Ungdomars attityder

Är det okej om en kompis stjäl något i en butik eller provar hasch? Skolundersökningen om brott visar att de flesta ungdomar inte tycker det är okej när kompisar begår brott, även om attityderna skiljer sig något mellan tjejer och killar.

I Skolundersökningen om brott 2017 fick elever i årskurs nio svara på frågor om sin attityd kring olika brott och riskbeteenden. Observera att dessa resultat inte finns publicerade i själva rapporten, som har fokus på utsatthet och delaktighet i brott.

Det som både tjejer och killar tycker är mest okej är om kompisar dricker sig fulla eller skolkar ett par dagar. Majoriteten av ungdomarna tycker dock inte det är okej att kompisarna begår olika typer av brott.

Det man tycker är minst okej är om någon kompis stjäl en bil eller provar hasch. Detta gäller för både tjejer och killar. Det är samtidigt en större andel killar än tjejer som tycker det är okej om någon kompis stjäl något i en affär eller slår ned en person som sagt något förolämpande.

Alkohol

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar drack sig fulla. Källa: Skolundersökningen om brott 2017

Skolk

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar skolkade ett par dagar. Källa: Skolundersökningen om brott 2017

Stjäla i butik

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar stal något i en butik. Källa: Skolundersökningen om brott 2017

Prova hasch

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar provade hasch. Källa: Skolundersökningen om brott 2017

Stjäla en bil

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar stal en bil. Källa: Skolundersökningen om brott 2017

Slå ned någon som säger något förolämpande

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar slog ned en person som sa något förolämpande. Källa: Skolundersökningen om brott 2017

Graffiti

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar kompisar gjorde en större graffitimålning utan tillstånd. Källa: Skolundersökningen om brott 2017

Om Skolundersökningen om brott

Skolundersökningen om brott är en återkommande undersökning som ställer frågor till elever i årskurs nio om framför allt delaktighet i brott och andra problembeteenden samt utsatthet för vissa typer av brott. Det övergripande syftet med Skolundersökningen om brott är att undersöka dels hur vanligt det är att ungdomar i årskurs nio begår olika typer av brott eller deltar i andra problembeteenden (till exempel skolkar, dricker alkohol, prövar droger etc.), dels hur vanligt det är att ungdomarna blir utsatta för olika typer av brott.

Sidan senast uppdaterad:

Publikationer

Skolundersökningen om brott 2017 Om utsatthet och delaktighet i brott (2018:15)
Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms