Tecken på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över polisanmälda brott i mars 2020 (PM)

Antalet anmälda brott i mars 2020 har utvecklats på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med förväntningar om generella minskningar i statistiken som en följd av pandemin och dess konsekvenser på samhällslivet, brottsligheten och polisens verksamhet.

This publication is only available for download

Den generella minskningen är på 4 procent i mars 2020, jämfört med i mars förra året. Detta är dock en mycket tidig uppföljning för en månad då pandemisituationen inte var rådande under alla veckor, vilket bidrar till att det ännu inte går att fastslå att pandemin haft en inverkan på statistiken, och i så fall vilken.

I detta PM ges en översiktlig genomgång av vad den preliminära statistiken för mars indikerar i relation till pandemin. Redovisningen är dock endast inriktad på om antalet anmälda brott kan ha påverkats av pandemisituationen. Det görs inte anspråk på att statistiken ska visa hur den faktiska brottsligheten har utvecklats.

Fakta om publikationen

urn:nbn:se:bra-898

Kundkorg

Summa: