.0 19574.0 18835.0 -3.7754163686522935
Inomhus . . . . . . . 8168.0 8143.0 8419.0 3.389414220803144
Bekant med offret . . . . . . . 13666.0 13193.0 14063.0 6.594406124459941
Utomhus . . . . . . . 6159.0 5926.0 5914.0 -0.20249746878164024
Inomhus . . . . . . . 7507.0 7267.0 8149.0 12.137057933122334
I nära relation med offret . . . . . . . . 2879.0 3170.0 10.107676276484892
Ej i nära relation med offret . . . . . . . . 4388.0 4979.0 13.46855059252507
Vållande till annans död (7, 10 §) 204.0 212.0 186.0 194.0 174.0 184.0 220.0 231.0 215.0 195.0 -9.30232558139535
I samband med trafikolycka 127.0 122.0 99.0 110.0 97.0 96.0 104.0 101.0 97.0 68.0 -29.896907216494846
I samband med arbetsolycka 12.0 25.0 23.0 18.0 22.0 15.0 39.0 37.0 33.0 35.0 6.0606060606060606
Övriga fall 65.0 65.0 64.0 66.0 55.0 73.0 77.0 93.0 85.0 92.0 8.235294117647058
Vållande till kroppsskada eller sjukdom inte
i samband med trafikolycka (8, 10 §) 673.0 848.0 993.0 1176.0 1193.0 1127.0 1526.0 1639.0 1815.0 2384.0 31.34986225895317
I samband med arbetsolycka 201.0 274.0 379.0 495.0 551.0 437.0 796.0 896.0 881.0 1255.0 42.45175936435868
Övriga fall 472.0 574.0 614.0 681.0 642.0 690.0 730.0 743.0 934.0 1129.0 20.8779443254818
Framkallande av fara för annan (9, 10 §) 1153.0 1229.0 1616.0 1416.0 1431.0 1389.0 1770.0 1747.0 1876.0 1472.0 -21.535181236673772
Fara som framkallats för arbetstagare 34.0 53.0 50.0 63.0 61.0 53.0 84.0 73.0 97.0 76.0 -21.649484536082475
Övriga fall 1119.0 1176.0 1566.0 1353.0 1370.0 1336.0 1686.0 1674.0 1779.0 1396.0 -21.52894884766723
4 kap. Brott mot frihet och frid 73650.0 77654.0 79026.0 87010.0 90643.0 94643.0 102644.0 110885.0 116240.0 118037.0 1.5459394356503786
Människohandel för sexuella ändamål (1a §) . . 22.0 29.0 44.0 27.0 15.0 15.0 31.0 32.0 3.225806451612903
Med barn under 18 år . . . . . . . . 9.0 7.0 -22.22222222222222
Med person 18 år eller äldre . . . . . . . . 22.0 25.0 13.636363636363635
Människohandel för annat än sexuella ändamål (1a §) . . . . 0.0 11.0 35.0 8.0 28.0 52.0 85.71428571428571
Med barn under 18 år 7.0 22.0 214.28571428571428
Med person 18 år eller äldre 21.0 30.0 42.857142857142854
Grov fridskränkning (4a §) 113.0 196.0 274.0 386.0 538.0 636.0 830.0 929.0 1289.0 1435.0 11.326609775019394
Mot barn under 18 år . . . . . . . . 881.0 983.0 11.577752553916005
Mot flicka under 18 år . . . . . . . . 456.0 509.0 11.62280701754386
Mot pojke under 18 år . . . . . . . . 425.0 474.0 11.529411764705882
Mot kvinna 18 år eller äldre . . . . . . . . 294.0 325.0 10.54421768707483
Mot man 18 år eller äldre . . . . . . . . 114.0 127.0 11.403508771929824
Grov kvinnofridskränkning (4a §) 1512.0 1571.0 1860.0 2068.0 2152.0 2384.0 2514.0 2733.0 2657.0 2501.0 -5.871283402333459
Hemfridsbrott, olaga intrång (6 §) 6851.0 6995.0 7349.0 6979.0 7367.0 7453.0 7752.0 8574.0 8428.0 8246.0 -2.1594684385382057
Olaga hot (5 §) 38824.0 40345.0 40913.0 43181.0 45211.0 46147.0 48570.0 50511.0 51494.0 51334.0 -0.31071581155086025
Mot person under 18 år 3503.0 3477.0 3634.0 4172.0 4382.0 4765.0 5513.0 6204.0 6554.0 5926.0 -9.581934696368629
Mot flicka under 18 år . . . . . . . . 2805.0 2554.0 -8.948306595365418
Mot pojke under 18 år . . . . . . . . 3749.0 3372.0 -10.056014937316618
Mot kvinna 18 år eller äldre 16510.0 17875.0 17176.0 17935.0 18414.0 18956.0 19524.0 20034.0 20009.0 20558.0 2.7437653056124742
Mot man 18 år eller äldre 17868.0 17994.0 19057.0 19860.0 21045.0 21017.0 21752.0 22314.0 22446.0 22231.0 -0.9578544061302682
Kön och ålder okänt . . . . . . . . . . .
Mot grupp 943.0 999.0 1046.0 1214.0 1370.0 1409.0 1781.0 1959.0 2485.0 2619.0 5.392354124748491
Ofredande (7 §) 23780.0 25903.0 25755.0 31375.0 32171.0 34599.0 39314.0 43547.0 46900.0 47891.0 2.1130063965884864
Mot person under 18 år 2236.0 2231.0 2196.0 2643.0 2800.0 3232.0 3630.0 4459.0 4617.0 4463.0 -3.3354992419319904
Mot flicka under 18 år . . . . . . . . 2800.0 2777.0 -0.8214285714285714
Mot pojke under 18 år . . . . . . . . 1817.0 1686.0 -7.20968629609246
Mot kvinna 18 år eller äldre 12720.0 14319.0 13978.0 15381.0 17004.0 17877.0 20527.0 22282.0 23770.0 24508.0 3.1047538914598234
Mot man 18 år eller äldre 8008.0 8493.0 8598.0 9193.0 10787.0 11754.0 13027.0 14263.0 15264.0 15768.0 3.30188679245283
Kön och ålder okänt . . . . . . . . . . .
Mot grupp 816.0 860.0 983.0 4158.0 1580.0 1736.0 2130.0 2543.0 3249.0 3152.0 -2.9855340104647583
Dataintrång (9c §) 407.0 392.0 731.0 720.0 627.0 849.0 908.0 1282.0 1493.0 2346.0 57.13328868050904
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a §) 2163.0 2252.0 2122.0 2272.0 2533.0 2537.0 2706.0 3286.0 3920.0 4200.0 7.142857142857142
5 kap. Ärekränkningsbrott 5810.0 6356.0 6740.0 7204.0 7744.0 8922.0 9366.0 9752.0 10857.0 11326.0 4.31979368149581
6 kap. Sexualbrott 9162.0 9786.0 10142.0 10419.0 11711.0 12147.0 12563.0 14342.0 15693.0 17167.0 9.392722870069457
Våldtäkt inkl. grov (1, 4 §) 2084.0 2184.0 2565.0 2631.0 3787.0 4208.0 4749.0 5446.0 5937.0 5960.0 0.3874010442984673
Mot barn under 15 år (4 §) 332.0 386.0 466.0 479.0 733.0 1134.0 1214.0 1421.0 1958.0 1826.0 -6.741573033707865
Fullbordad våldtäkt 285.0 345.0 418.0 437.0 671.0 1059.0 1149.0 1357.0 1884.0 1758.0 -6.687898089171974
Utomhus 85.0 84.0 122.0 118.0 138.0 159.0 175.0 196.0 306.0 253.0 -17.320261437908496
Inomhus 200.0 261.0 296.0 319.0 533.0 900.0 974.0 1161.0 1578.0 1505.0 -4.6261089987325725
Försök till våldtäkt 47.0 41.0 48.0 42.0 62.0 75.0 65.0 64.0 74.0 68.0 -8.108108108108109
Utomhus 35.0 19.0 31.0 22.0 39.0 41.0 27.0 25.0 30.0 25.0 -16.666666666666664
Inomhus 12.0 22.0 17.0 20.0 23.0 34.0 38.0 39.0 44.0 43.0 -2.272727272727273
Mot flicka under 15 år . . . . . . . 1278.0 1581.0 1537.0 -2.783048703352309
Fullbordad våldtäkt . . . . . . . 1220.0 1512.0 1473.0 -2.579365079365079
Utomhus . . . . . . . 176.0 278.0 228.0 -17.985611510791365
Inomhus . . . . . . . 1044.0 1234.0 1245.0 0.8914100486223663
Försök till våldtäkt . . . . . . . 58.0 69.0 64.0 -7.246376811594203
Utomhus . . . . . . . 25.0 29.0 23.0 -20.689655172413794
Inomhus . . . . . . . 33.0 40.0 41.0 2.5
Mot pojke under 15 år . . . . . . . 143.0 377.0 289.0 -23.342175066312997
Fullbordad våldtäkt . . . . . . . 137.0 372.0 285.0 -23.387096774193548
Utomhus . . . . . . . 20.0 28.0 25.0 -10.714285714285714
Inomhus . . . . . . . 117.0 344.0 260.0 -24.418604651162788
Försök till våldtäkt . . . . . . . 6.0 5.0 4.0 -20.0
Utomhus . . . . . . . - 1.0 2.0 100.0
Inomhus . . . . . . . 6.0 4.0 2.0 -50.0
Mot person 15 år eller äldre (1 §) 1752.0 1798.0 2099.0 2152.0 3054.0 3074.0 3535.0 4025.0 3979.0 4134.0 3.89545111837145
Fullbordad våldtäkt 1495.0 1508.0 1817.0 1824.0 2662.0 2644.0 3120.0 3544.0 3569.0 3721.0 4.258896049313534
Utomhus 317.0 320.0 401.0 437.0 602.0 540.0 662.0 685.0 660.0 622.0 -5.757575757575758
Inomhus 1178.0 1188.0 1416.0 1387.0 2060.0 2104.0 2458.0 2859.0 2909.0 3099.0 6.531454107940873
Försök till våldtäkt 257.0 290.0 282.0 328.0 392.0 430.0 415.0 481.0 410.0 413.0 0.7317073170731708
Utomhus 138.0 158.0 138.0 192.0 214.0 247.0 232.0 256.0 199.0 200.0 0.5025125628140703
Inomhus 119.0 132.0 144.0 136.0 178.0 183.0 183.0 225.0 211.0 213.0 0.9478672985781991
Mot barn 15–17 år (4 §) . . . . . . . 995.0 943.0 795.0 -15.69459172852598
Mot flicka 15–17 år . . . . . . . 978.0 920.0 770.0 -16.304347826086957
Fullbordad våldtäkt . . . . . . . 895.0 856.0 710.0 -17.056074766355138
Utomhus . . . . . . . 196.0 197.0 135.0 -31.472081218274113
Inomhus . . . . . . . 699.0 659.0 575.0 -12.746585735963581
Försök till våldtäkt . . . . . . . 83.0 64.0 60.0 -6.25
Utomhus . . . . . . . 51.0 29.0 33.0 13.793103448275861
Inomhus . . . . . . . 32.0 35.0 27.0 -22.857142857142858
Mot pojke 15–17 år . . . . . . . 17.0 23.0 25.0 8.695652173913043
Fullbordad våldtäkt . . . . . . . 14.0 22.0 21.0 -4.545454545454546
Utomhus . . . . . . . 2.0 2.0 3.0 50.0
Inomhus . . . . . . . 12.0 20.0 18.0 -10.0
Försök till våldtäkt . . . . . . . 3.0 1.0 4.0 300.0
Utomhus . . . . . . . 0.0 0.0 2.0 0.0
Inomhus . . . . . . . 3.0 1.0 2.0 100.0
Mot kvinna 18 år eller äldre (1 §) . . . . . . . 2946.0 2935.0 3245.0 10.562180579216355
Fullbordad våldtäkt . . . . . . . 2554.0 2596.0 2900.0 11.710323574730355
Utomhus . . . . . . . 464.0 440.0 463.0 5.227272727272727
Inomhus . . . . . . . 2090.0 2156.0 2437.0 13.033395176252318
Försök till våldtäkt . . . . . . . 392.0 339.0 345.0 1.7699115044247788
Utomhus . . . . . . . 205.0 168.0 162.0 -3.571428571428571
Inomhus . . . . . . . 187.0 171.0 183.0 7.017543859649122
Mot man 18 år eller äldre (1 §) . . . . . . . 84.0 101.0 94.0 -6.9306930693069315
Fullbordad våldtäkt . . . . . . . 81.0 95.0 90.0 -5.263157894736842
Utomhus . . . . . . . 23.0 21.0 21.0 0.0
Inomhus . . . . . . . 58.0 74.0 69.0 -6.756756756756757
Försök till våldtäkt . . . . . . . 3.0 6.0 4.0 -33.33333333333333
Utomhus . . . . . . . 0.0 2.0 3.0 50.0
Inomhus . . . . . . . 3.0 4.0 1.0 -75.0
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2, 3, 5, 6, 7 §) 1583.0 1806.0 1956.0 2009.0 1646.0 1295.0 1204.0 1315.0 1343.0 1273.0 -5.212211466865227
Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år (5 §) 1191.0 1359.0 1480.0 1409.0 1201.0 1041.0 890.0 960.0 427.0 385.0 -9.836065573770492
Av flicka under 15 år . . . . . . . . 346.0 319.0 -7.803468208092486
Av pojke under 15 år . . . . . . . . 81.0 66.0 -18.51851851851852
Nära relation till offret 488.0 542.0 575.0 608.0 499.0 559.0 492.0 531.0 . . .
Övriga fall 703.0 817.0 905.0 801.0 702.0 482.0 398.0 344.0 . . .
Sexuellt utnyttjande av person 15 år eller äldre 392.0 447.0 476.0 600.0 445.0 254.0 314.0 355.0 451.0 416.0 -7.760532150776053
Sexuellt utnyttjande av barn 15–17 år (5 §) . . . . . . . 85.0 45.0 32.0 -28.888888888888886
Av flicka 15–17 år . . . . . . . . 36.0 30.0 -16.666666666666664
Av pojke 15–17 år . . . . . . . . 9.0 2.0 -77.77777777777779
Nära relation till offret . . . . . . . 38.0 . . .
Övriga fall . . . . . . . 41.0 . . .
Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år (6 §) . . . . . . . . 429.0 444.0 3.4965034965034967
Mot flicka under 15 år . . . . . . . . 338.0 366.0 8.284023668639055
Mot pojke under 15 år . . . . . . . . 91.0 78.0 -14.285714285714285
Sexuellt övergrepp mot barn 15–17 år (6 §) . . . . . . . . 35.0 28.0 -20.0
Mot flicka 15–17 år . . . . . . . . 29.0 23.0 -20.689655172413794
Mot pojke 15–17 år . . . . . . . . 6.0 5.0 -16.666666666666664
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.
mot person 18 år eller äldre (2, 3, 7 §) . . . . . . . 270.0 406.0 384.0 -5.41871921182266
Kontakt med barn i sexuellt syfte, sk. "grooming" (10 a §) . . . . . . . . . 187.0 .
Utnyttjande av barn för sexuell posering,
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (8 §) . . . . . 22.0 70.0 70.0 127.0 213.0 67.71653543307087
Förförelse av ungdom 30.0 55.0 22.0 38.0 15.0 . . . . . .
Köp av sexuell handling av barn (9 §) . . . . 45.0 46.0 67.0 46.0 150.0 233.0 55.333333333333336
Sexuellt ofredande (10 §) 5422.0 5695.0 5530.0 5643.0 6124.0 6355.0 6219.0 7227.0 7591.0 7904.0 4.1233039125279936
Exhibitionism 1418.0 1491.0 1491.0 1330.0 1322.0 1241.0 1058.0 1162.0 1050.0 1012.0 -3.619047619047619
Annat sexuellt ofredande 4004.0 4204.0 4039.0 4313.0 4802.0 5114.0 5161.0 6065.0 6541.0 6892.0 5.366151964531418
Mot person under 15 år 1390.0 1402.0 1339.0 1378.0 1412.0 1428.0 1530.0 1517.0 1561.0 1885.0 20.755925688661115
Mot barn 15–17 år . . . . . . . 772.0 900.0 877.0 -2.555555555555556
Övriga fall 2614.0 2802.0 2700.0 2935.0 3390.0 3686.0 3631.0 3776.0 4080.0 4130.0 1.2254901960784315
Köp av sexuell tjänst (11 §) 86.0 110.0 300.0 156.0 460.0 163.0 189.0 187.0 352.0 1277.0 262.78409090909093
Koppleri, grovt koppleri (12 §) 43.0 46.0 69.0 98.0 94.0 58.0 65.0 51.0 94.0 120.0 27.659574468085108
7 kap. Brott mot familj 953.0 946.0 1056.0 1102.0 1201.0 1159.0 1255.0 1402.0 1452.0 1740.0 19.834710743801654
Egenmäktighet med barn (4 §) 942.0 936.0 1042.0 1085.0 1192.0 1140.0 1239.0 1385.0 1429.0 1718.0 20.22393282015395
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a §) 11.0 10.0 14.0 17.0 9.0 19.0 16.0 17.0 23.0 22.0 -4.3478260869565215
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 852892.0 880271.0 895405.0 865900.0 845234.0 797460.0 845341.0 869778.0 885243.0 832811.0 -5.922893488002729
8 kap. Stöld, rån m.m. 666761.0 686674.0 668798.0 651749.0 630159.0 582715.0 576492.0 559541.0 553582.0 528387.0 -4.551267924173835
Tillgrepp av motordrivet fortskaffnings-
medel (7 §) 73309.0 75593.0 67199.0 60980.0 56719.0 51639.0 49249.0 44717.0 40359.0 35009.0 -13.256027156272454
Bil 60044.0 61350.0 53160.0 47116.0 42130.0 36506.0 32011.0 27929.0 23741.0 21320.0 -10.197548544711681
Försök till biltillgrepp 15925.0 16174.0 13779.0 11989.0 10542.0 9935.0 9029.0 7991.0 6811.0 6140.0 -9.851710468360006
Fullbordat biltillgrepp 44119.0 45176.0 39381.0 35127.0 31588.0 26571.0 22982.0 19938.0 16930.0 15180.0 -10.336680448907265
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller 0.0 0.0
lastbärare (container eller motsvarande)
avsedd för yrkesmässig godsbefordran . . . . . 245.0 572.0 537.0 519.0 452.0 -12.909441233140656
Övriga bilar . . . . . 26326.0 22410.0 19401.0 16411.0 14728.0 -10.255316555968557
Motorcykel 2644.0 2939.0 2883.0 2931.0 2988.0 3105.0 3544.0 3499.0 3346.0 2635.0 -21.249252839210996
Moped 7538.0 7985.0 7944.0 7934.0 8656.0 8831.0 10220.0 9866.0 9487.0 7493.0 -21.018235480130706
Båt 1966.0 2091.0 1951.0 1718.0 1564.0 1412.0 1218.0 1183.0 1302.0 1250.0 -3.9938556067588324
Annat 1117.0 1228.0 1261.0 1281.0 1381.0 1785.0 2256.0 2240.0 2483.0 2311.0 -6.927104309303263
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaff-
medel (1, 2, 4 §) 78679.0 81109.0 75959.0 72513.0 71943.0 68121.0 68972.0 67727.0 68208.0 61810.0 -9.380131362889983
Cykel 76714.0 79303.0 74203.0 70875.0 70430.0 66668.0 67602.0 66335.0 66804.0 60504.0 -9.430573019579667
Båt 1639.0 1523.0 1518.0 1373.0 1263.0 1230.0 1153.0 1173.0 1195.0 1048.0 -12.301255230125523
Annat 326.0 283.0 238.0 265.0 250.0 223.0 217.0 219.0 209.0 258.0 23.444976076555022
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4 §) 117948.0 120735.0 122700.0 119287.0 113217.0 99355.0 96654.0 94011.0 95516.0 92471.0 -3.1879475689936765
I skola, kyrka, idrottsanläggning och 0.0 0.0
lokal för kultur 11942.0 11922.0 12240.0 12432.0 11881.0 10743.0 9331.0 8474.0 7574.0 7296.0 -3.6704515447583836
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 7868.0 8062.0 8325.0 8552.0 8207.0 7470.0 6310.0 5545.0 4913.0 4397.0 -10.50274781192754
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 4074.0 3860.0 3915.0 3880.0 3674.0 3273.0 3021.0 2929.0 2661.0 2899.0 8.944006012777152
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, 0.0 0.0
nöjes-, samlings- och ungdomslokal m.m. 6355.0 6226.0 5880.0 5613.0 5523.0 4991.0 5026.0 5263.0 5696.0 5087.0 -10.691713483146067
I butik, apotek, kiosk m.m. 10233.0 9729.0 9941.0 9573.0 9020.0 7689.0 8222.0 7735.0 8382.0 6656.0 -20.591744213791458
I butik, varuhus o.d. 7977.0 7873.0 7768.0 7472.0 7035.0 5965.0 6611.0 6115.0 6425.0 5109.0 -20.48249027237354
I kiosk, automat och skyltskåp 2043.0 1671.0 2007.0 1872.0 1855.0 1600.0 1478.0 1467.0 1769.0 1394.0 -21.1984171848502
I apotek och läkemedelsförråd 213.0 185.0 166.0 229.0 130.0 124.0 133.0 153.0 188.0 153.0 -18.617021276595743
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0
garage, hamnområde, kontor m.m. 28017.0 28520.0 29633.0 29128.0 27417.0 23698.0 21482.0 19677.0 19296.0 18143.0 -5.975331674958541
I kontor 9136.0 10113.0 10733.0 11129.0 10460.0 8422.0 6974.0 5367.0 4999.0 4300.0 -13.982796559311863
Övrigt 18881.0 18407.0 18900.0 17999.0 16957.0 15276.0 14508.0 14310.0 14297.0 13843.0 -3.175491361824159
I bostad, fritidshus m.m. 45931.0 48103.0 48607.0 46513.0 43073.0 37125.0 37505.0 37870.0 39700.0 40562.0 2.1712846347607053
I bostad (lägenhet, villa) 15169.0 16562.0 17344.0 17573.0 16654.0 15005.0 16936.0 18176.0 20463.0 19774.0 -3.367052729316327
Villa, radhus o.d. 9861.0 11017.0 11557.0 11690.0 10145.0 8364.0 9717.0 10790.0 12765.0 11634.0 -8.860164512338425
Fullbordat inbrott 8819.0 9680.0 10118.0 10108.0 8363.0 6884.0 8019.0 8980.0 10539.0 9674.0 -8.207609830154663
Försök till inbrott 1042.0 1337.0 1439.0 1582.0 1782.0 1480.0 1698.0 1810.0 2226.0 1960.0 -11.949685534591195
Lägenhet 5308.0 5545.0 5787.0 5883.0 6509.0 6641.0 7219.0 7386.0 7698.0 8140.0 5.741751104182905
Fullbordat inbrott 4686.0 4803.0 5084.0 5045.0 5361.0 5496.0 5982.0 6052.0 6201.0 6412.0 3.402676987582648
Försök till inbrott 622.0 742.0 703.0 838.0 1148.0 1145.0 1237.0 1334.0 1497.0 1728.0 15.430861723446892
I källare och på vind 19324.0 19458.0 18422.0 17733.0 16854.0 14657.0 13449.0 12671.0 12232.0 14738.0 20.48724656638326
I fritidshus 11438.0 12083.0 12841.0 11207.0 9565.0 7463.0 7120.0 7023.0 7005.0 6050.0 -13.63311920057102
Övrigt 15470.0 16235.0 16399.0 16028.0 16303.0 15109.0 15088.0 14992.0 14868.0 14727.0 -0.9483454398708636
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen,
ammunition och sprängämnen (1, 2, 4 §) 455.0 516.0 460.0 466.0 387.0 363.0 326.0 267.0 308.0 251.0 -18.506493506493506
Från militärt förråd/inom militärförläggning 25.0 22.0 33.0 38.0 28.0 20.0 14.0 15.0 17.0 19.0 11.76470588235294
Från skytteorganisation, vapenhandlare 0.0 0.0
och sprängämnesförråd 45.0 46.0 39.0 37.0 26.0 25.0 23.0 27.0 18.0 23.0 27.77777777777778
I bostad (lägenhet, villa) och fritidshus 262.0 306.0 272.0 273.0 231.0 236.0 212.0 159.0 198.0 136.0 -31.313131313131315
Övrig stöld av skjutvapen o.d. 123.0 142.0 116.0 118.0 102.0 82.0 77.0 66.0 75.0 73.0 -2.666666666666667
Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) 383232.0 395190.0 389088.0 384749.0 372882.0 347306.0 339802.0 324002.0 317311.0 306155.0 -3.5157936535449448
Från fordon m.m. 151760.0 158283.0 151514.0 144250.0 136854.0 115216.0 103841.0 87768.0 82061.0 76844.0 -6.357465787645776
Ur och från motordrivet fordon 143106.0 149267.0 143234.0 136264.0 128901.0 107152.0 95176.0 79932.0 73558.0 68769.0 -6.510508714211914
Från cykel 1082.0 1231.0 1084.0 1066.0 1075.0 961.0 1060.0 1014.0 871.0 816.0 -6.3145809414466125
Från båt (annat än båtmotor) 3282.0 4085.0 4071.0 4171.0 4230.0 3820.0 3630.0 3192.0 4382.0 2204.0 .
Av båtmotor . . . . . . . . . 2200.0 .
Under yrkesmässig transport 4290.0 3700.0 3125.0 2749.0 2648.0 3283.0 3975.0 3630.0 3250.0 2855.0 -12.153846153846153
Ur och från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn,
fartyg eller lastbärare (container eller motsvarande)
avsedd för yrkesmässig godsbefordran2 . . . . . 638.0 1787.0 1797.0 1790.0 2069.0 15.58659217877095
Under övrig yrkesmässig transport . . . . . 2645.0 2188.0 1833.0 1460.0 786.0 -46.16438356164384
I skola, kyrka, idrottsanläggning och 0.0 0.0
lokal för kultur 24802.0 25336.0 23545.0 23540.0 23424.0 24155.0 23551.0 23129.0 22784.0 21267.0 -6.658181179775282
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 13940.0 13593.0 12458.0 12319.0 12397.0 12600.0 12505.0 12274.0 12035.0 10967.0 -8.874117158288326
I idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. 10862.0 11743.0 11087.0 11221.0 11027.0 11555.0 11046.0 10855.0 10749.0 10300.0 -4.177132756535492
I hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, 0.0 0.0 0.0
nöjes-, samlings- och ungdomslokal m.m. 22465.0 22401.0 21003.0 21084.0 21061.0 20909.0 21526.0 19771.0 18707.0 17595.0 -5.944298925535896
I butik, varuhus o.d. 51806.0 53753.0 59275.0 61743.0 58344.0 56211.0 58574.0 63734.0 69037.0 64211.0 -6.990454394020598
I industri, verkstad, byggplats, lager, 0.0 0.0 0.0
hamnområde, kontor, m.m. 11344.0 10709.0 9786.0 8827.0 8371.0 8094.0 8063.0 7777.0 7044.0 6448.0 -8.461101646791596
I kontor 6343.0 5714.0 4924.0 4284.0 4101.0 3574.0 3374.0 3294.0 3200.0 2933.0 -8.34375
Övrigt 5001.0 4995.0 4862.0 4543.0 4270.0 4520.0 4689.0 4483.0 3844.0 3515.0 -8.558792924037462
I bostad m.m. 17185.0 17471.0 17431.0 17254.0 17854.0 17111.0 18027.0 18377.0 19637.0 18089.0 -7.8830778632173955
I bostad (lägenhet, villa) 15095.0 15485.0 15627.0 15547.0 16208.0 15723.0 16784.0 17202.0 18454.0 16832.0 -8.789422347458546
I källare och på vind 2090.0 1986.0 1804.0 1707.0 1646.0 1388.0 1243.0 1175.0 1183.0 1257.0 6.255283178360102
Väskryckning (inte rån) 2112.0 2229.0 2250.0 2260.0 2325.0 1957.0 2053.0 2065.0 1954.0 1775.0 -9.160696008188332
Fickstöld 38670.0 40807.0 42151.0 43937.0 40788.0 39874.0 41952.0 38648.0 40256.0 40197.0 -0.14656200317965024
Övrigt 63088.0 64201.0 62133.0 61854.0 63861.0 63779.0 62215.0 62733.0 55831.0 59729.0 6.981784313374289
Rån inkl. grovt (5, 6 §) 8538.0 8974.0 8575.0 8590.0 9398.0 8584.0 8673.0 8909.0 9570.0 9219.0 -3.6677115987460818
Bankrån 63.0 90.0 58.0 45.0 77.0 61.0 63.0 155.0 77.0 41.0 -46.75324675324675
Med användning av skjutvapen 43.0 54.0 33.0 23.0 49.0 46.0 38.0 114.0 64.0 18.0 -71.875
Utan användning av skjutvapen 20.0 36.0 25.0 22.0 28.0 15.0 25.0 41.0 13.0 23.0 76.92307692307693
Postrån 61.0 55.0 34.0 25.0 31.0 19.0 5.0 . . . .
Med användning av skjutvapen 47.0 41.0 25.0 13.0 18.0 13.0 5.0 . . . .
Utan användning av skjutvapen 14.0 14.0 9.0 12.0 13.0 6.0 . . . . .
Butiksrån 739.0 796.0 904.0 839.0 941.0 739.0 810.0 1007.0 1154.0 902.0 -21.837088388214905
Med användning av skjutvapen 310.0 355.0 366.0 349.0 320.0 286.0 296.0 381.0 490.0 345.0 -29.591836734693878
Utan användning av skjutvapen 429.0 441.0 538.0 490.0 621.0 453.0 514.0 626.0 664.0 557.0 -16.114457831325304
Rån mot värdebefordran 12.0 15.0 21.0 17.0 9.0 14.0 13.0 16.0 15.0 10.0 -33.33333333333333
Med användning av skjutvapen 11.0 9.0 14.0 8.0 7.0 10.0 9.0 10.0 7.0 9.0 28.57142857142857
Utan användning av skjutvapen 1.0 6.0 7.0 9.0 2.0 4.0 4.0 6.0 8.0 1.0 -87.5
Rån mot värdetransport 60.0 51.0 58.0 47.0 52.0 49.0 41.0 58.0 58.0 59.0 1.7241379310344827
Med användning av skjutvapen 44.0 41.0 49.0 33.0 40.0 38.0 31.0 43.0 46.0 34.0 -26.08695652173913
Utan användning av skjutvapen 16.0 10.0 9.0 14.0 12.0 11.0 10.0 15.0 12.0 25.0 108.33333333333333
Taxirån 94.0 126.0 117.0 86.0 91.0 56.0 77.0 86.0 68.0 77.0 13.23529411764706
Med användning av skjutvapen 11.0 35.0 26.0 14.0 13.0 7.0 13.0 25.0 12.0 13.0 8.333333333333332
Utan användning av skjutvapen 83.0 91.0 91.0 72.0 78.0 49.0 64.0 61.0 56.0 64.0 14.285714285714285
Rån mot funktionshindrad 89.0 99.0 85.0 95.0 129.0 89.0 70.0 92.0 77.0 89.0 15.584415584415584
Med användning av skjutvapen 3.0 6.0 8.0 7.0 7.0 1.0 3.0 6.0 4.0 1.0 -75.0
Utan användning av skjutvapen 86.0 93.0 77.0 88.0 122.0 88.0 67.0 86.0 73.0 88.0 20.54794520547945
Rån mot privatperson 6004.0 6311.0 6007.0 6134.0 6702.0 6303.0 6253.0 6120.0 6657.0 6601.0 -0.8412197686645636
Utomhus 5194.0 5523.0 5227.0 5364.0 5935.0 5608.0 5481.0 5274.0 5809.0 5663.0 -2.5133413668445517
Med användning av skjutvapen 275.0 317.0 282.0 304.0 301.0 225.0 268.0 267.0 358.0 339.0 -5.307262569832402
Utan användning av skjutvapen 4919.0 5206.0 4945.0 5060.0 5634.0 5383.0 5213.0 5007.0 5451.0 5324.0 -2.329847734360668
Inomhus 810.0 788.0 780.0 770.0 767.0 695.0 772.0 846.0 848.0 938.0 10.61320754716981
Med användning av skjutvapen 105.0 96.0 90.0 69.0 71.0 72.0 78.0 101.0 97.0 109.0 12.371134020618557
Utan användning av skjutvapen 705.0 692.0 690.0 701.0 696.0 623.0 694.0 745.0 751.0 6601.0 778.9613848202397
Rån mot privatperson under 18 år . . . . . . . 1541.0 1762.0 1602.0 -9.080590238365494
Utomhus . . . . . . . 1385.0 1589.0 1415.0 -10.950283196979232
Med användning av skjutvapen . . . . . . . 47.0 79.0 69.0 -12.658227848101266
Utan användning av skjutvapen . . . . . . . 1338.0 1510.0 1346.0 -10.860927152317881
Inomhus . . . . . . . 156.0 173.0 187.0 8.092485549132949
Med användning av skjutvapen . . . . . . . 6.0 9.0 12.0 33.33333333333333
Utan användning av skjutvapen . . . . . . . 150.0 164.0 175.0 6.707317073170732
Rån mot privatperson 18 år eller äldre . . . . . . . 4579.0 4895.0 4999.0 2.1246169560776305
Utomhus . . . . . . . 3889.0 4220.0 4248.0 0.6635071090047393
Med användning av skjutvapen . . . . . . . 220.0 279.0 270.0 -3.225806451612903
Utan användning av skjutvapen . . . . . . . 3669.0 3941.0 3978.0 0.9388480081197667
Inomhus . . . . . . . 690.0 675.0 751.0 11.25925925925926
Med användning av skjutvapen . . . . . . . 95.0 88.0 97.0 10.227272727272728
Utan användning av skjutvapen . . . . . . . 595.0 587.0 654.0 11.41396933560477
Övriga rån 1416.0 1431.0 1291.0 1302.0 1366.0 1254.0 1341.0 1375.0 1464.0 1440.0 -1.639344262295082
Med användning av skjutvapen 212.0 238.0 210.0 198.0 189.0 195.0 173.0 195.0 219.0 200.0 -8.67579908675799
Utan användning av skjutvapen 1204.0 1193.0 1081.0 1104.0 1177.0 1059.0 1168.0 1180.0 1245.0 1240.0 -0.4016064257028112
Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) 4600.0 4557.0 4817.0 5164.0 5613.0 7347.0 12816.0 19908.0 22310.0 23472.0 5.208426714477812
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 42232.0 43431.0 65886.0 57680.0 57742.0 57460.0 77671.0 98356.0 108494.0 114724.0 5.742253027817207
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt
beteende (1-3 §) 35321.0 36714.0 59339.0 51297.0 51602.0 51394.0 70953.0 91072.0 98876.0 104600.0 5.7890691371010154
Checkbedrägeri 653.0 420.0 334.0 358.0 339.0 243.0 . . . . .
Automatmissbruk 3645.0 3486.0 3461.0 3687.0 3376.0 3634.0 4238.0 4832.0 4588.0 4995.0 8.870967741935484
Datorbedrägeri . . . . . . 11956.0 18173.0 17092.0 25668.0 50.17552071144395
Med kontokort (inte automatmissbruk) 5648.0 5844.0 6177.0 10341.0 8837.0 7903.0 8729.0 12756.0 12833.0 9401.0 -26.743551780565728
Med hjälp av Internet . . . . . 1502.0 5860.0 10260.0 13800.0 14350.0 3.985507246376811
Investeringsbedrägeri . . . . . . . . 91.0 159.0 74.72527472527473
Överskridet eget konto 337.0 86.0 80.0 96.0 92.0 253.0 276.0 14.0 58.0 206.0 255.17241379310346
Mot försäkringskassa4 867.0 647.0 794.0 1879.0 2859.0 2765.0 8552.0 . . . .
Mot försäkringsbolag 304.0 441.0 352.0 313.0 333.0 326.0 288.0 324.0 308.0 296.0 -3.896103896103896
Avs. husrum, förtäring, transport m.m. 3265.0 2941.0 3371.0 3812.0 2784.0 2657.0 2821.0 2859.0 3680.0 4453.0 21.005434782608695
Bedrägeri med hjälp av s.k. bluffaktura . . . . 3390.0 3220.0 2963.0 9976.0 13667.0 13121.0 -3.9950245115972782
Övrigt bedrägeri 20602.0 22849.0 44770.0 30811.0 29592.0 28891.0 25270.0 31878.0 32759.0 31951.0 -2.4664977563417687
Utpressning, ocker (4, 5 §) 886.0 852.0 740.0 945.0 1177.0 1240.0 1370.0 1747.0 2341.0 2502.0 6.877402819307989
Häleri, häleriförseelse (6, 6a, 7 §) 5071.0 5043.0 4701.0 4245.0 3744.0 3683.0 3754.0 3808.0 4846.0 5118.0 5.6128765992571195
Penninghäleri, penninghäleriförseelse (6a, 7a §) . . . . . . . 173.0 319.0 364.0 14.106583072100312
Vanemässigt eller stor omfattning (6 §) 604.0 602.0 522.0 410.0 409.0 515.0 475.0 499.0 1373.0 1475.0 7.428987618353969
Övrigt 4467.0 4441.0 4179.0 3835.0 3335.0 3168.0 3279.0 3136.0 3154.0 3279.0 3.963221306277743
Övriga brott mot 9 kap. (3a, 8-10 §) 954.0 822.0 1106.0 1193.0 1219.0 1143.0 1594.0 1729.0 2431.0 2504.0 3.0028794734677087
10 kap. Förskingring och annan trolöshet 6821.0 7147.0 6612.0 6389.0 6546.0 6632.0 7025.0 7541.0 9343.0 12173.0 30.29005672696136
Förskingring, grov förskingring, undandräkt (1-3 §) 1882.0 2072.0 1661.0 1581.0 1614.0 1447.0 1408.0 1503.0 1763.0 1908.0 8.224617129892229
Olovligt förfogande (4 §) 2193.0 2239.0 2235.0 2289.0 2262.0 2547.0 2886.0 3238.0 4674.0 7384.0 57.980316645271714
Trolöshet mot huvudman (5 §) 231.0 250.0 264.0 280.0 317.0 342.0 306.0 298.0 425.0 573.0 34.8235294117647
Olovligt brukande (7 §) 2177.0 2249.0 2122.0 1933.0 2053.0 1945.0 2111.0 2127.0 2092.0 1988.0 -4.97131931166348
Fyndförseelse (8 §) 324.0 312.0 318.0 294.0 275.0 305.0 295.0 352.0 356.0 296.0 -16.853932584269664
Behörighetsmissbruk (6 §) 14.0 25.0 12.0 12.0 25.0 46.0 19.0 23.0 33.0 24.0 -27.27272727272727
11 kap. Brott mot borgenärer m.m.3 2254.0 2648.0 2876.0 2819.0 3213.0 2945.0 5065.0 9252.0 11374.0 12399.0 9.011781255494988
Oredlighet mot borgenärer (1, 2 §) 156.0 260.0 258.0 184.0 174.0 175.0 291.0 243.0 248.0 319.0 28.62903225806452
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (2 §) 4.0 7.0 12.0 20.0 19.0 -5.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 23.0 32.0 27.0 14.0 12.0 7.0 18.0 20.0 22.0 26.0 18.181818181818183
Mannamån mot borgenärer (4 §) 24.0 46.0 44.0 34.0 28.0 22.0 35.0 35.0 40.0 31.0 -22.5
Bokföringsbrott (5 §) 2020.0 2306.0 2543.0 2587.0 2998.0 2737.0 4713.0 8942.0 11044.0 12004.0 8.6925027164071
Okänt 31.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 . . .
12 kap. Skadegörelsebrott 134824.0 140371.0 151233.0 147263.0 147574.0 147708.0 179088.0 195088.0 202450.0 165128.0 -18.43516917757471
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan (1-3 §) 134790.0 140341.0 151204.0 147222.0 147551.0 147669.0 179030.0 195030.0 202363.0 165055.0 -18.43617657378078
På motorfordon (inte genom brand) 41878.0 42494.0 43041.0 42783.0 40954.0 41348.0 46212.0 45486.0 45032.0 38360.0 -14.816130751465625
Genom brand (även på motorfordon) 4285.0 4359.0 4312.0 4968.0 5308.0 5673.0 6153.0 6607.0 7310.0 5891.0 -19.411764705882355
Klotter mot kollektivtrafik . . . . 9550.0 7857.0 18316.0 24793.0 32032.0 25184.0 -21.37862137862138
Klotter/övrigt klotter 37441.0 42904.0 46608.0 40003.0 30192.0 29466.0 33945.0 42498.0 45423.0 36802.0 -18.97937168394866
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter fr.o.m. 1996) 14580.0 14724.0 18608.0 20354.0 20758.0 21878.0 28163.0 29820.0 30412.0 22306.0 -26.653952387215575
Annan skadegörelse (ej klotter fr.o.m. 1996) 36606.0 35860.0 38635.0 39114.0 40789.0 41447.0 46241.0 45826.0 42154.0 36512.0 -13.384257721687149
Tagande av olovlig väg (4 §) 34.0 30.0 29.0 41.0 23.0 39.0 58.0 58.0 87.0 73.0 -16.091954022988507
13-15 kap. Brott mot allmänheten 17907.0 17262.0 18013.0 19159.0 19030.0 17744.0 18769.0 19822.0 19254.0 19433.0 0.929676950244105
13 kap. Allmänfarliga brott 5953.0 5643.0 6380.0 6139.0 6137.0 6111.0 6452.0 6510.0 6455.0 5561.0 -13.849728892331525
Mordbrand, grov mordbrand (1, 2 §) 2014.0 1914.0 2126.0 2172.0 2151.0 2205.0 2299.0 2466.0 2527.0 2008.0 -20.538187574198655
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 3017.0 3249.0 3757.0 3436.0 3488.0 3419.0 3596.0 3508.0 3321.0 3120.0 -6.052393857271906
Vållande av brand 2543.0 2751.0 3224.0 2940.0 2927.0 2865.0 2996.0 2946.0 2840.0 2668.0 -6.056338028169014
Annan allmänfarlig vårdslöshet 474.0 498.0 533.0 496.0 561.0 554.0 600.0 562.0 481.0 452.0 -6.029106029106029
Spridande av gift eller smitta förgöring, vårdslöshet 0.0 0.0
med gift eller smittämne (7-9 §) 186.0 13.0 31.0 15.0 15.0 17.0 19.0 18.0 61.0 15.0 -75.40983606557377
Övriga brott mot 13 kap. (3-5 b, 10 §) 736.0 467.0 466.0 516.0 483.0 470.0 538.0 518.0 546.0 418.0 -23.44322344322344
14 kap. Förfalskningsbrott 8583.0 8178.0 8107.0 9055.0 8885.0 7545.0 8084.0 8344.0 8404.0 9134.0 8.6863398381723
Urkundsförfalskning m.m. (1-4, 9 §) 4951.0 4907.0 4648.0 5195.0 5280.0 4837.0 5617.0 5656.0 5586.0 5597.0 0.19692087361260296
Check 135.0 79.0 66.0 66.0 73.0 50.0 60.0 47.0 68.0 83.0 22.058823529411764
Legitimationshandling 952.0 901.0 879.0 967.0 1062.0 1086.0 1449.0 1676.0 1564.0 1661.0 6.202046035805626
Handling som använts för illegal 0.0
invandring: svenskt eller utländskt 0.0
pass, resedokument, främlingspass, 0.0
stickers för visering och uppehålls- 0.0
tillstånd 25.0 57.0 87.0 78.0 75.0 108.0 224.0 187.0 249.0 193.0 -22.48995983935743
Övrig legitimationshandling 927.0 844.0 792.0 889.0 987.0 978.0 1225.0 1489.0 1315.0 1468.0 11.634980988593156
Övrig urkundsförfalskning 3864.0 3927.0 3703.0 4162.0 4145.0 3701.0 4108.0 3933.0 3954.0 3853.0 -2.554375316135559
Signaturförfalskning (5, 9 §) 30.0 29.0 42.0 62.0 38.0 40.0 37.0 46.0 27.0 54.0 100.0
Penningförfalskning m.m. (6, 6a, 9, 10 §) 2334.0 1952.0 2100.0 2414.0 1982.0 1259.0 1229.0 1320.0 1291.0 2020.0 56.467854376452365
Övriga brott mot 14 kap. (7-9 §) 1268.0 1290.0 1317.0 1384.0 1585.0 1409.0 1201.0 1322.0 1500.0 1463.0 -2.466666666666667
15 kap. Mened, falskt åtal m.m. 3371.0 3441.0 3526.0 3965.0 4008.0 4088.0 4233.0 4968.0 4395.0 4738.0 7.8043230944254836
Mened, osann partsutsaga m.m. (1-3 §) 272.0 293.0 305.0 323.0 284.0 338.0 292.0 341.0 306.0 322.0 5.228758169934641
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (7 §) . . . . . . . . 1775.0 1953.0 10.028169014084506
Missbruk av urkund avseende pass och övriga
resedokument samt utfärdat pass på falska
grunder (11, 12 §) 207.0 277.0 335.0 385.0 346.0 355.0 381.0 771.0 1323.0 1262.0 -4.610733182161754
Övriga brott mot 15 kap. (4-11, 13 §) 2892.0 2871.0 2886.0 3257.0 3378.0 3395.0 3560.0 3856.0 991.0 1201.0 21.19071644803229
16-20 kap. Brott mot staten 23231.0 21727.0 23803.0 29687.0 27169.0 27047.0 28944.0 30435.0 31789.0 32780.0 3.1174305577400987
16 kap. Brott mot allmän ordning 3799.0 3208.0 3087.0 6521.0 3636.0 3584.0 3737.0 3998.0 3837.0 4027.0 4.951785248892364
Falskt larm (15 § 1, 2 st) 597.0 557.0 540.0 503.0 526.0 553.0 514.0 612.0 497.0 566.0 13.883299798792756
Missbruk av larmanordning (15 § 3 st) 172.0 145.0 145.0 3196.0 167.0 193.0 188.0 216.0 175.0 175.0 -
Hets mot folkgrupp (8 §) 751.0 741.0 746.0 715.0 708.0 754.0 718.0 780.0 762.0 723.0 -5.118110236220472
Olaga diskriminering (9 §) 218.0 254.0 198.0 330.0 422.0 394.0 314.0 308.0 254.0 229.0 -9.84251968503937
Barnpornografibrott (10 a §) 374.0 396.0 351.0 600.0 553.0 368.0 343.0 336.0 345.0 390.0 13.043478260869565
Internetrelaterat barnpornografibrott . . . . . 54.0 272.0 272.0 252.0 299.0 18.650793650793652
Övriga barnpornografibrott . . . . . 314.0 71.0 64.0 93.0 91.0 -2.1505376344086025
Övriga brott mot 16 kap. (1-6, 10-14 §) 1687.0 1115.0 1107.0 1177.0 1260.0 1322.0 1660.0 1746.0 1804.0 1944.0 7.760532150776053
17 kap. Brott mot allmän verksamhet 16349.0 15417.0 16969.0 18292.0 18729.0 18598.0 19901.0 20887.0 21696.0 22334.0 2.9406342182890852
Våld mot tjänsteman (1, 5 §) 5782.0 3928.0 4349.0 4459.0 4752.0 4314.0 4609.0 4903.0 4947.0 5168.0 4.4673539518900345
Mot polisman (1 §) 2254.0 760.0 844.0 802.0 841.0 856.0 989.0 1039.0 1100.0 1134.0 3.090909090909091
Mot ordningsvakt (1 §) 1857.0 1846.0 1972.0 2057.0 2177.0 1939.0 1985.0 2045.0 1835.0 1881.0 2.506811989100817
Mot annan person (1, 5 §) 1671.0 1322.0 1533.0 1600.0 1734.0 1519.0 1635.0 1819.0 2012.0 2153.0 7.007952286282307
Hot m.m. mot tjänsteman (1, 2, 5 §) 4055.0 4451.0 4924.0 5504.0 5488.0 5337.0 5478.0 5777.0 6076.0 6305.0 3.7689269256089535
Våldsamt motstånd (4, 5 §) 2990.0 3160.0 3662.0 3946.0 3793.0 3906.0 4323.0 4379.0 4388.0 4493.0 2.3928896991795807
Bestickning (7 §) . . . . . . . . 158.0 80.0 -49.36708860759494
Övergrepp i rättssak (10 §) . . . . . . . . 5139.0 5372.0 4.533956022572485
Övriga brott mot 17 kap. (8, 9, 11–13, 15 §) 3522.0 3878.0 4034.0 4383.0 4696.0 5041.0 5491.0 5828.0 988.0 916.0 -7.28744939271255
18 kap. Högmålsbrott - 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 kap. Brott mot rikets säkerhet - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 10.0 24.0 18.0 -25.0
20 kap. Tjänstefel m.m. 3083.0 3102.0 3739.0 4874.0 4804.0 4865.0 5290.0 5540.0 6232.0 6401.0 2.7118100128369704
Tjänstefel inkl. grovt (1 §) . . . . . . . . 5780.0 6041.0 4.515570934256055
Mutbrott (2 §) . . . . . . . . 165.0 101.0 -38.78787878787879
Brott mot tystnadsplikt (3 §) . . . . . . . . 286.0 259.0 -9.44055944055944
Brott mot specialstraffrättsliga författningar 136838.0 148788.0 152232.0 157503.0 162735.0 185108.0 200674.0 232293.0 233889.0 244075.0 4.355057313511965
Brott mot trafikbrottslagen 73027.0 75585.0 76517.0 75163.0 73351.0 78352.0 80243.0 82380.0 77612.0 77149.0 -0.5965572334175128
Grov vårdslöshet i trafik (1 § 2 st) 918.0 1093.0 1091.0 1139.0 1021.0 989.0 1104.0 1137.0 1218.0 1002.0 -17.733990147783253
Olovlig körning, grov olovlig körning (3 § 1 st) 40818.0 42072.0 42700.0 41286.0 38473.0 39178.0 38516.0 38888.0 35098.0 34623.0 -1.353353467434042
Rattfylleri, grovt rattfylleri (4, 4a §) 14254.0 14924.0 15351.0 15588.0 15809.0 17420.0 18122.0 18845.0 17847.0 17064.0 -4.387291981845689
Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) 3776.0 4659.0 5485.0 6597.0 7416.0 9955.0 11240.0 12269.0 12116.0 12555.0 3.6233080224496534
Smitning (5 §) 12302.0 11866.0 11034.0 9584.0 9778.0 9881.0 10232.0 10146.0 10378.0 10945.0 5.463480439391019
Övriga brott (3 § 2 och 3 st) 959.0 971.0 856.0 969.0 854.0 929.0 1029.0 1095.0 955.0 960.0 0.5235602094240838
Brott mot narkotikastrafflagen 32405.0 38005.0 40860.0 45093.0 51807.0 66857.0 71546.0 78188.0 80256.0 87890.0 9.512061403508772
Överlåtelse m.m. (1-3a §) 3719.0 3781.0 3766.0 4031.0 3915.0 5539.0 5645.0 6390.0 6440.0 8141.0 26.413043478260867
Innehav (1-3 §) 11588.0 13561.0 14526.0 15249.0 17624.0 22083.0 23150.0 24764.0 25432.0 27368.0 7.612456747404845
Eget bruk (1-3 §) 13659.0 16373.0 18583.0 21726.0 26645.0 37544.0 42414.0 46569.0 47847.0 51766.0 8.190691161410328
Innehav och eget bruk (1-3 §) 3305.0 4155.0 3766.0 3876.0 3418.0 1421.0 2.0 . . . .
Framställning (1-3 §) 134.0 135.0 219.0 211.0 205.0 270.0 335.0 465.0 537.0 615.0 14.52513966480447
Brott mot miljöbalken 3429.0 3691.0 3786.0 3509.0 3601.0 3391.0 4771.0 4579.0 4704.0 4198.0 -10.756802721088436
Miljöbrott inkl. grovt miljöbrott (1 §) 422.0 443.0 432.0 439.0 507.0 530.0 1774.0 1074.0 1161.0 1134.0 -2.3255813953488373
Vållande till miljöstörning (2 §) 305.0 331.0 290.0 347.0 325.0 246.0 103.0 . . . .
Brott eller förseelse mot områdesskydd (2, 2a §) . . . . . . . 324.0 413.0 365.0 -11.62227602905569
Artskydd inkl grovt (2b §) . . . . . . . 52.0 97.0 94.0 -3.0927835051546393
Miljöfarlig eller olovlig kemikaliehantering (3, 3a §) 59.0 90.0 460.0 46.0 74.0 58.0 121.0 158.0 145.0 124.0 -14.482758620689657
Otillåten miljöverksamhet "genom 0.0 0.0
avsaknad av tillstånd etc." (4 § 1 st) 522.0 595.0 732.0 472.0 472.0 375.0 585.0 625.0 672.0 477.0 -29.017857142857146
Otillåten miljöverksamhet "genom bry- 0.0 0.0 0.0
tande mot villkor i tillstånd etc." (4 § 2 st) 216.0 209.0 149.0 181.0 121.0 124.0 249.0 223.0 240.0 200.0 -16.666666666666664
Försvårande av miljökontroll (5 §) 510.0 472.0 77.0 64.0 31.0 33.0 82.0 74.0 70.0 91.0 30.0
Bristfällig miljöinformation (6 §) 158.0 156.0 45.0 14.0 17.0 38.0 16.0 11.0 10.0 13.0 30.0
Nedskräpning (7 §) 745.0 990.0 1248.0 1512.0 1679.0 1557.0 1601.0 1704.0 1636.0 1476.0 -9.7799511002445
Brott mot miljöbalken "avseende 0.0 0.0
naturvård och artskydd"
(8 § 1-5, 8-11, 16, 17, 28 p) 163.0 138.0 151.0 197.0 200.0 250.0 123.0 . . . .
Brott mot miljöbalken "avseende 0.0 0.0
miljöskydd och vattenverksamhet"
( 8 § 6, 7, 12-15 p) 73.0 71.0 72.0 86.0 79.0 93.0 57.0 . . . .
Brott mot miljöbalken "i samband med 0.0 0.0 .
kemikaliehantering etc." (8 § 18-27 p) 194.0 155.0 83.0 77.0 63.0 51.0 32.0 . . . .
"Förbud mot djurhållning m.m." (9 §) 52.0 38.0 46.0 64.0 27.0 30.0 19.0 . . .
"Obehörig befattning med djur eller .
växtart etc." (10 §) 10.0 3.0 1.0 10.0 6.0 6.0 9.0 . . .
Övriga brott mot miljöbalken (8 §) . . . . . . . 334.0 260.0 224.0 -13.846153846153847
Brott mot skattebrottslagen m.m.3 2340.0 2289.0 2581.0 3006.0 3107.0 2538.0 6052.0 16467.0 22261.0 22424.0 0.7322222721351243
Brott mot skattebrottslagen (2-10 §) 2263.0 2185.0 2421.0 2848.0 2963.0 2398.0 5570.0 15813.0 21572.0 21726.0 0.7138883738179121
Grovt skattebrott2 . . . . 26.0 104.0 708.0 3774.0 5472.0 6000.0 9.649122807017543
Skattebrott (2 §), skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0
avseende mervärdesskattelagen (4 §) 931.0 733.0 882.0 849.0 893.0 601.0 1256.0 2215.0 2220.0 2366.0 6.576576576576576
Skattebrott (2 §) , skatteförseelse (3 §), grovt skattebrott 0.0
avseende övrig skattelagstiftning (4 §) 861.0 784.0 827.0 1108.0 1167.0 915.0 1673.0 4137.0 6847.0 6066.0 -11.406455381919088
Vårdslös skatteuppgift (5 §) 19.0 26.0 40.0 44.0 16.0 19.0 43.0 73.0 46.0 21.0 -54.347826086956516
Skatteavdragsbrott (6 §) 6.0 12.0 8.0 5.0 6.0 5.0 19.0 28.0 45.0 38.0 -15.555555555555555
Skatteredovisningsbrott (7 §), vårdslös 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
skatteredovisning (8 §) 84.0 146.0 113.0 121.0 63.0 57.0 120.0 370.0 314.0 279.0 -11.146496815286625
Försvårande av skattekontroll (10 §) 362.0 484.0 551.0 721.0 792.0 697.0 1751.0 5216.0 6628.0 6956.0 4.948702474351237
Okänt . . . . . . . . . . .
Lagen om näringsförbud (överträdelse) 22.0 33.0 31.0 29.0 32.0 25.0 52.0 77.0 52.0 52.0 0.0
Aktiebolagslagen 47.0 63.0 111.0 109.0 94.0 96.0 217.0 254.0 228.0 263.0 15.350877192982457
Lag om straff för marknadsmissbruk m.m. . . . . . . 213.0 323.0 408.0 382.0 -6.372549019607843
Insiderbrott (2-7 §) 4.0 7.0 18.0 19.0 16.0 10.0 138.0 104.0 169.0 136.0 -19.526627218934912
Marknadsmissbruk (8 §) 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 66.0 219.0 235.0 245.0 4.25531914893617
Rapporteringsskyldighet, åsidosättande (13 §)3 . . . . . . 9.0 0.0 4.0 1.0 -75.0
Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, m.m. . . 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
Brott mot bidragsbrottslagen . . . . . . . 9281.0 9400.0 8719.0 -7.24468085106383
Mot Försäkringskassan4 . . . . . . . 7621.0 6146.0 4013.0 -34.70549951187765
Mot kommunerna . . . . . . . 697.0 1424.0 1847.0 29.70505617977528
Mot a-kassorna (och Arbetsförmedlingen) . . . . . . . 895.0 1726.0 2583.0 49.652375434530704
Mot PPM, CSN och Migrationsverket . . . . . . . 68.0 104.0 276.0 165.3846153846154
Brott mot övriga specialstraff- 0.0
rättsliga författningar 25637.0 29218.0 28488.0 30732.0 30869.0 33970.0 38062.0 41398.0 39656.0 43695.0 10.185091789388743
Smugglingslagen (3-13 §)5 2566.0 2711.0 2596.0 1993.0 1704.0 2156.0 2934.0 3410.0 3662.0 3862.0 5.461496450027307
(tidigare varusmugglingslagen) 0.0 0.0 0.0
Narkotika (6, 7 §) 1365.0 1478.0 1363.0 874.0 755.0 910.0 1273.0 1607.0 1752.0 1297.0 -25.9703196347032
Dopningsmedel (1, 3) 11.0 . . . . . . 0.0
Annat (3-5, 7 §) 1190.0 1186.0 817.0 882.0 850.0 1078.0 1381.0 1407.0 1546.0 2180.0 41.00905562742562
Tullbrott och vårdslös tullredovisning (8–11 §) . 7.0 332.0 180.0 45.0 100.0 209.0 315.0 258.0 237.0 -8.13953488372093
Olovlig befattning med smuggelgods (12–13 §) . 40.0 84.0 57.0 54.0 68.0 71.0 81.0 106.0 148.0 39.62264150943396
Lagen om punktskattekontroll (5 kap. 1a §) . . . . . . . . 137.0 256.0 86.86131386861314
Lagen om kontroll av narkotika (13 §) 86.0 97.0 85.0 93.0 74.0 57.0 65.0 31.0 38.0 30.0 -21.052631578947366
Alkohollagen (10 kap.) 3635.0 3387.0 2891.0 3616.0 5204.0 5128.0 7435.0 9268.0 8623.0 8001.0 -7.213266844485677
Olovlig sprittillverkning m.m. (1, 1a, 3 §) 681.0 586.0 499.0 418.0 306.0 249.0 274.0 256.0 217.0 301.0 38.70967741935484
Förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit 0.0 0.0 0.0
eller mäsk som är avsedd för olovlig sprit- 0.0 0.0 0.0
tillverkning (1 § 3 p) 435.0 460.0 316.0 202.0 163.0 145.0 153.0 185.0 150.0 146.0 -2.666666666666667
Olovlig försäljning, grov olovlig försäljning, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
innehav och olovligt anskaffande av alkohol- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
drycker (2, 3, 5 §) 1990.0 1702.0 1504.0 2109.0 3734.0 3279.0 4806.0 6122.0 5555.0 4582.0 -17.515751575157516
Olovlig vin-, starköl-, öltillverkning (4 §) 6.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 4.0 1.0 7.0 600.0
Olovlig dryckeshantering (6, 7 §) 523.0 636.0 569.0 885.0 1000.0 1452.0 2200.0 2701.0 2700.0 2965.0 9.814814814814815
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.: olovlig 0.0 0.0
försäljning, olovligt förfarande (9, 10 §) 8.0 6.0 5.0 2.0 12.0 8.0 2.0 3.0 1.0 4.0 300.0
Vapenlagen (9 kap. 1-3 §) 3784.0 4260.0 4368.0 4485.0 4183.0 4701.0 4569.0 4763.0 4903.0 4844.0 -1.2033448908831328
Olaga innehav av pistol, kpist 895.0 1026.0 850.0 859.0 837.0 963.0 837.0 913.0 943.0 909.0 -3.6055143160127257
Olaga innehav av jaktvapen 307.0 354.0 369.0 347.0 419.0 379.0 378.0 369.0 376.0 391.0 3.9893617021276597
Olaga innehav av annat vapen 1072.0 1158.0 1280.0 1241.0 1034.0 1137.0 1084.0 991.0 867.0 814.0 -6.113033448673587
Annat brott mot vapenlagen 1510.0 1722.0 1869.0 2038.0 1893.0 2222.0 2270.0 2490.0 2717.0 2730.0 0.4784688995215311
Lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §) 6630.0 7486.0 7702.0 8024.0 7915.0 8380.0 9082.0 8657.0 8034.0 8680.0 8.04082648742843
Jaktlagen (43, 44, 46 §) 441.0 453.0 446.0 462.0 419.0 455.0 477.0 505.0 475.0 532.0 12.0
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur 0.0
och kungsörn) . . . . . 12.0 54.0 45.0 32.0 59.0 84.375
Övriga brott mot jaktlagen . . . . . 443.0 423.0 460.0 443.0 473.0 6.772009029345373
Fiskelagen (37, 38, 40 §) 535.0 649.0 780.0 598.0 655.0 579.0 691.0 887.0 926.0 796.0 -14.038876889848812
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg 141.0 33.0 8.0 14.0 4.0 9.0 96.0 86.0 63.0 87.0 38.095238095238095
Arbetsmiljölagen (8 kap. 1 §)6 171.0 152.0 187.0 257.0 244.0 226.0 274.0 275.0 207.0 363.0 75.36231884057972
Utlänningslagen (20 kap.) 632.0 746.0 770.0 735.0 1478.0 1131.0 1399.0 1328.0 1274.0 1327.0 4.160125588697017
Hjälp till utlänning att illegalt komma in i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (8 §) 54.0 40.0 21.0 26.0 32.0 81.0 212.0 174.0 131.0 84.0 -35.87786259541985
Planlägger eller organiserar verksamhet i vinstsyfte 0.0 0.0 0.0 0.0
som främjar att utlänningar reser till Sverige utan 0.0 0.0 0.0 0.0
pass eller tillstånd som krävs för inresa i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sverige (9 §) 55.0 74.0 41.0 37.0 45.0 54.0 277.0 89.0 54.0 40.0 -25.925925925925924
Övriga brott mot utlänningslagen (2, 4, 6, 7 §) 523.0 632.0 708.0 672.0 1401.0 996.0 910.0 1065.0 1089.0 1203.0 10.46831955922865
Lagen om besöksförbud, överträdelse (24 §) 3464.0 5022.0 3745.0 3752.0 3216.0 3832.0 3773.0 3803.0 4303.0 5295.0 23.053683476644203
Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang . . . . . . 1.0 4.0 3.0 11.0 266.66666666666663
Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (3 §) 482.0 640.0 634.0 925.0 851.0 1053.0 1422.0 1957.0 1752.0 1911.0 9.075342465753424
Personuppgiftslagen (49 §) 74.0 82.0 100.0 94.0 90.0 97.0 146.0 211.0 244.0 420.0 72.1311475409836
Övriga trafikbrott (ej TBL) med fängelse i straffskalan . . . . 92.0 214.0 227.0 212.0 228.0 644.0 182.45614035087718
Sjölagen (20 kap.) . . . . 64.0 79.0 82.0 82.0 116.0 312.0 168.9655172413793
Sjöfylleri (4, 5 §) . . . . 53.0 67.0 64.0 69.0 100.0 299.0 199.0
Övriga brott mot sjölagen (1, 2, 6-9 §) . . . . 11.0 12.0 18.0 13.0 16.0 13.0 -18.75
Övriga författningar 2902.0 3384.0 3871.0 5526.0 4204.0 5865.0 5387.0 5916.0 4667.0 6320.0 35.41889865009642
Brottet ej kategoriserat 6566.0 7124.0 . . . . . . . . .
1Punkt (.) innebär att ingen adekvat jämförelse kan göras med föregående år.
2Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp. I februari 2010 registrerades ett fåtal anmälningar i Kalmar län som innehöll ett stort antal brott.
3Ingen adekvat jämförelse kan göras med föregående år. För vidare information se avsnitt Statistikens innehåll i sammanfattningen av anmälda brott eller i Kriminalstatistik 2008.
4Bedrägeri mot försäkringskassa redovisades t.o.m. år 2007 under BrB kap. 9. Fr.o.m. år 2008 redovisas det under bidragsbrottslagen.
5Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person.
6Statistiken innefattar, sedan mitten av år 2007, även anmälda brott mot Arbetsmiljölagen 14 kap. 2 § (Tidigare endast 1 §).