Kriminalstatistik – Begrepp och definitioner 2024

Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den officiella kriminalstatistiken.

Relaterat material

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1191

Tips på andra rapporter