RIF - bättre informationsutbyte i rättskedjan

Regeringen har gett rättsväsendets myndigheter i uppdrag att med stöd av it utveckla ett förbättrat informationsutbyte i brottmålshanteringen. Tanken är att ett ärende ska kunna följas elektroniskt genom rättskedjan. Detta är ett omfattande arbete som går under namnet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Syftet med RIF är dels att effektivisera hanteringen av brottmål och införa en mer kunskapsbaserad brottsbekämpning samt att underlätta styrningen av rättsväsendets verksamheter. Genom att bland annat minska pappershanteringen och registreringsarbetet kan arbetet även bidra till att man utnyttjar rättsväsendets resurser mer effektivt.

Fördelar även för forskningen

Arbetet innebär även att information om brott, brottsmisstanke och för ärendet relevanta personer nu struktureras och hanteras på ett enhetligt sätt hos myndigheterna. Uppgifterna kan på så sätt spåras genom brottmålshanteringen, vilket gör det möjligt för Brå att få en bättre överblick över resultaten i rättskedjan än tidigare.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Rättsväsendets informationsförsörjning är ett samarbete mellan elva myndigheter inom rättsväsendet: Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, polisen, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: