Indikationer på minskade konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i juni 2020

Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.

De anmälda brotten ökade med 3 procent under juni 2020 jämfört med juni 2019. I juni 2019 var nivån 125 949 anmälda brott, och i juni 2020 hade den ökat till 130 229 anmälda brott, vilket är en ökning med 4 280 anmälda brott. Därmed har minskningarna under mars, april och maj 2020, vänts till en ökning. Minskningar och ökningar av den här storleksordningen är inte unika. Att minskningen 2020 inleddes just i mars, och sedan fortsatte i april och maj, indikerar dock att pandemisituationen kan ha haft en generellt minskande effekt på det totala antalet anmälda brott under mars–maj. Samtidigt finns det en antydan till att pandemins generella minskande inverkan mattades av under maj, för att inte göra sig gällande i och med ökningen i juni.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2020

urn:nbn:se:bra-915

Kundkorg

Summa: