Kriminalstatistik – Begrepp och definitioner 2022

Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den officiella kriminalstatistiken.

Relaterat material

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2023

urn:nbn:se:bra-1079

Tips på andra rapporter