Fortsatta konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i augusti 2020

Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni och juli 2020 till ökningar. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året.

Ökningarna av anmälda brott i juni och juli hänger samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm. Den markanta ökningen av skadegörelsebrotten återfinns inte i augusti, och därtill märks en kraftig minskning av bedrägeribrotten. De båda omständigheterna har bidragit till att antalet anmälda brott totalt har minskat i augusti 2020 jämfört med augusti 2019. För brottstyper som misshandel mellan obekanta, personrån och övrig stöld har trycket nedåt fortsatt även under augusti.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2020

urn:nbn:se:bra-929

Kundkorg

Summa: