Brottskoder – klassificering av brott

I publikationen Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott.

Regler för brottskodning