Kriminalvård 2021 – Frivård

Slutlig statistik

Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.

Till Kriminalvården kommer personer som dömts till fängelse, ungdomsövervakning, skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst. Påföljderna kan avtjänas genom olika typer av verkställigheter i anstalt (fängelse) eller inom frivården.

I den officiella kriminalvårdsstatistiken över frivård ges en översiktlig bild av insatserna inom frivårdens verksamhet. Den beskriver bland annat nivån och utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en verkställighet inom frivården.

Förändringar i Kriminalvårdsstatistiken 2021

Från och med publiceringen av 2021 års kriminalvårdsstatistik är redovisningen uppdelad i två separata rapporter. En rapport som redovisar utvecklingen i fängelse och häkte, och denna rapport som redovisar frivårdspåföljder.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1057

Tips på andra rapporter