Kriminalvård 2023 – Frivård

Slutlig statistik

Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.

Till Kriminalvården kommer personer som dömts till fängelse, ungdomsövervakning, skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst. Påföljderna kan avtjänas genom olika typer av verkställigheter i anstalt (fängelse) eller inom frivården.

I den officiella kriminalvårdsstatistiken över frivård ges en översiktlig bild av insatserna inom frivårdens verksamhet. Den beskriver bland annat nivån och utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en verkställighet inom frivården.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1180

Tips på andra rapporter