Fortsatta men svagare indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i maj 2020

Antalet anmälda brott i maj 2020 var 3 procent lägre än i maj förra året. Det är nu den tredje månaden i rad som antalet anmälda brott är lägre än motsvarande månad 2019, men under maj 2020 rör det sig om en svagare minskning än under de två första pandemimånaderna mars och april.

Utvecklingen är inte heller entydig, utan skiljer sig åt mellan olika brottskategorier. För vissa brottskategorier finns det indikationer på att pandemin inverkat på statistiken, men inte för andra.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2020

urn:nbn:se:bra-911

Kundkorg

Summa: