Fortsatta konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i juli 2020

Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni 2020 till en ökning, som fortsatte även i juli. Antalet anmälda brott i juli 2020 var 6 procent högre än i juli förra året.

Ökningarna av antalet anmälda brott i juni och juli hänger samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm, vars orsaker inte är klarlagda. Men för brottstyper som misshandel mellan obekanta, rån och övrig stöld finns det ett fortsatt tryck nedåt.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2020

urn:nbn:se:bra-916

Kundkorg

Summa: