Statistik över brottmålsprocessen

Metodbeskrivning för Handläggningsresultat och Genomströmningstider

Statistiken över handläggningsresultat och genomströmningstider i brottmålsprocessen är utvecklad av Brå.

Den databearbetning och de antaganden vi gör syftar till att justera för fel eller saknade uppgifter i data, sammanväga information och minska komplexiteten så att statistiken ska bli övergripande och användbar. Metoden är komplex och det finns ingen internationell motsvarighet till statistiken. Denna metodbeskrivning beskriver därför hur statistiken är framtagen och utgör ett komplement till de rapporter och kvalitetsdeklarationer som finns tillgängliga på Brås webbplats.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1113

Tips på andra rapporter