Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över polisanmälda brott i april 2020

Antalet anmälda brott i april 2020 var 5 procent mindre i april 2020, jämfört med i april förra året. Det är en minskning för andra månaden i rad, men utvecklingen är inte entydig utan skiljer sig åt mellan olika brottskategorier. I vissa delar finns det indikationer på inverkan från pandemin, men det är ännu inte möjligt att fastslå vilken inverkan den haft på statistiken som helhet.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka in i mars, och särskilt från mitten av månaden, med regler och rekommendationer om social distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Därför gjorde Brå i april en första översiktlig genomgång av om konsekvenser av pandemin också syntes i den preliminära statistiken över mars månads anmälda brott.

Pandemin har fortsatt att prägla samhället även i april, och nu under hela månaden, till skillnad från i mars. Därför återkommer Brå nu med en andra genomgång, nu om pandemins eventuella påverkan på nivåerna av anmälda brott under både mars och april, i den preliminära statistiken över anmälda brott.

Fakta om publikationen

urn:nbn:se:bra-903

Kundkorg

Summa: