Tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i Brås preliminära statistik över anmälda brott under vintern 2020/2021

Det totala antalet anmälda brott under vintern (december–februari) 2020/2021 var 7 procent lägre än under vintern 2019/2020. De lägre nivåerna märks inom många brottstyper såsom misshandel av obekant, fickstölder, personrån och rattfylleribrott, vilket troligtvis är en fortsatt konsekvens av pandemins andra våg och dess följder i form av skärpta nationella restriktionerna. Ser man till hela pandemiperioden hittills har inverkan varit störst under våren samt under vintern, mindre under hösten och minst under sommaren.

Anmälda brott före och under pandemin

 Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad. Samtliga anmälda brott från januari 2019 till och med februari 2021. Preliminär månadsstatistik.

Lägre nivå av anmälda brott totalt sett under vintern

Nivån för samtliga anmälda brott under vintern 2020/2021 var 7 procent lägre än vintern 2019/2020. Under vintern 2020/2021 anmäldes 335 318 brott, vilket var 25 925 färre brott än under vintern 2019/2020. Storleken på minskningarna är i paritet med minskningarna under våren 2020, och i vissa fall till och med kraftigare, och märks i samma brottskategorier som tidigare. Bedömningen är att konsekvenser av pandemins andra våg, med skärpta restriktioner, har haft en fortsatt inverkan på åtminstone anmälningar om misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfyllerier, under vintern 2020/2021.

Några slutsatser i genomgången

  • Lägre nivå av anmälda brott totalt sett under vintern
  • Utvecklingen i flera brottskategorier tycks ha påverkats, men i olika grad beroende på säsong
  • Kraftig minskning av anmälda misshandelsbrott mot obekant under vintern – en konsekvens av pandemins andra våg
  • Förbättrad kodning trolig huvudförklaring till klar ökning av anmälda misshandelsbrott i nära relationer våren 2020
  • Färre anmälda sexualbrott under vintern möjlig inverkan av pandemin
  • Färre anmälda stöldbrott under vintern, men olika utvecklingslinjer inom kategorin och trolig inverkan av pandemin för vissa brottstyper
  • Färre anmälda rån mot privatperson under vintern och möjlig inverkan under hela pandemiperioden
  • Skadegörelsebrotten fortsatte att öka under vintern
  • Fortsatt minskat antal rattfylleribrott, men ökat antal rattfylleribrott under påverkan av narkotika
  • Bidragsbrotten totalt sett ökade under vintern men ingen koppling till pandemin

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-968

Tips på andra rapporter